Eljárás részletei

Balatonlellei szálloda és étterem
2 tétel

Pályázat - AMP Ingatlanforgalmazó Kft. "felszámolás alatt"

Lezárult: 2015.05.27 - 16:00
A nyertes ár
Nettó 300 000 000 Ft
A pályázat eredményesen lezárult.

A PÁLYÁZAT EREDMÉNYES

Ismertető

Balatonlelle, belterület 3145/2 hrsz-ú, a valóságban Balatonlelle, Honvéd u. 24. sz. alatti „HOTEL LELLE SZÁLLODA” és 3232 hrsz-ú, a valóságban Balatonlelle, Honvéd u. 19. szám alatti „HOTEL LELLE ÉTTEREM” ingatlanok a benne található berendezésekkel együtt.
Jelentkezési és feltöltési határidő:
Pályázat kezdete:
Pályázat vége:
Becsérték:
Minimálár:
Nyertes ár:
Ügyszám:
EÉR azonosító:
Invalid date
2015.05.11 - 08:00
2015.05.27 - 16:00
Nettó 490 000 000 Ft
Nettó — Ft
Nettó 300 000 000 Ft
6.Fpk.15-08-001184
P28311

Bírálati szempontok, feltételek:

Felszámoló adatai

Cégnév:
ÁZSIÓ Könyvszakértői, Gazdasági tanácsadói, Szolgáltatói és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely:
4400 Nyíregyháza, Dózsa Gy. út 3..
Cégjegyzékszám:
15-09-060370

Adós adatai

Cégnév:
AMP Ingatlanforgalmazó Kft. "f.a."
Székhely:
4400 Nyíregyháza, Arany János utca 22.. 3 em. 7
Cégjegyzékszám:
15-09-073092

Dokumentumok

2015.06.03 - 17:40
A pályázat eredményes

Pályázati Közlemény

Érvényes és eredményes a 6.Fpk.15-08-001184 ügyszámú nyilvános pályázat, a ÁZSIÓ Kft. (cégjegyzékszám: 15-09-060370, székhely: 4400 Nyíregyháza, Dózsa Gy. út 3.., levelezési cím: 4400 Nyíregyháza, Dózsa Gy. út 3..) felszámoló által a AMP Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 15-09-073092, székhely: 4400 Nyíregyháza, Arany János utca 22.. 3 em. 7) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Nyertes ajánlat összege: 300 000 000 .-Ft
Nyertes ajánlattevő azonosító száma: P28311F1
Szerződéskötés dátuma: Eredményes pályázat esetén az adásvételi szerződést az értesítés kézhezvételétől számított 30 napon belül kell megkötni.
Az értékesítő a szerződést a nyertes ajánlattevővel köti meg.
2015.05.27 - 16:00
A pályázat véget ért

Pályázati Közlemény

Lezárult a(z) 6.Fpk.15-08-001184 ügyszámú nyilvános pályázat 2015. május 27. 16 óra 00 perckor, a ÁZSIÓ Kft. (cégjegyzékszám: 15-09-060370, székhely: 4400 Nyíregyháza, Dózsa Gy. út 3.., levelezési cím: 4400 Nyíregyháza, Dózsa Gy. út 3..) felszámoló által a AMP Kft. „f.a.” (cégjegyzékszám / nyilvántartási szám: 15-09-073092, székhely: 4400 Nyíregyháza, Arany János utca 22.. 3 em. 7) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.

2015.05.11 - 08:00
A pályázat megkezdődött

Pályázati Közlemény

Megkezdődött a 6.Fpk.15-08-001184 ügyszámú nyilvános pályázat 2015. május 11. 08 óra 00 perckor, a ÁZSIÓ Kft. (cégjegyzékszám: 15-09-060370, székhely: 4400 Nyíregyháza, Dózsa Gy. út 3.., levelezési cím: 4400 Nyíregyháza, Dózsa Gy. út 3..) felszámoló által a AMP Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 15-09-073092, székhely: 4400 Nyíregyháza, Arany János utca 22.. 3 em. 7) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Ajánlatát megteheti a pályázat oldalán: https://eer.gov.hu/palyazat/P28311.
2015.04.24 - 09:19
A pályázat meghirdetve

Pályázati Hirdetmény

A(z) ÁZSIÓ Kft. (cégjegyzékszám: 15-09-060370, székhely: 4400 Nyíregyháza, Dózsa Gy. út 3.., levelezési cím: 4400 Nyíregyháza, Dózsa Gy. út 3..), mint a(z) AMP Kft. „f.a” (cégjegyzékszám: 15-09-073092, székhely: 4400 Nyíregyháza, Arany János utca 22.. 3 em. 7) Nyíregyházi Törvényszék 6.Fpk.15-08-001184/3. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2015. április 23. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós vagyona egészét vagy telephelye eszközeinek összességét.

A pályázat adatai:
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be:
https://eer.gov.hu/palyazat/P28311
A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja:
2015. május 11. 08 óra 00 perc
A pályázatok benyújtásának határideje:
2015. május 27. 16 óra 00 perc

Ajánlati biztosíték összege: 49 000 000 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: A pályázati kiírásban szereplő nettó irányár 10 %-nak megfelelő összegű bánatpénz megfizetése a felszámolás alatt álló társaság Polgári Bank Zrt. nyíregyházi fiókjánál vezetett 61200412-10039227-00000000 számú számlájára 2015. május 27. napján 16:00 óráig.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: A bánatpénz akkor tekinthető megfizetettnek, ha azt a megadott bankszámlán, a megadott időpontig jóváírták.
A bánatpénz a vételárba beszámításra kerül, eredménytelen pályázat esetén az elbírálástól számított 8 napon belül a pályázó részére visszautalásra kerül. Amennyiben a szerződés a vevő érdekkörében felmerülő okból nem jön létre, a vevő a pályázati biztosítékot (bánatpénz) elveszíti.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

Balatonlelle, belterület 3145/2 hrsz-ú, a valóságban Balatonlelle, Honvéd u. 24. sz. alatti „HOTEL LELLE SZÁLLODA” és 3232 hrsz-ú, a valóságban Balatonlelle, Honvéd u. 19. szám alatti „HOTEL LELLE ÉTTEREM” ingatlanok a benne található berendezésekkel együtt.

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) irányára összesen: 490 000 000 forint.


1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: üdülőépület és udvar

Típus:
üdülő
Területe:
15 973 m²
Állapota:
átlagos
Tehermentes:
nem
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad:
1/1

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Helyrajzi szám:
3145/2
Művelési ág:
kivett üdülőépület és udvar
Területnagyság:
15 973 m²
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.):
üdülőépület és udvar

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

Tulajdonos neve, címe:
AMP Kft. F.A.

Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): - egyetemleges jelzálogjog: HYPO Alpe Adria Zrt.- vételi jog: HYPO Alpe Adria Zrt.- végrehajtási jog: MKB BANK

Ingatlan állapota: átlagos

2. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: üdülő, gazdasági épület és udvar

Típus:
üdülő
Területe:
8 939 m²
Állapota:
átlagos
Tehermentes:
nem
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad:
1/1

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Helyrajzi szám:
3232
Művelési ág:
kivett üdülő, gazdasági épület és udvar
Területnagyság:
8 939 m²
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.):
üdülő, gazdasági épület és udvar

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

Tulajdonos neve, címe:
AMP Kft. F.A.

Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): - egyetemleges jelzálogjog: HYPO Alpe Adria Zrt.- vételi jog: HYPO Alpe Adria Zrt.- végrehajtási jog: MKB BANK

Ingatlan állapota: átlagos

A vagyontárgy(ak) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: Az ingatlanok Balatonlelle, Honvéd u.19. és 24. sz. alatt tekinthetők meg 2015.05.04. napján 9-12 óra között az elektronikus értékesítési rendszeren keresztül történő egyeztetést (bejelentkezést) követően.

Vételár megfizetésének módja, határideje: Az ajánlott vételárat átutalással, az adásvételi szerződés aláírásától számított 30 napon belül kell megfizetni.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: Eredményes pályázat esetén az adásvételi szerződést az értesítés kézhezvételétől számított 30 napon belül kell megkötni.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: Az ingatlanok birtokbaadására csak a bérleti jogviszony megszűnését követően van lehetőség, 2015.10.01. napját követően, a teljes vételár megfizetése után.
A felek a birtokbaadás napján közösen jegyzőkönyvet vesznek fel.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: A pályázatok elektronikus úton nyújthatók be, az elektronikus értékesítési rendszeren keresztül a www.eer.gov.hu oldalon.Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlott vételárat, a vételár megfizetésének módját és határidejét.A felszámoló előnyben részesíti azon ajánlatot, amelyben a vételár megfizetésére nyitva álló határidőn belül, az ajánlattevő a legrövidebb határidő alatt egy összegben vállalja megfizetni a vételárat. A pályázati ajánlatokat a felszámoló az árajánlatok nagysága alapján bírálja el. Amennyiben érkezik megfelelő ajánlat, és a legjobb ajánlati árat követő ajánlati ár a legmagasabb ajánlati ár 90 %-át eléri, a felszámoló a pályázók között nyilvános ártárgyalást tart az elektronikus értékesítési rendszeren keresztül a www.eer.gov.hu oldalon. A felszámoló a pályázat eredményéről a pályázat benyújtásának napjától számított 30 napon belül elektronikus úton értesíti az ajánlattevőket a www.eer.gov.hu oldalon keresztül.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: Az irányár az ÁFA-t nem tartalmazza.
Amennyiben a pályázati eljárás során nyertes vevő az általános forgalmi adónak nem alanya, úgy az ÁFA tv. 142. § (3) bekezdése alapján az ajánlati áron felül az ÁFA megfizetésére is kötelezett.
Amennyiben a pályázati eljárás során nyertes vevő az általános forgalmi adónak alanya, úgy az ÁFA tv. 142. § (1) bekezdése alapján a fordított adózás hatálya alá tartozik.

A módosított 237/2009. (X.20.) Korm. Rendelet 4. § (2) bekezdése alapján a jelzálogjogosult által meghatározott minimálár: 300.000.000,- Ft.

Az elővásárlásra jogosultak elővásárlási jogukat a csődtörvény 49/C §-ában meghatározottak szerint kizárólag a jelen eljárás keretében jogosultak gyakorolni.
A jelen pályázati felhívás a felszámoló számára nem jelent értékesítési kötelezettséget, megfelelő ajánlat hiányában a pályázat eredménytelenné nyilvánítható.

A Cstv. 49. § 3b bekezdése alapján ”Az értékesítés során – kivéve a jogszabályon alapuló elővásárlási jog gyakorlását – nem szerezhet tulajdont olyan személy vagy szervezet sem, aki vagy amely az adós kizárólagos vagy többségi befolyással rendelkező tulajdonosa, vagy olyan gazdálkodó szervezet, amely az adóssal együtt elismert vagy tényleges vállalatcsoport tagja.”

A meghirdetett ingatlanokra és berendezésekre csak együttesen lehet ajánlatot tenni.
A meghirdetett ingatlanokra és berendezésekre kellékszavatosságot nem vállalunk.

A pályázati ajánlatnak tartalmaznia kell 75 napos ajánlati kötöttség vállalását.
A pályázati ajánlatnak tartalmaznia kell a megajánlott vételárnak a bánatpénz összegét meghaladó részére vonatkozó, pénzügyi intézmény által kiállított (visszavonhatatlan) fedezetigazolást vagy garanciavállalási nyilatkozatot, amely szerint a megfelelő összeg az ajánlati kötöttség időtartama alatt az ajánlattevő rendelkezésére áll.

Az ingatlanok határozott időre, 2015.09.10. napjáig bérbe vannak adva. Az értékesítés a bérleti jogviszony fenntartásával történik. A 2015. évi bérleti díj az AMP Kft. F.A.-t illeti meg. Az ingatlan birtokbaadására csak a bérleti jogviszony megszűnését követően van lehetőség, 2015.10.01. napját követően.

A pályázatról további felvilágosítás kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül kérhető.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P28311/tetelek.pdf

Licitnapló

2015.05.27 - 16:00
A pályázat véget ért
2015.05.11 - 08:00
A pályázat megkezdődött

Kérdések és válaszok

Ehhez az eljáráshoz még nem érkeztek kérdések.

Tételek 2 db (1 - 2)

üdülőépület és udvar
Az ingatlan saroktelken fekszik, a Honvéd és a Boglárka utca kereszteződésében. Az ingatlanra 1985-ben épület a Lelle Hotel, ami egy 220 szobás ingatl...
Típus:
Üdülő
Terület:
15973 m2
Állapot:
Átlagos
Tehermentes:
Nem
Tulajdoni hányad:
1/1
üdülő, gazdasági épület és udvar
Az ingatlan saroktelken fekszik, a Honvéd és Boglárka utca kereszteződésében, a Honvéd utcai szállodával szemközti oldalon. Az ingatlanon került elhel...
Típus:
Üdülő
Terület:
8939 m2
Állapot:
Átlagos
Tehermentes:
Nem
Tulajdoni hányad:
1/1

Ismertető

Balatonlelle, belterület 3145/2 hrsz-ú, a valóságban Balatonlelle, Honvéd u. 24. sz. alatti „HOTEL LELLE SZÁLLODA” és 3232 hrsz-ú, a valóságban Balatonlelle, Honvéd u. 19. szám alatti „HOTEL LELLE ÉTTEREM” ingatlanok a benne található berendezésekkel együtt.
Jelentkezési és feltöltési határidő:
Pályázat kezdete:
Pályázat vége:
Becsérték:
Minimálár:
Nyertes ár:
Ügyszám:
EÉR azonosító:
Invalid date
2015.05.11 - 08:00
2015.05.27 - 16:00
Nettó 490 000 000 Ft
Nettó — Ft
Nettó 300 000 000 Ft
6.Fpk.15-08-001184
P28311

Bírálati szempontok, feltételek:

Felszámoló adatai

Cégnév:
ÁZSIÓ Könyvszakértői, Gazdasági tanácsadói, Szolgáltatói és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely:
4400 Nyíregyháza, Dózsa Gy. út 3..
Cégjegyzékszám:
15-09-060370

Adós adatai

Cégnév:
AMP Ingatlanforgalmazó Kft. "f.a."
Székhely:
4400 Nyíregyháza, Arany János utca 22.. 3 em. 7
Cégjegyzékszám:
15-09-073092

Dokumentumok

2015.06.03 - 17:40
A pályázat eredményes

Pályázati Közlemény

Érvényes és eredményes a 6.Fpk.15-08-001184 ügyszámú nyilvános pályázat, a ÁZSIÓ Kft. (cégjegyzékszám: 15-09-060370, székhely: 4400 Nyíregyháza, Dózsa Gy. út 3.., levelezési cím: 4400 Nyíregyháza, Dózsa Gy. út 3..) felszámoló által a AMP Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 15-09-073092, székhely: 4400 Nyíregyháza, Arany János utca 22.. 3 em. 7) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Nyertes ajánlat összege: 300 000 000 .-Ft
Nyertes ajánlattevő azonosító száma: P28311F1
Szerződéskötés dátuma: Eredményes pályázat esetén az adásvételi szerződést az értesítés kézhezvételétől számított 30 napon belül kell megkötni.
Az értékesítő a szerződést a nyertes ajánlattevővel köti meg.
2015.05.27 - 16:00
A pályázat véget ért

Pályázati Közlemény

Lezárult a(z) 6.Fpk.15-08-001184 ügyszámú nyilvános pályázat 2015. május 27. 16 óra 00 perckor, a ÁZSIÓ Kft. (cégjegyzékszám: 15-09-060370, székhely: 4400 Nyíregyháza, Dózsa Gy. út 3.., levelezési cím: 4400 Nyíregyháza, Dózsa Gy. út 3..) felszámoló által a AMP Kft. „f.a.” (cégjegyzékszám / nyilvántartási szám: 15-09-073092, székhely: 4400 Nyíregyháza, Arany János utca 22.. 3 em. 7) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.

2015.05.11 - 08:00
A pályázat megkezdődött

Pályázati Közlemény

Megkezdődött a 6.Fpk.15-08-001184 ügyszámú nyilvános pályázat 2015. május 11. 08 óra 00 perckor, a ÁZSIÓ Kft. (cégjegyzékszám: 15-09-060370, székhely: 4400 Nyíregyháza, Dózsa Gy. út 3.., levelezési cím: 4400 Nyíregyháza, Dózsa Gy. út 3..) felszámoló által a AMP Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 15-09-073092, székhely: 4400 Nyíregyháza, Arany János utca 22.. 3 em. 7) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Ajánlatát megteheti a pályázat oldalán: https://eer.gov.hu/palyazat/P28311.
2015.04.24 - 09:19
A pályázat meghirdetve

Pályázati Hirdetmény

A(z) ÁZSIÓ Kft. (cégjegyzékszám: 15-09-060370, székhely: 4400 Nyíregyháza, Dózsa Gy. út 3.., levelezési cím: 4400 Nyíregyháza, Dózsa Gy. út 3..), mint a(z) AMP Kft. „f.a” (cégjegyzékszám: 15-09-073092, székhely: 4400 Nyíregyháza, Arany János utca 22.. 3 em. 7) Nyíregyházi Törvényszék 6.Fpk.15-08-001184/3. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2015. április 23. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós vagyona egészét vagy telephelye eszközeinek összességét.

A pályázat adatai:
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be:
https://eer.gov.hu/palyazat/P28311
A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja:
2015. május 11. 08 óra 00 perc
A pályázatok benyújtásának határideje:
2015. május 27. 16 óra 00 perc

Ajánlati biztosíték összege: 49 000 000 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: A pályázati kiírásban szereplő nettó irányár 10 %-nak megfelelő összegű bánatpénz megfizetése a felszámolás alatt álló társaság Polgári Bank Zrt. nyíregyházi fiókjánál vezetett 61200412-10039227-00000000 számú számlájára 2015. május 27. napján 16:00 óráig.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: A bánatpénz akkor tekinthető megfizetettnek, ha azt a megadott bankszámlán, a megadott időpontig jóváírták.
A bánatpénz a vételárba beszámításra kerül, eredménytelen pályázat esetén az elbírálástól számított 8 napon belül a pályázó részére visszautalásra kerül. Amennyiben a szerződés a vevő érdekkörében felmerülő okból nem jön létre, a vevő a pályázati biztosítékot (bánatpénz) elveszíti.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

Balatonlelle, belterület 3145/2 hrsz-ú, a valóságban Balatonlelle, Honvéd u. 24. sz. alatti „HOTEL LELLE SZÁLLODA” és 3232 hrsz-ú, a valóságban Balatonlelle, Honvéd u. 19. szám alatti „HOTEL LELLE ÉTTEREM” ingatlanok a benne található berendezésekkel együtt.

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) irányára összesen: 490 000 000 forint.


1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: üdülőépület és udvar

Típus:
üdülő
Területe:
15 973 m²
Állapota:
átlagos
Tehermentes:
nem
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad:
1/1

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Helyrajzi szám:
3145/2
Művelési ág:
kivett üdülőépület és udvar
Területnagyság:
15 973 m²
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.):
üdülőépület és udvar

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

Tulajdonos neve, címe:
AMP Kft. F.A.

Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): - egyetemleges jelzálogjog: HYPO Alpe Adria Zrt.- vételi jog: HYPO Alpe Adria Zrt.- végrehajtási jog: MKB BANK

Ingatlan állapota: átlagos

2. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: üdülő, gazdasági épület és udvar

Típus:
üdülő
Területe:
8 939 m²
Állapota:
átlagos
Tehermentes:
nem
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad:
1/1

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Helyrajzi szám:
3232
Művelési ág:
kivett üdülő, gazdasági épület és udvar
Területnagyság:
8 939 m²
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.):
üdülő, gazdasági épület és udvar

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

Tulajdonos neve, címe:
AMP Kft. F.A.

Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): - egyetemleges jelzálogjog: HYPO Alpe Adria Zrt.- vételi jog: HYPO Alpe Adria Zrt.- végrehajtási jog: MKB BANK

Ingatlan állapota: átlagos

A vagyontárgy(ak) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: Az ingatlanok Balatonlelle, Honvéd u.19. és 24. sz. alatt tekinthetők meg 2015.05.04. napján 9-12 óra között az elektronikus értékesítési rendszeren keresztül történő egyeztetést (bejelentkezést) követően.

Vételár megfizetésének módja, határideje: Az ajánlott vételárat átutalással, az adásvételi szerződés aláírásától számított 30 napon belül kell megfizetni.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: Eredményes pályázat esetén az adásvételi szerződést az értesítés kézhezvételétől számított 30 napon belül kell megkötni.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: Az ingatlanok birtokbaadására csak a bérleti jogviszony megszűnését követően van lehetőség, 2015.10.01. napját követően, a teljes vételár megfizetése után.
A felek a birtokbaadás napján közösen jegyzőkönyvet vesznek fel.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: A pályázatok elektronikus úton nyújthatók be, az elektronikus értékesítési rendszeren keresztül a www.eer.gov.hu oldalon.Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlott vételárat, a vételár megfizetésének módját és határidejét.A felszámoló előnyben részesíti azon ajánlatot, amelyben a vételár megfizetésére nyitva álló határidőn belül, az ajánlattevő a legrövidebb határidő alatt egy összegben vállalja megfizetni a vételárat. A pályázati ajánlatokat a felszámoló az árajánlatok nagysága alapján bírálja el. Amennyiben érkezik megfelelő ajánlat, és a legjobb ajánlati árat követő ajánlati ár a legmagasabb ajánlati ár 90 %-át eléri, a felszámoló a pályázók között nyilvános ártárgyalást tart az elektronikus értékesítési rendszeren keresztül a www.eer.gov.hu oldalon. A felszámoló a pályázat eredményéről a pályázat benyújtásának napjától számított 30 napon belül elektronikus úton értesíti az ajánlattevőket a www.eer.gov.hu oldalon keresztül.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: Az irányár az ÁFA-t nem tartalmazza.
Amennyiben a pályázati eljárás során nyertes vevő az általános forgalmi adónak nem alanya, úgy az ÁFA tv. 142. § (3) bekezdése alapján az ajánlati áron felül az ÁFA megfizetésére is kötelezett.
Amennyiben a pályázati eljárás során nyertes vevő az általános forgalmi adónak alanya, úgy az ÁFA tv. 142. § (1) bekezdése alapján a fordított adózás hatálya alá tartozik.

A módosított 237/2009. (X.20.) Korm. Rendelet 4. § (2) bekezdése alapján a jelzálogjogosult által meghatározott minimálár: 300.000.000,- Ft.

Az elővásárlásra jogosultak elővásárlási jogukat a csődtörvény 49/C §-ában meghatározottak szerint kizárólag a jelen eljárás keretében jogosultak gyakorolni.
A jelen pályázati felhívás a felszámoló számára nem jelent értékesítési kötelezettséget, megfelelő ajánlat hiányában a pályázat eredménytelenné nyilvánítható.

A Cstv. 49. § 3b bekezdése alapján ”Az értékesítés során – kivéve a jogszabályon alapuló elővásárlási jog gyakorlását – nem szerezhet tulajdont olyan személy vagy szervezet sem, aki vagy amely az adós kizárólagos vagy többségi befolyással rendelkező tulajdonosa, vagy olyan gazdálkodó szervezet, amely az adóssal együtt elismert vagy tényleges vállalatcsoport tagja.”

A meghirdetett ingatlanokra és berendezésekre csak együttesen lehet ajánlatot tenni.
A meghirdetett ingatlanokra és berendezésekre kellékszavatosságot nem vállalunk.

A pályázati ajánlatnak tartalmaznia kell 75 napos ajánlati kötöttség vállalását.
A pályázati ajánlatnak tartalmaznia kell a megajánlott vételárnak a bánatpénz összegét meghaladó részére vonatkozó, pénzügyi intézmény által kiállított (visszavonhatatlan) fedezetigazolást vagy garanciavállalási nyilatkozatot, amely szerint a megfelelő összeg az ajánlati kötöttség időtartama alatt az ajánlattevő rendelkezésére áll.

Az ingatlanok határozott időre, 2015.09.10. napjáig bérbe vannak adva. Az értékesítés a bérleti jogviszony fenntartásával történik. A 2015. évi bérleti díj az AMP Kft. F.A.-t illeti meg. Az ingatlan birtokbaadására csak a bérleti jogviszony megszűnését követően van lehetőség, 2015.10.01. napját követően.

A pályázatról további felvilágosítás kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül kérhető.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P28311/tetelek.pdf

Licitnapló

2015.05.27 - 16:00
A pályázat véget ért
2015.05.11 - 08:00
A pályázat megkezdődött

Kérdések és válaszok

Ehhez az eljáráshoz még nem érkeztek kérdések.