Eljárás részletei

Nyíregyházi ipari ingatlan
0 tétel

Pályázat - PREMIER ABLAKRENDSZEREK Építőipari és Szolgáltató Kft. "felszámolás alatt"

Eredménytelenítés ideje
Invalid date
Az eredménytelenítés oka: nincs ajánlat
Intézkedés: az értékesítő megteszi az intézkedéseket a megismételt értékesítés érdekében, az újabb értékesítési hirdetmény az előző hirdetmény ügyszámán kerül közzétételre.
Indoklás: Nem érkezett ajánlat.
Kérjük tekintse meg a közleményt.

A PÁLYÁZAT EREDMÉNYTELEN

Ismertető

1. Nyíregyházai Járási Földhivatal ingatlan-nyilvántartásában Nyíregyháza, belterület 5809/17 hrsz. alatt szereplő, kivett épület, udvar, megnevezésű ingatlan 1/1 tulajdoni hányada. 2. Nyíregyházai Járási Földhivatal ingatlan-nyilvántartásában Nyíregyháza, belterület 5809/18 hrsz. alatt szereplő, kivett épület, udvar, megnevezésű ingatlan 1/1 tulajdoni hányada.
Jelentkezési és feltöltési határidő:
Pályázat kezdete:
Pályázat vége:
Becsérték:
Minimálár:
Ügyszám:
EÉR azonosító:
Invalid date
2015.05.08 - 16:00
2015.05.24 - 12:00
Nettó 250 000 000 Ft
Nettó — Ft
7.Fpk.07-14-000508
P28234

Bírálati szempontok, feltételek:

Felszámoló adatai

Cégnév:
ÁFI Felszámoló és Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Székhely:
1055 Budapest, Szent István körút 1..
Cégjegyzékszám:
01-10-042854

Adós adatai

Cégnév:
PREMIER ABLAKRENDSZEREK Építőipari és Szolgáltató Kft. "f.a."
Székhely:
8095 Pákozd, Napraforgó udvar 1.
Cégjegyzékszám:
07-09-011193

Dokumentumok

2015.06.01 - 13:53
A pályázat eredménytelen

Pályázati Közlemény

Eredménytelen a(z) 7.Fpk.07-14-000508 ügyszámú nyilvános pályázat, a ÁFI Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-042854, székhely: 1055 Budapest, Szent István körút 1.., levelezési cím: 1055 Budapest, Szent István körút 1..) felszámoló által a PREMIER ABLAKRENDSZEREK Kft „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 07-09-011193, székhely: 8095 Pákozd, Napraforgó udvar 1.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Az eredménytelenség indoka: nem érkezett ajánlat
Nem érkezett ajánlat.

Az értékesítő az alábbi tájékoztatást adja:
Megteszi az intézkedéseket a megismételt értékesítés érdekében, az újabb értékesítési hirdetmény az előző hirdetmény ügyszámán kerül közzétételre.
2015.05.24 - 12:00
A pályázat véget ért

Pályázati Közlemény

Lezárult a(z) 7.Fpk.07-14-000508 ügyszámú nyilvános pályázat 2015. május 24. 12 óra 00 perckor, a ÁFI Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-042854, székhely: 1055 Budapest, Szent István körút 1.., levelezési cím: 1055 Budapest, Szent István körút 1..) felszámoló által a PREMIER ABLAKRENDSZEREK Kft „f.a.” (cégjegyzékszám / nyilvántartási szám: 07-09-011193, székhely: 8095 Pákozd, Napraforgó udvar 1.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.

2015.05.08 - 16:00
A pályázat megkezdődött

Pályázati Közlemény

Megkezdődött a 7.Fpk.07-14-000508 ügyszámú nyilvános pályázat 2015. május 8. 16 óra 00 perckor, a ÁFI Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-042854, székhely: 1055 Budapest, Szent István körút 1.., levelezési cím: 1055 Budapest, Szent István körút 1..) felszámoló által a PREMIER ABLAKRENDSZEREK Kft „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 07-09-011193, székhely: 8095 Pákozd, Napraforgó udvar 1.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Ajánlatát megteheti a pályázat oldalán: https://eer.gov.hu/palyazat/P28234.
2015.04.23 - 15:33
A pályázat meghirdetve

Pályázati Hirdetmény

A(z) ÁFI Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-042854, székhely: 1055 Budapest, Szent István körút 1.., levelezési cím: 1055 Budapest, Szent István körút 1..), mint a(z) PREMIER ABLAKRENDSZEREK Kft „f.a” (cégjegyzékszám: 07-09-011193, székhely: 8095 Pákozd, Napraforgó udvar 1.) Székesfehérvári Törvényszék 7.Fpk.07-14-000508/3. . sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2015. április 23. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingatlanát.

A pályázat adatai:
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be:
https://eer.gov.hu/palyazat/P28234
A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja:
2015. május 8. 16 óra 00 perc
A pályázatok benyújtásának határideje:
2015. május 24. 12 óra 00 perc

Ajánlati biztosíték összege: 7 500 000 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: A bánatpénz befizetése az ÁFI Felszámoló és Vagyonkelező Zrt UniCredit Bank Zrt.-nél vezetett 10900035-00000002-96040018 számú bankszámlájára történhet úgy, hogy az legkésőbb a pályázat benyújtásának határidejéig jóváírásra kerüljön.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: A nyertes pályázó bánatpénze a vételárba beszámít. A befizetett bánatpénz után sem a felszámoló, sem adós társaság kamatot nem fizet.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

1. Nyíregyházai Járási Földhivatal ingatlan-nyilvántartásában Nyíregyháza, belterület 5809/17 hrsz. alatt szereplő, kivett épület, udvar, megnevezésű ingatlan 1/1 tulajdoni hányada.

2. Nyíregyházai Járási Földhivatal ingatlan-nyilvántartásában Nyíregyháza, belterület 5809/18 hrsz. alatt szereplő, kivett épület, udvar, megnevezésű ingatlan 1/1 tulajdoni hányada.

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) irányára összesen: 250 000 000 forint.


Az ingatlan(ok) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: A vagyontárgy megtekintésének időpontja: 2015. május 12. 15-17 óra között, Nyíregyházán.

Vételár megfizetésének módja, határideje: A megajánlott vételárat nettó összegben kell meghatározni, forintban. A vételár megfizetése átutalással történhet legkésőbb a szerződéskötéstől számított 60 napon belül.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: Az adásvételi szerződés megkötésére az eredményhirdetéstől számított 30 napon belül kerül sor.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: A felszámoló a pályázati ajánlatokat a vételár nyagysága és a fizetési feltételek alapján bírálja el. Az eredményértékelésnél 90%-os súlyozással kerül értékelésre a vételár, míg a vételár minél előbb történő megfizetése 10%-os súlyt képvisel. Az eredményes pályázatnál az értékesítő/felszámoló a licitnapló kiértékelésével dönt a pályázat eredményéről. Több megfelelő, azonos értékű (a vételár vonatkozásában legfeljebb 10%-kal eltérő) pályázat beérkezése esetén a felszámoló a Cstv. 49/A. § (4) bekezdés alapján köteles ártárgyalást tartani. Az ártárgyalás az EÉR igénybevételével kerül megtartásra.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: A felszámoló felhívja a pályázók figyelmét, hogy az ingatlanokra kizárólag egyben fogad el érvényes vételi ajánlatot, azokat egy egységként kívánja értékesíteni, egyes tételekre tett ajánlatokat érvénytelennek tekinti.

• a pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó főbb adatait, (a pályázó nevét, székhelyét, cégkivonatát, a cégjegyzésre jogosult tisztségviselő aláírási címpéldányát, magánszemély pályázó esetén a pályázó nevét, születési helyét, idejét, anyja nevét, lakcímét, adóazonosító jelét) elérhetőségét (cím, telefonszám)
• a pályázó nyilatkozata, hogy a vételre felajánlott vagyont meg kívánja vásárolni
• a pályázó nyilatkozata a megajánlott vételárról, és fizetési feltételekről.
• a pályázó nyilatkozata, hogy ajánlatát a beadási határidőtől számított 60 napig fenntartja
• a pályázó nyilatkozata miszerint tudomásul veszi hogy az ingatlanok értékesítésére megtekintett állapotban kerül sor, azokra sem adós társaság sem a felszámoló kellékszavatosságot, garanciát nem vállal, valamint tudomásul veszi, hogy a beszámítást a Cstv. kizárja
• a pályázó nyilatkozata arról, hogy az ingatlanok vonatkozásában a nyertes ajánlati összeg 1%-ának megfelelő összegű ügyvédi költség megfizetését vállalja, az eladó által kijelölt, az adásvételi szerződés elkészítésével megbízott ügyvéd részére
• A pályázó nyilatkozata arról, hogy vállalja az ingatlanok kapcsán esetlegesen felmerülő környezeti károk elhárítását.

A pályázattal kapcsolatos minden költség - a pályázat sikerétől függetlenül - a pályázót terheli.
Jelen pályázati felhívás a felszámoló számára nem jelent értékesítési kötelezettséget.
A felszámoló felhívja az esetleges elővásárlásra jogosultakat, hogy ezen szándékukat – jogosultságuk igazolása mellett – a pályázat leadási határidejéig írásban jelentsék be a felszámolónak.


A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P28234/tetelek.pdf

Kérdések és válaszok

Ehhez az eljáráshoz még nem érkeztek kérdések.

Ismertető

1. Nyíregyházai Járási Földhivatal ingatlan-nyilvántartásában Nyíregyháza, belterület 5809/17 hrsz. alatt szereplő, kivett épület, udvar, megnevezésű ingatlan 1/1 tulajdoni hányada. 2. Nyíregyházai Járási Földhivatal ingatlan-nyilvántartásában Nyíregyháza, belterület 5809/18 hrsz. alatt szereplő, kivett épület, udvar, megnevezésű ingatlan 1/1 tulajdoni hányada.
Jelentkezési és feltöltési határidő:
Pályázat kezdete:
Pályázat vége:
Becsérték:
Minimálár:
Ügyszám:
EÉR azonosító:
Invalid date
2015.05.08 - 16:00
2015.05.24 - 12:00
Nettó 250 000 000 Ft
Nettó — Ft
7.Fpk.07-14-000508
P28234

Bírálati szempontok, feltételek:

Felszámoló adatai

Cégnév:
ÁFI Felszámoló és Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Székhely:
1055 Budapest, Szent István körút 1..
Cégjegyzékszám:
01-10-042854

Adós adatai

Cégnév:
PREMIER ABLAKRENDSZEREK Építőipari és Szolgáltató Kft. "f.a."
Székhely:
8095 Pákozd, Napraforgó udvar 1.
Cégjegyzékszám:
07-09-011193

Dokumentumok

2015.06.01 - 13:53
A pályázat eredménytelen

Pályázati Közlemény

Eredménytelen a(z) 7.Fpk.07-14-000508 ügyszámú nyilvános pályázat, a ÁFI Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-042854, székhely: 1055 Budapest, Szent István körút 1.., levelezési cím: 1055 Budapest, Szent István körút 1..) felszámoló által a PREMIER ABLAKRENDSZEREK Kft „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 07-09-011193, székhely: 8095 Pákozd, Napraforgó udvar 1.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Az eredménytelenség indoka: nem érkezett ajánlat
Nem érkezett ajánlat.

Az értékesítő az alábbi tájékoztatást adja:
Megteszi az intézkedéseket a megismételt értékesítés érdekében, az újabb értékesítési hirdetmény az előző hirdetmény ügyszámán kerül közzétételre.
2015.05.24 - 12:00
A pályázat véget ért

Pályázati Közlemény

Lezárult a(z) 7.Fpk.07-14-000508 ügyszámú nyilvános pályázat 2015. május 24. 12 óra 00 perckor, a ÁFI Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-042854, székhely: 1055 Budapest, Szent István körút 1.., levelezési cím: 1055 Budapest, Szent István körút 1..) felszámoló által a PREMIER ABLAKRENDSZEREK Kft „f.a.” (cégjegyzékszám / nyilvántartási szám: 07-09-011193, székhely: 8095 Pákozd, Napraforgó udvar 1.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.

2015.05.08 - 16:00
A pályázat megkezdődött

Pályázati Közlemény

Megkezdődött a 7.Fpk.07-14-000508 ügyszámú nyilvános pályázat 2015. május 8. 16 óra 00 perckor, a ÁFI Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-042854, székhely: 1055 Budapest, Szent István körút 1.., levelezési cím: 1055 Budapest, Szent István körút 1..) felszámoló által a PREMIER ABLAKRENDSZEREK Kft „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 07-09-011193, székhely: 8095 Pákozd, Napraforgó udvar 1.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Ajánlatát megteheti a pályázat oldalán: https://eer.gov.hu/palyazat/P28234.
2015.04.23 - 15:33
A pályázat meghirdetve

Pályázati Hirdetmény

A(z) ÁFI Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-042854, székhely: 1055 Budapest, Szent István körút 1.., levelezési cím: 1055 Budapest, Szent István körút 1..), mint a(z) PREMIER ABLAKRENDSZEREK Kft „f.a” (cégjegyzékszám: 07-09-011193, székhely: 8095 Pákozd, Napraforgó udvar 1.) Székesfehérvári Törvényszék 7.Fpk.07-14-000508/3. . sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2015. április 23. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingatlanát.

A pályázat adatai:
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be:
https://eer.gov.hu/palyazat/P28234
A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja:
2015. május 8. 16 óra 00 perc
A pályázatok benyújtásának határideje:
2015. május 24. 12 óra 00 perc

Ajánlati biztosíték összege: 7 500 000 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: A bánatpénz befizetése az ÁFI Felszámoló és Vagyonkelező Zrt UniCredit Bank Zrt.-nél vezetett 10900035-00000002-96040018 számú bankszámlájára történhet úgy, hogy az legkésőbb a pályázat benyújtásának határidejéig jóváírásra kerüljön.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: A nyertes pályázó bánatpénze a vételárba beszámít. A befizetett bánatpénz után sem a felszámoló, sem adós társaság kamatot nem fizet.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

1. Nyíregyházai Járási Földhivatal ingatlan-nyilvántartásában Nyíregyháza, belterület 5809/17 hrsz. alatt szereplő, kivett épület, udvar, megnevezésű ingatlan 1/1 tulajdoni hányada.

2. Nyíregyházai Járási Földhivatal ingatlan-nyilvántartásában Nyíregyháza, belterület 5809/18 hrsz. alatt szereplő, kivett épület, udvar, megnevezésű ingatlan 1/1 tulajdoni hányada.

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) irányára összesen: 250 000 000 forint.


Az ingatlan(ok) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: A vagyontárgy megtekintésének időpontja: 2015. május 12. 15-17 óra között, Nyíregyházán.

Vételár megfizetésének módja, határideje: A megajánlott vételárat nettó összegben kell meghatározni, forintban. A vételár megfizetése átutalással történhet legkésőbb a szerződéskötéstől számított 60 napon belül.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: Az adásvételi szerződés megkötésére az eredményhirdetéstől számított 30 napon belül kerül sor.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: A felszámoló a pályázati ajánlatokat a vételár nyagysága és a fizetési feltételek alapján bírálja el. Az eredményértékelésnél 90%-os súlyozással kerül értékelésre a vételár, míg a vételár minél előbb történő megfizetése 10%-os súlyt képvisel. Az eredményes pályázatnál az értékesítő/felszámoló a licitnapló kiértékelésével dönt a pályázat eredményéről. Több megfelelő, azonos értékű (a vételár vonatkozásában legfeljebb 10%-kal eltérő) pályázat beérkezése esetén a felszámoló a Cstv. 49/A. § (4) bekezdés alapján köteles ártárgyalást tartani. Az ártárgyalás az EÉR igénybevételével kerül megtartásra.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: A felszámoló felhívja a pályázók figyelmét, hogy az ingatlanokra kizárólag egyben fogad el érvényes vételi ajánlatot, azokat egy egységként kívánja értékesíteni, egyes tételekre tett ajánlatokat érvénytelennek tekinti.

• a pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó főbb adatait, (a pályázó nevét, székhelyét, cégkivonatát, a cégjegyzésre jogosult tisztségviselő aláírási címpéldányát, magánszemély pályázó esetén a pályázó nevét, születési helyét, idejét, anyja nevét, lakcímét, adóazonosító jelét) elérhetőségét (cím, telefonszám)
• a pályázó nyilatkozata, hogy a vételre felajánlott vagyont meg kívánja vásárolni
• a pályázó nyilatkozata a megajánlott vételárról, és fizetési feltételekről.
• a pályázó nyilatkozata, hogy ajánlatát a beadási határidőtől számított 60 napig fenntartja
• a pályázó nyilatkozata miszerint tudomásul veszi hogy az ingatlanok értékesítésére megtekintett állapotban kerül sor, azokra sem adós társaság sem a felszámoló kellékszavatosságot, garanciát nem vállal, valamint tudomásul veszi, hogy a beszámítást a Cstv. kizárja
• a pályázó nyilatkozata arról, hogy az ingatlanok vonatkozásában a nyertes ajánlati összeg 1%-ának megfelelő összegű ügyvédi költség megfizetését vállalja, az eladó által kijelölt, az adásvételi szerződés elkészítésével megbízott ügyvéd részére
• A pályázó nyilatkozata arról, hogy vállalja az ingatlanok kapcsán esetlegesen felmerülő környezeti károk elhárítását.

A pályázattal kapcsolatos minden költség - a pályázat sikerétől függetlenül - a pályázót terheli.
Jelen pályázati felhívás a felszámoló számára nem jelent értékesítési kötelezettséget.
A felszámoló felhívja az esetleges elővásárlásra jogosultakat, hogy ezen szándékukat – jogosultságuk igazolása mellett – a pályázat leadási határidejéig írásban jelentsék be a felszámolónak.


A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P28234/tetelek.pdf

Kérdések és válaszok

Ehhez az eljáráshoz még nem érkeztek kérdések.