Eljárás részletei

Debreceni külterületi ingatlanok
0 tétel

Pályázat - Melody Making Kereskedelmi, Szolgáltató és Gyártó Kft. "felszámolás alatt"

Lezárult: 2015.06.24 - 12:00
A nyertes ár
Nettó 4 500 000 Ft
A pályázat eredményesen lezárult.

A PÁLYÁZAT EREDMÉNYES

Ismertető

1. Debreceni Járási Földhivatal ingatlan-nyilvántartásában Debrecen II. kerület külterület 0397/2 hrsz. alatt szereplő, kivett lakóház, udvar, gazdasági épület megnevezésű ingatlan 1/1 tulajdoni hányada. 2. Debreceni Járási Földhivatal ingatlan-nyilvántartásában Debrecen II. kerület külterület 0397/3 hrsz. alatt szereplő kivett udvar megnevezésű ingatlan 1/1 tulajdoni hányada.
Jelentkezési és feltöltési határidő:
Pályázat kezdete:
Pályázat vége:
Becsérték:
Minimálár:
Nyertes ár:
Ügyszám:
EÉR azonosító:
Invalid date
2015.05.08 - 12:00
2015.06.24 - 12:00
Nettó 9 000 000 Ft
Nettó — Ft
Nettó 4 500 000 Ft
2.Fpk.09-13-000996
P28224

Bírálati szempontok, feltételek:

Felszámoló adatai

Cégnév:
MHZ Pénzügyi Tanácsadó Szolgáltató Korlátolt Felelősségü Társaság
Székhely:
5000 Szolnok,, Szabadság tér 2..
Cégjegyzékszám:
16-09-001795

Adós adatai

Cégnév:
Melody Making Kereskedelmi, Szolgáltató és Gyártó Kft. "f.a."
Székhely:
4025 Debrecen, Simonffy utca 59.
Cégjegyzékszám:
09-09-008795

Dokumentumok

2015.06.26 - 10:02
A pályázat eredményes

Pályázati Közlemény

Érvényes és eredményes a 2.Fpk.09-13-000996 ügyszámú nyilvános pályázat, a MHZ Kft. (cégjegyzékszám: 16-09-001795, székhely: 5000 Szolnok,, Szabadság tér 2.., levelezési cím: 5000 Szolnok,, Szabadság tér 2..) felszámoló által a Melody Making Kft „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 09-09-008795, székhely: 4025 Debrecen, Simonffy utca 59.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Nyertes ajánlat összege: 4 500 000 .-Ft
Nyertes ajánlattevő azonosító száma: P28224F2
Szerződéskötés dátuma: Az adásvételi szerződés megkötésére az eredményhirdetéstől számított 30 napon belül kerül sor.
Az értékesítő a szerződést a nyertes ajánlattevővel köti meg.
2015.06.24 - 12:00
A pályázat véget ért

Pályázati Közlemény

Lezárult a(z) 2.Fpk.09-13-000996 ügyszámú nyilvános pályázat 2015. június 24. 12 óra 00 perckor, a MHZ Kft. (cégjegyzékszám: 16-09-001795, székhely: 5000 Szolnok,, Szabadság tér 2.., levelezési cím: 5000 Szolnok,, Szabadság tér 2..) felszámoló által a Melody Making Kft „f.a.” (cégjegyzékszám / nyilvántartási szám: 09-09-008795, székhely: 4025 Debrecen, Simonffy utca 59.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.

2015.05.08 - 12:00
A pályázat megkezdődött

Pályázati Közlemény

Megkezdődött a 2.Fpk.09-13-000996 ügyszámú nyilvános pályázat 2015. május 8. 12 óra 00 perckor, a MHZ Kft. (cégjegyzékszám: 16-09-001795, székhely: 5000 Szolnok,, Szabadság tér 2.., levelezési cím: 5000 Szolnok,, Szabadság tér 2..) felszámoló által a Melody Making Kft „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 09-09-008795, székhely: 4025 Debrecen, Simonffy utca 59.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Ajánlatát megteheti a pályázat oldalán: https://eer.gov.hu/palyazat/P28224.
2015.04.23 - 14:34
A pályázat meghirdetve

Pályázati Hirdetmény

A(z) MHZ Kft. (cégjegyzékszám: 16-09-001795, székhely: 5000 Szolnok,, Szabadság tér 2.., levelezési cím: 5000 Szolnok,, Szabadság tér 2..), mint a(z) Melody Making Kft „f.a” (cégjegyzékszám: 09-09-008795, székhely: 4025 Debrecen, Simonffy utca 59.) Debreceni Törvényszék 2.Fpk.09-13-000996/4.. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2015. április 23. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingatlanát.

A pályázat adatai:
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be:
https://eer.gov.hu/palyazat/P28224
A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja:
2015. május 8. 12 óra 00 perc
A pályázatok benyújtásának határideje:
2015. június 24. 12 óra 00 perc

Ajánlati biztosíték összege: 450 000 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: A bánatpénz befizetése az MHZ Pénzügyi Tanácsadó Szolgáltató Kft. UniCredit Bank Rt.-nél vezetett 10918001-00000086-13640008 számú bankszámlájára történhet úgy, hogy az legkésőbb a pályázat benyújtásának határidejéig jóváírásra kerüljön.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: A nyertes pályázó bánatpénze a vételárba beszámít. A befizetett bánatpénz után sem a felszámoló, sem adós társaság kamatot nem fizet.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

1. Debreceni Járási Földhivatal ingatlan-nyilvántartásában Debrecen II. kerület külterület 0397/2 hrsz. alatt szereplő, kivett lakóház, udvar, gazdasági épület megnevezésű ingatlan 1/1 tulajdoni hányada.

2. Debreceni Járási Földhivatal ingatlan-nyilvántartásában Debrecen II. kerület külterület 0397/3 hrsz. alatt szereplő kivett udvar megnevezésű ingatlan 1/1 tulajdoni hányada.

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) irányára összesen: 9 000 000 forint.


Az ingatlan(ok) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: A vagyontárgy megtekintésének időpontja: 2015. május 12. 10-11 óra között, Debrecenben.

Vételár megfizetésének módja, határideje: A megajánlott vételárat nettó összegben kel meghatározni, forintban. A vételár megfizetése átutalással történhet legkésőbb a szerződéskötéstől számított 60 napon belül.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: Az adásvételi szerződés megkötésére az eredményhirdetéstől számított 30 napon belül kerül sor.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: A felszámoló a pályázati ajánlatokat a vételár nyagysága és a fizetési feltételek alapján bírálja el. Az eredményértékelésnél 90%-os súlyozással kerül értékelésre a vételár, míg a vételár minél előbb történő megfizetése 10%-os súlyt képvisel. Az eredményes pályázatnál az értékesítő/felszámoló a licitnapló kiértékelésével dönt a pályázat eredményéről. Több megfelelő, azonos értékű (a vételár vonatkozásában legfeljebb 10%-kal eltérő) pályázat beérkezése esetén a felszámoló a Cstv. 49/A. § (4) bekezdés alapján köteles ártárgyalást tartani. Az ártárgyalás az EÉR igénybevételével kerül megtartásra.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: A felszámoló felhívja a pályázók figyelmét, hogy az ingatlanokra kizárólag egyben fogad el érvényes vételi ajánlatot, azokat egy egységként kívánja értékesíteni, egyes tételekre tett ajánlatokat érvénytelennek tekinti.

• a pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó főbb adatait, (a pályázó nevét, székhelyét, cégkivonatát, a cégjegyzésre jogosult tisztségviselő aláírási címpéldányát, magánszemély pályázó esetén a pályázó nevét, születési helyét, idejét, anyja nevét, lakcímét, adóazonosító jelét) elérhetőségét (cím, telefonszám)
• a pályázó nyilatkozata, hogy a vételre felajánlott vagyont meg kívánja vásárolni
• a pályázó nyilatkozata a megajánlott vételárról, és fizetési feltételekről
• a pályázó nyilatkozata, hogy ajánlatát a beadási határidőtől számított 60 napig fenntartja
• a pályázó nyilatkozata miszerint tudomásul veszi hogy az ingatlanok értékesítésére megtekintett állapotban kerül sor, azokra sem adós társaság sem a felszámoló kellékszavatosságot, garanciát nem vállal, valamint tudomásul veszi, hogy a beszámítást a Cstv. kizárja
• a pályázó nyilatkozata arról, hogy az ingatlanok vonatkozásában a nyertes ajánlati összeg 1%-ának megfelelő összegű ügyvédi költség megfizetését vállalja, az eladó által kijelölt, az adásvételi szerződés elkészítésével megbízott ügyvéd részére
• A pályázó nyilatkozata arról, hogy vállalja az ingatlanok kapcsán esetlegesen felmerülő környezeti károk elhárítását.

A pályázattal kapcsolatos minden költség - a pályázat sikerétől függetlenül - a pályázót terheli.
Jelen pályázati felhívás a felszámoló számára nem jelent értékesítési kötelezettséget.
A felszámoló felhívja az esetleges elővásárlásra jogosultakat, hogy ezen szándékukat – jogosultságuk igazolása mellett – a pályázat leadási határidejéig írásban jelentsék be a felszámolónak.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P28224/tetelek.pdf

Licitnapló

2015.06.24 - 12:00
A pályázat véget ért
2015.05.08 - 12:00
A pályázat megkezdődött

Kérdések és válaszok

Ehhez az eljáráshoz még nem érkeztek kérdések.

Ismertető

1. Debreceni Járási Földhivatal ingatlan-nyilvántartásában Debrecen II. kerület külterület 0397/2 hrsz. alatt szereplő, kivett lakóház, udvar, gazdasági épület megnevezésű ingatlan 1/1 tulajdoni hányada. 2. Debreceni Járási Földhivatal ingatlan-nyilvántartásában Debrecen II. kerület külterület 0397/3 hrsz. alatt szereplő kivett udvar megnevezésű ingatlan 1/1 tulajdoni hányada.
Jelentkezési és feltöltési határidő:
Pályázat kezdete:
Pályázat vége:
Becsérték:
Minimálár:
Nyertes ár:
Ügyszám:
EÉR azonosító:
Invalid date
2015.05.08 - 12:00
2015.06.24 - 12:00
Nettó 9 000 000 Ft
Nettó — Ft
Nettó 4 500 000 Ft
2.Fpk.09-13-000996
P28224

Bírálati szempontok, feltételek:

Felszámoló adatai

Cégnév:
MHZ Pénzügyi Tanácsadó Szolgáltató Korlátolt Felelősségü Társaság
Székhely:
5000 Szolnok,, Szabadság tér 2..
Cégjegyzékszám:
16-09-001795

Adós adatai

Cégnév:
Melody Making Kereskedelmi, Szolgáltató és Gyártó Kft. "f.a."
Székhely:
4025 Debrecen, Simonffy utca 59.
Cégjegyzékszám:
09-09-008795

Dokumentumok

2015.06.26 - 10:02
A pályázat eredményes

Pályázati Közlemény

Érvényes és eredményes a 2.Fpk.09-13-000996 ügyszámú nyilvános pályázat, a MHZ Kft. (cégjegyzékszám: 16-09-001795, székhely: 5000 Szolnok,, Szabadság tér 2.., levelezési cím: 5000 Szolnok,, Szabadság tér 2..) felszámoló által a Melody Making Kft „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 09-09-008795, székhely: 4025 Debrecen, Simonffy utca 59.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Nyertes ajánlat összege: 4 500 000 .-Ft
Nyertes ajánlattevő azonosító száma: P28224F2
Szerződéskötés dátuma: Az adásvételi szerződés megkötésére az eredményhirdetéstől számított 30 napon belül kerül sor.
Az értékesítő a szerződést a nyertes ajánlattevővel köti meg.
2015.06.24 - 12:00
A pályázat véget ért

Pályázati Közlemény

Lezárult a(z) 2.Fpk.09-13-000996 ügyszámú nyilvános pályázat 2015. június 24. 12 óra 00 perckor, a MHZ Kft. (cégjegyzékszám: 16-09-001795, székhely: 5000 Szolnok,, Szabadság tér 2.., levelezési cím: 5000 Szolnok,, Szabadság tér 2..) felszámoló által a Melody Making Kft „f.a.” (cégjegyzékszám / nyilvántartási szám: 09-09-008795, székhely: 4025 Debrecen, Simonffy utca 59.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.

2015.05.08 - 12:00
A pályázat megkezdődött

Pályázati Közlemény

Megkezdődött a 2.Fpk.09-13-000996 ügyszámú nyilvános pályázat 2015. május 8. 12 óra 00 perckor, a MHZ Kft. (cégjegyzékszám: 16-09-001795, székhely: 5000 Szolnok,, Szabadság tér 2.., levelezési cím: 5000 Szolnok,, Szabadság tér 2..) felszámoló által a Melody Making Kft „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 09-09-008795, székhely: 4025 Debrecen, Simonffy utca 59.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Ajánlatát megteheti a pályázat oldalán: https://eer.gov.hu/palyazat/P28224.
2015.04.23 - 14:34
A pályázat meghirdetve

Pályázati Hirdetmény

A(z) MHZ Kft. (cégjegyzékszám: 16-09-001795, székhely: 5000 Szolnok,, Szabadság tér 2.., levelezési cím: 5000 Szolnok,, Szabadság tér 2..), mint a(z) Melody Making Kft „f.a” (cégjegyzékszám: 09-09-008795, székhely: 4025 Debrecen, Simonffy utca 59.) Debreceni Törvényszék 2.Fpk.09-13-000996/4.. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2015. április 23. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingatlanát.

A pályázat adatai:
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be:
https://eer.gov.hu/palyazat/P28224
A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja:
2015. május 8. 12 óra 00 perc
A pályázatok benyújtásának határideje:
2015. június 24. 12 óra 00 perc

Ajánlati biztosíték összege: 450 000 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: A bánatpénz befizetése az MHZ Pénzügyi Tanácsadó Szolgáltató Kft. UniCredit Bank Rt.-nél vezetett 10918001-00000086-13640008 számú bankszámlájára történhet úgy, hogy az legkésőbb a pályázat benyújtásának határidejéig jóváírásra kerüljön.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: A nyertes pályázó bánatpénze a vételárba beszámít. A befizetett bánatpénz után sem a felszámoló, sem adós társaság kamatot nem fizet.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

1. Debreceni Járási Földhivatal ingatlan-nyilvántartásában Debrecen II. kerület külterület 0397/2 hrsz. alatt szereplő, kivett lakóház, udvar, gazdasági épület megnevezésű ingatlan 1/1 tulajdoni hányada.

2. Debreceni Járási Földhivatal ingatlan-nyilvántartásában Debrecen II. kerület külterület 0397/3 hrsz. alatt szereplő kivett udvar megnevezésű ingatlan 1/1 tulajdoni hányada.

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) irányára összesen: 9 000 000 forint.


Az ingatlan(ok) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: A vagyontárgy megtekintésének időpontja: 2015. május 12. 10-11 óra között, Debrecenben.

Vételár megfizetésének módja, határideje: A megajánlott vételárat nettó összegben kel meghatározni, forintban. A vételár megfizetése átutalással történhet legkésőbb a szerződéskötéstől számított 60 napon belül.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: Az adásvételi szerződés megkötésére az eredményhirdetéstől számított 30 napon belül kerül sor.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: A felszámoló a pályázati ajánlatokat a vételár nyagysága és a fizetési feltételek alapján bírálja el. Az eredményértékelésnél 90%-os súlyozással kerül értékelésre a vételár, míg a vételár minél előbb történő megfizetése 10%-os súlyt képvisel. Az eredményes pályázatnál az értékesítő/felszámoló a licitnapló kiértékelésével dönt a pályázat eredményéről. Több megfelelő, azonos értékű (a vételár vonatkozásában legfeljebb 10%-kal eltérő) pályázat beérkezése esetén a felszámoló a Cstv. 49/A. § (4) bekezdés alapján köteles ártárgyalást tartani. Az ártárgyalás az EÉR igénybevételével kerül megtartásra.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: A felszámoló felhívja a pályázók figyelmét, hogy az ingatlanokra kizárólag egyben fogad el érvényes vételi ajánlatot, azokat egy egységként kívánja értékesíteni, egyes tételekre tett ajánlatokat érvénytelennek tekinti.

• a pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó főbb adatait, (a pályázó nevét, székhelyét, cégkivonatát, a cégjegyzésre jogosult tisztségviselő aláírási címpéldányát, magánszemély pályázó esetén a pályázó nevét, születési helyét, idejét, anyja nevét, lakcímét, adóazonosító jelét) elérhetőségét (cím, telefonszám)
• a pályázó nyilatkozata, hogy a vételre felajánlott vagyont meg kívánja vásárolni
• a pályázó nyilatkozata a megajánlott vételárról, és fizetési feltételekről
• a pályázó nyilatkozata, hogy ajánlatát a beadási határidőtől számított 60 napig fenntartja
• a pályázó nyilatkozata miszerint tudomásul veszi hogy az ingatlanok értékesítésére megtekintett állapotban kerül sor, azokra sem adós társaság sem a felszámoló kellékszavatosságot, garanciát nem vállal, valamint tudomásul veszi, hogy a beszámítást a Cstv. kizárja
• a pályázó nyilatkozata arról, hogy az ingatlanok vonatkozásában a nyertes ajánlati összeg 1%-ának megfelelő összegű ügyvédi költség megfizetését vállalja, az eladó által kijelölt, az adásvételi szerződés elkészítésével megbízott ügyvéd részére
• A pályázó nyilatkozata arról, hogy vállalja az ingatlanok kapcsán esetlegesen felmerülő környezeti károk elhárítását.

A pályázattal kapcsolatos minden költség - a pályázat sikerétől függetlenül - a pályázót terheli.
Jelen pályázati felhívás a felszámoló számára nem jelent értékesítési kötelezettséget.
A felszámoló felhívja az esetleges elővásárlásra jogosultakat, hogy ezen szándékukat – jogosultságuk igazolása mellett – a pályázat leadási határidejéig írásban jelentsék be a felszámolónak.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P28224/tetelek.pdf

Licitnapló

2015.06.24 - 12:00
A pályázat véget ért
2015.05.08 - 12:00
A pályázat megkezdődött

Kérdések és válaszok

Ehhez az eljáráshoz még nem érkeztek kérdések.