Eljárás részletei

Vagyonösszesség
9 tétel

Pályázat - PROSENA Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság "felszámolás alatt"

Eredménytelenítés ideje
2023.02.03 - 09:00
Az eredménytelenítés oka: nincs ajánlat
Intézkedés: az értékesítő megteszi az intézkedéseket a megismételt értékesítés érdekében, az újabb értékesítési hirdetmény az előző hirdetmény ügyszámán kerül közzétételre.
Indoklás:
Kérjük tekintse meg a közleményt.

A PÁLYÁZAT EREDMÉNYTELEN

Ismertető

Mustármag- és mákszemtisztító, hőkezelő, őrlő, aprító ill. csomagoló technológiai berendezések
Jelentkezési és feltöltési határidő:
Pályázat kezdete:
Pályázat vége:
Becsérték:
Minimálár:
Ügyszám:
EÉR azonosító:
2023.02.03 - 09:00
2023.02.04 - 09:00
2023.02.19 - 12:00
Nettó 170 300 000 Ft
Nettó 119 210 000 Ft
4.Fpk.62
P2792050

Bírálati szempontok, feltételek:

Felszámoló adatai

Cégnév:
Messum Hungary Felszámoló, Válságkezelő és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely:
1082 Budapest, Baross utca 21. 4 em. 1
Cégjegyzékszám:
01-09-959820

Adós adatai

Cégnév:
PROSENA Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság "f.a."
Székhely:
2142 Nagytarcsa, Naplás út 20..
Cégjegyzékszám:
13-09-165214

Dokumentumok

Hirdetmény letöltéseÖsszefoglaló értékesítési tájékoztató letöltése
2023.02.03 - 09:00
A pályázat eredménytelen
Közlemény

Pályázati Közlemény

Eredménytelen a(z) 4.Fpk.62 ügyszámú nyilvános pályázat, a Messum Hungary Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-959820, székhely: 1082 Budapest, Baross utca 21. 4 em. 1, levelezési cím: 1082 Budapest, Baross utca 21. 4 em. 1) felszámoló által a PROSENA Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 13-09-165214, székhely: 2142 Nagytarcsa, Naplás út 20..) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Az eredménytelenség indoka: nem érkezett ajánlat

Az értékesítő az alábbi tájékoztatást adja:
Megteszi az intézkedéseket a megismételt értékesítés érdekében, az újabb értékesítési hirdetmény az előző hirdetmény ügyszámán kerül közzétételre.
2023.01.19 - 20:10
A pályázat meghirdetve
Közlemény

Pályázati Hirdetmény

A(z) Messum Hungary Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-959820, székhely: 1082 Budapest, Baross utca 21. 4 em. 1, levelezési cím: 1082 Budapest, Baross utca 21. 4 em. 1), mint a(z) PROSENA Kft. „f.a” (cégjegyzékszám: 13-09-165214, székhely: 2142 Nagytarcsa, Naplás út 20..) Budapest Környéki Törvényszék 4.Fpk.62/2021/4. . sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2023. január 19. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingóságát.

A pályázat adatai:
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be: https://eer.sztfh.hu/palyazat/P2792050
A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja: 2023. február 4. 09 óra 00 perc
A pályázatok benyújtásának határideje: 2023. február 19. 12 óra 00 perc

Ajánlati biztosíték összege: 5 309 000 forint

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: Az érvényes pályázat feltétele továbbá, hogy a pályázó „PROSENA Kft. "f.a." ajánlati biztosíték” közleménnyel az ajánlati biztosíték összegét utalja át a Messum Hungary Kft. MKB Bank Nyrt.-nél vezetett 10102244-47711700-02005006 számú bankszámlájára. Az ajánlati biztosíték összegének a pályázat hirdetményében megjelölt kezdő időpontja előtt be kell érkeznie úgy, hogy a kezdő időpontot megelőzően 24.00 órával a felszámoló a befizetést ellenőrizni tudja.
Felhívom a pályázók figyelmét, hogy a pályázás feltétele lesz tehát az EÉR rendszerbe történő bejelentkezés és az ajánlati biztosíték megfizetésének EÉR rendszeren keresztüli igazolása a kezdő időpontot megelőzően 24.00 órával.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: A felszámolási eljárásban az adós vagyontárgyainak elektronikus értékesítéséről szóló 17/2014. (II. 3.) Korm. rendelet 13. §-a szerint:
13. § (1) Az értékesítő az árverés, illetve a pályázatok benyújtására szabott határidő megnyíltát megelőzően köteles elvégezni az EÉR-be bejelentkező licitáló által az azonosítása érdekében megadott adatok ellenőrzését annak érdekében, hogy ne szerezhessen tulajdont az értékesítésből jogszabály alapján kizárt személy vagy szervezet [ideértve azt is, akinek kizárására a korábbi értékesítési eljárás során történt mulasztása miatt került sor a Cstv. 49/B. § (5) bekezdése alapján, továbbá akiről megállapításra került, hogy valótlan adatok vagy hamisított, illetve érvénytelen dokumentumok megadásával vagy más módon az eljárás eredményét csalárd módon próbálta befolyásolni, és ezért kizárták, vagy a Cstv. 49/G. § (3) bekezdése alapján nem vehet részt az értékesítésben].
(2) A Cstv. és az Ért. Korm. r. szerinti árverési előleg, pályázati biztosíték befizetését az értékesítő az árverés, illetve a pályázat hirdetményében megjelölt kezdő időpontját megelőző 24 órával ellenőrzi. Az árverési előleget, illetve a pályázati biztosítékot ezen időpontig nem teljesítő személy az értékesítésben nem vehet részt. Az árverési előleg, pályázati biztosíték összege a hirdetményben megjelölt fizetési számlára történő beérkezéskor minősül megfizetettnek. A befizetések és a szabályzatokban előírt feltételek nem teljesülése esetén a szabálytalanul eljáró licitálót az értékesítő az értékesítésből kizárja, és részére a megfizetett árverési előleget, illetve a pályázati biztosítékot visszautalja.
(3) Az értékesítő akkor aktiválja az elektronikus értékesítési rendszer árverezőként, valamint pályázóként történő használatához szükséges felhasználói azonosítót, ha az árverési előleg vagy a pályázati biztosíték a (2) bekezdésben meghatározott időpontig megfizetésre kerül.

A felszámolónak – a vagyonfelmérés, valamint az adós vagyonára vonatkozó adatok alapján - elővásárlásra jogosultról nincs tudomása.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

Mustármag- és mákszemtisztító, hőkezelő, őrlő, aprító ill. csomagoló technológiai berendezések

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) becsértéke összesen: 170 300 000 forint.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) minimálára összesen: 119 210 000 forint. (a becsérték 70%-a)

A minimálár csökkentését az érdekeltek írásban nem ellenezték.


1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: Univerzális hőkezelő

Típus: Ipari gép
Gyártmány: Revtech
Gyártási idő: 2016.
Tehermentes: nem zálogjog a Sberbank Magyarország Zrt. és a Garantiqa Hitelgarancia Zrt. javára
Mennyisége: 1 db

2. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: Multifunkcionális visszahűtő rosta

Típus: Ipari gép
Gyártmány: Revtech
Gyártási idő: 2016.
Tehermentes: nem zálogjog a Sberbank Magyarország Zrt. és a Garantiqa Hitelgarancia Zrt. javára
Mennyisége: 1 db

3. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: Őrlő, daráló henger

Típus: Ipari gép
Gyártmány: Spomax S. A.
Gyártási idő: 2017.
Tehermentes: nem zálogjog a Sberbank Magyarország Zrt. és a Garantiqa Hitelgarancia Zrt. javára
Mennyisége: 1 db

4. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: Agros Magtisztító gép

Típus: Ipari gép
Gyártmány: Agrofém 71
Gyártási idő: 2016.
Tehermentes: nem zálogjog a Sberbank Magyarország Zrt. és a Garantiqa Hitelgarancia Zrt. javára
Mennyisége: 1 db

5. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: Síkrostás tisztítógép

Típus: Ipari gép
Gyártási idő: 2016.
Tehermentes: nem zálogjog a Sberbank Magyarország Zrt. és a Garantiqa Hitelgarancia Zrt. javára
Mennyisége: 1 db

6. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: Prisma fémdetektor

Típus: Ipari gép
Gyártási idő: 2017.
Tehermentes: nem zálogjog a Sberbank Magyarország Zrt. és a Garantiqa Hitelgarancia Zrt. javára
Mennyisége: 1 db

7. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: Olajosmag tároló konténer

Típus: Egyéb
Gyártási idő: 2016.
Tehermentes: nem zálogjog a Sberbank Magyarország Zrt. és a Garantiqa Hitelgarancia Zrt. javára
Mennyisége: 313 db

8. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: Infratek analizátor

Típus: Ipari gép
Gyártási idő: 2017.
Tehermentes: nem zálogjog a Sberbank Magyarország Zrt. és a Garantiqa Hitelgarancia Zrt. javára
Mennyisége: 1 db

9. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: Infratek analizátor olajos adapter

Típus: Ipari gép
Gyártási idő: 2017.
Tehermentes: nem zálogjog a Sberbank Magyarország Zrt. és a Garantiqa Hitelgarancia Zrt. javára
Mennyisége: 1 db

Az ingóság megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: Az Infratek 1241 analizátor és tartozékai 3894 Göncruszka, Kazinczy út 82. szám alatt találhatók.A 313 db műanyag olajos-mag tároló konténer 3881 Abaújszántó, Aranyosi u. 8. szám (1245/8 hrsz.) alatt található.A Revtech 13/100d Univerzális hőkezelő; Revtech 100d/Cooler Multifunkcionális visszahűtő rosta; Spomax S. A. HL-W-2A-1000 Őrlő, daráló henger; Agros 60 Agros Magtisztító gép; CIMBRIA DELTA DC9107-7-B Síkrostás tisztítógép; Multech Prisma MFN Prisma fémdetektor Baja külterület 0118/33 hrsz. telephelyen találhatók.A vagyontárgyak megtekintésére a felszámolóval történő telefonos egyeztetés (06-70-600-3666) alapján van lehetőség. Telefonos egyeztetés munkanapokon 11.00 és 13.00 óra között lehetséges. A felszámoló az érdeklődők számától függően egy vagy több kijelölt napon mutatja be a vagyontárgyakat.

ÁFA fizetésre vonatkozó szabályok: A becsérték nettó érték, mely a 27 %-os ÁFÁ-t nem tartalmazza. A Pályázó a pályázat benyújtásával tudomásul veszi, hogy az értékesítést terhelő általános forgalmi adót, a pályázó, mint a termék beszerzője köteles megfizetni az Áfa tv. 142. § (1) bekezdésének g) pontja alapján.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti pályázati elbírálás módja: Pályázatok értékelése, eredményhirdetés: a beérkezett ajánlatokat a kiíró értékeli, és vevőkijelölés útján dönt az ajánlatok elfogadásáról. A kiíró azt az ajánlatot minősíti előnyösebbnek, amelyben magasabb vételár szerepel azzal, hogy az elfogadható vételár – figyelemmel a minimálárra vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre – nem lehet kevesebb 119.210.000 Ft-nál, a becsérték 70 %-nál.

Vételár megfizetésének módja, határideje: A teljes vételárat a szerződéskötést követő 3 napon belül kell átutalással megfizetni a Messum Hungary Kft. MKB Bank Nyrt.-nél vezetett 10102244-47711700-02005006 számú bankszámlájára.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: A nyertes pályázóval az adásvételi szerződés a pályázat eredményhirdetését követő 15 napon belül megkötésre kerül. A szerződéskötés feltétele az EÉR rendszer üzemeltető számára történt és a felszámoló által véglegesnek elfogadott vételár 1%-os jutalék fizetési kötelezettség teljesítése, amely nem része a teljes vételárnak.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: A birtokbavételre a vételár teljes kiegyenlítésétől számított 8 napon belül kerül sor.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: •Pályázati feltételek:• ajánlattevő adatai, társaság esetén 30 napnál nem régebbi hitelesített cégkivonat és aláírási címpéldány csatolása• megvásárolni szándékozott dolog pontos megnevezése• egyértelműen meghatározott – nettó és bruttó árat is tartalmazó – vételár megjelölése• tulajdonszerzésre vonatkozó írásbeli nyilatkozat• pályázónak nyilatkoznia kell, hogy ajánlatát a beadási határidőtől számított 60 napig fenntartja• nyilatkozat arra, hogy a pályázó a pályázati feltételeket teljes körűen elfogadja• nyilatkozat arra, hogy a pályázó ÁFA alany-e• bankgarancia vagy egyéb fedezetigazolás (a továbbiakban: Fedezet) arra vonatkozóan, hogy a vételár megfizetéséhez szükséges összeg a pályázó rendelkezésére áll a pályázat benyújtásának időpontjában. A Pályázónak nyilatkoznia kell arra vonatkozóan is, hogy a fedezet a pályázat szerinti ajánlati kötöttségének fenn álltáig folyamatosan rendelkezésére fog állni.A pályázati feltételként meghatározott, nyilatkozatot is tartalmazó dokumentumokat közokirati vagy teljes bizonyító erejű magánokirati formában kell benyújtani. Ennek hiányában a pályázat érvénytelen.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: Ha a pályázati eljárás eredménytelen, az ajánlati biztosíték teljes összege az eredménytelenség megállapításától számított 8 munkanapon belül valamennyi pályázó részére visszautalásra kerül. Ha a pályázati eljárás eredményes, az ajánlati biztosíték a nyertes pályázónál a vételárba beszámításra kerül, a többi pályázónak pedig az ajánlati biztosíték teljes összegét az eredményhirdetés napjától - a Cstv. 49/A. § (4) bekezdése szerinti ártárgyalás esetén az ártárgyalás eredményhirdetése napjától - számított 8 munkanapon belül vissza kell utalni. [237/2009. (X. 20.) Korm. rendelet 2. §-ának (7) bekezdése].
Ha a szerződés a nyertes pályázó érdekkörében felmerülő okból nem jön létre, a nyertes pályázó a vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg, vagy a már megtett ajánlatától visszalép az ajánlati biztosítékot a pályázó elveszíti.

A 237/2009. Korm. rend. 2. § (2) bekezdés szerinti feltétel fennáll.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.sztfh.hu/palyazat/P2792050/tetelek.pdf

Kérdések és válaszok

Ehhez az eljáráshoz még nem érkeztek kérdések.

Tételek 9 db (1 - 3)

Univerzális hőkezelő
Típus:
Ipari gép
Gyártmány:
Revtech
Gyártási idő:
2016
Mennyiség:
1 db
Tehermentes:
Nem
Terhek leírása:
zálogjog a Sberbank Magyarország Zrt. és a Garantiqa Hitelgarancia Zrt. javára
Multifunkcionális visszahűtő rosta
Típus:
Ipari gép
Gyártmány:
Revtech
Gyártási idő:
2016
Mennyiség:
1 db
Tehermentes:
Nem
Terhek leírása:
zálogjog a Sberbank Magyarország Zrt. és a Garantiqa Hitelgarancia Zrt. javára
Őrlő, daráló henger
Típus:
Ipari gép
Gyártmány:
Spomax S. A.
Gyártási idő:
2017
Mennyiség:
1 db
Tehermentes:
Nem
Terhek leírása:
zálogjog a Sberbank Magyarország Zrt. és a Garantiqa Hitelgarancia Zrt. javára
1
2
3

Ismertető

Mustármag- és mákszemtisztító, hőkezelő, őrlő, aprító ill. csomagoló technológiai berendezések
Jelentkezési és feltöltési határidő:
Pályázat kezdete:
Pályázat vége:
Becsérték:
Minimálár:
Ügyszám:
EÉR azonosító:
2023.02.03 - 09:00
2023.02.04 - 09:00
2023.02.19 - 12:00
Nettó 170 300 000 Ft
Nettó 119 210 000 Ft
4.Fpk.62
P2792050

Bírálati szempontok, feltételek:

Felszámoló adatai

Cégnév:
Messum Hungary Felszámoló, Válságkezelő és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely:
1082 Budapest, Baross utca 21. 4 em. 1
Cégjegyzékszám:
01-09-959820

Adós adatai

Cégnév:
PROSENA Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság "f.a."
Székhely:
2142 Nagytarcsa, Naplás út 20..
Cégjegyzékszám:
13-09-165214

Dokumentumok

Hirdetmény letöltéseÖsszefoglaló értékesítési tájékoztató letöltése
2023.02.03 - 09:00
A pályázat eredménytelen
Közlemény

Pályázati Közlemény

Eredménytelen a(z) 4.Fpk.62 ügyszámú nyilvános pályázat, a Messum Hungary Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-959820, székhely: 1082 Budapest, Baross utca 21. 4 em. 1, levelezési cím: 1082 Budapest, Baross utca 21. 4 em. 1) felszámoló által a PROSENA Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 13-09-165214, székhely: 2142 Nagytarcsa, Naplás út 20..) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Az eredménytelenség indoka: nem érkezett ajánlat

Az értékesítő az alábbi tájékoztatást adja:
Megteszi az intézkedéseket a megismételt értékesítés érdekében, az újabb értékesítési hirdetmény az előző hirdetmény ügyszámán kerül közzétételre.
2023.01.19 - 20:10
A pályázat meghirdetve
Közlemény

Pályázati Hirdetmény

A(z) Messum Hungary Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-959820, székhely: 1082 Budapest, Baross utca 21. 4 em. 1, levelezési cím: 1082 Budapest, Baross utca 21. 4 em. 1), mint a(z) PROSENA Kft. „f.a” (cégjegyzékszám: 13-09-165214, székhely: 2142 Nagytarcsa, Naplás út 20..) Budapest Környéki Törvényszék 4.Fpk.62/2021/4. . sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2023. január 19. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingóságát.

A pályázat adatai:
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be: https://eer.sztfh.hu/palyazat/P2792050
A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja: 2023. február 4. 09 óra 00 perc
A pályázatok benyújtásának határideje: 2023. február 19. 12 óra 00 perc

Ajánlati biztosíték összege: 5 309 000 forint

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: Az érvényes pályázat feltétele továbbá, hogy a pályázó „PROSENA Kft. "f.a." ajánlati biztosíték” közleménnyel az ajánlati biztosíték összegét utalja át a Messum Hungary Kft. MKB Bank Nyrt.-nél vezetett 10102244-47711700-02005006 számú bankszámlájára. Az ajánlati biztosíték összegének a pályázat hirdetményében megjelölt kezdő időpontja előtt be kell érkeznie úgy, hogy a kezdő időpontot megelőzően 24.00 órával a felszámoló a befizetést ellenőrizni tudja.
Felhívom a pályázók figyelmét, hogy a pályázás feltétele lesz tehát az EÉR rendszerbe történő bejelentkezés és az ajánlati biztosíték megfizetésének EÉR rendszeren keresztüli igazolása a kezdő időpontot megelőzően 24.00 órával.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: A felszámolási eljárásban az adós vagyontárgyainak elektronikus értékesítéséről szóló 17/2014. (II. 3.) Korm. rendelet 13. §-a szerint:
13. § (1) Az értékesítő az árverés, illetve a pályázatok benyújtására szabott határidő megnyíltát megelőzően köteles elvégezni az EÉR-be bejelentkező licitáló által az azonosítása érdekében megadott adatok ellenőrzését annak érdekében, hogy ne szerezhessen tulajdont az értékesítésből jogszabály alapján kizárt személy vagy szervezet [ideértve azt is, akinek kizárására a korábbi értékesítési eljárás során történt mulasztása miatt került sor a Cstv. 49/B. § (5) bekezdése alapján, továbbá akiről megállapításra került, hogy valótlan adatok vagy hamisított, illetve érvénytelen dokumentumok megadásával vagy más módon az eljárás eredményét csalárd módon próbálta befolyásolni, és ezért kizárták, vagy a Cstv. 49/G. § (3) bekezdése alapján nem vehet részt az értékesítésben].
(2) A Cstv. és az Ért. Korm. r. szerinti árverési előleg, pályázati biztosíték befizetését az értékesítő az árverés, illetve a pályázat hirdetményében megjelölt kezdő időpontját megelőző 24 órával ellenőrzi. Az árverési előleget, illetve a pályázati biztosítékot ezen időpontig nem teljesítő személy az értékesítésben nem vehet részt. Az árverési előleg, pályázati biztosíték összege a hirdetményben megjelölt fizetési számlára történő beérkezéskor minősül megfizetettnek. A befizetések és a szabályzatokban előírt feltételek nem teljesülése esetén a szabálytalanul eljáró licitálót az értékesítő az értékesítésből kizárja, és részére a megfizetett árverési előleget, illetve a pályázati biztosítékot visszautalja.
(3) Az értékesítő akkor aktiválja az elektronikus értékesítési rendszer árverezőként, valamint pályázóként történő használatához szükséges felhasználói azonosítót, ha az árverési előleg vagy a pályázati biztosíték a (2) bekezdésben meghatározott időpontig megfizetésre kerül.

A felszámolónak – a vagyonfelmérés, valamint az adós vagyonára vonatkozó adatok alapján - elővásárlásra jogosultról nincs tudomása.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

Mustármag- és mákszemtisztító, hőkezelő, őrlő, aprító ill. csomagoló technológiai berendezések

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) becsértéke összesen: 170 300 000 forint.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) minimálára összesen: 119 210 000 forint. (a becsérték 70%-a)

A minimálár csökkentését az érdekeltek írásban nem ellenezték.


1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: Univerzális hőkezelő

Típus: Ipari gép
Gyártmány: Revtech
Gyártási idő: 2016.
Tehermentes: nem zálogjog a Sberbank Magyarország Zrt. és a Garantiqa Hitelgarancia Zrt. javára
Mennyisége: 1 db

2. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: Multifunkcionális visszahűtő rosta

Típus: Ipari gép
Gyártmány: Revtech
Gyártási idő: 2016.
Tehermentes: nem zálogjog a Sberbank Magyarország Zrt. és a Garantiqa Hitelgarancia Zrt. javára
Mennyisége: 1 db

3. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: Őrlő, daráló henger

Típus: Ipari gép
Gyártmány: Spomax S. A.
Gyártási idő: 2017.
Tehermentes: nem zálogjog a Sberbank Magyarország Zrt. és a Garantiqa Hitelgarancia Zrt. javára
Mennyisége: 1 db

4. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: Agros Magtisztító gép

Típus: Ipari gép
Gyártmány: Agrofém 71
Gyártási idő: 2016.
Tehermentes: nem zálogjog a Sberbank Magyarország Zrt. és a Garantiqa Hitelgarancia Zrt. javára
Mennyisége: 1 db

5. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: Síkrostás tisztítógép

Típus: Ipari gép
Gyártási idő: 2016.
Tehermentes: nem zálogjog a Sberbank Magyarország Zrt. és a Garantiqa Hitelgarancia Zrt. javára
Mennyisége: 1 db

6. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: Prisma fémdetektor

Típus: Ipari gép
Gyártási idő: 2017.
Tehermentes: nem zálogjog a Sberbank Magyarország Zrt. és a Garantiqa Hitelgarancia Zrt. javára
Mennyisége: 1 db

7. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: Olajosmag tároló konténer

Típus: Egyéb
Gyártási idő: 2016.
Tehermentes: nem zálogjog a Sberbank Magyarország Zrt. és a Garantiqa Hitelgarancia Zrt. javára
Mennyisége: 313 db

8. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: Infratek analizátor

Típus: Ipari gép
Gyártási idő: 2017.
Tehermentes: nem zálogjog a Sberbank Magyarország Zrt. és a Garantiqa Hitelgarancia Zrt. javára
Mennyisége: 1 db

9. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: Infratek analizátor olajos adapter

Típus: Ipari gép
Gyártási idő: 2017.
Tehermentes: nem zálogjog a Sberbank Magyarország Zrt. és a Garantiqa Hitelgarancia Zrt. javára
Mennyisége: 1 db

Az ingóság megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: Az Infratek 1241 analizátor és tartozékai 3894 Göncruszka, Kazinczy út 82. szám alatt találhatók.A 313 db műanyag olajos-mag tároló konténer 3881 Abaújszántó, Aranyosi u. 8. szám (1245/8 hrsz.) alatt található.A Revtech 13/100d Univerzális hőkezelő; Revtech 100d/Cooler Multifunkcionális visszahűtő rosta; Spomax S. A. HL-W-2A-1000 Őrlő, daráló henger; Agros 60 Agros Magtisztító gép; CIMBRIA DELTA DC9107-7-B Síkrostás tisztítógép; Multech Prisma MFN Prisma fémdetektor Baja külterület 0118/33 hrsz. telephelyen találhatók.A vagyontárgyak megtekintésére a felszámolóval történő telefonos egyeztetés (06-70-600-3666) alapján van lehetőség. Telefonos egyeztetés munkanapokon 11.00 és 13.00 óra között lehetséges. A felszámoló az érdeklődők számától függően egy vagy több kijelölt napon mutatja be a vagyontárgyakat.

ÁFA fizetésre vonatkozó szabályok: A becsérték nettó érték, mely a 27 %-os ÁFÁ-t nem tartalmazza. A Pályázó a pályázat benyújtásával tudomásul veszi, hogy az értékesítést terhelő általános forgalmi adót, a pályázó, mint a termék beszerzője köteles megfizetni az Áfa tv. 142. § (1) bekezdésének g) pontja alapján.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti pályázati elbírálás módja: Pályázatok értékelése, eredményhirdetés: a beérkezett ajánlatokat a kiíró értékeli, és vevőkijelölés útján dönt az ajánlatok elfogadásáról. A kiíró azt az ajánlatot minősíti előnyösebbnek, amelyben magasabb vételár szerepel azzal, hogy az elfogadható vételár – figyelemmel a minimálárra vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre – nem lehet kevesebb 119.210.000 Ft-nál, a becsérték 70 %-nál.

Vételár megfizetésének módja, határideje: A teljes vételárat a szerződéskötést követő 3 napon belül kell átutalással megfizetni a Messum Hungary Kft. MKB Bank Nyrt.-nél vezetett 10102244-47711700-02005006 számú bankszámlájára.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: A nyertes pályázóval az adásvételi szerződés a pályázat eredményhirdetését követő 15 napon belül megkötésre kerül. A szerződéskötés feltétele az EÉR rendszer üzemeltető számára történt és a felszámoló által véglegesnek elfogadott vételár 1%-os jutalék fizetési kötelezettség teljesítése, amely nem része a teljes vételárnak.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: A birtokbavételre a vételár teljes kiegyenlítésétől számított 8 napon belül kerül sor.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: •Pályázati feltételek:• ajánlattevő adatai, társaság esetén 30 napnál nem régebbi hitelesített cégkivonat és aláírási címpéldány csatolása• megvásárolni szándékozott dolog pontos megnevezése• egyértelműen meghatározott – nettó és bruttó árat is tartalmazó – vételár megjelölése• tulajdonszerzésre vonatkozó írásbeli nyilatkozat• pályázónak nyilatkoznia kell, hogy ajánlatát a beadási határidőtől számított 60 napig fenntartja• nyilatkozat arra, hogy a pályázó a pályázati feltételeket teljes körűen elfogadja• nyilatkozat arra, hogy a pályázó ÁFA alany-e• bankgarancia vagy egyéb fedezetigazolás (a továbbiakban: Fedezet) arra vonatkozóan, hogy a vételár megfizetéséhez szükséges összeg a pályázó rendelkezésére áll a pályázat benyújtásának időpontjában. A Pályázónak nyilatkoznia kell arra vonatkozóan is, hogy a fedezet a pályázat szerinti ajánlati kötöttségének fenn álltáig folyamatosan rendelkezésére fog állni.A pályázati feltételként meghatározott, nyilatkozatot is tartalmazó dokumentumokat közokirati vagy teljes bizonyító erejű magánokirati formában kell benyújtani. Ennek hiányában a pályázat érvénytelen.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: Ha a pályázati eljárás eredménytelen, az ajánlati biztosíték teljes összege az eredménytelenség megállapításától számított 8 munkanapon belül valamennyi pályázó részére visszautalásra kerül. Ha a pályázati eljárás eredményes, az ajánlati biztosíték a nyertes pályázónál a vételárba beszámításra kerül, a többi pályázónak pedig az ajánlati biztosíték teljes összegét az eredményhirdetés napjától - a Cstv. 49/A. § (4) bekezdése szerinti ártárgyalás esetén az ártárgyalás eredményhirdetése napjától - számított 8 munkanapon belül vissza kell utalni. [237/2009. (X. 20.) Korm. rendelet 2. §-ának (7) bekezdése].
Ha a szerződés a nyertes pályázó érdekkörében felmerülő okból nem jön létre, a nyertes pályázó a vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg, vagy a már megtett ajánlatától visszalép az ajánlati biztosítékot a pályázó elveszíti.

A 237/2009. Korm. rend. 2. § (2) bekezdés szerinti feltétel fennáll.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.sztfh.hu/palyazat/P2792050/tetelek.pdf

Kérdések és válaszok

Ehhez az eljáráshoz még nem érkeztek kérdések.