Eljárás részletei

Sátoraljaújhely, Mező utca 15. – telephely (hrsz.: 1684)
0 tétel

Pályázat - TECHNOLUB Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság "felszámolás alatt"

Eredménytelenítés ideje
Invalid date
Az eredménytelenítés oka: nincs ajánlat
Intézkedés: az értékesítő megteszi az intézkedéseket a megismételt értékesítés érdekében, az újabb értékesítési hirdetmény az előző hirdetmény ügyszámán kerül közzétételre.
Indoklás: nem érkezett ajánlat
Kérjük tekintse meg a közleményt.

A PÁLYÁZAT EREDMÉNYTELEN

Ismertető

Sátoraljaújhely, Mező utca 15. – telephely (hrsz.: 1684) Az ingatlan Sátoraljaújhely belterületén, a Városi Sporttelep, vasútvonal és a Fasor utca által bezárt területen helyezkedik el. A közelben található a Dohány gyár telephelye is. Az ingatlan nagy területű földterület és a rajta álló nyolc különálló épületegyüttessel beépített telephely. A megközelítés három irányból biztosított. A terület láthatóan használaton kívül áll. Az épületek elhanyagolt állapotúak, megjelenésük kedvezőtlen. A telek, 7339 m2 területű, 40 %-ban beépített. Oldalhatárai a Mező utcából 2 kapuval, a Dohány utca irányából 1 kapuval tagoltak. A kerítések részben az utcafrontra helyezett épületek határoló falazatai, részben a szomszédos ingatlanok tűzfalai, illetve vas oszlopok közötti pala kerítés, a vasútvonal irányából zárt tégla kerítés. A telephely jelen állapotában – egy épület kivételével használaton kívül álló. Az épületek egymástól elkülönítetten épültek, az F és az E épület a hiteles térképmásolaton nem került feltüntetésre, részben a szomszédos ingatlan földterületén helyezkedik el. Az E épület folytatásában a telephely belső irányába, fedett, nyitott szín épült, melynek burkolata és tetőszerkezete nagyon avult. A C és a D épület láthatóan gyenge kivitelezéssel épült, a D épület megsüllyedt. Utcafronti bejárattal a G a H az A épület rendelkezik, a többi épület belső elhelyezkedésű. A B épület láthatóan nehézbeton födémszerkezettel épült, a vasbeton tartóoszlopok közötti tér minden szinten nyitott, illetve válaszfalakkal határolt, így egy légtérré alakítható. A G épület szintén a szomszédos, külön helyrajzi számon nyilvántartott területbe épült néhány m2-rel. Összességében megállapítható, hogy avult műszaki állapotú, nagy területű, jól megközelíthető, kedvező fekvésű telephely, mely raktározási célra az épületek felújítási (befejezési) munkálatainak elvégzése után hasznosítható. A telephely megosztására társasházi alapító okirat készült. Az épületek 1684/A/1- 1684/ H/11-ig kerültek megjelölésre. A rendelkezésre bocsátott információk alapján a terveken A/1 számmal jelölt épület (zöldség nagyker) bérbeadással hasznosított, de a műszaki állapot itt sem eltérő. Az épületek nettó (hasznos) beépített alapterülete: 5862 m2. Az ingatlan az értékesítést követően társasházzá alakítható. Az ingatlant keretbiztosítéki jelzálogjog terheli, mely az értékesítéssel megszűnik, az Önkormányzat részére 78 m2-re vonatkozó szennyvízelvezetési szolgalmi jog, míg az ÉMÁSZ Kft-t vezetékjog illeti meg. A felszámoló a jog és kellékszavatosságot kizárja. A felszámolónak az ingatlanra vonatkozó környezetszennyezési hatósági eljárásról tudomása nincs. Az ingatlanon található esetleges környezeti terhek felmérésére (beleértve az állapotvizsgálat elvégzését, illetve elvégeztetését) és azok elhárítása a Vevő feladata, az ingatlannal kapcsolatosan semmiféle felelősséget Eladó (kiíró) nem vállal. Eladó jog- és kellékszavatosságot nem vállal, kizár ezzel kapcsolatosan minden felelősséget.
Jelentkezési és feltöltési határidő:
Pályázat kezdete:
Pályázat vége:
Becsérték:
Minimálár:
Ügyszám:
EÉR azonosító:
Invalid date
2015.05.29 - 10:00
2015.06.18 - 16:00
Nettó 70 000 000 Ft
Nettó — Ft
6.Fpk.10-12-00470
P27761

Bírálati szempontok, feltételek:

Felszámoló adatai

Cégnév:
A CONT(Ó)-ROLL Szolgáltató Kft.
Székhely:
1037 Budapest,, Bécsi út 85..
Cégjegyzékszám:
01-09-681843

Adós adatai

Cégnév:
TECHNOLUB Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság "f.a."
Székhely:
3360 Heves, Gyöngyösi út 77..
Cégjegyzékszám:
10 09 027193

Dokumentumok

2015.08.07 - 14:41
A pályázat eredménytelen

Pályázati Közlemény

Eredménytelen a(z) 6.Fpk.10-12-00470 ügyszámú nyilvános pályázat, a A Cont(ó)-Roll Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-681843, székhely: 1037 Budapest,, Bécsi út 85.., levelezési cím: 1037 Budapest,, Bécsi út 85..) felszámoló által a TECHNOLUB Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 10 09 027193, székhely: 3360 Heves, Gyöngyösi út 77..) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Az eredménytelenség indoka: nem érkezett ajánlat
nem érkezett ajánlat

Az értékesítő az alábbi tájékoztatást adja:
Megteszi az intézkedéseket a megismételt értékesítés érdekében, az újabb értékesítési hirdetmény az előző hirdetmény ügyszámán kerül közzétételre.
2015.06.18 - 16:00
A pályázat véget ért

Pályázati Közlemény

Lezárult a(z) 6.Fpk.10-12-00470 ügyszámú nyilvános pályázat 2015. június 18. 16 óra 00 perckor, a A Cont(ó)-Roll Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-681843, székhely: 1037 Budapest,, Bécsi út 85.., levelezési cím: 1037 Budapest,, Bécsi út 85..) felszámoló által a TECHNOLUB Kft. „f.a.” (cégjegyzékszám / nyilvántartási szám: 10 09 027193, székhely: 3360 Heves, Gyöngyösi út 77..) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.

2015.05.29 - 10:00
A pályázat megkezdődött

Pályázati Közlemény

Megkezdődött a 6.Fpk.10-12-00470 ügyszámú nyilvános pályázat 2015. május 29. 10 óra 00 perckor, a A Cont(ó)-Roll Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-681843, székhely: 1037 Budapest,, Bécsi út 85.., levelezési cím: 1037 Budapest,, Bécsi út 85..) felszámoló által a TECHNOLUB Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 10 09 027193, székhely: 3360 Heves, Gyöngyösi út 77..) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Ajánlatát megteheti a pályázat oldalán: https://eer.gov.hu/palyazat/P27761.
2015.05.26 - 10:23
A pályázat meghirdetve

Pályázati Hirdetmény

A(z) A Cont(ó)-Roll Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-681843, székhely: 1037 Budapest,, Bécsi út 85.., levelezési cím: 1037 Budapest,, Bécsi út 85..), mint a(z) TECHNOLUB Kft. „f.a” (cégjegyzékszám: 10 09 027193, székhely: 3360 Heves, Gyöngyösi út 77..) Egri Törvényszék 6.Fpk.10-12-00470/10. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2015. május 14. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingatlanát.

A pályázat adatai:
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be:
https://eer.gov.hu/palyazat/P27761
A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja:
2015. május 29. 10 óra 00 perc
A pályázatok benyújtásának határideje:
2015. június 18. 16 óra 00 perc

Ajánlati biztosíték összege: 2 300 000 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: Az A CONT(Ó)-ROLL Kft. MKB Bank Zrt-nél vezetett 10300002-20609807-49020054 számú elkülönített bánatpénz számlára való átutalás vagy banki pénztári befizetés útján a pályázat benyújtási határidőt megelőző nap 12:00 óráig.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: Átutalás vagy banki pénztári befizetés esetén a közleményben "Technolub sátoraljaújhelyi ingatlan bánatpénz" megjelölést feltüntetni szíveskedjenek.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

Sátoraljaújhely, Mező utca 15. – telephely (hrsz.: 1684)

Az ingatlan Sátoraljaújhely belterületén, a Városi Sporttelep, vasútvonal és a Fasor utca által bezárt területen helyezkedik el. A közelben található a Dohány gyár telephelye is. Az ingatlan nagy területű földterület és a rajta álló nyolc különálló épületegyüttessel beépített telephely. A megközelítés három irányból biztosított.
A terület láthatóan használaton kívül áll. Az épületek elhanyagolt állapotúak, megjelenésük kedvezőtlen. A telek, 7339 m2 területű, 40 %-ban beépített. Oldalhatárai a Mező utcából 2 kapuval, a Dohány utca irányából 1 kapuval tagoltak. A kerítések részben az utcafrontra helyezett épületek határoló falazatai, részben a szomszédos ingatlanok tűzfalai, illetve vas oszlopok közötti pala kerítés, a vasútvonal irányából zárt tégla kerítés. A telephely jelen állapotában – egy épület kivételével használaton kívül álló. Az épületek egymástól elkülönítetten épültek, az F és az E épület a hiteles térképmásolaton nem került feltüntetésre, részben a szomszédos ingatlan földterületén helyezkedik el. Az E épület folytatásában a telephely belső irányába, fedett, nyitott szín épült, melynek burkolata és tetőszerkezete nagyon avult. A C és a D épület láthatóan gyenge kivitelezéssel épült, a D épület megsüllyedt. Utcafronti bejárattal a G a H az A épület rendelkezik, a többi épület belső elhelyezkedésű. A B épület láthatóan nehézbeton födémszerkezettel épült, a vasbeton tartóoszlopok közötti tér minden szinten nyitott, illetve válaszfalakkal határolt, így egy légtérré alakítható. A G épület szintén a szomszédos, külön helyrajzi számon nyilvántartott területbe épült néhány m2-rel.
Összességében megállapítható, hogy avult műszaki állapotú, nagy területű, jól megközelíthető, kedvező fekvésű telephely, mely raktározási célra az épületek felújítási (befejezési) munkálatainak elvégzése után hasznosítható. A telephely megosztására társasházi alapító okirat készült. Az épületek 1684/A/1- 1684/ H/11-ig kerültek megjelölésre. A rendelkezésre bocsátott információk alapján a terveken A/1 számmal jelölt épület (zöldség nagyker) bérbeadással hasznosított, de a műszaki állapot itt sem eltérő.
Az épületek nettó (hasznos) beépített alapterülete: 5862 m2. Az ingatlan az értékesítést követően társasházzá alakítható.
Az ingatlant keretbiztosítéki jelzálogjog terheli, mely az értékesítéssel megszűnik, az Önkormányzat részére 78 m2-re vonatkozó szennyvízelvezetési szolgalmi jog, míg az ÉMÁSZ Kft-t vezetékjog illeti meg.

A felszámoló a jog és kellékszavatosságot kizárja. A felszámolónak az ingatlanra vonatkozó környezetszennyezési hatósági eljárásról tudomása nincs. Az ingatlanon található esetleges környezeti terhek felmérésére (beleértve az állapotvizsgálat elvégzését, illetve elvégeztetését) és azok elhárítása a Vevő feladata, az ingatlannal kapcsolatosan semmiféle felelősséget Eladó (kiíró) nem vállal. Eladó jog- és kellékszavatosságot nem vállal, kizár ezzel kapcsolatosan minden felelősséget.

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) irányára összesen: 70 000 000 forint.


Az ingatlan(ok) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: Sátoraljaújhely, a hirdetmény Cégközlönyben való megjelenését követően szerdai napokon 10-11 óra között, legalább egy nappal dr. Csontos Ferencnél a 06-1/336-0650-es telefonszámon való bejelentkezés alapján.

Vételár megfizetésének módja, határideje: A szerződés megkötését követő 30 napon belül átutalás, banki pénztári befizetés útján.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: A pályázat elbírálását követő 20 napon belül.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: Elszállítás, birtokbavétel Vevő feladata. Az ezzel kapcsolatos valamennyi költség Vevőt terheli. A teljes vételár megfizetését követő 8 napon belül kerül sor az elszállításra.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: Az irányár nettó Huf-ban került meghatározásra. A felszámoló felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy az értékesítést Áfa terheli, melynek megfizetésére Áfa alany vevő esetében a 2007. évi CXXVII. törvény (Áfa tv.) 142. §-a értelmében az áfa megfizetése a fordított adózás, nem Áfa alany esetében az általános szabályok szerint történik.Az értékesítés feltételei: Az a pályázó, akinek a felszámolás alatt álló gazdálkodóval szemben bármilyen tartozása fennáll a pályázaton nem vehet részt, így beérkezett pályamunkáját a felszámoló nem veszi figyelembe. A beszámítást a Csődtörvény kizárja. A bánatpénz a vételárba beszámít, sikertelen pályázat esetén 8 banki napon belül kamatmentesen visszafizetésre kerül.A pályázó a pályázat benyújtásával 60 napos ajánlati kötöttséget vállal. A pályázatnak tartalmaznia kell a kiírás szerinti vagyonelem megjelölését; a pályázó adatait; társaság esetén 30 napnál nem régebbi cégkivonatot; aláírási címpéldányt; esetlegesen az eljárásra jogosult személy meghatalmazását; magánszemély esetében a személyazonosító igazolvány és a lakcímet igazoló hatósági igazolvány fénymásolatát; a fizetés módját; az ajánlott nettó vételárat.A pályázatok elbírálása: A elbírálása a benyújtási határidőt követő 21 napon belül történik. A pályázat elbíráslására a vételár nagysága alapján kerül sor. Amennyiben ugyanazon vagyonelem tekintetében több (a vételár vonatkozásában legfeljebb 10%-ban eltérő) árajánlat érkezik, a felszámoló tárgyalást tűz ki.A vevő a vagyontárgy elszállításáról, illetve birtokbavételéről saját költségén köteles gondoskodni. Ha a Vevő a pályázati felhívásban vagy a szerződésben az erre megszabott határidőt túllépi, a felszámoló a tárolásért, a vagyontárgy kezeléséért költségtérítést számol fel. A költségtérítést a felszámoló az értékesítési bevételek részeként mutatja ki.A jelen pályázati felhívás a felszámoló számára nem jelent értékesítési kötelezettséget, a felszámoló fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot megfelelő ajánlat hiányában eredménytelennek nyilvánítsa. Kiíró fenntartja magának az árajánlat-javító eljárás alkalmazásának jogát.Az ingatlan(ok) értékesítés alapján megkötendő szerződés elkészítésére és ellenjegyzésére vonatkozó megbízást Eladó köti meg az általa választott ügyvéddel azzal, hogy a megbízás díját továbbszámlázottan és a felmerülő költségeket a Ptk. 6:218. § (2) bekezdése alapján a pályázó köteles viselni. A megbízási díj nettó összege az adott ingatlan nettó vételárának 1%-a, de legalább nettó 50.000,- Ft/ingatlan.Az elővásárlási joggal rendelkezők az 1991. évi XLIX. törvény 49/C. §-ának (3) bekezdése alapján a jogszabály vagy szerződés alapján elővásárlásra jogosult jogát a nyilvános értékesítésen vagy azt követően a felszámoló felhívására gyakorolhatja oly módon, hogy a véglegesen kialakult vételár ismeretében nyilatkozik vételi szándékáról.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P27761/tetelek.pdf

Kérdések és válaszok

Ehhez az eljáráshoz még nem érkeztek kérdések.

Ismertető

Sátoraljaújhely, Mező utca 15. – telephely (hrsz.: 1684) Az ingatlan Sátoraljaújhely belterületén, a Városi Sporttelep, vasútvonal és a Fasor utca által bezárt területen helyezkedik el. A közelben található a Dohány gyár telephelye is. Az ingatlan nagy területű földterület és a rajta álló nyolc különálló épületegyüttessel beépített telephely. A megközelítés három irányból biztosított. A terület láthatóan használaton kívül áll. Az épületek elhanyagolt állapotúak, megjelenésük kedvezőtlen. A telek, 7339 m2 területű, 40 %-ban beépített. Oldalhatárai a Mező utcából 2 kapuval, a Dohány utca irányából 1 kapuval tagoltak. A kerítések részben az utcafrontra helyezett épületek határoló falazatai, részben a szomszédos ingatlanok tűzfalai, illetve vas oszlopok közötti pala kerítés, a vasútvonal irányából zárt tégla kerítés. A telephely jelen állapotában – egy épület kivételével használaton kívül álló. Az épületek egymástól elkülönítetten épültek, az F és az E épület a hiteles térképmásolaton nem került feltüntetésre, részben a szomszédos ingatlan földterületén helyezkedik el. Az E épület folytatásában a telephely belső irányába, fedett, nyitott szín épült, melynek burkolata és tetőszerkezete nagyon avult. A C és a D épület láthatóan gyenge kivitelezéssel épült, a D épület megsüllyedt. Utcafronti bejárattal a G a H az A épület rendelkezik, a többi épület belső elhelyezkedésű. A B épület láthatóan nehézbeton födémszerkezettel épült, a vasbeton tartóoszlopok közötti tér minden szinten nyitott, illetve válaszfalakkal határolt, így egy légtérré alakítható. A G épület szintén a szomszédos, külön helyrajzi számon nyilvántartott területbe épült néhány m2-rel. Összességében megállapítható, hogy avult műszaki állapotú, nagy területű, jól megközelíthető, kedvező fekvésű telephely, mely raktározási célra az épületek felújítási (befejezési) munkálatainak elvégzése után hasznosítható. A telephely megosztására társasházi alapító okirat készült. Az épületek 1684/A/1- 1684/ H/11-ig kerültek megjelölésre. A rendelkezésre bocsátott információk alapján a terveken A/1 számmal jelölt épület (zöldség nagyker) bérbeadással hasznosított, de a műszaki állapot itt sem eltérő. Az épületek nettó (hasznos) beépített alapterülete: 5862 m2. Az ingatlan az értékesítést követően társasházzá alakítható. Az ingatlant keretbiztosítéki jelzálogjog terheli, mely az értékesítéssel megszűnik, az Önkormányzat részére 78 m2-re vonatkozó szennyvízelvezetési szolgalmi jog, míg az ÉMÁSZ Kft-t vezetékjog illeti meg. A felszámoló a jog és kellékszavatosságot kizárja. A felszámolónak az ingatlanra vonatkozó környezetszennyezési hatósági eljárásról tudomása nincs. Az ingatlanon található esetleges környezeti terhek felmérésére (beleértve az állapotvizsgálat elvégzését, illetve elvégeztetését) és azok elhárítása a Vevő feladata, az ingatlannal kapcsolatosan semmiféle felelősséget Eladó (kiíró) nem vállal. Eladó jog- és kellékszavatosságot nem vállal, kizár ezzel kapcsolatosan minden felelősséget.
Jelentkezési és feltöltési határidő:
Pályázat kezdete:
Pályázat vége:
Becsérték:
Minimálár:
Ügyszám:
EÉR azonosító:
Invalid date
2015.05.29 - 10:00
2015.06.18 - 16:00
Nettó 70 000 000 Ft
Nettó — Ft
6.Fpk.10-12-00470
P27761

Bírálati szempontok, feltételek:

Felszámoló adatai

Cégnév:
A CONT(Ó)-ROLL Szolgáltató Kft.
Székhely:
1037 Budapest,, Bécsi út 85..
Cégjegyzékszám:
01-09-681843

Adós adatai

Cégnév:
TECHNOLUB Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság "f.a."
Székhely:
3360 Heves, Gyöngyösi út 77..
Cégjegyzékszám:
10 09 027193

Dokumentumok

2015.08.07 - 14:41
A pályázat eredménytelen

Pályázati Közlemény

Eredménytelen a(z) 6.Fpk.10-12-00470 ügyszámú nyilvános pályázat, a A Cont(ó)-Roll Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-681843, székhely: 1037 Budapest,, Bécsi út 85.., levelezési cím: 1037 Budapest,, Bécsi út 85..) felszámoló által a TECHNOLUB Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 10 09 027193, székhely: 3360 Heves, Gyöngyösi út 77..) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Az eredménytelenség indoka: nem érkezett ajánlat
nem érkezett ajánlat

Az értékesítő az alábbi tájékoztatást adja:
Megteszi az intézkedéseket a megismételt értékesítés érdekében, az újabb értékesítési hirdetmény az előző hirdetmény ügyszámán kerül közzétételre.
2015.06.18 - 16:00
A pályázat véget ért

Pályázati Közlemény

Lezárult a(z) 6.Fpk.10-12-00470 ügyszámú nyilvános pályázat 2015. június 18. 16 óra 00 perckor, a A Cont(ó)-Roll Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-681843, székhely: 1037 Budapest,, Bécsi út 85.., levelezési cím: 1037 Budapest,, Bécsi út 85..) felszámoló által a TECHNOLUB Kft. „f.a.” (cégjegyzékszám / nyilvántartási szám: 10 09 027193, székhely: 3360 Heves, Gyöngyösi út 77..) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.

2015.05.29 - 10:00
A pályázat megkezdődött

Pályázati Közlemény

Megkezdődött a 6.Fpk.10-12-00470 ügyszámú nyilvános pályázat 2015. május 29. 10 óra 00 perckor, a A Cont(ó)-Roll Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-681843, székhely: 1037 Budapest,, Bécsi út 85.., levelezési cím: 1037 Budapest,, Bécsi út 85..) felszámoló által a TECHNOLUB Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 10 09 027193, székhely: 3360 Heves, Gyöngyösi út 77..) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Ajánlatát megteheti a pályázat oldalán: https://eer.gov.hu/palyazat/P27761.
2015.05.26 - 10:23
A pályázat meghirdetve

Pályázati Hirdetmény

A(z) A Cont(ó)-Roll Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-681843, székhely: 1037 Budapest,, Bécsi út 85.., levelezési cím: 1037 Budapest,, Bécsi út 85..), mint a(z) TECHNOLUB Kft. „f.a” (cégjegyzékszám: 10 09 027193, székhely: 3360 Heves, Gyöngyösi út 77..) Egri Törvényszék 6.Fpk.10-12-00470/10. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2015. május 14. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingatlanát.

A pályázat adatai:
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be:
https://eer.gov.hu/palyazat/P27761
A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja:
2015. május 29. 10 óra 00 perc
A pályázatok benyújtásának határideje:
2015. június 18. 16 óra 00 perc

Ajánlati biztosíték összege: 2 300 000 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: Az A CONT(Ó)-ROLL Kft. MKB Bank Zrt-nél vezetett 10300002-20609807-49020054 számú elkülönített bánatpénz számlára való átutalás vagy banki pénztári befizetés útján a pályázat benyújtási határidőt megelőző nap 12:00 óráig.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: Átutalás vagy banki pénztári befizetés esetén a közleményben "Technolub sátoraljaújhelyi ingatlan bánatpénz" megjelölést feltüntetni szíveskedjenek.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

Sátoraljaújhely, Mező utca 15. – telephely (hrsz.: 1684)

Az ingatlan Sátoraljaújhely belterületén, a Városi Sporttelep, vasútvonal és a Fasor utca által bezárt területen helyezkedik el. A közelben található a Dohány gyár telephelye is. Az ingatlan nagy területű földterület és a rajta álló nyolc különálló épületegyüttessel beépített telephely. A megközelítés három irányból biztosított.
A terület láthatóan használaton kívül áll. Az épületek elhanyagolt állapotúak, megjelenésük kedvezőtlen. A telek, 7339 m2 területű, 40 %-ban beépített. Oldalhatárai a Mező utcából 2 kapuval, a Dohány utca irányából 1 kapuval tagoltak. A kerítések részben az utcafrontra helyezett épületek határoló falazatai, részben a szomszédos ingatlanok tűzfalai, illetve vas oszlopok közötti pala kerítés, a vasútvonal irányából zárt tégla kerítés. A telephely jelen állapotában – egy épület kivételével használaton kívül álló. Az épületek egymástól elkülönítetten épültek, az F és az E épület a hiteles térképmásolaton nem került feltüntetésre, részben a szomszédos ingatlan földterületén helyezkedik el. Az E épület folytatásában a telephely belső irányába, fedett, nyitott szín épült, melynek burkolata és tetőszerkezete nagyon avult. A C és a D épület láthatóan gyenge kivitelezéssel épült, a D épület megsüllyedt. Utcafronti bejárattal a G a H az A épület rendelkezik, a többi épület belső elhelyezkedésű. A B épület láthatóan nehézbeton födémszerkezettel épült, a vasbeton tartóoszlopok közötti tér minden szinten nyitott, illetve válaszfalakkal határolt, így egy légtérré alakítható. A G épület szintén a szomszédos, külön helyrajzi számon nyilvántartott területbe épült néhány m2-rel.
Összességében megállapítható, hogy avult műszaki állapotú, nagy területű, jól megközelíthető, kedvező fekvésű telephely, mely raktározási célra az épületek felújítási (befejezési) munkálatainak elvégzése után hasznosítható. A telephely megosztására társasházi alapító okirat készült. Az épületek 1684/A/1- 1684/ H/11-ig kerültek megjelölésre. A rendelkezésre bocsátott információk alapján a terveken A/1 számmal jelölt épület (zöldség nagyker) bérbeadással hasznosított, de a műszaki állapot itt sem eltérő.
Az épületek nettó (hasznos) beépített alapterülete: 5862 m2. Az ingatlan az értékesítést követően társasházzá alakítható.
Az ingatlant keretbiztosítéki jelzálogjog terheli, mely az értékesítéssel megszűnik, az Önkormányzat részére 78 m2-re vonatkozó szennyvízelvezetési szolgalmi jog, míg az ÉMÁSZ Kft-t vezetékjog illeti meg.

A felszámoló a jog és kellékszavatosságot kizárja. A felszámolónak az ingatlanra vonatkozó környezetszennyezési hatósági eljárásról tudomása nincs. Az ingatlanon található esetleges környezeti terhek felmérésére (beleértve az állapotvizsgálat elvégzését, illetve elvégeztetését) és azok elhárítása a Vevő feladata, az ingatlannal kapcsolatosan semmiféle felelősséget Eladó (kiíró) nem vállal. Eladó jog- és kellékszavatosságot nem vállal, kizár ezzel kapcsolatosan minden felelősséget.

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) irányára összesen: 70 000 000 forint.


Az ingatlan(ok) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: Sátoraljaújhely, a hirdetmény Cégközlönyben való megjelenését követően szerdai napokon 10-11 óra között, legalább egy nappal dr. Csontos Ferencnél a 06-1/336-0650-es telefonszámon való bejelentkezés alapján.

Vételár megfizetésének módja, határideje: A szerződés megkötését követő 30 napon belül átutalás, banki pénztári befizetés útján.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: A pályázat elbírálását követő 20 napon belül.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: Elszállítás, birtokbavétel Vevő feladata. Az ezzel kapcsolatos valamennyi költség Vevőt terheli. A teljes vételár megfizetését követő 8 napon belül kerül sor az elszállításra.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: Az irányár nettó Huf-ban került meghatározásra. A felszámoló felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy az értékesítést Áfa terheli, melynek megfizetésére Áfa alany vevő esetében a 2007. évi CXXVII. törvény (Áfa tv.) 142. §-a értelmében az áfa megfizetése a fordított adózás, nem Áfa alany esetében az általános szabályok szerint történik.Az értékesítés feltételei: Az a pályázó, akinek a felszámolás alatt álló gazdálkodóval szemben bármilyen tartozása fennáll a pályázaton nem vehet részt, így beérkezett pályamunkáját a felszámoló nem veszi figyelembe. A beszámítást a Csődtörvény kizárja. A bánatpénz a vételárba beszámít, sikertelen pályázat esetén 8 banki napon belül kamatmentesen visszafizetésre kerül.A pályázó a pályázat benyújtásával 60 napos ajánlati kötöttséget vállal. A pályázatnak tartalmaznia kell a kiírás szerinti vagyonelem megjelölését; a pályázó adatait; társaság esetén 30 napnál nem régebbi cégkivonatot; aláírási címpéldányt; esetlegesen az eljárásra jogosult személy meghatalmazását; magánszemély esetében a személyazonosító igazolvány és a lakcímet igazoló hatósági igazolvány fénymásolatát; a fizetés módját; az ajánlott nettó vételárat.A pályázatok elbírálása: A elbírálása a benyújtási határidőt követő 21 napon belül történik. A pályázat elbíráslására a vételár nagysága alapján kerül sor. Amennyiben ugyanazon vagyonelem tekintetében több (a vételár vonatkozásában legfeljebb 10%-ban eltérő) árajánlat érkezik, a felszámoló tárgyalást tűz ki.A vevő a vagyontárgy elszállításáról, illetve birtokbavételéről saját költségén köteles gondoskodni. Ha a Vevő a pályázati felhívásban vagy a szerződésben az erre megszabott határidőt túllépi, a felszámoló a tárolásért, a vagyontárgy kezeléséért költségtérítést számol fel. A költségtérítést a felszámoló az értékesítési bevételek részeként mutatja ki.A jelen pályázati felhívás a felszámoló számára nem jelent értékesítési kötelezettséget, a felszámoló fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot megfelelő ajánlat hiányában eredménytelennek nyilvánítsa. Kiíró fenntartja magának az árajánlat-javító eljárás alkalmazásának jogát.Az ingatlan(ok) értékesítés alapján megkötendő szerződés elkészítésére és ellenjegyzésére vonatkozó megbízást Eladó köti meg az általa választott ügyvéddel azzal, hogy a megbízás díját továbbszámlázottan és a felmerülő költségeket a Ptk. 6:218. § (2) bekezdése alapján a pályázó köteles viselni. A megbízási díj nettó összege az adott ingatlan nettó vételárának 1%-a, de legalább nettó 50.000,- Ft/ingatlan.Az elővásárlási joggal rendelkezők az 1991. évi XLIX. törvény 49/C. §-ának (3) bekezdése alapján a jogszabály vagy szerződés alapján elővásárlásra jogosult jogát a nyilvános értékesítésen vagy azt követően a felszámoló felhívására gyakorolhatja oly módon, hogy a véglegesen kialakult vételár ismeretében nyilatkozik vételi szándékáról.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P27761/tetelek.pdf

Kérdések és válaszok

Ehhez az eljáráshoz még nem érkeztek kérdések.