Eljárás részletei

Nagykanizsa 3810 hrsz. ingatlan 1158/11259-ed tulajdoni hányad
0 tétel

Pályázat - Bio-Nafta Innovációs és Fejlesztési Projekt Korlátolt Felelősségű Társaság "felszámolás alatt"

Eredménytelenítés ideje
Invalid date
Az eredménytelenítés oka: egyeb ok
Intézkedés: az értékesítő megteszi az intézkedéseket a megismételt értékesítés érdekében, az újabb értékesítési hirdetmény az előző hirdetmény ügyszámán kerül közzétételre.
Indoklás: Többszöri időpont egyeztetést követően sem került sor a szerződés aláírására Ajánlattevőnek felróható okból.
Kérjük tekintse meg a közleményt.

A PÁLYÁZAT EREDMÉNYTELEN

Ismertető

Nagykanizsa 3810 helyrajzi számú, természetben Nagykanizsa, Csengery út 111/b. szám alatt található ingatlanban fennálló 1158/11259 tulajdoni hányadhoz tartozó Irodaépület: Az épület két részre tagolódik. Egyrészt az iroda és szociális épületként hasznosított, családiház jellegű épületrészre, másrészt üzemi területként hasznosított épületrészre. A felépítmény 5 lépcsővel magasított, tégla falazatú, nyeregtetős, feltehetően fa födémszerkezetű. A nyílászárók fa szerkezetűek, a burkolatok részben hagyományos parkettaburkolat, részben mozaiklap, illetve simított beton burkolat. A fűtés gáz üzemű kazánról működtetett központi fűtés. Az épület felújítást igénylő állapotban van. Bruttó alapterülete: 382 m2, melyhez 1.158 m2, 1158/11259-ed rész tartozik. A tulajdoni hányadot vezetékjog, jelzálogjog és végrehajtási jog terheli. A felszámoló a jog és kellékszavatosságot kizárja. A felszámolónak az ingatlanra vonatkozó környezetszennyezési hatósági eljárásról tudomása nincs. Az ingatlanon található esetleges környezeti terhek felmérésére (beleértve az állapotvizsgálat elvégzését, illetve elvégeztetését) és azok elhárítása a Vevő feladata, az ingatlannal kapcsolatosan semmiféle felelősséget Eladó (kiíró) nem vállal. Eladó a kellékszavatosságot a Tulajdoni Hányad tekintetében nem vállal, kizár ezzel kapcsolatosan minden felelősséget. Eladó kijelenti, hogy a kialakult használati viszonyok térmértékének Tulajdoni Hányad szerinti megfelelőségéért nem vállal jogszavatossági felelősséget. Ajánlatot ennek tudomásulvételével szíveskedjenek benyújtani.
Jelentkezési és feltöltési határidő:
Pályázat kezdete:
Pályázat vége:
Becsérték:
Minimálár:
Ügyszám:
EÉR azonosító:
Invalid date
2015.05.29 - 10:00
2015.06.18 - 16:00
Nettó 3 747 000 Ft
Nettó — Ft
8.Fpk.01-2008-006020
P27751

Bírálati szempontok, feltételek:

Felszámoló adatai

Cégnév:
A CONT(Ó)-ROLL Szolgáltató Kft.
Székhely:
1037 Budapest,, Bécsi út 85..
Cégjegyzékszám:
01-09-681843

Adós adatai

Cégnév:
Bio-Nafta Innovációs és Fejlesztési Projekt Korlátolt Felelősségű Társaság "f.a."
Székhely:
1039 Budapest, Szentendrei út 223-225..
Cégjegyzékszám:
01-09-730378

Dokumentumok

2016.02.03 - 10:16
A pályázat eredménytelen

Pályázati Közlemény

Eredménytelen a(z) 8.Fpk.01-2008-006020 ügyszámú nyilvános pályázat, a A Cont(ó)-Roll Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-681843, székhely: 1037 Budapest,, Bécsi út 85.., levelezési cím: 1037 Budapest,, Bécsi út 85..) felszámoló által a Bio-Nafta Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 01-09-730378, székhely: 1039 Budapest, Szentendrei út 223-225..) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Az eredménytelenség indoka: Egyéb ok
Többszöri időpont egyeztetést követően sem került sor a szerződés aláírására Ajánlattevőnek felróható okból.

Az értékesítő az alábbi tájékoztatást adja:
Megteszi az intézkedéseket a megismételt értékesítés érdekében, az újabb értékesítési hirdetmény az előző hirdetmény ügyszámán kerül közzétételre.
2015.07.08 - 15:32
A pályázat eredményes

Pályázati Közlemény

Érvényes és eredményes a 8.Fpk.01-2008-006020 ügyszámú nyilvános pályázat, a A Cont(ó)-Roll Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-681843, székhely: 1037 Budapest,, Bécsi út 85.., levelezési cím: 1037 Budapest,, Bécsi út 85..) felszámoló által a Bio-Nafta Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 01-09-730378, székhely: 1039 Budapest, Szentendrei út 223-225..) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Nyertes ajánlat összege: 3 000 000 .-Ft
Nyertes ajánlattevő azonosító száma: P27751F1
Szerződéskötés dátuma: A pályázat elbírálását követő 20 napon belül.
Az értékesítő a szerződést a nyertes ajánlattevővel köti meg.
2015.06.18 - 16:00
A pályázat véget ért

Pályázati Közlemény

Lezárult a(z) 8.Fpk.01-2008-006020 ügyszámú nyilvános pályázat 2015. június 18. 16 óra 00 perckor, a A Cont(ó)-Roll Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-681843, székhely: 1037 Budapest,, Bécsi út 85.., levelezési cím: 1037 Budapest,, Bécsi út 85..) felszámoló által a Bio-Nafta Kft. „f.a.” (cégjegyzékszám / nyilvántartási szám: 01-09-730378, székhely: 1039 Budapest, Szentendrei út 223-225..) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.

2015.05.29 - 10:00
A pályázat megkezdődött

Pályázati Közlemény

Megkezdődött a 8.Fpk.01-2008-006020 ügyszámú nyilvános pályázat 2015. május 29. 10 óra 00 perckor, a A Cont(ó)-Roll Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-681843, székhely: 1037 Budapest,, Bécsi út 85.., levelezési cím: 1037 Budapest,, Bécsi út 85..) felszámoló által a Bio-Nafta Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 01-09-730378, székhely: 1039 Budapest, Szentendrei út 223-225..) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Ajánlatát megteheti a pályázat oldalán: https://eer.gov.hu/palyazat/P27751.
2015.05.26 - 10:19
A pályázat meghirdetve

Pályázati Hirdetmény

A(z) A Cont(ó)-Roll Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-681843, székhely: 1037 Budapest,, Bécsi út 85.., levelezési cím: 1037 Budapest,, Bécsi út 85..), mint a(z) Bio-Nafta Kft. „f.a” (cégjegyzékszám: 01-09-730378, székhely: 1039 Budapest, Szentendrei út 223-225..) Fővárosi Törvényszék 8.Fpk.01-2008-006020/10 . sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2015. május 14. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingatlanát.

A pályázat adatai:
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be:
https://eer.gov.hu/palyazat/P27751
A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja:
2015. május 29. 10 óra 00 perc
A pályázatok benyújtásának határideje:
2015. június 18. 16 óra 00 perc

Ajánlati biztosíték összege: 187 350 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: Az A CONT(Ó)-ROLL Kft. MKB Bank Zrt-nél vezetett 10300002-20609807-49020054 számú elkülönített bánatpénz számlára való átutalás vagy banki pénztári befizetés útján a pályázat benyújtási határidőt megelőző nap 12:00 óráig.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: Átutalás vagy banki pénztári befizetés esetén a közleményben "Bio-Nafta bánatpénz" megjelölést feltüntetni szíveskedjenek.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

Nagykanizsa 3810 helyrajzi számú, természetben Nagykanizsa, Csengery út 111/b. szám alatt található ingatlanban fennálló 1158/11259 tulajdoni hányadhoz tartozó Irodaépület:
Az épület két részre tagolódik. Egyrészt az iroda és szociális épületként hasznosított, családiház jellegű épületrészre, másrészt üzemi területként hasznosított épületrészre.
A felépítmény 5 lépcsővel magasított, tégla falazatú, nyeregtetős, feltehetően fa födémszerkezetű.
A nyílászárók fa szerkezetűek, a burkolatok részben hagyományos parkettaburkolat, részben mozaiklap, illetve simított beton burkolat. A fűtés gáz üzemű kazánról működtetett központi fűtés. Az épület felújítást igénylő állapotban van. Bruttó alapterülete: 382 m2, melyhez 1.158 m2, 1158/11259-ed rész tartozik.
A tulajdoni hányadot vezetékjog, jelzálogjog és végrehajtási jog terheli.
A felszámoló a jog és kellékszavatosságot kizárja. A felszámolónak az ingatlanra vonatkozó környezetszennyezési hatósági eljárásról tudomása nincs. Az ingatlanon található esetleges környezeti terhek felmérésére (beleértve az állapotvizsgálat elvégzését, illetve elvégeztetését) és azok elhárítása a Vevő feladata, az ingatlannal kapcsolatosan semmiféle felelősséget Eladó (kiíró) nem vállal. Eladó a kellékszavatosságot a Tulajdoni Hányad tekintetében nem vállal, kizár ezzel kapcsolatosan minden felelősséget. Eladó kijelenti, hogy a kialakult használati viszonyok térmértékének Tulajdoni Hányad szerinti megfelelőségéért nem vállal jogszavatossági felelősséget. Ajánlatot ennek tudomásulvételével szíveskedjenek benyújtani.

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) irányára összesen: 3 747 000 forint.


Az ingatlan(ok) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: Nagykanizsa, a hirdetmény Cégközlönyben való megjelenését követően szerdai napokon 10-11 óra között, legalább egy nappal dr. Csontos Ferencnél a 06-1/336-0650-es telefonszámon való bejelentkezés alapján.

Vételár megfizetésének módja, határideje: A szerződés megkötését követő 30 napon belül átutalás, banki pénztári befizetés útján.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: A pályázat elbírálását követő 20 napon belül.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: Elszállítás, birtokbavétel Vevő feladata. Az ezzel kapcsolatos valamennyi költség Vevőt terheli. A teljes vételár megfizetését követő 8 napon belül kerül sor az elszállításra.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: Az irányár nettó Huf-ban került meghatározásra. A felszámoló felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy az értékesítést Áfa terheli, melynek megfizetésére Áfa alany vevő esetében a 2007. évi CXXVII. törvény (Áfa tv.) 142. §-a értelmében az áfa megfizetése a fordított adózás, nem Áfa alany esetében az általános szabályok szerint történik. Az értékesítés feltételei: Az a pályázó, akinek a felszámolás alatt álló gazdálkodóval szemben bármilyen tartozása fennáll a pályázaton nem vehet részt, így beérkezett pályamunkáját a felszámoló nem veszi figyelembe. A beszámítást a Csődtörvény kizárja. A bánatpénz a vételárba beszámít, sikertelen pályázat esetén 8 banki napon belül kamatmentesen visszafizetésre kerül. A pályázó a pályázat benyújtásával 60 napos ajánlati kötöttséget vállal. A pályázatnak tartalmaznia kell a kiírás szerinti vagyonelem megjelölését; a pályázó adatait; társaság esetén 30 napnál nem régebbi cégkivonatot; aláírási címpéldányt; esetlegesen az eljárásra jogosult személy meghatalmazását; magánszemély esetében a személyazonosító igazolvány és a lakcímet igazoló hatósági igazolvány fénymásolatát; a fizetés módját; az ajánlott nettó vételárat. A pályázatok elbírálása: A elbírálása a benyújtási határidőt követő 21 napon belül történik. A pályázat elbíráslására a vételár nagysága alapján kerül sor. Amennyiben ugyanazon vagyonelem tekintetében több (a vételár vonatkozásában legfeljebb 10%-ban eltérő) árajánlat érkezik, a felszámoló tárgyalást tűz ki. A vevő a vagyontárgy elszállításáról, illetve birtokbavételéről saját költségén köteles gondoskodni. Ha a Vevő a pályázati felhívásban vagy a szerződésben az erre megszabott határidőt túllépi, a felszámoló a tárolásért, a vagyontárgy kezeléséért költségtérítést számol fel. A költségtérítést a felszámoló az értékesítési bevételek részeként mutatja ki. A jelen pályázati felhívás a felszámoló számára nem jelent értékesítési kötelezettséget, a felszámoló fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot megfelelő ajánlat hiányában eredménytelennek nyilvánítsa. Kiíró fenntartja magának az árajánlat-javító eljárás alkalmazásának jogát. Az ingatlan(ok) értékesítés alapján megkötendő szerződés elkészítésére és ellenjegyzésére vonatkozó megbízást Eladó köti meg az általa választott ügyvéddel azzal, hogy a megbízás díját továbbszámlázottan és a felmerülő költségeket a Ptk. 6:218. § (2) bekezdése alapján a pályázó köteles viselni. A megbízási díj nettó összege az adott ingatlan nettó vételárának 1%-a, de legalább nettó 50.000,- Ft/ingatlan. Az elővásárlási joggal rendelkezők az 1991. évi XLIX. törvény 49/C. §-ának (3) bekezdése alapján a jogszabály vagy szerződés alapján elővásárlásra jogosult jogát a nyilvános értékesítésen vagy azt követően a felszámoló felhívására gyakorolhatja oly módon, hogy a véglegesen kialakult vételár ismeretében nyilatkozik vételi szándékáról.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P27751/tetelek.pdf

Kérdések és válaszok

Ehhez az eljáráshoz még nem érkeztek kérdések.

Ismertető

Nagykanizsa 3810 helyrajzi számú, természetben Nagykanizsa, Csengery út 111/b. szám alatt található ingatlanban fennálló 1158/11259 tulajdoni hányadhoz tartozó Irodaépület: Az épület két részre tagolódik. Egyrészt az iroda és szociális épületként hasznosított, családiház jellegű épületrészre, másrészt üzemi területként hasznosított épületrészre. A felépítmény 5 lépcsővel magasított, tégla falazatú, nyeregtetős, feltehetően fa födémszerkezetű. A nyílászárók fa szerkezetűek, a burkolatok részben hagyományos parkettaburkolat, részben mozaiklap, illetve simított beton burkolat. A fűtés gáz üzemű kazánról működtetett központi fűtés. Az épület felújítást igénylő állapotban van. Bruttó alapterülete: 382 m2, melyhez 1.158 m2, 1158/11259-ed rész tartozik. A tulajdoni hányadot vezetékjog, jelzálogjog és végrehajtási jog terheli. A felszámoló a jog és kellékszavatosságot kizárja. A felszámolónak az ingatlanra vonatkozó környezetszennyezési hatósági eljárásról tudomása nincs. Az ingatlanon található esetleges környezeti terhek felmérésére (beleértve az állapotvizsgálat elvégzését, illetve elvégeztetését) és azok elhárítása a Vevő feladata, az ingatlannal kapcsolatosan semmiféle felelősséget Eladó (kiíró) nem vállal. Eladó a kellékszavatosságot a Tulajdoni Hányad tekintetében nem vállal, kizár ezzel kapcsolatosan minden felelősséget. Eladó kijelenti, hogy a kialakult használati viszonyok térmértékének Tulajdoni Hányad szerinti megfelelőségéért nem vállal jogszavatossági felelősséget. Ajánlatot ennek tudomásulvételével szíveskedjenek benyújtani.
Jelentkezési és feltöltési határidő:
Pályázat kezdete:
Pályázat vége:
Becsérték:
Minimálár:
Ügyszám:
EÉR azonosító:
Invalid date
2015.05.29 - 10:00
2015.06.18 - 16:00
Nettó 3 747 000 Ft
Nettó — Ft
8.Fpk.01-2008-006020
P27751

Bírálati szempontok, feltételek:

Felszámoló adatai

Cégnév:
A CONT(Ó)-ROLL Szolgáltató Kft.
Székhely:
1037 Budapest,, Bécsi út 85..
Cégjegyzékszám:
01-09-681843

Adós adatai

Cégnév:
Bio-Nafta Innovációs és Fejlesztési Projekt Korlátolt Felelősségű Társaság "f.a."
Székhely:
1039 Budapest, Szentendrei út 223-225..
Cégjegyzékszám:
01-09-730378

Dokumentumok

2016.02.03 - 10:16
A pályázat eredménytelen

Pályázati Közlemény

Eredménytelen a(z) 8.Fpk.01-2008-006020 ügyszámú nyilvános pályázat, a A Cont(ó)-Roll Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-681843, székhely: 1037 Budapest,, Bécsi út 85.., levelezési cím: 1037 Budapest,, Bécsi út 85..) felszámoló által a Bio-Nafta Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 01-09-730378, székhely: 1039 Budapest, Szentendrei út 223-225..) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Az eredménytelenség indoka: Egyéb ok
Többszöri időpont egyeztetést követően sem került sor a szerződés aláírására Ajánlattevőnek felróható okból.

Az értékesítő az alábbi tájékoztatást adja:
Megteszi az intézkedéseket a megismételt értékesítés érdekében, az újabb értékesítési hirdetmény az előző hirdetmény ügyszámán kerül közzétételre.
2015.07.08 - 15:32
A pályázat eredményes

Pályázati Közlemény

Érvényes és eredményes a 8.Fpk.01-2008-006020 ügyszámú nyilvános pályázat, a A Cont(ó)-Roll Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-681843, székhely: 1037 Budapest,, Bécsi út 85.., levelezési cím: 1037 Budapest,, Bécsi út 85..) felszámoló által a Bio-Nafta Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 01-09-730378, székhely: 1039 Budapest, Szentendrei út 223-225..) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Nyertes ajánlat összege: 3 000 000 .-Ft
Nyertes ajánlattevő azonosító száma: P27751F1
Szerződéskötés dátuma: A pályázat elbírálását követő 20 napon belül.
Az értékesítő a szerződést a nyertes ajánlattevővel köti meg.
2015.06.18 - 16:00
A pályázat véget ért

Pályázati Közlemény

Lezárult a(z) 8.Fpk.01-2008-006020 ügyszámú nyilvános pályázat 2015. június 18. 16 óra 00 perckor, a A Cont(ó)-Roll Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-681843, székhely: 1037 Budapest,, Bécsi út 85.., levelezési cím: 1037 Budapest,, Bécsi út 85..) felszámoló által a Bio-Nafta Kft. „f.a.” (cégjegyzékszám / nyilvántartási szám: 01-09-730378, székhely: 1039 Budapest, Szentendrei út 223-225..) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.

2015.05.29 - 10:00
A pályázat megkezdődött

Pályázati Közlemény

Megkezdődött a 8.Fpk.01-2008-006020 ügyszámú nyilvános pályázat 2015. május 29. 10 óra 00 perckor, a A Cont(ó)-Roll Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-681843, székhely: 1037 Budapest,, Bécsi út 85.., levelezési cím: 1037 Budapest,, Bécsi út 85..) felszámoló által a Bio-Nafta Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 01-09-730378, székhely: 1039 Budapest, Szentendrei út 223-225..) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Ajánlatát megteheti a pályázat oldalán: https://eer.gov.hu/palyazat/P27751.
2015.05.26 - 10:19
A pályázat meghirdetve

Pályázati Hirdetmény

A(z) A Cont(ó)-Roll Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-681843, székhely: 1037 Budapest,, Bécsi út 85.., levelezési cím: 1037 Budapest,, Bécsi út 85..), mint a(z) Bio-Nafta Kft. „f.a” (cégjegyzékszám: 01-09-730378, székhely: 1039 Budapest, Szentendrei út 223-225..) Fővárosi Törvényszék 8.Fpk.01-2008-006020/10 . sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2015. május 14. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingatlanát.

A pályázat adatai:
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be:
https://eer.gov.hu/palyazat/P27751
A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja:
2015. május 29. 10 óra 00 perc
A pályázatok benyújtásának határideje:
2015. június 18. 16 óra 00 perc

Ajánlati biztosíték összege: 187 350 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: Az A CONT(Ó)-ROLL Kft. MKB Bank Zrt-nél vezetett 10300002-20609807-49020054 számú elkülönített bánatpénz számlára való átutalás vagy banki pénztári befizetés útján a pályázat benyújtási határidőt megelőző nap 12:00 óráig.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: Átutalás vagy banki pénztári befizetés esetén a közleményben "Bio-Nafta bánatpénz" megjelölést feltüntetni szíveskedjenek.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

Nagykanizsa 3810 helyrajzi számú, természetben Nagykanizsa, Csengery út 111/b. szám alatt található ingatlanban fennálló 1158/11259 tulajdoni hányadhoz tartozó Irodaépület:
Az épület két részre tagolódik. Egyrészt az iroda és szociális épületként hasznosított, családiház jellegű épületrészre, másrészt üzemi területként hasznosított épületrészre.
A felépítmény 5 lépcsővel magasított, tégla falazatú, nyeregtetős, feltehetően fa födémszerkezetű.
A nyílászárók fa szerkezetűek, a burkolatok részben hagyományos parkettaburkolat, részben mozaiklap, illetve simított beton burkolat. A fűtés gáz üzemű kazánról működtetett központi fűtés. Az épület felújítást igénylő állapotban van. Bruttó alapterülete: 382 m2, melyhez 1.158 m2, 1158/11259-ed rész tartozik.
A tulajdoni hányadot vezetékjog, jelzálogjog és végrehajtási jog terheli.
A felszámoló a jog és kellékszavatosságot kizárja. A felszámolónak az ingatlanra vonatkozó környezetszennyezési hatósági eljárásról tudomása nincs. Az ingatlanon található esetleges környezeti terhek felmérésére (beleértve az állapotvizsgálat elvégzését, illetve elvégeztetését) és azok elhárítása a Vevő feladata, az ingatlannal kapcsolatosan semmiféle felelősséget Eladó (kiíró) nem vállal. Eladó a kellékszavatosságot a Tulajdoni Hányad tekintetében nem vállal, kizár ezzel kapcsolatosan minden felelősséget. Eladó kijelenti, hogy a kialakult használati viszonyok térmértékének Tulajdoni Hányad szerinti megfelelőségéért nem vállal jogszavatossági felelősséget. Ajánlatot ennek tudomásulvételével szíveskedjenek benyújtani.

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) irányára összesen: 3 747 000 forint.


Az ingatlan(ok) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: Nagykanizsa, a hirdetmény Cégközlönyben való megjelenését követően szerdai napokon 10-11 óra között, legalább egy nappal dr. Csontos Ferencnél a 06-1/336-0650-es telefonszámon való bejelentkezés alapján.

Vételár megfizetésének módja, határideje: A szerződés megkötését követő 30 napon belül átutalás, banki pénztári befizetés útján.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: A pályázat elbírálását követő 20 napon belül.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: Elszállítás, birtokbavétel Vevő feladata. Az ezzel kapcsolatos valamennyi költség Vevőt terheli. A teljes vételár megfizetését követő 8 napon belül kerül sor az elszállításra.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: Az irányár nettó Huf-ban került meghatározásra. A felszámoló felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy az értékesítést Áfa terheli, melynek megfizetésére Áfa alany vevő esetében a 2007. évi CXXVII. törvény (Áfa tv.) 142. §-a értelmében az áfa megfizetése a fordított adózás, nem Áfa alany esetében az általános szabályok szerint történik. Az értékesítés feltételei: Az a pályázó, akinek a felszámolás alatt álló gazdálkodóval szemben bármilyen tartozása fennáll a pályázaton nem vehet részt, így beérkezett pályamunkáját a felszámoló nem veszi figyelembe. A beszámítást a Csődtörvény kizárja. A bánatpénz a vételárba beszámít, sikertelen pályázat esetén 8 banki napon belül kamatmentesen visszafizetésre kerül. A pályázó a pályázat benyújtásával 60 napos ajánlati kötöttséget vállal. A pályázatnak tartalmaznia kell a kiírás szerinti vagyonelem megjelölését; a pályázó adatait; társaság esetén 30 napnál nem régebbi cégkivonatot; aláírási címpéldányt; esetlegesen az eljárásra jogosult személy meghatalmazását; magánszemély esetében a személyazonosító igazolvány és a lakcímet igazoló hatósági igazolvány fénymásolatát; a fizetés módját; az ajánlott nettó vételárat. A pályázatok elbírálása: A elbírálása a benyújtási határidőt követő 21 napon belül történik. A pályázat elbíráslására a vételár nagysága alapján kerül sor. Amennyiben ugyanazon vagyonelem tekintetében több (a vételár vonatkozásában legfeljebb 10%-ban eltérő) árajánlat érkezik, a felszámoló tárgyalást tűz ki. A vevő a vagyontárgy elszállításáról, illetve birtokbavételéről saját költségén köteles gondoskodni. Ha a Vevő a pályázati felhívásban vagy a szerződésben az erre megszabott határidőt túllépi, a felszámoló a tárolásért, a vagyontárgy kezeléséért költségtérítést számol fel. A költségtérítést a felszámoló az értékesítési bevételek részeként mutatja ki. A jelen pályázati felhívás a felszámoló számára nem jelent értékesítési kötelezettséget, a felszámoló fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot megfelelő ajánlat hiányában eredménytelennek nyilvánítsa. Kiíró fenntartja magának az árajánlat-javító eljárás alkalmazásának jogát. Az ingatlan(ok) értékesítés alapján megkötendő szerződés elkészítésére és ellenjegyzésére vonatkozó megbízást Eladó köti meg az általa választott ügyvéddel azzal, hogy a megbízás díját továbbszámlázottan és a felmerülő költségeket a Ptk. 6:218. § (2) bekezdése alapján a pályázó köteles viselni. A megbízási díj nettó összege az adott ingatlan nettó vételárának 1%-a, de legalább nettó 50.000,- Ft/ingatlan. Az elővásárlási joggal rendelkezők az 1991. évi XLIX. törvény 49/C. §-ának (3) bekezdése alapján a jogszabály vagy szerződés alapján elővásárlásra jogosult jogát a nyilvános értékesítésen vagy azt követően a felszámoló felhívására gyakorolhatja oly módon, hogy a véglegesen kialakult vételár ismeretében nyilatkozik vételi szándékáról.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P27751/tetelek.pdf

Kérdések és válaszok

Ehhez az eljáráshoz még nem érkeztek kérdések.