Eljárás részletei

Ingatlan
1 tétel

Pályázat - Inter-Urbán Kereskedelmi és Szolgáltató Bt. "felszámolás alatt"

Eredménytelenítés ideje
Invalid date
Az eredménytelenítés oka: nincs ajánlat
Intézkedés: az értékesítő megteszi az intézkedéseket a megismételt értékesítés érdekében, az újabb értékesítési hirdetmény az előző hirdetmény ügyszámán kerül közzétételre.
Indoklás:
Kérjük tekintse meg a közleményt.

A PÁLYÁZAT EREDMÉNYTELEN

Ismertető

Balatonföldvár belterület 1543 hrsz-ú kivett beépítetlen terület
Jelentkezési és feltöltési határidő:
Pályázat kezdete:
Pályázat vége:
Becsérték:
Minimálár:
Ügyszám:
EÉR azonosító:
Invalid date
2015.05.29 - 16:24
2015.06.15 - 16:24
Nettó 7 294 500 Ft
Nettó — Ft
1/2015
P27689

Bírálati szempontok, feltételek:

Felszámoló adatai

Cégnév:
CMB Holding Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely:
1023 Budapest, Margit utca 19.
Cégjegyzékszám:
01-09-160583

Adós adatai

Cégnév:
Inter-Urbán Kereskedelmi és Szolgáltató Bt. "f.a."
Székhely:
8600 Siófok, Ribiszke utca 13.
Cégjegyzékszám:
14-06-302203

Dokumentumok

2015.06.18 - 14:24
A pályázat eredménytelen

Pályázati Közlemény

Eredménytelen a(z) 1/2015 ügyszámú nyilvános pályázat, a CMB Holding Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-160583, székhely: 1023 Budapest, Margit utca 19., levelezési cím: 1023 Budapest, Margit utca 19.) felszámoló által a Inter-Urbán Bt. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 14-06-302203, székhely: 8600 Siófok, Ribiszke utca 13.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Az eredménytelenség indoka: nem érkezett ajánlat

Az értékesítő az alábbi tájékoztatást adja:
Megteszi az intézkedéseket a megismételt értékesítés érdekében, az újabb értékesítési hirdetmény az előző hirdetmény ügyszámán kerül közzétételre.
2015.06.15 - 16:24
A pályázat véget ért

Pályázati Közlemény

Lezárult a(z) 1/2015 ügyszámú nyilvános pályázat 2015. június 15. 16 óra 24 perckor, a CMB Holding Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-160583, székhely: 1023 Budapest, Margit utca 19., levelezési cím: 1023 Budapest, Margit utca 19.) felszámoló által a Inter-Urbán Bt. „f.a.” (cégjegyzékszám / nyilvántartási szám: 14-06-302203, székhely: 8600 Siófok, Ribiszke utca 13.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.

2015.05.29 - 16:24
A pályázat megkezdődött

Pályázati Közlemény

Megkezdődött a 1/2015 ügyszámú nyilvános pályázat 2015. május 29. 16 óra 24 perckor, a CMB Holding Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-160583, székhely: 1023 Budapest, Margit utca 19., levelezési cím: 1023 Budapest, Margit utca 19.) felszámoló által a Inter-Urbán Bt. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 14-06-302203, székhely: 8600 Siófok, Ribiszke utca 13.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Ajánlatát megteheti a pályázat oldalán: https://eer.gov.hu/palyazat/P27689.
2015.05.15 - 07:58
A pályázat meghirdetve

Pályázati Hirdetmény

A(z) CMB Holding Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-160583, székhely: 1023 Budapest, Margit utca 19., levelezési cím: 1023 Budapest, Margit utca 19.), mint a(z) Inter-Urbán Bt. „f.a” (cégjegyzékszám: 14-06-302203, székhely: 8600 Siófok, Ribiszke utca 13.) Kaposvári Törvényszék 1 Fpk. 14-11-000609. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2015. május 14. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingatlanát.

A pályázat adatai:
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be:
https://eer.gov.hu/palyazat/P27689
A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja:
2015. május 29. 16 óra 24 perc
A pályázatok benyújtásának határideje:
2015. június 15. 16 óra 24 perc

Ajánlati biztosíték összege: 364 725 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: Az ajánlati biztosítékot átutalással köteles az Ajánlattevő megfizetni, a CMB Holding Kft. Raiffeisen Bank Zrt. -nél vezetett 12010501-01162157-00200001 számú számlájára "Inter-Urbán Bt. fa 1/2015. pályázat" ajánlati biztosíték közleménnyel

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: Az ajánlat elfogadásával a megfizetett ajánlati biztosíték összege – a létrejött adásvételi szerződés alkalmazásában – foglalónak minősül. Az ajánlati biztosítékot úgy kell megfizetni, hogy az ajánlati biztosíték az ajánlatok bontásának időpontjáig az előző bekezdésben megjelölt bankszámlán jóváírásra kerüljön. Ha a pályázati eljárás eredménytelen, az ajánlati biztosíték teljes összegét az eredménytelenség megállapításától számított 8 munkanapon belül vissza kell utalni. Ha a pályázati eljárás eredményes, az ajánlati biztosítékot a nyertes pályázónál a vételárba be kell számítani, a többi pályázónak pedig az ajánlati biztosíték teljes összegét az eredményhirdetés napjától - a Cstv. 49/A. § (4) bekezdése szerinti ártárgyalás esetén az ártárgyalás eredményhirdetése napjától - számított 8 munkanapon belül vissza kell utalni. Ha a szerződés a nyertes Ajánlattevő érdekkörében felmerülő okból nem jön létre, vagy a nyertes Ajánlattevő a vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg, vagy az ártárgyalásra meghívott Ajánlattevő az ártárgyaláson nem vesz részt, vagy a már megtett ajánlatától visszalép, úgy az ajánlati biztosítékot elveszíti, és a Kiíró ezt az összeget az értékesítési bevétel részeként számolja el.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

Balatonföldvár belterület 1543 hrsz-ú kivett beépítetlen terület

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) irányára összesen: 7 294 500 forint.


1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: beépítetlen terület

Típus:
telek
Területe:
987 m²
Állapota:
átlagos
Tehermentes:
nem
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad:
1/1

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Település neve (ahol az ingatlan fekszik):
Balatonföldvár
Ingatlan fekvése:
belterület
Helyrajzi szám:
1543
Ingatlan postai címe:
Balatonföldvár, Balatonszentgyörgyi út 102.
Művelés alól kivett terület esetén annak elnevezése:
beépítetetlen terület
Területnagyság:
987 m²
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.):
beépítetlen terület

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): Raiffeisen Bank Zrt. és Balatonföldvár Város Polgármesteri Hivatal jelzálogjog, Nemzeti Adó- és Vámhivatal végrehajtási jog

Ingatlan állapota: átlagos

Az ingatlan(ok) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: A vagyonelemek a Felszámolóval előre egyeztetett időpontban megtekinthetőek a helyszínen.

Vételár megfizetésének módja, határideje: A vételárat, az Ajánlattevő az adásvételi szerződés megkötését követő 30 napon belül átutalással köteles megfizetni a CMB Holding Kft. Raiffeisen Bank Zrt.-nél vezetett 12010501-01162157-00200001 számú számlájára "Inter-Urbán Bt. fa 1/2015. pályázat" vételár közleménnyel

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: Az ajánlat elfogadását követő, illetve az ártárgyalás lezárását követő 30 napon belül kerül sor a szerződés megkötésére.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: A vételár kifizetését követő 15 napon belül kerül sor a birtokbaadásra.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: Tájékoztatás a vagyonelemekről Az Ajánlattevő köteles a meghirdetett vagyonelemmel kapcsolatos közhiteles nyilvántartások adatairól meggyőződni, továbbá köteles saját felelősségére harmadik személyeknél illetve hatóságoknál az ajánlata megtételéhez és a vagyonelem vételárának kialakításához szükséges adatokat megszerezni és teljeskörűen megvizsgálni. A Kiíró az ajánlattevő kérésére egyes adatok megismeréséhez meghatalmazást adhat. Az Ajánlattevő tudomásul veszi, hogy nyertes ajánlat esetén a vagyonelem tulajdonjogának megszerzéséhez szükséges eljárásokat a Kiíró által megjelölt ügyvéddel köteles lefolytatni, az Ajánlattevő saját költségére. Az Ajánlattevő személyével kapcsolatos feltételek Az ajánlatot tulajdonszerzési képességgel rendelkező természetes személyek, illetve jogképességgel rendelkező gazdasági társaságok és egyéb szervezetek (továbbiakban: Ajánlattevő) tehetnek. Az Adóssal szembeni hitelezői követelések vételárba történő beszámítására nincs lehetőség. Ajánlatok bontása, ártárgyalás A beérkezett ajánlatokat a Kiíró értékeli, és vevőkijelölés útján dönt az ajánlatok elfogadásáról. A Kiíró azt az ajánlatot minősíti előnyösebbnek, amelyben magasabb vételár szerepel. A Cstv. 49/A § (4) bekezdése értelmében több megfelelő, közel azonos értékű (a vételár vonatkozásában legfeljebb 10 %-kal eltérő) ajánlat esetén ártárgyalásra kerül sor, melyre a Kiíró külön meghívóval hívja meg a megfelelő, közel azonos értékű, érvényes ajánlatot benyújtó Ajánlattevőket. Elővásárlási jog A Cstv. 49/C. §-ának (3) bekezdése szerint az elővásárlásra jogosult jogát a nyilvános értékesítésen gyakorolhatja oly módon, hogy a véglegesen kialakult vételár ismeretében nyilatkozik vételi szándékáról. A pályázatbontásig előzetesen jelentkező és jogosultságukat igazoló elővásárlásra jogosultakat Kiíró külön levélben értesíti a vevőkijelölés, illetőleg ártárgyalás során elfogadott ajánlat tartalmáról. Amennyiben az elővásárlásra jogosult a vételi ajánlatot teljeskörűen nem fogadja el vagy az adásvételi szerződést nem köti meg, azt úgy kell tekinteni, hogy elővásárlási jogával nem kíván élni. Elővásárlási jogot az Adóssal szemben fennálló követelés beszámításával nem lehet érvényesíteni. A Kiíró fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot nem megfelelő vételárajánlatok esetén eredménytelennek nyilvánítsa és lezárja.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: A vagyonelemek értékesítése a 2007. évi CXXVII. törvény 88.§ alapján általános forgalmi adó köteles, mely a törvény 142.§ (1) bekezdés e) pontja alapján kerül megállapításra. Magánszemély vevő esetén az értékesítést a 2007. évi CXXVII. törvény szerinti adómérték terheli

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P27689/tetelek.pdf

Kérdések és válaszok

Ehhez az eljáráshoz még nem érkeztek kérdések.

Tételek 1 db (1)

beépítetlen terület
-
Település:
Balatonföldvár
Típus:
Telek
Terület:
987 m2
Állapot:
Átlagos
Tehermentes:
Nem
Tulajdoni hányad:
1/1

Ismertető

Balatonföldvár belterület 1543 hrsz-ú kivett beépítetlen terület
Jelentkezési és feltöltési határidő:
Pályázat kezdete:
Pályázat vége:
Becsérték:
Minimálár:
Ügyszám:
EÉR azonosító:
Invalid date
2015.05.29 - 16:24
2015.06.15 - 16:24
Nettó 7 294 500 Ft
Nettó — Ft
1/2015
P27689

Bírálati szempontok, feltételek:

Felszámoló adatai

Cégnév:
CMB Holding Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely:
1023 Budapest, Margit utca 19.
Cégjegyzékszám:
01-09-160583

Adós adatai

Cégnév:
Inter-Urbán Kereskedelmi és Szolgáltató Bt. "f.a."
Székhely:
8600 Siófok, Ribiszke utca 13.
Cégjegyzékszám:
14-06-302203

Dokumentumok

2015.06.18 - 14:24
A pályázat eredménytelen

Pályázati Közlemény

Eredménytelen a(z) 1/2015 ügyszámú nyilvános pályázat, a CMB Holding Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-160583, székhely: 1023 Budapest, Margit utca 19., levelezési cím: 1023 Budapest, Margit utca 19.) felszámoló által a Inter-Urbán Bt. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 14-06-302203, székhely: 8600 Siófok, Ribiszke utca 13.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Az eredménytelenség indoka: nem érkezett ajánlat

Az értékesítő az alábbi tájékoztatást adja:
Megteszi az intézkedéseket a megismételt értékesítés érdekében, az újabb értékesítési hirdetmény az előző hirdetmény ügyszámán kerül közzétételre.
2015.06.15 - 16:24
A pályázat véget ért

Pályázati Közlemény

Lezárult a(z) 1/2015 ügyszámú nyilvános pályázat 2015. június 15. 16 óra 24 perckor, a CMB Holding Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-160583, székhely: 1023 Budapest, Margit utca 19., levelezési cím: 1023 Budapest, Margit utca 19.) felszámoló által a Inter-Urbán Bt. „f.a.” (cégjegyzékszám / nyilvántartási szám: 14-06-302203, székhely: 8600 Siófok, Ribiszke utca 13.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.

2015.05.29 - 16:24
A pályázat megkezdődött

Pályázati Közlemény

Megkezdődött a 1/2015 ügyszámú nyilvános pályázat 2015. május 29. 16 óra 24 perckor, a CMB Holding Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-160583, székhely: 1023 Budapest, Margit utca 19., levelezési cím: 1023 Budapest, Margit utca 19.) felszámoló által a Inter-Urbán Bt. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 14-06-302203, székhely: 8600 Siófok, Ribiszke utca 13.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Ajánlatát megteheti a pályázat oldalán: https://eer.gov.hu/palyazat/P27689.
2015.05.15 - 07:58
A pályázat meghirdetve

Pályázati Hirdetmény

A(z) CMB Holding Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-160583, székhely: 1023 Budapest, Margit utca 19., levelezési cím: 1023 Budapest, Margit utca 19.), mint a(z) Inter-Urbán Bt. „f.a” (cégjegyzékszám: 14-06-302203, székhely: 8600 Siófok, Ribiszke utca 13.) Kaposvári Törvényszék 1 Fpk. 14-11-000609. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2015. május 14. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingatlanát.

A pályázat adatai:
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be:
https://eer.gov.hu/palyazat/P27689
A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja:
2015. május 29. 16 óra 24 perc
A pályázatok benyújtásának határideje:
2015. június 15. 16 óra 24 perc

Ajánlati biztosíték összege: 364 725 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: Az ajánlati biztosítékot átutalással köteles az Ajánlattevő megfizetni, a CMB Holding Kft. Raiffeisen Bank Zrt. -nél vezetett 12010501-01162157-00200001 számú számlájára "Inter-Urbán Bt. fa 1/2015. pályázat" ajánlati biztosíték közleménnyel

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: Az ajánlat elfogadásával a megfizetett ajánlati biztosíték összege – a létrejött adásvételi szerződés alkalmazásában – foglalónak minősül. Az ajánlati biztosítékot úgy kell megfizetni, hogy az ajánlati biztosíték az ajánlatok bontásának időpontjáig az előző bekezdésben megjelölt bankszámlán jóváírásra kerüljön. Ha a pályázati eljárás eredménytelen, az ajánlati biztosíték teljes összegét az eredménytelenség megállapításától számított 8 munkanapon belül vissza kell utalni. Ha a pályázati eljárás eredményes, az ajánlati biztosítékot a nyertes pályázónál a vételárba be kell számítani, a többi pályázónak pedig az ajánlati biztosíték teljes összegét az eredményhirdetés napjától - a Cstv. 49/A. § (4) bekezdése szerinti ártárgyalás esetén az ártárgyalás eredményhirdetése napjától - számított 8 munkanapon belül vissza kell utalni. Ha a szerződés a nyertes Ajánlattevő érdekkörében felmerülő okból nem jön létre, vagy a nyertes Ajánlattevő a vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg, vagy az ártárgyalásra meghívott Ajánlattevő az ártárgyaláson nem vesz részt, vagy a már megtett ajánlatától visszalép, úgy az ajánlati biztosítékot elveszíti, és a Kiíró ezt az összeget az értékesítési bevétel részeként számolja el.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

Balatonföldvár belterület 1543 hrsz-ú kivett beépítetlen terület

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) irányára összesen: 7 294 500 forint.


1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: beépítetlen terület

Típus:
telek
Területe:
987 m²
Állapota:
átlagos
Tehermentes:
nem
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad:
1/1

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Település neve (ahol az ingatlan fekszik):
Balatonföldvár
Ingatlan fekvése:
belterület
Helyrajzi szám:
1543
Ingatlan postai címe:
Balatonföldvár, Balatonszentgyörgyi út 102.
Művelés alól kivett terület esetén annak elnevezése:
beépítetetlen terület
Területnagyság:
987 m²
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.):
beépítetlen terület

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): Raiffeisen Bank Zrt. és Balatonföldvár Város Polgármesteri Hivatal jelzálogjog, Nemzeti Adó- és Vámhivatal végrehajtási jog

Ingatlan állapota: átlagos

Az ingatlan(ok) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: A vagyonelemek a Felszámolóval előre egyeztetett időpontban megtekinthetőek a helyszínen.

Vételár megfizetésének módja, határideje: A vételárat, az Ajánlattevő az adásvételi szerződés megkötését követő 30 napon belül átutalással köteles megfizetni a CMB Holding Kft. Raiffeisen Bank Zrt.-nél vezetett 12010501-01162157-00200001 számú számlájára "Inter-Urbán Bt. fa 1/2015. pályázat" vételár közleménnyel

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: Az ajánlat elfogadását követő, illetve az ártárgyalás lezárását követő 30 napon belül kerül sor a szerződés megkötésére.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: A vételár kifizetését követő 15 napon belül kerül sor a birtokbaadásra.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: Tájékoztatás a vagyonelemekről Az Ajánlattevő köteles a meghirdetett vagyonelemmel kapcsolatos közhiteles nyilvántartások adatairól meggyőződni, továbbá köteles saját felelősségére harmadik személyeknél illetve hatóságoknál az ajánlata megtételéhez és a vagyonelem vételárának kialakításához szükséges adatokat megszerezni és teljeskörűen megvizsgálni. A Kiíró az ajánlattevő kérésére egyes adatok megismeréséhez meghatalmazást adhat. Az Ajánlattevő tudomásul veszi, hogy nyertes ajánlat esetén a vagyonelem tulajdonjogának megszerzéséhez szükséges eljárásokat a Kiíró által megjelölt ügyvéddel köteles lefolytatni, az Ajánlattevő saját költségére. Az Ajánlattevő személyével kapcsolatos feltételek Az ajánlatot tulajdonszerzési képességgel rendelkező természetes személyek, illetve jogképességgel rendelkező gazdasági társaságok és egyéb szervezetek (továbbiakban: Ajánlattevő) tehetnek. Az Adóssal szembeni hitelezői követelések vételárba történő beszámítására nincs lehetőség. Ajánlatok bontása, ártárgyalás A beérkezett ajánlatokat a Kiíró értékeli, és vevőkijelölés útján dönt az ajánlatok elfogadásáról. A Kiíró azt az ajánlatot minősíti előnyösebbnek, amelyben magasabb vételár szerepel. A Cstv. 49/A § (4) bekezdése értelmében több megfelelő, közel azonos értékű (a vételár vonatkozásában legfeljebb 10 %-kal eltérő) ajánlat esetén ártárgyalásra kerül sor, melyre a Kiíró külön meghívóval hívja meg a megfelelő, közel azonos értékű, érvényes ajánlatot benyújtó Ajánlattevőket. Elővásárlási jog A Cstv. 49/C. §-ának (3) bekezdése szerint az elővásárlásra jogosult jogát a nyilvános értékesítésen gyakorolhatja oly módon, hogy a véglegesen kialakult vételár ismeretében nyilatkozik vételi szándékáról. A pályázatbontásig előzetesen jelentkező és jogosultságukat igazoló elővásárlásra jogosultakat Kiíró külön levélben értesíti a vevőkijelölés, illetőleg ártárgyalás során elfogadott ajánlat tartalmáról. Amennyiben az elővásárlásra jogosult a vételi ajánlatot teljeskörűen nem fogadja el vagy az adásvételi szerződést nem köti meg, azt úgy kell tekinteni, hogy elővásárlási jogával nem kíván élni. Elővásárlási jogot az Adóssal szemben fennálló követelés beszámításával nem lehet érvényesíteni. A Kiíró fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot nem megfelelő vételárajánlatok esetén eredménytelennek nyilvánítsa és lezárja.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: A vagyonelemek értékesítése a 2007. évi CXXVII. törvény 88.§ alapján általános forgalmi adó köteles, mely a törvény 142.§ (1) bekezdés e) pontja alapján kerül megállapításra. Magánszemély vevő esetén az értékesítést a 2007. évi CXXVII. törvény szerinti adómérték terheli

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P27689/tetelek.pdf

Kérdések és válaszok

Ehhez az eljáráshoz még nem érkeztek kérdések.