Eljárás részletei

Balassagyarmat belterület, 344/8 hrsz., Kóvári út 8/a. autószalon
1 tétel

Pályázat - GYARMAT AUTÓHÁZ Kft. "felszámolás alatt"

Lezárult: 2015.06.08 - 08:00
A nyertes ár
Nettó 37 000 000 Ft
A pályázat eredményesen lezárult.

A PÁLYÁZAT EREDMÉNYES

Ismertető

Balassagyarmat belterület, 344/8 hrsz. alatt, kivett autószalon megnevezésű, 3878 m2 területű 1/1 tulajdoni illetőségű ingatlant az ingatlanban található beépített, a rendeltetésszerű használathoz szükséges berendezési tárgyakkal együtt.
Jelentkezési és feltöltési határidő:
Pályázat kezdete:
Pályázat vége:
Becsérték:
Minimálár:
Nyertes ár:
Ügyszám:
EÉR azonosító:
Invalid date
2015.05.22 - 12:00
2015.06.08 - 08:00
Nettó 60 000 000 Ft
Nettó — Ft
Nettó 37 000 000 Ft
9.Fpk.12-14-000111
P27591

Bírálati szempontok, feltételek:

Felszámoló adatai

Cégnév:
SONTEN Pénzügyi és Befektetési Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely:
1036 Budapest, Perc utca 8..
Cégjegyzékszám:
02-09-061086

Adós adatai

Cégnév:
GYARMAT AUTÓHÁZ Kft. "f.a."
Székhely:
2660 Balassagyarmat, Kóvári út 8. a ép.
Cégjegyzékszám:
12-09-003387

Dokumentumok

2015.06.16 - 12:15
A pályázat eredményes

Pályázati Közlemény

Érvényes és eredményes a 9.Fpk.12-14-000111 ügyszámú nyilvános pályázat, a Sonten Kft. (cégjegyzékszám: 02-09-061086, székhely: 1036 Budapest, Perc utca 8.., levelezési cím: 1036 Budapest, Perc utca 8..) felszámoló által a GYARMAT AUTÓHÁZ Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 12-09-003387, székhely: 2660 Balassagyarmat, Kóvári út 8. a ép.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Nyertes ajánlat összege: 37 000 000 .-Ft
Nyertes ajánlattevő azonosító száma: P27591F2
Szerződéskötés dátuma: A jelen nyilvános pályázati értékesítés tekintetében az adásvételi szerződést az értékelési jegyzőkönyv jelen rendszeren (EÉR) történő megjelenésétől számított 15 napon belül kell megkötni a felszámoló által elfogadott feltételekkel a pályázati vevő kezdeményezésére.
Az értékesítő a szerződést a nyertes ajánlattevővel köti meg.
2015.06.08 - 08:00
A pályázat véget ért

Pályázati Közlemény

Lezárult a(z) 9.Fpk.12-14-000111 ügyszámú nyilvános pályázat 2015. június 8. 08 óra 00 perckor, a Sonten Kft. (cégjegyzékszám: 02-09-061086, székhely: 1036 Budapest, Perc utca 8.., levelezési cím: 1036 Budapest, Perc utca 8..) felszámoló által a GYARMAT AUTÓHÁZ Kft. „f.a.” (cégjegyzékszám / nyilvántartási szám: 12-09-003387, székhely: 2660 Balassagyarmat, Kóvári út 8. a ép.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.

2015.05.22 - 12:00
A pályázat megkezdődött

Pályázati Közlemény

Megkezdődött a 9.Fpk.12-14-000111 ügyszámú nyilvános pályázat 2015. május 22. 12 óra 00 perckor, a Sonten Kft. (cégjegyzékszám: 02-09-061086, székhely: 1036 Budapest, Perc utca 8.., levelezési cím: 1036 Budapest, Perc utca 8..) felszámoló által a GYARMAT AUTÓHÁZ Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 12-09-003387, székhely: 2660 Balassagyarmat, Kóvári út 8. a ép.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Ajánlatát megteheti a pályázat oldalán: https://eer.gov.hu/palyazat/P27591.
2015.05.22 - 08:00
A pályázat meghirdetve

Pályázati Hirdetmény

A(z) Sonten Kft. (cégjegyzékszám: 02-09-061086, székhely: 1036 Budapest, Perc utca 8.., levelezési cím: 1036 Budapest, Perc utca 8..), mint a(z) GYARMAT AUTÓHÁZ Kft. „f.a” (cégjegyzékszám: 12-09-003387, székhely: 2660 Balassagyarmat, Kóvári út 8. a ép.) Balassagyarmati Törvényszék 9.Fpk.12-14-000111/10. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2015. május 14. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingatlanát.

A pályázat adatai:
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be:
https://eer.gov.hu/palyazat/P27591
A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja:
2015. május 22. 12 óra 00 perc
A pályázatok benyújtásának határideje:
2015. június 8. 08 óra 00 perc

Ajánlati biztosíték összege: 2 000 000 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: A pályázati határidő lejártát megelőző munkanapig kell átutalni a GYARMAT AUTÓHÁZ Kft. „f.a.” CIB Bank Zrt-nél vezetett 10700086-48749600-51100005 számú pénzforgalmi számlájára.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: Az átutalás teljesítését igazoló bizonylatot az ajánlathoz mellékelni kell, ez az ajánlat érvényességének feltétele. Az ajánlati biztosíték nem kamatozik, nyertes pályázatoknál a vételárba beszámításra kerül, érvénytelen, vagy vesztes pályázat esetén pedig az eredményhirdetés napjától számított 8 napon belül visszafizetésre kerül.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

Balassagyarmat belterület, 344/8 hrsz. alatt, kivett autószalon megnevezésű, 3878 m2 területű 1/1 tulajdoni illetőségű ingatlant az ingatlanban található beépített, a rendeltetésszerű használathoz szükséges berendezési tárgyakkal együtt.

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) irányára összesen: 60 000 000 forint.


1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: kivett autószalon

Típus:
ipari ingatlan
Területe:
3 878 m²
Állapota:
felújítandó
Közművesítettség foka:
teljesen közművesített
Tehermentes:
nem
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad:
1/1
Becsérték:
60 000 000 forint

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Település neve (ahol az ingatlan fekszik):
Balassagyarmat
Ingatlan fekvése:
belterület
Helyrajzi szám:
344/8
Ingatlan postai címe:
2660 Balassagyarmat, Kóvári út 8. a ép.
Területnagyság:
3 878 m²
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.):
kivett autószalon

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

Tulajdonos neve, címe:
GYARMAT AUTÓHÁZ Kft. "f.a"

Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): Az ingatlanon 6.357.538 Ft erejéig végrehajtási jog van bejegyezve a NAV Nógrád Megyei Adóigazgatósága javára.

Ingatlan állapota: felújítandó

Az ingatlan(ok) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: A pályázattal kapcsolatban tájékoztatást ad Liptákné Tusz Mariann felszámolóbiztos, az EÉR felületén. Az értékesítésre kerülő vagyonelemek a felszámolóval történt előzetes egyeztetést követően megtekinthetők a felszámolóbiztos, vagy az általa meghatalmazott személy jelenlétében. A felszámoló ezúton értesíti az elővásárlásra jogosultakat, hogy elővásárlási jogukat ezen nyilvános pályázaton (nyilvános értékesítésen) gyakorolhatják. A felszámoló nyilatkozik, hogy jelen pályázat a 237/2009. (X.20.) Korm. rendeletben foglaltaknak megfelelően került kiírásra.

Vételár megfizetésének módja, határideje: A vételárat a szerződéskötéstől számított 30 napon belül a GYARMAT AUTÓHÁZ Kft. „f.a.” CIB Bank Zrt-nél vezetett 10700086-48749600-51100005 számú pénzforgalmi számlájára banki átutalással kell megfizetni, beszámítás nem lehetséges

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: A jelen nyilvános pályázati értékesítés tekintetében az adásvételi szerződést az értékelési jegyzőkönyv jelen rendszeren (EÉR) történő megjelenésétől számított 15 napon belül kell megkötni a felszámoló által elfogadott feltételekkel a pályázati vevő kezdeményezésére.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: Birtokátruházás napja a vételár teljes kiegyenlítésének napja.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: A pályázónak vállalnia kell a pályázatban az üggyel kapcsolatban felmerülő összes költséget. Az irányár nem tartalmaz általános forgalmi adót, mivel az adós nem választott adókötelezettséget az általános szabályoktól eltérően, tehát az 1997. évi CXXVII. törvény 86. § (1) bekezdés j) pontja szerinti adómentes értékesítés történik a pályázat keretében. Ha a pályázati eljárás eredményes, a felszámoló az ajánlati biztosítékot nyertes pályázónál a vételárba beszámítja, a többi pályázónak pedig az ajánlati biztosíték teljes összegét az eredményhirdetés napjától - a Cstv. 49/A. § (4) bekezdés szerinti ártárgyalás esetén az ártárgyalás eredményhirdetése napjától - számított 8 munkanapon belül visszautalja. Az ajánlati biztosítékot a pályázó abban az esetben veszíti el, ha a szerződés a nyertes pályázó érdekkörében felmerült okból nem jön létre, vagy a nyertes pályázó a vételára taz előírt határidőben nem fizeti meg, vagy a Cstv. 49/A. § (4) bekezdés szerinti ajánlatot tevő pályázó az elrendel elektronikus ártárgyaláson neki felróható okból nem vesz részt, vagy a már megtett ajánlatától visszalép. A felszámoló az értékesítéssel kapcsolatban írásos ajánlatokat kér benyújtani, melyeket a SONTEN Kft. által feltöltött hirdetmény alapján az Elektronikus Értékesítési Rendszer (EÉR) igénybevételével, elektronikusan nyújtható be. A pályázatok kötelező tartalma: a pályázó neve, címe, nem természetes személy esetén kapcsolattartó neve, telefonszám, megajánlott vételár, fizetési feltételek. Ajánlatában a pályázónak nyilatkoznia kell arra nézve, hogy az eredményhirdetést követő 15 napon belül vállalja az adás-vételi szerződés megkötését, továbbá azt, hogy ajánlatát 60 napig fenntartja. A vételárat a szerződéskötéstől számított 15 napon belül banki átutalással kell megfizetni, beszámítás nem lehetséges. A pályázatok kötelező mellékletei: természetes személy esetén a személyazonosító okmány számáról (személyi igazolvány és lakcímkártya, útlevél), és személyes adatairól szóló nyilatkozat, nem természetes személy esetén hatályos cégkivonat, illetve bírósági nyilvántartást igazoló okirat; aláírási címpéldány (aláírás minta), továbbá az ajánlati biztosíték megfizetésének igazolása. A pályázatok bontására a pályázati határidő lejártát követő 8 napon belül kerül sor. Az értékelésről szóló jegyzőkönyvet pályázatbontástól számított 20 napon belül a felszámoló elkészíti és a jegyzőkönyv szkennelt változatát feltölti az EÉR felületére, ahol a pályázók által megtekinthető. A pályázatok értékelésénél egyedüli értékelési szempont az ajánlott vételár nagysága. A felszámoló több megfelelő azonos értékű (a vételár vonatkozásában legfeljebb 10%-kal eltérő) pályázat esetén nyilvános ártárgyalást tart. Az ártárgyalásról az EÉR rendszerének igénybevételével, üzenet útján értesíti az online ártárgyalási fordulóról, annak kezdő és záró időpontjáról az érdekelteket. Felszámoló eredménytelennek nyilvánítja a pályázati eljárást, ha a pályázati kiírásban meghatározott feltételeknek megfelelő ajánlatot nem adtak be.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P27591/tetelek.pdf

Licitnapló

2015.06.08 - 08:00
A pályázat véget ért
2015.05.22 - 12:00
A pályázat megkezdődött

Kérdések és válaszok

Ehhez az eljáráshoz még nem érkeztek kérdések.

Tételek 1 db (1)

kivett autószalon
Balassagyarmat 22.sz. főút mellett frekventált helyen autószalon és műhely.
Település:
Balassagyarmat
Típus:
Ipari ingatlan
Terület:
3878 m2
Állapot:
Felújítandó
Közművesített:
Teljesen közművesített
Tehermentes:
Nem
Tulajdoni hányad:
1/1

Ismertető

Balassagyarmat belterület, 344/8 hrsz. alatt, kivett autószalon megnevezésű, 3878 m2 területű 1/1 tulajdoni illetőségű ingatlant az ingatlanban található beépített, a rendeltetésszerű használathoz szükséges berendezési tárgyakkal együtt.
Jelentkezési és feltöltési határidő:
Pályázat kezdete:
Pályázat vége:
Becsérték:
Minimálár:
Nyertes ár:
Ügyszám:
EÉR azonosító:
Invalid date
2015.05.22 - 12:00
2015.06.08 - 08:00
Nettó 60 000 000 Ft
Nettó — Ft
Nettó 37 000 000 Ft
9.Fpk.12-14-000111
P27591

Bírálati szempontok, feltételek:

Felszámoló adatai

Cégnév:
SONTEN Pénzügyi és Befektetési Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely:
1036 Budapest, Perc utca 8..
Cégjegyzékszám:
02-09-061086

Adós adatai

Cégnév:
GYARMAT AUTÓHÁZ Kft. "f.a."
Székhely:
2660 Balassagyarmat, Kóvári út 8. a ép.
Cégjegyzékszám:
12-09-003387

Dokumentumok

2015.06.16 - 12:15
A pályázat eredményes

Pályázati Közlemény

Érvényes és eredményes a 9.Fpk.12-14-000111 ügyszámú nyilvános pályázat, a Sonten Kft. (cégjegyzékszám: 02-09-061086, székhely: 1036 Budapest, Perc utca 8.., levelezési cím: 1036 Budapest, Perc utca 8..) felszámoló által a GYARMAT AUTÓHÁZ Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 12-09-003387, székhely: 2660 Balassagyarmat, Kóvári út 8. a ép.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Nyertes ajánlat összege: 37 000 000 .-Ft
Nyertes ajánlattevő azonosító száma: P27591F2
Szerződéskötés dátuma: A jelen nyilvános pályázati értékesítés tekintetében az adásvételi szerződést az értékelési jegyzőkönyv jelen rendszeren (EÉR) történő megjelenésétől számított 15 napon belül kell megkötni a felszámoló által elfogadott feltételekkel a pályázati vevő kezdeményezésére.
Az értékesítő a szerződést a nyertes ajánlattevővel köti meg.
2015.06.08 - 08:00
A pályázat véget ért

Pályázati Közlemény

Lezárult a(z) 9.Fpk.12-14-000111 ügyszámú nyilvános pályázat 2015. június 8. 08 óra 00 perckor, a Sonten Kft. (cégjegyzékszám: 02-09-061086, székhely: 1036 Budapest, Perc utca 8.., levelezési cím: 1036 Budapest, Perc utca 8..) felszámoló által a GYARMAT AUTÓHÁZ Kft. „f.a.” (cégjegyzékszám / nyilvántartási szám: 12-09-003387, székhely: 2660 Balassagyarmat, Kóvári út 8. a ép.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.

2015.05.22 - 12:00
A pályázat megkezdődött

Pályázati Közlemény

Megkezdődött a 9.Fpk.12-14-000111 ügyszámú nyilvános pályázat 2015. május 22. 12 óra 00 perckor, a Sonten Kft. (cégjegyzékszám: 02-09-061086, székhely: 1036 Budapest, Perc utca 8.., levelezési cím: 1036 Budapest, Perc utca 8..) felszámoló által a GYARMAT AUTÓHÁZ Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 12-09-003387, székhely: 2660 Balassagyarmat, Kóvári út 8. a ép.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Ajánlatát megteheti a pályázat oldalán: https://eer.gov.hu/palyazat/P27591.
2015.05.22 - 08:00
A pályázat meghirdetve

Pályázati Hirdetmény

A(z) Sonten Kft. (cégjegyzékszám: 02-09-061086, székhely: 1036 Budapest, Perc utca 8.., levelezési cím: 1036 Budapest, Perc utca 8..), mint a(z) GYARMAT AUTÓHÁZ Kft. „f.a” (cégjegyzékszám: 12-09-003387, székhely: 2660 Balassagyarmat, Kóvári út 8. a ép.) Balassagyarmati Törvényszék 9.Fpk.12-14-000111/10. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2015. május 14. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingatlanát.

A pályázat adatai:
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be:
https://eer.gov.hu/palyazat/P27591
A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja:
2015. május 22. 12 óra 00 perc
A pályázatok benyújtásának határideje:
2015. június 8. 08 óra 00 perc

Ajánlati biztosíték összege: 2 000 000 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: A pályázati határidő lejártát megelőző munkanapig kell átutalni a GYARMAT AUTÓHÁZ Kft. „f.a.” CIB Bank Zrt-nél vezetett 10700086-48749600-51100005 számú pénzforgalmi számlájára.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: Az átutalás teljesítését igazoló bizonylatot az ajánlathoz mellékelni kell, ez az ajánlat érvényességének feltétele. Az ajánlati biztosíték nem kamatozik, nyertes pályázatoknál a vételárba beszámításra kerül, érvénytelen, vagy vesztes pályázat esetén pedig az eredményhirdetés napjától számított 8 napon belül visszafizetésre kerül.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

Balassagyarmat belterület, 344/8 hrsz. alatt, kivett autószalon megnevezésű, 3878 m2 területű 1/1 tulajdoni illetőségű ingatlant az ingatlanban található beépített, a rendeltetésszerű használathoz szükséges berendezési tárgyakkal együtt.

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) irányára összesen: 60 000 000 forint.


1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: kivett autószalon

Típus:
ipari ingatlan
Területe:
3 878 m²
Állapota:
felújítandó
Közművesítettség foka:
teljesen közművesített
Tehermentes:
nem
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad:
1/1
Becsérték:
60 000 000 forint

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Település neve (ahol az ingatlan fekszik):
Balassagyarmat
Ingatlan fekvése:
belterület
Helyrajzi szám:
344/8
Ingatlan postai címe:
2660 Balassagyarmat, Kóvári út 8. a ép.
Területnagyság:
3 878 m²
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.):
kivett autószalon

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

Tulajdonos neve, címe:
GYARMAT AUTÓHÁZ Kft. "f.a"

Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): Az ingatlanon 6.357.538 Ft erejéig végrehajtási jog van bejegyezve a NAV Nógrád Megyei Adóigazgatósága javára.

Ingatlan állapota: felújítandó

Az ingatlan(ok) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: A pályázattal kapcsolatban tájékoztatást ad Liptákné Tusz Mariann felszámolóbiztos, az EÉR felületén. Az értékesítésre kerülő vagyonelemek a felszámolóval történt előzetes egyeztetést követően megtekinthetők a felszámolóbiztos, vagy az általa meghatalmazott személy jelenlétében. A felszámoló ezúton értesíti az elővásárlásra jogosultakat, hogy elővásárlási jogukat ezen nyilvános pályázaton (nyilvános értékesítésen) gyakorolhatják. A felszámoló nyilatkozik, hogy jelen pályázat a 237/2009. (X.20.) Korm. rendeletben foglaltaknak megfelelően került kiírásra.

Vételár megfizetésének módja, határideje: A vételárat a szerződéskötéstől számított 30 napon belül a GYARMAT AUTÓHÁZ Kft. „f.a.” CIB Bank Zrt-nél vezetett 10700086-48749600-51100005 számú pénzforgalmi számlájára banki átutalással kell megfizetni, beszámítás nem lehetséges

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: A jelen nyilvános pályázati értékesítés tekintetében az adásvételi szerződést az értékelési jegyzőkönyv jelen rendszeren (EÉR) történő megjelenésétől számított 15 napon belül kell megkötni a felszámoló által elfogadott feltételekkel a pályázati vevő kezdeményezésére.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: Birtokátruházás napja a vételár teljes kiegyenlítésének napja.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: A pályázónak vállalnia kell a pályázatban az üggyel kapcsolatban felmerülő összes költséget. Az irányár nem tartalmaz általános forgalmi adót, mivel az adós nem választott adókötelezettséget az általános szabályoktól eltérően, tehát az 1997. évi CXXVII. törvény 86. § (1) bekezdés j) pontja szerinti adómentes értékesítés történik a pályázat keretében. Ha a pályázati eljárás eredményes, a felszámoló az ajánlati biztosítékot nyertes pályázónál a vételárba beszámítja, a többi pályázónak pedig az ajánlati biztosíték teljes összegét az eredményhirdetés napjától - a Cstv. 49/A. § (4) bekezdés szerinti ártárgyalás esetén az ártárgyalás eredményhirdetése napjától - számított 8 munkanapon belül visszautalja. Az ajánlati biztosítékot a pályázó abban az esetben veszíti el, ha a szerződés a nyertes pályázó érdekkörében felmerült okból nem jön létre, vagy a nyertes pályázó a vételára taz előírt határidőben nem fizeti meg, vagy a Cstv. 49/A. § (4) bekezdés szerinti ajánlatot tevő pályázó az elrendel elektronikus ártárgyaláson neki felróható okból nem vesz részt, vagy a már megtett ajánlatától visszalép. A felszámoló az értékesítéssel kapcsolatban írásos ajánlatokat kér benyújtani, melyeket a SONTEN Kft. által feltöltött hirdetmény alapján az Elektronikus Értékesítési Rendszer (EÉR) igénybevételével, elektronikusan nyújtható be. A pályázatok kötelező tartalma: a pályázó neve, címe, nem természetes személy esetén kapcsolattartó neve, telefonszám, megajánlott vételár, fizetési feltételek. Ajánlatában a pályázónak nyilatkoznia kell arra nézve, hogy az eredményhirdetést követő 15 napon belül vállalja az adás-vételi szerződés megkötését, továbbá azt, hogy ajánlatát 60 napig fenntartja. A vételárat a szerződéskötéstől számított 15 napon belül banki átutalással kell megfizetni, beszámítás nem lehetséges. A pályázatok kötelező mellékletei: természetes személy esetén a személyazonosító okmány számáról (személyi igazolvány és lakcímkártya, útlevél), és személyes adatairól szóló nyilatkozat, nem természetes személy esetén hatályos cégkivonat, illetve bírósági nyilvántartást igazoló okirat; aláírási címpéldány (aláírás minta), továbbá az ajánlati biztosíték megfizetésének igazolása. A pályázatok bontására a pályázati határidő lejártát követő 8 napon belül kerül sor. Az értékelésről szóló jegyzőkönyvet pályázatbontástól számított 20 napon belül a felszámoló elkészíti és a jegyzőkönyv szkennelt változatát feltölti az EÉR felületére, ahol a pályázók által megtekinthető. A pályázatok értékelésénél egyedüli értékelési szempont az ajánlott vételár nagysága. A felszámoló több megfelelő azonos értékű (a vételár vonatkozásában legfeljebb 10%-kal eltérő) pályázat esetén nyilvános ártárgyalást tart. Az ártárgyalásról az EÉR rendszerének igénybevételével, üzenet útján értesíti az online ártárgyalási fordulóról, annak kezdő és záró időpontjáról az érdekelteket. Felszámoló eredménytelennek nyilvánítja a pályázati eljárást, ha a pályázati kiírásban meghatározott feltételeknek megfelelő ajánlatot nem adtak be.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P27591/tetelek.pdf

Licitnapló

2015.06.08 - 08:00
A pályázat véget ért
2015.05.22 - 12:00
A pályázat megkezdődött

Kérdések és válaszok

Ehhez az eljáráshoz még nem érkeztek kérdések.