Eljárás részletei

Eszközök, anyagok, berendezések, félkész termékek
0 tétel

Pályázat - UJ STRIGON Kereskedelmi, Termelő és Szolgáltató Kft. "felszámolás alatt"

Eredménytelenítés ideje
Invalid date
Az eredménytelenítés oka: nincs ajánlat
Intézkedés: az értékesítő megteszi az intézkedéseket a megismételt értékesítés érdekében, az újabb értékesítési hirdetmény az előző hirdetmény ügyszámán kerül közzétételre.
Indoklás: A pályázatok benyújtására megadott határidő lejártáig pályázat nem érkezett.
Kérjük tekintse meg a közleményt.

A PÁLYÁZAT EREDMÉNYTELEN

Ismertető

Irodai gépek, berendezések Kandalló gyártási és lemezmegmunkáló gépek Gyártó üzem emelő és szállító eszközei Anyag és késztermékek közúti szállítóeszközei Üzemfenntartási eszközök, berendezések Kandalló gyártáshoz használt anyagkészlet Gyártás során keletkezett félkész termékek
Jelentkezési és feltöltési határidő:
Pályázat kezdete:
Pályázat vége:
Becsérték:
Minimálár:
Ügyszám:
EÉR azonosító:
Invalid date
2015.06.01 - 12:41
2015.06.16 - 12:41
Nettó 240 000 000 Ft
Nettó — Ft
6.Fpk.11-14-070137
P27534

Bírálati szempontok, feltételek:

Felszámoló adatai

Cégnév:
ALLEGO Vagyonkezelő és Pénzügyi Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely:
1054 Budapest, Hold utca 21..
Cégjegyzékszám:
01-09-695300

Adós adatai

Cégnév:
UJ STRIGON Kereskedelmi, Termelő és Szolgáltató Kft. "f.a."
Székhely:
2500 Esztergom, Schweidel utca 50..
Cégjegyzékszám:
11-09-002628

Dokumentumok

2015.06.18 - 12:54
A pályázat eredménytelen

Pályázati Közlemény

Eredménytelen a(z) 6.Fpk.11-14-070137 ügyszámú nyilvános pályázat, a ALLEGO Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-695300, székhely: 1054 Budapest, Hold utca 21.., levelezési cím: 1054 Budapest, Hold utca 21..) felszámoló által a UJ STRIGON Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 11-09-002628, székhely: 2500 Esztergom, Schweidel utca 50..) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Az eredménytelenség indoka: nem érkezett ajánlat
A pályázatok benyújtására megadott határidő lejártáig pályázat nem érkezett.

Az értékesítő az alábbi tájékoztatást adja:
Megteszi az intézkedéseket a megismételt értékesítés érdekében, az újabb értékesítési hirdetmény az előző hirdetmény ügyszámán kerül közzétételre.
2015.06.16 - 12:41
A pályázat véget ért

Pályázati Közlemény

Lezárult a(z) 6.Fpk.11-14-070137 ügyszámú nyilvános pályázat 2015. június 16. 12 óra 41 perckor, a ALLEGO Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-695300, székhely: 1054 Budapest, Hold utca 21.., levelezési cím: 1054 Budapest, Hold utca 21..) felszámoló által a UJ STRIGON Kft. „f.a.” (cégjegyzékszám / nyilvántartási szám: 11-09-002628, székhely: 2500 Esztergom, Schweidel utca 50..) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.

2015.06.01 - 12:41
A pályázat megkezdődött

Pályázati Közlemény

Megkezdődött a 6.Fpk.11-14-070137 ügyszámú nyilvános pályázat 2015. június 1. 12 óra 41 perckor, a ALLEGO Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-695300, székhely: 1054 Budapest, Hold utca 21.., levelezési cím: 1054 Budapest, Hold utca 21..) felszámoló által a UJ STRIGON Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 11-09-002628, székhely: 2500 Esztergom, Schweidel utca 50..) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Ajánlatát megteheti a pályázat oldalán: https://eer.gov.hu/palyazat/P27534.
2015.05.14 - 10:13
A pályázat meghirdetve

Pályázati Hirdetmény

A(z) ALLEGO Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-695300, székhely: 1054 Budapest, Hold utca 21.., levelezési cím: 1054 Budapest, Hold utca 21..), mint a(z) UJ STRIGON Kft. „f.a” (cégjegyzékszám: 11-09-002628, székhely: 2500 Esztergom, Schweidel utca 50..) Komárom-Esztergom Megyei Bíróság 6.Fpk.11-14-070137/11.. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2015. május 14. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingóságát.

A pályázat adatai:
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be:
https://eer.gov.hu/palyazat/P27534
A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja:
2015. június 1. 12 óra 41 perc
A pályázatok benyújtásának határideje:
2015. június 16. 12 óra 41 perc

Ajánlati biztosíték összege: 7 200 000 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: Az ajánlati biztosítékként a meghirdetett irányár 3%-át kitevő „bánatpénz” befizetése, „UJ STRIGON Kft. „f.a.” bánatpénz” megjelöléssel a felszámoló 10404508-45015728-00000000 számú bankszámlájára.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: Az ajánlati biztosíték a nyertes pályázónál a vételárba beszámításba kerül, míg az eredménytelen pályázók részére az eredményhirdetést követő 8 napon belül visszautalásra kerül.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

Irodai gépek, berendezések
Kandalló gyártási és lemezmegmunkáló gépek
Gyártó üzem emelő és szállító eszközei
Anyag és késztermékek közúti szállítóeszközei
Üzemfenntartási eszközök, berendezések
Kandalló gyártáshoz használt anyagkészlet
Gyártás során keletkezett félkész termékek

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) irányára összesen: 240 000 000 forint.


Az ingóság megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: A kiírt tárgyak megtekintése a felszámolóval történő egyeztetés után lehetséges.

Vételár megfizetésének módja, határideje: A vételár megfizetésének módja: átutalással a szerződésben megjelölt bankszámlára. A vételár megfizetésének határideje: a szerződéskötéstől számított maximum 30 naptári nap.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: Az értékelési jegyzőkönyv az EÉR rendszeren történő megjelenéstől számított 15 munkanap.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: A vagyon tulajdonjogának átszállása csak a teljes vételár megfizetésének időpontjában kiadott felszámolói magánokiratba foglalt dokumentummal történik.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: A felszámoló az értékesítéssel kapcsolatban írásos ajánlatokat kér benyújtani, melyet az ALLEGO Kft. által feltöltött hirdetmény alapján az Elektronikus Értékesítési Rendszer (EÉR) igénybevételével, elektronikusan nyújtható be. A pályázónak vállalnia kell, hogy ajánlatát a beadási határidőtől számított 60 napig fenntartja. A vételi ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő főbb adatait/ társaság esetén a cégkivonatot, cégképviseleti jogosultságot tanúsító aláírási címpéldányt / az ajánlott nettó vételár pontos megjelölését, a fizetési feltételekre vonatkozó nyilatkozatot. Tulajdonszerzési jogosultságra vonatkozó nyilatkozat benyújtása. A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó nyilatkozatát, hogy a pályázat nyertessége esetén a tulajdoni átruházásáról szóló okirat szerkesztésével, ellenjegyzésével a felszámoló által kijelölt ügyvédet bízza meg. Abban az esetben, ha több megfelelő, közel azonos értékű (a vételár vonatkozásában legfeljebb 10%-kal eltérő) pályázatok kerülnek benyújtásra, az ajánlattevők között nyilvános ártárgyalásra kerül sor, amelynek feltételeit az ártárgyalást megelőzően ismerteti a felszámoló a résztvevőkkel. A hitelezői követelések beszámítására nincs mód. Az eladó a vagyonelemekre kellékszavatosságot nem vállal. A felszámoló fenntartja magának a jogot, hogy megfelelő ajánlat hiányában a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa. A pályázatok értékelésénél az értékelési szempont a vételár nagysága.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: Az irányár az általános forgalmi adót nem tartalmazza. A meghirdetett vagyontárgy az ÁFA törvény 142. § (1) bekezdése alapján kerül értékesítésre.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P27534/tetelek.pdf

Kérdések és válaszok

Ehhez az eljáráshoz még nem érkeztek kérdések.

Ismertető

Irodai gépek, berendezések Kandalló gyártási és lemezmegmunkáló gépek Gyártó üzem emelő és szállító eszközei Anyag és késztermékek közúti szállítóeszközei Üzemfenntartási eszközök, berendezések Kandalló gyártáshoz használt anyagkészlet Gyártás során keletkezett félkész termékek
Jelentkezési és feltöltési határidő:
Pályázat kezdete:
Pályázat vége:
Becsérték:
Minimálár:
Ügyszám:
EÉR azonosító:
Invalid date
2015.06.01 - 12:41
2015.06.16 - 12:41
Nettó 240 000 000 Ft
Nettó — Ft
6.Fpk.11-14-070137
P27534

Bírálati szempontok, feltételek:

Felszámoló adatai

Cégnév:
ALLEGO Vagyonkezelő és Pénzügyi Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely:
1054 Budapest, Hold utca 21..
Cégjegyzékszám:
01-09-695300

Adós adatai

Cégnév:
UJ STRIGON Kereskedelmi, Termelő és Szolgáltató Kft. "f.a."
Székhely:
2500 Esztergom, Schweidel utca 50..
Cégjegyzékszám:
11-09-002628

Dokumentumok

2015.06.18 - 12:54
A pályázat eredménytelen

Pályázati Közlemény

Eredménytelen a(z) 6.Fpk.11-14-070137 ügyszámú nyilvános pályázat, a ALLEGO Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-695300, székhely: 1054 Budapest, Hold utca 21.., levelezési cím: 1054 Budapest, Hold utca 21..) felszámoló által a UJ STRIGON Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 11-09-002628, székhely: 2500 Esztergom, Schweidel utca 50..) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Az eredménytelenség indoka: nem érkezett ajánlat
A pályázatok benyújtására megadott határidő lejártáig pályázat nem érkezett.

Az értékesítő az alábbi tájékoztatást adja:
Megteszi az intézkedéseket a megismételt értékesítés érdekében, az újabb értékesítési hirdetmény az előző hirdetmény ügyszámán kerül közzétételre.
2015.06.16 - 12:41
A pályázat véget ért

Pályázati Közlemény

Lezárult a(z) 6.Fpk.11-14-070137 ügyszámú nyilvános pályázat 2015. június 16. 12 óra 41 perckor, a ALLEGO Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-695300, székhely: 1054 Budapest, Hold utca 21.., levelezési cím: 1054 Budapest, Hold utca 21..) felszámoló által a UJ STRIGON Kft. „f.a.” (cégjegyzékszám / nyilvántartási szám: 11-09-002628, székhely: 2500 Esztergom, Schweidel utca 50..) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.

2015.06.01 - 12:41
A pályázat megkezdődött

Pályázati Közlemény

Megkezdődött a 6.Fpk.11-14-070137 ügyszámú nyilvános pályázat 2015. június 1. 12 óra 41 perckor, a ALLEGO Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-695300, székhely: 1054 Budapest, Hold utca 21.., levelezési cím: 1054 Budapest, Hold utca 21..) felszámoló által a UJ STRIGON Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 11-09-002628, székhely: 2500 Esztergom, Schweidel utca 50..) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Ajánlatát megteheti a pályázat oldalán: https://eer.gov.hu/palyazat/P27534.
2015.05.14 - 10:13
A pályázat meghirdetve

Pályázati Hirdetmény

A(z) ALLEGO Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-695300, székhely: 1054 Budapest, Hold utca 21.., levelezési cím: 1054 Budapest, Hold utca 21..), mint a(z) UJ STRIGON Kft. „f.a” (cégjegyzékszám: 11-09-002628, székhely: 2500 Esztergom, Schweidel utca 50..) Komárom-Esztergom Megyei Bíróság 6.Fpk.11-14-070137/11.. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2015. május 14. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingóságát.

A pályázat adatai:
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be:
https://eer.gov.hu/palyazat/P27534
A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja:
2015. június 1. 12 óra 41 perc
A pályázatok benyújtásának határideje:
2015. június 16. 12 óra 41 perc

Ajánlati biztosíték összege: 7 200 000 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: Az ajánlati biztosítékként a meghirdetett irányár 3%-át kitevő „bánatpénz” befizetése, „UJ STRIGON Kft. „f.a.” bánatpénz” megjelöléssel a felszámoló 10404508-45015728-00000000 számú bankszámlájára.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: Az ajánlati biztosíték a nyertes pályázónál a vételárba beszámításba kerül, míg az eredménytelen pályázók részére az eredményhirdetést követő 8 napon belül visszautalásra kerül.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

Irodai gépek, berendezések
Kandalló gyártási és lemezmegmunkáló gépek
Gyártó üzem emelő és szállító eszközei
Anyag és késztermékek közúti szállítóeszközei
Üzemfenntartási eszközök, berendezések
Kandalló gyártáshoz használt anyagkészlet
Gyártás során keletkezett félkész termékek

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) irányára összesen: 240 000 000 forint.


Az ingóság megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: A kiírt tárgyak megtekintése a felszámolóval történő egyeztetés után lehetséges.

Vételár megfizetésének módja, határideje: A vételár megfizetésének módja: átutalással a szerződésben megjelölt bankszámlára. A vételár megfizetésének határideje: a szerződéskötéstől számított maximum 30 naptári nap.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: Az értékelési jegyzőkönyv az EÉR rendszeren történő megjelenéstől számított 15 munkanap.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: A vagyon tulajdonjogának átszállása csak a teljes vételár megfizetésének időpontjában kiadott felszámolói magánokiratba foglalt dokumentummal történik.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: A felszámoló az értékesítéssel kapcsolatban írásos ajánlatokat kér benyújtani, melyet az ALLEGO Kft. által feltöltött hirdetmény alapján az Elektronikus Értékesítési Rendszer (EÉR) igénybevételével, elektronikusan nyújtható be. A pályázónak vállalnia kell, hogy ajánlatát a beadási határidőtől számított 60 napig fenntartja. A vételi ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő főbb adatait/ társaság esetén a cégkivonatot, cégképviseleti jogosultságot tanúsító aláírási címpéldányt / az ajánlott nettó vételár pontos megjelölését, a fizetési feltételekre vonatkozó nyilatkozatot. Tulajdonszerzési jogosultságra vonatkozó nyilatkozat benyújtása. A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó nyilatkozatát, hogy a pályázat nyertessége esetén a tulajdoni átruházásáról szóló okirat szerkesztésével, ellenjegyzésével a felszámoló által kijelölt ügyvédet bízza meg. Abban az esetben, ha több megfelelő, közel azonos értékű (a vételár vonatkozásában legfeljebb 10%-kal eltérő) pályázatok kerülnek benyújtásra, az ajánlattevők között nyilvános ártárgyalásra kerül sor, amelynek feltételeit az ártárgyalást megelőzően ismerteti a felszámoló a résztvevőkkel. A hitelezői követelések beszámítására nincs mód. Az eladó a vagyonelemekre kellékszavatosságot nem vállal. A felszámoló fenntartja magának a jogot, hogy megfelelő ajánlat hiányában a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa. A pályázatok értékelésénél az értékelési szempont a vételár nagysága.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: Az irányár az általános forgalmi adót nem tartalmazza. A meghirdetett vagyontárgy az ÁFA törvény 142. § (1) bekezdése alapján kerül értékesítésre.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P27534/tetelek.pdf

Kérdések és válaszok

Ehhez az eljáráshoz még nem érkeztek kérdések.