Eljárás részletei

Alagsori ingatlanok külön bejárattal raktározásra, irattárolásra!
1 tétel

Pályázat - Skála Ingatlanhasznosító Zártkörűen Működő Részvénytársaság "felszámolás alatt"

Eredménytelenítés ideje
Invalid date
Az eredménytelenítés oka: nincs ajánlat
Intézkedés: az értékesítő egyéb okból mellőzi a megismételt értékesítést.
Indoklás: Az értékesítés aktív ideje alatt ajánlat nem érkezett. Az érdeklődés hiányában többször is eredménytelennek bizonyult pályázat miatt a felszámoló az értékesítés más módját kívánja igénybe venni.
Kérjük tekintse meg a közleményt.

A PÁLYÁZAT EREDMÉNYTELEN

Ismertető

Ingatlan: Helyrajzi száma: 29978/151/A/17 Természetben található: Budapest, XIV. ker. Kacsóh P .141-143. sz. alagsor Funkciója: raktár Terület: 386 m2 Övezeti besorolás: belterület Tulajdoni hányad: 1/1. Irányár (nettó): 5.184.000 Ft Ajánlati biztosíték 5%: 259.200 Ft Az ingatlan tulajdoni lapjának III. része az alábbi bejegyzéseket tartalmazza: - Vételi jog 2005.03.20-ig Jogosult: Raiffeisen Bank Rt., 1054 Budapest, Akadémia u. 6. - Felszámolási eljárás megindítása 4.Fpk.01-2012-0009594/8. - Felszámoló AGROBRÓKER Zrt. - Jogosult: Fővárosi Törvényszék Gazdasági Kollégium, 1027 Bp.Varsányi I.u.40-44.
Jelentkezési és feltöltési határidő:
Pályázat kezdete:
Pályázat vége:
Becsérték:
Minimálár:
Ügyszám:
EÉR azonosító:
Invalid date
2015.05.08 - 12:00
2015.05.23 - 12:00
Nettó 4 700 000 Ft
Nettó — Ft
4. Fpk. 01-12-009594
P27483

Bírálati szempontok, feltételek:

Felszámoló adatai

Cégnév:
AGROBRÓKER Pénzügyi Szolgáltató és Tanácsadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Székhely:
1141 Budapest,, Lipótvár utca 27..
Cégjegyzékszám:
01-10-042636

Adós adatai

Cégnév:
Skála Ingatlanhasznosító Zártkörűen Működő Részvénytársaság "f.a."
Székhely:
1053 Budapest,, Szép utca 2..
Cégjegyzékszám:
01-10-042265

Dokumentumok

2015.07.07 - 15:30
A pályázat eredménytelen

Pályázati Közlemény

Eredménytelen a(z) 4. Fpk. 01-12-009594 ügyszámú nyilvános pályázat, a Agrobróker Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-042636, székhely: 1141 Budapest,, Lipótvár utca 27.., levelezési cím: 1141 Budapest,, Lipótvár utca 27..) felszámoló által a Skála Ingatlanhasznosító Zrt. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 01-10-042265, székhely: 1053 Budapest,, Szép utca 2..) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Az eredménytelenség indoka: nem érkezett ajánlat
Az értékesítés aktív ideje alatt ajánlat nem érkezett. Az érdeklődés hiányában többször is eredménytelennek bizonyult pályázat miatt a felszámoló az értékesítés más módját kívánja igénybe venni.

Az értékesítő az alábbi tájékoztatást adja:
2015.05.23 - 12:00
A pályázat véget ért

Pályázati Közlemény

Lezárult a(z) 4. Fpk. 01-12-009594 ügyszámú nyilvános pályázat 2015. május 23. 12 óra 00 perckor, a Agrobróker Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-042636, székhely: 1141 Budapest,, Lipótvár utca 27.., levelezési cím: 1141 Budapest,, Lipótvár utca 27..) felszámoló által a Skála Ingatlanhasznosító Zrt. „f.a.” (cégjegyzékszám / nyilvántartási szám: 01-10-042265, székhely: 1053 Budapest,, Szép utca 2..) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.

2015.05.08 - 12:00
A pályázat megkezdődött

Pályázati Közlemény

Megkezdődött a 4. Fpk. 01-12-009594 ügyszámú nyilvános pályázat 2015. május 8. 12 óra 00 perckor, a Agrobróker Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-042636, székhely: 1141 Budapest,, Lipótvár utca 27.., levelezési cím: 1141 Budapest,, Lipótvár utca 27..) felszámoló által a Skála Ingatlanhasznosító Zrt. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 01-10-042265, székhely: 1053 Budapest,, Szép utca 2..) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Ajánlatát megteheti a pályázat oldalán: https://eer.gov.hu/palyazat/P27483.
2015.04.23 - 12:00
A pályázat meghirdetve

Pályázati Hirdetmény

A(z) Agrobróker Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-042636, székhely: 1141 Budapest,, Lipótvár utca 27.., levelezési cím: 1141 Budapest,, Lipótvár utca 27..), mint a(z) Skála Ingatlanhasznosító Zrt. „f.a” (cégjegyzékszám: 01-10-042265, székhely: 1053 Budapest,, Szép utca 2..) Fővárosi Törvényszék 4. Fpk. 01-12-009594/8.. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2015. április 23. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingatlanát.

A pályázat adatai:
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be:
https://eer.gov.hu/palyazat/P27483
A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja:
2015. május 8. 12 óra 00 perc
A pályázatok benyújtásának határideje:
2015. május 23. 12 óra 00 perc

Ajánlati biztosíték összege: 235 000 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: Az ajánlati biztosítékot a pályázat benyújtására megadott határidőn belül, átutalással kell teljesíteni.
Kikötés: az ajánlati biztosíték összegét úgy kell átutalni, hogy az a pályázat benyújtásának határidejéig az alábbi számlaszámon jóváírásra kerülhessen.
AGROBRÓKER Zrt. 10300002-25509472-70073285 számú MKB Bank Zrt-nél vezetett számlájára
Közleményként kérjük feltüntetni az alábbiakat: SKÁLA Ingatlanhasznosító Zrt. „f.a.” bánatpénz

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: Ha a pályázati eljárás eredménytelen a pályázati biztosíték az eredményhirdetést követő 8 munkanapon belül visszautalásra került. Eredményes pályázati eljárás esetén a nyertes pályázó által megfizetett ajánlati biztosíték a vételárba beszámításra kerül. A többi pályázó részére az ajánlati biztosítékot a felszámoló az eredményhirdetést követő 8 munkanapon belül visszautalja. Az ajánlati biztosítékot a nyertes pályázó elveszíti, ha az ajánlati kötöttség időtartama alatt a pályázattól visszalép, vagy az adásvételéi szerződés a nyertes pályázó érdekkörében felmerülő okból nem jön létre.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

Ingatlan:
Helyrajzi száma: 29978/151/A/17
Természetben található: Budapest, XIV. ker. Kacsóh P .141-143. sz. alagsor
Funkciója: raktár
Terület: 386 m2
Övezeti besorolás: belterület
Tulajdoni hányad: 1/1.

Irányár (nettó): 5.184.000 Ft
Ajánlati biztosíték 5%: 259.200 Ft

Az ingatlan tulajdoni lapjának III. része az alábbi bejegyzéseket tartalmazza:
- Vételi jog 2005.03.20-ig
Jogosult: Raiffeisen Bank Rt., 1054 Budapest, Akadémia u. 6.
- Felszámolási eljárás megindítása 4.Fpk.01-2012-0009594/8.
- Felszámoló AGROBRÓKER Zrt.
- Jogosult: Fővárosi Törvényszék Gazdasági Kollégium, 1027 Bp.Varsányi I.u.40-44.


A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) irányára összesen: 4 700 000 forint.


1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: raktár

Típus:
pince
Területe:
386 m²
Állapota:
átlagos
Közművesítettség foka:
részlegesen közművesített
Tehermentes:
igen
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad:
1/1

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Területnagyság:
386 m²
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.):
raktár

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

Ingatlan állapota: átlagos

Az ingatlan(ok) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: • Az ingatlanok megtekintésére 2015. május 13-án 13 és 15 óra között a helyszínen (Budapest, XIV. ker. Kacsóh Pongrác 141-143) van lehetőség.

Vételár megfizetésének módja, határideje: A fizetés módja: egyösszegű átutalás. A fizetési határidő az adásvételi szerződésben rögzítettek szerint, de maximum a szerződéskötéstől számított 30 nap.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: A szerződéskötés végső határideje az elbírálásról kapott értesítéstől számított 15 naptári nap.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: A birtokbaadás a teljes vételár beérkezését követően, de legkésőbb attól számított 8 napon belül történik meg.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: • A pályázat kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújtható be! Az EÉR elérhetősége: https://eer.gov.hu/• A pályázati ajánlat érvényességének feltétele az ajánlati biztosíték megfizetése.• A pályázónak vállalnia kell, hogy az ajánlatát a beadási határidőtől számított 60 napig fenntartja.• A vételi ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő főbb adatait (társaság esetén: cégkivonat és cégképviseleti jogosultságot tanúsító aláírási címpéldány, elektronikus elérhetősége; magánszemély esetén: név, lakcím, anyja neve, személyazonosító okmányok neve és száma, adóazonosító jele, elektronikus elérhetősége).• A pályázatnak tartalmaznia kell az ajánlott nettó vételár pontos megjelölését, és a fizetési feltételek egyértelmű meghatározását.• A pályázónak nyilatkozatot kell csatolni arról, hogy a pályázó elfogadja, hogy az ingatlan adásvételi szerződés elkészítésében a felszámoló által megjelölt ügyvéd jár el, akinek ügyvédi munkadíja a véglegesen kialakult bruttó vételár 1 %-a + ÁFA.• A pályázat nyerteséről a felszámoló a pályázatban megjelölt legmagasabb ajánlati ár alapján dönt. Az értékesítésnél egyén szempontok nem kerülnek figyelembevételre.A felszámoló több megfelelő, azonos értékű – a vételár vonatkozásában legfeljebb 10%-kal eltérő – pályázat esetén a pályázók között második értékesítési fordulót hirdet meg.• A benyújtott pályázat értékesítéséről szóló jegyzőkönyvet a pályázat lezárását követő 15 napon belül a felszámoló elkészíti és a jegyzőkönyv szkennelt változatát feltölti az EÉR felületére, ahol a pályázók által megtekinthető.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: • Az ingatlan értékesítését magánszemély vevő esetén a mindenkori ÁFA törvény szerinti adómérték terheli. Adóalany vevő esetén az értékesítés a 2007. évi CXXVII. törvény 142. § szerint a fordított adózás hatálya alá esik, tekintettel arra, hogy az értékesítő adóalany élt az ÁFA törvény 88. §-a szerinti választási jogával Ebben az esetben az adó megfizetésére a vevő kötelezett.

• A pályázatot kiíró fenntartja magának a jogot, hogy megfelelõ ajánlat hiányában a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.

• Amennyiben a beérkezõ pályázatok nem felelnek meg a jelen kiírásban meghatározott és a jogszabályban rögzített feltételeknek, akkor a pályázat érvénytelen.

• Érvénytelenné vagy eredménytelenné nyilvánított pályázat esetén a felszámoló megteszi a szükséges intézkedést a megismételt értékesítésre.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P27483/tetelek.pdf

Kérdések és válaszok

Ehhez az eljáráshoz még nem érkeztek kérdések.

Tételek 1 db (1)

raktár
Budapest, XIV. ker. Kacsóh Pongrác út 141-143 szám alatti, külön bejáratú, alagsori, tárolásra alkalmas helyiség
Típus:
Pince
Terület:
386 m2
Állapot:
Átlagos
Közművesített:
Részlegesen közművesített
Tehermentes:
Igen
Tulajdoni hányad:
1/1

Ismertető

Ingatlan: Helyrajzi száma: 29978/151/A/17 Természetben található: Budapest, XIV. ker. Kacsóh P .141-143. sz. alagsor Funkciója: raktár Terület: 386 m2 Övezeti besorolás: belterület Tulajdoni hányad: 1/1. Irányár (nettó): 5.184.000 Ft Ajánlati biztosíték 5%: 259.200 Ft Az ingatlan tulajdoni lapjának III. része az alábbi bejegyzéseket tartalmazza: - Vételi jog 2005.03.20-ig Jogosult: Raiffeisen Bank Rt., 1054 Budapest, Akadémia u. 6. - Felszámolási eljárás megindítása 4.Fpk.01-2012-0009594/8. - Felszámoló AGROBRÓKER Zrt. - Jogosult: Fővárosi Törvényszék Gazdasági Kollégium, 1027 Bp.Varsányi I.u.40-44.
Jelentkezési és feltöltési határidő:
Pályázat kezdete:
Pályázat vége:
Becsérték:
Minimálár:
Ügyszám:
EÉR azonosító:
Invalid date
2015.05.08 - 12:00
2015.05.23 - 12:00
Nettó 4 700 000 Ft
Nettó — Ft
4. Fpk. 01-12-009594
P27483

Bírálati szempontok, feltételek:

Felszámoló adatai

Cégnév:
AGROBRÓKER Pénzügyi Szolgáltató és Tanácsadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Székhely:
1141 Budapest,, Lipótvár utca 27..
Cégjegyzékszám:
01-10-042636

Adós adatai

Cégnév:
Skála Ingatlanhasznosító Zártkörűen Működő Részvénytársaság "f.a."
Székhely:
1053 Budapest,, Szép utca 2..
Cégjegyzékszám:
01-10-042265

Dokumentumok

2015.07.07 - 15:30
A pályázat eredménytelen

Pályázati Közlemény

Eredménytelen a(z) 4. Fpk. 01-12-009594 ügyszámú nyilvános pályázat, a Agrobróker Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-042636, székhely: 1141 Budapest,, Lipótvár utca 27.., levelezési cím: 1141 Budapest,, Lipótvár utca 27..) felszámoló által a Skála Ingatlanhasznosító Zrt. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 01-10-042265, székhely: 1053 Budapest,, Szép utca 2..) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Az eredménytelenség indoka: nem érkezett ajánlat
Az értékesítés aktív ideje alatt ajánlat nem érkezett. Az érdeklődés hiányában többször is eredménytelennek bizonyult pályázat miatt a felszámoló az értékesítés más módját kívánja igénybe venni.

Az értékesítő az alábbi tájékoztatást adja:
2015.05.23 - 12:00
A pályázat véget ért

Pályázati Közlemény

Lezárult a(z) 4. Fpk. 01-12-009594 ügyszámú nyilvános pályázat 2015. május 23. 12 óra 00 perckor, a Agrobróker Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-042636, székhely: 1141 Budapest,, Lipótvár utca 27.., levelezési cím: 1141 Budapest,, Lipótvár utca 27..) felszámoló által a Skála Ingatlanhasznosító Zrt. „f.a.” (cégjegyzékszám / nyilvántartási szám: 01-10-042265, székhely: 1053 Budapest,, Szép utca 2..) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.

2015.05.08 - 12:00
A pályázat megkezdődött

Pályázati Közlemény

Megkezdődött a 4. Fpk. 01-12-009594 ügyszámú nyilvános pályázat 2015. május 8. 12 óra 00 perckor, a Agrobróker Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-042636, székhely: 1141 Budapest,, Lipótvár utca 27.., levelezési cím: 1141 Budapest,, Lipótvár utca 27..) felszámoló által a Skála Ingatlanhasznosító Zrt. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 01-10-042265, székhely: 1053 Budapest,, Szép utca 2..) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Ajánlatát megteheti a pályázat oldalán: https://eer.gov.hu/palyazat/P27483.
2015.04.23 - 12:00
A pályázat meghirdetve

Pályázati Hirdetmény

A(z) Agrobróker Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-042636, székhely: 1141 Budapest,, Lipótvár utca 27.., levelezési cím: 1141 Budapest,, Lipótvár utca 27..), mint a(z) Skála Ingatlanhasznosító Zrt. „f.a” (cégjegyzékszám: 01-10-042265, székhely: 1053 Budapest,, Szép utca 2..) Fővárosi Törvényszék 4. Fpk. 01-12-009594/8.. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2015. április 23. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingatlanát.

A pályázat adatai:
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be:
https://eer.gov.hu/palyazat/P27483
A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja:
2015. május 8. 12 óra 00 perc
A pályázatok benyújtásának határideje:
2015. május 23. 12 óra 00 perc

Ajánlati biztosíték összege: 235 000 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: Az ajánlati biztosítékot a pályázat benyújtására megadott határidőn belül, átutalással kell teljesíteni.
Kikötés: az ajánlati biztosíték összegét úgy kell átutalni, hogy az a pályázat benyújtásának határidejéig az alábbi számlaszámon jóváírásra kerülhessen.
AGROBRÓKER Zrt. 10300002-25509472-70073285 számú MKB Bank Zrt-nél vezetett számlájára
Közleményként kérjük feltüntetni az alábbiakat: SKÁLA Ingatlanhasznosító Zrt. „f.a.” bánatpénz

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: Ha a pályázati eljárás eredménytelen a pályázati biztosíték az eredményhirdetést követő 8 munkanapon belül visszautalásra került. Eredményes pályázati eljárás esetén a nyertes pályázó által megfizetett ajánlati biztosíték a vételárba beszámításra kerül. A többi pályázó részére az ajánlati biztosítékot a felszámoló az eredményhirdetést követő 8 munkanapon belül visszautalja. Az ajánlati biztosítékot a nyertes pályázó elveszíti, ha az ajánlati kötöttség időtartama alatt a pályázattól visszalép, vagy az adásvételéi szerződés a nyertes pályázó érdekkörében felmerülő okból nem jön létre.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

Ingatlan:
Helyrajzi száma: 29978/151/A/17
Természetben található: Budapest, XIV. ker. Kacsóh P .141-143. sz. alagsor
Funkciója: raktár
Terület: 386 m2
Övezeti besorolás: belterület
Tulajdoni hányad: 1/1.

Irányár (nettó): 5.184.000 Ft
Ajánlati biztosíték 5%: 259.200 Ft

Az ingatlan tulajdoni lapjának III. része az alábbi bejegyzéseket tartalmazza:
- Vételi jog 2005.03.20-ig
Jogosult: Raiffeisen Bank Rt., 1054 Budapest, Akadémia u. 6.
- Felszámolási eljárás megindítása 4.Fpk.01-2012-0009594/8.
- Felszámoló AGROBRÓKER Zrt.
- Jogosult: Fővárosi Törvényszék Gazdasági Kollégium, 1027 Bp.Varsányi I.u.40-44.


A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) irányára összesen: 4 700 000 forint.


1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: raktár

Típus:
pince
Területe:
386 m²
Állapota:
átlagos
Közművesítettség foka:
részlegesen közművesített
Tehermentes:
igen
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad:
1/1

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Területnagyság:
386 m²
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.):
raktár

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

Ingatlan állapota: átlagos

Az ingatlan(ok) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: • Az ingatlanok megtekintésére 2015. május 13-án 13 és 15 óra között a helyszínen (Budapest, XIV. ker. Kacsóh Pongrác 141-143) van lehetőség.

Vételár megfizetésének módja, határideje: A fizetés módja: egyösszegű átutalás. A fizetési határidő az adásvételi szerződésben rögzítettek szerint, de maximum a szerződéskötéstől számított 30 nap.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: A szerződéskötés végső határideje az elbírálásról kapott értesítéstől számított 15 naptári nap.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: A birtokbaadás a teljes vételár beérkezését követően, de legkésőbb attól számított 8 napon belül történik meg.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: • A pályázat kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújtható be! Az EÉR elérhetősége: https://eer.gov.hu/• A pályázati ajánlat érvényességének feltétele az ajánlati biztosíték megfizetése.• A pályázónak vállalnia kell, hogy az ajánlatát a beadási határidőtől számított 60 napig fenntartja.• A vételi ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő főbb adatait (társaság esetén: cégkivonat és cégképviseleti jogosultságot tanúsító aláírási címpéldány, elektronikus elérhetősége; magánszemély esetén: név, lakcím, anyja neve, személyazonosító okmányok neve és száma, adóazonosító jele, elektronikus elérhetősége).• A pályázatnak tartalmaznia kell az ajánlott nettó vételár pontos megjelölését, és a fizetési feltételek egyértelmű meghatározását.• A pályázónak nyilatkozatot kell csatolni arról, hogy a pályázó elfogadja, hogy az ingatlan adásvételi szerződés elkészítésében a felszámoló által megjelölt ügyvéd jár el, akinek ügyvédi munkadíja a véglegesen kialakult bruttó vételár 1 %-a + ÁFA.• A pályázat nyerteséről a felszámoló a pályázatban megjelölt legmagasabb ajánlati ár alapján dönt. Az értékesítésnél egyén szempontok nem kerülnek figyelembevételre.A felszámoló több megfelelő, azonos értékű – a vételár vonatkozásában legfeljebb 10%-kal eltérő – pályázat esetén a pályázók között második értékesítési fordulót hirdet meg.• A benyújtott pályázat értékesítéséről szóló jegyzőkönyvet a pályázat lezárását követő 15 napon belül a felszámoló elkészíti és a jegyzőkönyv szkennelt változatát feltölti az EÉR felületére, ahol a pályázók által megtekinthető.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: • Az ingatlan értékesítését magánszemély vevő esetén a mindenkori ÁFA törvény szerinti adómérték terheli. Adóalany vevő esetén az értékesítés a 2007. évi CXXVII. törvény 142. § szerint a fordított adózás hatálya alá esik, tekintettel arra, hogy az értékesítő adóalany élt az ÁFA törvény 88. §-a szerinti választási jogával Ebben az esetben az adó megfizetésére a vevő kötelezett.

• A pályázatot kiíró fenntartja magának a jogot, hogy megfelelõ ajánlat hiányában a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.

• Amennyiben a beérkezõ pályázatok nem felelnek meg a jelen kiírásban meghatározott és a jogszabályban rögzített feltételeknek, akkor a pályázat érvénytelen.

• Érvénytelenné vagy eredménytelenné nyilvánított pályázat esetén a felszámoló megteszi a szükséges intézkedést a megismételt értékesítésre.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P27483/tetelek.pdf

Kérdések és válaszok

Ehhez az eljáráshoz még nem érkeztek kérdések.