Eljárás részletei

Szaniter és burkolóanyag készlet olcsón!
1 tétel

Pályázat - VÁRHIDI TRADE Csempe- és Fürdőszoba Felszereléseket Árusító Kft. "felszámolás alatt"

Eredménytelenítés ideje
Invalid date
Az eredménytelenítés oka: nincs ajánlat
Intézkedés: az értékesítő egyéb okból mellőzi a megismételt értékesítést.
Indoklás: Az értékesítés aktív időszaka alatt ajánlat nem érkezett. Az érdeklődés hiányában többször is eredménytelen pályáztatás miatt a felszámoló az értékesítés más módját kívánja igénybe venni.
Kérjük tekintse meg a közleményt.

A PÁLYÁZAT EREDMÉNYTELEN

Ismertető

Szaniter és burkolóanyagok (csempék, kádak, csapok, mosdók, zuhanygarnitúrák, WC tartályok, fürdőszoba felszerelések, stb).
Jelentkezési és feltöltési határidő:
Pályázat kezdete:
Pályázat vége:
Becsérték:
Minimálár:
Ügyszám:
EÉR azonosító:
Invalid date
2015.05.08 - 12:00
2015.05.23 - 12:00
Nettó 1 900 000 Ft
Nettó — Ft
14. Fpk. 01-12-007989
P27478

Bírálati szempontok, feltételek:

Felszámoló adatai

Cégnév:
AGROBRÓKER Pénzügyi Szolgáltató és Tanácsadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Székhely:
1141 Budapest,, Lipótvár utca 27..
Cégjegyzékszám:
01-10-042636

Adós adatai

Cégnév:
VÁRHIDI TRADE Csempe- és Fürdőszoba Felszereléseket Árusító Kft. "f.a."
Székhely:
1171 Budapest,, Péceli utca 155..
Cégjegyzékszám:
01-09-680289

Dokumentumok

2015.05.26 - 11:33
A pályázat eredménytelen

Pályázati Közlemény

Eredménytelen a(z) 14. Fpk. 01-12-007989 ügyszámú nyilvános pályázat, a Agrobróker Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-042636, székhely: 1141 Budapest,, Lipótvár utca 27.., levelezési cím: 1141 Budapest,, Lipótvár utca 27..) felszámoló által a VÁRHIDI TRADE Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 01-09-680289, székhely: 1171 Budapest,, Péceli utca 155..) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Az eredménytelenség indoka: nem érkezett ajánlat
Az értékesítés aktív időszaka alatt ajánlat nem érkezett. Az érdeklődés hiányában többször is eredménytelen pályáztatás miatt a felszámoló az értékesítés más módját kívánja igénybe venni.

Az értékesítő az alábbi tájékoztatást adja:
2015.05.23 - 12:00
A pályázat véget ért

Pályázati Közlemény

Lezárult a(z) 14. Fpk. 01-12-007989 ügyszámú nyilvános pályázat 2015. május 23. 12 óra 00 perckor, a Agrobróker Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-042636, székhely: 1141 Budapest,, Lipótvár utca 27.., levelezési cím: 1141 Budapest,, Lipótvár utca 27..) felszámoló által a VÁRHIDI TRADE Kft. „f.a.” (cégjegyzékszám / nyilvántartási szám: 01-09-680289, székhely: 1171 Budapest,, Péceli utca 155..) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.

2015.05.08 - 12:00
A pályázat megkezdődött

Pályázati Közlemény

Megkezdődött a 14. Fpk. 01-12-007989 ügyszámú nyilvános pályázat 2015. május 8. 12 óra 00 perckor, a Agrobróker Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-042636, székhely: 1141 Budapest,, Lipótvár utca 27.., levelezési cím: 1141 Budapest,, Lipótvár utca 27..) felszámoló által a VÁRHIDI TRADE Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 01-09-680289, székhely: 1171 Budapest,, Péceli utca 155..) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Ajánlatát megteheti a pályázat oldalán: https://eer.gov.hu/palyazat/P27478.
2015.04.23 - 12:00
A pályázat meghirdetve

Pályázati Hirdetmény

A(z) Agrobróker Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-042636, székhely: 1141 Budapest,, Lipótvár utca 27.., levelezési cím: 1141 Budapest,, Lipótvár utca 27..), mint a(z) VÁRHIDI TRADE Kft. „f.a” (cégjegyzékszám: 01-09-680289, székhely: 1171 Budapest,, Péceli utca 155..) Fővárosi Törvényszék 14. Fpk. 01-12-007989/5. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2015. március 23. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingóságát.

A pályázat adatai:
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be:
https://eer.gov.hu/palyazat/P27478
A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja:
2015. május 8. 12 óra 00 perc
A pályázatok benyújtásának határideje:
2015. május 23. 12 óra 00 perc

Ajánlati biztosíték összege: 95 000 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: Az ajánlati biztosítékot a pályázat benyújtására megadott határidőn belül, átutalással kell teljesíteni. Kikötés: az ajánlati biztosíték összegét úgy kell átutalni, hogy az a pályázat benyújtásának határidejéig az alábbi számlaszámon jóváírásra kerülhessen az
AGROBRÓKER Zrt. 10300002-25509472-70073285 számú MKB Bank Zrt-nél vezetett számlájára
Közleményként kérjük feltüntetni az alábbiakat: VÁRHIDI TRADE Kft. „f.a.” bánatpénz

10300002-25509472-70073285
Közlemény: VÁRHIDI TRADE Kft. "f.a." bánatpénz

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: Ha a pályázati eljárás eredménytelen a pályázati biztosíték az eredményhirdetést követő 8 munkanapon belül visszautalásra került. Eredményes pályázati eljárás esetén a nyertes pályázó által megfizetett ajánlati biztosíték a vételárba beszámításra kerül, a többi pályázó részére az ajánlati biztosítékot a felszámoló az eredményhirdetést követő 8 munkanapon belül visszautalja. Az ajánlati biztosítékot a nyertes pályázó elveszíti, ha az ajánlati kötöttség időtartama alatt a pályázattól visszalép, vagy az adásvételéi szerződés a nyertes pályázó érdekkörében felmerülő okból nem jön létre.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

Szaniter és burkolóanyagok (csempék, kádak, csapok, mosdók, zuhanygarnitúrák, WC tartályok, fürdőszoba felszerelések, stb).

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) irányára összesen: 1 900 000 forint.


1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: Ingóságok

Típus:
Árukészlet
Tehermentes:
igen
Mennyisége:
1 tételű

Az ingóság megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: • A készlet megtekintésére 2015.05.13. napján 13 és 15 óra között van lehetőség az adós székhelyén, a 1171 Budapest, Péceli u. 155. szám alatt.• A felszámoló felhívja a jogosultakat az elővásárlási jog gyakorlására. Szándékukat a vételi ajánlatok benyújtásának határidejéig írásban kell a felszámolónak bejelenteni.

Vételár megfizetésének módja, határideje: A fizetés módja: egyösszegű átutalás. A felszámoló részletfizetésre nem ad lehetőséget. A fizetési határidő az adásvételi szerződésben rögzítettek szerint, de maximum a szerződéskötéstől számított 30 nap.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: A szerződéskötés végső határideje az eredményhirdetéstől számított 15 naptári nap.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: Vevő a készlet elszállításáról saját költségen köteles gondoskodni. Az átvétel módját és határidejét a szerződés szabályozza. A vételár teljes kiegyenlítése a készlet átvételének feltétele.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: • A pályázati ajánlat érvényességének feltétele az ajánlati biztosíték megfizetése.• A készlet értékesítése kizárólag egyben történik, ezért vételi ajánlat csak a készlet egészére fogadható be.• A pályázónak vállalnia kell, hogy az ajánlatát a beadási határidőtől számított 60 napig fenntartja.• A vételi ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő főbb adatait (társaság esetén: cégkivonat és cégképviseleti jogosultságot tanúsító aláírási címpéldány, elektronikus elérhetősége; magánszemély esetén: név, lakcím, anyja neve, személyazonosító okmányok neve és száma, adóazonosító jele, elektronikus elérhetősége).• A pályázatnak tartalmaznia kell az ajánlott nettó vételár pontos megjelölését, és a fizetési feltételek egyértelmű meghatározását.• A pályázat nyerteséről a felszámoló a pályázatban megjelölt legmagasabb ajánlati ár alapján dönt. Az értékesítésnél egyén szempontok nem kerülnek figyelembevételre.A felszámoló több megfelelő, azonos értékű – a vételár vonatkozásában legfeljebb 10%-kal eltérő – pályázat esetén a pályázók között második értékesítési fordulót hirdet meg.• A benyújtott pályázat értékesítéséről szóló jegyzőkönyvet a pályázat lezárását követő 15 napon belül a felszámoló elkészíti és a jegyzőkönyv szkennelt változatát feltölti az EÉR felületére, ahol a pályázók által megtekinthető

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: • A készlet értékesítését magánszemély vevő esetén a mindenkori ÁFA törvény szerinti adómérték terheli. Adóalany vevő esetén az értékesítés a 2007. évi CXXVII. törvény 142. § szerint a fordított adózás hatálya alá esik. Ebben az esetben az adó megfizetésére a vevő kötelezett.

• A pályázatot kiíró fenntartja magának a jogot, hogy megfelelõ ajánlat hiányában a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.

• Amennyiben a beérkezõ pályázatok nem felelnek meg a jelen kiírásban meghatározott és a jogszabályban rögzített feltételeknek, akkor a pályázat érvénytelen.

• Érvénytelenné vagy eredménytelenné nyilvánított pályázat esetén a felszámoló megteszi a szükséges intézkedést a megismételt értékesítésre.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P27478/tetelek.pdf

Kérdések és válaszok

2015.05.11 - 14:14P27478F1 kommentje

Tisztelt Felszámoló! A következő lenne a kérdés: A fotón található polcrendszer is része a meghirdetett készletnek? Köszönettel: Pályázó

2015.05.11 - 11:32P27478F1 kommentje

Tisztelt Felszámoló? Részletes lista van-e a készletről? Ha igen, hogyan juthatunk hozzá? Köszönettel: Pályázó

Tételek 1 db (1)

Ingóságok
Típus:
Árukészlet
Mennyiség:
1 tételű
Tehermentes:
Igen

Ismertető

Szaniter és burkolóanyagok (csempék, kádak, csapok, mosdók, zuhanygarnitúrák, WC tartályok, fürdőszoba felszerelések, stb).
Jelentkezési és feltöltési határidő:
Pályázat kezdete:
Pályázat vége:
Becsérték:
Minimálár:
Ügyszám:
EÉR azonosító:
Invalid date
2015.05.08 - 12:00
2015.05.23 - 12:00
Nettó 1 900 000 Ft
Nettó — Ft
14. Fpk. 01-12-007989
P27478

Bírálati szempontok, feltételek:

Felszámoló adatai

Cégnév:
AGROBRÓKER Pénzügyi Szolgáltató és Tanácsadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Székhely:
1141 Budapest,, Lipótvár utca 27..
Cégjegyzékszám:
01-10-042636

Adós adatai

Cégnév:
VÁRHIDI TRADE Csempe- és Fürdőszoba Felszereléseket Árusító Kft. "f.a."
Székhely:
1171 Budapest,, Péceli utca 155..
Cégjegyzékszám:
01-09-680289

Dokumentumok

2015.05.26 - 11:33
A pályázat eredménytelen

Pályázati Közlemény

Eredménytelen a(z) 14. Fpk. 01-12-007989 ügyszámú nyilvános pályázat, a Agrobróker Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-042636, székhely: 1141 Budapest,, Lipótvár utca 27.., levelezési cím: 1141 Budapest,, Lipótvár utca 27..) felszámoló által a VÁRHIDI TRADE Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 01-09-680289, székhely: 1171 Budapest,, Péceli utca 155..) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Az eredménytelenség indoka: nem érkezett ajánlat
Az értékesítés aktív időszaka alatt ajánlat nem érkezett. Az érdeklődés hiányában többször is eredménytelen pályáztatás miatt a felszámoló az értékesítés más módját kívánja igénybe venni.

Az értékesítő az alábbi tájékoztatást adja:
2015.05.23 - 12:00
A pályázat véget ért

Pályázati Közlemény

Lezárult a(z) 14. Fpk. 01-12-007989 ügyszámú nyilvános pályázat 2015. május 23. 12 óra 00 perckor, a Agrobróker Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-042636, székhely: 1141 Budapest,, Lipótvár utca 27.., levelezési cím: 1141 Budapest,, Lipótvár utca 27..) felszámoló által a VÁRHIDI TRADE Kft. „f.a.” (cégjegyzékszám / nyilvántartási szám: 01-09-680289, székhely: 1171 Budapest,, Péceli utca 155..) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.

2015.05.08 - 12:00
A pályázat megkezdődött

Pályázati Közlemény

Megkezdődött a 14. Fpk. 01-12-007989 ügyszámú nyilvános pályázat 2015. május 8. 12 óra 00 perckor, a Agrobróker Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-042636, székhely: 1141 Budapest,, Lipótvár utca 27.., levelezési cím: 1141 Budapest,, Lipótvár utca 27..) felszámoló által a VÁRHIDI TRADE Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 01-09-680289, székhely: 1171 Budapest,, Péceli utca 155..) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Ajánlatát megteheti a pályázat oldalán: https://eer.gov.hu/palyazat/P27478.
2015.04.23 - 12:00
A pályázat meghirdetve

Pályázati Hirdetmény

A(z) Agrobróker Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-042636, székhely: 1141 Budapest,, Lipótvár utca 27.., levelezési cím: 1141 Budapest,, Lipótvár utca 27..), mint a(z) VÁRHIDI TRADE Kft. „f.a” (cégjegyzékszám: 01-09-680289, székhely: 1171 Budapest,, Péceli utca 155..) Fővárosi Törvényszék 14. Fpk. 01-12-007989/5. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2015. március 23. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingóságát.

A pályázat adatai:
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be:
https://eer.gov.hu/palyazat/P27478
A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja:
2015. május 8. 12 óra 00 perc
A pályázatok benyújtásának határideje:
2015. május 23. 12 óra 00 perc

Ajánlati biztosíték összege: 95 000 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: Az ajánlati biztosítékot a pályázat benyújtására megadott határidőn belül, átutalással kell teljesíteni. Kikötés: az ajánlati biztosíték összegét úgy kell átutalni, hogy az a pályázat benyújtásának határidejéig az alábbi számlaszámon jóváírásra kerülhessen az
AGROBRÓKER Zrt. 10300002-25509472-70073285 számú MKB Bank Zrt-nél vezetett számlájára
Közleményként kérjük feltüntetni az alábbiakat: VÁRHIDI TRADE Kft. „f.a.” bánatpénz

10300002-25509472-70073285
Közlemény: VÁRHIDI TRADE Kft. "f.a." bánatpénz

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: Ha a pályázati eljárás eredménytelen a pályázati biztosíték az eredményhirdetést követő 8 munkanapon belül visszautalásra került. Eredményes pályázati eljárás esetén a nyertes pályázó által megfizetett ajánlati biztosíték a vételárba beszámításra kerül, a többi pályázó részére az ajánlati biztosítékot a felszámoló az eredményhirdetést követő 8 munkanapon belül visszautalja. Az ajánlati biztosítékot a nyertes pályázó elveszíti, ha az ajánlati kötöttség időtartama alatt a pályázattól visszalép, vagy az adásvételéi szerződés a nyertes pályázó érdekkörében felmerülő okból nem jön létre.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

Szaniter és burkolóanyagok (csempék, kádak, csapok, mosdók, zuhanygarnitúrák, WC tartályok, fürdőszoba felszerelések, stb).

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) irányára összesen: 1 900 000 forint.


1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: Ingóságok

Típus:
Árukészlet
Tehermentes:
igen
Mennyisége:
1 tételű

Az ingóság megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: • A készlet megtekintésére 2015.05.13. napján 13 és 15 óra között van lehetőség az adós székhelyén, a 1171 Budapest, Péceli u. 155. szám alatt.• A felszámoló felhívja a jogosultakat az elővásárlási jog gyakorlására. Szándékukat a vételi ajánlatok benyújtásának határidejéig írásban kell a felszámolónak bejelenteni.

Vételár megfizetésének módja, határideje: A fizetés módja: egyösszegű átutalás. A felszámoló részletfizetésre nem ad lehetőséget. A fizetési határidő az adásvételi szerződésben rögzítettek szerint, de maximum a szerződéskötéstől számított 30 nap.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: A szerződéskötés végső határideje az eredményhirdetéstől számított 15 naptári nap.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: Vevő a készlet elszállításáról saját költségen köteles gondoskodni. Az átvétel módját és határidejét a szerződés szabályozza. A vételár teljes kiegyenlítése a készlet átvételének feltétele.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: • A pályázati ajánlat érvényességének feltétele az ajánlati biztosíték megfizetése.• A készlet értékesítése kizárólag egyben történik, ezért vételi ajánlat csak a készlet egészére fogadható be.• A pályázónak vállalnia kell, hogy az ajánlatát a beadási határidőtől számított 60 napig fenntartja.• A vételi ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő főbb adatait (társaság esetén: cégkivonat és cégképviseleti jogosultságot tanúsító aláírási címpéldány, elektronikus elérhetősége; magánszemély esetén: név, lakcím, anyja neve, személyazonosító okmányok neve és száma, adóazonosító jele, elektronikus elérhetősége).• A pályázatnak tartalmaznia kell az ajánlott nettó vételár pontos megjelölését, és a fizetési feltételek egyértelmű meghatározását.• A pályázat nyerteséről a felszámoló a pályázatban megjelölt legmagasabb ajánlati ár alapján dönt. Az értékesítésnél egyén szempontok nem kerülnek figyelembevételre.A felszámoló több megfelelő, azonos értékű – a vételár vonatkozásában legfeljebb 10%-kal eltérő – pályázat esetén a pályázók között második értékesítési fordulót hirdet meg.• A benyújtott pályázat értékesítéséről szóló jegyzőkönyvet a pályázat lezárását követő 15 napon belül a felszámoló elkészíti és a jegyzőkönyv szkennelt változatát feltölti az EÉR felületére, ahol a pályázók által megtekinthető

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: • A készlet értékesítését magánszemély vevő esetén a mindenkori ÁFA törvény szerinti adómérték terheli. Adóalany vevő esetén az értékesítés a 2007. évi CXXVII. törvény 142. § szerint a fordított adózás hatálya alá esik. Ebben az esetben az adó megfizetésére a vevő kötelezett.

• A pályázatot kiíró fenntartja magának a jogot, hogy megfelelõ ajánlat hiányában a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.

• Amennyiben a beérkezõ pályázatok nem felelnek meg a jelen kiírásban meghatározott és a jogszabályban rögzített feltételeknek, akkor a pályázat érvénytelen.

• Érvénytelenné vagy eredménytelenné nyilvánított pályázat esetén a felszámoló megteszi a szükséges intézkedést a megismételt értékesítésre.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P27478/tetelek.pdf

Kérdések és válaszok

2015.05.11 - 14:14P27478F1 kommentje

Tisztelt Felszámoló! A következő lenne a kérdés: A fotón található polcrendszer is része a meghirdetett készletnek? Köszönettel: Pályázó

2015.05.11 - 11:32P27478F1 kommentje

Tisztelt Felszámoló? Részletes lista van-e a készletről? Ha igen, hogyan juthatunk hozzá? Köszönettel: Pályázó