Eljárás részletei

VOLKSWAGEN gyártmányú, Transporter T 4 2.4 D típusú tehergépkocsi
0 tétel

Pályázat - FODOR MESTER KFt. fa. "felszámolás alatt"

Eredménytelenítés ideje
Invalid date
Az eredménytelenítés oka: nincs ajánlat
Intézkedés: az értékesítő egyéb okból mellőzi a megismételt értékesítést.
Indoklás: Újabb feltételekkel teszi közzé a felszámoló a következő hirdetményt.
Kérjük tekintse meg a közleményt.

A PÁLYÁZAT EREDMÉNYTELEN

Ismertető

VOLKSWAGEN gyártmányú, Transporter T 4 2.4 D típusú, GBE-772 frsz-ú, 1996-os évjáratú, 2370 cm3-es, 50 KW, diesel üzemű, forgalomból ideiglenesen kivont tehergépkocsi eladó Hajdúdorogon. A gépjármű érvényes forgalmi engedéllyel nem rendelkezik, szervízkönyve nincs, ülések száma vezetővel együtt 2, ajtók száma 5, km óra állás: 512.000 km.
Jelentkezési és feltöltési határidő:
Pályázat kezdete:
Pályázat vége:
Becsérték:
Minimálár:
Ügyszám:
EÉR azonosító:
Invalid date
2015.05.22 - 12:00
2015.06.09 - 12:00
Nettó 900 000 Ft
Nettó — Ft
4.Fpk.09-14-000311
P27470

Bírálati szempontok, feltételek:

Felszámoló adatai

Cégnév:
EC-CONT Gazdaság-ellenőrző és Vagyonértékelő Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely:
8200 Veszprém, Egyetem utca 9..
Cégjegyzékszám:
19-09-513988

Adós adatai

Cégnév:
FODOR MESTER KFt. fa. "f.a."
Székhely:
4087 Hajdúdorog, Mester utca 28. 1 ép.
Cégjegyzékszám:
09-09-016702

Dokumentumok

2015.06.12 - 13:04
A pályázat eredménytelen

Pályázati Közlemény

Eredménytelen a(z) 4.Fpk.09-14-000311 ügyszámú nyilvános pályázat, a Ec-Cont Kft. (cégjegyzékszám: 19-09-513988, székhely: 8200 Veszprém, Egyetem utca 9.., levelezési cím: 8200 Veszprém, Egyetem utca 9..) felszámoló által a FODOR MESTER Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 09-09-016702, székhely: 4087 Hajdúdorog, Mester utca 28. 1 ép.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Az eredménytelenség indoka: nem érkezett ajánlat
Újabb feltételekkel teszi közzé a felszámoló a következő hirdetményt.

Az értékesítő az alábbi tájékoztatást adja:
2015.06.09 - 12:00
A pályázat véget ért

Pályázati Közlemény

Lezárult a(z) 4.Fpk.09-14-000311 ügyszámú nyilvános pályázat 2015. június 9. 12 óra 00 perckor, a Ec-Cont Kft. (cégjegyzékszám: 19-09-513988, székhely: 8200 Veszprém, Egyetem utca 9.., levelezési cím: 8200 Veszprém, Egyetem utca 9..) felszámoló által a FODOR MESTER Kft. „f.a.” (cégjegyzékszám / nyilvántartási szám: 09-09-016702, székhely: 4087 Hajdúdorog, Mester utca 28. 1 ép.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.

2015.05.22 - 12:00
A pályázat megkezdődött

Pályázati Közlemény

Megkezdődött a 4.Fpk.09-14-000311 ügyszámú nyilvános pályázat 2015. május 22. 12 óra 00 perckor, a Ec-Cont Kft. (cégjegyzékszám: 19-09-513988, székhely: 8200 Veszprém, Egyetem utca 9.., levelezési cím: 8200 Veszprém, Egyetem utca 9..) felszámoló által a FODOR MESTER Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 09-09-016702, székhely: 4087 Hajdúdorog, Mester utca 28. 1 ép.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Ajánlatát megteheti a pályázat oldalán: https://eer.gov.hu/palyazat/P27470.
2015.05.08 - 08:00
A pályázat meghirdetve

Pályázati Hirdetmény

A(z) Ec-Cont Kft. (cégjegyzékszám: 19-09-513988, székhely: 8200 Veszprém, Egyetem utca 9.., levelezési cím: 8200 Veszprém, Egyetem utca 9..), mint a(z) FODOR MESTER Kft. „f.a” (cégjegyzékszám: 09-09-016702, székhely: 4087 Hajdúdorog, Mester utca 28. 1 ép.) Debreceni Törvényszék 4.Fpk.09-14-000311/5.. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2015. május 7. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingóságát.

A pályázat adatai:
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be:
https://eer.gov.hu/palyazat/P27470
A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja:
2015. május 22. 12 óra 00 perc
A pályázatok benyújtásának határideje:
2015. június 9. 12 óra 00 perc

Ajánlati biztosíték összege: 45 000 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: A pályázatok benyújtásának határidejéig a bánatpénzt a felszámoló elkülönített bankszámlájára : EC-CONT Kft. 12072507-00102313-00200006 "FODOR Mester Kft. fa. bánatpénz" megjegyzéssel kell befizetni.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: Az átutalási bizonylat a benyújtott pályázathoz mellékelendő! Eredménytelen pályázati eljárás esetén, az ajánlati biztosíték teljes összege az eredménytelenség megállapításától számított 8 munkanapon belül valamennyi pályázó részére visszautalásra kerül. Eredményes pályázati eljárás esetén, az ajánlati biztosíték a nyertes pályázónál a vételárba beszámításra kerül, a többi pályázónak pedig az ajánlati biztosíték teljes összege az eredményhirdetés napjától - a Cstv. 49/A. § (4) bekezdése szerinti ártárgyalás esetén az ártárgyalás eredményhirdetése napjától - számított 8 munkanapon belül visszautalásra kerül. Az ajánlati biztosítékot a pályázó kizárólag a következő esetekben veszíti el: - a szerződés a nyertes pályázó érdekkörében felmerülő okból nem jön létre (EÉR üzemeltető részére az 1%-ot nem fizeti meg), vagy a nyertes pályázó a vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg, vagy - a Cstv. 49/A. § (4) bekezdés szerinti ajánlatot tévő pályázó a felszámoló által elrendelt elektronikus ártárgyaláson neki felróható okból nem vesz részt.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

VOLKSWAGEN gyártmányú, Transporter T 4 2.4 D típusú, GBE-772 frsz-ú, 1996-os évjáratú, 2370 cm3-es, 50 KW, diesel üzemű, forgalomból ideiglenesen kivont tehergépkocsi eladó Hajdúdorogon. A gépjármű érvényes forgalmi engedéllyel nem rendelkezik, szervízkönyve nincs, ülések száma vezetővel együtt 2, ajtók száma 5, km óra állás: 512.000 km.

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) irányára összesen: 900 000 forint.


Az ingóság megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: A gépjármű megtekinthető Hajdúdorog, Mester u. 28/1 szám alatt, 2015. május 30-án 14.00 és 16.00 óra között.

Vételár megfizetésének módja, határideje: A vételár teljes összegét a felszámoló elkülönített bankszámlájára EC-CONT Kft. 12072507-00102313-00200006 (megjegyzésbe "FODOR Mester Kft. fa. vételár”) kell átutalni, a szerződés kötés dátumát követő 8 napon belül.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: A nyertes pályázóval az adásvételi szerződést a felszámolói értékelés EÉR rendszerben történt megjelenésétől számított 15 napon belül kell megkötni, a szerződés kötés további feltétele az EÉR rendszer üzemeletető számára történt 1 %-os jutalék fizetési kötelezettség megfizetése. A felszámoló érvénytelennek tekinti a pályázatot, amennyiben a nyertes pályázó 15 napon belül az 1 % jutalékot nem fizeti meg az EÉR rendszert üzemeltető számára és elveszíti a befizetett bánatpénzét.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: A gépjármű birtokba adására, kizárólag a vételár kifizetésének időpontja után kerülhet sor.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: 17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: A pályázatokbontására a pályázati határidő lejártát követő 8 napon belül kerül sor. Az értékelésről készült jegyzőkönyvet a pályázatbontástól számított 20 napon belül a felszámoló elkészíti és az eredmény az EÉR felületén közzétételre kerül. A pályázatok értékelésének alapja a - részletfizetés kizárásával - a vételár nagysága és a vételár szerződéskötéstől számított 8 napon belül történő megfizetésének vállalása a pályázó részéről. A felszámoló több megfelelő azonos értékű (vételár vonatkozásában legfeljebb 10 %-al eltérő pályázat esetén) nyilvános ártárgyalás tart. Az ártárgyalásról az EÉR rendszerének igénybevételével, üzenet útján értesíti az online ártárgyalási fordulóról, annak kezdő és záró időpontjáról az érdekelteket. A felszámoló eredménytelennek nyilvánítja a pályázati eljárást, ha a pályázati kiírásban meghatározott feltételnek megfelelő ajánlatot nem adtak be, vagy ha nincs ajánlat, vagy ha túl alacsony az ajánlati ár. Jelen hirdetményre a 237/2009 (X.20) Korm.. rendelet és a 17/2014. (II.3) Korm. rendelet vonatkozó szabályai az irányadóak.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: Az árúszállító gépkocsi értékesítése az áfa tv. 142. §-a szerint fordítottan adózik, magánszemély esetén +27% áfa kerül felszámításra. A felszámoló az értékesítéssel kapcsolatban magyar nyelven kér írásos ajánlatokat benyújtani, melyek a EC-CONT Kft. által feltöltött hirdetmény alapján, az Elektronikus Értékesítési Rendszer (EÉR) igénybevételével, elektronikusan nyújthatók be.
A pályázatnak tartalmaznia kell: A pályázó nevét, székhelyét, az azonosításra alkalmas további adatait, a gazdálkodó szervezetek hatályos cégkivonatát, a cégjegyzésre jogosult vezető tisztségviselő(k) aláírási címpéldányát, az ajánlott vételárat, a pénzügyi biztosítékokat. Az ajánlati biztosíték befizetésének igazolását a pályázat benyújtásáig. A pályázatban vevőkijelölés nem lehetséges. A pályázatnak tartalmaznia kell továbbá azt a nyilatkozatot, mely szerint a pályázó a részletes pályázati kiírásban foglaltakat megismerte és elfogadja illetve nyilatkozatot 60 napos ajánlati kötöttség vállalásáról. Kötelezettségvállalói nyilatkozatot, hogy pályázatnyertesség esetén az adásvételi szerződést a felszámolói értékelés EÉR rendszerében történt megjelenésétől számított 15 napon belül megköti és a teljes vételárat szerződéskötést követően 8 napon belül átutalja. A szerződés kötés feltétele az EÉR rendszer üzemeltető számára történt 1% jutalék fizetési kötelezettség teljesítése.
A pályázat benyújtásakor az EÉR rendszerbe (bármely az EÉR által elfogadott formátumban, pl.: PDF) hiánytalanul fel kell tölteni a pályázathoz szükséges minden dokumentumot: - írásos vételi ajánlat,
- fent részletezett nyilatkozatok,
- azonosításra alkalmas adatok,
- ajánlati biztosíték befizetését igazoló dokumentum,
- pénzügyi fedezetet igazoló dokumentum.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P27470/tetelek.pdf

Kérdések és válaszok

Ehhez az eljáráshoz még nem érkeztek kérdések.

Ismertető

VOLKSWAGEN gyártmányú, Transporter T 4 2.4 D típusú, GBE-772 frsz-ú, 1996-os évjáratú, 2370 cm3-es, 50 KW, diesel üzemű, forgalomból ideiglenesen kivont tehergépkocsi eladó Hajdúdorogon. A gépjármű érvényes forgalmi engedéllyel nem rendelkezik, szervízkönyve nincs, ülések száma vezetővel együtt 2, ajtók száma 5, km óra állás: 512.000 km.
Jelentkezési és feltöltési határidő:
Pályázat kezdete:
Pályázat vége:
Becsérték:
Minimálár:
Ügyszám:
EÉR azonosító:
Invalid date
2015.05.22 - 12:00
2015.06.09 - 12:00
Nettó 900 000 Ft
Nettó — Ft
4.Fpk.09-14-000311
P27470

Bírálati szempontok, feltételek:

Felszámoló adatai

Cégnév:
EC-CONT Gazdaság-ellenőrző és Vagyonértékelő Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely:
8200 Veszprém, Egyetem utca 9..
Cégjegyzékszám:
19-09-513988

Adós adatai

Cégnév:
FODOR MESTER KFt. fa. "f.a."
Székhely:
4087 Hajdúdorog, Mester utca 28. 1 ép.
Cégjegyzékszám:
09-09-016702

Dokumentumok

2015.06.12 - 13:04
A pályázat eredménytelen

Pályázati Közlemény

Eredménytelen a(z) 4.Fpk.09-14-000311 ügyszámú nyilvános pályázat, a Ec-Cont Kft. (cégjegyzékszám: 19-09-513988, székhely: 8200 Veszprém, Egyetem utca 9.., levelezési cím: 8200 Veszprém, Egyetem utca 9..) felszámoló által a FODOR MESTER Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 09-09-016702, székhely: 4087 Hajdúdorog, Mester utca 28. 1 ép.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Az eredménytelenség indoka: nem érkezett ajánlat
Újabb feltételekkel teszi közzé a felszámoló a következő hirdetményt.

Az értékesítő az alábbi tájékoztatást adja:
2015.06.09 - 12:00
A pályázat véget ért

Pályázati Közlemény

Lezárult a(z) 4.Fpk.09-14-000311 ügyszámú nyilvános pályázat 2015. június 9. 12 óra 00 perckor, a Ec-Cont Kft. (cégjegyzékszám: 19-09-513988, székhely: 8200 Veszprém, Egyetem utca 9.., levelezési cím: 8200 Veszprém, Egyetem utca 9..) felszámoló által a FODOR MESTER Kft. „f.a.” (cégjegyzékszám / nyilvántartási szám: 09-09-016702, székhely: 4087 Hajdúdorog, Mester utca 28. 1 ép.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.

2015.05.22 - 12:00
A pályázat megkezdődött

Pályázati Közlemény

Megkezdődött a 4.Fpk.09-14-000311 ügyszámú nyilvános pályázat 2015. május 22. 12 óra 00 perckor, a Ec-Cont Kft. (cégjegyzékszám: 19-09-513988, székhely: 8200 Veszprém, Egyetem utca 9.., levelezési cím: 8200 Veszprém, Egyetem utca 9..) felszámoló által a FODOR MESTER Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 09-09-016702, székhely: 4087 Hajdúdorog, Mester utca 28. 1 ép.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Ajánlatát megteheti a pályázat oldalán: https://eer.gov.hu/palyazat/P27470.
2015.05.08 - 08:00
A pályázat meghirdetve

Pályázati Hirdetmény

A(z) Ec-Cont Kft. (cégjegyzékszám: 19-09-513988, székhely: 8200 Veszprém, Egyetem utca 9.., levelezési cím: 8200 Veszprém, Egyetem utca 9..), mint a(z) FODOR MESTER Kft. „f.a” (cégjegyzékszám: 09-09-016702, székhely: 4087 Hajdúdorog, Mester utca 28. 1 ép.) Debreceni Törvényszék 4.Fpk.09-14-000311/5.. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2015. május 7. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingóságát.

A pályázat adatai:
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be:
https://eer.gov.hu/palyazat/P27470
A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja:
2015. május 22. 12 óra 00 perc
A pályázatok benyújtásának határideje:
2015. június 9. 12 óra 00 perc

Ajánlati biztosíték összege: 45 000 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: A pályázatok benyújtásának határidejéig a bánatpénzt a felszámoló elkülönített bankszámlájára : EC-CONT Kft. 12072507-00102313-00200006 "FODOR Mester Kft. fa. bánatpénz" megjegyzéssel kell befizetni.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: Az átutalási bizonylat a benyújtott pályázathoz mellékelendő! Eredménytelen pályázati eljárás esetén, az ajánlati biztosíték teljes összege az eredménytelenség megállapításától számított 8 munkanapon belül valamennyi pályázó részére visszautalásra kerül. Eredményes pályázati eljárás esetén, az ajánlati biztosíték a nyertes pályázónál a vételárba beszámításra kerül, a többi pályázónak pedig az ajánlati biztosíték teljes összege az eredményhirdetés napjától - a Cstv. 49/A. § (4) bekezdése szerinti ártárgyalás esetén az ártárgyalás eredményhirdetése napjától - számított 8 munkanapon belül visszautalásra kerül. Az ajánlati biztosítékot a pályázó kizárólag a következő esetekben veszíti el: - a szerződés a nyertes pályázó érdekkörében felmerülő okból nem jön létre (EÉR üzemeltető részére az 1%-ot nem fizeti meg), vagy a nyertes pályázó a vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg, vagy - a Cstv. 49/A. § (4) bekezdés szerinti ajánlatot tévő pályázó a felszámoló által elrendelt elektronikus ártárgyaláson neki felróható okból nem vesz részt.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

VOLKSWAGEN gyártmányú, Transporter T 4 2.4 D típusú, GBE-772 frsz-ú, 1996-os évjáratú, 2370 cm3-es, 50 KW, diesel üzemű, forgalomból ideiglenesen kivont tehergépkocsi eladó Hajdúdorogon. A gépjármű érvényes forgalmi engedéllyel nem rendelkezik, szervízkönyve nincs, ülések száma vezetővel együtt 2, ajtók száma 5, km óra állás: 512.000 km.

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) irányára összesen: 900 000 forint.


Az ingóság megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: A gépjármű megtekinthető Hajdúdorog, Mester u. 28/1 szám alatt, 2015. május 30-án 14.00 és 16.00 óra között.

Vételár megfizetésének módja, határideje: A vételár teljes összegét a felszámoló elkülönített bankszámlájára EC-CONT Kft. 12072507-00102313-00200006 (megjegyzésbe "FODOR Mester Kft. fa. vételár”) kell átutalni, a szerződés kötés dátumát követő 8 napon belül.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: A nyertes pályázóval az adásvételi szerződést a felszámolói értékelés EÉR rendszerben történt megjelenésétől számított 15 napon belül kell megkötni, a szerződés kötés további feltétele az EÉR rendszer üzemeletető számára történt 1 %-os jutalék fizetési kötelezettség megfizetése. A felszámoló érvénytelennek tekinti a pályázatot, amennyiben a nyertes pályázó 15 napon belül az 1 % jutalékot nem fizeti meg az EÉR rendszert üzemeltető számára és elveszíti a befizetett bánatpénzét.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: A gépjármű birtokba adására, kizárólag a vételár kifizetésének időpontja után kerülhet sor.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: 17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: A pályázatokbontására a pályázati határidő lejártát követő 8 napon belül kerül sor. Az értékelésről készült jegyzőkönyvet a pályázatbontástól számított 20 napon belül a felszámoló elkészíti és az eredmény az EÉR felületén közzétételre kerül. A pályázatok értékelésének alapja a - részletfizetés kizárásával - a vételár nagysága és a vételár szerződéskötéstől számított 8 napon belül történő megfizetésének vállalása a pályázó részéről. A felszámoló több megfelelő azonos értékű (vételár vonatkozásában legfeljebb 10 %-al eltérő pályázat esetén) nyilvános ártárgyalás tart. Az ártárgyalásról az EÉR rendszerének igénybevételével, üzenet útján értesíti az online ártárgyalási fordulóról, annak kezdő és záró időpontjáról az érdekelteket. A felszámoló eredménytelennek nyilvánítja a pályázati eljárást, ha a pályázati kiírásban meghatározott feltételnek megfelelő ajánlatot nem adtak be, vagy ha nincs ajánlat, vagy ha túl alacsony az ajánlati ár. Jelen hirdetményre a 237/2009 (X.20) Korm.. rendelet és a 17/2014. (II.3) Korm. rendelet vonatkozó szabályai az irányadóak.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: Az árúszállító gépkocsi értékesítése az áfa tv. 142. §-a szerint fordítottan adózik, magánszemély esetén +27% áfa kerül felszámításra. A felszámoló az értékesítéssel kapcsolatban magyar nyelven kér írásos ajánlatokat benyújtani, melyek a EC-CONT Kft. által feltöltött hirdetmény alapján, az Elektronikus Értékesítési Rendszer (EÉR) igénybevételével, elektronikusan nyújthatók be.
A pályázatnak tartalmaznia kell: A pályázó nevét, székhelyét, az azonosításra alkalmas további adatait, a gazdálkodó szervezetek hatályos cégkivonatát, a cégjegyzésre jogosult vezető tisztségviselő(k) aláírási címpéldányát, az ajánlott vételárat, a pénzügyi biztosítékokat. Az ajánlati biztosíték befizetésének igazolását a pályázat benyújtásáig. A pályázatban vevőkijelölés nem lehetséges. A pályázatnak tartalmaznia kell továbbá azt a nyilatkozatot, mely szerint a pályázó a részletes pályázati kiírásban foglaltakat megismerte és elfogadja illetve nyilatkozatot 60 napos ajánlati kötöttség vállalásáról. Kötelezettségvállalói nyilatkozatot, hogy pályázatnyertesség esetén az adásvételi szerződést a felszámolói értékelés EÉR rendszerében történt megjelenésétől számított 15 napon belül megköti és a teljes vételárat szerződéskötést követően 8 napon belül átutalja. A szerződés kötés feltétele az EÉR rendszer üzemeltető számára történt 1% jutalék fizetési kötelezettség teljesítése.
A pályázat benyújtásakor az EÉR rendszerbe (bármely az EÉR által elfogadott formátumban, pl.: PDF) hiánytalanul fel kell tölteni a pályázathoz szükséges minden dokumentumot: - írásos vételi ajánlat,
- fent részletezett nyilatkozatok,
- azonosításra alkalmas adatok,
- ajánlati biztosíték befizetését igazoló dokumentum,
- pénzügyi fedezetet igazoló dokumentum.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P27470/tetelek.pdf

Kérdések és válaszok

Ehhez az eljáráshoz még nem érkeztek kérdések.