Eljárás részletei

Door Top Kft. 50 %-át kitevő üzletrész
1 tétel

Pályázat - Harcon Építő és Szerelő Zrt. "felszámolás alatt"

Lezárult: 2015.06.16 - 10:24
A nyertes ár
Nettó 175 000 Ft
A pályázat eredményesen lezárult.

A PÁLYÁZAT EREDMÉNYES

Ismertető

A 6.000.000 Ft jegyzet tőkéjű Door-Top Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (székhelye: 1031 Budapest, Keve utca 53/B., cégjegyzékszám: 01-09-684044) 50 %-át kitevő, 3.000.000 Ft névértékű üzletrész.
Jelentkezési és feltöltési határidő:
Pályázat kezdete:
Pályázat vége:
Becsérték:
Minimálár:
Nyertes ár:
Ügyszám:
EÉR azonosító:
Invalid date
2015.06.01 - 09:00
2015.06.16 - 10:24
Nettó 300 000 Ft
Nettó — Ft
Nettó 175 000 Ft
39.Fpk.01-12-003475
P27413

Bírálati szempontok, feltételek:

Felszámoló adatai

Cégnév:
Kossuth Holding Válságkezelő és Felszámoló Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Székhely:
1075 Budapest, Rumbach Sebestyén utca 15/B.
Cégjegyzékszám:
01-10-044789

Adós adatai

Cégnév:
Harcon Építő és Szerelő Zrt. "f.a."
Székhely:
1036 Budapest, Lajos utca 160-162..
Cégjegyzékszám:
01-10-043717

Dokumentumok

2015.06.19 - 10:49
A pályázat eredményes

Pályázati Közlemény

Érvényes és eredményes a 39.Fpk.01-12-003475 ügyszámú nyilvános pályázat, a Kossuth Holding Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-044789, székhely: 1075 Budapest, Rumbach Sebestyén utca 15/B., levelezési cím: 1075 Budapest, Rumbach Sebestyén utca 15/B.) felszámoló által a HARCON Zrt. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 01-10-043717, székhely: 1036 Budapest, Lajos utca 160-162..) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Nyertes ajánlat összege: 175 000 .-Ft
Nyertes ajánlattevő azonosító száma: P27413F1
Szerződéskötés dátuma: A pályázat elbírálását követő 15 napon belül.
A szerződéskötést megelőzően elővásárlásra jogosult megkeresése szükséges. Amennyiben az elővásárlási joggal rendelkezők egyike sem él ezzel a jogával, az értékesítő a szerződést a nyertes ajánlattevővel köti meg.
2015.06.16 - 10:24
A pályázat véget ért

Pályázati Közlemény

Lezárult a(z) 39.Fpk.01-12-003475 ügyszámú nyilvános pályázat 2015. június 16. 10 óra 24 perckor, a Kossuth Holding Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-044789, székhely: 1075 Budapest, Rumbach Sebestyén utca 15/B., levelezési cím: 1075 Budapest, Rumbach Sebestyén utca 15/B.) felszámoló által a HARCON Zrt. „f.a.” (cégjegyzékszám / nyilvántartási szám: 01-10-043717, székhely: 1036 Budapest, Lajos utca 160-162..) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.

2015.06.01 - 09:00
A pályázat megkezdődött

Pályázati Közlemény

Megkezdődött a 39.Fpk.01-12-003475 ügyszámú nyilvános pályázat 2015. június 1. 09 óra 00 perckor, a Kossuth Holding Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-044789, székhely: 1075 Budapest, Rumbach Sebestyén utca 15/B., levelezési cím: 1075 Budapest, Rumbach Sebestyén utca 15/B.) felszámoló által a HARCON Zrt. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 01-10-043717, székhely: 1036 Budapest, Lajos utca 160-162..) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Ajánlatát megteheti a pályázat oldalán: https://eer.gov.hu/palyazat/P27413.
2015.05.15 - 09:00
A pályázat meghirdetve

Pályázati Hirdetmény

A(z) Kossuth Holding Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-044789, székhely: 1075 Budapest, Rumbach Sebestyén utca 15/B., levelezési cím: 1075 Budapest, Rumbach Sebestyén utca 15/B.), mint a(z) HARCON Zrt. „f.a” (cégjegyzékszám: 01-10-043717, székhely: 1036 Budapest, Lajos utca 160-162..) Fővárosi Törvényszék 39.Fpk.01-12-003475/13. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2015. május 14. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós üzletrészét.

A pályázat adatai:
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be:
https://eer.gov.hu/palyazat/P27413
A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja:
2015. június 1. 09 óra 00 perc
A pályázatok benyújtásának határideje:
2015. június 16. 10 óra 24 perc

Ajánlati biztosíték összege: 15 000 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: Az ajánlati biztosítékot átutalással kell megfizetni, a Harcon Zrt. f.a. Szentgál és Vidéke Takarékszövetkezetnél vezetett 73600149-11123648 számú bankszámlájára. Az ajánlati biztosítéknak a pályázat benyújtásának határidejéig jóváírásra kell kerülnie a számlán.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: Az átutalás közleménye: pályázat-üzletrész, ajánlati biztosíték

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

A 6.000.000 Ft jegyzet tőkéjű Door-Top Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (székhelye: 1031 Budapest, Keve utca 53/B., cégjegyzékszám: 01-09-684044) 50 %-át kitevő, 3.000.000 Ft névértékű üzletrész.

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) irányára összesen: 300 000 forint.


1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: üzletrész

Cég neve:
Door-Top Kft.
Cégjegyzékszáma:
01-09-684004
Cég főtevékenysége:
TEÁOR 41-43 Építőipar
Az értékesítendő üzletrész által megtestesített tulajdoni hányad:
Kisebbségi tulajdon Tulajdonosi megoszlás: Harcon Zrt. 50 %, Reliable Consulting Kft. 30%, Széplaki Péter Nándor 10%, Ifj. Széplaki Péter 10%
Jogtiszta:
igen

A vagyontárgy(ak) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: Az üzletrésszel kapcsolatos dokumentumok előre egyeztetett időpontban megtekinthetők.

Vételár megfizetésének módja, határideje: Átutalással, a szerződéskötéstől számított 15 napon belül.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: A pályázat elbírálását követő 15 napon belül.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: A vételár megfizetését követően a vevő 8 napon belül köteles bejelenteni az ügyvezetőnek (illetve a társaság képviselőjének) az üzletrész átruházást a tagjegyzékbe való bejegyzés végett.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: a) a pályázónak a vételárfizetésen kívül más kötelezettség átvállalására vagy teljesítésére nem kell ajánlatot tennie;b) a vételárat egyösszegben kell megfizetni, az értékesítő a benyújtott pályázatoknál a vételár nagyságát 100%-os súllyal értékeli;c) a nyertes pályázat kiválasztásának módszere: a legmagasabb ajánlati ár alapján történik a kiválasztás;

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: A társaság tagját, a társaságot vagy a taggyűlés által kijelölt személyt - ebben a sorrendben - az átruházni kívánt üzletrészre elővásárlási jog illeti meg. Az értékesítésre kerülő üzletrész vételárát ÁFA fizetési kötelezettség nem terheli. A felszámoló a pályázati eljárást megfelelő ajánlat hiányában eredménytelennek nyilváníthatja. A pályázónak 75 napos ajánlati kötöttséget kell vállalnia. A nyertes pályázó a vételár megfizetésekor beszámítással nem élhet.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P27413/tetelek.pdf

Licitnapló

2015.06.16 - 10:24
A pályázat véget ért
2015.06.01 - 09:00
A pályázat megkezdődött

Kérdések és válaszok

Ehhez az eljáráshoz még nem érkeztek kérdések.

Tételek 1 db (1)

üzletrész
A 6.000.000 Ft jegyzet tőkéjű Door-Top Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (székhelye: 1031 Budapest, Keve utca 53/B.) 50 %-át (3.000.000 Ft) kitevő üzle...
Megnevezés:
üzletrész
Cég neve:
Door-Top Kft.
Cégjegyzékszám:
01-09-684004
Cég főtevékenysége:
TEÁOR 41-43
Cégben fennálló tulajdoni leírás:
Tulajdonosi megoszlás: Harcon Zrt. 50 %, Reliable Consulting Kft. 30%, Széplaki Péter Nándor 10%, Ifj. Széplaki Péter 10%

Ismertető

A 6.000.000 Ft jegyzet tőkéjű Door-Top Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (székhelye: 1031 Budapest, Keve utca 53/B., cégjegyzékszám: 01-09-684044) 50 %-át kitevő, 3.000.000 Ft névértékű üzletrész.
Jelentkezési és feltöltési határidő:
Pályázat kezdete:
Pályázat vége:
Becsérték:
Minimálár:
Nyertes ár:
Ügyszám:
EÉR azonosító:
Invalid date
2015.06.01 - 09:00
2015.06.16 - 10:24
Nettó 300 000 Ft
Nettó — Ft
Nettó 175 000 Ft
39.Fpk.01-12-003475
P27413

Bírálati szempontok, feltételek:

Felszámoló adatai

Cégnév:
Kossuth Holding Válságkezelő és Felszámoló Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Székhely:
1075 Budapest, Rumbach Sebestyén utca 15/B.
Cégjegyzékszám:
01-10-044789

Adós adatai

Cégnév:
Harcon Építő és Szerelő Zrt. "f.a."
Székhely:
1036 Budapest, Lajos utca 160-162..
Cégjegyzékszám:
01-10-043717

Dokumentumok

2015.06.19 - 10:49
A pályázat eredményes

Pályázati Közlemény

Érvényes és eredményes a 39.Fpk.01-12-003475 ügyszámú nyilvános pályázat, a Kossuth Holding Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-044789, székhely: 1075 Budapest, Rumbach Sebestyén utca 15/B., levelezési cím: 1075 Budapest, Rumbach Sebestyén utca 15/B.) felszámoló által a HARCON Zrt. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 01-10-043717, székhely: 1036 Budapest, Lajos utca 160-162..) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Nyertes ajánlat összege: 175 000 .-Ft
Nyertes ajánlattevő azonosító száma: P27413F1
Szerződéskötés dátuma: A pályázat elbírálását követő 15 napon belül.
A szerződéskötést megelőzően elővásárlásra jogosult megkeresése szükséges. Amennyiben az elővásárlási joggal rendelkezők egyike sem él ezzel a jogával, az értékesítő a szerződést a nyertes ajánlattevővel köti meg.
2015.06.16 - 10:24
A pályázat véget ért

Pályázati Közlemény

Lezárult a(z) 39.Fpk.01-12-003475 ügyszámú nyilvános pályázat 2015. június 16. 10 óra 24 perckor, a Kossuth Holding Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-044789, székhely: 1075 Budapest, Rumbach Sebestyén utca 15/B., levelezési cím: 1075 Budapest, Rumbach Sebestyén utca 15/B.) felszámoló által a HARCON Zrt. „f.a.” (cégjegyzékszám / nyilvántartási szám: 01-10-043717, székhely: 1036 Budapest, Lajos utca 160-162..) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.

2015.06.01 - 09:00
A pályázat megkezdődött

Pályázati Közlemény

Megkezdődött a 39.Fpk.01-12-003475 ügyszámú nyilvános pályázat 2015. június 1. 09 óra 00 perckor, a Kossuth Holding Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-044789, székhely: 1075 Budapest, Rumbach Sebestyén utca 15/B., levelezési cím: 1075 Budapest, Rumbach Sebestyén utca 15/B.) felszámoló által a HARCON Zrt. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 01-10-043717, székhely: 1036 Budapest, Lajos utca 160-162..) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Ajánlatát megteheti a pályázat oldalán: https://eer.gov.hu/palyazat/P27413.
2015.05.15 - 09:00
A pályázat meghirdetve

Pályázati Hirdetmény

A(z) Kossuth Holding Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-044789, székhely: 1075 Budapest, Rumbach Sebestyén utca 15/B., levelezési cím: 1075 Budapest, Rumbach Sebestyén utca 15/B.), mint a(z) HARCON Zrt. „f.a” (cégjegyzékszám: 01-10-043717, székhely: 1036 Budapest, Lajos utca 160-162..) Fővárosi Törvényszék 39.Fpk.01-12-003475/13. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2015. május 14. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós üzletrészét.

A pályázat adatai:
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be:
https://eer.gov.hu/palyazat/P27413
A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja:
2015. június 1. 09 óra 00 perc
A pályázatok benyújtásának határideje:
2015. június 16. 10 óra 24 perc

Ajánlati biztosíték összege: 15 000 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: Az ajánlati biztosítékot átutalással kell megfizetni, a Harcon Zrt. f.a. Szentgál és Vidéke Takarékszövetkezetnél vezetett 73600149-11123648 számú bankszámlájára. Az ajánlati biztosítéknak a pályázat benyújtásának határidejéig jóváírásra kell kerülnie a számlán.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: Az átutalás közleménye: pályázat-üzletrész, ajánlati biztosíték

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

A 6.000.000 Ft jegyzet tőkéjű Door-Top Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (székhelye: 1031 Budapest, Keve utca 53/B., cégjegyzékszám: 01-09-684044) 50 %-át kitevő, 3.000.000 Ft névértékű üzletrész.

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) irányára összesen: 300 000 forint.


1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: üzletrész

Cég neve:
Door-Top Kft.
Cégjegyzékszáma:
01-09-684004
Cég főtevékenysége:
TEÁOR 41-43 Építőipar
Az értékesítendő üzletrész által megtestesített tulajdoni hányad:
Kisebbségi tulajdon Tulajdonosi megoszlás: Harcon Zrt. 50 %, Reliable Consulting Kft. 30%, Széplaki Péter Nándor 10%, Ifj. Széplaki Péter 10%
Jogtiszta:
igen

A vagyontárgy(ak) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: Az üzletrésszel kapcsolatos dokumentumok előre egyeztetett időpontban megtekinthetők.

Vételár megfizetésének módja, határideje: Átutalással, a szerződéskötéstől számított 15 napon belül.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: A pályázat elbírálását követő 15 napon belül.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: A vételár megfizetését követően a vevő 8 napon belül köteles bejelenteni az ügyvezetőnek (illetve a társaság képviselőjének) az üzletrész átruházást a tagjegyzékbe való bejegyzés végett.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: a) a pályázónak a vételárfizetésen kívül más kötelezettség átvállalására vagy teljesítésére nem kell ajánlatot tennie;b) a vételárat egyösszegben kell megfizetni, az értékesítő a benyújtott pályázatoknál a vételár nagyságát 100%-os súllyal értékeli;c) a nyertes pályázat kiválasztásának módszere: a legmagasabb ajánlati ár alapján történik a kiválasztás;

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: A társaság tagját, a társaságot vagy a taggyűlés által kijelölt személyt - ebben a sorrendben - az átruházni kívánt üzletrészre elővásárlási jog illeti meg. Az értékesítésre kerülő üzletrész vételárát ÁFA fizetési kötelezettség nem terheli. A felszámoló a pályázati eljárást megfelelő ajánlat hiányában eredménytelennek nyilváníthatja. A pályázónak 75 napos ajánlati kötöttséget kell vállalnia. A nyertes pályázó a vételár megfizetésekor beszámítással nem élhet.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P27413/tetelek.pdf

Licitnapló

2015.06.16 - 10:24
A pályázat véget ért
2015.06.01 - 09:00
A pályázat megkezdődött

Kérdések és válaszok

Ehhez az eljáráshoz még nem érkeztek kérdések.