Eljárás részletei

Követelésállomány
0 tétel

Pályázat - ARZENÁL Kereskedelemfejlesztő Kft. „f. a.” "felszámolás alatt"

Eredménytelenítés ideje
Invalid date
Az eredménytelenítés oka: nincs ajánlat
Intézkedés: az értékesítő megteszi az intézkedéseket a megismételt értékesítés érdekében, az újabb értékesítési hirdetmény az előző hirdetmény ügyszámán kerül közzétételre.
Indoklás: nem érkezett ajánlat
Kérjük tekintse meg a közleményt.

A PÁLYÁZAT EREDMÉNYTELEN

Ismertető

Az Arzenál Kft. f.a. követelésállománya, 1.277 millió tőke és kamatai összegű, értékvesztésekkel számolt 75 millió Ft könyv szerinti értékű követésállomány. A követelésállomány kapcsolt vállalkozásokkal szembeni követeléseket, felszámolás alatt álló társaságokkal szembeni követeléseket, belföldi és külföldi gazdasági társaságokkal szembeni követeléseket és magánszemélyekkel szembeni követeléseket is tartalmaz. A követeléseket alátámasztó dokumentáció teljességéért, a követelések érvényesíthetőségért a felszámoló semmiféle felelősséget nem vállal, azt kifejezetten kétes megtérülésű követelésként, a kezesség kizárása mellett kívánja értékesíteni.
Jelentkezési és feltöltési határidő:
Pályázat kezdete:
Pályázat vége:
Becsérték:
Minimálár:
Ügyszám:
EÉR azonosító:
Invalid date
2015.05.22 - 09:00
2015.06.09 - 23:59
Nettó 75 000 000 Ft
Nettó — Ft
1.Fpk.01-12-010264
P27318

Bírálati szempontok, feltételek:

Felszámoló adatai

Cégnév:
NOVUM Pénzügyi, Gazdasági Tanácsadó és Műszaki Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Székhely:
1075 Budapest, Rumbach Sebestyén utca 15/B..
Cégjegyzékszám:
01-10-046575

Adós adatai

Cégnév:
ARZENÁL Kereskedelemfejlesztő Kft. „f. a.” "f.a."
Székhely:
1095 Budapest, Soroksári út 158..
Cégjegyzékszám:
01 09 062149

Dokumentumok

2015.06.10 - 11:42
A pályázat eredménytelen

Pályázati Közlemény

Eredménytelen a(z) 1.Fpk.01-12-010264 ügyszámú nyilvános pályázat, a Novum Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-046575, székhely: 1075 Budapest, Rumbach Sebestyén utca 15/B.., levelezési cím: 1075 Budapest, Rumbach Sebestyén utca 15/B..) felszámoló által a Arzenál Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 01 09 062149, székhely: 1095 Budapest, Soroksári út 158..) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Az eredménytelenség indoka: nem érkezett ajánlat
nem érkezett ajánlat

Az értékesítő az alábbi tájékoztatást adja:
Megteszi az intézkedéseket a megismételt értékesítés érdekében, az újabb értékesítési hirdetmény az előző hirdetmény ügyszámán kerül közzétételre.
2015.06.09 - 23:59
A pályázat véget ért

Pályázati Közlemény

Lezárult a(z) 1.Fpk.01-12-010264 ügyszámú nyilvános pályázat 2015. június 9. 23 óra 59 perckor, a Novum Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-046575, székhely: 1075 Budapest, Rumbach Sebestyén utca 15/B.., levelezési cím: 1075 Budapest, Rumbach Sebestyén utca 15/B..) felszámoló által a Arzenál Kft. „f.a.” (cégjegyzékszám / nyilvántartási szám: 01 09 062149, székhely: 1095 Budapest, Soroksári út 158..) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.

2015.05.22 - 09:00
A pályázat megkezdődött

Pályázati Közlemény

Megkezdődött a 1.Fpk.01-12-010264 ügyszámú nyilvános pályázat 2015. május 22. 09 óra 00 perckor, a Novum Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-046575, székhely: 1075 Budapest, Rumbach Sebestyén utca 15/B.., levelezési cím: 1075 Budapest, Rumbach Sebestyén utca 15/B..) felszámoló által a Arzenál Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 01 09 062149, székhely: 1095 Budapest, Soroksári út 158..) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Ajánlatát megteheti a pályázat oldalán: https://eer.gov.hu/palyazat/P27318.
2015.05.12 - 23:00
A pályázat meghirdetve

Pályázati Hirdetmény

A(z) Novum Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-046575, székhely: 1075 Budapest, Rumbach Sebestyén utca 15/B.., levelezési cím: 1075 Budapest, Rumbach Sebestyén utca 15/B..), mint a(z) Arzenál Kft. „f.a” (cégjegyzékszám: 01 09 062149, székhely: 1095 Budapest, Soroksári út 158..) Fővárosi Bíróság 1.Fpk.01-12-010264/14.. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2015. május 7. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós követelését.

A pályázat adatai:
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be:
https://eer.gov.hu/palyazat/P27318
A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja:
2015. május 22. 09 óra 00 perc
A pályázatok benyújtásának határideje:
2015. június 9. 23 óra 59 perc

Ajánlati biztosíték összege: 2 250 000 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: Az ajánlati biztosíték összegét az Arzenál Kft. f.a. felszámoló, felszámolások részére elkülönített Szentgál és Vidéke Takarékszövetkezetnél vezetett 73600149-11124027 számú bankszámlájára, átutalással kell megfizetni. (A közlemény rovatba feltétlenül fel kell tüntetni: „ Arzenál Kft. f.a. ajánlati biztosíték”.) Az ajánlati biztosíték akkor tekinthető megfizetettnek, ha a pályázatok benyújtásra nyitva álló határidőben a megadott számlán az ajánlati biztosíték összege jóváírásra kerül.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: Az előre megfizetett ajánlati biztosíték a nyertes pályázó esetében a vételárba beszámításra kerül, míg a többi pályázónak a pályázatok értékelését követő 8 munkanapon belül visszautalásra kerül. Az ajánlati biztosíték a pályázók javára nem kamatozik.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

Az Arzenál Kft. f.a. követelésállománya, 1.277 millió tőke és kamatai összegű, értékvesztésekkel számolt 75 millió Ft könyv szerinti értékű követésállomány. A követelésállomány kapcsolt vállalkozásokkal szembeni követeléseket, felszámolás alatt álló társaságokkal szembeni követeléseket, belföldi és külföldi gazdasági társaságokkal szembeni követeléseket és magánszemélyekkel szembeni követeléseket is tartalmaz. A követeléseket alátámasztó dokumentáció teljességéért, a követelések érvényesíthetőségért a felszámoló semmiféle felelősséget nem vállal, azt kifejezetten kétes megtérülésű követelésként, a kezesség kizárása mellett kívánja értékesíteni.

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) irányára összesen: 75 000 000 forint.


Vételár megfizetésének módja, határideje: A vételárat egy összegben átutalással vagy készpénzben, az adásvételi szerződés megkötését követő 15 napon belül, az ajánlati kötöttség lejártát megelőzően kell megfizetni.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: A felszámoló felhívását követő 5 naptári napon és az ajánlati kötöttség lejártát megelőző 20 napon belül kell megkötni.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: A birtokba adás a teljes vételár megfizetését követő 15 napon belül történik.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: A pályázatot magyar nyelven az EÉR rendszeren kell benyújtani, teljes bizonyító erejű magán- vagy közokiratba kell foglalni. - A pályázati felhívásra érvényes ajánlatot csak engedéllyel rendelkező faktorálással foglalkozó gazdasági társaság tehet. Az engedélyt meglétét igazoló dokumentumot a pályázathoz csatolni kell. - A vételárat forintban. - Az ajánlattevő nyilatkozatait: A vásárlásra jogosult az adásvételi szerződést a felszámoló felhívására 5 naptári napon belül az ajánlati kötöttség végét megelőzően a felszámoló által megjelölt ügyvédi iroda ellenjegyzésével megköti. A pályázati ajánlatokra 90 napos ajánlati kötöttséget kell vállal. A vételár 1%+áfa összegű adásvételi szerződés készítésének, ellenjegyzésének ügyvédi költségét a vételár felett vállalja megfizetni. A pályázati feltételeknek megfelelő ajánlatok közül, a felszámoló az ajánlati ár alapján határozza meg a nyertes pályázatot.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: Amennyiben több megfelelő ajánlat kerül benyújtásra és a benyújtott legmagasabb ajánlati árat követő ajánlati ár (ajánlati árak) a legmagasabb ajánlati ár 90%-át eléri (elérik), a felszámoló a pályázók között – közjegyző jelenlétében – nyilvános ártárgyalást tart. Az ártárgyalásra a felszámoló azokat az ajánlattevőket hívja meg, akiknek az adott vagyoncsoportra benyújtott ajánlati ára a legmagasabb ajánlati ár 90%-át elérte. A jelen pályázati felhívás a felszámoló számára nem jelent értékesítési kötelezettséget, megfelelő ajánlat hiányában a pályázatot eredménytelennek nyilváníthatja, és új pályázatot írhat ki. Az esetleges elővásárlási jogosultnak legkésőbb a pályázatok benyújtására nyitva álló határidő végéig igazolniuk kell a felszámoló felé elővásárlási jogosultságukat igazoló dokumentumokat. A végleges ajánlati ár kialakulását követően a felszámoló felhívásától kezdődően 10 nap áll rendelkezésre az elővásárlási jogosultnak, hogy nyilatkozzon élni kíván-e elővásárlási jogával.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P27318/tetelek.pdf

Kérdések és válaszok

Ehhez az eljáráshoz még nem érkeztek kérdések.

Ismertető

Az Arzenál Kft. f.a. követelésállománya, 1.277 millió tőke és kamatai összegű, értékvesztésekkel számolt 75 millió Ft könyv szerinti értékű követésállomány. A követelésállomány kapcsolt vállalkozásokkal szembeni követeléseket, felszámolás alatt álló társaságokkal szembeni követeléseket, belföldi és külföldi gazdasági társaságokkal szembeni követeléseket és magánszemélyekkel szembeni követeléseket is tartalmaz. A követeléseket alátámasztó dokumentáció teljességéért, a követelések érvényesíthetőségért a felszámoló semmiféle felelősséget nem vállal, azt kifejezetten kétes megtérülésű követelésként, a kezesség kizárása mellett kívánja értékesíteni.
Jelentkezési és feltöltési határidő:
Pályázat kezdete:
Pályázat vége:
Becsérték:
Minimálár:
Ügyszám:
EÉR azonosító:
Invalid date
2015.05.22 - 09:00
2015.06.09 - 23:59
Nettó 75 000 000 Ft
Nettó — Ft
1.Fpk.01-12-010264
P27318

Bírálati szempontok, feltételek:

Felszámoló adatai

Cégnév:
NOVUM Pénzügyi, Gazdasági Tanácsadó és Műszaki Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Székhely:
1075 Budapest, Rumbach Sebestyén utca 15/B..
Cégjegyzékszám:
01-10-046575

Adós adatai

Cégnév:
ARZENÁL Kereskedelemfejlesztő Kft. „f. a.” "f.a."
Székhely:
1095 Budapest, Soroksári út 158..
Cégjegyzékszám:
01 09 062149

Dokumentumok

2015.06.10 - 11:42
A pályázat eredménytelen

Pályázati Közlemény

Eredménytelen a(z) 1.Fpk.01-12-010264 ügyszámú nyilvános pályázat, a Novum Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-046575, székhely: 1075 Budapest, Rumbach Sebestyén utca 15/B.., levelezési cím: 1075 Budapest, Rumbach Sebestyén utca 15/B..) felszámoló által a Arzenál Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 01 09 062149, székhely: 1095 Budapest, Soroksári út 158..) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Az eredménytelenség indoka: nem érkezett ajánlat
nem érkezett ajánlat

Az értékesítő az alábbi tájékoztatást adja:
Megteszi az intézkedéseket a megismételt értékesítés érdekében, az újabb értékesítési hirdetmény az előző hirdetmény ügyszámán kerül közzétételre.
2015.06.09 - 23:59
A pályázat véget ért

Pályázati Közlemény

Lezárult a(z) 1.Fpk.01-12-010264 ügyszámú nyilvános pályázat 2015. június 9. 23 óra 59 perckor, a Novum Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-046575, székhely: 1075 Budapest, Rumbach Sebestyén utca 15/B.., levelezési cím: 1075 Budapest, Rumbach Sebestyén utca 15/B..) felszámoló által a Arzenál Kft. „f.a.” (cégjegyzékszám / nyilvántartási szám: 01 09 062149, székhely: 1095 Budapest, Soroksári út 158..) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.

2015.05.22 - 09:00
A pályázat megkezdődött

Pályázati Közlemény

Megkezdődött a 1.Fpk.01-12-010264 ügyszámú nyilvános pályázat 2015. május 22. 09 óra 00 perckor, a Novum Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-046575, székhely: 1075 Budapest, Rumbach Sebestyén utca 15/B.., levelezési cím: 1075 Budapest, Rumbach Sebestyén utca 15/B..) felszámoló által a Arzenál Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 01 09 062149, székhely: 1095 Budapest, Soroksári út 158..) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Ajánlatát megteheti a pályázat oldalán: https://eer.gov.hu/palyazat/P27318.
2015.05.12 - 23:00
A pályázat meghirdetve

Pályázati Hirdetmény

A(z) Novum Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-046575, székhely: 1075 Budapest, Rumbach Sebestyén utca 15/B.., levelezési cím: 1075 Budapest, Rumbach Sebestyén utca 15/B..), mint a(z) Arzenál Kft. „f.a” (cégjegyzékszám: 01 09 062149, székhely: 1095 Budapest, Soroksári út 158..) Fővárosi Bíróság 1.Fpk.01-12-010264/14.. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2015. május 7. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós követelését.

A pályázat adatai:
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be:
https://eer.gov.hu/palyazat/P27318
A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja:
2015. május 22. 09 óra 00 perc
A pályázatok benyújtásának határideje:
2015. június 9. 23 óra 59 perc

Ajánlati biztosíték összege: 2 250 000 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: Az ajánlati biztosíték összegét az Arzenál Kft. f.a. felszámoló, felszámolások részére elkülönített Szentgál és Vidéke Takarékszövetkezetnél vezetett 73600149-11124027 számú bankszámlájára, átutalással kell megfizetni. (A közlemény rovatba feltétlenül fel kell tüntetni: „ Arzenál Kft. f.a. ajánlati biztosíték”.) Az ajánlati biztosíték akkor tekinthető megfizetettnek, ha a pályázatok benyújtásra nyitva álló határidőben a megadott számlán az ajánlati biztosíték összege jóváírásra kerül.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: Az előre megfizetett ajánlati biztosíték a nyertes pályázó esetében a vételárba beszámításra kerül, míg a többi pályázónak a pályázatok értékelését követő 8 munkanapon belül visszautalásra kerül. Az ajánlati biztosíték a pályázók javára nem kamatozik.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

Az Arzenál Kft. f.a. követelésállománya, 1.277 millió tőke és kamatai összegű, értékvesztésekkel számolt 75 millió Ft könyv szerinti értékű követésállomány. A követelésállomány kapcsolt vállalkozásokkal szembeni követeléseket, felszámolás alatt álló társaságokkal szembeni követeléseket, belföldi és külföldi gazdasági társaságokkal szembeni követeléseket és magánszemélyekkel szembeni követeléseket is tartalmaz. A követeléseket alátámasztó dokumentáció teljességéért, a követelések érvényesíthetőségért a felszámoló semmiféle felelősséget nem vállal, azt kifejezetten kétes megtérülésű követelésként, a kezesség kizárása mellett kívánja értékesíteni.

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) irányára összesen: 75 000 000 forint.


Vételár megfizetésének módja, határideje: A vételárat egy összegben átutalással vagy készpénzben, az adásvételi szerződés megkötését követő 15 napon belül, az ajánlati kötöttség lejártát megelőzően kell megfizetni.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: A felszámoló felhívását követő 5 naptári napon és az ajánlati kötöttség lejártát megelőző 20 napon belül kell megkötni.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: A birtokba adás a teljes vételár megfizetését követő 15 napon belül történik.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: A pályázatot magyar nyelven az EÉR rendszeren kell benyújtani, teljes bizonyító erejű magán- vagy közokiratba kell foglalni. - A pályázati felhívásra érvényes ajánlatot csak engedéllyel rendelkező faktorálással foglalkozó gazdasági társaság tehet. Az engedélyt meglétét igazoló dokumentumot a pályázathoz csatolni kell. - A vételárat forintban. - Az ajánlattevő nyilatkozatait: A vásárlásra jogosult az adásvételi szerződést a felszámoló felhívására 5 naptári napon belül az ajánlati kötöttség végét megelőzően a felszámoló által megjelölt ügyvédi iroda ellenjegyzésével megköti. A pályázati ajánlatokra 90 napos ajánlati kötöttséget kell vállal. A vételár 1%+áfa összegű adásvételi szerződés készítésének, ellenjegyzésének ügyvédi költségét a vételár felett vállalja megfizetni. A pályázati feltételeknek megfelelő ajánlatok közül, a felszámoló az ajánlati ár alapján határozza meg a nyertes pályázatot.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: Amennyiben több megfelelő ajánlat kerül benyújtásra és a benyújtott legmagasabb ajánlati árat követő ajánlati ár (ajánlati árak) a legmagasabb ajánlati ár 90%-át eléri (elérik), a felszámoló a pályázók között – közjegyző jelenlétében – nyilvános ártárgyalást tart. Az ártárgyalásra a felszámoló azokat az ajánlattevőket hívja meg, akiknek az adott vagyoncsoportra benyújtott ajánlati ára a legmagasabb ajánlati ár 90%-át elérte. A jelen pályázati felhívás a felszámoló számára nem jelent értékesítési kötelezettséget, megfelelő ajánlat hiányában a pályázatot eredménytelennek nyilváníthatja, és új pályázatot írhat ki. Az esetleges elővásárlási jogosultnak legkésőbb a pályázatok benyújtására nyitva álló határidő végéig igazolniuk kell a felszámoló felé elővásárlási jogosultságukat igazoló dokumentumokat. A végleges ajánlati ár kialakulását követően a felszámoló felhívásától kezdődően 10 nap áll rendelkezésre az elővásárlási jogosultnak, hogy nyilatkozzon élni kíván-e elővásárlási jogával.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P27318/tetelek.pdf

Kérdések és válaszok

Ehhez az eljáráshoz még nem érkeztek kérdések.