Eljárás részletei

Bolti berendezések 1. vagyoncsoport
0 tétel

Pályázat - ARZENÁL Kereskedelemfejlesztő Kft. "felszámolás alatt"

Eredménytelenítés ideje
Invalid date
Az eredménytelenítés oka: nincs ajánlat
Intézkedés: az értékesítő a vagyontárgyat a Cstv. 49/B. § (7) bekezdése alapján becsértéken értékesíti a zálogjogosult hitelező részére.
Indoklás: Nem érkezett ajánlat.
Kérjük tekintse meg a közleményt.

A PÁLYÁZAT EREDMÉNYTELEN

Ismertető

Egyéb bolti és irodai berendezések: számítástechnikai berendezések és alkatrészek, bolti eszközök és berendezések, bevásárlókosarak, biztonságtechnikai eszközök, hűtéstechnikai berendezések lista szerint.
Jelentkezési és feltöltési határidő:
Pályázat kezdete:
Pályázat vége:
Becsérték:
Minimálár:
Ügyszám:
EÉR azonosító:
Invalid date
2015.05.22 - 09:00
2015.06.09 - 23:59
Nettó 15 000 000 Ft
Nettó — Ft
1.Fpk.01-12-010264
P27313

Bírálati szempontok, feltételek:

Felszámoló adatai

Cégnév:
NOVUM Pénzügyi, Gazdasági Tanácsadó és Műszaki Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Székhely:
1075 Budapest, Rumbach Sebestyén utca 15/B..
Cégjegyzékszám:
01-10-046575

Adós adatai

Cégnév:
ARZENÁL Kereskedelemfejlesztő Kft. "f.a."
Székhely:
1095 Budapest, Soroksári út 158..
Cégjegyzékszám:
01 09 062149

Dokumentumok

2015.06.10 - 11:36
A pályázat eredménytelen

Pályázati Közlemény

Eredménytelen a(z) 1.Fpk.01-12-010264 ügyszámú nyilvános pályázat, a Novum Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-046575, székhely: 1075 Budapest, Rumbach Sebestyén utca 15/B.., levelezési cím: 1075 Budapest, Rumbach Sebestyén utca 15/B..) felszámoló által a Arzenál Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 01 09 062149, székhely: 1095 Budapest, Soroksári út 158..) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Az eredménytelenség indoka: nem érkezett ajánlat
Nem érkezett ajánlat.

Az értékesítő az alábbi tájékoztatást adja:
A vagyontárgyat a Cstv. 49/B. § (7) bekezdése alapján irányáron értékesíti a zálogjogosult hitelező részére.
2015.06.09 - 23:59
A pályázat véget ért

Pályázati Közlemény

Lezárult a(z) 1.Fpk.01-12-010264 ügyszámú nyilvános pályázat 2015. június 9. 23 óra 59 perckor, a Novum Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-046575, székhely: 1075 Budapest, Rumbach Sebestyén utca 15/B.., levelezési cím: 1075 Budapest, Rumbach Sebestyén utca 15/B..) felszámoló által a Arzenál Kft. „f.a.” (cégjegyzékszám / nyilvántartási szám: 01 09 062149, székhely: 1095 Budapest, Soroksári út 158..) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.

2015.05.22 - 09:00
A pályázat megkezdődött

Pályázati Közlemény

Megkezdődött a 1.Fpk.01-12-010264 ügyszámú nyilvános pályázat 2015. május 22. 09 óra 00 perckor, a Novum Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-046575, székhely: 1075 Budapest, Rumbach Sebestyén utca 15/B.., levelezési cím: 1075 Budapest, Rumbach Sebestyén utca 15/B..) felszámoló által a Arzenál Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 01 09 062149, székhely: 1095 Budapest, Soroksári út 158..) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Ajánlatát megteheti a pályázat oldalán: https://eer.gov.hu/palyazat/P27313.
2015.05.12 - 22:32
A pályázat meghirdetve

Pályázati Hirdetmény

A(z) Novum Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-046575, székhely: 1075 Budapest, Rumbach Sebestyén utca 15/B.., levelezési cím: 1075 Budapest, Rumbach Sebestyén utca 15/B..), mint a(z) Arzenál Kft. „f.a” (cégjegyzékszám: 01 09 062149, székhely: 1095 Budapest, Soroksári út 158..) Fővárosi Bíróság 1.Fpk.01-12-010264/14.. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2015. május 7. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingóságát.

A pályázat adatai:
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be:
https://eer.gov.hu/palyazat/P27313
A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja:
2015. május 22. 09 óra 00 perc
A pályázatok benyújtásának határideje:
2015. június 9. 23 óra 59 perc

Ajánlati biztosíték összege: 450 000 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: Az ajánlati biztosíték összegét az Arzenál Kft. f.a. felszámoló, felszámolások részére elkülönített Szentgál és Vidéke Takarékszövetkezetnél vezetett 73600149-11124027 számú bankszámlájára, átutalással kell megfizetni. (A közlemény rovatba feltétlenül fel kell tüntetni: „ Arzenál Kft. f.a. ajánlati biztosíték”.) Az ajánlati biztosíték akkor tekinthető megfizetettnek, ha a pályázatok benyújtásra nyitva álló határidőben a megadott számlán az ajánlati biztosíték összege jóváírásra kerül.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: Az előre megfizetett ajánlati biztosíték a nyertes pályázó esetében a vételárba beszámításra kerül, míg a többi pályázónak a pályázatok értékelését követő 8 munkanapon belül visszautalásra kerül. Az ajánlati biztosíték a pályázók javára nem kamatozik.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

Egyéb bolti és irodai berendezések: számítástechnikai berendezések és alkatrészek, bolti eszközök és berendezések, bevásárlókosarak, biztonságtechnikai eszközök, hűtéstechnikai berendezések lista szerint.

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) irányára összesen: 15 000 000 forint.


Az ingóság megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: Az ingóságok a felszámolóval egyeztetett időpontban és helyen tekinthetőek meg.

Vételár megfizetésének módja, határideje: A vételárat egy összegben átutalással vagy készpénzben, az adásvételi szerződés megkötését követő 15 napon belül, az ajánlati kötöttség lejártát megelőzően kell megfizetni.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: A felszámoló felhívását követő 5 naptári napon és az ajánlati kötöttség lejártát megelőző 20 napon belül kell megkötni.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: A birtokba adás a teljes vételár megfizetését követő 15 napon belül történik, a vevő a felszámoló által meghatározott sorrendben szállíthatja el megvásárolt eszközöket.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: A pályázatot magyar nyelven az EÉR rendszeren kell benyújtani, teljes bizonyító erejű magán- vagy közokiratba kell foglalni. - A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó főbb adatait: Gazdasági társág pályázó esetén: 30 napnál nem régebbi cégkivonatát, a képviseletre jogosult személy aláírási címpéldányát. Magánszemély pályázó esetén: azonosításra alkalmas igazolvány másolata. - Az ajánlati biztosíték megfizetését igazoló bizonylatot. - A vételárat forintban. - Az ajánlattevő nyilatkozatait: Az áfa megfizetését a fordított áfa fizetési szabályai szerint a vételár felett vállalja. A vásárlásra jogosult az adásvételi szerződést a felszámoló felhívására 5 naptári napon belül az ajánlati kötöttség végét megelőzően a felszámoló által megjelölt ügyvédi iroda ellenjegyzésével megköti. A pályázati ajánlatokra 90 napos ajánlati kötöttséget kell vállal. A vételár 1%+áfa összegű adásvételi szerződés készítésének, ellenjegyzésének ügyvédi költségét a vételár felett vállalja megfizetni. A pályázati feltételeknek megfelelő ajánlatok közül, a felszámoló az ajánlati ár alapján határozza meg a nyertes pályázatot.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: Amennyiben több megfelelő ajánlat kerül benyújtásra és a benyújtott legmagasabb ajánlati árat követő ajánlati ár (ajánlati árak) a legmagasabb ajánlati ár 90%-át eléri (elérik), a felszámoló a pályázók között – közjegyző jelenlétében – nyilvános ártárgyalást tart. Az ártárgyalásra a felszámoló azokat az ajánlattevőket hívja meg, akiknek az adott vagyoncsoportra benyújtott ajánlati ára a legmagasabb ajánlati ár 90%-át elérte. A jelen pályázati felhívás a felszámoló számára nem jelent értékesítési kötelezettséget, megfelelő ajánlat hiányában a pályázatot eredménytelennek nyilváníthatja, és új pályázatot írhat ki. Az esetleges elővásárlási jogosultnak legkésőbb a pályázatok benyújtására nyitva álló határidő végéig igazolniuk kell a felszámoló felé elővásárlási jogosultságukat igazoló dokumentumokat. A végleges ajánlati ár kialakulását követően a felszámoló felhívásától kezdődően 10 nap áll rendelkezésre az elővásárlási jogosultnak, hogy nyilatkozzon élni kíván-e elővásárlási jogával.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P27313/tetelek.pdf

Kérdések és válaszok

Ehhez az eljáráshoz még nem érkeztek kérdések.

Ismertető

Egyéb bolti és irodai berendezések: számítástechnikai berendezések és alkatrészek, bolti eszközök és berendezések, bevásárlókosarak, biztonságtechnikai eszközök, hűtéstechnikai berendezések lista szerint.
Jelentkezési és feltöltési határidő:
Pályázat kezdete:
Pályázat vége:
Becsérték:
Minimálár:
Ügyszám:
EÉR azonosító:
Invalid date
2015.05.22 - 09:00
2015.06.09 - 23:59
Nettó 15 000 000 Ft
Nettó — Ft
1.Fpk.01-12-010264
P27313

Bírálati szempontok, feltételek:

Felszámoló adatai

Cégnév:
NOVUM Pénzügyi, Gazdasági Tanácsadó és Műszaki Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Székhely:
1075 Budapest, Rumbach Sebestyén utca 15/B..
Cégjegyzékszám:
01-10-046575

Adós adatai

Cégnév:
ARZENÁL Kereskedelemfejlesztő Kft. "f.a."
Székhely:
1095 Budapest, Soroksári út 158..
Cégjegyzékszám:
01 09 062149

Dokumentumok

2015.06.10 - 11:36
A pályázat eredménytelen

Pályázati Közlemény

Eredménytelen a(z) 1.Fpk.01-12-010264 ügyszámú nyilvános pályázat, a Novum Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-046575, székhely: 1075 Budapest, Rumbach Sebestyén utca 15/B.., levelezési cím: 1075 Budapest, Rumbach Sebestyén utca 15/B..) felszámoló által a Arzenál Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 01 09 062149, székhely: 1095 Budapest, Soroksári út 158..) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Az eredménytelenség indoka: nem érkezett ajánlat
Nem érkezett ajánlat.

Az értékesítő az alábbi tájékoztatást adja:
A vagyontárgyat a Cstv. 49/B. § (7) bekezdése alapján irányáron értékesíti a zálogjogosult hitelező részére.
2015.06.09 - 23:59
A pályázat véget ért

Pályázati Közlemény

Lezárult a(z) 1.Fpk.01-12-010264 ügyszámú nyilvános pályázat 2015. június 9. 23 óra 59 perckor, a Novum Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-046575, székhely: 1075 Budapest, Rumbach Sebestyén utca 15/B.., levelezési cím: 1075 Budapest, Rumbach Sebestyén utca 15/B..) felszámoló által a Arzenál Kft. „f.a.” (cégjegyzékszám / nyilvántartási szám: 01 09 062149, székhely: 1095 Budapest, Soroksári út 158..) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.

2015.05.22 - 09:00
A pályázat megkezdődött

Pályázati Közlemény

Megkezdődött a 1.Fpk.01-12-010264 ügyszámú nyilvános pályázat 2015. május 22. 09 óra 00 perckor, a Novum Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-046575, székhely: 1075 Budapest, Rumbach Sebestyén utca 15/B.., levelezési cím: 1075 Budapest, Rumbach Sebestyén utca 15/B..) felszámoló által a Arzenál Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 01 09 062149, székhely: 1095 Budapest, Soroksári út 158..) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Ajánlatát megteheti a pályázat oldalán: https://eer.gov.hu/palyazat/P27313.
2015.05.12 - 22:32
A pályázat meghirdetve

Pályázati Hirdetmény

A(z) Novum Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-046575, székhely: 1075 Budapest, Rumbach Sebestyén utca 15/B.., levelezési cím: 1075 Budapest, Rumbach Sebestyén utca 15/B..), mint a(z) Arzenál Kft. „f.a” (cégjegyzékszám: 01 09 062149, székhely: 1095 Budapest, Soroksári út 158..) Fővárosi Bíróság 1.Fpk.01-12-010264/14.. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2015. május 7. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingóságát.

A pályázat adatai:
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be:
https://eer.gov.hu/palyazat/P27313
A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja:
2015. május 22. 09 óra 00 perc
A pályázatok benyújtásának határideje:
2015. június 9. 23 óra 59 perc

Ajánlati biztosíték összege: 450 000 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: Az ajánlati biztosíték összegét az Arzenál Kft. f.a. felszámoló, felszámolások részére elkülönített Szentgál és Vidéke Takarékszövetkezetnél vezetett 73600149-11124027 számú bankszámlájára, átutalással kell megfizetni. (A közlemény rovatba feltétlenül fel kell tüntetni: „ Arzenál Kft. f.a. ajánlati biztosíték”.) Az ajánlati biztosíték akkor tekinthető megfizetettnek, ha a pályázatok benyújtásra nyitva álló határidőben a megadott számlán az ajánlati biztosíték összege jóváírásra kerül.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: Az előre megfizetett ajánlati biztosíték a nyertes pályázó esetében a vételárba beszámításra kerül, míg a többi pályázónak a pályázatok értékelését követő 8 munkanapon belül visszautalásra kerül. Az ajánlati biztosíték a pályázók javára nem kamatozik.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

Egyéb bolti és irodai berendezések: számítástechnikai berendezések és alkatrészek, bolti eszközök és berendezések, bevásárlókosarak, biztonságtechnikai eszközök, hűtéstechnikai berendezések lista szerint.

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) irányára összesen: 15 000 000 forint.


Az ingóság megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: Az ingóságok a felszámolóval egyeztetett időpontban és helyen tekinthetőek meg.

Vételár megfizetésének módja, határideje: A vételárat egy összegben átutalással vagy készpénzben, az adásvételi szerződés megkötését követő 15 napon belül, az ajánlati kötöttség lejártát megelőzően kell megfizetni.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: A felszámoló felhívását követő 5 naptári napon és az ajánlati kötöttség lejártát megelőző 20 napon belül kell megkötni.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: A birtokba adás a teljes vételár megfizetését követő 15 napon belül történik, a vevő a felszámoló által meghatározott sorrendben szállíthatja el megvásárolt eszközöket.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: A pályázatot magyar nyelven az EÉR rendszeren kell benyújtani, teljes bizonyító erejű magán- vagy közokiratba kell foglalni. - A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó főbb adatait: Gazdasági társág pályázó esetén: 30 napnál nem régebbi cégkivonatát, a képviseletre jogosult személy aláírási címpéldányát. Magánszemély pályázó esetén: azonosításra alkalmas igazolvány másolata. - Az ajánlati biztosíték megfizetését igazoló bizonylatot. - A vételárat forintban. - Az ajánlattevő nyilatkozatait: Az áfa megfizetését a fordított áfa fizetési szabályai szerint a vételár felett vállalja. A vásárlásra jogosult az adásvételi szerződést a felszámoló felhívására 5 naptári napon belül az ajánlati kötöttség végét megelőzően a felszámoló által megjelölt ügyvédi iroda ellenjegyzésével megköti. A pályázati ajánlatokra 90 napos ajánlati kötöttséget kell vállal. A vételár 1%+áfa összegű adásvételi szerződés készítésének, ellenjegyzésének ügyvédi költségét a vételár felett vállalja megfizetni. A pályázati feltételeknek megfelelő ajánlatok közül, a felszámoló az ajánlati ár alapján határozza meg a nyertes pályázatot.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: Amennyiben több megfelelő ajánlat kerül benyújtásra és a benyújtott legmagasabb ajánlati árat követő ajánlati ár (ajánlati árak) a legmagasabb ajánlati ár 90%-át eléri (elérik), a felszámoló a pályázók között – közjegyző jelenlétében – nyilvános ártárgyalást tart. Az ártárgyalásra a felszámoló azokat az ajánlattevőket hívja meg, akiknek az adott vagyoncsoportra benyújtott ajánlati ára a legmagasabb ajánlati ár 90%-át elérte. A jelen pályázati felhívás a felszámoló számára nem jelent értékesítési kötelezettséget, megfelelő ajánlat hiányában a pályázatot eredménytelennek nyilváníthatja, és új pályázatot írhat ki. Az esetleges elővásárlási jogosultnak legkésőbb a pályázatok benyújtására nyitva álló határidő végéig igazolniuk kell a felszámoló felé elővásárlási jogosultságukat igazoló dokumentumokat. A végleges ajánlati ár kialakulását követően a felszámoló felhívásától kezdődően 10 nap áll rendelkezésre az elővásárlási jogosultnak, hogy nyilatkozzon élni kíván-e elővásárlási jogával.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P27313/tetelek.pdf

Kérdések és válaszok

Ehhez az eljáráshoz még nem érkeztek kérdések.