Eljárás részletei

3 db dísz páncélzat
0 tétel

Pályázat - Lovagkirály Vendéglátó-ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. f.a. "felszámolás alatt"

Lezárult: 2015.06.09 - 23:59
A nyertes ár
Nettó 400 000 Ft
A pályázat eredményesen lezárult.

A PÁLYÁZAT EREDMÉNYES

Ismertető

3 db dísz páncélzat
Jelentkezési és feltöltési határidő:
Pályázat kezdete:
Pályázat vége:
Becsérték:
Minimálár:
Nyertes ár:
Ügyszám:
EÉR azonosító:
Invalid date
2015.05.22 - 09:00
2015.06.09 - 23:59
Nettó 800 000 Ft
Nettó — Ft
Nettó 400 000 Ft
10.Fpk.13-13-000938
P27171

Bírálati szempontok, feltételek:

Felszámoló adatai

Cégnév:
NOVUM Pénzügyi, Gazdasági Tanácsadó és Műszaki Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Székhely:
1075 Budapest, Rumbach Sebestyén utca 15/B..
Cégjegyzékszám:
01-10-046575

Adós adatai

Cégnév:
Lovagkirály Vendéglátó-ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. f.a. "f.a."
Székhely:
2045 Törökbálint, Határ út 26..
Cégjegyzékszám:
13-09-116384

Dokumentumok

2015.06.15 - 11:00
A pályázat eredményes

Pályázati Közlemény

Érvényes és eredményes a 10.Fpk.13-13-000938 ügyszámú nyilvános pályázat, a Novum Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-046575, székhely: 1075 Budapest, Rumbach Sebestyén utca 15/B.., levelezési cím: 1075 Budapest, Rumbach Sebestyén utca 15/B..) felszámoló által a Lovagkirály Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 13-09-116384, székhely: 2045 Törökbálint, Határ út 26..) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Nyertes ajánlat összege: 400 000 .-Ft
Nyertes ajánlattevő azonosító száma: P27171F1
Szerződéskötés dátuma: A felszámoló felhívását követő 5 naptári napon és az ajánlati kötöttség lejártát megelőző 20 napon belül kell megkötni.
Az értékesítő a szerződést a nyertes ajánlattevővel köti meg.
2015.06.09 - 23:59
A pályázat véget ért

Pályázati Közlemény

Lezárult a(z) 10.Fpk.13-13-000938 ügyszámú nyilvános pályázat 2015. június 9. 23 óra 59 perckor, a Novum Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-046575, székhely: 1075 Budapest, Rumbach Sebestyén utca 15/B.., levelezési cím: 1075 Budapest, Rumbach Sebestyén utca 15/B..) felszámoló által a Lovagkirály Kft. „f.a.” (cégjegyzékszám / nyilvántartási szám: 13-09-116384, székhely: 2045 Törökbálint, Határ út 26..) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.

2015.05.22 - 09:00
A pályázat megkezdődött

Pályázati Közlemény

Megkezdődött a 10.Fpk.13-13-000938 ügyszámú nyilvános pályázat 2015. május 22. 09 óra 00 perckor, a Novum Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-046575, székhely: 1075 Budapest, Rumbach Sebestyén utca 15/B.., levelezési cím: 1075 Budapest, Rumbach Sebestyén utca 15/B..) felszámoló által a Lovagkirály Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 13-09-116384, székhely: 2045 Törökbálint, Határ út 26..) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Ajánlatát megteheti a pályázat oldalán: https://eer.gov.hu/palyazat/P27171.
2015.05.10 - 18:07
A pályázat meghirdetve

Pályázati Hirdetmény

A(z) Novum Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-046575, székhely: 1075 Budapest, Rumbach Sebestyén utca 15/B.., levelezési cím: 1075 Budapest, Rumbach Sebestyén utca 15/B..), mint a(z) Lovagkirály Kft. „f.a” (cégjegyzékszám: 13-09-116384, székhely: 2045 Törökbálint, Határ út 26..) Pest Megyei Bíróság 10.Fpk.13-13-000938/16.. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2015. május 7. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingóságát.

A pályázat adatai:
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be:
https://eer.gov.hu/palyazat/P27171
A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja:
2015. május 22. 09 óra 00 perc
A pályázatok benyújtásának határideje:
2015. június 9. 23 óra 59 perc

Ajánlati biztosíték összege: 40 000 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: Az ajánlati biztosíték összegét a Novum Zrt. felszámoló, felszámolások részére elkülönített Szentgál és Vidéke Takarékszövetkezetnél vezetett 73600149-10001088 számú bankszámlájára, átutalással kell megfizetni. (A közlemény rovatba feltétlenül fel kell tüntetni: „ Lovagkirály Kft. f.a. ajánlati biztosíték”.) Az ajánlati biztosíték akkor tekinthető megfizetettnek, ha a pályázatok benyújtásra nyitva álló határidőben a megadott számlán az ajánlati biztosíték összege jóváírásra kerül.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: Az előre megfizetett ajánlati biztosíték a nyertes pályázó esetében a vételárba beszámításra kerül, míg a többi pályázónak a pályázatok értékelését követő 8 munkanapon belül visszautalásra kerül. Az ajánlati biztosíték a pályázók javára nem kamatozik.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

3 db dísz páncélzat

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) irányára összesen: 800 000 forint.


Az ingóság megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: Az ingóságok megtekinthetően a társaság székhelyén, a felszámolóval egyeztetett időpontban.

Vételár megfizetésének módja, határideje: A vételárat egy összegben átutalással vagy készpénzben, az adásvételi szerződés megkötését követő 15 napon belül, az ajánlati kötöttség lejártát megelőzően kell megfizetni.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: A felszámoló felhívását követő 5 naptári napon és az ajánlati kötöttség lejártát megelőző 20 napon belül kell megkötni.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: A birtokba adás a teljes vételár megfizetését követő 15 napon belül történik.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: A pályázatot magyar nyelven az EÉR rendszeren kell benyújtani, teljes bizonyító erejű magán- vagy közokiratba kell foglalni. - A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó főbb adatait: Gazdasági társág pályázó esetén: 30 napnál nem régebbi cégkivonatát, a képviseletre jogosult személy aláírási címpéldányát. Magánszemély pályázó esetén: azonosításra alkalmas igazolvány másolata. - Az ajánlati biztosíték megfizetését igazoló bizonylatot. - A vételárat forintban. - Az ajánlattevő nyilatkozatait: Az áfa megfizetését a fordított áfa fizetési szabályai szerint a vételár felett vállalja. A vásárlásra jogosult az adásvételi szerződést a felszámoló felhívására 5 naptári napon belül az ajánlati kötöttség végét megelőzően a felszámoló által megjelölt ügyvédi iroda ellenjegyzésével megköti. A pályázati ajánlatokra 90 napos ajánlati kötöttséget kell vállal. A vételár 1%+áfa összegű adásvételi szerződés készítésének, ellenjegyzésének ügyvédi költségét a vételár felett vállalja megfizetni. A pályázati feltételeknek megfelelő ajánlatok közül, a felszámoló az ajánlati ár alapján határozza meg a nyertes pályázatot.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: Amennyiben több megfelelő ajánlat kerül benyújtásra és a benyújtott legmagasabb ajánlati árat követő ajánlati ár (ajánlati árak) a legmagasabb ajánlati ár 90%-át eléri (elérik), a felszámoló a pályázók között – közjegyző jelenlétében – nyilvános ártárgyalást tart. Az ártárgyalásra a felszámoló azokat az ajánlattevőket hívja meg, akiknek az adott vagyoncsoportra benyújtott ajánlati ára a legmagasabb ajánlati ár 90%-át elérte. A jelen pályázati felhívás a felszámoló számára nem jelent értékesítési kötelezettséget, megfelelő ajánlat hiányában a pályázatot eredménytelennek nyilváníthatja, és új pályázatot írhat ki. Az esetleges elővásárlási jogosultnak legkésőbb a pályázatok benyújtására nyitva álló határidő végéig igazolniuk kell a felszámoló felé elővásárlási jogosultságukat igazoló dokumentumokat. A végleges ajánlati ár kialakulását követően a felszámoló felhívásától kezdődően 10 nap áll rendelkezésre az elővásárlási jogosultnak, hogy nyilatkozzon élni kíván-e elővásárlási jogával.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P27171/tetelek.pdf

Licitnapló

2015.06.09 - 23:59
A pályázat véget ért
2015.05.22 - 09:00
A pályázat megkezdődött

Kérdések és válaszok

Ehhez az eljáráshoz még nem érkeztek kérdések.

Ismertető

3 db dísz páncélzat
Jelentkezési és feltöltési határidő:
Pályázat kezdete:
Pályázat vége:
Becsérték:
Minimálár:
Nyertes ár:
Ügyszám:
EÉR azonosító:
Invalid date
2015.05.22 - 09:00
2015.06.09 - 23:59
Nettó 800 000 Ft
Nettó — Ft
Nettó 400 000 Ft
10.Fpk.13-13-000938
P27171

Bírálati szempontok, feltételek:

Felszámoló adatai

Cégnév:
NOVUM Pénzügyi, Gazdasági Tanácsadó és Műszaki Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Székhely:
1075 Budapest, Rumbach Sebestyén utca 15/B..
Cégjegyzékszám:
01-10-046575

Adós adatai

Cégnév:
Lovagkirály Vendéglátó-ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. f.a. "f.a."
Székhely:
2045 Törökbálint, Határ út 26..
Cégjegyzékszám:
13-09-116384

Dokumentumok

2015.06.15 - 11:00
A pályázat eredményes

Pályázati Közlemény

Érvényes és eredményes a 10.Fpk.13-13-000938 ügyszámú nyilvános pályázat, a Novum Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-046575, székhely: 1075 Budapest, Rumbach Sebestyén utca 15/B.., levelezési cím: 1075 Budapest, Rumbach Sebestyén utca 15/B..) felszámoló által a Lovagkirály Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 13-09-116384, székhely: 2045 Törökbálint, Határ út 26..) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Nyertes ajánlat összege: 400 000 .-Ft
Nyertes ajánlattevő azonosító száma: P27171F1
Szerződéskötés dátuma: A felszámoló felhívását követő 5 naptári napon és az ajánlati kötöttség lejártát megelőző 20 napon belül kell megkötni.
Az értékesítő a szerződést a nyertes ajánlattevővel köti meg.
2015.06.09 - 23:59
A pályázat véget ért

Pályázati Közlemény

Lezárult a(z) 10.Fpk.13-13-000938 ügyszámú nyilvános pályázat 2015. június 9. 23 óra 59 perckor, a Novum Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-046575, székhely: 1075 Budapest, Rumbach Sebestyén utca 15/B.., levelezési cím: 1075 Budapest, Rumbach Sebestyén utca 15/B..) felszámoló által a Lovagkirály Kft. „f.a.” (cégjegyzékszám / nyilvántartási szám: 13-09-116384, székhely: 2045 Törökbálint, Határ út 26..) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.

2015.05.22 - 09:00
A pályázat megkezdődött

Pályázati Közlemény

Megkezdődött a 10.Fpk.13-13-000938 ügyszámú nyilvános pályázat 2015. május 22. 09 óra 00 perckor, a Novum Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-046575, székhely: 1075 Budapest, Rumbach Sebestyén utca 15/B.., levelezési cím: 1075 Budapest, Rumbach Sebestyén utca 15/B..) felszámoló által a Lovagkirály Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 13-09-116384, székhely: 2045 Törökbálint, Határ út 26..) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Ajánlatát megteheti a pályázat oldalán: https://eer.gov.hu/palyazat/P27171.
2015.05.10 - 18:07
A pályázat meghirdetve

Pályázati Hirdetmény

A(z) Novum Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-046575, székhely: 1075 Budapest, Rumbach Sebestyén utca 15/B.., levelezési cím: 1075 Budapest, Rumbach Sebestyén utca 15/B..), mint a(z) Lovagkirály Kft. „f.a” (cégjegyzékszám: 13-09-116384, székhely: 2045 Törökbálint, Határ út 26..) Pest Megyei Bíróság 10.Fpk.13-13-000938/16.. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2015. május 7. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingóságát.

A pályázat adatai:
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be:
https://eer.gov.hu/palyazat/P27171
A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja:
2015. május 22. 09 óra 00 perc
A pályázatok benyújtásának határideje:
2015. június 9. 23 óra 59 perc

Ajánlati biztosíték összege: 40 000 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: Az ajánlati biztosíték összegét a Novum Zrt. felszámoló, felszámolások részére elkülönített Szentgál és Vidéke Takarékszövetkezetnél vezetett 73600149-10001088 számú bankszámlájára, átutalással kell megfizetni. (A közlemény rovatba feltétlenül fel kell tüntetni: „ Lovagkirály Kft. f.a. ajánlati biztosíték”.) Az ajánlati biztosíték akkor tekinthető megfizetettnek, ha a pályázatok benyújtásra nyitva álló határidőben a megadott számlán az ajánlati biztosíték összege jóváírásra kerül.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: Az előre megfizetett ajánlati biztosíték a nyertes pályázó esetében a vételárba beszámításra kerül, míg a többi pályázónak a pályázatok értékelését követő 8 munkanapon belül visszautalásra kerül. Az ajánlati biztosíték a pályázók javára nem kamatozik.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

3 db dísz páncélzat

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) irányára összesen: 800 000 forint.


Az ingóság megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: Az ingóságok megtekinthetően a társaság székhelyén, a felszámolóval egyeztetett időpontban.

Vételár megfizetésének módja, határideje: A vételárat egy összegben átutalással vagy készpénzben, az adásvételi szerződés megkötését követő 15 napon belül, az ajánlati kötöttség lejártát megelőzően kell megfizetni.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: A felszámoló felhívását követő 5 naptári napon és az ajánlati kötöttség lejártát megelőző 20 napon belül kell megkötni.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: A birtokba adás a teljes vételár megfizetését követő 15 napon belül történik.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: A pályázatot magyar nyelven az EÉR rendszeren kell benyújtani, teljes bizonyító erejű magán- vagy közokiratba kell foglalni. - A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó főbb adatait: Gazdasági társág pályázó esetén: 30 napnál nem régebbi cégkivonatát, a képviseletre jogosult személy aláírási címpéldányát. Magánszemély pályázó esetén: azonosításra alkalmas igazolvány másolata. - Az ajánlati biztosíték megfizetését igazoló bizonylatot. - A vételárat forintban. - Az ajánlattevő nyilatkozatait: Az áfa megfizetését a fordított áfa fizetési szabályai szerint a vételár felett vállalja. A vásárlásra jogosult az adásvételi szerződést a felszámoló felhívására 5 naptári napon belül az ajánlati kötöttség végét megelőzően a felszámoló által megjelölt ügyvédi iroda ellenjegyzésével megköti. A pályázati ajánlatokra 90 napos ajánlati kötöttséget kell vállal. A vételár 1%+áfa összegű adásvételi szerződés készítésének, ellenjegyzésének ügyvédi költségét a vételár felett vállalja megfizetni. A pályázati feltételeknek megfelelő ajánlatok közül, a felszámoló az ajánlati ár alapján határozza meg a nyertes pályázatot.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: Amennyiben több megfelelő ajánlat kerül benyújtásra és a benyújtott legmagasabb ajánlati árat követő ajánlati ár (ajánlati árak) a legmagasabb ajánlati ár 90%-át eléri (elérik), a felszámoló a pályázók között – közjegyző jelenlétében – nyilvános ártárgyalást tart. Az ártárgyalásra a felszámoló azokat az ajánlattevőket hívja meg, akiknek az adott vagyoncsoportra benyújtott ajánlati ára a legmagasabb ajánlati ár 90%-át elérte. A jelen pályázati felhívás a felszámoló számára nem jelent értékesítési kötelezettséget, megfelelő ajánlat hiányában a pályázatot eredménytelennek nyilváníthatja, és új pályázatot írhat ki. Az esetleges elővásárlási jogosultnak legkésőbb a pályázatok benyújtására nyitva álló határidő végéig igazolniuk kell a felszámoló felé elővásárlási jogosultságukat igazoló dokumentumokat. A végleges ajánlati ár kialakulását követően a felszámoló felhívásától kezdődően 10 nap áll rendelkezésre az elővásárlási jogosultnak, hogy nyilatkozzon élni kíván-e elővásárlási jogával.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P27171/tetelek.pdf

Licitnapló

2015.06.09 - 23:59
A pályázat véget ért
2015.05.22 - 09:00
A pályázat megkezdődött

Kérdések és válaszok

Ehhez az eljáráshoz még nem érkeztek kérdések.