Eljárás részletei

Fáj külterület 04. helyrajzi számú 3.865 négyzetméter területű kivett major megnevezésű ingatlan 1/1. tulajdoni hányada
1 tétel

Pályázat - "LÚC-FA 4" Kft. "felszámolás alatt"

Lezárult: 2015.06.08 - 11:00
A nyertes ár
Nettó 4 100 000 Ft
A pályázat eredményesen lezárult.

A PÁLYÁZAT EREDMÉNYES

Ismertető

Vidéki major
Jelentkezési és feltöltési határidő:
Pályázat kezdete:
Pályázat vége:
Becsérték:
Minimálár:
Nyertes ár:
Ügyszám:
EÉR azonosító:
Invalid date
2015.05.29 - 09:00
2015.06.08 - 11:00
Nettó 3 000 000 Ft
Nettó — Ft
Nettó 4 100 000 Ft
8.Fpk.05-14-000313
P27155

Bírálati szempontok, feltételek:

Felszámoló adatai

Cégnév:
LUBIN INVEST Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely:
1043 Budapest, Aradi utca 16..
Cégjegyzékszám:
01-09-983081

Adós adatai

Cégnév:
"LÚC-FA 4" Kft. "f.a."
Székhely:
3865 Fáj, Major major 4.
Cégjegyzékszám:
05-09-010517

Dokumentumok

2015.06.15 - 13:41
A pályázat eredményes

Pályázati Közlemény

Érvényes és eredményes a 8.Fpk.05-14-000313 ügyszámú nyilvános pályázat, a Lubin Invest Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-983081, székhely: 1043 Budapest, Aradi utca 16.., levelezési cím: 1043 Budapest, Aradi utca 16..) felszámoló által a "LÚC-FA 4 Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 05-09-010517, székhely: 3865 Fáj, Major major 4.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Nyertes ajánlat összege: 4 100 000 .-Ft
Nyertes ajánlattevő azonosító száma: P27155F1
Szerződéskötés dátuma: A nyertes pályázóval a felszámoló a pályázatbontást követő 30 napon belül adásvételi szerződést köt.
Az értékesítő a szerződést a nyertes ajánlattevővel köti meg.
2015.06.08 - 11:00
A pályázat véget ért

Pályázati Közlemény

Lezárult a(z) 8.Fpk.05-14-000313 ügyszámú nyilvános pályázat 2015. június 8. 11 óra 00 perckor, a Lubin Invest Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-983081, székhely: 1043 Budapest, Aradi utca 16.., levelezési cím: 1043 Budapest, Aradi utca 16..) felszámoló által a "LÚC-FA 4 Kft. „f.a.” (cégjegyzékszám / nyilvántartási szám: 05-09-010517, székhely: 3865 Fáj, Major major 4.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.

2015.05.29 - 09:00
A pályázat megkezdődött

Pályázati Közlemény

Megkezdődött a 8.Fpk.05-14-000313 ügyszámú nyilvános pályázat 2015. május 29. 09 óra 00 perckor, a Lubin Invest Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-983081, székhely: 1043 Budapest, Aradi utca 16.., levelezési cím: 1043 Budapest, Aradi utca 16..) felszámoló által a "LÚC-FA 4 Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 05-09-010517, székhely: 3865 Fáj, Major major 4.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Ajánlatát megteheti a pályázat oldalán: https://eer.gov.hu/palyazat/P27155.
2015.05.28 - 16:05
A pályázat meghirdetve

Pályázati Hirdetmény

A(z) Lubin Invest Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-983081, székhely: 1043 Budapest, Aradi utca 16.., levelezési cím: 1043 Budapest, Aradi utca 16..), mint a(z) "LÚC-FA 4 Kft. „f.a” (cégjegyzékszám: 05-09-010517, székhely: 3865 Fáj, Major major 4.) Miskolci Törvényszék 8.Fpk.05-14-000313. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2015. május 27. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingatlanát.

A pályázat adatai:
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be:
https://eer.gov.hu/palyazat/P27155
A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja:
2015. május 29. 09 óra 00 perc
A pályázatok benyújtásának határideje:
2015. június 8. 11 óra 00 perc

Ajánlati biztosíték összege: 150 000 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: Az ajánlati biztosítékot kérjük, hogy a felszámoló 12001008-01439058-00200008 számú bankszámlájára szíveskedjenek átutalással megfizetni oly módon, hogy a bánatpénz 2015. július 6.-ig jóváírásra kerüljön.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: Kérjük, hogy az átutalásnál "Lúc-Fa 4 Kft. "fa" bánatpénz" közleményt szíveskedjenek feltüntetni.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

Vidéki major

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) irányára összesen: 3 000 000 forint.


1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: major

Típus:
egyéb
Területe:
39 480 m²
Állapota:
egyéb
Tehermentes:
nem
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad:
1/1

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Település neve (ahol az ingatlan fekszik):
Fáj
Ingatlan fekvése:
külterület
Helyrajzi szám:
04
Ingatlan postai címe:
3865 Fáj, hrsz. 04
Területnagyság:
39 480 m²
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.):
major

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): • Jelzálogjog 14.982.000,- Ft erejéig a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium javára• végrehajtási jog 9.850.233,- Ft erejéig a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Területfejlesztési Tanács javára• jelzálogjog 360.500,- Ft erejéig az APEH Észak-magyarországi Regionális Igazgatóság javára• vezetékjog az ÉMÁSZ HÁLOZATI Kft. javára• végrehajtási jog 355.500,- Ft erejéig a NAV javára• végrehajtási jog 664.000,- Ft erejéig a NAV javára

Ingatlan állapota: egyéb

Az ingatlan(ok) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: A pályázattal kapcsolatban egyéb információ vonatkozásában az EÉR rendszeren keresztül lehet kérdéseket feltenni.

Vételár megfizetésének módja, határideje: Az adásvételi szerződés rendelkezései szerint a nyertes pályázónak a vételárat a szerződés aláírását követő 30 napon belül meg fizetnie (forintban) átutalással/készpénzben Lúc-Fa 4” Faipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság „felszámolás alatt” vételár” közleménnyel a felszámoló 12001008 - 01439058 – 00200008 számú bankszámlájára.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: A nyertes pályázóval a felszámoló a pályázatbontást követő 30 napon belül adásvételi szerződést köt.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: A felszámoló a beérkezett ajánlatok közül a legmagasabb összegű ajánlatot fogadja el, azonos összegű ajánlatok közül pedig azt fogadja el, amelyik ajánlat fizetési feltétele kedvezőbb.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: Tájékoztatjuk a pályázókat, hogy amennyiben az adásvételi szerződés a nyertes pályázó érdekkörében felmerülő okból nem jön létre, vagy a nyertes pályázó a vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg, vagy a Cstv. 49/A. § (4) bekezdés szerinti ajánlatot tévő pályázó a felszámoló által elrendelt ártárgyaláson neki felróható okból nem vesz részt, vagy a már megtett ajánlatától visszalép, az ajánlati biztosítékot elveszíti.

Az írásban benyújtott ajánlatnak tartalmaznia kell:
- a pályázó nevét, azonosító adatait,
- cég esetén 1 hónapnál nem régebbi cégkivonatot, aláírás címpéldányt,
- a megvásárolni kívánt vagyontárgy, valamint a nettó vételi ár egyértelmű megjelölésével,
- az ajánlott fizetési feltételeket,
- az ajánlati biztosíték befizetésének igazolását,
- 90 napos ajánlati kötöttség vállalását
- az esetleges vevőkijelölésre való jogosultság fenntartását, amennyiben az adásvételi szerződést nem a pályázó kívánja vevőként megkötni

A Cstv. 49/C. § (3) bekezdése szerint a jogszabály vagy szerződés alapján elővásárlásra jogosult jogát a nyilvános értékesítésen vagy azt követően a felszámoló felhívására gyakorolhatja oly módon, hogy a véglegesen kialakult vételár ismeretében nyilatkozik vételi szándékáról.

A felszámoló felhívja azon magánszemély vevők figyelmét, akik a jelen kiírás tárgyát képező új építésű lakóingatlanok ellenértékét részben vagy egészben kiegyenlítették, de a tulajdonjog átruházására nem került sor a felszámolás elrendelése előtt, a hogy őket az értékesítés során elővásárlási jog illeti meg, illetve lehetőségük van az általuk már megfizetett összeg vételárba történő beszámítására.

Az adásvételi szerződés elkészítésével és ellenjegyzésével szerződő felek a felszámoló által foglalkoztatott ügyvédet bízzák meg. Az ügyvédi munkadíj a vételár 1%-a +Áfát tartalmazó összeg, melyet nyertes pályázat esetén a vevő köteles megfizetni.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P27155/tetelek.pdf

Licitnapló

2015.06.08 - 11:00
A pályázat véget ért
2015.05.29 - 09:00
A pályázat megkezdődött

Kérdések és válaszok

Ehhez az eljáráshoz még nem érkeztek kérdések.

Tételek 1 db (1)

major
major
Település:
Fáj
Típus:
Egyéb
Típus leírása:
egyéb
Terület:
39480 m2
Állapot:
Egyéb
Tehermentes:
Nem
Tulajdoni hányad:
1/1

Ismertető

Vidéki major
Jelentkezési és feltöltési határidő:
Pályázat kezdete:
Pályázat vége:
Becsérték:
Minimálár:
Nyertes ár:
Ügyszám:
EÉR azonosító:
Invalid date
2015.05.29 - 09:00
2015.06.08 - 11:00
Nettó 3 000 000 Ft
Nettó — Ft
Nettó 4 100 000 Ft
8.Fpk.05-14-000313
P27155

Bírálati szempontok, feltételek:

Felszámoló adatai

Cégnév:
LUBIN INVEST Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely:
1043 Budapest, Aradi utca 16..
Cégjegyzékszám:
01-09-983081

Adós adatai

Cégnév:
"LÚC-FA 4" Kft. "f.a."
Székhely:
3865 Fáj, Major major 4.
Cégjegyzékszám:
05-09-010517

Dokumentumok

2015.06.15 - 13:41
A pályázat eredményes

Pályázati Közlemény

Érvényes és eredményes a 8.Fpk.05-14-000313 ügyszámú nyilvános pályázat, a Lubin Invest Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-983081, székhely: 1043 Budapest, Aradi utca 16.., levelezési cím: 1043 Budapest, Aradi utca 16..) felszámoló által a "LÚC-FA 4 Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 05-09-010517, székhely: 3865 Fáj, Major major 4.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Nyertes ajánlat összege: 4 100 000 .-Ft
Nyertes ajánlattevő azonosító száma: P27155F1
Szerződéskötés dátuma: A nyertes pályázóval a felszámoló a pályázatbontást követő 30 napon belül adásvételi szerződést köt.
Az értékesítő a szerződést a nyertes ajánlattevővel köti meg.
2015.06.08 - 11:00
A pályázat véget ért

Pályázati Közlemény

Lezárult a(z) 8.Fpk.05-14-000313 ügyszámú nyilvános pályázat 2015. június 8. 11 óra 00 perckor, a Lubin Invest Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-983081, székhely: 1043 Budapest, Aradi utca 16.., levelezési cím: 1043 Budapest, Aradi utca 16..) felszámoló által a "LÚC-FA 4 Kft. „f.a.” (cégjegyzékszám / nyilvántartási szám: 05-09-010517, székhely: 3865 Fáj, Major major 4.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.

2015.05.29 - 09:00
A pályázat megkezdődött

Pályázati Közlemény

Megkezdődött a 8.Fpk.05-14-000313 ügyszámú nyilvános pályázat 2015. május 29. 09 óra 00 perckor, a Lubin Invest Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-983081, székhely: 1043 Budapest, Aradi utca 16.., levelezési cím: 1043 Budapest, Aradi utca 16..) felszámoló által a "LÚC-FA 4 Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 05-09-010517, székhely: 3865 Fáj, Major major 4.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Ajánlatát megteheti a pályázat oldalán: https://eer.gov.hu/palyazat/P27155.
2015.05.28 - 16:05
A pályázat meghirdetve

Pályázati Hirdetmény

A(z) Lubin Invest Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-983081, székhely: 1043 Budapest, Aradi utca 16.., levelezési cím: 1043 Budapest, Aradi utca 16..), mint a(z) "LÚC-FA 4 Kft. „f.a” (cégjegyzékszám: 05-09-010517, székhely: 3865 Fáj, Major major 4.) Miskolci Törvényszék 8.Fpk.05-14-000313. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2015. május 27. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingatlanát.

A pályázat adatai:
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be:
https://eer.gov.hu/palyazat/P27155
A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja:
2015. május 29. 09 óra 00 perc
A pályázatok benyújtásának határideje:
2015. június 8. 11 óra 00 perc

Ajánlati biztosíték összege: 150 000 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: Az ajánlati biztosítékot kérjük, hogy a felszámoló 12001008-01439058-00200008 számú bankszámlájára szíveskedjenek átutalással megfizetni oly módon, hogy a bánatpénz 2015. július 6.-ig jóváírásra kerüljön.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: Kérjük, hogy az átutalásnál "Lúc-Fa 4 Kft. "fa" bánatpénz" közleményt szíveskedjenek feltüntetni.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

Vidéki major

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) irányára összesen: 3 000 000 forint.


1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: major

Típus:
egyéb
Területe:
39 480 m²
Állapota:
egyéb
Tehermentes:
nem
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad:
1/1

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Település neve (ahol az ingatlan fekszik):
Fáj
Ingatlan fekvése:
külterület
Helyrajzi szám:
04
Ingatlan postai címe:
3865 Fáj, hrsz. 04
Területnagyság:
39 480 m²
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.):
major

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): • Jelzálogjog 14.982.000,- Ft erejéig a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium javára• végrehajtási jog 9.850.233,- Ft erejéig a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Területfejlesztési Tanács javára• jelzálogjog 360.500,- Ft erejéig az APEH Észak-magyarországi Regionális Igazgatóság javára• vezetékjog az ÉMÁSZ HÁLOZATI Kft. javára• végrehajtási jog 355.500,- Ft erejéig a NAV javára• végrehajtási jog 664.000,- Ft erejéig a NAV javára

Ingatlan állapota: egyéb

Az ingatlan(ok) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: A pályázattal kapcsolatban egyéb információ vonatkozásában az EÉR rendszeren keresztül lehet kérdéseket feltenni.

Vételár megfizetésének módja, határideje: Az adásvételi szerződés rendelkezései szerint a nyertes pályázónak a vételárat a szerződés aláírását követő 30 napon belül meg fizetnie (forintban) átutalással/készpénzben Lúc-Fa 4” Faipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság „felszámolás alatt” vételár” közleménnyel a felszámoló 12001008 - 01439058 – 00200008 számú bankszámlájára.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: A nyertes pályázóval a felszámoló a pályázatbontást követő 30 napon belül adásvételi szerződést köt.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: A felszámoló a beérkezett ajánlatok közül a legmagasabb összegű ajánlatot fogadja el, azonos összegű ajánlatok közül pedig azt fogadja el, amelyik ajánlat fizetési feltétele kedvezőbb.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: Tájékoztatjuk a pályázókat, hogy amennyiben az adásvételi szerződés a nyertes pályázó érdekkörében felmerülő okból nem jön létre, vagy a nyertes pályázó a vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg, vagy a Cstv. 49/A. § (4) bekezdés szerinti ajánlatot tévő pályázó a felszámoló által elrendelt ártárgyaláson neki felróható okból nem vesz részt, vagy a már megtett ajánlatától visszalép, az ajánlati biztosítékot elveszíti.

Az írásban benyújtott ajánlatnak tartalmaznia kell:
- a pályázó nevét, azonosító adatait,
- cég esetén 1 hónapnál nem régebbi cégkivonatot, aláírás címpéldányt,
- a megvásárolni kívánt vagyontárgy, valamint a nettó vételi ár egyértelmű megjelölésével,
- az ajánlott fizetési feltételeket,
- az ajánlati biztosíték befizetésének igazolását,
- 90 napos ajánlati kötöttség vállalását
- az esetleges vevőkijelölésre való jogosultság fenntartását, amennyiben az adásvételi szerződést nem a pályázó kívánja vevőként megkötni

A Cstv. 49/C. § (3) bekezdése szerint a jogszabály vagy szerződés alapján elővásárlásra jogosult jogát a nyilvános értékesítésen vagy azt követően a felszámoló felhívására gyakorolhatja oly módon, hogy a véglegesen kialakult vételár ismeretében nyilatkozik vételi szándékáról.

A felszámoló felhívja azon magánszemély vevők figyelmét, akik a jelen kiírás tárgyát képező új építésű lakóingatlanok ellenértékét részben vagy egészben kiegyenlítették, de a tulajdonjog átruházására nem került sor a felszámolás elrendelése előtt, a hogy őket az értékesítés során elővásárlási jog illeti meg, illetve lehetőségük van az általuk már megfizetett összeg vételárba történő beszámítására.

Az adásvételi szerződés elkészítésével és ellenjegyzésével szerződő felek a felszámoló által foglalkoztatott ügyvédet bízzák meg. Az ügyvédi munkadíj a vételár 1%-a +Áfát tartalmazó összeg, melyet nyertes pályázat esetén a vevő köteles megfizetni.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P27155/tetelek.pdf

Licitnapló

2015.06.08 - 11:00
A pályázat véget ért
2015.05.29 - 09:00
A pályázat megkezdődött

Kérdések és válaszok

Ehhez az eljáráshoz még nem érkeztek kérdések.