Eljárás részletei

Csorna belterületén lévő egymás melletti telkek eladók
2 tétel

Pályázat - SZTG GÉPSZERVÍZ Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. "felszámolás alatt"

Eredménytelenítés ideje
Invalid date
Az eredménytelenítés oka: nincs ajánlat
Intézkedés: az értékesítő megteszi az intézkedéseket a megismételt értékesítés érdekében, az újabb értékesítési hirdetmény az előző hirdetmény ügyszámán kerül közzétételre.
Indoklás: Nem érkezett ajánlat
Kérjük tekintse meg a közleményt.

A PÁLYÁZAT EREDMÉNYTELEN

Ismertető

Az adós társaság ingatlanainak étékesítése során a következő vagyonelemek kerülnek megpályáztatásra - Csorna, belterület 2817 hrsz-ú kivett 1/1 tulajdoni hányadú beépítetlen terület, 6.722 m2 alapterületű, - Csorna, belterület 2818/1 hrsz-ú, megnevezése: Kivett lakóház, udvar 6.265 m2 alapterületű ingatlanokat A felszámoló a fenti vagyonelemeket a felszámoló kizárólag egyben kívánja értékesíteni.
Jelentkezési és feltöltési határidő:
Pályázat kezdete:
Pályázat vége:
Becsérték:
Minimálár:
Ügyszám:
EÉR azonosító:
Invalid date
2015.05.22 - 14:23
2015.06.06 - 14:23
Nettó 7 400 000 Ft
Nettó — Ft
3. Fpk.18-14-000084
P27125

Bírálati szempontok, feltételek:

Felszámoló adatai

Cégnév:
MTG-HOLDING Felszámoló és Vagyonkezelő Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely:
6500 Baja, Szeremlei utca 76..
Cégjegyzékszám:
03-09-126390

Adós adatai

Cégnév:
SZTG GÉPSZERVÍZ Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. "f.a."
Székhely:
9970 Szentgotthárd, Rákóczi utca 4.
Cégjegyzékszám:
18 09 108477

Dokumentumok

2015.06.08 - 08:34
A pályázat eredménytelen

Pályázati Közlemény

Eredménytelen a(z) 3. Fpk.18-14-000084 ügyszámú nyilvános pályázat, a MTG-Holding Kft. (cégjegyzékszám: 03-09-126390, székhely: 6500 Baja, Szeremlei utca 76.., levelezési cím: 6500 Baja, Szeremlei utca 76..) felszámoló által a SZTG GÉPSZERVÍZ KFT. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 18 09 108477, székhely: 9970 Szentgotthárd, Rákóczi utca 4.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Az eredménytelenség indoka: nem érkezett ajánlat
Nem érkezett ajánlat

Az értékesítő az alábbi tájékoztatást adja:
Megteszi az intézkedéseket a megismételt értékesítés érdekében, az újabb értékesítési hirdetmény az előző hirdetmény ügyszámán kerül közzétételre.
2015.06.06 - 14:23
A pályázat véget ért

Pályázati Közlemény

Lezárult a(z) 3. Fpk.18-14-000084 ügyszámú nyilvános pályázat 2015. június 6. 14 óra 23 perckor, a MTG-Holding Kft. (cégjegyzékszám: 03-09-126390, székhely: 6500 Baja, Szeremlei utca 76.., levelezési cím: 6500 Baja, Szeremlei utca 76..) felszámoló által a SZTG GÉPSZERVÍZ KFT. „f.a.” (cégjegyzékszám / nyilvántartási szám: 18 09 108477, székhely: 9970 Szentgotthárd, Rákóczi utca 4.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.

2015.05.22 - 14:23
A pályázat megkezdődött

Pályázati Közlemény

Megkezdődött a 3. Fpk.18-14-000084 ügyszámú nyilvános pályázat 2015. május 22. 14 óra 23 perckor, a MTG-Holding Kft. (cégjegyzékszám: 03-09-126390, székhely: 6500 Baja, Szeremlei utca 76.., levelezési cím: 6500 Baja, Szeremlei utca 76..) felszámoló által a SZTG GÉPSZERVÍZ KFT. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 18 09 108477, székhely: 9970 Szentgotthárd, Rákóczi utca 4.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Ajánlatát megteheti a pályázat oldalán: https://eer.gov.hu/palyazat/P27125.
2015.05.08 - 13:33
A pályázat meghirdetve

Pályázati Hirdetmény

A(z) MTG-Holding Kft. (cégjegyzékszám: 03-09-126390, székhely: 6500 Baja, Szeremlei utca 76.., levelezési cím: 6500 Baja, Szeremlei utca 76..), mint a(z) SZTG GÉPSZERVÍZ KFT. „f.a” (cégjegyzékszám: 18 09 108477, székhely: 9970 Szentgotthárd, Rákóczi utca 4.) SZOMBATHELYI TÖRVÉNYSZÉK 3. Fpk.18-14-000084 . sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2015. május 7. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingatlanát.

A pályázat adatai:
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be:
https://eer.gov.hu/palyazat/P27125
A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja:
2015. május 22. 14 óra 23 perc
A pályázatok benyújtásának határideje:
2015. június 6. 14 óra 23 perc

Ajánlati biztosíték összege: 370 000 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: Az ajánlati biztosíték összege 237/2009. (X.20.) Korm. rendelete alapján került kiszámításra. A kiszámított ajánlati biztosítékot az SZTG GÉPSZERVÍZ Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. "f.a." MKB Bank Zrt-nél vezetett 10300002-10629328-49020011 számú bankszámlájára kell megfizetni. SZTG GÉPSZERVÍZ Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. "f.a." ajánlati biztosíték megjelöléssel. Az ajánlati biztosíték fizetési kötelezettség csak abban az esetben tekintendő teljesítettnek, ha pályázat beadásakor feltöltésre kerülő befizetést igazoló dokumentumon túl, az előbbiekben megadott adósi bankszámlán hiánytalanul jóváírásra kerül az ajánlati biztosíték teljes összege. A pályázati felhívást kiíró felszámoló az esetleges felmerülő bankköltségekkel, árfolyamkülönbségekből adódó veszteségekkel, hiányokkal kapcsolatos hivatkozásokat nem fogad el.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: A szabálytalanul eljáró pályázót az eljárásból kizárja, az átutalt pályázati biztosítékot visszautalja. Ha a pályázati eljárás eredménytelen, az ajánlati biztosítékot a felszámoló 8 munkanapon belül visszautalja. Ha a pályázati eljárás eredményes, a felszámoló az ajánlati biztosítékot nyertes pályázónál a vételárba beszámítja, a többi pályázónak pedig az ajánlati biztosíték az eredményhirdetés napjától – a Cstv. 49/A.§.(4) bekezdés szerinti ártárgyalás esetén az ártárgyalás eredményhirdetése napjától – számított 8 munkanapon belül visszautalja. Az ajánlati biztosítékot a pályázó abban az esetben veszíti el, ha a szerződés a nyertes pályázó érdekkörében felmerült okból nem jön létre, vagy a nyertes pályázó a vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg, vagy a Cstv. 49/A.§ (4) bekezdés szerinti ajánlatot tévő pályázó az elrendelt elektronikus ártárgyaláson neki felróható okból nem vesz részt, vagy a már megtett ajánlatától visszalép.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

Az adós társaság ingatlanainak étékesítése során a következő vagyonelemek kerülnek megpályáztatásra
- Csorna, belterület 2817 hrsz-ú kivett 1/1 tulajdoni hányadú beépítetlen terület, 6.722 m2 alapterületű,
- Csorna, belterület 2818/1 hrsz-ú, megnevezése: Kivett lakóház, udvar 6.265 m2 alapterületű ingatlanokat
A felszámoló a fenti vagyonelemeket a felszámoló kizárólag egyben kívánja értékesíteni.

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) irányára összesen: 7 400 000 forint.


1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: beépítetlen terület

Típus:
telek
Területe:
6 722 m²
Állapota:
telek
Közművesítettség foka:
közművesítetlen
Tehermentes:
nem
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad:
1/1

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Település neve (ahol az ingatlan fekszik):
Csorna
Ingatlan fekvése:
belterület
Helyrajzi szám:
2817
Ingatlan postai címe:
9300 Csorna,
Területnagyság:
6 722 m²
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.):
beépítetlen terület

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): Jelzálogjog: 10.000.000.-Ft kölcsöntőke és járulékai erejéig. Jogosult: Zala Megyei Vállalkozásfejlesztési AlapítványVégrehajtási jog: 987.024.-Ft főkövetelés és járulékai erejéig. Jogosult: NAV. Végrehajtási jog: 2.343.407.-Ft adótartozás. Jogosult: NAV. Vezetékjog az 1. ingatlan 187 m2 nagyságú területére, Vezetékjog a 2. ingatlan 187 m2 nagyságú területére, Jogosult mindkét ingatlannál: E.ON ÉSZAK-DUNÁNTÚLI ÁRAMHÁLÓZATI ZRTÁrverés kitűzése: 2013.09.23-ig. Jogosult: Szabó S.Tamás Önálló Bírósági Végrehajtó.

Ingatlan állapota: telek

2. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: kivett lakóház, udvar

Típus:
telek
Területe:
6 265 m²
Állapota:
telek
Tehermentes:
nem
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad:
1/1

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Település neve (ahol az ingatlan fekszik):
Csorna
Ingatlan fekvése:
belterület
Helyrajzi szám:
2818/1
Ingatlan postai címe:
9300 Csorna,
Területnagyság:
6 265 m²
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.):
kivett lakóház, udvar

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): Jelzálogjog: 10.000.000.-Ft kölcsöntőke és járulékai erejéig. Jogosult: Zala Megyei Vállalkozásfejlesztési AlapítványVégrehajtási jog: 987.024.-Ft főkövetelés és járulékai erejéig. Jogosult: NAV. Végrehajtási jog: 2.343.407.-Ft adótartozás. Jogosult: NAV. Vezetékjog az 1. ingatlan 187 m2 nagyságú területére, Vezetékjog a 2. ingatlan 187 m2 nagyságú területére, Jogosult mindkét ingatlannál: E.ON ÉSZAK-DUNÁNTÚLI ÁRAMHÁLÓZATI ZRTÁrverés kitűzése: 2013.09.23-ig. Jogosult: Szabó S.Tamás Önálló Bírósági Végrehajtó.

Ingatlan állapota: telek

Az ingatlan(ok) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: A felszámoló által értékesíteni kívánt vagyonelem(ek) jelen hirdetmény Cégközlönyben történő közzétételét követő 12. napon (munkaszüneti nap esetén az azt követő napon), előzetes telefonon (+36 79 612 780) az értékesítési megbízottal történő egyeztetést, és regisztrációt követően, 9:00–11:00 óra közti időpontokban tekinthető(k) meg.A vagyoni elemek részletes leírása az EÉR rendszerben letölthető, előzetes költségtérítés megfizetése ellenében. A költségtérítés összege 50 000 Ft, amelyet a pályázó az EÉR elektronikus fizetési felületén teljesíthet. A pályázat benyújtásának nem feltétele a tenderfüzet igénylése.

Vételár megfizetésének módja, határideje: A vételár megfizetésének módja banki átutalás, határideje az adásvételi szerződés megkötésétől számított 15 napon belül, az ajánlati biztosítékon felül fennmaradó vételárat átutalással, egy összegben köteles megfizeti eladó részére. A tulajdonjogot szerző fél a nyilvános értékesítésen az adóssal, mint eladóval szemben beszámítással nem élhet.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: Szerződéskötésre a pályázat elbírálását követő 60 napon belül kerül sor. A szerződéskötés feltétele az EÉR rendszer üzemeltető számára történt és a felszámoló által véglegesnek elfogadott vételár 1%-os jutalék fizetési kötelezettség teljesítése, amely nem része a teljes vételárnak. Az adásvételi szerződés elkészítésével és ellenjegyzésével szerződő felek a felszámoló által kiválasztott ügyvédet bízzák meg, akinek munkadíját a vevő köteles megfizetni. Az ügyvédi munkadíj összege az átruházott vag

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: A vagyontárgyak birtokbavételéről és elszállításáról vevő a saját költségén, a teljes vételár megfizetésétől számított 15 napon belül köteles gondoskodni.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: A felszámoló a pályázati ajánlatokat a felkínált vételárak nagysága szerinti sorrendbe állítja, figyelmen kívül hagyva az érvénytelen ajánlatokat. A vásárlásra jogosult kiválasztásánál a kiemelt szempont az ajánlati ár nagysága. A pályázatok bontására a pályázati határidő lejártát követő 8 napon belül kerül sor. Az értékelésről készült jegyzőkönyvet a pályázatbontástól számított 20 napon belül a felszámoló elkészíti és az eredmény az EÉR felületén közzétételre kerül. A felszámoló több megfelelő azonos értékű (vételár vonatkozásában legfeljebb 10%-al eltérő pályázat esetén) nyilvános ártárgyalás tart. Az ártárgyalásról az EÉR rendszerének igénybevételével, üzenet útján értesíti az online ártárgyalási fordulóról, annak kezdő és záró időpontjáról az érdekelteket. A meghirdetett vagyonelemek kizárólag együttesen kerülnek értékesítésre, együttes értékesítés sikertelensége esetén – megfelelő ajánlat hiányában – az eljárás eredménytelen. A felszámoló eredménytelennek nyilvánítja a pályázati eljárást, akkor is ha a Cstv. 49/D §. szerinti zálogjogosult túl alacsonynak minősíti az ajánlati árat. Jelen hirdetményre a 237/2009 (X.20) Korm.. rendelet és a 17/2014. (II.3) Korm. rendelet vonatkozó szabályai az irányadóak. Ezen a jogcímen sem a felszámolóval, sem az általa képviselt felszámolás alatt álló társasággal szemben semmilyen jogcímen igény nem érvényesíthető. Eladók kellékszavatosságot nem vállalnak. Az értékesítésre az ÁFA tv. megfelelő rendelkezései irányadóak.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: A fenti vagyonelemeket a felszámoló kizárólag egyben kívánja értékesíteni.
Az EÉR igénybevételével elektronikusan írásban benyújtott ajánlatnak az alábbiakat kell tartalmaznia:
- a pályázó nevét, azonosító adatait,
- cég esetén 1 hónapnál nem régebbi cégkivonatot, aláírási címpéldányt,
- a megvásárolni kívánt vagyontárgyat,
- a nettó vételi ár egyértelmű megjelölését,
- az ajánlott fizetési feltételeket,
- az ajánlati biztosíték befizetésének igazolását,
- 120 napos ajánlati kötöttség vállalását,
- A megajánlott vételár rendelkezésre állását ­ a bánatpénzt meghaladó részben ­ a pályázónak igazolnia kell. Igazolásként az erre a célra elkülönített és zárolt bankszámlán történő pénz rendelkezésre állásának banki igazolása, vagy bankgarancia, vagy az ügyvédi letétbe helyezés hitelt érdemlő igazolása (ügyvédi letéti szerződéssel és a letéti bankszámlára történő befizetés banki igazolásával) fogadható el, melyet a pályázathoz okiratban köteles csatolni.
- tudomásulvételi nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy ha a 15 napos fizetési határidő eredménytelenül telik el, az eladók elállnak a szerződéstől,
- kötelezettségvállaló nyilatkozat, hogy a vevő a vagyontárgyakat a vételár kifizetésétől számított legkésőbb 15 napon belül birtokba veszi.
- A pályázók pályázatukban kötelesek nyilatkozni, hogy a pályázati kiírásban foglalt feltételeket elfogadják.
- A vevőnek vállalnia kell az adott ingatlanon jelenleg fennálló és később felmerülő valamennyi környezeti kár elhárítását korlátozás nélkül.
- az ügyvédi munkadíj megfizetésére vonatkozó kötelezettségvállalást,
A pályázatban nyilatkozni kell arról is, hogy a befizetett ajánlati biztosítékot - ajánlatának el nem fogadása esetén - milyen bankszámlára kéri visszautalni a pályázó.
Az elővásárlási jog gyakorlása érdekében a felszámoló felhívja a jogosultak figyelmét arra, hogy elővásárlási joguk fennállását és elérhetőségeiket a pályázat benyújtási határidejéig jelentsék be a felszámolónál annak érdekében, hogy a nyertes ajánlat az elővásárlási jogosultakkal közölhető legyen. A bejelentés elmaradása esetén a felszámoló úgy tekinti, hogy az elővásárlási jogosultak elővásárlási jogukkal élni nem kívánnak, az ajánlatok közlését nem kérik.
A kiíró fenntartja magának a jogot, hogy amennyiben a pályázati kiírásban szereplő vagyonelemekre vonatkozóan a pályázati kiírás időpontjában nem ismert információ jut a tudomására, vagy egyéb az értékesítést befolyásoló ok merül fel, a pályázati kiírást visszavonja.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P27125/tetelek.pdf

A fenti vagyontárgyról készített részletes tender füzet megvásárolható az alábbi oldalon: https://eer.gov.hu/palyazat/P27125#tenderfuzet

Kérdések és válaszok

Ehhez az eljáráshoz még nem érkeztek kérdések.

Tételek 2 db (1 - 2)

beépítetlen terület
Csorna belterületén lévő 1/1 tulajdoni hányadú telek, a település határában
Település:
Csorna
Típus:
Telek
Terület:
6722 m2
Állapot:
Egyéb
Közművesített:
Közművesítetlen
Tehermentes:
Nem
Tulajdoni hányad:
1/1
kivett lakóház, udvar
építési telek
Település:
Csorna
Típus:
Telek
Terület:
6265 m2
Állapot:
Egyéb
Tehermentes:
Nem
Tulajdoni hányad:
1/1

Ismertető

Az adós társaság ingatlanainak étékesítése során a következő vagyonelemek kerülnek megpályáztatásra - Csorna, belterület 2817 hrsz-ú kivett 1/1 tulajdoni hányadú beépítetlen terület, 6.722 m2 alapterületű, - Csorna, belterület 2818/1 hrsz-ú, megnevezése: Kivett lakóház, udvar 6.265 m2 alapterületű ingatlanokat A felszámoló a fenti vagyonelemeket a felszámoló kizárólag egyben kívánja értékesíteni.
Jelentkezési és feltöltési határidő:
Pályázat kezdete:
Pályázat vége:
Becsérték:
Minimálár:
Ügyszám:
EÉR azonosító:
Invalid date
2015.05.22 - 14:23
2015.06.06 - 14:23
Nettó 7 400 000 Ft
Nettó — Ft
3. Fpk.18-14-000084
P27125

Bírálati szempontok, feltételek:

Felszámoló adatai

Cégnév:
MTG-HOLDING Felszámoló és Vagyonkezelő Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely:
6500 Baja, Szeremlei utca 76..
Cégjegyzékszám:
03-09-126390

Adós adatai

Cégnév:
SZTG GÉPSZERVÍZ Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. "f.a."
Székhely:
9970 Szentgotthárd, Rákóczi utca 4.
Cégjegyzékszám:
18 09 108477

Dokumentumok

2015.06.08 - 08:34
A pályázat eredménytelen

Pályázati Közlemény

Eredménytelen a(z) 3. Fpk.18-14-000084 ügyszámú nyilvános pályázat, a MTG-Holding Kft. (cégjegyzékszám: 03-09-126390, székhely: 6500 Baja, Szeremlei utca 76.., levelezési cím: 6500 Baja, Szeremlei utca 76..) felszámoló által a SZTG GÉPSZERVÍZ KFT. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 18 09 108477, székhely: 9970 Szentgotthárd, Rákóczi utca 4.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Az eredménytelenség indoka: nem érkezett ajánlat
Nem érkezett ajánlat

Az értékesítő az alábbi tájékoztatást adja:
Megteszi az intézkedéseket a megismételt értékesítés érdekében, az újabb értékesítési hirdetmény az előző hirdetmény ügyszámán kerül közzétételre.
2015.06.06 - 14:23
A pályázat véget ért

Pályázati Közlemény

Lezárult a(z) 3. Fpk.18-14-000084 ügyszámú nyilvános pályázat 2015. június 6. 14 óra 23 perckor, a MTG-Holding Kft. (cégjegyzékszám: 03-09-126390, székhely: 6500 Baja, Szeremlei utca 76.., levelezési cím: 6500 Baja, Szeremlei utca 76..) felszámoló által a SZTG GÉPSZERVÍZ KFT. „f.a.” (cégjegyzékszám / nyilvántartási szám: 18 09 108477, székhely: 9970 Szentgotthárd, Rákóczi utca 4.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.

2015.05.22 - 14:23
A pályázat megkezdődött

Pályázati Közlemény

Megkezdődött a 3. Fpk.18-14-000084 ügyszámú nyilvános pályázat 2015. május 22. 14 óra 23 perckor, a MTG-Holding Kft. (cégjegyzékszám: 03-09-126390, székhely: 6500 Baja, Szeremlei utca 76.., levelezési cím: 6500 Baja, Szeremlei utca 76..) felszámoló által a SZTG GÉPSZERVÍZ KFT. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 18 09 108477, székhely: 9970 Szentgotthárd, Rákóczi utca 4.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Ajánlatát megteheti a pályázat oldalán: https://eer.gov.hu/palyazat/P27125.
2015.05.08 - 13:33
A pályázat meghirdetve

Pályázati Hirdetmény

A(z) MTG-Holding Kft. (cégjegyzékszám: 03-09-126390, székhely: 6500 Baja, Szeremlei utca 76.., levelezési cím: 6500 Baja, Szeremlei utca 76..), mint a(z) SZTG GÉPSZERVÍZ KFT. „f.a” (cégjegyzékszám: 18 09 108477, székhely: 9970 Szentgotthárd, Rákóczi utca 4.) SZOMBATHELYI TÖRVÉNYSZÉK 3. Fpk.18-14-000084 . sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2015. május 7. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingatlanát.

A pályázat adatai:
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be:
https://eer.gov.hu/palyazat/P27125
A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja:
2015. május 22. 14 óra 23 perc
A pályázatok benyújtásának határideje:
2015. június 6. 14 óra 23 perc

Ajánlati biztosíték összege: 370 000 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: Az ajánlati biztosíték összege 237/2009. (X.20.) Korm. rendelete alapján került kiszámításra. A kiszámított ajánlati biztosítékot az SZTG GÉPSZERVÍZ Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. "f.a." MKB Bank Zrt-nél vezetett 10300002-10629328-49020011 számú bankszámlájára kell megfizetni. SZTG GÉPSZERVÍZ Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. "f.a." ajánlati biztosíték megjelöléssel. Az ajánlati biztosíték fizetési kötelezettség csak abban az esetben tekintendő teljesítettnek, ha pályázat beadásakor feltöltésre kerülő befizetést igazoló dokumentumon túl, az előbbiekben megadott adósi bankszámlán hiánytalanul jóváírásra kerül az ajánlati biztosíték teljes összege. A pályázati felhívást kiíró felszámoló az esetleges felmerülő bankköltségekkel, árfolyamkülönbségekből adódó veszteségekkel, hiányokkal kapcsolatos hivatkozásokat nem fogad el.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: A szabálytalanul eljáró pályázót az eljárásból kizárja, az átutalt pályázati biztosítékot visszautalja. Ha a pályázati eljárás eredménytelen, az ajánlati biztosítékot a felszámoló 8 munkanapon belül visszautalja. Ha a pályázati eljárás eredményes, a felszámoló az ajánlati biztosítékot nyertes pályázónál a vételárba beszámítja, a többi pályázónak pedig az ajánlati biztosíték az eredményhirdetés napjától – a Cstv. 49/A.§.(4) bekezdés szerinti ártárgyalás esetén az ártárgyalás eredményhirdetése napjától – számított 8 munkanapon belül visszautalja. Az ajánlati biztosítékot a pályázó abban az esetben veszíti el, ha a szerződés a nyertes pályázó érdekkörében felmerült okból nem jön létre, vagy a nyertes pályázó a vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg, vagy a Cstv. 49/A.§ (4) bekezdés szerinti ajánlatot tévő pályázó az elrendelt elektronikus ártárgyaláson neki felróható okból nem vesz részt, vagy a már megtett ajánlatától visszalép.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

Az adós társaság ingatlanainak étékesítése során a következő vagyonelemek kerülnek megpályáztatásra
- Csorna, belterület 2817 hrsz-ú kivett 1/1 tulajdoni hányadú beépítetlen terület, 6.722 m2 alapterületű,
- Csorna, belterület 2818/1 hrsz-ú, megnevezése: Kivett lakóház, udvar 6.265 m2 alapterületű ingatlanokat
A felszámoló a fenti vagyonelemeket a felszámoló kizárólag egyben kívánja értékesíteni.

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) irányára összesen: 7 400 000 forint.


1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: beépítetlen terület

Típus:
telek
Területe:
6 722 m²
Állapota:
telek
Közművesítettség foka:
közművesítetlen
Tehermentes:
nem
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad:
1/1

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Település neve (ahol az ingatlan fekszik):
Csorna
Ingatlan fekvése:
belterület
Helyrajzi szám:
2817
Ingatlan postai címe:
9300 Csorna,
Területnagyság:
6 722 m²
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.):
beépítetlen terület

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): Jelzálogjog: 10.000.000.-Ft kölcsöntőke és járulékai erejéig. Jogosult: Zala Megyei Vállalkozásfejlesztési AlapítványVégrehajtási jog: 987.024.-Ft főkövetelés és járulékai erejéig. Jogosult: NAV. Végrehajtási jog: 2.343.407.-Ft adótartozás. Jogosult: NAV. Vezetékjog az 1. ingatlan 187 m2 nagyságú területére, Vezetékjog a 2. ingatlan 187 m2 nagyságú területére, Jogosult mindkét ingatlannál: E.ON ÉSZAK-DUNÁNTÚLI ÁRAMHÁLÓZATI ZRTÁrverés kitűzése: 2013.09.23-ig. Jogosult: Szabó S.Tamás Önálló Bírósági Végrehajtó.

Ingatlan állapota: telek

2. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: kivett lakóház, udvar

Típus:
telek
Területe:
6 265 m²
Állapota:
telek
Tehermentes:
nem
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad:
1/1

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Település neve (ahol az ingatlan fekszik):
Csorna
Ingatlan fekvése:
belterület
Helyrajzi szám:
2818/1
Ingatlan postai címe:
9300 Csorna,
Területnagyság:
6 265 m²
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.):
kivett lakóház, udvar

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): Jelzálogjog: 10.000.000.-Ft kölcsöntőke és járulékai erejéig. Jogosult: Zala Megyei Vállalkozásfejlesztési AlapítványVégrehajtási jog: 987.024.-Ft főkövetelés és járulékai erejéig. Jogosult: NAV. Végrehajtási jog: 2.343.407.-Ft adótartozás. Jogosult: NAV. Vezetékjog az 1. ingatlan 187 m2 nagyságú területére, Vezetékjog a 2. ingatlan 187 m2 nagyságú területére, Jogosult mindkét ingatlannál: E.ON ÉSZAK-DUNÁNTÚLI ÁRAMHÁLÓZATI ZRTÁrverés kitűzése: 2013.09.23-ig. Jogosult: Szabó S.Tamás Önálló Bírósági Végrehajtó.

Ingatlan állapota: telek

Az ingatlan(ok) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: A felszámoló által értékesíteni kívánt vagyonelem(ek) jelen hirdetmény Cégközlönyben történő közzétételét követő 12. napon (munkaszüneti nap esetén az azt követő napon), előzetes telefonon (+36 79 612 780) az értékesítési megbízottal történő egyeztetést, és regisztrációt követően, 9:00–11:00 óra közti időpontokban tekinthető(k) meg.A vagyoni elemek részletes leírása az EÉR rendszerben letölthető, előzetes költségtérítés megfizetése ellenében. A költségtérítés összege 50 000 Ft, amelyet a pályázó az EÉR elektronikus fizetési felületén teljesíthet. A pályázat benyújtásának nem feltétele a tenderfüzet igénylése.

Vételár megfizetésének módja, határideje: A vételár megfizetésének módja banki átutalás, határideje az adásvételi szerződés megkötésétől számított 15 napon belül, az ajánlati biztosítékon felül fennmaradó vételárat átutalással, egy összegben köteles megfizeti eladó részére. A tulajdonjogot szerző fél a nyilvános értékesítésen az adóssal, mint eladóval szemben beszámítással nem élhet.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: Szerződéskötésre a pályázat elbírálását követő 60 napon belül kerül sor. A szerződéskötés feltétele az EÉR rendszer üzemeltető számára történt és a felszámoló által véglegesnek elfogadott vételár 1%-os jutalék fizetési kötelezettség teljesítése, amely nem része a teljes vételárnak. Az adásvételi szerződés elkészítésével és ellenjegyzésével szerződő felek a felszámoló által kiválasztott ügyvédet bízzák meg, akinek munkadíját a vevő köteles megfizetni. Az ügyvédi munkadíj összege az átruházott vag

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: A vagyontárgyak birtokbavételéről és elszállításáról vevő a saját költségén, a teljes vételár megfizetésétől számított 15 napon belül köteles gondoskodni.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: A felszámoló a pályázati ajánlatokat a felkínált vételárak nagysága szerinti sorrendbe állítja, figyelmen kívül hagyva az érvénytelen ajánlatokat. A vásárlásra jogosult kiválasztásánál a kiemelt szempont az ajánlati ár nagysága. A pályázatok bontására a pályázati határidő lejártát követő 8 napon belül kerül sor. Az értékelésről készült jegyzőkönyvet a pályázatbontástól számított 20 napon belül a felszámoló elkészíti és az eredmény az EÉR felületén közzétételre kerül. A felszámoló több megfelelő azonos értékű (vételár vonatkozásában legfeljebb 10%-al eltérő pályázat esetén) nyilvános ártárgyalás tart. Az ártárgyalásról az EÉR rendszerének igénybevételével, üzenet útján értesíti az online ártárgyalási fordulóról, annak kezdő és záró időpontjáról az érdekelteket. A meghirdetett vagyonelemek kizárólag együttesen kerülnek értékesítésre, együttes értékesítés sikertelensége esetén – megfelelő ajánlat hiányában – az eljárás eredménytelen. A felszámoló eredménytelennek nyilvánítja a pályázati eljárást, akkor is ha a Cstv. 49/D §. szerinti zálogjogosult túl alacsonynak minősíti az ajánlati árat. Jelen hirdetményre a 237/2009 (X.20) Korm.. rendelet és a 17/2014. (II.3) Korm. rendelet vonatkozó szabályai az irányadóak. Ezen a jogcímen sem a felszámolóval, sem az általa képviselt felszámolás alatt álló társasággal szemben semmilyen jogcímen igény nem érvényesíthető. Eladók kellékszavatosságot nem vállalnak. Az értékesítésre az ÁFA tv. megfelelő rendelkezései irányadóak.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: A fenti vagyonelemeket a felszámoló kizárólag egyben kívánja értékesíteni.
Az EÉR igénybevételével elektronikusan írásban benyújtott ajánlatnak az alábbiakat kell tartalmaznia:
- a pályázó nevét, azonosító adatait,
- cég esetén 1 hónapnál nem régebbi cégkivonatot, aláírási címpéldányt,
- a megvásárolni kívánt vagyontárgyat,
- a nettó vételi ár egyértelmű megjelölését,
- az ajánlott fizetési feltételeket,
- az ajánlati biztosíték befizetésének igazolását,
- 120 napos ajánlati kötöttség vállalását,
- A megajánlott vételár rendelkezésre állását ­ a bánatpénzt meghaladó részben ­ a pályázónak igazolnia kell. Igazolásként az erre a célra elkülönített és zárolt bankszámlán történő pénz rendelkezésre állásának banki igazolása, vagy bankgarancia, vagy az ügyvédi letétbe helyezés hitelt érdemlő igazolása (ügyvédi letéti szerződéssel és a letéti bankszámlára történő befizetés banki igazolásával) fogadható el, melyet a pályázathoz okiratban köteles csatolni.
- tudomásulvételi nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy ha a 15 napos fizetési határidő eredménytelenül telik el, az eladók elállnak a szerződéstől,
- kötelezettségvállaló nyilatkozat, hogy a vevő a vagyontárgyakat a vételár kifizetésétől számított legkésőbb 15 napon belül birtokba veszi.
- A pályázók pályázatukban kötelesek nyilatkozni, hogy a pályázati kiírásban foglalt feltételeket elfogadják.
- A vevőnek vállalnia kell az adott ingatlanon jelenleg fennálló és később felmerülő valamennyi környezeti kár elhárítását korlátozás nélkül.
- az ügyvédi munkadíj megfizetésére vonatkozó kötelezettségvállalást,
A pályázatban nyilatkozni kell arról is, hogy a befizetett ajánlati biztosítékot - ajánlatának el nem fogadása esetén - milyen bankszámlára kéri visszautalni a pályázó.
Az elővásárlási jog gyakorlása érdekében a felszámoló felhívja a jogosultak figyelmét arra, hogy elővásárlási joguk fennállását és elérhetőségeiket a pályázat benyújtási határidejéig jelentsék be a felszámolónál annak érdekében, hogy a nyertes ajánlat az elővásárlási jogosultakkal közölhető legyen. A bejelentés elmaradása esetén a felszámoló úgy tekinti, hogy az elővásárlási jogosultak elővásárlási jogukkal élni nem kívánnak, az ajánlatok közlését nem kérik.
A kiíró fenntartja magának a jogot, hogy amennyiben a pályázati kiírásban szereplő vagyonelemekre vonatkozóan a pályázati kiírás időpontjában nem ismert információ jut a tudomására, vagy egyéb az értékesítést befolyásoló ok merül fel, a pályázati kiírást visszavonja.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P27125/tetelek.pdf

A fenti vagyontárgyról készített részletes tender füzet megvásárolható az alábbi oldalon: https://eer.gov.hu/palyazat/P27125#tenderfuzet

Kérdések és válaszok

Ehhez az eljáráshoz még nem érkeztek kérdések.