Eljárás részletei

Esztergom, Újdombrád, Mezőcsát belterületi ingatlanok
7 tétel

Pályázat - UJ STRIGON Kereskedelmi, Termelő és Szolgáltató Kft. "felszámolás alatt"

Eredménytelenítés ideje
Invalid date
Az eredménytelenítés oka: nincs ajánlat
Intézkedés: az értékesítő megteszi az intézkedéseket a megismételt értékesítés érdekében, az újabb értékesítési hirdetmény az előző hirdetmény ügyszámán kerül közzétételre.
Indoklás: A pályázatok benyújtására megadott határidő lejártáig pályázat nem érkezett.
Kérjük tekintse meg a közleményt.

A PÁLYÁZAT EREDMÉNYTELEN

Ismertető

1./ Esztergom belterület Helyrajzi szám: 18170/32 2./ Újdombrád belterület Helyrajzi szám: 362 3./ 3450 Mezőcsát, Szent István út 105. Helyrajzi szám: 422/3 4./ Mezőcsát belterület Helyrajzi szám: 421/1 5./ Esztergom belterület Helyrajzi szám: 18170/6 6./ Esztergom belterület Helyrajzi szám: 18170/30 7./ Esztergom belterület Helyrajzi szám: 18170/31
Jelentkezési és feltöltési határidő:
Pályázat kezdete:
Pályázat vége:
Becsérték:
Minimálár:
Ügyszám:
EÉR azonosító:
Invalid date
2015.06.01 - 15:34
2015.06.16 - 15:34
Nettó 270 000 000 Ft
Nettó — Ft
6.Fpk.11-14-070137
P27023

Bírálati szempontok, feltételek:

Felszámoló adatai

Cégnév:
ALLEGO Vagyonkezelő és Pénzügyi Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely:
1054 Budapest, Hold utca 21..
Cégjegyzékszám:
01-09-695300

Adós adatai

Cégnév:
UJ STRIGON Kereskedelmi, Termelő és Szolgáltató Kft. "f.a."
Székhely:
2500 Esztergom, Schweidel utca 50..
Cégjegyzékszám:
11-09-002628

Dokumentumok

2015.06.18 - 12:53
A pályázat eredménytelen

Pályázati Közlemény

Eredménytelen a(z) 6.Fpk.11-14-070137 ügyszámú nyilvános pályázat, a ALLEGO Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-695300, székhely: 1054 Budapest, Hold utca 21.., levelezési cím: 1054 Budapest, Hold utca 21..) felszámoló által a UJ STRIGON Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 11-09-002628, székhely: 2500 Esztergom, Schweidel utca 50..) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Az eredménytelenség indoka: nem érkezett ajánlat
A pályázatok benyújtására megadott határidő lejártáig pályázat nem érkezett.

Az értékesítő az alábbi tájékoztatást adja:
Megteszi az intézkedéseket a megismételt értékesítés érdekében, az újabb értékesítési hirdetmény az előző hirdetmény ügyszámán kerül közzétételre.
2015.06.16 - 15:34
A pályázat véget ért

Pályázati Közlemény

Lezárult a(z) 6.Fpk.11-14-070137 ügyszámú nyilvános pályázat 2015. június 16. 15 óra 34 perckor, a ALLEGO Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-695300, székhely: 1054 Budapest, Hold utca 21.., levelezési cím: 1054 Budapest, Hold utca 21..) felszámoló által a UJ STRIGON Kft. „f.a.” (cégjegyzékszám / nyilvántartási szám: 11-09-002628, székhely: 2500 Esztergom, Schweidel utca 50..) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.

2015.06.01 - 15:34
A pályázat megkezdődött

Pályázati Közlemény

Megkezdődött a 6.Fpk.11-14-070137 ügyszámú nyilvános pályázat 2015. június 1. 15 óra 34 perckor, a ALLEGO Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-695300, székhely: 1054 Budapest, Hold utca 21.., levelezési cím: 1054 Budapest, Hold utca 21..) felszámoló által a UJ STRIGON Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 11-09-002628, székhely: 2500 Esztergom, Schweidel utca 50..) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Ajánlatát megteheti a pályázat oldalán: https://eer.gov.hu/palyazat/P27023.
2015.05.07 - 11:04
A pályázat meghirdetve

Pályázati Hirdetmény

A(z) ALLEGO Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-695300, székhely: 1054 Budapest, Hold utca 21.., levelezési cím: 1054 Budapest, Hold utca 21..), mint a(z) UJ STRIGON Kft. „f.a” (cégjegyzékszám: 11-09-002628, székhely: 2500 Esztergom, Schweidel utca 50..) Komárom-Esztergom Megyei Bíróság 6.Fpk.11-14-070137/11.. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2015. május 7. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingatlanát.

A pályázat adatai:
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be:
https://eer.gov.hu/palyazat/P27023
A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja:
2015. június 1. 15 óra 34 perc
A pályázatok benyújtásának határideje:
2015. június 16. 15 óra 34 perc

Ajánlati biztosíték összege: 8 100 000 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: Az ajánlati biztosítékként a meghirdetett irányár 3%-át kitevő „bánatpénz” befizetése, „UJ STRIGON Kft. „f.a.” bánatpénz” megjelöléssel a felszámoló 10404508-45015728-00000000 számú bankszámlájára.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: Az ajánlati biztosíték a nyertes pályázónál a vételárba beszámításba kerül, míg az eredménytelen pályázók részére az eredményhirdetést követő 8 napon belül visszautalásra kerül.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

1./ Esztergom belterület
Helyrajzi szám: 18170/32
2./ Újdombrád belterület
Helyrajzi szám: 362
3./ 3450 Mezőcsát, Szent István út 105.
Helyrajzi szám: 422/3
4./ Mezőcsát belterület
Helyrajzi szám: 421/1
5./ Esztergom belterület
Helyrajzi szám: 18170/6
6./ Esztergom belterület
Helyrajzi szám: 18170/30
7./ Esztergom belterület
Helyrajzi szám: 18170/31

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) irányára összesen: 270 000 000 forint.


1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: Esztergom belterület

Típus:
ipari ingatlan
Területe:
6 165 m²
Állapota:
felújítandó
Közművesítettség foka:
részlegesen közművesített
Tehermentes:
nem
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad:
1/1

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Ingatlan fekvése:
belterület
Helyrajzi szám:
18170/32
Területnagyság:
6 165 m²
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.):
Esztergom belterület

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

Tulajdonos neve, címe:
„UJ STRIGON” Kereskedelmi, Termelőés Szolgáltató Kft. „f.a.”2500 Esztergom, Schweidel utca 50.

Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): 2. Bejegyző határozat, érkezési idő: 51693/3/1992.05.05Önálló szöveges bejegyzés a 18170/32. hrsz. ingatlan területét 6045 m2-re növeltem.3. Bejegyző határozat, érkezési idő: 34936/3/2010.08.11Önálló szöveges bejegyzés telekhatár-rendezés a 32/2009. számú változási vázrajz alapján.17. Bejegyző határozat, érkezési idő: 37600/2013.07.31Keretbiztosítéki jelzálogjog 120 000 000 FT, azaz százhúszmillió Ft erejéig.A szerződés szerinti ügyleti kamata, kezelési költsége, jogérvényesítési költség biztosítéka, továbbá késedelmi kamata erejéig. – a 11064/Ü/2230/2013/3 ügyszámú közjegyzői okiratban szereplő további ingatlanokat is - .jogosult:név: FITNESS CONCEPT KFT törzsszám: 23572881Cím: 1051 BUDAPEST V. KER. Hercegprímás utca 12.18. Bejegyző határozat, érkezési idő: 37600/2013.07.31Elővásárlási jogjogosult:név: FITNESS CONCEPT KFT törzsszám: 23572881Cím: 1051 BUDAPEST V. KER. Hercegprímás utca 12.

Ingatlan állapota: felújítandó

2. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: Újdombrád belterület

Típus:
ipari ingatlan
Területe:
14 242 m²
Állapota:
felújítandó
Közművesítettség foka:
részlegesen közművesített
Tehermentes:
nem
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad:
1/1

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Ingatlan fekvése:
belterület
Helyrajzi szám:
362
Területnagyság:
14 242 m²
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.):
Újdombrád belterület

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

Tulajdonos neve, címe:
„UJ STRIGON” Kereskedelmi, Termelőés Szolgáltató Kft.2500 Esztergom, Schweidel utca 50.

Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): 6. Bejegyző határozat, érkezési idő: 46308/1998.12.04Földmérési jelek elhelyezését biztosító használati jog illeti a Sz.Sz.B.M-i Földhivatalt.jogosult:név: MAGYAR ÁLLAMCím: - -9. Bejegyző határozat: 42556/2008.12.17Vezetékjogvezetékjog bejegyzés 22 kV-os közcélú légvezetékre: 218 m2 területnagyságra vonatkozik. Eng. szám:LE-2960 (4941)/08.jogosult:név: E.ON. TISZÁNTÚLI ÁTRAMHÁLÓZATI ZRT.törzsszám: 10750036Cím: 4024 DEBRECEN, Kossuth Lajos utca 41.11. Bejegyző határozat, érkezési idő: 38051/2/2013.07.31Keretbiztosítéki jelzálogjog 120 000 000 FT, azaz százhúszmillió Ft és a közjegyzői okiratban meghatározott járulékok erejéig.egyetemleges.jogosult:név: FITNESS CONCEPT KFT törzsszám: 23572881Cím: 1051 BUDAPEST V. KER. Hercegprímás utca 12.12. Bejegyző határozat, érkezési idő: 38051/2/2013.07.31Elővásárlási jogjogosult:név: FITNESS CONCEPT KFT törzsszám: 23572881Cím: 1051 BUDAPEST V. KER. Hercegprímás utca 12.

Ingatlan állapota: felújítandó

3. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: Mezőcsát kandalló üzem

Típus:
kivett üzem
Területe:
18 474 m²
Állapota:
felújítandó
Közművesítettség foka:
részlegesen közművesített
Tehermentes:
nem
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad:
1/1

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Ingatlan fekvése:
belterület
Helyrajzi szám:
422/3
Területnagyság:
18 474 m²
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.):
Mezőcsát kandalló üzem

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

Tulajdonos neve, címe:
„UJ STRIGON” Kereskedelmi, Termelőés Szolgáltató Kft.2500 Esztergom, Schweidel utca 50.

Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): 2. Bejegyző határozat, érkezési idő: 32408/2012.04.13Jelzálogjog 80 401 984 FT, azaz nyolcvanmillió-négyszázegyezer-kilencszáznyolcvannégy FT összeg és járulékai erejéig.Járulék mértéke: a Székesfehérváron, 2012. április 10-én kelt, 42016/Ü/638/2012/1. ügyszámú közjegyzői okiratban foglaltak szerint. Képviseletében eljár: KDRFÜ Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit KFT. (8000 Székesfehérvár, Rákóczi út 1.)jogosult:név: NEMZETI FEJLESZTÉSI ÜGYNÖKSÉG törzsszám: 15598323Cím: 1077 BUDAPEST Wesselényi utca 20-22.5. Bejegyző határozat, érkezési idő: 36159/2012.10.25Jelzálogjog 92 098 016 FT, azaz kilencvenkétmillió-kilencvennyolcezer-tizenhat FT összeg és járulékai erejéig.Járulék mértéke: a Budapesten, 2012. október 24-én kelt, 11016/Ü/1567/2012/1 ügyszámú közjegyzői okirat szerint. (Ügyintézési hely: Magyar Gazdaságfejlesztési Központ Zrt. (1139 Budapest, Váci út 83.).jogosult:név: NEMZETI FEJLESZTÉSI ÜGYNÖKSÉG törzsszám: 15598323Cím: 1077 BUDAPEST Wesselényi utca 20-22.6. Bejegyző határozat, érkezési idő: 34172/2013.07.31Keretbiztosítéki jelzálogjog 120 000 000 FT, azaz százhúsz millió FT erejéig.A Budapesten, 2013. július 29-én kelt, 11064/Ü/2230/2013/3. ügyszámú közjegyzői okiratban foglalt jogviszony biztosítására. Egyetemlegesen terheli az Esztergom 18170/6, 18170/30, 18170/31, 18170/32 és az Újdombrád 362 helyrajzi számú ingatlanokat is.jogosult:név: FITNESS CONCEPT KFT törzsszám: 23572881Cím: 1051 BUDAPEST Hercegprímás utca 12.7. Bejegyző határozat, érkezési idő: 34172/2013.07.31Elővásárlási jogjogosult:név: FITNESS CONCEPT KFT törzsszám: 23572881Cím: 1051 BUDAPEST V. KER. Hercegprímás utca 12.8. Bejegyző határozat, érkezési idő: 34172/2013.07.31Lemondás a jelzálogjog ranghelyével való rendelkezés jogáról.A III/4. sorszám alatti 32408/2012.04.13 számú bejegyzés törlése esetén a FITNESS CONCEPT KORLÁTOLT FELELŐSSSÉGŰ TÁRSASÁG (1051 BUDAPEST Hercegprímás utca 12.) javára.utalás: III/4.jogosult:név: „UJ STRIGON” KERESKEDELMI, TERMELŐ ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. törzsszám: 11183783Cím: 2500 ESZTERGOM Schweidel utca 50.9. Bejegyző határozat, érkezési idő: 34172/2013.07.31Lemondás a jelzálogjog ranghelyével való rendelkezés jogáról.A III/5. sorszám alatti 361598/2012.10.25 számú bejegyzés törlése esetén a FITNESS CONCEPT KORLÁTOLT FELELŐSSSÉGŰ TÁRSASÁG (1051 BUDAPEST Hercegprímás utca 12.) javára.utalás: III/5.jogosult:név: „UJ STRIGON” KERESKEDELMI, TERMELŐ ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. törzsszám: 11183783Cím: 2500 ESZTERGOM Schweidel utca 50.

Ingatlan állapota: felújítandó

4. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: Mezőcsát belterület

Típus:
ipari ingatlan
Területe:
5 835 m²
Állapota:
felújítandó
Közművesítettség foka:
részlegesen közművesített
Tehermentes:
nem
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad:
1/1

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Ingatlan fekvése:
belterület
Helyrajzi szám:
421/1
Területnagyság:
5 835 m²
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.):
Mezőcsát belterület

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

Tulajdonos neve, címe:
„UJ STRIGON” Kereskedelmi, Termelőés Szolgáltató Kft.2500 Esztergom, Schweidel utca 50.

Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): 4. Bejegyző határozat: 31169/2001.02.05Önálló szöveges bejegyzés a 421/1 helyrajzi szám a 421 hrsz.-ból kialakítva megosztás folytán.

Ingatlan állapota: felújítandó

5. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: Esztergom belterület 1.

Típus:
ipari ingatlan
Területe:
21 070 m²
Állapota:
felújítandó
Közművesítettség foka:
részlegesen közművesített
Tehermentes:
nem
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad:
1/1

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Ingatlan fekvése:
belterület
Helyrajzi szám:
18170/6
Területnagyság:
21 070 m²
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.):
Esztergom belterület 1.

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

Tulajdonos neve, címe:
„UJ STRIGON” Kereskedelmi, Termelőés Szolgáltató Kft.2500 Esztergom, Schweidel utca 50.

Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): 4. Bejegyző határozat, érkezési idő: 51693/3/1992.05.05Önálló szöveges bejegyzés a 18170/6. hrsz. ingatlan területét 2.1070 m2-re növeltem.5. Bejegyző határozat, érkezési idő: 50907/1995Önálló szöveges bejegyzés eXON KFT. tulajdonjog bejegyzésének elutasítsa. Budapest17. Bejegyző határozat, érkezési idő: 33601/2010.05.19Keretbiztosítéki jelzálogjog 203 000 000 FT, azaz kétszázhárommillió Ft erejéig.Bonyolító: Esztergomi Fiók.jogosult:név: BUDAPEST HITEL- ÉS FEJLESZTÉSI BANK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RT törzsszám: 10196445Cím: 1138 BUDAPEST XIII. KER. Váci út 193.18. Bejegyző határozat, érkezési idő: 33068/2012.04.04Keretbiztosítéki jelzálogjog 170 000 000 FT, azaz százhetvenmillió Ft erejéig.A szerződés 1. pontja szerinti jogviszony biztosítására. Bonyolító: Esztergomi Fiók.jogosult:név: BUDAPEST HITEL- ÉS FEJLESZTÉSI BANK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RT törzsszám: 10196445Cím: 1138 BUDAPEST XIII. KER. Váci út 193.19. Bejegyző határozat, érkezési idő: 376000/2013.07.31Keretbiztosítéki jelzálogjog 120 000 000 FT, azaz százhúszmillió Ft erejéig.A szerződés szerinti ügyleti kamata, kezelési költsége, jogérvényesítési költség biztosítéka, továbbá késedelmi kamata erejéig. – a 11064/Ü/2230/2013/3 ügyszámú közjegyzői okiratban szereplő további ingatlanokat is - .jogosult:név: FITNESS CONCEPT KFT törzsszám: 23572881Cím: 1051 BUDAPEST V. KER. Hercegprímás utca 12.20. Bejegyző határozat, érkezési idő: 37600/2013.07.31Lemondás a jelzálogjog ranghelyével való rendelkezési jogáról – a III/17. s.a. első zálogjogi ranghelyre /33601/2010.05.19/, és III/18. s.a. második zálogjogi ranghelyre bejegyzett /33068/2012.04.04/ jelzálogjog törlése esetére -.Utalás: III/17-18.jogosult:név: FITNESS CONCEPT KFT törzsszám: 23572881Cím: 1051 BUDAPEST V. KER. Hercegprímás utca 12.21. Bejegyző határozat, érkezési idő: 37600/2013.07.31Elővásárlási jogjogosult:név: FITNESS CONCEPT KFT törzsszám: 23572881Cím: 1051 BUDAPEST V. KER. Hercegprímás utca 12.

Ingatlan állapota: felújítandó

6. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: Esztergom belterület 2.

Típus:
ipari ingatlan
Területe:
9 820 m²
Állapota:
felújítandó
Közművesítettség foka:
részlegesen közművesített
Tehermentes:
nem
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad:
1/1

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Ingatlan fekvése:
belterület
Helyrajzi szám:
18170/30
Területnagyság:
9 820 m²
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.):
Esztergom belterület 2.

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

Tulajdonos neve, címe:
„UJ STRIGON” Kereskedelmi, Termelőés Szolgáltató Kft. „f.a.”2500 Esztergom, Schweidel utca 50.

Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): 8. Bejegyző határozat, érkezési idő: 2013.07.31Keretbiztosítéki jelzálogjog 120 000 000 FT, azaz százhúszmillió Ft erejéig.A szerződés szerinti ügyleti kamata, kezelési költsége, jogérvényesítési költség biztosítéka, továbbá késedelmi kamata erejéig. – a 11064/Ü/2230/2013/3 ügyszámú közjegyzői okiratban foglalt jogviszony biztosítására – egyetemlegesen terheli még a közjegyzői okiratban szereplő további ingatlanokat is - .jogosult:név: FITNESS CONCEPT KFT törzsszám: 23572881Cím: 1051 BUDAPEST V. KER. Hercegprímás utca 12.9. Bejegyző határozat, érkezési idő: 37600/2013.07.31Elővásárlási jogjogosult:név: FITNESS CONCEPT KFT törzsszám: 23572881Cím: 1051 BUDAPEST V. KER. Hercegprímás utca 12.

Ingatlan állapota: felújítandó

7. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: Esztergom belterület 3.

Típus:
ipari ingatlan
Területe:
6 894 m²
Állapota:
felújítandó
Közművesítettség foka:
részlegesen közművesített
Tehermentes:
nem
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad:
1/1

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Ingatlan fekvése:
belterület
Helyrajzi szám:
18170/31
Területnagyság:
6 894 m²
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.):
Esztergom belterület 3.

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

Tulajdonos neve, címe:
„UJ STRIGON” Kereskedelmi, Termelőés Szolgáltató Kft. „f.a.”2500 Esztergom, Schweidel utca 50.

Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): 2. Bejegyző határozat, érkezési idő: 50767/2/1994Önálló szöveges bejegyzés a 18170/31. hrsz. ingatlan területét 7444 nm-re növeltem.6. Bejegyző határozat, érkezési idő: 51386/2/1995.05.16Önálló szöveges bejegyzés a 18170/31. hrsz. ingatlan területét 7444 nm-ről 6894 nm-re csökkentettem.9. Bejegyző határozat, érkezési idő: 37600/2013.07.31Keretbiztosítéki jelzálogjog 120 000 000 FT, azaz százhúszmillió Ft erejéig.A szerződés szerinti ügyleti kamata, kezelési költsége, jogérvényesítési költség biztosítéka, továbbá késedelmi kamata erejéig. – a 11064/Ü/2230/2013/3 ügyszámú közjegyzői okiratban foglalt jogviszony biztosítására – egyetemlegesen terheli még a közjegyzői okiratban szereplő további ingatlanokat is - .jogosult:név: FITNESS CONCEPT KFT törzsszám: 23572881Cím: 1051 BUDAPEST V. KER. Hercegprímás utca 12.10. Bejegyző határozat, érkezési idő: 37600/2013.07.31Elővásárlási jogjogosult:név: FITNESS CONCEPT KFT törzsszám: 23572881Cím: 1051 BUDAPEST V. KER. Hercegprímás utca 12.

Ingatlan állapota: felújítandó

Az ingatlan(ok) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: Helyszíni megtekintésre a hirdetés megjelenését követően – előzetes egyeztetés után- bármikor lehetőség van.

Vételár megfizetésének módja, határideje: A vételár megfizetésének módja: átutalással a szerződésben megjelölt bankszámlára. A vételár megfizetésének határideje: a szerződéskötéstől számított maximum 30 naptári nap.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: Az értékelési jegyzőkönyv az EÉR rendszeren történő megjelenéstől számított 15 munkanap.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: A vagyon tulajdonjogának átszállása csak a teljes vételár megfizetésének időpontjában kiadott felszámolói magánokiratba foglalt dokumentummal történik.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: Az ingatlan per és tehermentesen kerül értékesítésre és a teherlapon szereplő bejegyzések az adásvételi szerződés Földhivatalhoz történő benyújtásával egyidejűleg a Csődtörvény 38. §. (4. szakasza) alapján törlésre kerülnek.A felszámoló az értékesítéssel kapcsolatban írásos ajánlatokat kér benyújtani, melyet az ALLEGO Kft. által feltöltött hirdetmény alapján az Elektronikus Értékesítési Rendszer (EÉR) igénybevételével, elektronikusan nyújtható be. A pályázónak vállalnia kell, hogy ajánlatát a beadási határidőtől számított 60 napig fenntartja. A vételi ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő főbb adatait/ társaság esetén a cégkivonatot, cégképviseleti jogosultságot tanúsító aláírási címpéldányt / az ajánlott nettó vételár pontos megjelölését, a fizetési feltételekre vonatkozó nyilatkozatot.Tulajdonszerzési jogosultságra vonatkozó nyilatkozat benyújtása.A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó nyilatkozatát, hogy a pályázat nyertessége esetén a tulajdoni átruházásáról szóló okirat szerkesztésével, ellenjegyzésével a felszámoló által kijelölt ügyvédet bízza meg.Abban az esetben, ha több megfelelő, közel azonos értékű (a vételár vonatkozásában legfeljebb 10%-kal eltérő) pályázatok kerülnek benyújtásra, az ajánlattevők között nyilvános ártárgyalásra kerül sor, amelynek feltételeit az ártárgyalást megelőzően ismerteti a felszámoló a résztvevőkkel.A hitelezői követelések beszámítására nincs mód. Az eladó a vagyonelemekre kellékszavatosságot nem vállal.A felszámoló fenntartja magának a jogot, hogy megfelelő ajánlat hiányában a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.A pályázatok értékelésénél az értékelési szempont a vételár nagysága.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: Az irányár az általános forgalmi adót nem tartalmazza. A meghirdetett vagyontárgy az ÁFA törvény 142. § (1) bekezdése alapján kerül értékesítésre.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P27023/tetelek.pdf

Kérdések és válaszok

Ehhez az eljáráshoz még nem érkeztek kérdések.

Tételek 7 db (1 - 3)

Esztergom belterület
A kandalló gyártelep nagyobb hányada 1985. évben épült, eredetileg konténerek gyártására tervezték. A telek középső részén létesült ipartelep több épü...
Típus:
Ipari ingatlan
Terület:
6165 m2
Állapot:
Felújítandó
Közművesített:
Részlegesen közművesített
Tehermentes:
Nem
Tulajdoni hányad:
1/1
Újdombrád belterület
Az épületek (üzemi épület, szociális és raktár épület) romos állapotúak.
Típus:
Ipari ingatlan
Terület:
14242 m2
Állapot:
Felújítandó
Közművesített:
Részlegesen közművesített
Tehermentes:
Nem
Tulajdoni hányad:
1/1
Mezőcsát kandalló üzem
A kandalló üzem elfogadható műszaki állapotú.
Típus:
Egyéb
Típus leírása:
kivett üzem
Terület:
18474 m2
Állapot:
Felújítandó
Közművesített:
Részlegesen közművesített
Tehermentes:
Nem
Tulajdoni hányad:
1/1
1
2
3

Ismertető

1./ Esztergom belterület Helyrajzi szám: 18170/32 2./ Újdombrád belterület Helyrajzi szám: 362 3./ 3450 Mezőcsát, Szent István út 105. Helyrajzi szám: 422/3 4./ Mezőcsát belterület Helyrajzi szám: 421/1 5./ Esztergom belterület Helyrajzi szám: 18170/6 6./ Esztergom belterület Helyrajzi szám: 18170/30 7./ Esztergom belterület Helyrajzi szám: 18170/31
Jelentkezési és feltöltési határidő:
Pályázat kezdete:
Pályázat vége:
Becsérték:
Minimálár:
Ügyszám:
EÉR azonosító:
Invalid date
2015.06.01 - 15:34
2015.06.16 - 15:34
Nettó 270 000 000 Ft
Nettó — Ft
6.Fpk.11-14-070137
P27023

Bírálati szempontok, feltételek:

Felszámoló adatai

Cégnév:
ALLEGO Vagyonkezelő és Pénzügyi Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely:
1054 Budapest, Hold utca 21..
Cégjegyzékszám:
01-09-695300

Adós adatai

Cégnév:
UJ STRIGON Kereskedelmi, Termelő és Szolgáltató Kft. "f.a."
Székhely:
2500 Esztergom, Schweidel utca 50..
Cégjegyzékszám:
11-09-002628

Dokumentumok

2015.06.18 - 12:53
A pályázat eredménytelen

Pályázati Közlemény

Eredménytelen a(z) 6.Fpk.11-14-070137 ügyszámú nyilvános pályázat, a ALLEGO Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-695300, székhely: 1054 Budapest, Hold utca 21.., levelezési cím: 1054 Budapest, Hold utca 21..) felszámoló által a UJ STRIGON Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 11-09-002628, székhely: 2500 Esztergom, Schweidel utca 50..) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Az eredménytelenség indoka: nem érkezett ajánlat
A pályázatok benyújtására megadott határidő lejártáig pályázat nem érkezett.

Az értékesítő az alábbi tájékoztatást adja:
Megteszi az intézkedéseket a megismételt értékesítés érdekében, az újabb értékesítési hirdetmény az előző hirdetmény ügyszámán kerül közzétételre.
2015.06.16 - 15:34
A pályázat véget ért

Pályázati Közlemény

Lezárult a(z) 6.Fpk.11-14-070137 ügyszámú nyilvános pályázat 2015. június 16. 15 óra 34 perckor, a ALLEGO Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-695300, székhely: 1054 Budapest, Hold utca 21.., levelezési cím: 1054 Budapest, Hold utca 21..) felszámoló által a UJ STRIGON Kft. „f.a.” (cégjegyzékszám / nyilvántartási szám: 11-09-002628, székhely: 2500 Esztergom, Schweidel utca 50..) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.

2015.06.01 - 15:34
A pályázat megkezdődött

Pályázati Közlemény

Megkezdődött a 6.Fpk.11-14-070137 ügyszámú nyilvános pályázat 2015. június 1. 15 óra 34 perckor, a ALLEGO Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-695300, székhely: 1054 Budapest, Hold utca 21.., levelezési cím: 1054 Budapest, Hold utca 21..) felszámoló által a UJ STRIGON Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 11-09-002628, székhely: 2500 Esztergom, Schweidel utca 50..) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Ajánlatát megteheti a pályázat oldalán: https://eer.gov.hu/palyazat/P27023.
2015.05.07 - 11:04
A pályázat meghirdetve

Pályázati Hirdetmény

A(z) ALLEGO Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-695300, székhely: 1054 Budapest, Hold utca 21.., levelezési cím: 1054 Budapest, Hold utca 21..), mint a(z) UJ STRIGON Kft. „f.a” (cégjegyzékszám: 11-09-002628, székhely: 2500 Esztergom, Schweidel utca 50..) Komárom-Esztergom Megyei Bíróság 6.Fpk.11-14-070137/11.. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2015. május 7. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingatlanát.

A pályázat adatai:
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be:
https://eer.gov.hu/palyazat/P27023
A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja:
2015. június 1. 15 óra 34 perc
A pályázatok benyújtásának határideje:
2015. június 16. 15 óra 34 perc

Ajánlati biztosíték összege: 8 100 000 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: Az ajánlati biztosítékként a meghirdetett irányár 3%-át kitevő „bánatpénz” befizetése, „UJ STRIGON Kft. „f.a.” bánatpénz” megjelöléssel a felszámoló 10404508-45015728-00000000 számú bankszámlájára.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: Az ajánlati biztosíték a nyertes pályázónál a vételárba beszámításba kerül, míg az eredménytelen pályázók részére az eredményhirdetést követő 8 napon belül visszautalásra kerül.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

1./ Esztergom belterület
Helyrajzi szám: 18170/32
2./ Újdombrád belterület
Helyrajzi szám: 362
3./ 3450 Mezőcsát, Szent István út 105.
Helyrajzi szám: 422/3
4./ Mezőcsát belterület
Helyrajzi szám: 421/1
5./ Esztergom belterület
Helyrajzi szám: 18170/6
6./ Esztergom belterület
Helyrajzi szám: 18170/30
7./ Esztergom belterület
Helyrajzi szám: 18170/31

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) irányára összesen: 270 000 000 forint.


1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: Esztergom belterület

Típus:
ipari ingatlan
Területe:
6 165 m²
Állapota:
felújítandó
Közművesítettség foka:
részlegesen közművesített
Tehermentes:
nem
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad:
1/1

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Ingatlan fekvése:
belterület
Helyrajzi szám:
18170/32
Területnagyság:
6 165 m²
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.):
Esztergom belterület

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

Tulajdonos neve, címe:
„UJ STRIGON” Kereskedelmi, Termelőés Szolgáltató Kft. „f.a.”2500 Esztergom, Schweidel utca 50.

Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): 2. Bejegyző határozat, érkezési idő: 51693/3/1992.05.05Önálló szöveges bejegyzés a 18170/32. hrsz. ingatlan területét 6045 m2-re növeltem.3. Bejegyző határozat, érkezési idő: 34936/3/2010.08.11Önálló szöveges bejegyzés telekhatár-rendezés a 32/2009. számú változási vázrajz alapján.17. Bejegyző határozat, érkezési idő: 37600/2013.07.31Keretbiztosítéki jelzálogjog 120 000 000 FT, azaz százhúszmillió Ft erejéig.A szerződés szerinti ügyleti kamata, kezelési költsége, jogérvényesítési költség biztosítéka, továbbá késedelmi kamata erejéig. – a 11064/Ü/2230/2013/3 ügyszámú közjegyzői okiratban szereplő további ingatlanokat is - .jogosult:név: FITNESS CONCEPT KFT törzsszám: 23572881Cím: 1051 BUDAPEST V. KER. Hercegprímás utca 12.18. Bejegyző határozat, érkezési idő: 37600/2013.07.31Elővásárlási jogjogosult:név: FITNESS CONCEPT KFT törzsszám: 23572881Cím: 1051 BUDAPEST V. KER. Hercegprímás utca 12.

Ingatlan állapota: felújítandó

2. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: Újdombrád belterület

Típus:
ipari ingatlan
Területe:
14 242 m²
Állapota:
felújítandó
Közművesítettség foka:
részlegesen közművesített
Tehermentes:
nem
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad:
1/1

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Ingatlan fekvése:
belterület
Helyrajzi szám:
362
Területnagyság:
14 242 m²
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.):
Újdombrád belterület

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

Tulajdonos neve, címe:
„UJ STRIGON” Kereskedelmi, Termelőés Szolgáltató Kft.2500 Esztergom, Schweidel utca 50.

Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): 6. Bejegyző határozat, érkezési idő: 46308/1998.12.04Földmérési jelek elhelyezését biztosító használati jog illeti a Sz.Sz.B.M-i Földhivatalt.jogosult:név: MAGYAR ÁLLAMCím: - -9. Bejegyző határozat: 42556/2008.12.17Vezetékjogvezetékjog bejegyzés 22 kV-os közcélú légvezetékre: 218 m2 területnagyságra vonatkozik. Eng. szám:LE-2960 (4941)/08.jogosult:név: E.ON. TISZÁNTÚLI ÁTRAMHÁLÓZATI ZRT.törzsszám: 10750036Cím: 4024 DEBRECEN, Kossuth Lajos utca 41.11. Bejegyző határozat, érkezési idő: 38051/2/2013.07.31Keretbiztosítéki jelzálogjog 120 000 000 FT, azaz százhúszmillió Ft és a közjegyzői okiratban meghatározott járulékok erejéig.egyetemleges.jogosult:név: FITNESS CONCEPT KFT törzsszám: 23572881Cím: 1051 BUDAPEST V. KER. Hercegprímás utca 12.12. Bejegyző határozat, érkezési idő: 38051/2/2013.07.31Elővásárlási jogjogosult:név: FITNESS CONCEPT KFT törzsszám: 23572881Cím: 1051 BUDAPEST V. KER. Hercegprímás utca 12.

Ingatlan állapota: felújítandó

3. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: Mezőcsát kandalló üzem

Típus:
kivett üzem
Területe:
18 474 m²
Állapota:
felújítandó
Közművesítettség foka:
részlegesen közművesített
Tehermentes:
nem
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad:
1/1

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Ingatlan fekvése:
belterület
Helyrajzi szám:
422/3
Területnagyság:
18 474 m²
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.):
Mezőcsát kandalló üzem

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

Tulajdonos neve, címe:
„UJ STRIGON” Kereskedelmi, Termelőés Szolgáltató Kft.2500 Esztergom, Schweidel utca 50.

Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): 2. Bejegyző határozat, érkezési idő: 32408/2012.04.13Jelzálogjog 80 401 984 FT, azaz nyolcvanmillió-négyszázegyezer-kilencszáznyolcvannégy FT összeg és járulékai erejéig.Járulék mértéke: a Székesfehérváron, 2012. április 10-én kelt, 42016/Ü/638/2012/1. ügyszámú közjegyzői okiratban foglaltak szerint. Képviseletében eljár: KDRFÜ Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit KFT. (8000 Székesfehérvár, Rákóczi út 1.)jogosult:név: NEMZETI FEJLESZTÉSI ÜGYNÖKSÉG törzsszám: 15598323Cím: 1077 BUDAPEST Wesselényi utca 20-22.5. Bejegyző határozat, érkezési idő: 36159/2012.10.25Jelzálogjog 92 098 016 FT, azaz kilencvenkétmillió-kilencvennyolcezer-tizenhat FT összeg és járulékai erejéig.Járulék mértéke: a Budapesten, 2012. október 24-én kelt, 11016/Ü/1567/2012/1 ügyszámú közjegyzői okirat szerint. (Ügyintézési hely: Magyar Gazdaságfejlesztési Központ Zrt. (1139 Budapest, Váci út 83.).jogosult:név: NEMZETI FEJLESZTÉSI ÜGYNÖKSÉG törzsszám: 15598323Cím: 1077 BUDAPEST Wesselényi utca 20-22.6. Bejegyző határozat, érkezési idő: 34172/2013.07.31Keretbiztosítéki jelzálogjog 120 000 000 FT, azaz százhúsz millió FT erejéig.A Budapesten, 2013. július 29-én kelt, 11064/Ü/2230/2013/3. ügyszámú közjegyzői okiratban foglalt jogviszony biztosítására. Egyetemlegesen terheli az Esztergom 18170/6, 18170/30, 18170/31, 18170/32 és az Újdombrád 362 helyrajzi számú ingatlanokat is.jogosult:név: FITNESS CONCEPT KFT törzsszám: 23572881Cím: 1051 BUDAPEST Hercegprímás utca 12.7. Bejegyző határozat, érkezési idő: 34172/2013.07.31Elővásárlási jogjogosult:név: FITNESS CONCEPT KFT törzsszám: 23572881Cím: 1051 BUDAPEST V. KER. Hercegprímás utca 12.8. Bejegyző határozat, érkezési idő: 34172/2013.07.31Lemondás a jelzálogjog ranghelyével való rendelkezés jogáról.A III/4. sorszám alatti 32408/2012.04.13 számú bejegyzés törlése esetén a FITNESS CONCEPT KORLÁTOLT FELELŐSSSÉGŰ TÁRSASÁG (1051 BUDAPEST Hercegprímás utca 12.) javára.utalás: III/4.jogosult:név: „UJ STRIGON” KERESKEDELMI, TERMELŐ ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. törzsszám: 11183783Cím: 2500 ESZTERGOM Schweidel utca 50.9. Bejegyző határozat, érkezési idő: 34172/2013.07.31Lemondás a jelzálogjog ranghelyével való rendelkezés jogáról.A III/5. sorszám alatti 361598/2012.10.25 számú bejegyzés törlése esetén a FITNESS CONCEPT KORLÁTOLT FELELŐSSSÉGŰ TÁRSASÁG (1051 BUDAPEST Hercegprímás utca 12.) javára.utalás: III/5.jogosult:név: „UJ STRIGON” KERESKEDELMI, TERMELŐ ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. törzsszám: 11183783Cím: 2500 ESZTERGOM Schweidel utca 50.

Ingatlan állapota: felújítandó

4. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: Mezőcsát belterület

Típus:
ipari ingatlan
Területe:
5 835 m²
Állapota:
felújítandó
Közművesítettség foka:
részlegesen közművesített
Tehermentes:
nem
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad:
1/1

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Ingatlan fekvése:
belterület
Helyrajzi szám:
421/1
Területnagyság:
5 835 m²
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.):
Mezőcsát belterület

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

Tulajdonos neve, címe:
„UJ STRIGON” Kereskedelmi, Termelőés Szolgáltató Kft.2500 Esztergom, Schweidel utca 50.

Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): 4. Bejegyző határozat: 31169/2001.02.05Önálló szöveges bejegyzés a 421/1 helyrajzi szám a 421 hrsz.-ból kialakítva megosztás folytán.

Ingatlan állapota: felújítandó

5. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: Esztergom belterület 1.

Típus:
ipari ingatlan
Területe:
21 070 m²
Állapota:
felújítandó
Közművesítettség foka:
részlegesen közművesített
Tehermentes:
nem
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad:
1/1

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Ingatlan fekvése:
belterület
Helyrajzi szám:
18170/6
Területnagyság:
21 070 m²
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.):
Esztergom belterület 1.

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

Tulajdonos neve, címe:
„UJ STRIGON” Kereskedelmi, Termelőés Szolgáltató Kft.2500 Esztergom, Schweidel utca 50.

Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): 4. Bejegyző határozat, érkezési idő: 51693/3/1992.05.05Önálló szöveges bejegyzés a 18170/6. hrsz. ingatlan területét 2.1070 m2-re növeltem.5. Bejegyző határozat, érkezési idő: 50907/1995Önálló szöveges bejegyzés eXON KFT. tulajdonjog bejegyzésének elutasítsa. Budapest17. Bejegyző határozat, érkezési idő: 33601/2010.05.19Keretbiztosítéki jelzálogjog 203 000 000 FT, azaz kétszázhárommillió Ft erejéig.Bonyolító: Esztergomi Fiók.jogosult:név: BUDAPEST HITEL- ÉS FEJLESZTÉSI BANK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RT törzsszám: 10196445Cím: 1138 BUDAPEST XIII. KER. Váci út 193.18. Bejegyző határozat, érkezési idő: 33068/2012.04.04Keretbiztosítéki jelzálogjog 170 000 000 FT, azaz százhetvenmillió Ft erejéig.A szerződés 1. pontja szerinti jogviszony biztosítására. Bonyolító: Esztergomi Fiók.jogosult:név: BUDAPEST HITEL- ÉS FEJLESZTÉSI BANK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RT törzsszám: 10196445Cím: 1138 BUDAPEST XIII. KER. Váci út 193.19. Bejegyző határozat, érkezési idő: 376000/2013.07.31Keretbiztosítéki jelzálogjog 120 000 000 FT, azaz százhúszmillió Ft erejéig.A szerződés szerinti ügyleti kamata, kezelési költsége, jogérvényesítési költség biztosítéka, továbbá késedelmi kamata erejéig. – a 11064/Ü/2230/2013/3 ügyszámú közjegyzői okiratban szereplő további ingatlanokat is - .jogosult:név: FITNESS CONCEPT KFT törzsszám: 23572881Cím: 1051 BUDAPEST V. KER. Hercegprímás utca 12.20. Bejegyző határozat, érkezési idő: 37600/2013.07.31Lemondás a jelzálogjog ranghelyével való rendelkezési jogáról – a III/17. s.a. első zálogjogi ranghelyre /33601/2010.05.19/, és III/18. s.a. második zálogjogi ranghelyre bejegyzett /33068/2012.04.04/ jelzálogjog törlése esetére -.Utalás: III/17-18.jogosult:név: FITNESS CONCEPT KFT törzsszám: 23572881Cím: 1051 BUDAPEST V. KER. Hercegprímás utca 12.21. Bejegyző határozat, érkezési idő: 37600/2013.07.31Elővásárlási jogjogosult:név: FITNESS CONCEPT KFT törzsszám: 23572881Cím: 1051 BUDAPEST V. KER. Hercegprímás utca 12.

Ingatlan állapota: felújítandó

6. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: Esztergom belterület 2.

Típus:
ipari ingatlan
Területe:
9 820 m²
Állapota:
felújítandó
Közművesítettség foka:
részlegesen közművesített
Tehermentes:
nem
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad:
1/1

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Ingatlan fekvése:
belterület
Helyrajzi szám:
18170/30
Területnagyság:
9 820 m²
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.):
Esztergom belterület 2.

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

Tulajdonos neve, címe:
„UJ STRIGON” Kereskedelmi, Termelőés Szolgáltató Kft. „f.a.”2500 Esztergom, Schweidel utca 50.

Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): 8. Bejegyző határozat, érkezési idő: 2013.07.31Keretbiztosítéki jelzálogjog 120 000 000 FT, azaz százhúszmillió Ft erejéig.A szerződés szerinti ügyleti kamata, kezelési költsége, jogérvényesítési költség biztosítéka, továbbá késedelmi kamata erejéig. – a 11064/Ü/2230/2013/3 ügyszámú közjegyzői okiratban foglalt jogviszony biztosítására – egyetemlegesen terheli még a közjegyzői okiratban szereplő további ingatlanokat is - .jogosult:név: FITNESS CONCEPT KFT törzsszám: 23572881Cím: 1051 BUDAPEST V. KER. Hercegprímás utca 12.9. Bejegyző határozat, érkezési idő: 37600/2013.07.31Elővásárlási jogjogosult:név: FITNESS CONCEPT KFT törzsszám: 23572881Cím: 1051 BUDAPEST V. KER. Hercegprímás utca 12.

Ingatlan állapota: felújítandó

7. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: Esztergom belterület 3.

Típus:
ipari ingatlan
Területe:
6 894 m²
Állapota:
felújítandó
Közművesítettség foka:
részlegesen közművesített
Tehermentes:
nem
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad:
1/1

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Ingatlan fekvése:
belterület
Helyrajzi szám:
18170/31
Területnagyság:
6 894 m²
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.):
Esztergom belterület 3.

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

Tulajdonos neve, címe:
„UJ STRIGON” Kereskedelmi, Termelőés Szolgáltató Kft. „f.a.”2500 Esztergom, Schweidel utca 50.

Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): 2. Bejegyző határozat, érkezési idő: 50767/2/1994Önálló szöveges bejegyzés a 18170/31. hrsz. ingatlan területét 7444 nm-re növeltem.6. Bejegyző határozat, érkezési idő: 51386/2/1995.05.16Önálló szöveges bejegyzés a 18170/31. hrsz. ingatlan területét 7444 nm-ről 6894 nm-re csökkentettem.9. Bejegyző határozat, érkezési idő: 37600/2013.07.31Keretbiztosítéki jelzálogjog 120 000 000 FT, azaz százhúszmillió Ft erejéig.A szerződés szerinti ügyleti kamata, kezelési költsége, jogérvényesítési költség biztosítéka, továbbá késedelmi kamata erejéig. – a 11064/Ü/2230/2013/3 ügyszámú közjegyzői okiratban foglalt jogviszony biztosítására – egyetemlegesen terheli még a közjegyzői okiratban szereplő további ingatlanokat is - .jogosult:név: FITNESS CONCEPT KFT törzsszám: 23572881Cím: 1051 BUDAPEST V. KER. Hercegprímás utca 12.10. Bejegyző határozat, érkezési idő: 37600/2013.07.31Elővásárlási jogjogosult:név: FITNESS CONCEPT KFT törzsszám: 23572881Cím: 1051 BUDAPEST V. KER. Hercegprímás utca 12.

Ingatlan állapota: felújítandó

Az ingatlan(ok) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: Helyszíni megtekintésre a hirdetés megjelenését követően – előzetes egyeztetés után- bármikor lehetőség van.

Vételár megfizetésének módja, határideje: A vételár megfizetésének módja: átutalással a szerződésben megjelölt bankszámlára. A vételár megfizetésének határideje: a szerződéskötéstől számított maximum 30 naptári nap.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: Az értékelési jegyzőkönyv az EÉR rendszeren történő megjelenéstől számított 15 munkanap.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: A vagyon tulajdonjogának átszállása csak a teljes vételár megfizetésének időpontjában kiadott felszámolói magánokiratba foglalt dokumentummal történik.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: Az ingatlan per és tehermentesen kerül értékesítésre és a teherlapon szereplő bejegyzések az adásvételi szerződés Földhivatalhoz történő benyújtásával egyidejűleg a Csődtörvény 38. §. (4. szakasza) alapján törlésre kerülnek.A felszámoló az értékesítéssel kapcsolatban írásos ajánlatokat kér benyújtani, melyet az ALLEGO Kft. által feltöltött hirdetmény alapján az Elektronikus Értékesítési Rendszer (EÉR) igénybevételével, elektronikusan nyújtható be. A pályázónak vállalnia kell, hogy ajánlatát a beadási határidőtől számított 60 napig fenntartja. A vételi ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő főbb adatait/ társaság esetén a cégkivonatot, cégképviseleti jogosultságot tanúsító aláírási címpéldányt / az ajánlott nettó vételár pontos megjelölését, a fizetési feltételekre vonatkozó nyilatkozatot.Tulajdonszerzési jogosultságra vonatkozó nyilatkozat benyújtása.A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó nyilatkozatát, hogy a pályázat nyertessége esetén a tulajdoni átruházásáról szóló okirat szerkesztésével, ellenjegyzésével a felszámoló által kijelölt ügyvédet bízza meg.Abban az esetben, ha több megfelelő, közel azonos értékű (a vételár vonatkozásában legfeljebb 10%-kal eltérő) pályázatok kerülnek benyújtásra, az ajánlattevők között nyilvános ártárgyalásra kerül sor, amelynek feltételeit az ártárgyalást megelőzően ismerteti a felszámoló a résztvevőkkel.A hitelezői követelések beszámítására nincs mód. Az eladó a vagyonelemekre kellékszavatosságot nem vállal.A felszámoló fenntartja magának a jogot, hogy megfelelő ajánlat hiányában a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.A pályázatok értékelésénél az értékelési szempont a vételár nagysága.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: Az irányár az általános forgalmi adót nem tartalmazza. A meghirdetett vagyontárgy az ÁFA törvény 142. § (1) bekezdése alapján kerül értékesítésre.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P27023/tetelek.pdf

Kérdések és válaszok

Ehhez az eljáráshoz még nem érkeztek kérdések.