Eljárás részletei

HYUNDAI H 100 2.5 D típusú tehergépkocsi olcsón
1 tétel

Pályázat - Globe Flexopack Korlátolt Felelősségű Társaság "felszámolás alatt"

Eredménytelenítés ideje
Invalid date
Az eredménytelenítés oka: nincs ajánlat
Intézkedés: az értékesítő egyéb okból mellőzi a megismételt értékesítést.
Indoklás: Egyéb ok
Kérjük tekintse meg a közleményt.

A PÁLYÁZAT EREDMÉNYTELEN

Ismertető

HYUNDAI H 100 2.5 D típusú tehergépkocsi
Jelentkezési és feltöltési határidő:
Pályázat kezdete:
Pályázat vége:
Becsérték:
Minimálár:
Ügyszám:
EÉR azonosító:
Invalid date
2015.05.22 - 08:00
2015.06.08 - 12:00
Nettó 240 000 Ft
Nettó — Ft
17.Fpk.03-13-000874
P26730

Bírálati szempontok, feltételek:

Felszámoló adatai

Cégnév:
Hunyadi" Válságmenedzser és Felszámoló Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Székhely:
1145 Budapest,, Uzsoki utca 48..
Cégjegyzékszám:
01-10-043681

Adós adatai

Cégnév:
Globe Flexopack Korlátolt Felelősségű Társaság "f.a."
Székhely:
6000 Kecskemét, Vértes utca 5..
Cégjegyzékszám:
03-09-120499

Dokumentumok

2015.07.03 - 10:57
A pályázat eredménytelen

Pályázati Közlemény

Eredménytelen a(z) 17.Fpk.03-13-000874 ügyszámú nyilvános pályázat, a "Hunyadi" Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-043681, székhely: 1145 Budapest,, Uzsoki utca 48.., levelezési cím: 1145 Budapest,, Uzsoki utca 48..) felszámoló által a Globe Flexopack Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 03-09-120499, székhely: 6000 Kecskemét, Vértes utca 5..) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Az eredménytelenség indoka: nem érkezett ajánlat
Egyéb ok

Az értékesítő az alábbi tájékoztatást adja:
2015.06.08 - 12:00
A pályázat véget ért

Pályázati Közlemény

Lezárult a(z) 17.Fpk.03-13-000874 ügyszámú nyilvános pályázat 2015. június 8. 12 óra 00 perckor, a "Hunyadi" Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-043681, székhely: 1145 Budapest,, Uzsoki utca 48.., levelezési cím: 1145 Budapest,, Uzsoki utca 48..) felszámoló által a Globe Flexopack Kft. „f.a.” (cégjegyzékszám / nyilvántartási szám: 03-09-120499, székhely: 6000 Kecskemét, Vértes utca 5..) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.

2015.05.22 - 08:00
A pályázat megkezdődött

Pályázati Közlemény

Megkezdődött a 17.Fpk.03-13-000874 ügyszámú nyilvános pályázat 2015. május 22. 08 óra 00 perckor, a "Hunyadi" Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-043681, székhely: 1145 Budapest,, Uzsoki utca 48.., levelezési cím: 1145 Budapest,, Uzsoki utca 48..) felszámoló által a Globe Flexopack Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 03-09-120499, székhely: 6000 Kecskemét, Vértes utca 5..) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Ajánlatát megteheti a pályázat oldalán: https://eer.gov.hu/palyazat/P26730.
2015.05.05 - 09:20
A pályázat meghirdetve

Pályázati Hirdetmény

A(z) "Hunyadi" Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-043681, székhely: 1145 Budapest,, Uzsoki utca 48.., levelezési cím: 1145 Budapest,, Uzsoki utca 48..), mint a(z) Globe Flexopack Kft. „f.a” (cégjegyzékszám: 03-09-120499, székhely: 6000 Kecskemét, Vértes utca 5..) Kecskeméti Törvényszék 17.Fpk.03-13-000874/5.. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2015. május 7. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingóságát.

A pályázat adatai:
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be:
https://eer.gov.hu/palyazat/P26730
A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja:
2015. május 22. 08 óra 00 perc
A pályázatok benyújtásának határideje:
2015. június 8. 12 óra 00 perc

Ajánlati biztosíték összege: 12 000 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: Az ajánlati biztosítéknak a "HUNYADI" Zrt. Raiffeisen Bank Zrt-nél vezetett 12001008-00194875-00100007 számú bankszámlájára a "Globe ajánlati biztosíték" megjelöléssel jóváírásra kell kerülni 2015. június 8. 12.00-ig.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: Az ajánlati biztosíték megfizetésének az igazolását a pályázathoz mellékelni kell.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

HYUNDAI H 100 2.5 D típusú tehergépkocsi

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) irányára összesen: 240 000 forint.


1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: tehergépkocsi

Típus:
Jármű
Gyártmány:
HYUNDAI H 100 2.5 D
Gyártási idő:
1995. augusztus
Állapot:
Sérült/hiányos
Tehermentes:
nem adóhatóság által lefoglalt
Mennyisége:
1 db
Becsérték:
240 000 forint

Az ingóság megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: A tehergépjármű Kocsér településen van, megtekintésére a felszámoló előzetes időpont egyeztetést követően 2015. június 3-án és 4-én lehetőséget biztosít (időpont egyeztetés Lajkó Andrea felszámolóbiztossal az 1/445 1088, vagy a lajko.andrea@hunyadirt.hu elérhetőségeken)

Vételár megfizetésének módja, határideje: A vevő köteles a vételárat a szerződéskötést követő 5 napon belül, számla ellenében egy összegben átutalással megfizetni. Az értékesítés az Áfa tv. 142 § (1) bekezdés g.) pontja alapján, amennyiben a vevő áfaalany, fordított áfás.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: Szerződéskötésre az értékesítési eljárás eredményének a megállapítását, az üzemeltető felé történő 1 % befizetését és a szerződéskötésre vonatkozó felhívást követő 15 napon belül kerül sor.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: A vevő a teljes vételár kifizetését követően 8 napon belül saját költségére köteles elszállítani a járművet.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: A felszámoló a legmagasabb vételár ajánlatot fogadja el nyertesnek. A meghirdetett ingóságot a felszámoló megtekintett állapotban értékesíti, annak per-, teher- és igénymentességét a Cstv. 38 § (4) bekezdésében foglaltak alapján szavatolja, a kellékszavatosságot kizárja. Az egyértelmű vételi ajánlatnak tartalmaznia kell a forintban meghatározott nettó összegű árajánlatot, a vételár megfizetésének a módját, és határidejét. A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó szerződéskötéshez szükséges adatait. Gazdálkodó szervezet esetében csak cégszerű aláírást fogad el a felszámoló hitelesnek, magánszemély pályázó esetén két tanú aláírásával kell hitelesíteni, hogy a pályázó a pályázatát személyesen írta alá, míg egyéni vállalkozó esetében a pályázónak a jogszabályi feltételeknek megfelelően igazolnia kell e minőségét. A nyilvános értékesítésen a tulajdonjogot szerző pályázó a Globe Flexopack Kft. „FA”-val szemben beszámítással nem élhet. Több megfelelő, azonos értékű, (a vételár vonatkozásában legfeljebb 10%-kal eltérő) árajánlat esetén a felszámoló a pályázók között nyilvános ártárgyalást tart (Az ártárgyalás lebonyolítása szintén az Elektronikus Értékesítési Rendszer igénybevételével történik). A felszámoló a nyertes pályázót értesíti az adásvételi szerződés aláírásának időpontjáról, ezzel egy időben az el nem fogadott ajánlatot tevők részére a bánatpénzt visszautalja. Az ajánlati biztosítékot a pályázó abban az esetben veszíti el, ha a szerződés a nyertes pályázó érdekkörében felmerült okból nem jön létre, vagy a nyertes pályázó a vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg, vagy a Cstv. 49/A § (4) bekezdés szerinti ajánlatot tevő pályázó az elrendelt elektronikus ártárgyaláson neki felróható okból nem vesz részt, vagy a már megtett ajánlatától visszalép. A benyújtási határidőtől számított 90 napos ajánlati kötöttség vállalása kötelező. A pályázatok felbontására a pályázati határidőt követő 15 napon belül kerül sor. A pályázatbontásról és az értékelésről szóló jegyzőkönyv a pályázatbontástól számított 8 napon belül a felszámoló által elkészítésre, és szkennelést követően feltöltésre kerül az EÉR felületre, ahol a pályázók által megtekinthető.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: A jelen felhívás a felszámoló számára nem jelent értékesítési kötelezettséget, az értékesítési eljárás megfelelő ajánlat hiányában eredménytelenné nyilvánítható.
A felszámolónak nincs tudomása elővásárlási jogosultról. A felszámoló ezúton felhívja az elővásárlási jogosultakat, hogy a pályázat leadásának határidejéig 2015. június 8. 12.00-ig írásban jelentkezzenek a "HUNYADI" Zrt-nél (1145 Budapest, Uzsoki u. 48. I/4.). A jogukat a nyertes ajánlat megismerését követő 12 napon belül, de legkésőbb az eredményhirdetésig gyakorolhatják. Amennyiben elővásárlási jogosult az eredményhirdetésig nem jelentkezik, a felszámoló úgy tekinti, hogy nem kíván élni jogával.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P26730/tetelek.pdf

Kérdések és válaszok

Ehhez az eljáráshoz még nem érkeztek kérdések.

Tételek 1 db (1)

tehergépkocsi
Típus:
Jármű
Gyártmány:
HYUNDAI H 100 2.5 D
Gyártási idő:
1995.08.
Mennyiség:
1 db
Állapot:
Sérült/hiányos
Becsérték:
Nettó 240 000 Ft
Tehermentes:
Nem
Terhek leírása:
adóhatóság által lefoglalt

Ismertető

HYUNDAI H 100 2.5 D típusú tehergépkocsi
Jelentkezési és feltöltési határidő:
Pályázat kezdete:
Pályázat vége:
Becsérték:
Minimálár:
Ügyszám:
EÉR azonosító:
Invalid date
2015.05.22 - 08:00
2015.06.08 - 12:00
Nettó 240 000 Ft
Nettó — Ft
17.Fpk.03-13-000874
P26730

Bírálati szempontok, feltételek:

Felszámoló adatai

Cégnév:
Hunyadi" Válságmenedzser és Felszámoló Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Székhely:
1145 Budapest,, Uzsoki utca 48..
Cégjegyzékszám:
01-10-043681

Adós adatai

Cégnév:
Globe Flexopack Korlátolt Felelősségű Társaság "f.a."
Székhely:
6000 Kecskemét, Vértes utca 5..
Cégjegyzékszám:
03-09-120499

Dokumentumok

2015.07.03 - 10:57
A pályázat eredménytelen

Pályázati Közlemény

Eredménytelen a(z) 17.Fpk.03-13-000874 ügyszámú nyilvános pályázat, a "Hunyadi" Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-043681, székhely: 1145 Budapest,, Uzsoki utca 48.., levelezési cím: 1145 Budapest,, Uzsoki utca 48..) felszámoló által a Globe Flexopack Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 03-09-120499, székhely: 6000 Kecskemét, Vértes utca 5..) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Az eredménytelenség indoka: nem érkezett ajánlat
Egyéb ok

Az értékesítő az alábbi tájékoztatást adja:
2015.06.08 - 12:00
A pályázat véget ért

Pályázati Közlemény

Lezárult a(z) 17.Fpk.03-13-000874 ügyszámú nyilvános pályázat 2015. június 8. 12 óra 00 perckor, a "Hunyadi" Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-043681, székhely: 1145 Budapest,, Uzsoki utca 48.., levelezési cím: 1145 Budapest,, Uzsoki utca 48..) felszámoló által a Globe Flexopack Kft. „f.a.” (cégjegyzékszám / nyilvántartási szám: 03-09-120499, székhely: 6000 Kecskemét, Vértes utca 5..) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.

2015.05.22 - 08:00
A pályázat megkezdődött

Pályázati Közlemény

Megkezdődött a 17.Fpk.03-13-000874 ügyszámú nyilvános pályázat 2015. május 22. 08 óra 00 perckor, a "Hunyadi" Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-043681, székhely: 1145 Budapest,, Uzsoki utca 48.., levelezési cím: 1145 Budapest,, Uzsoki utca 48..) felszámoló által a Globe Flexopack Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 03-09-120499, székhely: 6000 Kecskemét, Vértes utca 5..) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Ajánlatát megteheti a pályázat oldalán: https://eer.gov.hu/palyazat/P26730.
2015.05.05 - 09:20
A pályázat meghirdetve

Pályázati Hirdetmény

A(z) "Hunyadi" Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-043681, székhely: 1145 Budapest,, Uzsoki utca 48.., levelezési cím: 1145 Budapest,, Uzsoki utca 48..), mint a(z) Globe Flexopack Kft. „f.a” (cégjegyzékszám: 03-09-120499, székhely: 6000 Kecskemét, Vértes utca 5..) Kecskeméti Törvényszék 17.Fpk.03-13-000874/5.. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2015. május 7. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingóságát.

A pályázat adatai:
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be:
https://eer.gov.hu/palyazat/P26730
A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja:
2015. május 22. 08 óra 00 perc
A pályázatok benyújtásának határideje:
2015. június 8. 12 óra 00 perc

Ajánlati biztosíték összege: 12 000 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: Az ajánlati biztosítéknak a "HUNYADI" Zrt. Raiffeisen Bank Zrt-nél vezetett 12001008-00194875-00100007 számú bankszámlájára a "Globe ajánlati biztosíték" megjelöléssel jóváírásra kell kerülni 2015. június 8. 12.00-ig.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: Az ajánlati biztosíték megfizetésének az igazolását a pályázathoz mellékelni kell.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

HYUNDAI H 100 2.5 D típusú tehergépkocsi

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) irányára összesen: 240 000 forint.


1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: tehergépkocsi

Típus:
Jármű
Gyártmány:
HYUNDAI H 100 2.5 D
Gyártási idő:
1995. augusztus
Állapot:
Sérült/hiányos
Tehermentes:
nem adóhatóság által lefoglalt
Mennyisége:
1 db
Becsérték:
240 000 forint

Az ingóság megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: A tehergépjármű Kocsér településen van, megtekintésére a felszámoló előzetes időpont egyeztetést követően 2015. június 3-án és 4-én lehetőséget biztosít (időpont egyeztetés Lajkó Andrea felszámolóbiztossal az 1/445 1088, vagy a lajko.andrea@hunyadirt.hu elérhetőségeken)

Vételár megfizetésének módja, határideje: A vevő köteles a vételárat a szerződéskötést követő 5 napon belül, számla ellenében egy összegben átutalással megfizetni. Az értékesítés az Áfa tv. 142 § (1) bekezdés g.) pontja alapján, amennyiben a vevő áfaalany, fordított áfás.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: Szerződéskötésre az értékesítési eljárás eredményének a megállapítását, az üzemeltető felé történő 1 % befizetését és a szerződéskötésre vonatkozó felhívást követő 15 napon belül kerül sor.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: A vevő a teljes vételár kifizetését követően 8 napon belül saját költségére köteles elszállítani a járművet.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: A felszámoló a legmagasabb vételár ajánlatot fogadja el nyertesnek. A meghirdetett ingóságot a felszámoló megtekintett állapotban értékesíti, annak per-, teher- és igénymentességét a Cstv. 38 § (4) bekezdésében foglaltak alapján szavatolja, a kellékszavatosságot kizárja. Az egyértelmű vételi ajánlatnak tartalmaznia kell a forintban meghatározott nettó összegű árajánlatot, a vételár megfizetésének a módját, és határidejét. A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó szerződéskötéshez szükséges adatait. Gazdálkodó szervezet esetében csak cégszerű aláírást fogad el a felszámoló hitelesnek, magánszemély pályázó esetén két tanú aláírásával kell hitelesíteni, hogy a pályázó a pályázatát személyesen írta alá, míg egyéni vállalkozó esetében a pályázónak a jogszabályi feltételeknek megfelelően igazolnia kell e minőségét. A nyilvános értékesítésen a tulajdonjogot szerző pályázó a Globe Flexopack Kft. „FA”-val szemben beszámítással nem élhet. Több megfelelő, azonos értékű, (a vételár vonatkozásában legfeljebb 10%-kal eltérő) árajánlat esetén a felszámoló a pályázók között nyilvános ártárgyalást tart (Az ártárgyalás lebonyolítása szintén az Elektronikus Értékesítési Rendszer igénybevételével történik). A felszámoló a nyertes pályázót értesíti az adásvételi szerződés aláírásának időpontjáról, ezzel egy időben az el nem fogadott ajánlatot tevők részére a bánatpénzt visszautalja. Az ajánlati biztosítékot a pályázó abban az esetben veszíti el, ha a szerződés a nyertes pályázó érdekkörében felmerült okból nem jön létre, vagy a nyertes pályázó a vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg, vagy a Cstv. 49/A § (4) bekezdés szerinti ajánlatot tevő pályázó az elrendelt elektronikus ártárgyaláson neki felróható okból nem vesz részt, vagy a már megtett ajánlatától visszalép. A benyújtási határidőtől számított 90 napos ajánlati kötöttség vállalása kötelező. A pályázatok felbontására a pályázati határidőt követő 15 napon belül kerül sor. A pályázatbontásról és az értékelésről szóló jegyzőkönyv a pályázatbontástól számított 8 napon belül a felszámoló által elkészítésre, és szkennelést követően feltöltésre kerül az EÉR felületre, ahol a pályázók által megtekinthető.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: A jelen felhívás a felszámoló számára nem jelent értékesítési kötelezettséget, az értékesítési eljárás megfelelő ajánlat hiányában eredménytelenné nyilvánítható.
A felszámolónak nincs tudomása elővásárlási jogosultról. A felszámoló ezúton felhívja az elővásárlási jogosultakat, hogy a pályázat leadásának határidejéig 2015. június 8. 12.00-ig írásban jelentkezzenek a "HUNYADI" Zrt-nél (1145 Budapest, Uzsoki u. 48. I/4.). A jogukat a nyertes ajánlat megismerését követő 12 napon belül, de legkésőbb az eredményhirdetésig gyakorolhatják. Amennyiben elővásárlási jogosult az eredményhirdetésig nem jelentkezik, a felszámoló úgy tekinti, hogy nem kíván élni jogával.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P26730/tetelek.pdf

Kérdések és válaszok

Ehhez az eljáráshoz még nem érkeztek kérdések.