Eljárás részletei

Szentendre 1245/12/A/1. hrsz-ú, természetben a 2000 szentendre, Hamvas Béla u. 2-10. fsz. 1. szám alatt található üzlethelyiség
1 tétel

Pályázat - ESZKULÁP PATIKÁRIUSAI Gyógyszerkiskereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság "felszámolás alatt"

Lezárult: 2015.06.09 - 12:00
A nyertes ár
Nettó 23 100 000 Ft
A pályázat eredményesen lezárult.

A PÁLYÁZAT EREDMÉNYES

Ismertető

Szentendre 1245/12/A/1. hrsz-ú, természetben a 2000 szentendre, Hamvas Béla u. 2-10. fsz. 1. szám alatt található üzlethelyiség
Jelentkezési és feltöltési határidő:
Pályázat kezdete:
Pályázat vége:
Becsérték:
Minimálár:
Nyertes ár:
Ügyszám:
EÉR azonosító:
Invalid date
2015.05.22 - 08:00
2015.06.09 - 12:00
Nettó 20 000 000 Ft
Nettó — Ft
Nettó 23 100 000 Ft
31.Fpk.01-13-004443
P26699

Bírálati szempontok, feltételek:

Felszámoló adatai

Cégnév:
CREDIT-AUDIT Üzletviteli Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely:
1146 Budapest, Thököly út 59/A..
Cégjegyzékszám:
01-09-674540

Adós adatai

Cégnév:
ESZKULÁP PATIKÁRIUSAI Gyógyszerkiskereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság "f.a."
Székhely:
1024 Budapest, Retek utca 10. 1 ép. 3 lh.
Cégjegyzékszám:
Cg.01-09-990839

Dokumentumok

2015.06.29 - 10:09
A pályázat eredményes

Pályázati Közlemény

Érvényes és eredményes a 31.Fpk.01-13-004443 ügyszámú nyilvános pályázat, a Credit-Audit Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-674540, székhely: 1146 Budapest, Thököly út 59/A.., levelezési cím: 1146 Budapest, Thököly út 59/A..) felszámoló által a ESZKULÁP PATIKÁRIUSAI Kft „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: Cg.01-09-990839, székhely: 1024 Budapest, Retek utca 10. 1 ép. 3 lh.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Nyertes ajánlat összege: 23 100 000 .-Ft
Nyertes ajánlattevő azonosító száma: P26699F2
Szerződéskötés dátuma: A nyertes pályázó a szerződést köteles az eredményhirdetéstől számított 30 napon belül megkötni.
Az értékesítő a szerződést a nyertes ajánlattevővel köti meg.
2015.06.09 - 12:00
A pályázat véget ért

Pályázati Közlemény

Lezárult a(z) 31.Fpk.01-13-004443 ügyszámú nyilvános pályázat 2015. június 9. 12 óra 00 perckor, a Credit-Audit Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-674540, székhely: 1146 Budapest, Thököly út 59/A.., levelezési cím: 1146 Budapest, Thököly út 59/A..) felszámoló által a ESZKULÁP PATIKÁRIUSAI Kft „f.a.” (cégjegyzékszám / nyilvántartási szám: Cg.01-09-990839, székhely: 1024 Budapest, Retek utca 10. 1 ép. 3 lh.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.

2015.05.22 - 08:00
A pályázat megkezdődött

Pályázati Közlemény

Megkezdődött a 31.Fpk.01-13-004443 ügyszámú nyilvános pályázat 2015. május 22. 08 óra 00 perckor, a Credit-Audit Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-674540, székhely: 1146 Budapest, Thököly út 59/A.., levelezési cím: 1146 Budapest, Thököly út 59/A..) felszámoló által a ESZKULÁP PATIKÁRIUSAI Kft „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: Cg.01-09-990839, székhely: 1024 Budapest, Retek utca 10. 1 ép. 3 lh.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Ajánlatát megteheti a pályázat oldalán: https://eer.gov.hu/palyazat/P26699.
2015.05.08 - 09:31
A pályázat meghirdetve

Pályázati Hirdetmény

A(z) Credit-Audit Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-674540, székhely: 1146 Budapest, Thököly út 59/A.., levelezési cím: 1146 Budapest, Thököly út 59/A..), mint a(z) ESZKULÁP PATIKÁRIUSAI Kft „f.a” (cégjegyzékszám: Cg.01-09-990839, székhely: 1024 Budapest, Retek utca 10. 1 ép. 3 lh.) Fővárosi Törvényszék 31.Fpk.01-13-004443. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2015. május 7. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingatlanát.

A pályázat adatai:
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be:
https://eer.gov.hu/palyazat/P26699
A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja:
2015. május 22. 08 óra 00 perc
A pályázatok benyújtásának határideje:
2015. június 9. 12 óra 00 perc

Ajánlati biztosíték összege: 600 000 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: Az ajánlati biztosítékot a felszámoló CIB Bank Zrt.-nél vezetett, 10700024-65644216-51100005 számú bankszámlájára kell megfizetni banki átutalással, oly módon, hogy az ajánlati biztosíték összege a megadott bankszámlán a pályázati határidő végéig jóváírásra is kerüljön. A közlemény rovatban kérjük feltüntetni: ESZKULÁP PATIKÁRIUSAI Kft f.a. bánatpénz

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

Szentendre 1245/12/A/1. hrsz-ú, természetben a 2000 szentendre, Hamvas Béla u. 2-10. fsz. 1. szám alatt található üzlethelyiség

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) irányára összesen: 20 000 000 forint.


1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: Szentendre 1245/12/A/1 hrsz-ú üzlethelyiség

Típus:
ház
Területe:
134 m²
Állapota:
átlagos
Közművesítettség foka:
teljesen közművesített
Tehermentes:
nem
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad:
1/1
Becsérték:
20 000 000 forint

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Település neve (ahol az ingatlan fekszik):
Szentendre
Ingatlan fekvése:
belterület
Helyrajzi szám:
1245/12/A/1
Ingatlan postai címe:
2000 Szentendre, Hamvas Béla utca 2-10. fsz. em. 1.
Művelési ág:
üzlet
Területnagyság:
134 m²
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.):
Szentendre 1245/12/A/1 hrsz-ú üzlethelyiség

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

Tulajdonos neve, címe:
ESZKULÁP PATIKÁRIUSAI Kft f.a. (1024 Budapest, Retek u. 10. 1. ép. 3. lház.)

Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): III/6. Keretbiztosítéki jelzálogjog 150.000.000,- Ft, azaz százötvenmillió forint és járulékai erejéig a Budapest Bank Nyrt. jogosult javára.III/7. Végrehajtási jog 9.534.743,- Ft, azaz kilencmillió-ötszázharmincnégyezer-hétszáznegyvenhárom forint erejéig a Nemzeti Adó- és Vámhivatal jogosult javára.III/9. Végrehajtási jog 23.106.095,- Ft, azaz huszonhárommillió-százhatezer-kilencvenöt forint erejéig a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség jogosult javára.III/10. Végrehajtási jog 904.741,- Ft, azaz kilencszáznégyezer-hétszáznegyvenegy forint erejéig Mezei Józsefné jogosult javára.III/11. Végrehajtási jog 1.827.961,- Ft, azaz egymillió-nolcszázhuszonhétezer-nyolcszázhatvanegy forint erejéig Deák Istvánné jogosult javára.III/12. Végrehajtási jog 400.490,- Ft, azaz négyszázezer-négyszázkilencven forint erejéig Virág Jánosné jogosult javára.

Ingatlan állapota: átlagos

Az ingatlan(ok) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: Az ingatlan megtekintésére 2015. június 1.-én 10.00 és 11.00 óra között van lehetőség.

Vételár megfizetésének módja, határideje: A nyertes pályázó a vételárat legkésőbb a szerződéskötéstől számított 8 napon belül köteles megfizetni banki átutalással a felszámoló CIB Bank Zrt.-nél vezetett, 10700024-65644216-51100005 számú bankszámlájára. Az ajánlati biztosíték összege a vételárba beszámít.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: A nyertes pályázó a szerződést köteles az eredményhirdetéstől számított 30 napon belül megkötni.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: Az ingatlan formális birtokba adására - tekintettel annak jelenlegi bérleményként való hasznosítására - a teljes vételár megfizetését követő 15 napon belül kerül sor.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: A felszámoló a pályázatok értékelésénél a megajánlott vételár alapján dönt. Nyertes pályázóként a legmagasabb vételárat ajánló pályázó kerül kihírdetésre. Több azonos értékű (a vételár vonatkozásában legfeljebb 10%-kal eltérő) pályázat esetén ezen pályázók között nyilvános ártárgyalás kerül megtartásra.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: Az ingatlan jelenleg bérleményként hasznosított. A társaság 2012. március 14-én kötött 5 éves határozott időtartamra szóló bérleti szerződést. A bérlő az üzlethelyiségben egy pékséget üzemeltet. A bérleti díj összege havi 250.000,- Ft + ÁFA.
A felszámoló felhívja az elővásárlási jogosultak figyelmét arra, hogy az elővásárlásra jogosult jogát a nyilvános értékesítésen gyakorolhatja oly módon, hogy a véglegesen kialakult vételár ismeretében nyilatkozik vételi szándékáról.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P26699/tetelek.pdf

Licitnapló

2015.06.09 - 12:00
A pályázat véget ért
2015.05.22 - 08:00
A pályázat megkezdődött

Kérdések és válaszok

2015.06.09 - 01:27P26699F4 kommentje

2015.06.02 - 08:50P26699F1 kommentje

T. Felszámoló! Rendben köszönöm üdvözlettel:

2015.06.02 - 11:58Értékesítő kommentje

KÖZLEMÉNY Tájékoztatjuk a T. Érdeklődőket, hogy a társasház, amelyben a meghirdetésre került ingatlan található, nemrég energetikai felújításon esett át, melyhez pályázaton nyert támogatást. Az önrész megfizetéséhez a társasház bankhitelt vett fel. A hitelből a meghirdetett ingatlan tulajdonosára 4.042.316,- Ft esik, amelyet 2014. augusztusától, 10 év alatt, havi 44.665,- Ft-os törlesztő részletekkel kell megfizetni. Az ingatlan értékesítését követően a fizetendő törlesztő részletek az új tulajdonost terhelik. Kérjük, hogy pályázatuk benyújtásakor a fentieket figyelembe venni szíveskedjenek!

2015.06.02 - 08:36P26699F1 kommentje

T Felszámoló! A szerződésre vonatkozóan alapvető, lényeges jogi dolgok nincsenek benne, a felmondás lehetősége, határideje, kötbérezés, óvadék, stb...stb. Itt egy többéves szerződésről beszélünk, nyilván nem játszik senki oroszrulettet jópár millióval. Semmiképpen nem elvárható ennyi információ alapján dönteni. Minden ami eltér a szokásosotól arról részletes tájékoztatást kellene adni, egy többéves szerződés nyilvánvalóan az. Véleményem szerint a szerződésbe betekintést biztosítani kellene az Önök irodájában. üdvözlettel:

2015.06.02 - 08:43Értékesítő kommentje

T. Pályázó! Ha jól értem, az ingatlan bérleti szerződésére gondol. Ez korábbi kommetjeiben nem volt egyértelmű. A bérleti szerződés megtekintésére lehetőséget biztosítunk 2015. június 3.-án, 14:00 és 15:00 óra között.

2015.06.02 - 08:44Értékesítő kommentje

A bérleti szerződés megtekintésének helye a felszámoló irodája: 1146 Budapest, Thököly út 59/A. 1/3.

2015.06.02 - 08:26P26699F1 kommentje

T. Felszámoló, elnézést, valóban benne volt a megtekintés időpontja. üdvözlettel

2015.06.01 - 23:17P26699F1 kommentje

A szerződés jogi részletei természetesen nem találhatóak meg a pályázati hirdetményben...

2015.06.02 - 07:48Értékesítő kommentje

Tisztelt Pályázó! A hirdetményben a vagyontárgy értékesítésére, a szerződés megkötésére, a birtokbavételre vonatkozó minden lényeges információt közöltünk.

2015.06.01 - 23:15P26699F1 kommentje

T. Felszámoló! Ez most komolyan veendő, hogy elsején 10 óra 08 perckor közlik, hogy 8 perccel korábban kezdődött a megtekintés??????????? Legyenek szívesek minimum 24 órával de inkább 48 közölni egy új időpontot. köszönöm üdvözlettel: pályázó

2015.06.02 - 07:45Értékesítő kommentje

T. Pályázó! A megtekintés időpontja a hirdetményben szerepel, arról az érdeklődők már annak megjelenésekor értesülhettek.

2015.05.27 - 23:00P26699F1 kommentje

T. Felszámoló Kérem a megtekintés időpontját, és a szerződés részleteit közölni szíveskedjenek. üdvözlettel

2015.06.01 - 10:08Értékesítő kommentje

T. Érdeklődő! Az ingatlan megtekintésére 2015. június 1.-én 10.00 és 11.00 óra között van lehetőség. A szerződés részletei a pályázati hirdetményben találhatók meg.

Tételek 1 db (1)

Szentendre 1245/12/A/1 hrsz-ú üzlethelyiség
Az ingatlan Szentendre Hamvas Béla utcai lakótelepén található, egy sarki telken lévő panel társasházban. Az épület körül aszfaltút és parkoló találha...
Település:
Szentendre
Típus:
Családi ház
Terület:
134 m2
Állapot:
Átlagos
Közművesített:
Teljesen közművesített
Tehermentes:
Nem
Tulajdoni hányad:
1/1

Ismertető

Szentendre 1245/12/A/1. hrsz-ú, természetben a 2000 szentendre, Hamvas Béla u. 2-10. fsz. 1. szám alatt található üzlethelyiség
Jelentkezési és feltöltési határidő:
Pályázat kezdete:
Pályázat vége:
Becsérték:
Minimálár:
Nyertes ár:
Ügyszám:
EÉR azonosító:
Invalid date
2015.05.22 - 08:00
2015.06.09 - 12:00
Nettó 20 000 000 Ft
Nettó — Ft
Nettó 23 100 000 Ft
31.Fpk.01-13-004443
P26699

Bírálati szempontok, feltételek:

Felszámoló adatai

Cégnév:
CREDIT-AUDIT Üzletviteli Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely:
1146 Budapest, Thököly út 59/A..
Cégjegyzékszám:
01-09-674540

Adós adatai

Cégnév:
ESZKULÁP PATIKÁRIUSAI Gyógyszerkiskereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság "f.a."
Székhely:
1024 Budapest, Retek utca 10. 1 ép. 3 lh.
Cégjegyzékszám:
Cg.01-09-990839

Dokumentumok

2015.06.29 - 10:09
A pályázat eredményes

Pályázati Közlemény

Érvényes és eredményes a 31.Fpk.01-13-004443 ügyszámú nyilvános pályázat, a Credit-Audit Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-674540, székhely: 1146 Budapest, Thököly út 59/A.., levelezési cím: 1146 Budapest, Thököly út 59/A..) felszámoló által a ESZKULÁP PATIKÁRIUSAI Kft „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: Cg.01-09-990839, székhely: 1024 Budapest, Retek utca 10. 1 ép. 3 lh.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Nyertes ajánlat összege: 23 100 000 .-Ft
Nyertes ajánlattevő azonosító száma: P26699F2
Szerződéskötés dátuma: A nyertes pályázó a szerződést köteles az eredményhirdetéstől számított 30 napon belül megkötni.
Az értékesítő a szerződést a nyertes ajánlattevővel köti meg.
2015.06.09 - 12:00
A pályázat véget ért

Pályázati Közlemény

Lezárult a(z) 31.Fpk.01-13-004443 ügyszámú nyilvános pályázat 2015. június 9. 12 óra 00 perckor, a Credit-Audit Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-674540, székhely: 1146 Budapest, Thököly út 59/A.., levelezési cím: 1146 Budapest, Thököly út 59/A..) felszámoló által a ESZKULÁP PATIKÁRIUSAI Kft „f.a.” (cégjegyzékszám / nyilvántartási szám: Cg.01-09-990839, székhely: 1024 Budapest, Retek utca 10. 1 ép. 3 lh.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.

2015.05.22 - 08:00
A pályázat megkezdődött

Pályázati Közlemény

Megkezdődött a 31.Fpk.01-13-004443 ügyszámú nyilvános pályázat 2015. május 22. 08 óra 00 perckor, a Credit-Audit Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-674540, székhely: 1146 Budapest, Thököly út 59/A.., levelezési cím: 1146 Budapest, Thököly út 59/A..) felszámoló által a ESZKULÁP PATIKÁRIUSAI Kft „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: Cg.01-09-990839, székhely: 1024 Budapest, Retek utca 10. 1 ép. 3 lh.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Ajánlatát megteheti a pályázat oldalán: https://eer.gov.hu/palyazat/P26699.
2015.05.08 - 09:31
A pályázat meghirdetve

Pályázati Hirdetmény

A(z) Credit-Audit Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-674540, székhely: 1146 Budapest, Thököly út 59/A.., levelezési cím: 1146 Budapest, Thököly út 59/A..), mint a(z) ESZKULÁP PATIKÁRIUSAI Kft „f.a” (cégjegyzékszám: Cg.01-09-990839, székhely: 1024 Budapest, Retek utca 10. 1 ép. 3 lh.) Fővárosi Törvényszék 31.Fpk.01-13-004443. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2015. május 7. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingatlanát.

A pályázat adatai:
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be:
https://eer.gov.hu/palyazat/P26699
A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja:
2015. május 22. 08 óra 00 perc
A pályázatok benyújtásának határideje:
2015. június 9. 12 óra 00 perc

Ajánlati biztosíték összege: 600 000 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: Az ajánlati biztosítékot a felszámoló CIB Bank Zrt.-nél vezetett, 10700024-65644216-51100005 számú bankszámlájára kell megfizetni banki átutalással, oly módon, hogy az ajánlati biztosíték összege a megadott bankszámlán a pályázati határidő végéig jóváírásra is kerüljön. A közlemény rovatban kérjük feltüntetni: ESZKULÁP PATIKÁRIUSAI Kft f.a. bánatpénz

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

Szentendre 1245/12/A/1. hrsz-ú, természetben a 2000 szentendre, Hamvas Béla u. 2-10. fsz. 1. szám alatt található üzlethelyiség

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) irányára összesen: 20 000 000 forint.


1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: Szentendre 1245/12/A/1 hrsz-ú üzlethelyiség

Típus:
ház
Területe:
134 m²
Állapota:
átlagos
Közművesítettség foka:
teljesen közművesített
Tehermentes:
nem
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad:
1/1
Becsérték:
20 000 000 forint

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Település neve (ahol az ingatlan fekszik):
Szentendre
Ingatlan fekvése:
belterület
Helyrajzi szám:
1245/12/A/1
Ingatlan postai címe:
2000 Szentendre, Hamvas Béla utca 2-10. fsz. em. 1.
Művelési ág:
üzlet
Területnagyság:
134 m²
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.):
Szentendre 1245/12/A/1 hrsz-ú üzlethelyiség

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

Tulajdonos neve, címe:
ESZKULÁP PATIKÁRIUSAI Kft f.a. (1024 Budapest, Retek u. 10. 1. ép. 3. lház.)

Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): III/6. Keretbiztosítéki jelzálogjog 150.000.000,- Ft, azaz százötvenmillió forint és járulékai erejéig a Budapest Bank Nyrt. jogosult javára.III/7. Végrehajtási jog 9.534.743,- Ft, azaz kilencmillió-ötszázharmincnégyezer-hétszáznegyvenhárom forint erejéig a Nemzeti Adó- és Vámhivatal jogosult javára.III/9. Végrehajtási jog 23.106.095,- Ft, azaz huszonhárommillió-százhatezer-kilencvenöt forint erejéig a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség jogosult javára.III/10. Végrehajtási jog 904.741,- Ft, azaz kilencszáznégyezer-hétszáznegyvenegy forint erejéig Mezei Józsefné jogosult javára.III/11. Végrehajtási jog 1.827.961,- Ft, azaz egymillió-nolcszázhuszonhétezer-nyolcszázhatvanegy forint erejéig Deák Istvánné jogosult javára.III/12. Végrehajtási jog 400.490,- Ft, azaz négyszázezer-négyszázkilencven forint erejéig Virág Jánosné jogosult javára.

Ingatlan állapota: átlagos

Az ingatlan(ok) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: Az ingatlan megtekintésére 2015. június 1.-én 10.00 és 11.00 óra között van lehetőség.

Vételár megfizetésének módja, határideje: A nyertes pályázó a vételárat legkésőbb a szerződéskötéstől számított 8 napon belül köteles megfizetni banki átutalással a felszámoló CIB Bank Zrt.-nél vezetett, 10700024-65644216-51100005 számú bankszámlájára. Az ajánlati biztosíték összege a vételárba beszámít.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: A nyertes pályázó a szerződést köteles az eredményhirdetéstől számított 30 napon belül megkötni.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: Az ingatlan formális birtokba adására - tekintettel annak jelenlegi bérleményként való hasznosítására - a teljes vételár megfizetését követő 15 napon belül kerül sor.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: A felszámoló a pályázatok értékelésénél a megajánlott vételár alapján dönt. Nyertes pályázóként a legmagasabb vételárat ajánló pályázó kerül kihírdetésre. Több azonos értékű (a vételár vonatkozásában legfeljebb 10%-kal eltérő) pályázat esetén ezen pályázók között nyilvános ártárgyalás kerül megtartásra.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: Az ingatlan jelenleg bérleményként hasznosított. A társaság 2012. március 14-én kötött 5 éves határozott időtartamra szóló bérleti szerződést. A bérlő az üzlethelyiségben egy pékséget üzemeltet. A bérleti díj összege havi 250.000,- Ft + ÁFA.
A felszámoló felhívja az elővásárlási jogosultak figyelmét arra, hogy az elővásárlásra jogosult jogát a nyilvános értékesítésen gyakorolhatja oly módon, hogy a véglegesen kialakult vételár ismeretében nyilatkozik vételi szándékáról.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P26699/tetelek.pdf

Licitnapló

2015.06.09 - 12:00
A pályázat véget ért
2015.05.22 - 08:00
A pályázat megkezdődött

Kérdések és válaszok

2015.06.09 - 01:27P26699F4 kommentje

2015.06.02 - 08:50P26699F1 kommentje

T. Felszámoló! Rendben köszönöm üdvözlettel:

2015.06.02 - 11:58Értékesítő kommentje

KÖZLEMÉNY Tájékoztatjuk a T. Érdeklődőket, hogy a társasház, amelyben a meghirdetésre került ingatlan található, nemrég energetikai felújításon esett át, melyhez pályázaton nyert támogatást. Az önrész megfizetéséhez a társasház bankhitelt vett fel. A hitelből a meghirdetett ingatlan tulajdonosára 4.042.316,- Ft esik, amelyet 2014. augusztusától, 10 év alatt, havi 44.665,- Ft-os törlesztő részletekkel kell megfizetni. Az ingatlan értékesítését követően a fizetendő törlesztő részletek az új tulajdonost terhelik. Kérjük, hogy pályázatuk benyújtásakor a fentieket figyelembe venni szíveskedjenek!

2015.06.02 - 08:36P26699F1 kommentje

T Felszámoló! A szerződésre vonatkozóan alapvető, lényeges jogi dolgok nincsenek benne, a felmondás lehetősége, határideje, kötbérezés, óvadék, stb...stb. Itt egy többéves szerződésről beszélünk, nyilván nem játszik senki oroszrulettet jópár millióval. Semmiképpen nem elvárható ennyi információ alapján dönteni. Minden ami eltér a szokásosotól arról részletes tájékoztatást kellene adni, egy többéves szerződés nyilvánvalóan az. Véleményem szerint a szerződésbe betekintést biztosítani kellene az Önök irodájában. üdvözlettel:

2015.06.02 - 08:43Értékesítő kommentje

T. Pályázó! Ha jól értem, az ingatlan bérleti szerződésére gondol. Ez korábbi kommetjeiben nem volt egyértelmű. A bérleti szerződés megtekintésére lehetőséget biztosítunk 2015. június 3.-án, 14:00 és 15:00 óra között.

2015.06.02 - 08:44Értékesítő kommentje

A bérleti szerződés megtekintésének helye a felszámoló irodája: 1146 Budapest, Thököly út 59/A. 1/3.

2015.06.02 - 08:26P26699F1 kommentje

T. Felszámoló, elnézést, valóban benne volt a megtekintés időpontja. üdvözlettel

2015.06.01 - 23:17P26699F1 kommentje

A szerződés jogi részletei természetesen nem találhatóak meg a pályázati hirdetményben...

2015.06.02 - 07:48Értékesítő kommentje

Tisztelt Pályázó! A hirdetményben a vagyontárgy értékesítésére, a szerződés megkötésére, a birtokbavételre vonatkozó minden lényeges információt közöltünk.

2015.06.01 - 23:15P26699F1 kommentje

T. Felszámoló! Ez most komolyan veendő, hogy elsején 10 óra 08 perckor közlik, hogy 8 perccel korábban kezdődött a megtekintés??????????? Legyenek szívesek minimum 24 órával de inkább 48 közölni egy új időpontot. köszönöm üdvözlettel: pályázó

2015.06.02 - 07:45Értékesítő kommentje

T. Pályázó! A megtekintés időpontja a hirdetményben szerepel, arról az érdeklődők már annak megjelenésekor értesülhettek.

2015.05.27 - 23:00P26699F1 kommentje

T. Felszámoló Kérem a megtekintés időpontját, és a szerződés részleteit közölni szíveskedjenek. üdvözlettel

2015.06.01 - 10:08Értékesítő kommentje

T. Érdeklődő! Az ingatlan megtekintésére 2015. június 1.-én 10.00 és 11.00 óra között van lehetőség. A szerződés részletei a pályázati hirdetményben találhatók meg.