Eljárás részletei

Bajai telek
1 tétel

Pályázat - J.V.H. 2000 Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság "felszámolás alatt"

Eredménytelenítés ideje
Invalid date
Az eredménytelenítés oka: egyeb ok
Intézkedés: az értékesítő megteszi az intézkedéseket a megismételt értékesítés érdekében, az újabb értékesítési hirdetmény az előző hirdetmény ügyszámán kerül közzétételre.
Indoklás: A pályázó árajánlata nem érte el a hitelezői választmány által meghatározott irányár 70 %-os mértékét.
Kérjük tekintse meg a közleményt.

A PÁLYÁZAT EREDMÉNYTELEN

Ismertető

Bajai kivett beépítetlen terület
Jelentkezési és feltöltési határidő:
Pályázat kezdete:
Pályázat vége:
Becsérték:
Minimálár:
Ügyszám:
EÉR azonosító:
Invalid date
2015.05.26 - 12:00
2015.06.10 - 12:00
Nettó 22 500 000 Ft
Nettó — Ft
2.Fpk.06-14-000398
P26602

Bírálati szempontok, feltételek:

Felszámoló adatai

Cégnév:
NOVUM Pénzügyi, Gazdasági Tanácsadó és Műszaki Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Székhely:
1075 Budapest, Rumbach Sebestyén utca 15/B..
Cégjegyzékszám:
01-10-046575

Adós adatai

Cégnév:
J.V.H. 2000 Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság "f.a."
Székhely:
6724 Szeged, Kápolna utca 11.
Cégjegyzékszám:
06 09 0062329

Dokumentumok

2015.06.24 - 15:40
A pályázat eredménytelen

Pályázati Közlemény

Eredménytelen a(z) 2.Fpk.06-14-000398 ügyszámú nyilvános pályázat, a Novum Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-046575, székhely: 1075 Budapest, Rumbach Sebestyén utca 15/B.., levelezési cím: 1075 Budapest, Rumbach Sebestyén utca 15/B..) felszámoló által a J.V.H. 2000 Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 06 09 0062329, székhely: 6724 Szeged, Kápolna utca 11.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Az eredménytelenség indoka: Egyéb ok
A pályázó árajánlata nem érte el a hitelezői választmány által meghatározott irányár 70 %-os mértékét.

Az értékesítő az alábbi tájékoztatást adja:
Megteszi az intézkedéseket a megismételt értékesítés érdekében, az újabb értékesítési hirdetmény az előző hirdetmény ügyszámán kerül közzétételre.
2015.06.10 - 12:00
A pályázat véget ért

Pályázati Közlemény

Lezárult a(z) 2.Fpk.06-14-000398 ügyszámú nyilvános pályázat 2015. június 10. 12 óra 00 perckor, a Novum Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-046575, székhely: 1075 Budapest, Rumbach Sebestyén utca 15/B.., levelezési cím: 1075 Budapest, Rumbach Sebestyén utca 15/B..) felszámoló által a J.V.H. 2000 Kft. „f.a.” (cégjegyzékszám / nyilvántartási szám: 06 09 0062329, székhely: 6724 Szeged, Kápolna utca 11.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.

2015.05.26 - 12:00
A pályázat megkezdődött

Pályázati Közlemény

Megkezdődött a 2.Fpk.06-14-000398 ügyszámú nyilvános pályázat 2015. május 26. 12 óra 00 perckor, a Novum Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-046575, székhely: 1075 Budapest, Rumbach Sebestyén utca 15/B.., levelezési cím: 1075 Budapest, Rumbach Sebestyén utca 15/B..) felszámoló által a J.V.H. 2000 Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 06 09 0062329, székhely: 6724 Szeged, Kápolna utca 11.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Ajánlatát megteheti a pályázat oldalán: https://eer.gov.hu/palyazat/P26602.
2015.05.08 - 10:57
A pályázat meghirdetve

Pályázati Hirdetmény

A(z) Novum Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-046575, székhely: 1075 Budapest, Rumbach Sebestyén utca 15/B.., levelezési cím: 1075 Budapest, Rumbach Sebestyén utca 15/B..), mint a(z) J.V.H. 2000 Kft. „f.a” (cégjegyzékszám: 06 09 0062329, székhely: 6724 Szeged, Kápolna utca 11.) Szegedi Törvényszék 2.Fpk.06-14-000398/2. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2015. május 7. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingatlanát.

A pályázat adatai:
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be:
https://eer.gov.hu/palyazat/P26602
A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja:
2015. május 26. 12 óra 00 perc
A pályázatok benyújtásának határideje:
2015. június 10. 12 óra 00 perc

Ajánlati biztosíték összege: 675 000 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: Az ajánlat benyújtásáig átutalással a J.V.H 2000 Kft. „f.a.”. MKB Bank Zrt-nél vezetett 10300002-10626868-49020011 számú bankszámlájára.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: Ha a pályázati eljárás eredménytelen,az ajánlati biztosítékot a felszámoló 8 munkanapon belül visszautalja. Ha a pályázati eljárás eredményes a felszámoló az ajánlati biztosítékot nyertes pályázónál a vételárba beszámítja, a többi pályázónak pedig az ajánlati biztosíték teljes összegét az eredményhirdetés napjától - a Cstv. 49/A. § (4) bekezdés szerinti ártárgyalás esetén az ártárgyalás eredményhirdetése napjától - számított 8 munkanapon belül vissza kell utalni. Az ajánlati biztosítékot a pályázó abban az esetben veszíti el, ha a szerződés a nyertes pályázó érdekkörében felmerült okból nem jön létre, vagy a nyertes pályázó a vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg, vagy a Cstv. 49/A. § (4) bekezdés szerinti ajánlatot tévő pályázó az elrendelt elektronikus ártárgyaláson neki felróható okból nem vesz részt, vagy a már megtett ajánlatától visszalép.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

Bajai kivett beépítetlen terület

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) irányára összesen: 22 500 000 forint.


1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: kivett beépítetlen terület

Típus:
telek
Területe:
6 484 m²
Állapota:
átlagos
Közművesítettség foka:
közművesítetlen
Tehermentes:
nem
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad:
1/1

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Település neve (ahol az ingatlan fekszik):
Baja
Ingatlan fekvése:
belterület
Helyrajzi szám:
1862/11
Ingatlan postai címe:
6500 Baja, hrsz. 1862/11
Művelési ág:
kivett beépítetlen terület
Területnagyság:
6 484 m²
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.):
kivett beépítetlen terület

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

Tulajdonos neve, címe:
J.V.H. 2000 Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. "f.a."6724 Szeged, Kápolna u. 11.

Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): - Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal javára 36780/2/2010.03.26. számú határozattal 9.768.712,- Ft, azaz Kilencmillió-hétszázhatvannyolcezer-hétszáztizenkettő forint adó- és járuléktartozás erejéig bejegyzett végrehajtási jog- EDF DÉMÁSZ HÁLÓZATI ELOSZTÓ Kft. javára 42153/2011.09.27. számú határozattal 152 m2 területre bejegyzett vezetékjog- A Nemzeti Adó- és Vámhivatal javára 46135/2/2011.11.04. számú határozattal 1.525.734,- Ft, azaz Egymillió-ötszázhuszonötezer-hétszázharmincnégy forint adótartozás és járulékai erejéig bejegyzett végrehajtási jog- A Nemzeti Adó- és Vámhivatal javára 31574/2/2013.02.04. számú határozattal 73.509.909,- Ft, azaz Hetvenhárommillió-ötszázkilencezer-kilencszázkilenc forint adótartozás és járulékai erejéig bejegyzett végrehajtási jog

Ingatlan állapota: átlagos

Az ingatlan(ok) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: Az értékesítésre kerülő ingatlanok hétköznapokon tekinthetők meg 8 és 16 óra között előzetes egyeztetés alapján. Az előzetes egyeztetés a 06/20/9213-270 mobilszámon lehetséges.Az ingatlan a 86. § (1) bekezdés k.) pontja alapján mentes az adófizetési kötelezettség alól

Vételár megfizetésének módja, határideje: A vételár szerződéskötést követő 60 napon belül átutalással

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: Az adásvételi szerződést az értékelési jegyzőkönyv EÉR rendszerben történt megjelenésétől számított 15 napon belül kell megkötni, a szerződéskötés további feltétele az üzemeltető számára történt 1 %-os jutalék fizetési kötelezettség megfizetése.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: Az ingatlan birtokba adására a teljes vételár kiegyenlítésétől számított 3 napon belül kerül sor

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: A pályázatok bontására a pályázati határidő lejártát követő 8 napon belül kerül sor. Az értékeléséről szóló jegyzőkönyvet pályázatbontástól számított 20 napon belül a felszámoló elkészíti és a jegyzőkönyv szkennelt változatát feltölti az EÉR felületére, ahol a pályázók által megtekinthető. A pályázatok értékelésénél kizárólagos értékelési szempont a vételár nagysága azzal, hogy a jelen pályázati kiírásnak megfelelően a pályázat kizárólag a meghirdetett vagyontárgyak összességére vonatkozhat és a vételár ajánlat részletfizetést nem tartalmazhat. A felszámoló a meghirdetett vagyontárgyak összességére legmagasabb vételár ajánlatot adó pályázót hirdeti ki nyertesnek. A felszámoló több megfelelő azonos értékű (a vételár vonatkozásában legfeljebb 10 %-al eltérő) pályázat esetén nyilvános ártárgyalást tart. Az ártárgyalásról az EÉR rendszerének igénybevételével, üzenet útján értesíti az online ártárgyalási fordulóról, annak kezdő és záró időpontjáról az érdekelteket. Felszámoló eredménytelennek nyilvánítja a pályázati eljárást, ha a pályázati kiírásban meghatározott feltételeknek megfelelő ajánlatot nem adtak be, ideértve azt is, ha az irányár 50 %-át el nem érő összegű ajánlatot adtak be. Jelen hirdetményre a 237/2009 (X. 20.) Korm. rendelet és a 17/2014. (II. 3.) Korm. rendelet vonatkozó szabályai az irányadóak.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: A felszámoló az értékesítéssel kapcsolatban írásos ajánlatokat kér benyújtani, melyeket a NOVUM Zrt. által feltöltött hirdetmény alapján az Elektronikus Értékesítési Rendszer (EÉR) igénybevételével, elektronikusan nyújtható be. Az ajánlatoknak tartalmazniuk kell: A pályázó nevét, székhelyét, az azonosítására alkalmas további adatokat, gazdálkodó szervezetek hatályos cégkivonatát, a cégjegyzésre jogosult vezető tisztségviselő(k) aláírási címpéldányát, az ajánlott nettó vételárat, nyilatkozatot 60 napos ajánlati kötöttség vállalásáról. Kötelezettségvállalói nyilatkozatot, hogy az adásvételi szerződést az értékelési jegyzőkönyv EÉR rendszerben történt megjelenésétől számított 15 napon belül megköti és a vételárat szerződéskötést követő 60 napon belül átutalja. Az ajánlati biztosíték befizetésének igazolását a pályázat benyújtásáig. A meghirdetett ingatlanról részletes tender füzet készült, mely EÉR rendszerben megtekinthető.A felszámoló az elektronikus értékesítés érvényességének és eredményességének megállapítását követően a nyertes ajánlatot tértivevényes, ajánlott küldeményben megküldi az elővásárlási joggal rendelkezőknek, az őket megillető sorrendben, annak érdekében, hogy nyilatkozzanak: kívánnak-e élni elővásárlási jogukkal. A nyilatkozat tételére a felszámoló az értesítés kézhezvételétől számított 15 napot biztosít, az elővásárlási joggal rendelkezők írásbeli nyilatkozatának ezen határidőn belül meg kell érkeznie a felszámoló által megadott címre

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P26602/tetelek.pdf

Kérdések és válaszok

Ehhez az eljáráshoz még nem érkeztek kérdések.

Tételek 1 db (1)

kivett beépítetlen terület
A telek szabálytalan sokszög alakú saroktelek, lejtése nincs, megközelíthető a Kertész utca felöl
Település:
Baja
Típus:
Telek
Terület:
6484 m2
Állapot:
Átlagos
Közművesített:
Közművesítetlen
Tehermentes:
Nem
Tulajdoni hányad:
1/1

Ismertető

Bajai kivett beépítetlen terület
Jelentkezési és feltöltési határidő:
Pályázat kezdete:
Pályázat vége:
Becsérték:
Minimálár:
Ügyszám:
EÉR azonosító:
Invalid date
2015.05.26 - 12:00
2015.06.10 - 12:00
Nettó 22 500 000 Ft
Nettó — Ft
2.Fpk.06-14-000398
P26602

Bírálati szempontok, feltételek:

Felszámoló adatai

Cégnév:
NOVUM Pénzügyi, Gazdasági Tanácsadó és Műszaki Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Székhely:
1075 Budapest, Rumbach Sebestyén utca 15/B..
Cégjegyzékszám:
01-10-046575

Adós adatai

Cégnév:
J.V.H. 2000 Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság "f.a."
Székhely:
6724 Szeged, Kápolna utca 11.
Cégjegyzékszám:
06 09 0062329

Dokumentumok

2015.06.24 - 15:40
A pályázat eredménytelen

Pályázati Közlemény

Eredménytelen a(z) 2.Fpk.06-14-000398 ügyszámú nyilvános pályázat, a Novum Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-046575, székhely: 1075 Budapest, Rumbach Sebestyén utca 15/B.., levelezési cím: 1075 Budapest, Rumbach Sebestyén utca 15/B..) felszámoló által a J.V.H. 2000 Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 06 09 0062329, székhely: 6724 Szeged, Kápolna utca 11.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Az eredménytelenség indoka: Egyéb ok
A pályázó árajánlata nem érte el a hitelezői választmány által meghatározott irányár 70 %-os mértékét.

Az értékesítő az alábbi tájékoztatást adja:
Megteszi az intézkedéseket a megismételt értékesítés érdekében, az újabb értékesítési hirdetmény az előző hirdetmény ügyszámán kerül közzétételre.
2015.06.10 - 12:00
A pályázat véget ért

Pályázati Közlemény

Lezárult a(z) 2.Fpk.06-14-000398 ügyszámú nyilvános pályázat 2015. június 10. 12 óra 00 perckor, a Novum Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-046575, székhely: 1075 Budapest, Rumbach Sebestyén utca 15/B.., levelezési cím: 1075 Budapest, Rumbach Sebestyén utca 15/B..) felszámoló által a J.V.H. 2000 Kft. „f.a.” (cégjegyzékszám / nyilvántartási szám: 06 09 0062329, székhely: 6724 Szeged, Kápolna utca 11.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.

2015.05.26 - 12:00
A pályázat megkezdődött

Pályázati Közlemény

Megkezdődött a 2.Fpk.06-14-000398 ügyszámú nyilvános pályázat 2015. május 26. 12 óra 00 perckor, a Novum Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-046575, székhely: 1075 Budapest, Rumbach Sebestyén utca 15/B.., levelezési cím: 1075 Budapest, Rumbach Sebestyén utca 15/B..) felszámoló által a J.V.H. 2000 Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 06 09 0062329, székhely: 6724 Szeged, Kápolna utca 11.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Ajánlatát megteheti a pályázat oldalán: https://eer.gov.hu/palyazat/P26602.
2015.05.08 - 10:57
A pályázat meghirdetve

Pályázati Hirdetmény

A(z) Novum Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-046575, székhely: 1075 Budapest, Rumbach Sebestyén utca 15/B.., levelezési cím: 1075 Budapest, Rumbach Sebestyén utca 15/B..), mint a(z) J.V.H. 2000 Kft. „f.a” (cégjegyzékszám: 06 09 0062329, székhely: 6724 Szeged, Kápolna utca 11.) Szegedi Törvényszék 2.Fpk.06-14-000398/2. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2015. május 7. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingatlanát.

A pályázat adatai:
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be:
https://eer.gov.hu/palyazat/P26602
A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja:
2015. május 26. 12 óra 00 perc
A pályázatok benyújtásának határideje:
2015. június 10. 12 óra 00 perc

Ajánlati biztosíték összege: 675 000 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: Az ajánlat benyújtásáig átutalással a J.V.H 2000 Kft. „f.a.”. MKB Bank Zrt-nél vezetett 10300002-10626868-49020011 számú bankszámlájára.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: Ha a pályázati eljárás eredménytelen,az ajánlati biztosítékot a felszámoló 8 munkanapon belül visszautalja. Ha a pályázati eljárás eredményes a felszámoló az ajánlati biztosítékot nyertes pályázónál a vételárba beszámítja, a többi pályázónak pedig az ajánlati biztosíték teljes összegét az eredményhirdetés napjától - a Cstv. 49/A. § (4) bekezdés szerinti ártárgyalás esetén az ártárgyalás eredményhirdetése napjától - számított 8 munkanapon belül vissza kell utalni. Az ajánlati biztosítékot a pályázó abban az esetben veszíti el, ha a szerződés a nyertes pályázó érdekkörében felmerült okból nem jön létre, vagy a nyertes pályázó a vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg, vagy a Cstv. 49/A. § (4) bekezdés szerinti ajánlatot tévő pályázó az elrendelt elektronikus ártárgyaláson neki felróható okból nem vesz részt, vagy a már megtett ajánlatától visszalép.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

Bajai kivett beépítetlen terület

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) irányára összesen: 22 500 000 forint.


1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: kivett beépítetlen terület

Típus:
telek
Területe:
6 484 m²
Állapota:
átlagos
Közművesítettség foka:
közművesítetlen
Tehermentes:
nem
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad:
1/1

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Település neve (ahol az ingatlan fekszik):
Baja
Ingatlan fekvése:
belterület
Helyrajzi szám:
1862/11
Ingatlan postai címe:
6500 Baja, hrsz. 1862/11
Művelési ág:
kivett beépítetlen terület
Területnagyság:
6 484 m²
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.):
kivett beépítetlen terület

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

Tulajdonos neve, címe:
J.V.H. 2000 Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. "f.a."6724 Szeged, Kápolna u. 11.

Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): - Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal javára 36780/2/2010.03.26. számú határozattal 9.768.712,- Ft, azaz Kilencmillió-hétszázhatvannyolcezer-hétszáztizenkettő forint adó- és járuléktartozás erejéig bejegyzett végrehajtási jog- EDF DÉMÁSZ HÁLÓZATI ELOSZTÓ Kft. javára 42153/2011.09.27. számú határozattal 152 m2 területre bejegyzett vezetékjog- A Nemzeti Adó- és Vámhivatal javára 46135/2/2011.11.04. számú határozattal 1.525.734,- Ft, azaz Egymillió-ötszázhuszonötezer-hétszázharmincnégy forint adótartozás és járulékai erejéig bejegyzett végrehajtási jog- A Nemzeti Adó- és Vámhivatal javára 31574/2/2013.02.04. számú határozattal 73.509.909,- Ft, azaz Hetvenhárommillió-ötszázkilencezer-kilencszázkilenc forint adótartozás és járulékai erejéig bejegyzett végrehajtási jog

Ingatlan állapota: átlagos

Az ingatlan(ok) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: Az értékesítésre kerülő ingatlanok hétköznapokon tekinthetők meg 8 és 16 óra között előzetes egyeztetés alapján. Az előzetes egyeztetés a 06/20/9213-270 mobilszámon lehetséges.Az ingatlan a 86. § (1) bekezdés k.) pontja alapján mentes az adófizetési kötelezettség alól

Vételár megfizetésének módja, határideje: A vételár szerződéskötést követő 60 napon belül átutalással

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: Az adásvételi szerződést az értékelési jegyzőkönyv EÉR rendszerben történt megjelenésétől számított 15 napon belül kell megkötni, a szerződéskötés további feltétele az üzemeltető számára történt 1 %-os jutalék fizetési kötelezettség megfizetése.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: Az ingatlan birtokba adására a teljes vételár kiegyenlítésétől számított 3 napon belül kerül sor

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: A pályázatok bontására a pályázati határidő lejártát követő 8 napon belül kerül sor. Az értékeléséről szóló jegyzőkönyvet pályázatbontástól számított 20 napon belül a felszámoló elkészíti és a jegyzőkönyv szkennelt változatát feltölti az EÉR felületére, ahol a pályázók által megtekinthető. A pályázatok értékelésénél kizárólagos értékelési szempont a vételár nagysága azzal, hogy a jelen pályázati kiírásnak megfelelően a pályázat kizárólag a meghirdetett vagyontárgyak összességére vonatkozhat és a vételár ajánlat részletfizetést nem tartalmazhat. A felszámoló a meghirdetett vagyontárgyak összességére legmagasabb vételár ajánlatot adó pályázót hirdeti ki nyertesnek. A felszámoló több megfelelő azonos értékű (a vételár vonatkozásában legfeljebb 10 %-al eltérő) pályázat esetén nyilvános ártárgyalást tart. Az ártárgyalásról az EÉR rendszerének igénybevételével, üzenet útján értesíti az online ártárgyalási fordulóról, annak kezdő és záró időpontjáról az érdekelteket. Felszámoló eredménytelennek nyilvánítja a pályázati eljárást, ha a pályázati kiírásban meghatározott feltételeknek megfelelő ajánlatot nem adtak be, ideértve azt is, ha az irányár 50 %-át el nem érő összegű ajánlatot adtak be. Jelen hirdetményre a 237/2009 (X. 20.) Korm. rendelet és a 17/2014. (II. 3.) Korm. rendelet vonatkozó szabályai az irányadóak.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: A felszámoló az értékesítéssel kapcsolatban írásos ajánlatokat kér benyújtani, melyeket a NOVUM Zrt. által feltöltött hirdetmény alapján az Elektronikus Értékesítési Rendszer (EÉR) igénybevételével, elektronikusan nyújtható be. Az ajánlatoknak tartalmazniuk kell: A pályázó nevét, székhelyét, az azonosítására alkalmas további adatokat, gazdálkodó szervezetek hatályos cégkivonatát, a cégjegyzésre jogosult vezető tisztségviselő(k) aláírási címpéldányát, az ajánlott nettó vételárat, nyilatkozatot 60 napos ajánlati kötöttség vállalásáról. Kötelezettségvállalói nyilatkozatot, hogy az adásvételi szerződést az értékelési jegyzőkönyv EÉR rendszerben történt megjelenésétől számított 15 napon belül megköti és a vételárat szerződéskötést követő 60 napon belül átutalja. Az ajánlati biztosíték befizetésének igazolását a pályázat benyújtásáig. A meghirdetett ingatlanról részletes tender füzet készült, mely EÉR rendszerben megtekinthető.A felszámoló az elektronikus értékesítés érvényességének és eredményességének megállapítását követően a nyertes ajánlatot tértivevényes, ajánlott küldeményben megküldi az elővásárlási joggal rendelkezőknek, az őket megillető sorrendben, annak érdekében, hogy nyilatkozzanak: kívánnak-e élni elővásárlási jogukkal. A nyilatkozat tételére a felszámoló az értesítés kézhezvételétől számított 15 napot biztosít, az elővásárlási joggal rendelkezők írásbeli nyilatkozatának ezen határidőn belül meg kell érkeznie a felszámoló által megadott címre

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P26602/tetelek.pdf

Kérdések és válaszok

Ehhez az eljáráshoz még nem érkeztek kérdések.