Eljárás részletei

Elhanyagolt benzinkút
1 tétel

Pályázat - SINT-97 Kereskedelmi és Szolgáltató Bt "felszámolás alatt"

Lezárult: 2015.06.08 - 18:00
A nyertes ár
Nettó 100 000 Ft
A pályázat eredményesen lezárult.

A PÁLYÁZAT EREDMÉNYES

Ismertető

Tiszasüly külterületen (067/2 hrsz.) található korábban benzinkútként funkcionáló, jelenlegi formájában üzemanyag értékesítésre alkalmatlan 2088 m2-es ingatlan.
Jelentkezési és feltöltési határidő:
Pályázat kezdete:
Pályázat vége:
Becsérték:
Minimálár:
Nyertes ár:
Ügyszám:
EÉR azonosító:
Invalid date
2015.05.22 - 09:00
2015.06.08 - 18:00
Nettó 100 000 Ft
Nettó — Ft
Nettó 100 000 Ft
14.Fpk.01-09-009524
P26540

Bírálati szempontok, feltételek:

Felszámoló adatai

Cégnév:
DR. FELSŐ Vállalkozásszervező és Csődtanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely:
1072 Budapest,, Dob utca 52..
Cégjegyzékszám:
01-09-679649

Adós adatai

Cégnév:
SINT-97 Kereskedelmi és Szolgáltató Bt "f.a."
Székhely:
1158 Budapest, Késmárk utca 16.
Cégjegyzékszám:
01 06 775175

Dokumentumok

2015.06.11 - 12:01
A pályázat eredményes

Pályázati Közlemény

Érvényes és eredményes a 14.Fpk.01-09-009524 ügyszámú nyilvános pályázat, a Dr. Felső Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-679649, székhely: 1072 Budapest,, Dob utca 52.., levelezési cím: 1072 Budapest,, Dob utca 52..) felszámoló által a SINT-97 Bt „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 01 06 775175, székhely: 1158 Budapest, Késmárk utca 16.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Nyertes ajánlat összege: 100 000 .-Ft
Nyertes ajánlattevő azonosító száma: P26540F1
Szerződéskötés dátuma: Szerződéskötésre a pályázat eredményhirdetését követő 30 napon belül kerül sor.
Az értékesítő a szerződést a nyertes ajánlattevővel köti meg.
2015.06.08 - 18:00
A pályázat véget ért

Pályázati Közlemény

Lezárult a(z) 14.Fpk.01-09-009524 ügyszámú nyilvános pályázat 2015. június 8. 18 óra 00 perckor, a Dr. Felső Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-679649, székhely: 1072 Budapest,, Dob utca 52.., levelezési cím: 1072 Budapest,, Dob utca 52..) felszámoló által a SINT-97 Bt „f.a.” (cégjegyzékszám / nyilvántartási szám: 01 06 775175, székhely: 1158 Budapest, Késmárk utca 16.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.

2015.05.22 - 09:00
A pályázat megkezdődött

Pályázati Közlemény

Megkezdődött a 14.Fpk.01-09-009524 ügyszámú nyilvános pályázat 2015. május 22. 09 óra 00 perckor, a Dr. Felső Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-679649, székhely: 1072 Budapest,, Dob utca 52.., levelezési cím: 1072 Budapest,, Dob utca 52..) felszámoló által a SINT-97 Bt „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 01 06 775175, székhely: 1158 Budapest, Késmárk utca 16.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Ajánlatát megteheti a pályázat oldalán: https://eer.gov.hu/palyazat/P26540.
2015.04.24 - 11:16
A pályázat meghirdetve

Pályázati Hirdetmény

A(z) Dr. Felső Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-679649, székhely: 1072 Budapest,, Dob utca 52.., levelezési cím: 1072 Budapest,, Dob utca 52..), mint a(z) SINT-97 Bt „f.a” (cégjegyzékszám: 01 06 775175, székhely: 1158 Budapest, Késmárk utca 16.) Fővárosi Törvényszék 14.Fpk.01-09-009524/9. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2015. május 7. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingatlanát.

A pályázat adatai:
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be:
https://eer.gov.hu/palyazat/P26540
A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja:
2015. május 22. 09 óra 00 perc
A pályázatok benyújtásának határideje:
2015. június 8. 18 óra 00 perc

Ajánlati biztosíték összege: 5 000 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: Az ajánlati biztosíték - melynek befizetése feltétele a pályázaton történő részvételnek - a 10 MFt alatti becsérték 5%-a, a 10 MFt-ot meghaladó nettó összegű becsérték összege után annak 3%-a. Az ajánlati biztosíték összegét, az ajánlatot tevőnek vételi szándéka bizonyítására be kell fizetnie (forintban) átutalással a DR. FELSŐ Kft Citibank Europe Plc.-nél vezetett 10800021-10000001-83487035 sz. bankszámlájára "SINT-97 KFT f.a. ajánlati biztosíték" közleménnyel, oly módon, hogy az összeg legkésőbb a pályázat benyújtási határidejéig jóváírásra kerüljön.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: Ha a pályázati eljárás eredményes, az ajánlati biztosíték a nyertes pályázónál a vételárba beszámításra kerül, a többi pályázó esetében pedig az ajánlati biztosíték teljes összege az eredményhirdetés napjától számított 8 munkanapon visszautalásra kerül. Tájékoztatjuk a pályázókat, hogy amennyiben az adásvételi szerződés a nyertes pályázó érdekkörében felmerülő okból nem jön létre, vagy a nyertes pályázó a vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg, vagy a Cstv. 49/A. § (4) bekezdés szerinti ajánlatot tevő pályázó az elektronikus ártárgyaláson neki felróható okból nem vesz részt, vagy a már megtett ajánlatától visszalép, az ajánlati biztosítékot elveszíti. A Cstv. 49/A. § (4) bekezdése értelmében több megfelelő, azonos értékű (a bruttó vételár vonatkozásában legfeljebb 10 %-kal eltérő) ajánlat esetén a felszámoló nyilvános ártárgyalást tart.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

Tiszasüly külterületen (067/2 hrsz.) található korábban benzinkútként funkcionáló, jelenlegi formájában üzemanyag értékesítésre alkalmatlan 2088 m2-es ingatlan.

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) irányára összesen: 100 000 forint.


1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: Kivett benzinkút

Típus:
külterületi ingatlan
Területe:
2 088 m²
Állapota:
leromlott
Tehermentes:
nem
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad:
1/1

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Ingatlan fekvése:
külterület
Helyrajzi szám:
067/2
Művelési ág:
Kivett benzinkút
Területnagyság:
2 088 m²
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.):
Kivett benzinkút

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

Tulajdonos neve, címe:
SINT-97 Bt f.a. 1158 Budapest, Késmárk u. 16/b

Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): Végrehajtási jog 7.082.848 FT főkövetelés és járulékai összegre a NAV (1054 Budapest, Széchenyi u. 2.) javára.

Az épületnél jellemző sajátosságok: Az ingatlanon található épületek, felépítmények:- központi épület: kb. 3x5 m nagyságú, 3 bejárati ajtóval rendelkező épület-garázs: kb 6x2,5 méter nagyságú, lapos tetejű beton épület- gázpalack tároló: kb 3x3 méteres, téglaépület

Ingatlan állapota: leromlott

Az ingatlan(ok) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: Az ingatlan - előzetes bejelentkezést követően - megtekinthető 2015. május 27-én szerdán 10.00-12.00 óra között.

Vételár megfizetésének módja, határideje: A vevő az ajánlati biztosítékon felül fennmaradó vételárat a szerződéskötéstől számított 30 napon belül banki átutalással, számla ellenében egyösszegben köteles megfizetni az eladó részére.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: Szerződéskötésre a pályázat eredményhirdetését követő 30 napon belül kerül sor.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: A vagyontárgy(ak) birtokbavételéről vevő a saját költségén, a teljes vételár megfizetésétől számított 8 napon belül köteles gondoskodni. Ha a pályázati felhívásban megszabott határidőt a vevő túllépi a felszámoló az ingatlan őrzéséért költségtérítést számol fel.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: Egyéb kötelezettségek vállalására a pályázónak nem kell ajánlatot tennie. A Kiíró a pályázatokat kizárólag az ajánlott vételár alapján rangsorolja. A Kiíró az adott vagyontárgy(ak) tekintetében azt az ajánlatot minősíti előnyösebbnek, amelyben magasabb vételár szerepel.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: A felszámolónak a külterületi ingatlan vonatkozásába nincs tudomása elővásárlási jogosultról. A Cstv. 49/C. § (3) bekezdése szerint a jogszabály vagy szerződés alapján elővásárlásra jogosult jogát a nyilvános értékesítésen gyakorolhatja oly módon, hogy a véglegesen kialakult vételár ismeretében nyilatkozik vételi szándékáról. A felszámoló ezúton felhívja az elővásárlásra jogosultakat, hogy elővásárlási jogukat a pályázat leadási határidejéig írásban a felszámolónál jelezzék. Amennyiben az elővásárlásra jogosultak a nyertes pályázat megismerését követő 12 napon belül, de legkésőbb az eredményhirdetésig elővásárlási jogukat nem gyakorolják, a felszámoló úgy tekinti, hogy elővásárlási jogukkal nem kívánnak élni. A Kiíró fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot megfelelő ajánlat hiányában eredménytelennek nyilvánítsa és lezárja. Eredménytelen pályázat esetén a felszámoló intézkedik újabb értékesítés kiírásáról. A Kiíró a kellékszavatosságért való felelősséget kizárja.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P26540/tetelek.pdf

Licitnapló

2015.06.08 - 18:00
A pályázat véget ért
2015.05.22 - 09:00
A pályázat megkezdődött

Kérdések és válaszok

Ehhez az eljáráshoz még nem érkeztek kérdések.

Tételek 1 db (1)

Kivett benzinkút
Tiszasüly külterületen található korábban benzinkútként üzemelő, leromlott földterület és a rajta található háromfelépítmény, valamint gázpalack tárol...
Típus:
Egyéb
Típus leírása:
külterületi ingatlan
Terület:
2088 m2
Állapot:
Egyéb
Tehermentes:
Nem
Tulajdoni hányad:
1/1

Ismertető

Tiszasüly külterületen (067/2 hrsz.) található korábban benzinkútként funkcionáló, jelenlegi formájában üzemanyag értékesítésre alkalmatlan 2088 m2-es ingatlan.
Jelentkezési és feltöltési határidő:
Pályázat kezdete:
Pályázat vége:
Becsérték:
Minimálár:
Nyertes ár:
Ügyszám:
EÉR azonosító:
Invalid date
2015.05.22 - 09:00
2015.06.08 - 18:00
Nettó 100 000 Ft
Nettó — Ft
Nettó 100 000 Ft
14.Fpk.01-09-009524
P26540

Bírálati szempontok, feltételek:

Felszámoló adatai

Cégnév:
DR. FELSŐ Vállalkozásszervező és Csődtanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely:
1072 Budapest,, Dob utca 52..
Cégjegyzékszám:
01-09-679649

Adós adatai

Cégnév:
SINT-97 Kereskedelmi és Szolgáltató Bt "f.a."
Székhely:
1158 Budapest, Késmárk utca 16.
Cégjegyzékszám:
01 06 775175

Dokumentumok

2015.06.11 - 12:01
A pályázat eredményes

Pályázati Közlemény

Érvényes és eredményes a 14.Fpk.01-09-009524 ügyszámú nyilvános pályázat, a Dr. Felső Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-679649, székhely: 1072 Budapest,, Dob utca 52.., levelezési cím: 1072 Budapest,, Dob utca 52..) felszámoló által a SINT-97 Bt „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 01 06 775175, székhely: 1158 Budapest, Késmárk utca 16.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Nyertes ajánlat összege: 100 000 .-Ft
Nyertes ajánlattevő azonosító száma: P26540F1
Szerződéskötés dátuma: Szerződéskötésre a pályázat eredményhirdetését követő 30 napon belül kerül sor.
Az értékesítő a szerződést a nyertes ajánlattevővel köti meg.
2015.06.08 - 18:00
A pályázat véget ért

Pályázati Közlemény

Lezárult a(z) 14.Fpk.01-09-009524 ügyszámú nyilvános pályázat 2015. június 8. 18 óra 00 perckor, a Dr. Felső Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-679649, székhely: 1072 Budapest,, Dob utca 52.., levelezési cím: 1072 Budapest,, Dob utca 52..) felszámoló által a SINT-97 Bt „f.a.” (cégjegyzékszám / nyilvántartási szám: 01 06 775175, székhely: 1158 Budapest, Késmárk utca 16.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.

2015.05.22 - 09:00
A pályázat megkezdődött

Pályázati Közlemény

Megkezdődött a 14.Fpk.01-09-009524 ügyszámú nyilvános pályázat 2015. május 22. 09 óra 00 perckor, a Dr. Felső Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-679649, székhely: 1072 Budapest,, Dob utca 52.., levelezési cím: 1072 Budapest,, Dob utca 52..) felszámoló által a SINT-97 Bt „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 01 06 775175, székhely: 1158 Budapest, Késmárk utca 16.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Ajánlatát megteheti a pályázat oldalán: https://eer.gov.hu/palyazat/P26540.
2015.04.24 - 11:16
A pályázat meghirdetve

Pályázati Hirdetmény

A(z) Dr. Felső Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-679649, székhely: 1072 Budapest,, Dob utca 52.., levelezési cím: 1072 Budapest,, Dob utca 52..), mint a(z) SINT-97 Bt „f.a” (cégjegyzékszám: 01 06 775175, székhely: 1158 Budapest, Késmárk utca 16.) Fővárosi Törvényszék 14.Fpk.01-09-009524/9. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2015. május 7. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingatlanát.

A pályázat adatai:
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be:
https://eer.gov.hu/palyazat/P26540
A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja:
2015. május 22. 09 óra 00 perc
A pályázatok benyújtásának határideje:
2015. június 8. 18 óra 00 perc

Ajánlati biztosíték összege: 5 000 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: Az ajánlati biztosíték - melynek befizetése feltétele a pályázaton történő részvételnek - a 10 MFt alatti becsérték 5%-a, a 10 MFt-ot meghaladó nettó összegű becsérték összege után annak 3%-a. Az ajánlati biztosíték összegét, az ajánlatot tevőnek vételi szándéka bizonyítására be kell fizetnie (forintban) átutalással a DR. FELSŐ Kft Citibank Europe Plc.-nél vezetett 10800021-10000001-83487035 sz. bankszámlájára "SINT-97 KFT f.a. ajánlati biztosíték" közleménnyel, oly módon, hogy az összeg legkésőbb a pályázat benyújtási határidejéig jóváírásra kerüljön.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: Ha a pályázati eljárás eredményes, az ajánlati biztosíték a nyertes pályázónál a vételárba beszámításra kerül, a többi pályázó esetében pedig az ajánlati biztosíték teljes összege az eredményhirdetés napjától számított 8 munkanapon visszautalásra kerül. Tájékoztatjuk a pályázókat, hogy amennyiben az adásvételi szerződés a nyertes pályázó érdekkörében felmerülő okból nem jön létre, vagy a nyertes pályázó a vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg, vagy a Cstv. 49/A. § (4) bekezdés szerinti ajánlatot tevő pályázó az elektronikus ártárgyaláson neki felróható okból nem vesz részt, vagy a már megtett ajánlatától visszalép, az ajánlati biztosítékot elveszíti. A Cstv. 49/A. § (4) bekezdése értelmében több megfelelő, azonos értékű (a bruttó vételár vonatkozásában legfeljebb 10 %-kal eltérő) ajánlat esetén a felszámoló nyilvános ártárgyalást tart.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

Tiszasüly külterületen (067/2 hrsz.) található korábban benzinkútként funkcionáló, jelenlegi formájában üzemanyag értékesítésre alkalmatlan 2088 m2-es ingatlan.

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) irányára összesen: 100 000 forint.


1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: Kivett benzinkút

Típus:
külterületi ingatlan
Területe:
2 088 m²
Állapota:
leromlott
Tehermentes:
nem
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad:
1/1

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Ingatlan fekvése:
külterület
Helyrajzi szám:
067/2
Művelési ág:
Kivett benzinkút
Területnagyság:
2 088 m²
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.):
Kivett benzinkút

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

Tulajdonos neve, címe:
SINT-97 Bt f.a. 1158 Budapest, Késmárk u. 16/b

Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): Végrehajtási jog 7.082.848 FT főkövetelés és járulékai összegre a NAV (1054 Budapest, Széchenyi u. 2.) javára.

Az épületnél jellemző sajátosságok: Az ingatlanon található épületek, felépítmények:- központi épület: kb. 3x5 m nagyságú, 3 bejárati ajtóval rendelkező épület-garázs: kb 6x2,5 méter nagyságú, lapos tetejű beton épület- gázpalack tároló: kb 3x3 méteres, téglaépület

Ingatlan állapota: leromlott

Az ingatlan(ok) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: Az ingatlan - előzetes bejelentkezést követően - megtekinthető 2015. május 27-én szerdán 10.00-12.00 óra között.

Vételár megfizetésének módja, határideje: A vevő az ajánlati biztosítékon felül fennmaradó vételárat a szerződéskötéstől számított 30 napon belül banki átutalással, számla ellenében egyösszegben köteles megfizetni az eladó részére.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: Szerződéskötésre a pályázat eredményhirdetését követő 30 napon belül kerül sor.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: A vagyontárgy(ak) birtokbavételéről vevő a saját költségén, a teljes vételár megfizetésétől számított 8 napon belül köteles gondoskodni. Ha a pályázati felhívásban megszabott határidőt a vevő túllépi a felszámoló az ingatlan őrzéséért költségtérítést számol fel.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: Egyéb kötelezettségek vállalására a pályázónak nem kell ajánlatot tennie. A Kiíró a pályázatokat kizárólag az ajánlott vételár alapján rangsorolja. A Kiíró az adott vagyontárgy(ak) tekintetében azt az ajánlatot minősíti előnyösebbnek, amelyben magasabb vételár szerepel.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: A felszámolónak a külterületi ingatlan vonatkozásába nincs tudomása elővásárlási jogosultról. A Cstv. 49/C. § (3) bekezdése szerint a jogszabály vagy szerződés alapján elővásárlásra jogosult jogát a nyilvános értékesítésen gyakorolhatja oly módon, hogy a véglegesen kialakult vételár ismeretében nyilatkozik vételi szándékáról. A felszámoló ezúton felhívja az elővásárlásra jogosultakat, hogy elővásárlási jogukat a pályázat leadási határidejéig írásban a felszámolónál jelezzék. Amennyiben az elővásárlásra jogosultak a nyertes pályázat megismerését követő 12 napon belül, de legkésőbb az eredményhirdetésig elővásárlási jogukat nem gyakorolják, a felszámoló úgy tekinti, hogy elővásárlási jogukkal nem kívánnak élni. A Kiíró fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot megfelelő ajánlat hiányában eredménytelennek nyilvánítsa és lezárja. Eredménytelen pályázat esetén a felszámoló intézkedik újabb értékesítés kiírásáról. A Kiíró a kellékszavatosságért való felelősséget kizárja.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P26540/tetelek.pdf

Licitnapló

2015.06.08 - 18:00
A pályázat véget ért
2015.05.22 - 09:00
A pályázat megkezdődött

Kérdések és válaszok

Ehhez az eljáráshoz még nem érkeztek kérdések.