Eljárás részletei

Eladó személygépkocsi
1 tétel

Pályázat - VALENT PLATAN Építő Korlátolt Felelősségű Társaság "felszámolás alatt"

Eredménytelenítés ideje
Invalid date
Az eredménytelenítés oka: nem érkezett a kiírásnak megfelelő ajánlat
Intézkedés: az értékesítő megteszi az intézkedéseket a megismételt értékesítés érdekében, az újabb értékesítési hirdetmény az előző hirdetmény ügyszámán kerül közzétételre.
Indoklás: Nem érkezett a minimálár összegét elérő vételi ajánlat.
Kérjük tekintse meg a közleményt.

A PÁLYÁZAT EREDMÉNYTELEN

Ismertető

Az Adós szervezet tulajdonát képező Mercedes-Benz gyártmányú, 639 típusú, Vito 115 CDI kereskedelmi megnevezésű személygépkocsi. Gyártás éve: 2007., szín: kék, hajtóanyag: gázolaj, hengerűrtartalom: 2148 cm3, teljesítmény: 110 kW, sebességváltó: mechanikus, km. óra állása: 430000 km, szállítható személyek száma: 8. A jármű nettó becsértéke: 1,390,000-Ft.
Jelentkezési és feltöltési határidő:
Pályázat kezdete:
Pályázat vége:
Becsérték:
Minimálár:
Ügyszám:
EÉR azonosító:
2022.03.24 - 12:00
2022.03.25 - 12:00
2022.04.11 - 01:00
Nettó 1 390 000 Ft
Nettó 1 390 000 Ft
1.Fpk.43/2021
P2650850

Bírálati szempontok, feltételek:

Felszámoló adatai

Cégnév:
FH-CONCEPT Gazdasági Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely:
1224 Budapest, XV utca 79. 3
Cégjegyzékszám:
01-09-359080

Adós adatai

Cégnév:
VALENT PLATAN Építő Korlátolt Felelősségű Társaság "f.a."
Székhely:
3047 Buják, Fő út 87.
Cégjegyzékszám:
12 09 010377

Dokumentumok

Hirdetmény letöltéseÖsszefoglaló értékesítési tájékoztató letöltése
2022.04.11 - 09:43
A pályázat eredménytelen
Közlemény

Pályázati Közlemény

Eredménytelen a(z) 1.Fpk.43/2021 ügyszámú nyilvános pályázat, a FH-CONCEPT Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-359080, székhely: 1224 Budapest, XV utca 79. 3, levelezési cím: 1775 Budapest, Pf. 2) felszámoló által a Valent Platan Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 12 09 010377, székhely: 3047 Buják, Fő út 87.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Az eredménytelenség indoka: nem érkezett a kiírásnak megfelelő ajánlat
Nem érkezett a minimálár összegét elérő vételi ajánlat.

Az értékesítő az alábbi tájékoztatást adja:
Megteszi az intézkedéseket a megismételt értékesítés érdekében, az újabb értékesítési hirdetmény az előző hirdetmény ügyszámán kerül közzétételre.
2022.04.11 - 01:00
A pályázat véget ért
Közlemény

Pályázati Közlemény

Lezárult a(z) 1.Fpk.43/2021 ügyszámú nyilvános pályázat 2022. április 11. 01 óra 00 perckor, a FH-CONCEPT Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-359080, székhely: 1224 Budapest, XV utca 79. 3, levelezési cím: 1775 Budapest, Pf. 2) felszámoló által a Valent Platan Kft. „f.a” (cégjegyzékszám / nyilvántartási szám: 12 09 010377, székhely: 3047 Buják, Fő út 87.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.

2022.03.25 - 12:00
A pályázat megkezdődött
Közlemény

Pályázati Közlemény

Megkezdődött a 1.Fpk.43/2021 ügyszámú nyilvános pályázat 2022. március 25. 12 óra 00 perckor, a FH-CONCEPT Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-359080, székhely: 1224 Budapest, XV utca 79. 3, levelezési cím: 1775 Budapest, Pf. 2) felszámoló által a Valent Platan Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 12 09 010377, székhely: 3047 Buják, Fő út 87.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Ajánlatát megteheti a pályázat oldalán: https://eer.gov.hu/palyazat/P2650850.
2022.03.11 - 12:00
A pályázat meghirdetve
Közlemény

Pályázati Hirdetmény

A(z) FH-CONCEPT Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-359080, székhely: 1224 Budapest, XV utca 79. 3, levelezési cím: 1775 Budapest, Pf. 2), mint a(z) Valent Platan Kft. „f.a” (cégjegyzékszám: 12 09 010377, székhely: 3047 Buják, Fő út 87.) Balassagyarmati 1.Fpk.43/2021. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2022. március 10. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingóságát.

A pályázat adatai:
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be: https://eer.gov.hu/palyazat/P2650850
A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja: 2022. március 25. 12 óra 00 perc
A pályázatok benyújtásának határideje: 2022. április 10. 12 óra 00 perc

Ajánlati biztosíték összege: 69 500 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: A pályázónak az ajánlati biztosítékot az FH-CONCEPT Kft. felszámoló szervezet 11722003-22480338-00000000 jelzőszámú pénzforgalmi számlájára kell átutalni "Ajánlati biztosíték Valent Platan" közleménnyel, oly módon, hogy az legkésőbb a pályázat benyújtásának kezdő időpontját megelőző 24 órával a fenti pénzforgalmi számlán jóváírásra kerüljön.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: Az ajánlati biztosíték befizetését a felszámoló a pályázat benyújtásának kezdő időpontját megelőző 24 órával ellenőrzi. Az ajánlati biztosíték megfizetését ezen időpontig nem teljesítő személy/szervezet az értékesítésben nem vehet részt. Az ajánlati biztosíték összege a hirdetményben megjelölt pénzforgalmi számlán történt jóváírást követően minősül megfizetettnek. A felszámoló akkor aktiválja az elektronikus értékesítési rendszer pályázóként történő használatához szükséges felhasználói azonosítót, ha a pályázati biztosíték a megadott időpontig jóváírásra kerül. Érvényes vételi ajánlat kizárólag az ajánlati biztosíték előírt módon történő megfizetése esetén nyújtható be. Eredménytelen pályázati eljárás esetén a felszámoló az ajánlati biztosíték teljes összegét az eredménytelenség megállapításától számított 8 munkanapon belül valamennyi pályázó részére visszautalja. Eredményes pályázati eljárás esetén az ajánlati biztosíték a nyertes pályázónál a vételárba beszámításra kerül, a többi pályázónak az ajánlati biztosíték teljes összegét felszámoló az eredményhirdetés napjától – a Cstv. 49/A. § (4) bekezdése szerinti ártárgyalás esetén az ártárgyalás eredményhirdetése napjától – számított 8 munkanapon belül visszautalja. Ha a szerződés a nyertes pályázó érdekkörében felmerülő okból nem jön létre, vagy a nyertes pályázó a vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg, az ajánlati biztosítékot elveszti. Az ajánlati biztosíték a pályázók javára nem kamatozik, azok visszautalásáért a felszámoló kezelési költséget nem számol fel.

A felszámolónak – a vagyonfelmérés, valamint az adós vagyonára vonatkozó adatok alapján - elővásárlásra jogosultról nincs tudomása.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

Az Adós szervezet tulajdonát képező Mercedes-Benz gyártmányú, 639 típusú, Vito 115 CDI kereskedelmi megnevezésű személygépkocsi. Gyártás éve: 2007., szín: kék, hajtóanyag: gázolaj, hengerűrtartalom: 2148 cm3, teljesítmény: 110 kW, sebességváltó: mechanikus, km. óra állása: 430000 km, szállítható személyek száma: 8. A jármű nettó becsértéke: 1,390,000-Ft.

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) becsértéke összesen: 1 390 000 forint.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) minimálára összesen: 1 390 000 forint.


1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: Személygépkocsi

Típus: Jármű
Tehermentes: nem Végrehajtási jog
Mennyisége: 1 db

Az ingóság megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: A tárgyi eszközök az EER rendszeren történt előzetes bejelentkezést követően 2022. március 21. napon 11:00 és 12:00 óra közötti időpontban tekinthetők meg Szekszárdon. A megtekintésén való részvételi szándékot legkésőbb 2022. március 18. nap 12:00 óráig kell az EÉR rendszer felületén bejelenteni. A fentiekben meghatározott előzetes bejelentkezés hiányában a tárgyi eszközök megtekintését a felszámoló szervezetnek nem áll módjában biztosítani.

ÁFA fizetésre vonatkozó szabályok: A személygépkocsi értékesítése az ÁFA tv. 87. § alapján mentes az adó alól.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti pályázati elbírálás módja: A felszámoló a pályázati kiírásban foglaltaknak teljes körűen megfelelő és így érvényesnek minősített ajánlatokat kizárólag a megajánlott nettó vételár összege alapján bírálja el. Nyertes pályázónak azt az érvényesnek minősített ajánlatot tett pályázót hirdeti ki, aki a legmagasabb nettó összegű vételi ajánlatot tette, figyelembe véve az ártárgyalás jelen pályázati kiírásban ismertetett szabályait is.

Vételár megfizetésének módja, határideje: A nyertes pályázó az ajánlati biztosítékon felüli vételárat az adásvételi szerződés megkötését követő 8 napon belül köteles megfizetni banki átutalással.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: Szerződéskötésre az értékelési jegyzőkönyv EÉR rendszerben történő megjelenését és a vételár 1%-ának üzemeltető felé történő befizetését követően kerül sor, a szerződéskötésre vonatkozó felhívás átvételét követő 15 napon belül.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: A felszámolás alatt álló gazdasági társaság képviseletét ellátó felszámoló szervezet a vételár hiánytalan megfizetését követő 8 napon belül, előre egyeztetett időpontban a tárgyi eszközöket birtokba adja a nyertes pályázó részére.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: A pályázónak a vételárfizetésen kívül kötelezettségek átvállalására vagy teljesítésére nem kell ajánlatot tennie. Az értékesítő kizárólag a megajánlott nettó vételár összege alapján bírálja el a szabályszerű és érvényes vételi ajánlatokat.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: Jelen értékesítési eljárás során az értékesítési hirdetmény tervezet vonatkozásában a 237/2009. (X.20.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdés rendelkezése szerinti értesítés megtörtént. Jelen eljárás a vagyonelem első értékesítési kísérlete. A minimálár a becsérték 100%-ában került megállapításra. Az érvényes pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó részletes és jogilag kötelező erejű nyilatkozatát az alábbiakról: A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó főbb adatait, úgymint gazdasági társaság pályázó esetén: a pályázó nevét, székhelyét, cégkivonatát, a cégjegyzésre jogosult tisztségviselő aláírási címpéldányát, elérhetőségét; magánszemély pályázó esetén: a pályázó nevét, születési helyét, idejét, anyja nevét, lakcímét, adóazonosító jelét és ezen adatait igazoló okmányok másolati példányát, elérhetőségét. A pályázó nyilatkozatát, hogy a vételre felajánlott vagyont meg kívánja vásárolni. A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó nyilatkozatot a megajánlott nettó vételárról, a vállalt fizetési feltételekről. A pályázónak hitelt érdemlően igazolnia kell (bankszámla kivonat, ügyvédi letéti igazolás, bankgarancia igazolás, visszavonhatatlan hitelígérvény) a megajánlott vételár - ajánlati kötöttség határidejéig fennálló, az ajánlati biztosítékot meghaladó részre vonatkozó - rendelkezésre állását. A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó nyilatkozatát, hogy ajánlatát a beadási határidőtől számított 60 napig fenntartja. A pályázónak nyilatkoznia kell, hogy a vagyonelem értékesítésére megtekintett, megismert állapotban kerül sor és tudomásul veszi, hogy a vagyonelemre sem az adós, sem a felszámoló szervezet kellékszavatosságot, garanciát nem vállal, valamint tudomásul veszi, hogy a beszámítást a Csődtörvény jelen vagyonelem esetében kizárja. A pályázatnak tartalmaznia kell továbbá a pályázó nyilatkozatát, amely szerint a pályázó a részletes pályázati kiírásban foglaltakat megismerte és elfogadja, valamint arra vonatkozó nyilatkozatot, hogy a Cstv. 49. § (3) és (3b) bekezdése szerinti kizáró ok nem áll fenn a pályázóval szemben. Az adásvételi szerződés megkötésével és a vagyonelem értékesítésével kapcsolatosan felmerülő valamennyi költség, díj és illeték a nyertes pályázót terheli. Jelen pályázati felhívás a felszámoló számára nem jelent értékesítési kötelezettséget, a felszámoló a pályázatot megfelelő ajánlat hiányában eredménytelennek nyilváníthatja és új pályázatot írhat ki. A felszámoló felhívja az esetleges elővásárlásra jogosultakat, hogy ezen jogosultságukat - jogosultságuk igazolás mellett - a pályázati leadás határidejéig írásban jelentsék be a felszámolónak. A felszámoló az elektronikus értékesítés érvényességének és eredményességének megállapítását követően a nyertes ajánlatot bemutatja az általa ismert illetve az írásban bejelentést tett elővásárlási joggal rendelkezőknek, az őket megillető sorrendben, annak érdekében, hogy nyilatkozzanak: kívánnak-e élni elővásárlási jogukkal. A felszámoló a nyilatkozat tételére legalább 10 napot biztosít. Több megfelelő, azonos értékű (a vételár vonatkozásában legfeljebb 10%-kal eltérő) pályázat esetén az ajánlattevők között nyilvános ártárgyalás megtartására kerül sor, melynek feltételeit és az ártárgyalás megkezdését a résztvevőkkel az EÉR rendszeren keresztül ismerteti a felszámoló. Az addig megtett pályázati ajánlatok automatikusan érvényben maradnak, vagy azoknál magasabb vételárat tartalmazó ajánlatot lehet tenni (Cstv. 49/A. § (4) bekezdés). Az ártárgyalás lebonyolítása az EÉR rendszeren keresztül történik.

A 237/2009. Korm. rend. 2. § (2) bekezdés szerinti feltétel fennáll.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P2650850/tetelek.pdf

Kérdések és válaszok

2022.03.12 - 17:10P2650850F4624 kommentje

Tisztelt Felszámoló! Az Ön feltételének megfelelően az ingóság megtekintésén való részvételi szándékot jelentek be. Tisztelettel Székely Ferenc

2022.03.16 - 11:53Értékesítő kommentje

Tisztelt Érdeklődő! A jármű 2022. március 21. napon 11:00 és 12:00 óra közötti időpontban tekinthető meg Szekszárdon. Kérem, hogy a megtekintés pontos helyszínével kapcsolatosan a 06 20 994 4937 telefonszámon érdeklődjön.

Tételek 1 db (1)

Személygépkocsi
Típus:
Jármű
Mennyiség:
1 db
Tehermentes:
Nem
Terhek leírása:
Végrehajtási jog

Ismertető

Az Adós szervezet tulajdonát képező Mercedes-Benz gyártmányú, 639 típusú, Vito 115 CDI kereskedelmi megnevezésű személygépkocsi. Gyártás éve: 2007., szín: kék, hajtóanyag: gázolaj, hengerűrtartalom: 2148 cm3, teljesítmény: 110 kW, sebességváltó: mechanikus, km. óra állása: 430000 km, szállítható személyek száma: 8. A jármű nettó becsértéke: 1,390,000-Ft.
Jelentkezési és feltöltési határidő:
Pályázat kezdete:
Pályázat vége:
Becsérték:
Minimálár:
Ügyszám:
EÉR azonosító:
2022.03.24 - 12:00
2022.03.25 - 12:00
2022.04.11 - 01:00
Nettó 1 390 000 Ft
Nettó 1 390 000 Ft
1.Fpk.43/2021
P2650850

Bírálati szempontok, feltételek:

Felszámoló adatai

Cégnév:
FH-CONCEPT Gazdasági Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely:
1224 Budapest, XV utca 79. 3
Cégjegyzékszám:
01-09-359080

Adós adatai

Cégnév:
VALENT PLATAN Építő Korlátolt Felelősségű Társaság "f.a."
Székhely:
3047 Buják, Fő út 87.
Cégjegyzékszám:
12 09 010377

Dokumentumok

Hirdetmény letöltéseÖsszefoglaló értékesítési tájékoztató letöltése
2022.04.11 - 09:43
A pályázat eredménytelen
Közlemény

Pályázati Közlemény

Eredménytelen a(z) 1.Fpk.43/2021 ügyszámú nyilvános pályázat, a FH-CONCEPT Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-359080, székhely: 1224 Budapest, XV utca 79. 3, levelezési cím: 1775 Budapest, Pf. 2) felszámoló által a Valent Platan Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 12 09 010377, székhely: 3047 Buják, Fő út 87.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Az eredménytelenség indoka: nem érkezett a kiírásnak megfelelő ajánlat
Nem érkezett a minimálár összegét elérő vételi ajánlat.

Az értékesítő az alábbi tájékoztatást adja:
Megteszi az intézkedéseket a megismételt értékesítés érdekében, az újabb értékesítési hirdetmény az előző hirdetmény ügyszámán kerül közzétételre.
2022.04.11 - 01:00
A pályázat véget ért
Közlemény

Pályázati Közlemény

Lezárult a(z) 1.Fpk.43/2021 ügyszámú nyilvános pályázat 2022. április 11. 01 óra 00 perckor, a FH-CONCEPT Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-359080, székhely: 1224 Budapest, XV utca 79. 3, levelezési cím: 1775 Budapest, Pf. 2) felszámoló által a Valent Platan Kft. „f.a” (cégjegyzékszám / nyilvántartási szám: 12 09 010377, székhely: 3047 Buják, Fő út 87.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.

2022.03.25 - 12:00
A pályázat megkezdődött
Közlemény

Pályázati Közlemény

Megkezdődött a 1.Fpk.43/2021 ügyszámú nyilvános pályázat 2022. március 25. 12 óra 00 perckor, a FH-CONCEPT Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-359080, székhely: 1224 Budapest, XV utca 79. 3, levelezési cím: 1775 Budapest, Pf. 2) felszámoló által a Valent Platan Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 12 09 010377, székhely: 3047 Buják, Fő út 87.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Ajánlatát megteheti a pályázat oldalán: https://eer.gov.hu/palyazat/P2650850.
2022.03.11 - 12:00
A pályázat meghirdetve
Közlemény

Pályázati Hirdetmény

A(z) FH-CONCEPT Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-359080, székhely: 1224 Budapest, XV utca 79. 3, levelezési cím: 1775 Budapest, Pf. 2), mint a(z) Valent Platan Kft. „f.a” (cégjegyzékszám: 12 09 010377, székhely: 3047 Buják, Fő út 87.) Balassagyarmati 1.Fpk.43/2021. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2022. március 10. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingóságát.

A pályázat adatai:
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be: https://eer.gov.hu/palyazat/P2650850
A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja: 2022. március 25. 12 óra 00 perc
A pályázatok benyújtásának határideje: 2022. április 10. 12 óra 00 perc

Ajánlati biztosíték összege: 69 500 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: A pályázónak az ajánlati biztosítékot az FH-CONCEPT Kft. felszámoló szervezet 11722003-22480338-00000000 jelzőszámú pénzforgalmi számlájára kell átutalni "Ajánlati biztosíték Valent Platan" közleménnyel, oly módon, hogy az legkésőbb a pályázat benyújtásának kezdő időpontját megelőző 24 órával a fenti pénzforgalmi számlán jóváírásra kerüljön.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: Az ajánlati biztosíték befizetését a felszámoló a pályázat benyújtásának kezdő időpontját megelőző 24 órával ellenőrzi. Az ajánlati biztosíték megfizetését ezen időpontig nem teljesítő személy/szervezet az értékesítésben nem vehet részt. Az ajánlati biztosíték összege a hirdetményben megjelölt pénzforgalmi számlán történt jóváírást követően minősül megfizetettnek. A felszámoló akkor aktiválja az elektronikus értékesítési rendszer pályázóként történő használatához szükséges felhasználói azonosítót, ha a pályázati biztosíték a megadott időpontig jóváírásra kerül. Érvényes vételi ajánlat kizárólag az ajánlati biztosíték előírt módon történő megfizetése esetén nyújtható be. Eredménytelen pályázati eljárás esetén a felszámoló az ajánlati biztosíték teljes összegét az eredménytelenség megállapításától számított 8 munkanapon belül valamennyi pályázó részére visszautalja. Eredményes pályázati eljárás esetén az ajánlati biztosíték a nyertes pályázónál a vételárba beszámításra kerül, a többi pályázónak az ajánlati biztosíték teljes összegét felszámoló az eredményhirdetés napjától – a Cstv. 49/A. § (4) bekezdése szerinti ártárgyalás esetén az ártárgyalás eredményhirdetése napjától – számított 8 munkanapon belül visszautalja. Ha a szerződés a nyertes pályázó érdekkörében felmerülő okból nem jön létre, vagy a nyertes pályázó a vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg, az ajánlati biztosítékot elveszti. Az ajánlati biztosíték a pályázók javára nem kamatozik, azok visszautalásáért a felszámoló kezelési költséget nem számol fel.

A felszámolónak – a vagyonfelmérés, valamint az adós vagyonára vonatkozó adatok alapján - elővásárlásra jogosultról nincs tudomása.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

Az Adós szervezet tulajdonát képező Mercedes-Benz gyártmányú, 639 típusú, Vito 115 CDI kereskedelmi megnevezésű személygépkocsi. Gyártás éve: 2007., szín: kék, hajtóanyag: gázolaj, hengerűrtartalom: 2148 cm3, teljesítmény: 110 kW, sebességváltó: mechanikus, km. óra állása: 430000 km, szállítható személyek száma: 8. A jármű nettó becsértéke: 1,390,000-Ft.

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) becsértéke összesen: 1 390 000 forint.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) minimálára összesen: 1 390 000 forint.


1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: Személygépkocsi

Típus: Jármű
Tehermentes: nem Végrehajtási jog
Mennyisége: 1 db

Az ingóság megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: A tárgyi eszközök az EER rendszeren történt előzetes bejelentkezést követően 2022. március 21. napon 11:00 és 12:00 óra közötti időpontban tekinthetők meg Szekszárdon. A megtekintésén való részvételi szándékot legkésőbb 2022. március 18. nap 12:00 óráig kell az EÉR rendszer felületén bejelenteni. A fentiekben meghatározott előzetes bejelentkezés hiányában a tárgyi eszközök megtekintését a felszámoló szervezetnek nem áll módjában biztosítani.

ÁFA fizetésre vonatkozó szabályok: A személygépkocsi értékesítése az ÁFA tv. 87. § alapján mentes az adó alól.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti pályázati elbírálás módja: A felszámoló a pályázati kiírásban foglaltaknak teljes körűen megfelelő és így érvényesnek minősített ajánlatokat kizárólag a megajánlott nettó vételár összege alapján bírálja el. Nyertes pályázónak azt az érvényesnek minősített ajánlatot tett pályázót hirdeti ki, aki a legmagasabb nettó összegű vételi ajánlatot tette, figyelembe véve az ártárgyalás jelen pályázati kiírásban ismertetett szabályait is.

Vételár megfizetésének módja, határideje: A nyertes pályázó az ajánlati biztosítékon felüli vételárat az adásvételi szerződés megkötését követő 8 napon belül köteles megfizetni banki átutalással.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: Szerződéskötésre az értékelési jegyzőkönyv EÉR rendszerben történő megjelenését és a vételár 1%-ának üzemeltető felé történő befizetését követően kerül sor, a szerződéskötésre vonatkozó felhívás átvételét követő 15 napon belül.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: A felszámolás alatt álló gazdasági társaság képviseletét ellátó felszámoló szervezet a vételár hiánytalan megfizetését követő 8 napon belül, előre egyeztetett időpontban a tárgyi eszközöket birtokba adja a nyertes pályázó részére.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: A pályázónak a vételárfizetésen kívül kötelezettségek átvállalására vagy teljesítésére nem kell ajánlatot tennie. Az értékesítő kizárólag a megajánlott nettó vételár összege alapján bírálja el a szabályszerű és érvényes vételi ajánlatokat.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: Jelen értékesítési eljárás során az értékesítési hirdetmény tervezet vonatkozásában a 237/2009. (X.20.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdés rendelkezése szerinti értesítés megtörtént. Jelen eljárás a vagyonelem első értékesítési kísérlete. A minimálár a becsérték 100%-ában került megállapításra. Az érvényes pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó részletes és jogilag kötelező erejű nyilatkozatát az alábbiakról: A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó főbb adatait, úgymint gazdasági társaság pályázó esetén: a pályázó nevét, székhelyét, cégkivonatát, a cégjegyzésre jogosult tisztségviselő aláírási címpéldányát, elérhetőségét; magánszemély pályázó esetén: a pályázó nevét, születési helyét, idejét, anyja nevét, lakcímét, adóazonosító jelét és ezen adatait igazoló okmányok másolati példányát, elérhetőségét. A pályázó nyilatkozatát, hogy a vételre felajánlott vagyont meg kívánja vásárolni. A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó nyilatkozatot a megajánlott nettó vételárról, a vállalt fizetési feltételekről. A pályázónak hitelt érdemlően igazolnia kell (bankszámla kivonat, ügyvédi letéti igazolás, bankgarancia igazolás, visszavonhatatlan hitelígérvény) a megajánlott vételár - ajánlati kötöttség határidejéig fennálló, az ajánlati biztosítékot meghaladó részre vonatkozó - rendelkezésre állását. A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó nyilatkozatát, hogy ajánlatát a beadási határidőtől számított 60 napig fenntartja. A pályázónak nyilatkoznia kell, hogy a vagyonelem értékesítésére megtekintett, megismert állapotban kerül sor és tudomásul veszi, hogy a vagyonelemre sem az adós, sem a felszámoló szervezet kellékszavatosságot, garanciát nem vállal, valamint tudomásul veszi, hogy a beszámítást a Csődtörvény jelen vagyonelem esetében kizárja. A pályázatnak tartalmaznia kell továbbá a pályázó nyilatkozatát, amely szerint a pályázó a részletes pályázati kiírásban foglaltakat megismerte és elfogadja, valamint arra vonatkozó nyilatkozatot, hogy a Cstv. 49. § (3) és (3b) bekezdése szerinti kizáró ok nem áll fenn a pályázóval szemben. Az adásvételi szerződés megkötésével és a vagyonelem értékesítésével kapcsolatosan felmerülő valamennyi költség, díj és illeték a nyertes pályázót terheli. Jelen pályázati felhívás a felszámoló számára nem jelent értékesítési kötelezettséget, a felszámoló a pályázatot megfelelő ajánlat hiányában eredménytelennek nyilváníthatja és új pályázatot írhat ki. A felszámoló felhívja az esetleges elővásárlásra jogosultakat, hogy ezen jogosultságukat - jogosultságuk igazolás mellett - a pályázati leadás határidejéig írásban jelentsék be a felszámolónak. A felszámoló az elektronikus értékesítés érvényességének és eredményességének megállapítását követően a nyertes ajánlatot bemutatja az általa ismert illetve az írásban bejelentést tett elővásárlási joggal rendelkezőknek, az őket megillető sorrendben, annak érdekében, hogy nyilatkozzanak: kívánnak-e élni elővásárlási jogukkal. A felszámoló a nyilatkozat tételére legalább 10 napot biztosít. Több megfelelő, azonos értékű (a vételár vonatkozásában legfeljebb 10%-kal eltérő) pályázat esetén az ajánlattevők között nyilvános ártárgyalás megtartására kerül sor, melynek feltételeit és az ártárgyalás megkezdését a résztvevőkkel az EÉR rendszeren keresztül ismerteti a felszámoló. Az addig megtett pályázati ajánlatok automatikusan érvényben maradnak, vagy azoknál magasabb vételárat tartalmazó ajánlatot lehet tenni (Cstv. 49/A. § (4) bekezdés). Az ártárgyalás lebonyolítása az EÉR rendszeren keresztül történik.

A 237/2009. Korm. rend. 2. § (2) bekezdés szerinti feltétel fennáll.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P2650850/tetelek.pdf

Kérdések és válaszok

2022.03.12 - 17:10P2650850F4624 kommentje

Tisztelt Felszámoló! Az Ön feltételének megfelelően az ingóság megtekintésén való részvételi szándékot jelentek be. Tisztelettel Székely Ferenc

2022.03.16 - 11:53Értékesítő kommentje

Tisztelt Érdeklődő! A jármű 2022. március 21. napon 11:00 és 12:00 óra közötti időpontban tekinthető meg Szekszárdon. Kérem, hogy a megtekintés pontos helyszínével kapcsolatosan a 06 20 994 4937 telefonszámon érdeklődjön.