Eljárás részletei

A Gondoskodás Háza Kft. FA, a Kállai és Társa Kft. FA és az OLD TRUST Zrt. FA tulajdonában álló működő idősek otthona, 106 bentlakó idős emberrel (ingatlan, ingóság, ellátási kötelezettség)
0 tétel

Pályázat - "Gondoskodás Háza" Idősek Otthona Szociális Szolgáltató Nonprofit Kft. "felszámolás alatt"

Lezárult: 2015.06.03 - 13:00
A nyertes ár
Nettó 253 937 008 Ft
A pályázat eredményesen lezárult.

A PÁLYÁZAT EREDMÉNYES

Ismertető

A Gondoskodás Háza Kft. FA., a Kállai és Társa Kft. FA és az OLD TRUST Zrt. FA felszámolói 1/2015. számú nyilvános pályázati felhívást tesznek közzé az Eladók kizárólagos tulajdonában álló, az 5000 Szolnok, Vízpart krt. 3. sz. alatti Idősek Otthona ingatlan komplexum részét képező alábbi ingatlanok és ingóságok (a továbbiakban együttesen: vagyonelemek vagy idősek otthona) értékesítése érdekében (a felhívás a Cégközlöny 2015. évi 1. számának 2738-39-40. oldalán jelent meg 2015. április 23-án): 1. A „Gondoskodás Háza” Kft. „f.a.” Eladó 1/1 arányú kizárólagos tulajdonát képező, a Szolnoki Járási Földhivatal által Szolnok belterület, 16467/8/A/2-7, 9-16, 18-41, 44-49, 51-62, 65-67, 70-77, 80-82, 85 helyrajzi szám alatt felvett (összesen 71 db), egyenként mintegy 22-25 m2 alapterületű, természetben 5000 Szolnok, Vízpart körút 3. szám alatt található, apartman megjelölésű társasházi ingatlanok az egyes apartmanokhoz tartozó közös tulajdoni illetőséggel és az alapító okirat szerint mellékhelyiségekkel. Az ingatlanok tulajdoni lapjára jelzálogjog, valamint – időközben már megszűnt – vételi jog került bejegyzésre. 2. A „Gondoskodás Háza” Kft. „f.a.” Eladó 1/1 arányú kizárólagos tulajdonát képező, természetben 5000 Szolnok, Vízpart körút 3. szám alatt található ingóságok (ápolási eszközök, műszaki berendezések, bútorok). 3. A Kállai és Társa Kft. „f.a.” Eladó 1/1 arányú kizárólagos tulajdonát képező, természetben 5000 Szolnok, Vízpart körút 3. szám alatt található, a Szolnoki Járási Földhivatal által Szolnok belterület, 16467/8/B helyrajzi szám alatt felvett, 1248 m2 alapterületű, idősek otthona megjelölésű, 16467/8/C helyrajzi szám alatt felvett, 842 m2 alapterületű, konyha, étterem megjelölésű, valamint 16467/8/D helyrajzi szám alatt felvett, 350 m2 alapterületű, iroda, lakóház megjelölésű ingatlan. Az ingatlanok tulajdoni lapjára az ingatlanokat illető földhasználati jog, valamint jelzálogjog került bejegyzésre. A pályázati felhívás 1. számú mellékletét használva kötelező az ajánlat megtétele! Az értékesítendő vagyontárgyak listája a pályázati felhívás 3-4. számú mellékleteiben találhatóak. 4. A Kállai és Társa Kft. „f.a.” Eladó 1/1 arányú kizárólagos tulajdonát képező, természetben 5000 Szolnok, Vízpart körút 3. szám alatt található ingóságok (ápolási eszközök, műszaki berendezések, bútorok). 5. Az Old Trust Zrt. „f.a.” Eladó 1/1 arányú kizárólagos tulajdonát képező, természetben 5000 Szolnok, Vízpart körút 3. szám alatt található, a Szolnoki Járási Földhivatal által Szolnok belterület, 16467/8 helyrajzi szám alatt felvett, 17.150 m2 alapterületű, kivett szociális otthon, idősek otthona iroda és lakóépület megjelölésű ingatlan, valamint 16467/8/A/1, 8, 17, 42-43, 50, 63-64, 68-69, 78-79, 83-84, 86 helyrajzi szám alatt felvett (összesen 15 db), egyenként mintegy 24-28 m2 alapterületű, apartman megjelölésű, továbbá 16467/8/A/87 helyrajzi szám alatt felvett 340,83 m2 alapterületű, egyéb helyiség megjelölésű társasházi ingatlanok az egyes ingatlanokhoz tartozó közös tulajdoni illetőséggel és az alapító okirat szerint mellékhelyiségekkel. Az ingatlanok tulajdoni lapjára jelzálogjog, – időközben már megszűnt – vételi jog, végrehajtási jog, haszonélvezeti jog, a 16467/8 helyrajzi számú ingatlan tulajdoni lapjára pedig ezeken túlmenően az ingatlant terhelő földhasználati jogok, illetve vezetékjogok, valamint perindítás ténye kerültek bejegyzésre, illetve feljegyzésre. 6. Az Old Trust Zrt. „f.a.” Eladó 1/1 arányú kizárólagos tulajdonát képező, természetben 5000 Szolnok, Vízpart körút 3. szám alatt található ingóságok (műszaki berendezések).
Jelentkezési és feltöltési határidő:
Pályázat kezdete:
Pályázat vége:
Becsérték:
Minimálár:
Nyertes ár:
Ügyszám:
EÉR azonosító:
Invalid date
2015.05.11 - 10:00
2015.06.03 - 13:00
Nettó 600 000 000 Ft
Nettó — Ft
Nettó 253 937 008 Ft
4.Fpk.16-12-000018
P26374

Bírálati szempontok, feltételek:

Felszámoló adatai

Cégnév:
VADÁSZ & PARTNERS Felszámoló, Vagyonfelügyelő és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely:
1112 Budapest,, Neszmélyi utca 44..
Cégjegyzékszám:
01-09-266939

Adós adatai

Cégnév:
"Gondoskodás Háza" Idősek Otthona Szociális Szolgáltató Nonprofit Kft. "f.a."
Székhely:
5000 Szolnok, Vízpart körút 3.
Cégjegyzékszám:
16-09-012824

Dokumentumok

2015.06.08 - 09:55
A pályázat eredményes

Pályázati Közlemény

Érvényes és eredményes a 4.Fpk.16-12-000018 ügyszámú nyilvános pályázat, a Vadász & Partners Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-266939, székhely: 1112 Budapest,, Neszmélyi utca 44.., levelezési cím: 1112 Budapest,, Neszmélyi utca 44..) felszámoló által a "Gondoskodás Háza" Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 16-09-012824, székhely: 5000 Szolnok, Vízpart körút 3.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Nyertes ajánlat összege: 253 937 008 .-Ft
Nyertes ajánlattevő azonosító száma: P26374F1
Szerződéskötés dátuma: A pályázati felhívás 4.7. pontja szerint a a szerződés kötésre irányuló kiírói felhívás kézhezvételétől számított 8 munkanapon belül sor. Az adásvételi szerződéskötés előfeltétele, hogy a nettó vételár 1%-át a nyertes pályázó az EÉR üzemeltetője részére megfizesse. Addig a kiíró nem is köthet szerződést!
Az értékesítő a szerződést a nyertes ajánlattevővel köti meg.
2015.06.03 - 13:00
A pályázat véget ért

Pályázati Közlemény

Lezárult a(z) 4.Fpk.16-12-000018 ügyszámú nyilvános pályázat 2015. június 3. 13 óra 00 perckor, a Vadász & Partners Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-266939, székhely: 1112 Budapest,, Neszmélyi utca 44.., levelezési cím: 1112 Budapest,, Neszmélyi utca 44..) felszámoló által a "Gondoskodás Háza" Kft. „f.a.” (cégjegyzékszám / nyilvántartási szám: 16-09-012824, székhely: 5000 Szolnok, Vízpart körút 3.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.

2015.05.11 - 10:00
A pályázat megkezdődött

Pályázati Közlemény

Megkezdődött a 4.Fpk.16-12-000018 ügyszámú nyilvános pályázat 2015. május 11. 10 óra 00 perckor, a Vadász & Partners Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-266939, székhely: 1112 Budapest,, Neszmélyi utca 44.., levelezési cím: 1112 Budapest,, Neszmélyi utca 44..) felszámoló által a "Gondoskodás Háza" Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 16-09-012824, székhely: 5000 Szolnok, Vízpart körút 3.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Ajánlatát megteheti a pályázat oldalán: https://eer.gov.hu/palyazat/P26374.
2015.04.23 - 10:46
A pályázat meghirdetve

Pályázati Hirdetmény

A(z) Vadász & Partners Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-266939, székhely: 1112 Budapest,, Neszmélyi utca 44.., levelezési cím: 1112 Budapest,, Neszmélyi utca 44..), mint a(z) "Gondoskodás Háza" Kft. „f.a” (cégjegyzékszám: 16-09-012824, székhely: 5000 Szolnok, Vízpart körút 3.) Szolnoki Törvényszék 4.Fpk.16-12-000018/2. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2015. április 23. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós vagyona egészét vagy telephelye eszközeinek összességét.

A pályázat adatai:
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be:
https://eer.gov.hu/palyazat/P26374
A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja:
2015. május 11. 10 óra 00 perc
A pályázatok benyújtásának határideje:
2015. június 3. 13 óra 00 perc

Ajánlati biztosíték összege: 18 000 000 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: Az Ajánlattevőnek 18.000.000,- Ft, azaz Tizennyolcmillió forint összegű ajánlati biztosítékot (forintban) átutalással meg kell fizetnie a Vadász & Partners Kft. Kiíró 10402166-21611258 számú bankszámlájára. Az ajánlati biztosíték megfizetésének igazolását az Ajánlattevő köteles ajánlata mellékleteként benyújtani. A közleményben kérjük feltüntetni: "Idősek otthona pályázati biztosíték."

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: Az ajánlati biztosíték a nyertes pályázó esetében a vételárba beleszámít. A vesztes pályázók részére a pályázati biztosíték (18.000.000,-Ft) bankköltséggel csökkentett része kerül visszautalásra. A nyertes pályázó, amennyiben a szerződést nem írja alá, vagy nem teljesíti, a pályázati biztosítékot elveszíti. Nem jár vissza az ajánlati biztosíték, ha a pályázó a 60 napos ajánlati kötöttségen belül pályázatát visszavonja.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

A Gondoskodás Háza Kft. FA., a Kállai és Társa Kft. FA és az OLD TRUST Zrt. FA felszámolói 1/2015. számú nyilvános pályázati felhívást tesznek közzé az Eladók kizárólagos tulajdonában álló, az 5000 Szolnok, Vízpart krt. 3. sz. alatti Idősek Otthona ingatlan komplexum részét képező alábbi ingatlanok és ingóságok (a továbbiakban együttesen: vagyonelemek vagy idősek otthona) értékesítése érdekében (a felhívás a Cégközlöny 2015. évi 1. számának 2738-39-40. oldalán jelent meg 2015. április 23-án):

1. A „Gondoskodás Háza” Kft. „f.a.” Eladó 1/1 arányú kizárólagos tulajdonát képező, a Szolnoki Járási Földhivatal által Szolnok belterület, 16467/8/A/2-7, 9-16, 18-41, 44-49, 51-62, 65-67, 70-77, 80-82, 85 helyrajzi szám alatt felvett (összesen 71 db), egyenként mintegy 22-25 m2 alapterületű, természetben 5000 Szolnok, Vízpart körút 3. szám alatt található, apartman megjelölésű társasházi ingatlanok az egyes apartmanokhoz tartozó közös tulajdoni illetőséggel és az alapító okirat szerint mellékhelyiségekkel. Az ingatlanok tulajdoni lapjára jelzálogjog, valamint – időközben már megszűnt – vételi jog került bejegyzésre.

2. A „Gondoskodás Háza” Kft. „f.a.” Eladó 1/1 arányú kizárólagos tulajdonát képező, természetben 5000 Szolnok, Vízpart körút 3. szám alatt található ingóságok (ápolási eszközök, műszaki berendezések, bútorok).

3. A Kállai és Társa Kft. „f.a.” Eladó 1/1 arányú kizárólagos tulajdonát képező, természetben 5000 Szolnok, Vízpart körút 3. szám alatt található, a Szolnoki Járási Földhivatal által Szolnok belterület, 16467/8/B helyrajzi szám alatt felvett, 1248 m2 alapterületű, idősek otthona megjelölésű, 16467/8/C helyrajzi szám alatt felvett, 842 m2 alapterületű, konyha, étterem megjelölésű, valamint 16467/8/D helyrajzi szám alatt felvett, 350 m2 alapterületű, iroda, lakóház megjelölésű ingatlan. Az ingatlanok tulajdoni lapjára az ingatlanokat illető földhasználati jog, valamint jelzálogjog került bejegyzésre. A pályázati felhívás 1. számú mellékletét használva kötelező az ajánlat megtétele! Az értékesítendő vagyontárgyak listája a pályázati felhívás 3-4. számú mellékleteiben találhatóak.

4. A Kállai és Társa Kft. „f.a.” Eladó 1/1 arányú kizárólagos tulajdonát képező, természetben 5000 Szolnok, Vízpart körút 3. szám alatt található ingóságok (ápolási eszközök, műszaki berendezések, bútorok).5. Az Old Trust Zrt. „f.a.” Eladó 1/1 arányú kizárólagos tulajdonát képező, természetben 5000 Szolnok, Vízpart körút 3. szám alatt található, a Szolnoki Járási Földhivatal által Szolnok belterület, 16467/8 helyrajzi szám alatt felvett, 17.150 m2 alapterületű, kivett szociális otthon, idősek otthona iroda és lakóépület megjelölésű ingatlan, valamint 16467/8/A/1, 8, 17, 42-43, 50, 63-64, 68-69, 78-79, 83-84, 86 helyrajzi szám alatt felvett (összesen 15 db), egyenként mintegy 24-28 m2 alapterületű, apartman megjelölésű, továbbá 16467/8/A/87 helyrajzi szám alatt felvett 340,83 m2 alapterületű, egyéb helyiség megjelölésű társasházi ingatlanok az egyes ingatlanokhoz tartozó közös tulajdoni illetőséggel és az alapító okirat szerint mellékhelyiségekkel. Az ingatlanok tulajdoni lapjára jelzálogjog, – időközben már megszűnt – vételi jog, végrehajtási jog, haszonélvezeti jog, a 16467/8 helyrajzi számú ingatlan tulajdoni lapjára pedig ezeken túlmenően az ingatlant terhelő földhasználati jogok, illetve vezetékjogok, valamint perindítás ténye kerültek bejegyzésre, illetve feljegyzésre.

6. Az Old Trust Zrt. „f.a.” Eladó 1/1 arányú kizárólagos tulajdonát képező, természetben 5000 Szolnok, Vízpart körút 3. szám alatt található ingóságok (műszaki berendezések).

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) irányára összesen: 600 000 000 forint.


A vagyontárgy(ak) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: Az idősek otthona a felszámolóval (Vadász Endre, 06/1-236-40-50) való előzetes egyeztetést követően 3 alkalommal tekinthetők meg annak figyelembevételével, hogy a bentlakó idős embereket a látogatók ne zavarják folyamatosan. Ezek az időpontok: 2015. május 15, 22., és 29-e 9-12 óra között. A felszámoló helyismerettel rendelkező kísérőről gondoskodik.

Vételár megfizetésének módja, határideje: A vételár megfizetése az 5. számú mellékletben csatolt adásvételi szerződés tervezet aláírását követő 90. napon belül rögzített, 3 felszámolás alatt álló társaság számlájára átutalással, kötelezően egy összegben történik -levonva a megfizetett pályázati biztosítékot - úgy, hogy a beérkezett pénzzel az eladók a 90. napon már szabadon rendelkezhessenek.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: A pályázati felhívás 4.7. pontja szerint a a szerződés kötésre irányuló kiírói felhívás kézhezvételétől számított 8 munkanapon belül sor. Az adásvételi szerződéskötés előfeltétele, hogy a nettó vételár 1%-át a nyertes pályázó az EÉR üzemeltetője részére megfizesse. Addig a kiíró nem is köthet szerződést!

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: A vagyonegyüttest a kiírók a helyszínen adják birtokba. A nyertesnek a Pályázati felhívás 2. számú melléklete szerinti ellátási szerződéseket a bentlakó 106 idős emberrel egyenként meg kell kötnie.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: A felszámolók - egyebek mellett - akkor tekintik érvényesnek az ajánlatot, ha a pályázó szakmai tervet, az üzemeltetés biztonságát garantáló pénzügyi tervet csatol, továbbá előnyt jelent, ha rendelkezik idősek otthona üzemeltetésében szakmai gyakorlattal. Az ehhez kapcsoló értékelési szempontok az 1/2015. számú nyilvános pályázati felhívás és tájékoztató 6. számú mellékletében található. Legelőnyösebbnek az értékelési szempontok szerint legmagasabb pontszámot elérő pályázót tekintjük.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: A 3 felszámolás alatt álló adós, miután valamennyien rendelkeznek tulajdoni elemekkel az idősek otthonában, együttesen írták ki a jelen pályázati felhívást. a csatolt megállapodás szerint a 3 cég nevében a Gondoskodás Háza Kft. FA neve alatt folyik a pályáztatás, azonban kiterjed a Kállai és Társa Kft. FA és az OLD TRUST Zrt. FA vagyonára is. Fontos figyelem felhívás, hogy az OLD TRUST Zrt. FA Cégközlöny hirdetményben részletezett ingatlanvagyonára földhasználati jogok mellett perindítás tényét bejegyezték a Földhivatalnál.

A pályázót kötelezően 10 éves üzemeltetési kötelezettség terheli. Ennek esetleges megsértésének következményei a Pályázati felhívás tartalmazza.

Az ingatlanok ÁFA mentesek, miután az eladók az ingatlan értékesítése tekintetében nem jelentkeztek be az ÁFA körbe. Az ingóságok az ÁFA törvény 142.§(1) g. pontja alapján fordítottan ÁFÁ-sak. Az ingóságok ÁFÁ-ja a nettó ajánlati árba értelemszerűen nem számítanak bele.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P26374/tetelek.pdf

A fenti vagyontárgyról készített részletes tender füzet megvásárolható az alábbi oldalon: https://eer.gov.hu/palyazat/P26374#tenderfuzet

Licitnapló

2015.06.03 - 13:00
A pályázat véget ért
2015.05.11 - 10:00
A pályázat megkezdődött

Kérdések és válaszok

Ehhez az eljáráshoz még nem érkeztek kérdések.

Ismertető

A Gondoskodás Háza Kft. FA., a Kállai és Társa Kft. FA és az OLD TRUST Zrt. FA felszámolói 1/2015. számú nyilvános pályázati felhívást tesznek közzé az Eladók kizárólagos tulajdonában álló, az 5000 Szolnok, Vízpart krt. 3. sz. alatti Idősek Otthona ingatlan komplexum részét képező alábbi ingatlanok és ingóságok (a továbbiakban együttesen: vagyonelemek vagy idősek otthona) értékesítése érdekében (a felhívás a Cégközlöny 2015. évi 1. számának 2738-39-40. oldalán jelent meg 2015. április 23-án): 1. A „Gondoskodás Háza” Kft. „f.a.” Eladó 1/1 arányú kizárólagos tulajdonát képező, a Szolnoki Járási Földhivatal által Szolnok belterület, 16467/8/A/2-7, 9-16, 18-41, 44-49, 51-62, 65-67, 70-77, 80-82, 85 helyrajzi szám alatt felvett (összesen 71 db), egyenként mintegy 22-25 m2 alapterületű, természetben 5000 Szolnok, Vízpart körút 3. szám alatt található, apartman megjelölésű társasházi ingatlanok az egyes apartmanokhoz tartozó közös tulajdoni illetőséggel és az alapító okirat szerint mellékhelyiségekkel. Az ingatlanok tulajdoni lapjára jelzálogjog, valamint – időközben már megszűnt – vételi jog került bejegyzésre. 2. A „Gondoskodás Háza” Kft. „f.a.” Eladó 1/1 arányú kizárólagos tulajdonát képező, természetben 5000 Szolnok, Vízpart körút 3. szám alatt található ingóságok (ápolási eszközök, műszaki berendezések, bútorok). 3. A Kállai és Társa Kft. „f.a.” Eladó 1/1 arányú kizárólagos tulajdonát képező, természetben 5000 Szolnok, Vízpart körút 3. szám alatt található, a Szolnoki Járási Földhivatal által Szolnok belterület, 16467/8/B helyrajzi szám alatt felvett, 1248 m2 alapterületű, idősek otthona megjelölésű, 16467/8/C helyrajzi szám alatt felvett, 842 m2 alapterületű, konyha, étterem megjelölésű, valamint 16467/8/D helyrajzi szám alatt felvett, 350 m2 alapterületű, iroda, lakóház megjelölésű ingatlan. Az ingatlanok tulajdoni lapjára az ingatlanokat illető földhasználati jog, valamint jelzálogjog került bejegyzésre. A pályázati felhívás 1. számú mellékletét használva kötelező az ajánlat megtétele! Az értékesítendő vagyontárgyak listája a pályázati felhívás 3-4. számú mellékleteiben találhatóak. 4. A Kállai és Társa Kft. „f.a.” Eladó 1/1 arányú kizárólagos tulajdonát képező, természetben 5000 Szolnok, Vízpart körút 3. szám alatt található ingóságok (ápolási eszközök, műszaki berendezések, bútorok). 5. Az Old Trust Zrt. „f.a.” Eladó 1/1 arányú kizárólagos tulajdonát képező, természetben 5000 Szolnok, Vízpart körút 3. szám alatt található, a Szolnoki Járási Földhivatal által Szolnok belterület, 16467/8 helyrajzi szám alatt felvett, 17.150 m2 alapterületű, kivett szociális otthon, idősek otthona iroda és lakóépület megjelölésű ingatlan, valamint 16467/8/A/1, 8, 17, 42-43, 50, 63-64, 68-69, 78-79, 83-84, 86 helyrajzi szám alatt felvett (összesen 15 db), egyenként mintegy 24-28 m2 alapterületű, apartman megjelölésű, továbbá 16467/8/A/87 helyrajzi szám alatt felvett 340,83 m2 alapterületű, egyéb helyiség megjelölésű társasházi ingatlanok az egyes ingatlanokhoz tartozó közös tulajdoni illetőséggel és az alapító okirat szerint mellékhelyiségekkel. Az ingatlanok tulajdoni lapjára jelzálogjog, – időközben már megszűnt – vételi jog, végrehajtási jog, haszonélvezeti jog, a 16467/8 helyrajzi számú ingatlan tulajdoni lapjára pedig ezeken túlmenően az ingatlant terhelő földhasználati jogok, illetve vezetékjogok, valamint perindítás ténye kerültek bejegyzésre, illetve feljegyzésre. 6. Az Old Trust Zrt. „f.a.” Eladó 1/1 arányú kizárólagos tulajdonát képező, természetben 5000 Szolnok, Vízpart körút 3. szám alatt található ingóságok (műszaki berendezések).
Jelentkezési és feltöltési határidő:
Pályázat kezdete:
Pályázat vége:
Becsérték:
Minimálár:
Nyertes ár:
Ügyszám:
EÉR azonosító:
Invalid date
2015.05.11 - 10:00
2015.06.03 - 13:00
Nettó 600 000 000 Ft
Nettó — Ft
Nettó 253 937 008 Ft
4.Fpk.16-12-000018
P26374

Bírálati szempontok, feltételek:

Felszámoló adatai

Cégnév:
VADÁSZ & PARTNERS Felszámoló, Vagyonfelügyelő és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely:
1112 Budapest,, Neszmélyi utca 44..
Cégjegyzékszám:
01-09-266939

Adós adatai

Cégnév:
"Gondoskodás Háza" Idősek Otthona Szociális Szolgáltató Nonprofit Kft. "f.a."
Székhely:
5000 Szolnok, Vízpart körút 3.
Cégjegyzékszám:
16-09-012824

Dokumentumok

2015.06.08 - 09:55
A pályázat eredményes

Pályázati Közlemény

Érvényes és eredményes a 4.Fpk.16-12-000018 ügyszámú nyilvános pályázat, a Vadász & Partners Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-266939, székhely: 1112 Budapest,, Neszmélyi utca 44.., levelezési cím: 1112 Budapest,, Neszmélyi utca 44..) felszámoló által a "Gondoskodás Háza" Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 16-09-012824, székhely: 5000 Szolnok, Vízpart körút 3.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Nyertes ajánlat összege: 253 937 008 .-Ft
Nyertes ajánlattevő azonosító száma: P26374F1
Szerződéskötés dátuma: A pályázati felhívás 4.7. pontja szerint a a szerződés kötésre irányuló kiírói felhívás kézhezvételétől számított 8 munkanapon belül sor. Az adásvételi szerződéskötés előfeltétele, hogy a nettó vételár 1%-át a nyertes pályázó az EÉR üzemeltetője részére megfizesse. Addig a kiíró nem is köthet szerződést!
Az értékesítő a szerződést a nyertes ajánlattevővel köti meg.
2015.06.03 - 13:00
A pályázat véget ért

Pályázati Közlemény

Lezárult a(z) 4.Fpk.16-12-000018 ügyszámú nyilvános pályázat 2015. június 3. 13 óra 00 perckor, a Vadász & Partners Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-266939, székhely: 1112 Budapest,, Neszmélyi utca 44.., levelezési cím: 1112 Budapest,, Neszmélyi utca 44..) felszámoló által a "Gondoskodás Háza" Kft. „f.a.” (cégjegyzékszám / nyilvántartási szám: 16-09-012824, székhely: 5000 Szolnok, Vízpart körút 3.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.

2015.05.11 - 10:00
A pályázat megkezdődött

Pályázati Közlemény

Megkezdődött a 4.Fpk.16-12-000018 ügyszámú nyilvános pályázat 2015. május 11. 10 óra 00 perckor, a Vadász & Partners Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-266939, székhely: 1112 Budapest,, Neszmélyi utca 44.., levelezési cím: 1112 Budapest,, Neszmélyi utca 44..) felszámoló által a "Gondoskodás Háza" Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 16-09-012824, székhely: 5000 Szolnok, Vízpart körút 3.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Ajánlatát megteheti a pályázat oldalán: https://eer.gov.hu/palyazat/P26374.
2015.04.23 - 10:46
A pályázat meghirdetve

Pályázati Hirdetmény

A(z) Vadász & Partners Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-266939, székhely: 1112 Budapest,, Neszmélyi utca 44.., levelezési cím: 1112 Budapest,, Neszmélyi utca 44..), mint a(z) "Gondoskodás Háza" Kft. „f.a” (cégjegyzékszám: 16-09-012824, székhely: 5000 Szolnok, Vízpart körút 3.) Szolnoki Törvényszék 4.Fpk.16-12-000018/2. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2015. április 23. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós vagyona egészét vagy telephelye eszközeinek összességét.

A pályázat adatai:
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be:
https://eer.gov.hu/palyazat/P26374
A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja:
2015. május 11. 10 óra 00 perc
A pályázatok benyújtásának határideje:
2015. június 3. 13 óra 00 perc

Ajánlati biztosíték összege: 18 000 000 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: Az Ajánlattevőnek 18.000.000,- Ft, azaz Tizennyolcmillió forint összegű ajánlati biztosítékot (forintban) átutalással meg kell fizetnie a Vadász & Partners Kft. Kiíró 10402166-21611258 számú bankszámlájára. Az ajánlati biztosíték megfizetésének igazolását az Ajánlattevő köteles ajánlata mellékleteként benyújtani. A közleményben kérjük feltüntetni: "Idősek otthona pályázati biztosíték."

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: Az ajánlati biztosíték a nyertes pályázó esetében a vételárba beleszámít. A vesztes pályázók részére a pályázati biztosíték (18.000.000,-Ft) bankköltséggel csökkentett része kerül visszautalásra. A nyertes pályázó, amennyiben a szerződést nem írja alá, vagy nem teljesíti, a pályázati biztosítékot elveszíti. Nem jár vissza az ajánlati biztosíték, ha a pályázó a 60 napos ajánlati kötöttségen belül pályázatát visszavonja.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

A Gondoskodás Háza Kft. FA., a Kállai és Társa Kft. FA és az OLD TRUST Zrt. FA felszámolói 1/2015. számú nyilvános pályázati felhívást tesznek közzé az Eladók kizárólagos tulajdonában álló, az 5000 Szolnok, Vízpart krt. 3. sz. alatti Idősek Otthona ingatlan komplexum részét képező alábbi ingatlanok és ingóságok (a továbbiakban együttesen: vagyonelemek vagy idősek otthona) értékesítése érdekében (a felhívás a Cégközlöny 2015. évi 1. számának 2738-39-40. oldalán jelent meg 2015. április 23-án):

1. A „Gondoskodás Háza” Kft. „f.a.” Eladó 1/1 arányú kizárólagos tulajdonát képező, a Szolnoki Járási Földhivatal által Szolnok belterület, 16467/8/A/2-7, 9-16, 18-41, 44-49, 51-62, 65-67, 70-77, 80-82, 85 helyrajzi szám alatt felvett (összesen 71 db), egyenként mintegy 22-25 m2 alapterületű, természetben 5000 Szolnok, Vízpart körút 3. szám alatt található, apartman megjelölésű társasházi ingatlanok az egyes apartmanokhoz tartozó közös tulajdoni illetőséggel és az alapító okirat szerint mellékhelyiségekkel. Az ingatlanok tulajdoni lapjára jelzálogjog, valamint – időközben már megszűnt – vételi jog került bejegyzésre.

2. A „Gondoskodás Háza” Kft. „f.a.” Eladó 1/1 arányú kizárólagos tulajdonát képező, természetben 5000 Szolnok, Vízpart körút 3. szám alatt található ingóságok (ápolási eszközök, műszaki berendezések, bútorok).

3. A Kállai és Társa Kft. „f.a.” Eladó 1/1 arányú kizárólagos tulajdonát képező, természetben 5000 Szolnok, Vízpart körút 3. szám alatt található, a Szolnoki Járási Földhivatal által Szolnok belterület, 16467/8/B helyrajzi szám alatt felvett, 1248 m2 alapterületű, idősek otthona megjelölésű, 16467/8/C helyrajzi szám alatt felvett, 842 m2 alapterületű, konyha, étterem megjelölésű, valamint 16467/8/D helyrajzi szám alatt felvett, 350 m2 alapterületű, iroda, lakóház megjelölésű ingatlan. Az ingatlanok tulajdoni lapjára az ingatlanokat illető földhasználati jog, valamint jelzálogjog került bejegyzésre. A pályázati felhívás 1. számú mellékletét használva kötelező az ajánlat megtétele! Az értékesítendő vagyontárgyak listája a pályázati felhívás 3-4. számú mellékleteiben találhatóak.

4. A Kállai és Társa Kft. „f.a.” Eladó 1/1 arányú kizárólagos tulajdonát képező, természetben 5000 Szolnok, Vízpart körút 3. szám alatt található ingóságok (ápolási eszközök, műszaki berendezések, bútorok).5. Az Old Trust Zrt. „f.a.” Eladó 1/1 arányú kizárólagos tulajdonát képező, természetben 5000 Szolnok, Vízpart körút 3. szám alatt található, a Szolnoki Járási Földhivatal által Szolnok belterület, 16467/8 helyrajzi szám alatt felvett, 17.150 m2 alapterületű, kivett szociális otthon, idősek otthona iroda és lakóépület megjelölésű ingatlan, valamint 16467/8/A/1, 8, 17, 42-43, 50, 63-64, 68-69, 78-79, 83-84, 86 helyrajzi szám alatt felvett (összesen 15 db), egyenként mintegy 24-28 m2 alapterületű, apartman megjelölésű, továbbá 16467/8/A/87 helyrajzi szám alatt felvett 340,83 m2 alapterületű, egyéb helyiség megjelölésű társasházi ingatlanok az egyes ingatlanokhoz tartozó közös tulajdoni illetőséggel és az alapító okirat szerint mellékhelyiségekkel. Az ingatlanok tulajdoni lapjára jelzálogjog, – időközben már megszűnt – vételi jog, végrehajtási jog, haszonélvezeti jog, a 16467/8 helyrajzi számú ingatlan tulajdoni lapjára pedig ezeken túlmenően az ingatlant terhelő földhasználati jogok, illetve vezetékjogok, valamint perindítás ténye kerültek bejegyzésre, illetve feljegyzésre.

6. Az Old Trust Zrt. „f.a.” Eladó 1/1 arányú kizárólagos tulajdonát képező, természetben 5000 Szolnok, Vízpart körút 3. szám alatt található ingóságok (műszaki berendezések).

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) irányára összesen: 600 000 000 forint.


A vagyontárgy(ak) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: Az idősek otthona a felszámolóval (Vadász Endre, 06/1-236-40-50) való előzetes egyeztetést követően 3 alkalommal tekinthetők meg annak figyelembevételével, hogy a bentlakó idős embereket a látogatók ne zavarják folyamatosan. Ezek az időpontok: 2015. május 15, 22., és 29-e 9-12 óra között. A felszámoló helyismerettel rendelkező kísérőről gondoskodik.

Vételár megfizetésének módja, határideje: A vételár megfizetése az 5. számú mellékletben csatolt adásvételi szerződés tervezet aláírását követő 90. napon belül rögzített, 3 felszámolás alatt álló társaság számlájára átutalással, kötelezően egy összegben történik -levonva a megfizetett pályázati biztosítékot - úgy, hogy a beérkezett pénzzel az eladók a 90. napon már szabadon rendelkezhessenek.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: A pályázati felhívás 4.7. pontja szerint a a szerződés kötésre irányuló kiírói felhívás kézhezvételétől számított 8 munkanapon belül sor. Az adásvételi szerződéskötés előfeltétele, hogy a nettó vételár 1%-át a nyertes pályázó az EÉR üzemeltetője részére megfizesse. Addig a kiíró nem is köthet szerződést!

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: A vagyonegyüttest a kiírók a helyszínen adják birtokba. A nyertesnek a Pályázati felhívás 2. számú melléklete szerinti ellátási szerződéseket a bentlakó 106 idős emberrel egyenként meg kell kötnie.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: A felszámolók - egyebek mellett - akkor tekintik érvényesnek az ajánlatot, ha a pályázó szakmai tervet, az üzemeltetés biztonságát garantáló pénzügyi tervet csatol, továbbá előnyt jelent, ha rendelkezik idősek otthona üzemeltetésében szakmai gyakorlattal. Az ehhez kapcsoló értékelési szempontok az 1/2015. számú nyilvános pályázati felhívás és tájékoztató 6. számú mellékletében található. Legelőnyösebbnek az értékelési szempontok szerint legmagasabb pontszámot elérő pályázót tekintjük.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: A 3 felszámolás alatt álló adós, miután valamennyien rendelkeznek tulajdoni elemekkel az idősek otthonában, együttesen írták ki a jelen pályázati felhívást. a csatolt megállapodás szerint a 3 cég nevében a Gondoskodás Háza Kft. FA neve alatt folyik a pályáztatás, azonban kiterjed a Kállai és Társa Kft. FA és az OLD TRUST Zrt. FA vagyonára is. Fontos figyelem felhívás, hogy az OLD TRUST Zrt. FA Cégközlöny hirdetményben részletezett ingatlanvagyonára földhasználati jogok mellett perindítás tényét bejegyezték a Földhivatalnál.

A pályázót kötelezően 10 éves üzemeltetési kötelezettség terheli. Ennek esetleges megsértésének következményei a Pályázati felhívás tartalmazza.

Az ingatlanok ÁFA mentesek, miután az eladók az ingatlan értékesítése tekintetében nem jelentkeztek be az ÁFA körbe. Az ingóságok az ÁFA törvény 142.§(1) g. pontja alapján fordítottan ÁFÁ-sak. Az ingóságok ÁFÁ-ja a nettó ajánlati árba értelemszerűen nem számítanak bele.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P26374/tetelek.pdf

A fenti vagyontárgyról készített részletes tender füzet megvásárolható az alábbi oldalon: https://eer.gov.hu/palyazat/P26374#tenderfuzet

Licitnapló

2015.06.03 - 13:00
A pályázat véget ért
2015.05.11 - 10:00
A pályázat megkezdődött

Kérdések és válaszok

Ehhez az eljáráshoz még nem érkeztek kérdések.