Eljárás részletei

Vegyipari üzem Királyszentistvánon
0 tétel

Pályázat - KEMIPLAS HUNGARY Vegyipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság "felszámolás alatt"

Eredménytelenítés ideje
Invalid date
Az eredménytelenítés oka: nincs ajánlat
Intézkedés: az értékesítő megteszi az intézkedéseket a megismételt értékesítés érdekében, az újabb értékesítési hirdetmény az előző hirdetmény ügyszámán kerül közzétételre.
Indoklás: Nem érkezett ajánlat.
Kérjük tekintse meg a közleményt.

A PÁLYÁZAT EREDMÉNYTELEN

Ismertető

-Királyszentistván, külterület hrsz 011/4, „Kivett ipartelep” megnevezésű, 33141 m2 területű ingatlan -Királyszentistván, külterület hrsz 011/5, „Kivett ipartelep” megnevezésű, 21743 m2 területű ingatlan. -Királyszentistván, külterület hrsz 011/7, „Kivett ipartelep” megnevezésű, 64514 m2 területű ingatlan, rajta 2 db épület 1965 m2 nagysággal. -Üzemi komplett technológia, kizárólag ortoxilolból ftálsavanhidrid előállítására képes.
Jelentkezési és feltöltési határidő:
Pályázat kezdete:
Pályázat vége:
Becsérték:
Minimálár:
Ügyszám:
EÉR azonosító:
Invalid date
2015.04.23 - 12:00
2015.05.08 - 12:00
Nettó 130 000 000 Ft
Nettó — Ft
4.Fpk.19-12-000184
P26278

Bírálati szempontok, feltételek:

Felszámoló adatai

Cégnév:
A + P MÓDSZER Gazdasági Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely:
1111 Budapest,, Budafoki út 16..
Cégjegyzékszám:
01-09-461769

Adós adatai

Cégnév:
KEMIPLAS HUNGARY Vegyipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság "f.a."
Székhely:
8195 Királyszentistván, külterület telep hrsz. 011/7 ép.
Cégjegyzékszám:
19 09 508024

Dokumentumok

2015.05.29 - 13:02
A pályázat eredménytelen

Pályázati Közlemény

Eredménytelen a(z) 4.Fpk.19-12-000184 ügyszámú nyilvános pályázat, a APM Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-461769, székhely: 1111 Budapest,, Budafoki út 16.., levelezési cím: 1111 Budapest,, Budafoki út 16..) felszámoló által a KEMIPLAS HUNGARY Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 19 09 508024, székhely: 8195 Királyszentistván, külterület telep hrsz. 011/7 ép.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Az eredménytelenség indoka: nem érkezett ajánlat
Nem érkezett ajánlat.

Az értékesítő az alábbi tájékoztatást adja:
Megteszi az intézkedéseket a megismételt értékesítés érdekében, az újabb értékesítési hirdetmény az előző hirdetmény ügyszámán kerül közzétételre.
2015.05.08 - 12:00
A pályázat véget ért

Pályázati Közlemény

Lezárult a(z) 4.Fpk.19-12-000184 ügyszámú nyilvános pályázat 2015. május 8. 12 óra 00 perckor, a APM Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-461769, székhely: 1111 Budapest,, Budafoki út 16.., levelezési cím: 1111 Budapest,, Budafoki út 16..) felszámoló által a KEMIPLAS HUNGARY Kft. „f.a.” (cégjegyzékszám / nyilvántartási szám: 19 09 508024, székhely: 8195 Királyszentistván, külterület telep hrsz. 011/7 ép.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.

2015.04.23 - 12:00
A pályázat megkezdődött

Pályázati Közlemény

Megkezdődött a 4.Fpk.19-12-000184 ügyszámú nyilvános pályázat 2015. április 23. 12 óra 00 perckor, a APM Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-461769, székhely: 1111 Budapest,, Budafoki út 16.., levelezési cím: 1111 Budapest,, Budafoki út 16..) felszámoló által a KEMIPLAS HUNGARY Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 19 09 508024, székhely: 8195 Királyszentistván, külterület telep hrsz. 011/7 ép.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Ajánlatát megteheti a pályázat oldalán: https://eer.gov.hu/palyazat/P26278.
2015.04.20 - 10:31
A pályázat meghirdetve

Pályázati Hirdetmény

A(z) APM Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-461769, székhely: 1111 Budapest,, Budafoki út 16.., levelezési cím: 1111 Budapest,, Budafoki út 16..), mint a(z) KEMIPLAS HUNGARY Kft. „f.a” (cégjegyzékszám: 19 09 508024, székhely: 8195 Királyszentistván, külterület telep hrsz. 011/7 ép.) Veszprémi Törvényszék 4.Fpk.19-12-000184/9.. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2015. április 9. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós vagyona egészét vagy telephelye eszközeinek összességét.

A pályázat adatai:
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be:
https://eer.gov.hu/palyazat/P26278
A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja:
2015. április 23. 12 óra 00 perc
A pályázatok benyújtásának határideje:
2015. május 8. 12 óra 00 perc

Ajánlati biztosíték összege: 3 900 000 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: A pályázatok benyújtásának határidejéig a KEMIPLAS HUNGARY Kft. F.A. Oberbanknál vezetett 18400010-03775532-90100013 számú bankszámlájára kell befizetni.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: Az átutalási bizonylat a benyújtott pályázathoz mellékelendő! A befizetendő bánatpénz (ajánlati biztosíték) a nyertes pályázónál a vételárba beszámít, a többi pályázónak az eredményhirdetéstől számított 8 munkanapon belül visszafizetésre kerül.
Az ajánlati biztosítékot a nyertes pályázó akkor vesztheti el, ha érdekkörében felmerülő okból a szerződés nem jön létre, vagy a vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg. Elveszti a bánatpénzt az a pályázó is, aki a felszámoló által elrendelt elektronikus ártárgyaláson neki felróható okból nem vesz részt, vagy ajánlatától visszalép.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

-Királyszentistván, külterület hrsz 011/4, „Kivett ipartelep” megnevezésű, 33141 m2 területű ingatlan
-Királyszentistván, külterület hrsz 011/5, „Kivett ipartelep” megnevezésű, 21743 m2 területű ingatlan.
-Királyszentistván, külterület hrsz 011/7, „Kivett ipartelep” megnevezésű, 64514 m2 területű ingatlan, rajta 2 db épület 1965 m2 nagysággal.
-Üzemi komplett technológia, kizárólag ortoxilolból ftálsavanhidrid előállítására képes.

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) irányára összesen: 130 000 000 forint.


A vagyontárgy(ak) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: A meghirdetett vagyonelemek megtekintését 2015. április 22. 13 és 14 óra között biztosítjuk.

Vételár megfizetésének módja, határideje: A vételár teljes összegét a KEMIPLAS HUNGARY Kft. F.A. Oberbanknál vezetett 18400010-03775532-90100013 számú bankszámlájára kell átutalni, legkésőbb 2015. július 08. napjáig.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: A nyertes pályázóval a szerződést az eredményhirdetéstől számított 10 munkanapon belül köti meg a felszámoló a részletes pályázati kiírásban foglaltak szerint.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: A birtokba adásra kizárólag a teljes vételár kifizetésének időpontja után kerülhet sor.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: Az írásos ajánlat az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül, elektronikusan nyújtható be. A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó főbb adatainak bemutatását, társaság esetén 30 napnál nem régebbi cégkivonatát, a megajánlott tételes vételárat az ÁFA megjelölésével, a pénzügyi biztosítékokat és a fizetési határidőt (ami nem lehet hosszabb 60 napnál a pályázatbeadás időpontjától számítva), valamint a bánatpénz befizetésének igazolását. A pályázatnak tartalmaznia kell továbbá azt a nyilatkozatot, mely szerint a pályázó a részletes pályázati kiírásban foglaltakat megismerte és elfogadja. A pályázatban legalább 60 nap ajánlati kötöttséget kell vállalni. Az elbírálás szempontja az ajánlott vételár nagysága. A pályázati eljárásból kizárásra kerül az értékesítésből jogszabály alapján kizárt személy vagy szervezet. A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: Elővásárlásra jogosultak e jogukat a pályázat keretein belül gyakorolhatják.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: Az áfára a vonatkozó jogszabályok az irányadóak, a pályázati irányárak az ÁFA-t nem tartalmazzák.
A terület környezeti károkkal súlyosan terhelt. A környezeti károk tehermentesítése a vevő kötelessége és feladata.
A vételárba történő beszámítást a törvény kizárja.
Az értékesítésre kerülő vagyontárgyak után kellékszavatosságot és garanciát nem vállalunk.
A felszámoló tájékoztatja a pályázókat, hogy az ingatlanokat és az ingóságokat környezeti kár terheli, a vevő ezzel a teherrel vásárolja meg a vagyonelemeket. A környezeti károk tehermentesítése a vevő feladata és kötelezettsége, a felszámoló ezért kötelezettséget nem vállal. A pályázónak ezen kötelezettség vállalásáról külön nyilatkozatot szükséges csatolnia a pályázatához.
Az ajánlat benyújtásakor pályázónak nyilatkozatot kell csatolni annak elfogadásáról, hogy az ingatlan adásvételi szerződés elkészítésében a felszámoló szervezet által megjelölt ügyvéd jár el, akinek az ügyvédi munkadíja a véglegesen kialakult bruttó vételár 1%-a + ÁFA, de legalább 40.000,- Ft + ÁFA mely költséget a vevő viseli.
A felszámoló a pályázatot megfelelő ajánlat hiányában eredménytelennek nyilváníthatja, és új pályázatot írhat ki. Ha több megfelelő, azonos értékű (a vételár vonatkozásában legfeljebb 10%-kal eltérő) pályázat érkezik, a felszámoló köteles a pályázók között nyilvános elektronikus ártárgyalást tartani, melynek feltételeit az ártárgyalás megkezdését megelőzően a felekkel közli.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P26278/tetelek.pdf

Kérdések és válaszok

Ehhez az eljáráshoz még nem érkeztek kérdések.

Ismertető

-Királyszentistván, külterület hrsz 011/4, „Kivett ipartelep” megnevezésű, 33141 m2 területű ingatlan -Királyszentistván, külterület hrsz 011/5, „Kivett ipartelep” megnevezésű, 21743 m2 területű ingatlan. -Királyszentistván, külterület hrsz 011/7, „Kivett ipartelep” megnevezésű, 64514 m2 területű ingatlan, rajta 2 db épület 1965 m2 nagysággal. -Üzemi komplett technológia, kizárólag ortoxilolból ftálsavanhidrid előállítására képes.
Jelentkezési és feltöltési határidő:
Pályázat kezdete:
Pályázat vége:
Becsérték:
Minimálár:
Ügyszám:
EÉR azonosító:
Invalid date
2015.04.23 - 12:00
2015.05.08 - 12:00
Nettó 130 000 000 Ft
Nettó — Ft
4.Fpk.19-12-000184
P26278

Bírálati szempontok, feltételek:

Felszámoló adatai

Cégnév:
A + P MÓDSZER Gazdasági Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely:
1111 Budapest,, Budafoki út 16..
Cégjegyzékszám:
01-09-461769

Adós adatai

Cégnév:
KEMIPLAS HUNGARY Vegyipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság "f.a."
Székhely:
8195 Királyszentistván, külterület telep hrsz. 011/7 ép.
Cégjegyzékszám:
19 09 508024

Dokumentumok

2015.05.29 - 13:02
A pályázat eredménytelen

Pályázati Közlemény

Eredménytelen a(z) 4.Fpk.19-12-000184 ügyszámú nyilvános pályázat, a APM Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-461769, székhely: 1111 Budapest,, Budafoki út 16.., levelezési cím: 1111 Budapest,, Budafoki út 16..) felszámoló által a KEMIPLAS HUNGARY Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 19 09 508024, székhely: 8195 Királyszentistván, külterület telep hrsz. 011/7 ép.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Az eredménytelenség indoka: nem érkezett ajánlat
Nem érkezett ajánlat.

Az értékesítő az alábbi tájékoztatást adja:
Megteszi az intézkedéseket a megismételt értékesítés érdekében, az újabb értékesítési hirdetmény az előző hirdetmény ügyszámán kerül közzétételre.
2015.05.08 - 12:00
A pályázat véget ért

Pályázati Közlemény

Lezárult a(z) 4.Fpk.19-12-000184 ügyszámú nyilvános pályázat 2015. május 8. 12 óra 00 perckor, a APM Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-461769, székhely: 1111 Budapest,, Budafoki út 16.., levelezési cím: 1111 Budapest,, Budafoki út 16..) felszámoló által a KEMIPLAS HUNGARY Kft. „f.a.” (cégjegyzékszám / nyilvántartási szám: 19 09 508024, székhely: 8195 Királyszentistván, külterület telep hrsz. 011/7 ép.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.

2015.04.23 - 12:00
A pályázat megkezdődött

Pályázati Közlemény

Megkezdődött a 4.Fpk.19-12-000184 ügyszámú nyilvános pályázat 2015. április 23. 12 óra 00 perckor, a APM Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-461769, székhely: 1111 Budapest,, Budafoki út 16.., levelezési cím: 1111 Budapest,, Budafoki út 16..) felszámoló által a KEMIPLAS HUNGARY Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 19 09 508024, székhely: 8195 Királyszentistván, külterület telep hrsz. 011/7 ép.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Ajánlatát megteheti a pályázat oldalán: https://eer.gov.hu/palyazat/P26278.
2015.04.20 - 10:31
A pályázat meghirdetve

Pályázati Hirdetmény

A(z) APM Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-461769, székhely: 1111 Budapest,, Budafoki út 16.., levelezési cím: 1111 Budapest,, Budafoki út 16..), mint a(z) KEMIPLAS HUNGARY Kft. „f.a” (cégjegyzékszám: 19 09 508024, székhely: 8195 Királyszentistván, külterület telep hrsz. 011/7 ép.) Veszprémi Törvényszék 4.Fpk.19-12-000184/9.. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2015. április 9. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós vagyona egészét vagy telephelye eszközeinek összességét.

A pályázat adatai:
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be:
https://eer.gov.hu/palyazat/P26278
A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja:
2015. április 23. 12 óra 00 perc
A pályázatok benyújtásának határideje:
2015. május 8. 12 óra 00 perc

Ajánlati biztosíték összege: 3 900 000 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: A pályázatok benyújtásának határidejéig a KEMIPLAS HUNGARY Kft. F.A. Oberbanknál vezetett 18400010-03775532-90100013 számú bankszámlájára kell befizetni.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: Az átutalási bizonylat a benyújtott pályázathoz mellékelendő! A befizetendő bánatpénz (ajánlati biztosíték) a nyertes pályázónál a vételárba beszámít, a többi pályázónak az eredményhirdetéstől számított 8 munkanapon belül visszafizetésre kerül.
Az ajánlati biztosítékot a nyertes pályázó akkor vesztheti el, ha érdekkörében felmerülő okból a szerződés nem jön létre, vagy a vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg. Elveszti a bánatpénzt az a pályázó is, aki a felszámoló által elrendelt elektronikus ártárgyaláson neki felróható okból nem vesz részt, vagy ajánlatától visszalép.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

-Királyszentistván, külterület hrsz 011/4, „Kivett ipartelep” megnevezésű, 33141 m2 területű ingatlan
-Királyszentistván, külterület hrsz 011/5, „Kivett ipartelep” megnevezésű, 21743 m2 területű ingatlan.
-Királyszentistván, külterület hrsz 011/7, „Kivett ipartelep” megnevezésű, 64514 m2 területű ingatlan, rajta 2 db épület 1965 m2 nagysággal.
-Üzemi komplett technológia, kizárólag ortoxilolból ftálsavanhidrid előállítására képes.

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) irányára összesen: 130 000 000 forint.


A vagyontárgy(ak) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: A meghirdetett vagyonelemek megtekintését 2015. április 22. 13 és 14 óra között biztosítjuk.

Vételár megfizetésének módja, határideje: A vételár teljes összegét a KEMIPLAS HUNGARY Kft. F.A. Oberbanknál vezetett 18400010-03775532-90100013 számú bankszámlájára kell átutalni, legkésőbb 2015. július 08. napjáig.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: A nyertes pályázóval a szerződést az eredményhirdetéstől számított 10 munkanapon belül köti meg a felszámoló a részletes pályázati kiírásban foglaltak szerint.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: A birtokba adásra kizárólag a teljes vételár kifizetésének időpontja után kerülhet sor.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: Az írásos ajánlat az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül, elektronikusan nyújtható be. A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó főbb adatainak bemutatását, társaság esetén 30 napnál nem régebbi cégkivonatát, a megajánlott tételes vételárat az ÁFA megjelölésével, a pénzügyi biztosítékokat és a fizetési határidőt (ami nem lehet hosszabb 60 napnál a pályázatbeadás időpontjától számítva), valamint a bánatpénz befizetésének igazolását. A pályázatnak tartalmaznia kell továbbá azt a nyilatkozatot, mely szerint a pályázó a részletes pályázati kiírásban foglaltakat megismerte és elfogadja. A pályázatban legalább 60 nap ajánlati kötöttséget kell vállalni. Az elbírálás szempontja az ajánlott vételár nagysága. A pályázati eljárásból kizárásra kerül az értékesítésből jogszabály alapján kizárt személy vagy szervezet. A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: Elővásárlásra jogosultak e jogukat a pályázat keretein belül gyakorolhatják.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: Az áfára a vonatkozó jogszabályok az irányadóak, a pályázati irányárak az ÁFA-t nem tartalmazzák.
A terület környezeti károkkal súlyosan terhelt. A környezeti károk tehermentesítése a vevő kötelessége és feladata.
A vételárba történő beszámítást a törvény kizárja.
Az értékesítésre kerülő vagyontárgyak után kellékszavatosságot és garanciát nem vállalunk.
A felszámoló tájékoztatja a pályázókat, hogy az ingatlanokat és az ingóságokat környezeti kár terheli, a vevő ezzel a teherrel vásárolja meg a vagyonelemeket. A környezeti károk tehermentesítése a vevő feladata és kötelezettsége, a felszámoló ezért kötelezettséget nem vállal. A pályázónak ezen kötelezettség vállalásáról külön nyilatkozatot szükséges csatolnia a pályázatához.
Az ajánlat benyújtásakor pályázónak nyilatkozatot kell csatolni annak elfogadásáról, hogy az ingatlan adásvételi szerződés elkészítésében a felszámoló szervezet által megjelölt ügyvéd jár el, akinek az ügyvédi munkadíja a véglegesen kialakult bruttó vételár 1%-a + ÁFA, de legalább 40.000,- Ft + ÁFA mely költséget a vevő viseli.
A felszámoló a pályázatot megfelelő ajánlat hiányában eredménytelennek nyilváníthatja, és új pályázatot írhat ki. Ha több megfelelő, azonos értékű (a vételár vonatkozásában legfeljebb 10%-kal eltérő) pályázat érkezik, a felszámoló köteles a pályázók között nyilvános elektronikus ártárgyalást tartani, melynek feltételeit az ártárgyalás megkezdését megelőzően a felekkel közli.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P26278/tetelek.pdf

Kérdések és válaszok

Ehhez az eljáráshoz még nem érkeztek kérdések.