Eljárás részletei

Rácz Aladár utcai építési telek
1 tétel

Pályázat - NEW DEAL INVEST Ingatlanforgalmazó és Ingatlanhasznosító Korátolt Felelősségű Társaság "felszámolás alatt"

Lezárult: 2015.06.08 - 12:00
A nyertes ár
Nettó 310 000 000 Ft
A pályázat eredményesen lezárult.

A PÁLYÁZAT EREDMÉNYES

Ismertető

A Budapest XII. kerület 8796/8. hrsz. természetben a 1121 Budapest, Rácz Aladár u. 97. alatt található 3.842 m2-es kivett beépítetlen terület megnevezésű ingatlan.
Jelentkezési és feltöltési határidő:
Pályázat kezdete:
Pályázat vége:
Becsérték:
Minimálár:
Nyertes ár:
Ügyszám:
EÉR azonosító:
Invalid date
2015.05.21 - 12:00
2015.06.08 - 12:00
Nettó 310 000 000 Ft
Nettó — Ft
Nettó 310 000 000 Ft
8.Fpk.01-13-001297
P26225

Bírálati szempontok, feltételek:

Felszámoló adatai

Cégnév:
ADVOCAT Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely:
1042 Budapest,, Árpád út 57-59..
Cégjegyzékszám:
01-09-883587

Adós adatai

Cégnév:
NEW DEAL INVEST Ingatlanforgalmazó és Ingatlanhasznosító Korátolt Felelősségű Társaság "f.a."
Székhely:
1015 Budapest, Batthyány utca 59. fszt. em. 1
Cégjegyzékszám:
01-09-882191

Dokumentumok

2015.06.11 - 09:57
A pályázat eredményes

Pályázati Közlemény

Érvényes és eredményes a 8.Fpk.01-13-001297 ügyszámú nyilvános pályázat, a Advocat Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-883587, székhely: 1042 Budapest,, Árpád út 57-59.., levelezési cím: 1042 Budapest,, Árpád út 57-59..) felszámoló által a NEW DEAL INVEST Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 01-09-882191, székhely: 1015 Budapest, Batthyány utca 59. fszt. em. 1) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Nyertes ajánlat összege: 310 000 000 .-Ft
Nyertes ajánlattevő azonosító száma: P26225F2
Szerződéskötés dátuma: Sikeres pályázat esetén a szerződéskötésre meghatározott határidőnek, a felszámoló a pályázat elfogadását követő 30 napon belüli időpontot jelöl meg, a 17/2014. (II.3.) Korm. rendelet 6 § (1) bekezdés b) pontja szerinti jutalék megfizetését követően kerül sor. A szerződéskötés kötelező feltétele az üzemeltető számára történt 1 %-os jutalékfizetési kötelezettség teljesítése. Nyertes pályázat esetén az adásvételi szerződés jogi hátterét a felszámoló irányítja.
Az értékesítő a szerződést a nyertes ajánlattevővel köti meg.
2015.06.08 - 12:00
A pályázat véget ért

Pályázati Közlemény

Lezárult a(z) 8.Fpk.01-13-001297 ügyszámú nyilvános pályázat 2015. június 8. 12 óra 00 perckor, a Advocat Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-883587, székhely: 1042 Budapest,, Árpád út 57-59.., levelezési cím: 1042 Budapest,, Árpád út 57-59..) felszámoló által a NEW DEAL INVEST Kft. „f.a.” (cégjegyzékszám / nyilvántartási szám: 01-09-882191, székhely: 1015 Budapest, Batthyány utca 59. fszt. em. 1) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.

2015.05.21 - 12:00
A pályázat megkezdődött

Pályázati Közlemény

Megkezdődött a 8.Fpk.01-13-001297 ügyszámú nyilvános pályázat 2015. május 21. 12 óra 00 perckor, a Advocat Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-883587, székhely: 1042 Budapest,, Árpád út 57-59.., levelezési cím: 1042 Budapest,, Árpád út 57-59..) felszámoló által a NEW DEAL INVEST Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 01-09-882191, székhely: 1015 Budapest, Batthyány utca 59. fszt. em. 1) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Ajánlatát megteheti a pályázat oldalán: https://eer.gov.hu/palyazat/P26225.
2015.05.18 - 08:00
A pályázat meghirdetve

Pályázati Hirdetmény

A(z) Advocat Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-883587, székhely: 1042 Budapest,, Árpád út 57-59.., levelezési cím: 1042 Budapest,, Árpád út 57-59..), mint a(z) NEW DEAL INVEST Kft. „f.a” (cégjegyzékszám: 01-09-882191, székhely: 1015 Budapest, Batthyány utca 59. fszt. em. 1) Fővárosi Törvényszék 8.Fpk.01-13-001297/8. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2013. november 18. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingatlanát.

A pályázat adatai:
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be:
https://eer.gov.hu/palyazat/P26225
A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja:
2015. május 21. 12 óra 00 perc
A pályázatok benyújtásának határideje:
2015. június 8. 12 óra 00 perc

Ajánlati biztosíték összege: 9 300 000 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: Érvényes pályázat feltétele, hogy a pályázó a „NEW DEAL INVEST Kft. „f.a.” bánatpénz" közleménnyel, a becsérték 3%-nak megfelelő bánatpénzt, azaz 9.300.000,- Ft összeget a NEW DEAL INVEST Kft. "f.a." Sberbank Magyarország Zrt.-nél vezetett 14100141-74345549-01000008 számú számlára a banki átutalási napokat is figyelembe véve befizesse úgy, hogy az legkésőbb a pályázati határidő lejártakor minden kétséget kizáróan igazolva legyen.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

A Budapest XII. kerület 8796/8. hrsz. természetben a 1121 Budapest, Rácz Aladár u. 97. alatt található 3.842 m2-es kivett beépítetlen terület megnevezésű ingatlan.

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) irányára összesen: 310 000 000 forint.


1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: Kivett beépítettlen terület

Típus:
telek
Területe:
3 842 m²
Állapota:
átlagos
Tehermentes:
nem
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad:
1/1
Becsérték:
310 000 000 forint

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Ingatlan fekvése:
belterület
Helyrajzi szám:
8796/8
Művelési ág:
Kivett beépítetlen terület
Területnagyság:
3 842 m²
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.):
Kivett beépítettlen terület

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

Tulajdonos neve, címe:
NEW DEAL INDEST Kft. "f.a."1015 Budapest, Batthyány u. 59. fszt. 1.

Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): Sberbank Magyarország Zrt. keretbiztosítési jelzálogjoga 245.000 CHF erejéig, PARMOS HOLDINGS LIMITED jelzálogjog 85.641.791 Ft erejéig, Sberbank Magyarország Zrt. végrehajtási jog 936-415,74 EUR erejlig.

Ingatlan állapota: átlagos

Az ingatlan(ok) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: Az értékesítésre kerülő ingatlan a 06-1-312-1265 telefonszámon történő előzetes időpont egyeztetést követően tekinthető meg.

Vételár megfizetésének módja, határideje: Egy összegben az adásvételi szerződésben foglalt legfeljebb 30 napos fizetési határidőn belül a jelen pályázatban megadott 14100141-74345549-01000008 banszámlára történő utalás útján.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: Sikeres pályázat esetén a szerződéskötésre meghatározott határidőnek, a felszámoló a pályázat elfogadását követő 30 napon belüli időpontot jelöl meg, a 17/2014. (II.3.) Korm. rendelet 6 § (1) bekezdés b) pontja szerinti jutalék megfizetését követően kerül sor. A szerződéskötés kötelező feltétele az üzemeltető számára történt 1 %-os jutalékfizetési kötelezettség teljesítése. Nyertes pályázat esetén az adásvételi szerződés jogi hátterét a felszámoló irányítja.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: Az ingatlan birtokbaadására a teljes vételár megfizetését követő 30 napon belül birtokba adási jegyzőkönyvvel történik.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: Az érvényes pályázati ajánlat további feltételei:- pályázatot csak jogképességgel rendelkező személy, szervezet nyújthat be, aki jogképességét a szükséges dokumentumokkal is igazolja (alapító okirat, társasági szerződés, 30 napnál nem régebbi cégkivonat, eredeti aláírási címpéldány, stb.),- nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázó a pályázati feltételeket teljes körűen elfogadja, - az ajánlattevőnek a pályázatban 60 napi ajánlati kötöttséget kell vállalni,- a pályázati vételár számmal és betűvel történő kiírása, valamint egyértelmű utalás arra, hogy a megajánlott összeg az általános forgalmi adót tartalmazza-e vagy sem,- nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy eredményes pályázat esetén a pályázó az ingatlant milyen legkorábbi határidővel tudja birtokba venni,- nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázó a meghirdetett vagyont megtekintette, a szükséges dokumentációt megismerte, azt a jelenlegi fizikai, műszaki, minőségi állapotában kívánja megvásárolni,- igazolása a bánatpénz átutalásáról, illetve befizetéséről,- a kialakult vételár megfizetésére 8 banki napon belüli teljesítést vállal, és vételár összegét banki fedezetigazolás, bankgarancia, letéteményes ügyvéd által igazolt ügyvédi letéttel igazolja.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: A beérkezett pályázati ajánlatokat a felszámoló értékeli. A pályázat elbírálásakor a legmagasabb vételárat ajánló pályázó élvez elsőbbséget. A jelen pályázati felhívás a felszámoló számára nem jelent értékesítéai kötelezettséget. A felszámoló a pályázati kiírást bármikor indoklás nélkül visszavonhatja, a pályázatot - megfelelő ajánlat hiányában - eredménytelennek nyilváníthatja, és új pályázatot írhat ki. Megfelelő pályázato esetén, amennyiben több a teljes vételár tekintetében legfeljebb 10%-kal eltérő és a pályázat kiíró által elfogadhatónak minősített összegű ajánlat érketik, az ajánlattevők között elektronikus ártárgyalás megtartására kerül sor a Cstv. 49/A. § (4) bekezdésében és a 17/2014. (II.3.) Kormányrendelet 26. §-ban foglaltak szerint.

A meghirdetett becsérték általános forgalmi adót nem tartalmaz. Az általános forgalmi adó fizetési kötelezettség az adásvételi szerződés napján hatályban lévő ÁFA fizetési szabályoknak megfelelően fogja növelni az értékesítési vételárat. Az eladóval szembeni hitelezői követelések vételárba történő beszámítására nincs lehetőség.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P26225/tetelek.pdf

Licitnapló

2015.06.08 - 12:00
A pályázat véget ért
2015.05.21 - 12:00
A pályázat megkezdődött

Kérdések és válaszok

2015.05.18 - 23:34P26225F1 kommentje

Tisztelt Felszámoló! Az ingatlan övezeti besorolásáról szeretnék információt kapni! Előre is köszönöm a válaszukat!

2015.05.19 - 13:43Értékesítő kommentje

Tisztelt Érdeklődő! Kérdése tárgyában javasoljuk közvetlenül az Önkormányzatot megkeresni, tekintettel arra, hogy az övezeti besorolás az Önkormányzat hatáskörébe tartozik.

Tételek 1 db (1)

Kivett beépítettlen terület
Budapest 12. kerültetében panorámás, igéretes beépítettlen terület
Típus:
Telek
Terület:
3842 m2
Állapot:
Átlagos
Tehermentes:
Nem
Tulajdoni hányad:
1/1

Ismertető

A Budapest XII. kerület 8796/8. hrsz. természetben a 1121 Budapest, Rácz Aladár u. 97. alatt található 3.842 m2-es kivett beépítetlen terület megnevezésű ingatlan.
Jelentkezési és feltöltési határidő:
Pályázat kezdete:
Pályázat vége:
Becsérték:
Minimálár:
Nyertes ár:
Ügyszám:
EÉR azonosító:
Invalid date
2015.05.21 - 12:00
2015.06.08 - 12:00
Nettó 310 000 000 Ft
Nettó — Ft
Nettó 310 000 000 Ft
8.Fpk.01-13-001297
P26225

Bírálati szempontok, feltételek:

Felszámoló adatai

Cégnév:
ADVOCAT Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely:
1042 Budapest,, Árpád út 57-59..
Cégjegyzékszám:
01-09-883587

Adós adatai

Cégnév:
NEW DEAL INVEST Ingatlanforgalmazó és Ingatlanhasznosító Korátolt Felelősségű Társaság "f.a."
Székhely:
1015 Budapest, Batthyány utca 59. fszt. em. 1
Cégjegyzékszám:
01-09-882191

Dokumentumok

2015.06.11 - 09:57
A pályázat eredményes

Pályázati Közlemény

Érvényes és eredményes a 8.Fpk.01-13-001297 ügyszámú nyilvános pályázat, a Advocat Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-883587, székhely: 1042 Budapest,, Árpád út 57-59.., levelezési cím: 1042 Budapest,, Árpád út 57-59..) felszámoló által a NEW DEAL INVEST Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 01-09-882191, székhely: 1015 Budapest, Batthyány utca 59. fszt. em. 1) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Nyertes ajánlat összege: 310 000 000 .-Ft
Nyertes ajánlattevő azonosító száma: P26225F2
Szerződéskötés dátuma: Sikeres pályázat esetén a szerződéskötésre meghatározott határidőnek, a felszámoló a pályázat elfogadását követő 30 napon belüli időpontot jelöl meg, a 17/2014. (II.3.) Korm. rendelet 6 § (1) bekezdés b) pontja szerinti jutalék megfizetését követően kerül sor. A szerződéskötés kötelező feltétele az üzemeltető számára történt 1 %-os jutalékfizetési kötelezettség teljesítése. Nyertes pályázat esetén az adásvételi szerződés jogi hátterét a felszámoló irányítja.
Az értékesítő a szerződést a nyertes ajánlattevővel köti meg.
2015.06.08 - 12:00
A pályázat véget ért

Pályázati Közlemény

Lezárult a(z) 8.Fpk.01-13-001297 ügyszámú nyilvános pályázat 2015. június 8. 12 óra 00 perckor, a Advocat Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-883587, székhely: 1042 Budapest,, Árpád út 57-59.., levelezési cím: 1042 Budapest,, Árpád út 57-59..) felszámoló által a NEW DEAL INVEST Kft. „f.a.” (cégjegyzékszám / nyilvántartási szám: 01-09-882191, székhely: 1015 Budapest, Batthyány utca 59. fszt. em. 1) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.

2015.05.21 - 12:00
A pályázat megkezdődött

Pályázati Közlemény

Megkezdődött a 8.Fpk.01-13-001297 ügyszámú nyilvános pályázat 2015. május 21. 12 óra 00 perckor, a Advocat Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-883587, székhely: 1042 Budapest,, Árpád út 57-59.., levelezési cím: 1042 Budapest,, Árpád út 57-59..) felszámoló által a NEW DEAL INVEST Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 01-09-882191, székhely: 1015 Budapest, Batthyány utca 59. fszt. em. 1) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Ajánlatát megteheti a pályázat oldalán: https://eer.gov.hu/palyazat/P26225.
2015.05.18 - 08:00
A pályázat meghirdetve

Pályázati Hirdetmény

A(z) Advocat Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-883587, székhely: 1042 Budapest,, Árpád út 57-59.., levelezési cím: 1042 Budapest,, Árpád út 57-59..), mint a(z) NEW DEAL INVEST Kft. „f.a” (cégjegyzékszám: 01-09-882191, székhely: 1015 Budapest, Batthyány utca 59. fszt. em. 1) Fővárosi Törvényszék 8.Fpk.01-13-001297/8. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2013. november 18. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingatlanát.

A pályázat adatai:
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be:
https://eer.gov.hu/palyazat/P26225
A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja:
2015. május 21. 12 óra 00 perc
A pályázatok benyújtásának határideje:
2015. június 8. 12 óra 00 perc

Ajánlati biztosíték összege: 9 300 000 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: Érvényes pályázat feltétele, hogy a pályázó a „NEW DEAL INVEST Kft. „f.a.” bánatpénz" közleménnyel, a becsérték 3%-nak megfelelő bánatpénzt, azaz 9.300.000,- Ft összeget a NEW DEAL INVEST Kft. "f.a." Sberbank Magyarország Zrt.-nél vezetett 14100141-74345549-01000008 számú számlára a banki átutalási napokat is figyelembe véve befizesse úgy, hogy az legkésőbb a pályázati határidő lejártakor minden kétséget kizáróan igazolva legyen.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

A Budapest XII. kerület 8796/8. hrsz. természetben a 1121 Budapest, Rácz Aladár u. 97. alatt található 3.842 m2-es kivett beépítetlen terület megnevezésű ingatlan.

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) irányára összesen: 310 000 000 forint.


1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: Kivett beépítettlen terület

Típus:
telek
Területe:
3 842 m²
Állapota:
átlagos
Tehermentes:
nem
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad:
1/1
Becsérték:
310 000 000 forint

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Ingatlan fekvése:
belterület
Helyrajzi szám:
8796/8
Művelési ág:
Kivett beépítetlen terület
Területnagyság:
3 842 m²
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.):
Kivett beépítettlen terület

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

Tulajdonos neve, címe:
NEW DEAL INDEST Kft. "f.a."1015 Budapest, Batthyány u. 59. fszt. 1.

Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): Sberbank Magyarország Zrt. keretbiztosítési jelzálogjoga 245.000 CHF erejéig, PARMOS HOLDINGS LIMITED jelzálogjog 85.641.791 Ft erejéig, Sberbank Magyarország Zrt. végrehajtási jog 936-415,74 EUR erejlig.

Ingatlan állapota: átlagos

Az ingatlan(ok) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: Az értékesítésre kerülő ingatlan a 06-1-312-1265 telefonszámon történő előzetes időpont egyeztetést követően tekinthető meg.

Vételár megfizetésének módja, határideje: Egy összegben az adásvételi szerződésben foglalt legfeljebb 30 napos fizetési határidőn belül a jelen pályázatban megadott 14100141-74345549-01000008 banszámlára történő utalás útján.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: Sikeres pályázat esetén a szerződéskötésre meghatározott határidőnek, a felszámoló a pályázat elfogadását követő 30 napon belüli időpontot jelöl meg, a 17/2014. (II.3.) Korm. rendelet 6 § (1) bekezdés b) pontja szerinti jutalék megfizetését követően kerül sor. A szerződéskötés kötelező feltétele az üzemeltető számára történt 1 %-os jutalékfizetési kötelezettség teljesítése. Nyertes pályázat esetén az adásvételi szerződés jogi hátterét a felszámoló irányítja.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: Az ingatlan birtokbaadására a teljes vételár megfizetését követő 30 napon belül birtokba adási jegyzőkönyvvel történik.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: Az érvényes pályázati ajánlat további feltételei:- pályázatot csak jogképességgel rendelkező személy, szervezet nyújthat be, aki jogképességét a szükséges dokumentumokkal is igazolja (alapító okirat, társasági szerződés, 30 napnál nem régebbi cégkivonat, eredeti aláírási címpéldány, stb.),- nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázó a pályázati feltételeket teljes körűen elfogadja, - az ajánlattevőnek a pályázatban 60 napi ajánlati kötöttséget kell vállalni,- a pályázati vételár számmal és betűvel történő kiírása, valamint egyértelmű utalás arra, hogy a megajánlott összeg az általános forgalmi adót tartalmazza-e vagy sem,- nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy eredményes pályázat esetén a pályázó az ingatlant milyen legkorábbi határidővel tudja birtokba venni,- nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázó a meghirdetett vagyont megtekintette, a szükséges dokumentációt megismerte, azt a jelenlegi fizikai, műszaki, minőségi állapotában kívánja megvásárolni,- igazolása a bánatpénz átutalásáról, illetve befizetéséről,- a kialakult vételár megfizetésére 8 banki napon belüli teljesítést vállal, és vételár összegét banki fedezetigazolás, bankgarancia, letéteményes ügyvéd által igazolt ügyvédi letéttel igazolja.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: A beérkezett pályázati ajánlatokat a felszámoló értékeli. A pályázat elbírálásakor a legmagasabb vételárat ajánló pályázó élvez elsőbbséget. A jelen pályázati felhívás a felszámoló számára nem jelent értékesítéai kötelezettséget. A felszámoló a pályázati kiírást bármikor indoklás nélkül visszavonhatja, a pályázatot - megfelelő ajánlat hiányában - eredménytelennek nyilváníthatja, és új pályázatot írhat ki. Megfelelő pályázato esetén, amennyiben több a teljes vételár tekintetében legfeljebb 10%-kal eltérő és a pályázat kiíró által elfogadhatónak minősített összegű ajánlat érketik, az ajánlattevők között elektronikus ártárgyalás megtartására kerül sor a Cstv. 49/A. § (4) bekezdésében és a 17/2014. (II.3.) Kormányrendelet 26. §-ban foglaltak szerint.

A meghirdetett becsérték általános forgalmi adót nem tartalmaz. Az általános forgalmi adó fizetési kötelezettség az adásvételi szerződés napján hatályban lévő ÁFA fizetési szabályoknak megfelelően fogja növelni az értékesítési vételárat. Az eladóval szembeni hitelezői követelések vételárba történő beszámítására nincs lehetőség.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P26225/tetelek.pdf

Licitnapló

2015.06.08 - 12:00
A pályázat véget ért
2015.05.21 - 12:00
A pályázat megkezdődött

Kérdések és válaszok

2015.05.18 - 23:34P26225F1 kommentje

Tisztelt Felszámoló! Az ingatlan övezeti besorolásáról szeretnék információt kapni! Előre is köszönöm a válaszukat!

2015.05.19 - 13:43Értékesítő kommentje

Tisztelt Érdeklődő! Kérdése tárgyában javasoljuk közvetlenül az Önkormányzatot megkeresni, tekintettel arra, hogy az övezeti besorolás az Önkormányzat hatáskörébe tartozik.