Eljárás részletei

Távhőszolgáltatásból eredő követeléscsomag
0 tétel

Pályázat - Mezőhegyesi Távhőszolgáltató Nonprofit Kft "felszámolás alatt"

Eredménytelenítés ideje
Invalid date
Az eredménytelenítés oka: nincs ajánlat
Intézkedés: az értékesítő megteszi az intézkedéseket a megismételt értékesítés érdekében, az újabb értékesítési hirdetmény az előző hirdetmény ügyszámán kerül közzétételre.
Indoklás: Nem érkezett ajánlat.
Kérjük tekintse meg a közleményt.

A PÁLYÁZAT EREDMÉNYTELEN

Ismertető

A Mezőhegyesi Távhőszolgáltató Nonprofit Kft "f.a" nagyságrendileg 280 fogyasztó felé fennálló távhőszolgáltatásból eredő követelése (Gluzek Gy. ltp, Molnár C. P. ltp, Zala Gy. ltp.). A követelésekre megfizetésére fizetési felhívások kerültek kézbesítésre, részben végrehajtási eljárás alatt állnak, részben fizetési megállapodások születtek. A teljes követelésállomány 49.462.069 Ft. (2015. április 1. napjával), melynek részletes listája a dokumentumok között megtekinthető.
Jelentkezési és feltöltési határidő:
Pályázat kezdete:
Pályázat vége:
Becsérték:
Minimálár:
Ügyszám:
EÉR azonosító:
Invalid date
2015.05.22 - 09:00
2015.06.08 - 18:00
Nettó 24 731 000 Ft
Nettó — Ft
2.Fpk.04-14-000001
P26177

Bírálati szempontok, feltételek:

Felszámoló adatai

Cégnév:
Budapest Holding Első Hazai Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Székhely:
1016 Budapest, Naphegy utca 19..
Cégjegyzékszám:
01-10-044329

Adós adatai

Cégnév:
Mezőhegyesi Távhőszolgáltató Nonprofit Kft "f.a."
Székhely:
5820 Mezőhegyes, Hild János utca 2.
Cégjegyzékszám:
04 09 010057

Dokumentumok

2015.06.19 - 10:07
A pályázat eredménytelen

Pályázati Közlemény

Eredménytelen a(z) 2.Fpk.04-14-000001 ügyszámú nyilvános pályázat, a Budapest Holding Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-044329, székhely: 1016 Budapest, Naphegy utca 19.., levelezési cím: 1016 Budapest, Naphegy utca 19..) felszámoló által a Mezőhegyesi NP Kft „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 04 09 010057, székhely: 5820 Mezőhegyes, Hild János utca 2.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Az eredménytelenség indoka: nem érkezett ajánlat
Nem érkezett ajánlat.

Az értékesítő az alábbi tájékoztatást adja:
Megteszi az intézkedéseket a megismételt értékesítés érdekében, az újabb értékesítési hirdetmény az előző hirdetmény ügyszámán kerül közzétételre.
2015.06.08 - 18:00
A pályázat véget ért

Pályázati Közlemény

Lezárult a(z) 2.Fpk.04-14-000001 ügyszámú nyilvános pályázat 2015. június 8. 18 óra 00 perckor, a Budapest Holding Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-044329, székhely: 1016 Budapest, Naphegy utca 19.., levelezési cím: 1016 Budapest, Naphegy utca 19..) felszámoló által a Mezőhegyesi NP Kft „f.a.” (cégjegyzékszám / nyilvántartási szám: 04 09 010057, székhely: 5820 Mezőhegyes, Hild János utca 2.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.

2015.05.22 - 09:00
A pályázat megkezdődött

Pályázati Közlemény

Megkezdődött a 2.Fpk.04-14-000001 ügyszámú nyilvános pályázat 2015. május 22. 09 óra 00 perckor, a Budapest Holding Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-044329, székhely: 1016 Budapest, Naphegy utca 19.., levelezési cím: 1016 Budapest, Naphegy utca 19..) felszámoló által a Mezőhegyesi NP Kft „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 04 09 010057, székhely: 5820 Mezőhegyes, Hild János utca 2.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Ajánlatát megteheti a pályázat oldalán: https://eer.gov.hu/palyazat/P26177.
2015.05.08 - 11:42
A pályázat meghirdetve

Pályázati Hirdetmény

A(z) Budapest Holding Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-044329, székhely: 1016 Budapest, Naphegy utca 19.., levelezési cím: 1016 Budapest, Naphegy utca 19..), mint a(z) Mezőhegyesi NP Kft „f.a” (cégjegyzékszám: 04 09 010057, székhely: 5820 Mezőhegyes, Hild János utca 2.) Gyulai Törvényszék 2.Fpk.04-14-000001/4. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2015. május 7. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós követelését.

A pályázat adatai:
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be:
https://eer.gov.hu/palyazat/P26177
A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja:
2015. május 22. 09 óra 00 perc
A pályázatok benyújtásának határideje:
2015. június 8. 18 óra 00 perc

Ajánlati biztosíték összege: 941 930 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: Az ajánlati biztosíték - melynek befizetése feltétele a pályázaton történő részvételnek - a 10 MFt alatti becsérték 5%-a, a 10 MFt-ot meghaladó nettó összegű becsérték összege után annak 3%-a. Az ajánlati biztosíték összegét, az ajánlatot tevőnek vételi szándéka bizonyítására be kell fizetnie (forintban) átutalással a Budapest Holding Zrt MKB Bank Zrt-nél vezetett 10300002-20328834-49020023 sz. bankszámlájára "Mezőhegyesi Kft f.a. ajánlati biztosíték" közleménnyel, oly módon, hogy az összeg legkésőbb a pályázat benyújtási határidejéig jóváírásra kerüljön.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: Ha a pályázati eljárás eredményes, az ajánlati biztosíték a nyertes pályázónál a vételárba beszámításra kerül, a többi pályázó esetében pedig az ajánlati biztosíték teljes összege az eredményhirdetés napjától számított 8 munkanapon visszautalásra kerül. Tájékoztatjuk a pályázókat, hogy amennyiben az adásvételi szerződés a nyertes pályázó érdekkörében felmerülő okból nem jön létre, vagy a nyertes pályázó a vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg, vagy a Cstv. 49/A. § (4) bekezdés szerinti ajánlatot tevő pályázó az elektronikus ártárgyaláson neki felróható okból nem vesz részt, vagy a már megtett ajánlatától visszalép, az ajánlati biztosítékot elveszíti. A Cstv. 49/A. § (4) bekezdése értelmében több megfelelő, azonos értékű (a bruttó vételár vonatkozásában legfeljebb 10 %-kal eltérő) ajánlat esetén a felszámoló nyilvános ártárgyalást tart.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

A Mezőhegyesi Távhőszolgáltató Nonprofit Kft "f.a" nagyságrendileg 280 fogyasztó felé fennálló távhőszolgáltatásból eredő követelése (Gluzek Gy. ltp, Molnár C. P. ltp, Zala Gy. ltp.). A követelésekre megfizetésére fizetési felhívások kerültek kézbesítésre, részben végrehajtási eljárás alatt állnak, részben fizetési megállapodások születtek.
A teljes követelésállomány 49.462.069 Ft. (2015. április 1. napjával), melynek részletes listája a dokumentumok között megtekinthető.

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) irányára összesen: 24 731 000 forint.


Vételár megfizetésének módja, határideje: A vevő az ajánlati biztosítékon felül fennmaradó vételárat a szerződéskötéstől számított 30 napon belül banki átutalással, számla ellenében egyösszegben köteles megfizetni az eladó részére.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: Szerződéskötésre a pályázat eredményhirdetését követő 30 napon belül kerül sor.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: A követelésekre vonatkozó dokumentumokat a felszámoló a teljes vételár megfizetésétől számított 8 napon belül átadja a vevő részére.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: Egyéb kötelezettségek átvállalására a pályázónak nem kell ajánlatot tennie. A Kiíró a pályázatokat kizárólag az ajánlott vételár alapján rangsorolja. A Kiíró az adott vagyontárgy(ak) tekintetében azt az ajánlatot minősíti előnyösebbnek, amelyben magasabb vételár szerepel.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: A felszámolónak elővásárlási jogosultról nincs tudomása. A Cstv. 49/C. § (3) bekezdése szerint a jogszabály vagy szerződés alapján elővásárlásra jogosult jogát a nyilvános értékesítésen gyakorolhatja oly módon, hogy a véglegesen kialakult vételár ismeretében nyilatkozik vételi szándékáról. A felszámoló ezúton felhívja az elővásárlásra jogosultakat, hogy elővásárlási jogukat a pályázat leadási határidejéig írásban a felszámolónál jelezzék. Amennyiben az elővásárlásra jogosultak a nyertes pályázat megismerését követő 12 napon belül, de legkésőbb az eredményhirdetésig elővásárlási jogukat nem gyakorolják, a felszámoló úgy tekinti, hogy elővásárlási jogukkal nem kívánnak élni. A Kiíró fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot megfelelő ajánlat hiányában eredménytelennek nyilvánítsa és lezárja. Eredménytelen pályázat esetén a felszámoló intézkedik újabb értékesítés kiírásáról. A Kiíró a kellékszavatosságért való felelősséget kizárja. Az adásvételi szerződés elkészítésével és ellenjegyzésével szerződő felek a felszámoló által foglalkoztatott ügyvédet bízzák meg. Az ügyvédi munkadíj a vételár 1%-a +Áfát tartalmazó összeg (de minimum 60.000 Ft +áfa), melyet nyertes pályázat esetén a vevő köteles megfizetni.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P26177/tetelek.pdf

Kérdések és válaszok

Ehhez az eljáráshoz még nem érkeztek kérdések.

Ismertető

A Mezőhegyesi Távhőszolgáltató Nonprofit Kft "f.a" nagyságrendileg 280 fogyasztó felé fennálló távhőszolgáltatásból eredő követelése (Gluzek Gy. ltp, Molnár C. P. ltp, Zala Gy. ltp.). A követelésekre megfizetésére fizetési felhívások kerültek kézbesítésre, részben végrehajtási eljárás alatt állnak, részben fizetési megállapodások születtek. A teljes követelésállomány 49.462.069 Ft. (2015. április 1. napjával), melynek részletes listája a dokumentumok között megtekinthető.
Jelentkezési és feltöltési határidő:
Pályázat kezdete:
Pályázat vége:
Becsérték:
Minimálár:
Ügyszám:
EÉR azonosító:
Invalid date
2015.05.22 - 09:00
2015.06.08 - 18:00
Nettó 24 731 000 Ft
Nettó — Ft
2.Fpk.04-14-000001
P26177

Bírálati szempontok, feltételek:

Felszámoló adatai

Cégnév:
Budapest Holding Első Hazai Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Székhely:
1016 Budapest, Naphegy utca 19..
Cégjegyzékszám:
01-10-044329

Adós adatai

Cégnév:
Mezőhegyesi Távhőszolgáltató Nonprofit Kft "f.a."
Székhely:
5820 Mezőhegyes, Hild János utca 2.
Cégjegyzékszám:
04 09 010057

Dokumentumok

2015.06.19 - 10:07
A pályázat eredménytelen

Pályázati Közlemény

Eredménytelen a(z) 2.Fpk.04-14-000001 ügyszámú nyilvános pályázat, a Budapest Holding Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-044329, székhely: 1016 Budapest, Naphegy utca 19.., levelezési cím: 1016 Budapest, Naphegy utca 19..) felszámoló által a Mezőhegyesi NP Kft „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 04 09 010057, székhely: 5820 Mezőhegyes, Hild János utca 2.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Az eredménytelenség indoka: nem érkezett ajánlat
Nem érkezett ajánlat.

Az értékesítő az alábbi tájékoztatást adja:
Megteszi az intézkedéseket a megismételt értékesítés érdekében, az újabb értékesítési hirdetmény az előző hirdetmény ügyszámán kerül közzétételre.
2015.06.08 - 18:00
A pályázat véget ért

Pályázati Közlemény

Lezárult a(z) 2.Fpk.04-14-000001 ügyszámú nyilvános pályázat 2015. június 8. 18 óra 00 perckor, a Budapest Holding Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-044329, székhely: 1016 Budapest, Naphegy utca 19.., levelezési cím: 1016 Budapest, Naphegy utca 19..) felszámoló által a Mezőhegyesi NP Kft „f.a.” (cégjegyzékszám / nyilvántartási szám: 04 09 010057, székhely: 5820 Mezőhegyes, Hild János utca 2.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.

2015.05.22 - 09:00
A pályázat megkezdődött

Pályázati Közlemény

Megkezdődött a 2.Fpk.04-14-000001 ügyszámú nyilvános pályázat 2015. május 22. 09 óra 00 perckor, a Budapest Holding Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-044329, székhely: 1016 Budapest, Naphegy utca 19.., levelezési cím: 1016 Budapest, Naphegy utca 19..) felszámoló által a Mezőhegyesi NP Kft „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 04 09 010057, székhely: 5820 Mezőhegyes, Hild János utca 2.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Ajánlatát megteheti a pályázat oldalán: https://eer.gov.hu/palyazat/P26177.
2015.05.08 - 11:42
A pályázat meghirdetve

Pályázati Hirdetmény

A(z) Budapest Holding Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-044329, székhely: 1016 Budapest, Naphegy utca 19.., levelezési cím: 1016 Budapest, Naphegy utca 19..), mint a(z) Mezőhegyesi NP Kft „f.a” (cégjegyzékszám: 04 09 010057, székhely: 5820 Mezőhegyes, Hild János utca 2.) Gyulai Törvényszék 2.Fpk.04-14-000001/4. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2015. május 7. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós követelését.

A pályázat adatai:
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be:
https://eer.gov.hu/palyazat/P26177
A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja:
2015. május 22. 09 óra 00 perc
A pályázatok benyújtásának határideje:
2015. június 8. 18 óra 00 perc

Ajánlati biztosíték összege: 941 930 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: Az ajánlati biztosíték - melynek befizetése feltétele a pályázaton történő részvételnek - a 10 MFt alatti becsérték 5%-a, a 10 MFt-ot meghaladó nettó összegű becsérték összege után annak 3%-a. Az ajánlati biztosíték összegét, az ajánlatot tevőnek vételi szándéka bizonyítására be kell fizetnie (forintban) átutalással a Budapest Holding Zrt MKB Bank Zrt-nél vezetett 10300002-20328834-49020023 sz. bankszámlájára "Mezőhegyesi Kft f.a. ajánlati biztosíték" közleménnyel, oly módon, hogy az összeg legkésőbb a pályázat benyújtási határidejéig jóváírásra kerüljön.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: Ha a pályázati eljárás eredményes, az ajánlati biztosíték a nyertes pályázónál a vételárba beszámításra kerül, a többi pályázó esetében pedig az ajánlati biztosíték teljes összege az eredményhirdetés napjától számított 8 munkanapon visszautalásra kerül. Tájékoztatjuk a pályázókat, hogy amennyiben az adásvételi szerződés a nyertes pályázó érdekkörében felmerülő okból nem jön létre, vagy a nyertes pályázó a vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg, vagy a Cstv. 49/A. § (4) bekezdés szerinti ajánlatot tevő pályázó az elektronikus ártárgyaláson neki felróható okból nem vesz részt, vagy a már megtett ajánlatától visszalép, az ajánlati biztosítékot elveszíti. A Cstv. 49/A. § (4) bekezdése értelmében több megfelelő, azonos értékű (a bruttó vételár vonatkozásában legfeljebb 10 %-kal eltérő) ajánlat esetén a felszámoló nyilvános ártárgyalást tart.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

A Mezőhegyesi Távhőszolgáltató Nonprofit Kft "f.a" nagyságrendileg 280 fogyasztó felé fennálló távhőszolgáltatásból eredő követelése (Gluzek Gy. ltp, Molnár C. P. ltp, Zala Gy. ltp.). A követelésekre megfizetésére fizetési felhívások kerültek kézbesítésre, részben végrehajtási eljárás alatt állnak, részben fizetési megállapodások születtek.
A teljes követelésállomány 49.462.069 Ft. (2015. április 1. napjával), melynek részletes listája a dokumentumok között megtekinthető.

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) irányára összesen: 24 731 000 forint.


Vételár megfizetésének módja, határideje: A vevő az ajánlati biztosítékon felül fennmaradó vételárat a szerződéskötéstől számított 30 napon belül banki átutalással, számla ellenében egyösszegben köteles megfizetni az eladó részére.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: Szerződéskötésre a pályázat eredményhirdetését követő 30 napon belül kerül sor.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: A követelésekre vonatkozó dokumentumokat a felszámoló a teljes vételár megfizetésétől számított 8 napon belül átadja a vevő részére.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: Egyéb kötelezettségek átvállalására a pályázónak nem kell ajánlatot tennie. A Kiíró a pályázatokat kizárólag az ajánlott vételár alapján rangsorolja. A Kiíró az adott vagyontárgy(ak) tekintetében azt az ajánlatot minősíti előnyösebbnek, amelyben magasabb vételár szerepel.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: A felszámolónak elővásárlási jogosultról nincs tudomása. A Cstv. 49/C. § (3) bekezdése szerint a jogszabály vagy szerződés alapján elővásárlásra jogosult jogát a nyilvános értékesítésen gyakorolhatja oly módon, hogy a véglegesen kialakult vételár ismeretében nyilatkozik vételi szándékáról. A felszámoló ezúton felhívja az elővásárlásra jogosultakat, hogy elővásárlási jogukat a pályázat leadási határidejéig írásban a felszámolónál jelezzék. Amennyiben az elővásárlásra jogosultak a nyertes pályázat megismerését követő 12 napon belül, de legkésőbb az eredményhirdetésig elővásárlási jogukat nem gyakorolják, a felszámoló úgy tekinti, hogy elővásárlási jogukkal nem kívánnak élni. A Kiíró fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot megfelelő ajánlat hiányában eredménytelennek nyilvánítsa és lezárja. Eredménytelen pályázat esetén a felszámoló intézkedik újabb értékesítés kiírásáról. A Kiíró a kellékszavatosságért való felelősséget kizárja. Az adásvételi szerződés elkészítésével és ellenjegyzésével szerződő felek a felszámoló által foglalkoztatott ügyvédet bízzák meg. Az ügyvédi munkadíj a vételár 1%-a +Áfát tartalmazó összeg (de minimum 60.000 Ft +áfa), melyet nyertes pályázat esetén a vevő köteles megfizetni.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P26177/tetelek.pdf

Kérdések és válaszok

Ehhez az eljáráshoz még nem érkeztek kérdések.