Eljárás részletei

Használaton kívüli, belterületi kivett üzem. Összközműves 3677 m2 szabálytalan alakú ingatlan. Az ingatlanon helyezkedik el 647,99 m2 üzemépület, 11 m2 portaépület, 520 m2 térburkolat. (beton, aszfalt
1 tétel

Pályázat - SZÁSZY MESTER Termelő és Kereskedelmi Kft. "felszámolás alatt"

Lezárult: 2015.06.01 - 12:00
A nyertes ár
Nettó 5 700 000 Ft
A pályázat eredményesen lezárult.

A PÁLYÁZAT EREDMÉNYES

Ismertető

Szászváron "kivett üzem" megnevezésű ingatlan
Jelentkezési és feltöltési határidő:
Pályázat kezdete:
Pályázat vége:
Becsérték:
Minimálár:
Nyertes ár:
Ügyszám:
EÉR azonosító:
Invalid date
2015.05.14 - 12:00
2015.06.01 - 12:00
Nettó 15 000 000 Ft
Nettó — Ft
Nettó 5 700 000 Ft
5.Fpk.02-11-000806
P25742

Bírálati szempontok, feltételek:

Felszámoló adatai

Cégnév:
Alexander & Co. Gazdasági Szaktanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely:
1042 Budapest, Árpád utca 57-59..
Cégjegyzékszám:
01-09-709122

Adós adatai

Cégnév:
SZÁSZY MESTER Termelő és Kereskedelmi Kft. "f.a."
Székhely:
7349 Szászvár, Arany János utca 32.
Cégjegyzékszám:
02-09-062523

Dokumentumok

2015.06.10 - 11:04
A pályázat eredményes

Pályázati Közlemény

Érvényes és eredményes a 5.Fpk.02-11-000806 ügyszámú nyilvános pályázat, a Alexander & Co Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-709122, székhely: 1042 Budapest, Árpád utca 57-59.., levelezési cím: 1042 Budapest, Árpád utca 57-59..) felszámoló által a SZÁSZY MESTER Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 02-09-062523, székhely: 7349 Szászvár, Arany János utca 32.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Nyertes ajánlat összege: 5 700 000 .-Ft
Nyertes ajánlattevő azonosító száma: P25742F1
Szerződéskötés dátuma: Szerződéskötésre a pályázat elfogadását követő 30 napon belül, a 17/2014.(11.3.) Korm. rendelet 6.§ (1) b) pontja szerinti jutalék megfizetését követően kerül sor. A szerződéskötés kötelező feltétele az üzemeltető számára történt 1 %-os jutalékfizetési kötelezettség teljesítése.
Az értékesítő a szerződést a nyertes ajánlattevővel köti meg.
2015.06.01 - 12:00
A pályázat véget ért

Pályázati Közlemény

Lezárult a(z) 5.Fpk.02-11-000806 ügyszámú nyilvános pályázat 2015. június 1. 12 óra 00 perckor, a Alexander & Co Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-709122, székhely: 1042 Budapest, Árpád utca 57-59.., levelezési cím: 1042 Budapest, Árpád utca 57-59..) felszámoló által a SZÁSZY MESTER Kft. „f.a.” (cégjegyzékszám / nyilvántartási szám: 02-09-062523, székhely: 7349 Szászvár, Arany János utca 32.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.

2015.05.14 - 12:00
A pályázat megkezdődött

Pályázati Közlemény

Megkezdődött a 5.Fpk.02-11-000806 ügyszámú nyilvános pályázat 2015. május 14. 12 óra 00 perckor, a Alexander & Co Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-709122, székhely: 1042 Budapest, Árpád utca 57-59.., levelezési cím: 1042 Budapest, Árpád utca 57-59..) felszámoló által a SZÁSZY MESTER Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 02-09-062523, székhely: 7349 Szászvár, Arany János utca 32.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Ajánlatát megteheti a pályázat oldalán: https://eer.gov.hu/palyazat/P25742.
2015.05.08 - 15:32
A pályázat meghirdetve

Pályázati Hirdetmény

A(z) Alexander & Co Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-709122, székhely: 1042 Budapest, Árpád utca 57-59.., levelezési cím: 1042 Budapest, Árpád utca 57-59..), mint a(z) SZÁSZY MESTER Kft. „f.a” (cégjegyzékszám: 02-09-062523, székhely: 7349 Szászvár, Arany János utca 32.) Pécsi Törvényszék 5.Fpk.02-11-000806/9.. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2012. február 28. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingatlanát.

A pályázat adatai:
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be:
https://eer.gov.hu/palyazat/P25742
A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja:
2015. május 14. 12 óra 00 perc
A pályázatok benyújtásának határideje:
2015. június 1. 12 óra 00 perc

Ajánlati biztosíték összege: 650 000 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: A Szászy Mester Kft. "f.a." ERSTE Banknál vezetett 11600006-00000000-13454708 számú számlájára kell megfizetni Szászy Mester Kft. "f.a." ingatlan bánatpénz" közleménnyel. Az ajánlati biztosíték összege a fenti pénzintézeti bankszámlán a pályázati határidő végéig jóváírásra is kell, hogy kerüljön.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

Szászváron "kivett üzem" megnevezésű ingatlan

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) irányára összesen: 15 000 000 forint.


1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: kivett megnevezésű

Típus:
ipari ingatlan
Területe:
3 677 m²
Állapota:
felújítandó
Közművesítettség foka:
teljesen közművesített
Tehermentes:
nem
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad:
1/1
Becsérték:
15 000 000 forint

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Település neve (ahol az ingatlan fekszik):
Szászvár
Ingatlan fekvése:
belterület
Helyrajzi szám:
1421
Ingatlan postai címe:
7349 Szászvár, hrsz. 1421
Művelési ág:
kivett üzem
Területnagyság:
3 677 m²
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.):
kivett megnevezésű

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

Tulajdonos neve, címe:
Szászy Mester Kft. "f.a."

Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): Völgység-Hegyhát Takarékszövetkezet 30.000.000,-Ft keretbiztosítéki jelzálogjog, E.ON Dél-Dunántúli Áramhálozati Zrt. vezetékjog, Gienger Kereskedelmi Kft. 20.000.000,-Ft jelzálogjog, és annak járulékai.

Ingatlan állapota: felújítandó

Az ingatlan(ok) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: Az értékesítésre kerülő ingatlan a 72/214-120, 30/235-07-36 telefonszámon történő előzetes időpont egyeztetést követően tekinthetők meg.

Vételár megfizetésének módja, határideje: Egy összegben az adásvételi szerződésben foglalt legfeljebb 60 napos fizetési határidőn belül a jelen pályázatban megadott ERSTE Banknál vezetett 11600006-00000000-13454708 bankszámlaszámra történő átutalás útján.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: Szerződéskötésre a pályázat elfogadását követő 30 napon belül, a 17/2014.(11.3.) Korm. rendelet 6.§ (1) b) pontja szerinti jutalék megfizetését követően kerül sor. A szerződéskötés kötelező feltétele az üzemeltető számára történt 1 %-os jutalékfizetési kötelezettség teljesítése.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: Az ingatlan birtokbaadására a teljes vételár megfizetését követő 15 napon belül birtokba adási jegyzőkönyvvel történik.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó szerződéskötéshez szükséges minden adatát. Társas vállalkozás esetében hiteles formában csatolni kell az aláírási címpéldányt, 30 napnál nem régebbi cégkivonatot és nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy van-e folyamatban a cégadatokban változást eredményező változás. Bankszámla számról nyilatkozatot, hogy eredménytelen pályázat esetén a befizetett bánatpénzt a felszámolóbiztos visszautalhassa. - nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázó a pályázati feltételeket teljes körűen elfogadja, - az ajánlattevőnek a pályázatban legalább 60 napi ajánlati kötöttséget kell vállalni, - a pályázati vételár számmal és betűvel történő kiírása, valamint egyértelmű utalás arra, hogy a megajánlott összeg az általános forgalmi adót tartalmazza-e vagy sem, - nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy eredményes pályázat esetén a pályázó az általa megpályázott vagyont, milyen legkorábbi határidővel tudja birtokba venni, - nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázó a meghirdetett vagyont megtekintette, a szükséges dokumentációt megismerte, azt a jelenlegi fizikai, műszaki, jogi állapotában kívánja megvásárolni, - igazolás az ajánlati biztosíték megfizetéséről.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: A pályázat elbírálásakor a legmagasabb vételárat ajánló pályázó élvez elsőbbséget. A jelen pályázati felhívás a felszámoló számára nem jelent értékesítési kötelezettséget. A felszámoló a pályázati kiírást bármikor indoklási kötelezettség nélkül visszavonhatja, a pályázatot – megfelelő ajánlat hiányában - eredménytelennek nyilváníthatja, és új pályázatot írhat ki. Megfelelő pályázatok esetén, amennyiben több, a vételár vonatkozásában legfeljebb 10 %-kal eltérő és a pályázat kiírója által elfogadhatónak minősített összegű ajánlat érkezik, az ajánlattevők között elektronikus ártárgyalás megtartására kerül sor a Cstv. 49/A. §. (4) bekezdésében és a 17/2014.(II.3.) Kormányrendelet 26.§-ban foglaltak szerint.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P25742/tetelek.pdf

Licitnapló

2015.06.01 - 12:00
A pályázat véget ért
2015.05.14 - 12:00
A pályázat megkezdődött

Kérdések és válaszok

2015.06.01 - 10:08P25742F2 kommentje

Rendben.

2015.06.01 - 10:01P25742F2 kommentje

Mely fázisban tehetek az irányárnál alacsonyabb ajánlatot? (A pályáyzati biztosíték be van fizetve)

Tételek 1 db (1)

kivett megnevezésű
3677 m2 területű kivett üzem
Település:
Szászvár
Típus:
Ipari ingatlan
Terület:
3677 m2
Állapot:
Felújítandó
Közművesített:
Teljesen közművesített
Tehermentes:
Nem
Tulajdoni hányad:
1/1

Ismertető

Szászváron "kivett üzem" megnevezésű ingatlan
Jelentkezési és feltöltési határidő:
Pályázat kezdete:
Pályázat vége:
Becsérték:
Minimálár:
Nyertes ár:
Ügyszám:
EÉR azonosító:
Invalid date
2015.05.14 - 12:00
2015.06.01 - 12:00
Nettó 15 000 000 Ft
Nettó — Ft
Nettó 5 700 000 Ft
5.Fpk.02-11-000806
P25742

Bírálati szempontok, feltételek:

Felszámoló adatai

Cégnév:
Alexander & Co. Gazdasági Szaktanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely:
1042 Budapest, Árpád utca 57-59..
Cégjegyzékszám:
01-09-709122

Adós adatai

Cégnév:
SZÁSZY MESTER Termelő és Kereskedelmi Kft. "f.a."
Székhely:
7349 Szászvár, Arany János utca 32.
Cégjegyzékszám:
02-09-062523

Dokumentumok

2015.06.10 - 11:04
A pályázat eredményes

Pályázati Közlemény

Érvényes és eredményes a 5.Fpk.02-11-000806 ügyszámú nyilvános pályázat, a Alexander & Co Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-709122, székhely: 1042 Budapest, Árpád utca 57-59.., levelezési cím: 1042 Budapest, Árpád utca 57-59..) felszámoló által a SZÁSZY MESTER Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 02-09-062523, székhely: 7349 Szászvár, Arany János utca 32.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Nyertes ajánlat összege: 5 700 000 .-Ft
Nyertes ajánlattevő azonosító száma: P25742F1
Szerződéskötés dátuma: Szerződéskötésre a pályázat elfogadását követő 30 napon belül, a 17/2014.(11.3.) Korm. rendelet 6.§ (1) b) pontja szerinti jutalék megfizetését követően kerül sor. A szerződéskötés kötelező feltétele az üzemeltető számára történt 1 %-os jutalékfizetési kötelezettség teljesítése.
Az értékesítő a szerződést a nyertes ajánlattevővel köti meg.
2015.06.01 - 12:00
A pályázat véget ért

Pályázati Közlemény

Lezárult a(z) 5.Fpk.02-11-000806 ügyszámú nyilvános pályázat 2015. június 1. 12 óra 00 perckor, a Alexander & Co Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-709122, székhely: 1042 Budapest, Árpád utca 57-59.., levelezési cím: 1042 Budapest, Árpád utca 57-59..) felszámoló által a SZÁSZY MESTER Kft. „f.a.” (cégjegyzékszám / nyilvántartási szám: 02-09-062523, székhely: 7349 Szászvár, Arany János utca 32.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.

2015.05.14 - 12:00
A pályázat megkezdődött

Pályázati Közlemény

Megkezdődött a 5.Fpk.02-11-000806 ügyszámú nyilvános pályázat 2015. május 14. 12 óra 00 perckor, a Alexander & Co Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-709122, székhely: 1042 Budapest, Árpád utca 57-59.., levelezési cím: 1042 Budapest, Árpád utca 57-59..) felszámoló által a SZÁSZY MESTER Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 02-09-062523, székhely: 7349 Szászvár, Arany János utca 32.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Ajánlatát megteheti a pályázat oldalán: https://eer.gov.hu/palyazat/P25742.
2015.05.08 - 15:32
A pályázat meghirdetve

Pályázati Hirdetmény

A(z) Alexander & Co Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-709122, székhely: 1042 Budapest, Árpád utca 57-59.., levelezési cím: 1042 Budapest, Árpád utca 57-59..), mint a(z) SZÁSZY MESTER Kft. „f.a” (cégjegyzékszám: 02-09-062523, székhely: 7349 Szászvár, Arany János utca 32.) Pécsi Törvényszék 5.Fpk.02-11-000806/9.. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2012. február 28. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingatlanát.

A pályázat adatai:
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be:
https://eer.gov.hu/palyazat/P25742
A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja:
2015. május 14. 12 óra 00 perc
A pályázatok benyújtásának határideje:
2015. június 1. 12 óra 00 perc

Ajánlati biztosíték összege: 650 000 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: A Szászy Mester Kft. "f.a." ERSTE Banknál vezetett 11600006-00000000-13454708 számú számlájára kell megfizetni Szászy Mester Kft. "f.a." ingatlan bánatpénz" közleménnyel. Az ajánlati biztosíték összege a fenti pénzintézeti bankszámlán a pályázati határidő végéig jóváírásra is kell, hogy kerüljön.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

Szászváron "kivett üzem" megnevezésű ingatlan

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) irányára összesen: 15 000 000 forint.


1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: kivett megnevezésű

Típus:
ipari ingatlan
Területe:
3 677 m²
Állapota:
felújítandó
Közművesítettség foka:
teljesen közművesített
Tehermentes:
nem
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad:
1/1
Becsérték:
15 000 000 forint

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Település neve (ahol az ingatlan fekszik):
Szászvár
Ingatlan fekvése:
belterület
Helyrajzi szám:
1421
Ingatlan postai címe:
7349 Szászvár, hrsz. 1421
Művelési ág:
kivett üzem
Területnagyság:
3 677 m²
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.):
kivett megnevezésű

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

Tulajdonos neve, címe:
Szászy Mester Kft. "f.a."

Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): Völgység-Hegyhát Takarékszövetkezet 30.000.000,-Ft keretbiztosítéki jelzálogjog, E.ON Dél-Dunántúli Áramhálozati Zrt. vezetékjog, Gienger Kereskedelmi Kft. 20.000.000,-Ft jelzálogjog, és annak járulékai.

Ingatlan állapota: felújítandó

Az ingatlan(ok) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: Az értékesítésre kerülő ingatlan a 72/214-120, 30/235-07-36 telefonszámon történő előzetes időpont egyeztetést követően tekinthetők meg.

Vételár megfizetésének módja, határideje: Egy összegben az adásvételi szerződésben foglalt legfeljebb 60 napos fizetési határidőn belül a jelen pályázatban megadott ERSTE Banknál vezetett 11600006-00000000-13454708 bankszámlaszámra történő átutalás útján.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: Szerződéskötésre a pályázat elfogadását követő 30 napon belül, a 17/2014.(11.3.) Korm. rendelet 6.§ (1) b) pontja szerinti jutalék megfizetését követően kerül sor. A szerződéskötés kötelező feltétele az üzemeltető számára történt 1 %-os jutalékfizetési kötelezettség teljesítése.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: Az ingatlan birtokbaadására a teljes vételár megfizetését követő 15 napon belül birtokba adási jegyzőkönyvvel történik.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó szerződéskötéshez szükséges minden adatát. Társas vállalkozás esetében hiteles formában csatolni kell az aláírási címpéldányt, 30 napnál nem régebbi cégkivonatot és nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy van-e folyamatban a cégadatokban változást eredményező változás. Bankszámla számról nyilatkozatot, hogy eredménytelen pályázat esetén a befizetett bánatpénzt a felszámolóbiztos visszautalhassa. - nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázó a pályázati feltételeket teljes körűen elfogadja, - az ajánlattevőnek a pályázatban legalább 60 napi ajánlati kötöttséget kell vállalni, - a pályázati vételár számmal és betűvel történő kiírása, valamint egyértelmű utalás arra, hogy a megajánlott összeg az általános forgalmi adót tartalmazza-e vagy sem, - nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy eredményes pályázat esetén a pályázó az általa megpályázott vagyont, milyen legkorábbi határidővel tudja birtokba venni, - nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázó a meghirdetett vagyont megtekintette, a szükséges dokumentációt megismerte, azt a jelenlegi fizikai, műszaki, jogi állapotában kívánja megvásárolni, - igazolás az ajánlati biztosíték megfizetéséről.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: A pályázat elbírálásakor a legmagasabb vételárat ajánló pályázó élvez elsőbbséget. A jelen pályázati felhívás a felszámoló számára nem jelent értékesítési kötelezettséget. A felszámoló a pályázati kiírást bármikor indoklási kötelezettség nélkül visszavonhatja, a pályázatot – megfelelő ajánlat hiányában - eredménytelennek nyilváníthatja, és új pályázatot írhat ki. Megfelelő pályázatok esetén, amennyiben több, a vételár vonatkozásában legfeljebb 10 %-kal eltérő és a pályázat kiírója által elfogadhatónak minősített összegű ajánlat érkezik, az ajánlattevők között elektronikus ártárgyalás megtartására kerül sor a Cstv. 49/A. §. (4) bekezdésében és a 17/2014.(II.3.) Kormányrendelet 26.§-ban foglaltak szerint.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P25742/tetelek.pdf

Licitnapló

2015.06.01 - 12:00
A pályázat véget ért
2015.05.14 - 12:00
A pályázat megkezdődött

Kérdések és válaszok

2015.06.01 - 10:08P25742F2 kommentje

Rendben.

2015.06.01 - 10:01P25742F2 kommentje

Mely fázisban tehetek az irányárnál alacsonyabb ajánlatot? (A pályáyzati biztosíték be van fizetve)