Eljárás részletei

Fertőbozi belterületi beépítetlen terület
1 tétel

Pályázat - westcity Befektetési és Kereskedelmi Bt. "felszámolás alatt"

Eredménytelenítés ideje
Invalid date
Az eredménytelenítés oka: nincs ajánlat
Intézkedés: az értékesítő megteszi az intézkedéseket a megismételt értékesítés érdekében, az újabb értékesítési hirdetmény az előző hirdetmény ügyszámán kerül közzétételre.
Indoklás: Nem érkezett ajánlat.
Kérjük tekintse meg a közleményt.

A PÁLYÁZAT EREDMÉNYTELEN

Ismertető

Az ingatlan adatai Fertőboz belterület 143/32. hrsz. alatt nyilvántartott 5.064 m2 területű kivett beépítetlen terület megnevezésű ingatlan. A tulajdoni lapon I/3. rész alatt a Fertő-Hanság Nemzeti Park van feltüntetve, amely használati, beépítési korlátozást jelent. Az ingatlan tulajdoni lapján önálló szöveges bejegyzés: kialakítva 018/18. hrsz. belterületbe csatolás során, 502 m2 területtel csökkentve és beolvasztva a 143/31. hrsz-ba (útlejegyzés). Az ingatlan tulajdoni lapjának III. részére az alábbi terhek kerültek bejegyzésre: III/3. sz. alatt: Bányaszolgalmi jog 203 m2-re vonatkozóan, jogosult GDF SUEZ Energia Magyarország Zrt. (6724 Szeged, Pulcz u. 44.); III/12. sz. alatt: Jelzálogjog 35.000.000 Ft kölcsön és járulékai erejéig, jogosult: Rajka és Vidéke Takarékszövetkezet (9224 Rajka, Kossuth L. u. 37. a. ép.); III/13. sz. alatt Vételi jog 2013.02.26-ig, jogosult: Rajka és Vidéke Takarékszövetkezet (9224 Rajka, Kossuth L. u. 37. a. ép.). Felszámolás kezdő időpontja: 2011. január 10. A Cstv. 38. § (4) bek. szerint az adós ingatlanán és egyéb vagyontárgyain fennálló elidegenítési és terhelési tilalom a felszámolás kezdő időpontjában, a visszavásárlási és vételi jog, valamint a zálogjog a vagyontárgy értékesítésével megszűnik.
Jelentkezési és feltöltési határidő:
Pályázat kezdete:
Pályázat vége:
Becsérték:
Minimálár:
Ügyszám:
EÉR azonosító:
Invalid date
2015.05.18 - 08:00
2015.06.02 - 18:00
Nettó 10 000 000 Ft
Nettó — Ft
3.Fpk.08-10-000744
P25623

Bírálati szempontok, feltételek:

Felszámoló adatai

Cégnév:
Budapest Holding Első Hazai Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Székhely:
1016 Budapest, Naphegy utca 19..
Cégjegyzékszám:
01-10-044329

Adós adatai

Cégnév:
westcity Befektetési és Kereskedelmi Bt. "f.a."
Székhely:
9400 Sopron, Machatsek Gy. utca 12. A. ép.
Cégjegyzékszám:
08-06-005013

Dokumentumok

2015.06.09 - 09:25
A pályázat eredménytelen

Pályázati Közlemény

Eredménytelen a(z) 3.Fpk.08-10-000744 ügyszámú nyilvános pályázat, a Budapest Holding Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-044329, székhely: 1016 Budapest, Naphegy utca 19.., levelezési cím: 1016 Budapest, Naphegy utca 19..) felszámoló által a westcity Bt. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 08-06-005013, székhely: 9400 Sopron, Machatsek Gy. utca 12. A. ép.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Az eredménytelenség indoka: nem érkezett ajánlat
Nem érkezett ajánlat.

Az értékesítő az alábbi tájékoztatást adja:
Megteszi az intézkedéseket a megismételt értékesítés érdekében, az újabb értékesítési hirdetmény az előző hirdetmény ügyszámán kerül közzétételre.
2015.06.02 - 18:00
A pályázat véget ért

Pályázati Közlemény

Lezárult a(z) 3.Fpk.08-10-000744 ügyszámú nyilvános pályázat 2015. június 2. 18 óra 00 perckor, a Budapest Holding Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-044329, székhely: 1016 Budapest, Naphegy utca 19.., levelezési cím: 1016 Budapest, Naphegy utca 19..) felszámoló által a westcity Bt. „f.a.” (cégjegyzékszám / nyilvántartási szám: 08-06-005013, székhely: 9400 Sopron, Machatsek Gy. utca 12. A. ép.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.

2015.05.18 - 08:00
A pályázat megkezdődött

Pályázati Közlemény

Megkezdődött a 3.Fpk.08-10-000744 ügyszámú nyilvános pályázat 2015. május 18. 08 óra 00 perckor, a Budapest Holding Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-044329, székhely: 1016 Budapest, Naphegy utca 19.., levelezési cím: 1016 Budapest, Naphegy utca 19..) felszámoló által a westcity Bt. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 08-06-005013, székhely: 9400 Sopron, Machatsek Gy. utca 12. A. ép.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Ajánlatát megteheti a pályázat oldalán: https://eer.gov.hu/palyazat/P25623.
2015.04.17 - 12:22
A pályázat meghirdetve

Pályázati Hirdetmény

A(z) Budapest Holding Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-044329, székhely: 1016 Budapest, Naphegy utca 19.., levelezési cím: 1016 Budapest, Naphegy utca 19..), mint a(z) westcity Bt. „f.a” (cégjegyzékszám: 08-06-005013, székhely: 9400 Sopron, Machatsek Gy. utca 12. A. ép.) Győr-Moson-Sopron Megyei Bíróság 3.Fpk.08-10-000744/21.. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2015. április 30. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingatlanát.

A pályázat adatai:
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be:
https://eer.gov.hu/palyazat/P25623
A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja:
2015. május 18. 08 óra 00 perc
A pályázatok benyújtásának határideje:
2015. június 2. 18 óra 00 perc

Ajánlati biztosíték összege: 500 000 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: A pályázatok benyújtásának határidejéig a kikötött ajánlati biztosítékot a felszámoló Budapest Holding Zrt. MKB Zrt-nél vezetett 10300002-20328834-49020023 számú bankszámlájára westcity Bt „fa” ajánlati biztosíték megjelölésével a pályázat benyújtásáig jóváírásra kell kerülnie 2015. június 2. 18. óráig.

Az ajánlati kötöttség a pályázat eredményének közlésétől számított 30 nap.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: Az átutalási bizonylat a benyújtott pályázathoz mellékelve.
A pályázati ajánlat érvényességének feltétele az ajánlati biztosíték megfizetése.
Ha a pályázati eljárás eredménytelen, az ajánlati biztosítékot 8 munkanapon belül vissza kell utalni.
Ha a pályázati eljárás eredményes, az ajánlati biztosítékot a nyertes pályázónál a vételárba be kell számítani, a többi pályázónak pedig 8 munkanapon belül vissza kell utalni.
Ha a szerződés a vevő érdekkörében felmerülő okból nem jön létre, akkor a vevő a pályázati biztosítékot (bánatpénz) elveszíti.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

Az ingatlan adatai

Fertőboz belterület 143/32. hrsz. alatt nyilvántartott 5.064 m2 területű kivett beépítetlen terület megnevezésű ingatlan. A tulajdoni lapon I/3. rész alatt a Fertő-Hanság Nemzeti Park van feltüntetve, amely használati, beépítési korlátozást jelent. Az ingatlan tulajdoni lapján önálló szöveges bejegyzés: kialakítva 018/18. hrsz. belterületbe csatolás során, 502 m2 területtel csökkentve és beolvasztva a 143/31. hrsz-ba (útlejegyzés).


Az ingatlan tulajdoni lapjának III. részére az alábbi terhek kerültek bejegyzésre:

III/3. sz. alatt: Bányaszolgalmi jog 203 m2-re vonatkozóan, jogosult GDF SUEZ Energia Magyarország Zrt. (6724 Szeged, Pulcz u. 44.);
III/12. sz. alatt: Jelzálogjog 35.000.000 Ft kölcsön és járulékai erejéig, jogosult: Rajka és Vidéke Takarékszövetkezet (9224 Rajka, Kossuth L. u. 37. a. ép.);
III/13. sz. alatt Vételi jog 2013.02.26-ig, jogosult: Rajka és Vidéke Takarékszövetkezet (9224 Rajka, Kossuth L. u. 37. a. ép.).

Felszámolás kezdő időpontja: 2011. január 10.

A Cstv. 38. § (4) bek. szerint az adós ingatlanán és egyéb vagyontárgyain fennálló elidegenítési és terhelési tilalom a felszámolás kezdő időpontjában, a visszavásárlási és vételi jog, valamint a zálogjog a vagyontárgy értékesítésével megszűnik.

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) irányára összesen: 10 000 000 forint.


1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: kivett beépítetlen terület

Típus:
telek
Területe:
5 064 m²
Állapota:
átlagos
Közművesítettség foka:
közművesítetlen
Tehermentes:
nem
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad:
1/1
Becsérték:
15 000 000 forint

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Ingatlan fekvése:
belterület
Helyrajzi szám:
143/32
Művelési ág:
kivett
Művelés alól kivett terület esetén annak elnevezése:
beépítetlen terület
Területnagyság:
5 064 m²
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.):
kivett beépítetlen terület
Ingatlan-nyilvántartási szempontból szükséges egyéb adatok:
I/3. sz. alatt bejegyezve Fertő-Hanság Nemzeti Park

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

Tulajdonos neve, címe:
westcity Bt. "f.a."

Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): III/3. sz. alatt: Bányaszolgalmi jog 203 m2-re vonatkozóan, jogosult GDF SUEZ Energia Magyarország Zrt. (6724 Szeged, Pulcz u. 44.);III/12. sz. alatt: Jelzálogjog 35.000.000 Ft kölcsön és járulékai erejéig, jogosult: Rajka és Vidéke Takarékszövetkezet (9224 Rajka, Kossuth L. u. 37. a. ép.);III/13. sz. alatt Vételi jog 2013.02.26-ig, jogosult: Rajka és Vidéke Takarékszövetkezet (9224 Rajka, Kossuth L. u. 37. a. ép.). A Cstv. 38. § (4) bek. alapján a zálogjog az értékesítéskor megszűnik, így az ingatlan tehermentesen kerül eladásra.

Ingatlan állapota: átlagos

Az ingatlan(ok) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: A meghirdetett vagyontárgy előzetes időpont egyeztetést követően megtekinthető. Az egyezetésre kizárólag a https://eer.gov.hu oldalon keresztül van lehetőség.

Vételár megfizetésének módja, határideje: A vételárat a felszámoló Budapest Holding Zrt. MKB Zrt-nél vezetett 10300002-20328834-49020023 számú bankszámlájára westcity Bt „fa” megjelölésével kell megfizetni.

Fizetési határidő: az adásvételi szerződést az ajánlati kötöttség idején belül kell megkötni, és a vételárat a szerződéskötést követő 30 napon belül kell megfizetni.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: Szerződéskötés határideje: Értékelési jegyzőkönyv jelen rendszeren (EÉR) történő megjelenésétől számított 15 nap.

Szerződést követő 30 napon belül a nyertes pályázó köteles a teljes vételárat átutalással kiegyenlíteni.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: A teljes vételár megfizetése a tulajdonba- és birtokbaadás feltétele.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: Az írásos ajánlat az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül, elektronikusan nyújtható be.A pályázatnak tartalmaznia kell:- Magánszemély esetében: név, állampolgárság, lakóhely, anyja neve, személyi azonosító okmányának neve és száma, levelezési címe, adóazonosító jele, esetleges általános forgalmi adó alanyisága.- Szervezet képviseletében: a képviselt szervezet neve, a szervezet bírósági bejegyzésének száma, Cégkivonata, adószáma, általános forgalmi adó alanyiság ténye, székhelye, levelezési címe a képviselő neve, személyazonosító okmányának neve és száma.- A megajánlott vételárat- Bánatpénz megfizetésének igazolása.A pályázatok felbontására a pályázati határidőt követő 15 napon belül kerül sor. A pályázatbontásról és az értékelésről szóló jegyzőkönyv a pályázatbontástól számított 8 napon belül a felszámoló által elkészítésre és szkennelést követően feltöltésre kerül az EÉR felületre, ahol a pályázók által megtekinthető. Kizárólagos értékelési szempont: a vételár nagysága.A pályázat eredményéről a pályázat kiírója a nyertes pályázót a pályázat bontásától számított 8 napon belül írásban is értesíti, egyben felszólítja a nyertes pályázót az adásvételi szerződés megkötésére.Jelen pályázati felhívás a felszámoló számára nem jelent értékesítési kötöttséget. A felszámoló a pályázati kiírást – megfelelő ajánlat hiányában – érvénytelennek nyilváníthatja, és új pályázatot írhat ki.A felszámoló több megfelelő azonos értékű (a megajánlott legnagyobb vételárhoz képest 10 %-nál kisebb mértékben eltérő) ajánlat esetén a pályázók között nyilvános ártárgyalást tart.Az ártárgyalás lebonyolítása szintén az Elektronikus Értékesítési Rendszer (EÉR) igénybevételével történik.Ártárgyalás megtartásának esetén elektronikus üzenet útján értékesítésre kerülnek az érintettek az online értékesítési fordulóról, annak kezdő és záró időpontjáról.Érvénytelen az ajánlat, ha nem felel meg a jogszabályban, illetve a pályázati kiírásban meghatározottaknak.A nyilvános értékesítésen a tulajdonjogot szerző pályázó az adóssal szemben beszámítással nem élhet.A pályázó tudomásul veszi és a pályázat benyújtásával elfogadja, hogy eredményes pályázat esetén a szerződéskötés költségeit a vételáron felül köteles viselni.Az értékesítésre kerülő vagyontárgyért a felszámoló kellékszavatosságot nem vállal, azokat a pályázó megtekintett és megvizsgált állapotban veszi meg azzal, hogy a tulajdonjog változásával kapcsolatos vagyonátruházási illeték, vagy bármilyen más költség a pályázót (vevőt) terheli. Az esetlegesen később felmerülő, az adásvétel időpontjában nem ismert környezeti terhet is a vevő viseli.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: Az adásvételi szerződés elkészítésével és ellenjegyzésével szerződő felek a felszámoló által foglalkoztatott ügyvédet bízzák meg. Az ügyvédi munkadíj a vételár 1%-a +Áfát tartalmazó összeg – de minimum 60.000 Ft + Áfa- , melyet nyertes pályázat esetén a vevő köteles megfizetni.

A felszámolónak nincs tudomása elővásárlási jogosultról. A felszámoló ezúton felhívja az elővásárlási jogosultakat, hogy a pályázat leadásának határidejéig 2015. június 2. 18.00-ig jelentkezzenek Dr. Tihanyi Ernő (tel.:30/410-7261) felszámolóbiztos megbízottjánál. A jogukat a nyertes ajánlat megismerését követően 12 napon belül, de legkésőbb az eredményhirdetésig gyakorolhatják. Amennyiben az elővásárlási jogosult az eredményhirdetésig nem jelentkezik, a felszámoló úgy tekinti, hogy nem kíván élni jogával.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P25623/tetelek.pdf

Kérdések és válaszok

Ehhez az eljáráshoz még nem érkeztek kérdések.

Tételek 1 db (1)

kivett beépítetlen terület
Fertőboz 143/32. hrsz. alatti beépítetlen terület
Típus:
Telek
Terület:
5064 m2
Állapot:
Átlagos
Közművesített:
Közművesítetlen
Tehermentes:
Nem
Tulajdoni hányad:
1/1

Ismertető

Az ingatlan adatai Fertőboz belterület 143/32. hrsz. alatt nyilvántartott 5.064 m2 területű kivett beépítetlen terület megnevezésű ingatlan. A tulajdoni lapon I/3. rész alatt a Fertő-Hanság Nemzeti Park van feltüntetve, amely használati, beépítési korlátozást jelent. Az ingatlan tulajdoni lapján önálló szöveges bejegyzés: kialakítva 018/18. hrsz. belterületbe csatolás során, 502 m2 területtel csökkentve és beolvasztva a 143/31. hrsz-ba (útlejegyzés). Az ingatlan tulajdoni lapjának III. részére az alábbi terhek kerültek bejegyzésre: III/3. sz. alatt: Bányaszolgalmi jog 203 m2-re vonatkozóan, jogosult GDF SUEZ Energia Magyarország Zrt. (6724 Szeged, Pulcz u. 44.); III/12. sz. alatt: Jelzálogjog 35.000.000 Ft kölcsön és járulékai erejéig, jogosult: Rajka és Vidéke Takarékszövetkezet (9224 Rajka, Kossuth L. u. 37. a. ép.); III/13. sz. alatt Vételi jog 2013.02.26-ig, jogosult: Rajka és Vidéke Takarékszövetkezet (9224 Rajka, Kossuth L. u. 37. a. ép.). Felszámolás kezdő időpontja: 2011. január 10. A Cstv. 38. § (4) bek. szerint az adós ingatlanán és egyéb vagyontárgyain fennálló elidegenítési és terhelési tilalom a felszámolás kezdő időpontjában, a visszavásárlási és vételi jog, valamint a zálogjog a vagyontárgy értékesítésével megszűnik.
Jelentkezési és feltöltési határidő:
Pályázat kezdete:
Pályázat vége:
Becsérték:
Minimálár:
Ügyszám:
EÉR azonosító:
Invalid date
2015.05.18 - 08:00
2015.06.02 - 18:00
Nettó 10 000 000 Ft
Nettó — Ft
3.Fpk.08-10-000744
P25623

Bírálati szempontok, feltételek:

Felszámoló adatai

Cégnév:
Budapest Holding Első Hazai Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Székhely:
1016 Budapest, Naphegy utca 19..
Cégjegyzékszám:
01-10-044329

Adós adatai

Cégnév:
westcity Befektetési és Kereskedelmi Bt. "f.a."
Székhely:
9400 Sopron, Machatsek Gy. utca 12. A. ép.
Cégjegyzékszám:
08-06-005013

Dokumentumok

2015.06.09 - 09:25
A pályázat eredménytelen

Pályázati Közlemény

Eredménytelen a(z) 3.Fpk.08-10-000744 ügyszámú nyilvános pályázat, a Budapest Holding Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-044329, székhely: 1016 Budapest, Naphegy utca 19.., levelezési cím: 1016 Budapest, Naphegy utca 19..) felszámoló által a westcity Bt. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 08-06-005013, székhely: 9400 Sopron, Machatsek Gy. utca 12. A. ép.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Az eredménytelenség indoka: nem érkezett ajánlat
Nem érkezett ajánlat.

Az értékesítő az alábbi tájékoztatást adja:
Megteszi az intézkedéseket a megismételt értékesítés érdekében, az újabb értékesítési hirdetmény az előző hirdetmény ügyszámán kerül közzétételre.
2015.06.02 - 18:00
A pályázat véget ért

Pályázati Közlemény

Lezárult a(z) 3.Fpk.08-10-000744 ügyszámú nyilvános pályázat 2015. június 2. 18 óra 00 perckor, a Budapest Holding Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-044329, székhely: 1016 Budapest, Naphegy utca 19.., levelezési cím: 1016 Budapest, Naphegy utca 19..) felszámoló által a westcity Bt. „f.a.” (cégjegyzékszám / nyilvántartási szám: 08-06-005013, székhely: 9400 Sopron, Machatsek Gy. utca 12. A. ép.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.

2015.05.18 - 08:00
A pályázat megkezdődött

Pályázati Közlemény

Megkezdődött a 3.Fpk.08-10-000744 ügyszámú nyilvános pályázat 2015. május 18. 08 óra 00 perckor, a Budapest Holding Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-044329, székhely: 1016 Budapest, Naphegy utca 19.., levelezési cím: 1016 Budapest, Naphegy utca 19..) felszámoló által a westcity Bt. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 08-06-005013, székhely: 9400 Sopron, Machatsek Gy. utca 12. A. ép.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Ajánlatát megteheti a pályázat oldalán: https://eer.gov.hu/palyazat/P25623.
2015.04.17 - 12:22
A pályázat meghirdetve

Pályázati Hirdetmény

A(z) Budapest Holding Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-044329, székhely: 1016 Budapest, Naphegy utca 19.., levelezési cím: 1016 Budapest, Naphegy utca 19..), mint a(z) westcity Bt. „f.a” (cégjegyzékszám: 08-06-005013, székhely: 9400 Sopron, Machatsek Gy. utca 12. A. ép.) Győr-Moson-Sopron Megyei Bíróság 3.Fpk.08-10-000744/21.. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2015. április 30. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingatlanát.

A pályázat adatai:
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be:
https://eer.gov.hu/palyazat/P25623
A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja:
2015. május 18. 08 óra 00 perc
A pályázatok benyújtásának határideje:
2015. június 2. 18 óra 00 perc

Ajánlati biztosíték összege: 500 000 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: A pályázatok benyújtásának határidejéig a kikötött ajánlati biztosítékot a felszámoló Budapest Holding Zrt. MKB Zrt-nél vezetett 10300002-20328834-49020023 számú bankszámlájára westcity Bt „fa” ajánlati biztosíték megjelölésével a pályázat benyújtásáig jóváírásra kell kerülnie 2015. június 2. 18. óráig.

Az ajánlati kötöttség a pályázat eredményének közlésétől számított 30 nap.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: Az átutalási bizonylat a benyújtott pályázathoz mellékelve.
A pályázati ajánlat érvényességének feltétele az ajánlati biztosíték megfizetése.
Ha a pályázati eljárás eredménytelen, az ajánlati biztosítékot 8 munkanapon belül vissza kell utalni.
Ha a pályázati eljárás eredményes, az ajánlati biztosítékot a nyertes pályázónál a vételárba be kell számítani, a többi pályázónak pedig 8 munkanapon belül vissza kell utalni.
Ha a szerződés a vevő érdekkörében felmerülő okból nem jön létre, akkor a vevő a pályázati biztosítékot (bánatpénz) elveszíti.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

Az ingatlan adatai

Fertőboz belterület 143/32. hrsz. alatt nyilvántartott 5.064 m2 területű kivett beépítetlen terület megnevezésű ingatlan. A tulajdoni lapon I/3. rész alatt a Fertő-Hanság Nemzeti Park van feltüntetve, amely használati, beépítési korlátozást jelent. Az ingatlan tulajdoni lapján önálló szöveges bejegyzés: kialakítva 018/18. hrsz. belterületbe csatolás során, 502 m2 területtel csökkentve és beolvasztva a 143/31. hrsz-ba (útlejegyzés).


Az ingatlan tulajdoni lapjának III. részére az alábbi terhek kerültek bejegyzésre:

III/3. sz. alatt: Bányaszolgalmi jog 203 m2-re vonatkozóan, jogosult GDF SUEZ Energia Magyarország Zrt. (6724 Szeged, Pulcz u. 44.);
III/12. sz. alatt: Jelzálogjog 35.000.000 Ft kölcsön és járulékai erejéig, jogosult: Rajka és Vidéke Takarékszövetkezet (9224 Rajka, Kossuth L. u. 37. a. ép.);
III/13. sz. alatt Vételi jog 2013.02.26-ig, jogosult: Rajka és Vidéke Takarékszövetkezet (9224 Rajka, Kossuth L. u. 37. a. ép.).

Felszámolás kezdő időpontja: 2011. január 10.

A Cstv. 38. § (4) bek. szerint az adós ingatlanán és egyéb vagyontárgyain fennálló elidegenítési és terhelési tilalom a felszámolás kezdő időpontjában, a visszavásárlási és vételi jog, valamint a zálogjog a vagyontárgy értékesítésével megszűnik.

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) irányára összesen: 10 000 000 forint.


1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: kivett beépítetlen terület

Típus:
telek
Területe:
5 064 m²
Állapota:
átlagos
Közművesítettség foka:
közművesítetlen
Tehermentes:
nem
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad:
1/1
Becsérték:
15 000 000 forint

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Ingatlan fekvése:
belterület
Helyrajzi szám:
143/32
Művelési ág:
kivett
Művelés alól kivett terület esetén annak elnevezése:
beépítetlen terület
Területnagyság:
5 064 m²
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.):
kivett beépítetlen terület
Ingatlan-nyilvántartási szempontból szükséges egyéb adatok:
I/3. sz. alatt bejegyezve Fertő-Hanság Nemzeti Park

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

Tulajdonos neve, címe:
westcity Bt. "f.a."

Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): III/3. sz. alatt: Bányaszolgalmi jog 203 m2-re vonatkozóan, jogosult GDF SUEZ Energia Magyarország Zrt. (6724 Szeged, Pulcz u. 44.);III/12. sz. alatt: Jelzálogjog 35.000.000 Ft kölcsön és járulékai erejéig, jogosult: Rajka és Vidéke Takarékszövetkezet (9224 Rajka, Kossuth L. u. 37. a. ép.);III/13. sz. alatt Vételi jog 2013.02.26-ig, jogosult: Rajka és Vidéke Takarékszövetkezet (9224 Rajka, Kossuth L. u. 37. a. ép.). A Cstv. 38. § (4) bek. alapján a zálogjog az értékesítéskor megszűnik, így az ingatlan tehermentesen kerül eladásra.

Ingatlan állapota: átlagos

Az ingatlan(ok) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: A meghirdetett vagyontárgy előzetes időpont egyeztetést követően megtekinthető. Az egyezetésre kizárólag a https://eer.gov.hu oldalon keresztül van lehetőség.

Vételár megfizetésének módja, határideje: A vételárat a felszámoló Budapest Holding Zrt. MKB Zrt-nél vezetett 10300002-20328834-49020023 számú bankszámlájára westcity Bt „fa” megjelölésével kell megfizetni.

Fizetési határidő: az adásvételi szerződést az ajánlati kötöttség idején belül kell megkötni, és a vételárat a szerződéskötést követő 30 napon belül kell megfizetni.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: Szerződéskötés határideje: Értékelési jegyzőkönyv jelen rendszeren (EÉR) történő megjelenésétől számított 15 nap.

Szerződést követő 30 napon belül a nyertes pályázó köteles a teljes vételárat átutalással kiegyenlíteni.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: A teljes vételár megfizetése a tulajdonba- és birtokbaadás feltétele.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: Az írásos ajánlat az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül, elektronikusan nyújtható be.A pályázatnak tartalmaznia kell:- Magánszemély esetében: név, állampolgárság, lakóhely, anyja neve, személyi azonosító okmányának neve és száma, levelezési címe, adóazonosító jele, esetleges általános forgalmi adó alanyisága.- Szervezet képviseletében: a képviselt szervezet neve, a szervezet bírósági bejegyzésének száma, Cégkivonata, adószáma, általános forgalmi adó alanyiság ténye, székhelye, levelezési címe a képviselő neve, személyazonosító okmányának neve és száma.- A megajánlott vételárat- Bánatpénz megfizetésének igazolása.A pályázatok felbontására a pályázati határidőt követő 15 napon belül kerül sor. A pályázatbontásról és az értékelésről szóló jegyzőkönyv a pályázatbontástól számított 8 napon belül a felszámoló által elkészítésre és szkennelést követően feltöltésre kerül az EÉR felületre, ahol a pályázók által megtekinthető. Kizárólagos értékelési szempont: a vételár nagysága.A pályázat eredményéről a pályázat kiírója a nyertes pályázót a pályázat bontásától számított 8 napon belül írásban is értesíti, egyben felszólítja a nyertes pályázót az adásvételi szerződés megkötésére.Jelen pályázati felhívás a felszámoló számára nem jelent értékesítési kötöttséget. A felszámoló a pályázati kiírást – megfelelő ajánlat hiányában – érvénytelennek nyilváníthatja, és új pályázatot írhat ki.A felszámoló több megfelelő azonos értékű (a megajánlott legnagyobb vételárhoz képest 10 %-nál kisebb mértékben eltérő) ajánlat esetén a pályázók között nyilvános ártárgyalást tart.Az ártárgyalás lebonyolítása szintén az Elektronikus Értékesítési Rendszer (EÉR) igénybevételével történik.Ártárgyalás megtartásának esetén elektronikus üzenet útján értékesítésre kerülnek az érintettek az online értékesítési fordulóról, annak kezdő és záró időpontjáról.Érvénytelen az ajánlat, ha nem felel meg a jogszabályban, illetve a pályázati kiírásban meghatározottaknak.A nyilvános értékesítésen a tulajdonjogot szerző pályázó az adóssal szemben beszámítással nem élhet.A pályázó tudomásul veszi és a pályázat benyújtásával elfogadja, hogy eredményes pályázat esetén a szerződéskötés költségeit a vételáron felül köteles viselni.Az értékesítésre kerülő vagyontárgyért a felszámoló kellékszavatosságot nem vállal, azokat a pályázó megtekintett és megvizsgált állapotban veszi meg azzal, hogy a tulajdonjog változásával kapcsolatos vagyonátruházási illeték, vagy bármilyen más költség a pályázót (vevőt) terheli. Az esetlegesen később felmerülő, az adásvétel időpontjában nem ismert környezeti terhet is a vevő viseli.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: Az adásvételi szerződés elkészítésével és ellenjegyzésével szerződő felek a felszámoló által foglalkoztatott ügyvédet bízzák meg. Az ügyvédi munkadíj a vételár 1%-a +Áfát tartalmazó összeg – de minimum 60.000 Ft + Áfa- , melyet nyertes pályázat esetén a vevő köteles megfizetni.

A felszámolónak nincs tudomása elővásárlási jogosultról. A felszámoló ezúton felhívja az elővásárlási jogosultakat, hogy a pályázat leadásának határidejéig 2015. június 2. 18.00-ig jelentkezzenek Dr. Tihanyi Ernő (tel.:30/410-7261) felszámolóbiztos megbízottjánál. A jogukat a nyertes ajánlat megismerését követően 12 napon belül, de legkésőbb az eredményhirdetésig gyakorolhatják. Amennyiben az elővásárlási jogosult az eredményhirdetésig nem jelentkezik, a felszámoló úgy tekinti, hogy nem kíván élni jogával.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P25623/tetelek.pdf

Kérdések és válaszok

Ehhez az eljáráshoz még nem érkeztek kérdések.