Eljárás részletei

Gyöngyösi ingatlan + ingóságok
2 tétel

Pályázat - T-MOBIL'96 Autósiskola Kft. "felszámolás alatt"

Lezárult: 2015.06.02 - 18:00
A nyertes ár
Nettó 5 000 000 Ft
A pályázat eredményesen lezárult.

A PÁLYÁZAT EREDMÉNYES

Ismertető

1. Az ingatlan adatai Gyöngyös belterület 3968/2. hrsz-ú 1.1847 ha területű kivett kivett sportpálya megnevezésű ingatlan. A tulajdoni lapon bejegyezve III/2. sz. alatt vezetékjog 322 m2 területre vázrajz szerint, jogosult: ÉMÁSZ Hálózati Kft. (3525 Miskolc, Dózsa György utca 13.) és III/3. sz. alatt vezetékjog 36 m2 területre vázrajz szerint, jogosult: ÉMÁSZ Hálózati Kft. (3525 Miskolc, Dózsa György utca 13.). A telekingatlan a város déli részén, a bel- és külterület határán helyezkedik el, a Tesco áruház közelében. Közvetlen szomszédságában egy használaton kívüli, elhanyagolt állapotú egykori lőtér található. Az ingatlanon felépítmény nincs. A telket a társaság rutinpályaként hasznosította, egy részén aszfalt térburkolat van. Az ingatlan tulajdoni lapjának III. részére az alábbi terhek kerültek bejegyzésre: III/2. sz. alatt bejegyezve: vezetékjog 322 m2 területre csatolt vázrajz szerint, jogosult: ÉMÁSZ Hálózati Kft. (3525 Miskolc, Dózsa György u. 13.); III/3. sz. alatt bejegyezve: vezetékjog 36 m2 területre csatolt vázrajz szerint, jogosult: ÉMÁSZ Hálózati Kft. (3525 Miskolc, Dózsa György u. 13.) 1. Az ingóságok adatai Tehergépkocsik, pótkocsi, motorkerékpárok, robogók; - gépjárművek javítását, működésének vizsgálatát szolgáló műszerek, szerszámok; - irodai bútorok. A részletes lista a https://eer.gov.hu oldalon megtekinthető. Az eszközök egy részére a NAV Heves Megyei Igazgatóságának (3300 Eger, Eszterházy tér 3-4.) végrehajtási joga van, mely a Cstv. 38. § (1) bek. alapján a felszámolás kezdőidőpontjában megszűnik. A Cstv. 38. § (4) bek. szerint az adós ingatlanán és egyéb vagyontárgyain fennálló elidegenítési és terhelési tilalom a felszámolás kezdő időpontjában, a visszavásárlási és vételi jog, valamint a zálogjog a vagyontárgy értékesítésével megszűnik. A hatályos Áfa tv. alapján az ingatlan értékesítése adómentes, az ingóságok értékesítése pedig Áfa tv. 142. § (1) bek. g.) pontja alapján 100.000 Ft felett, amennyiben a vevő áfaalany, fordított áfás. Felszámolás kezdő időpontja: 2014. május 15. A felszámoló a meghirdetett vagyonelemeket kizárólag együttesen kívánja értékesíteni.
Jelentkezési és feltöltési határidő:
Pályázat kezdete:
Pályázat vége:
Becsérték:
Minimálár:
Nyertes ár:
Ügyszám:
EÉR azonosító:
Invalid date
2015.05.18 - 08:00
2015.06.02 - 18:00
Nettó 4 590 000 Ft
Nettó — Ft
Nettó 5 000 000 Ft
6.Fpk.10-14-000112
P25431

Bírálati szempontok, feltételek:

Felszámoló adatai

Cégnév:
Budapest Holding Első Hazai Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Székhely:
1016 Budapest, Naphegy utca 19..
Cégjegyzékszám:
01-10-044329

Adós adatai

Cégnév:
T-MOBIL'96 Autósiskola Kft. "f.a."
Székhely:
3300 Eger, Kisasszony út 6..
Cégjegyzékszám:
10-09-020254

Dokumentumok

2015.06.09 - 09:17
A pályázat eredményes

Pályázati Közlemény

Érvényes és eredményes a 6.Fpk.10-14-000112 ügyszámú nyilvános pályázat, a Budapest Holding Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-044329, székhely: 1016 Budapest, Naphegy utca 19.., levelezési cím: 1016 Budapest, Naphegy utca 19..) felszámoló által a T-MOBIL'96 Autósiskola Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 10-09-020254, székhely: 3300 Eger, Kisasszony út 6..) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Nyertes ajánlat összege: 5 000 000 .-Ft
Nyertes ajánlattevő azonosító száma: P25431F2
Szerződéskötés dátuma: Szerződéskötés határideje: Értékelési jegyzőkönyv jelen rendszeren (EÉR) történő megjelenésétől számított 15 nap.Szerződést követő 30 napon belül a nyertes pályázó köteles a teljes vételárat átutalással kiegyenlíteni.
Az értékesítő a szerződést a nyertes ajánlattevővel köti meg.
2015.06.02 - 18:00
A pályázat véget ért

Pályázati Közlemény

Lezárult a(z) 6.Fpk.10-14-000112 ügyszámú nyilvános pályázat 2015. június 2. 18 óra 00 perckor, a Budapest Holding Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-044329, székhely: 1016 Budapest, Naphegy utca 19.., levelezési cím: 1016 Budapest, Naphegy utca 19..) felszámoló által a T-MOBIL'96 Autósiskola Kft. „f.a.” (cégjegyzékszám / nyilvántartási szám: 10-09-020254, székhely: 3300 Eger, Kisasszony út 6..) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.

2015.05.18 - 08:00
A pályázat megkezdődött

Pályázati Közlemény

Megkezdődött a 6.Fpk.10-14-000112 ügyszámú nyilvános pályázat 2015. május 18. 08 óra 00 perckor, a Budapest Holding Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-044329, székhely: 1016 Budapest, Naphegy utca 19.., levelezési cím: 1016 Budapest, Naphegy utca 19..) felszámoló által a T-MOBIL'96 Autósiskola Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 10-09-020254, székhely: 3300 Eger, Kisasszony út 6..) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Ajánlatát megteheti a pályázat oldalán: https://eer.gov.hu/palyazat/P25431.
2015.04.17 - 12:15
A pályázat meghirdetve

Pályázati Hirdetmény

A(z) Budapest Holding Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-044329, székhely: 1016 Budapest, Naphegy utca 19.., levelezési cím: 1016 Budapest, Naphegy utca 19..), mint a(z) T-MOBIL'96 Autósiskola Kft. „f.a” (cégjegyzékszám: 10-09-020254, székhely: 3300 Eger, Kisasszony út 6..) Egri Törvényszék 6.Fpk.10-14-000112/6. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2015. április 30. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós vagyona egészét vagy telephelye eszközeinek összességét.

A pályázat adatai:
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be:
https://eer.gov.hu/palyazat/P25431
A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja:
2015. május 18. 08 óra 00 perc
A pályázatok benyújtásának határideje:
2015. június 2. 18 óra 00 perc

Ajánlati biztosíték összege: 229 500 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: A pályázatok benyújtásának határidejéig a kikötött ajánlati biztosítékot a felszámoló Budapest Holding Zrt. MKB Zrt-nél vezetett 10300002-20328834-49020023 számú bankszámlájára T-Mobil ’96 Kft. „fa” ajánlati biztosíték megjelölésével a pályázat benyújtásáig jóváírásra kell kerülnie 2015. június 2. 18. óráig.

Az ajánlati kötöttség a pályázat eredményének közlésétől számított 30 nap.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: Az átutalási bizonylat a benyújtott pályázathoz mellékelve.
A pályázati ajánlat érvényességének feltétele az ajánlati biztosíték megfizetése.
Ha a pályázati eljárás eredménytelen, az ajánlati biztosítékot 8 munkanapon belül vissza kell utalni.
Ha a pályázati eljárás eredményes, az ajánlati biztosítékot a nyertes pályázónál a vételárba be kell számítani, a többi pályázónak pedig 8 munkanapon belül vissza kell utalni.
Ha a szerződés a vevő érdekkörében felmerülő okból nem jön létre, akkor a vevő a pályázati biztosítékot (bánatpénz) elveszíti.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

1. Az ingatlan adatai
Gyöngyös belterület 3968/2. hrsz-ú 1.1847 ha területű kivett kivett sportpálya megnevezésű ingatlan. A tulajdoni lapon bejegyezve III/2. sz. alatt vezetékjog 322 m2 területre vázrajz szerint, jogosult: ÉMÁSZ Hálózati Kft. (3525 Miskolc, Dózsa György utca 13.) és III/3. sz. alatt vezetékjog 36 m2 területre vázrajz szerint, jogosult: ÉMÁSZ Hálózati Kft. (3525 Miskolc, Dózsa György utca 13.). A telekingatlan a város déli részén, a bel- és külterület határán helyezkedik el, a Tesco áruház közelében. Közvetlen szomszédságában egy használaton kívüli, elhanyagolt állapotú egykori lőtér található. Az ingatlanon felépítmény nincs. A telket a társaság rutinpályaként hasznosította, egy részén aszfalt térburkolat van.

Az ingatlan tulajdoni lapjának III. részére az alábbi terhek kerültek bejegyzésre:
III/2. sz. alatt bejegyezve: vezetékjog 322 m2 területre csatolt vázrajz szerint, jogosult: ÉMÁSZ Hálózati Kft. (3525 Miskolc, Dózsa György u. 13.);
III/3. sz. alatt bejegyezve: vezetékjog 36 m2 területre csatolt vázrajz szerint, jogosult: ÉMÁSZ Hálózati Kft. (3525 Miskolc, Dózsa György u. 13.)
1. Az ingóságok adatai
Tehergépkocsik, pótkocsi, motorkerékpárok, robogók; - gépjárművek javítását, működésének vizsgálatát szolgáló műszerek, szerszámok; - irodai bútorok. A részletes lista a https://eer.gov.hu oldalon megtekinthető.
Az eszközök egy részére a NAV Heves Megyei Igazgatóságának (3300 Eger, Eszterházy tér 3-4.) végrehajtási joga van, mely a Cstv. 38. § (1) bek. alapján a felszámolás kezdőidőpontjában megszűnik.
A Cstv. 38. § (4) bek. szerint az adós ingatlanán és egyéb vagyontárgyain fennálló elidegenítési és terhelési tilalom a felszámolás kezdő időpontjában, a visszavásárlási és vételi jog, valamint a zálogjog a vagyontárgy értékesítésével megszűnik.
A hatályos Áfa tv. alapján az ingatlan értékesítése adómentes, az ingóságok értékesítése pedig Áfa tv. 142. § (1) bek. g.) pontja alapján 100.000 Ft felett, amennyiben a vevő áfaalany, fordított áfás.
Felszámolás kezdő időpontja: 2014. május 15.

A felszámoló a meghirdetett vagyonelemeket kizárólag együttesen kívánja értékesíteni.

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) irányára összesen: 4 590 000 forint.


1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: kivett sportpálya

Típus:
sportpálya
Területe:
1,185 hektár
Állapota:
átlagos
Közművesítettség foka:
hiányosan közművesített
Tehermentes:
nem
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad:
1/1

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Ingatlan fekvése:
belterület
Helyrajzi szám:
3968/2
Művelési ág:
kivett
Művelés alól kivett terület esetén annak elnevezése:
sportpálya
Területnagyság:
1,185 hektár
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.):
kivett sportpálya

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

Tulajdonos neve, címe:
T-MOBIL'96 AUTÓSISKOLA Kft. f.a.3300 Eger, Kisasszony út 6.

Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): III/2. sz. alatt bejegyezve: vezetékjog 322 m2 területre csatolt vázrajz szerint, jogosult: ÉMÁSZ Hálózati Kft. (3525 Miskolc, Dózsa György u. 13.);III/3. sz. alatt bejegyezve: vezetékjog 36 m2 területre csatolt vázrajz szerint, jogosult: ÉMÁSZ Hálózati Kft. (3525 Miskolc, Dózsa György u. 13.)

Ingatlan állapota: átlagos

2. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: Tehergépkocsik, pótkocsi, motorkerékpárok, robogók, gépjárművek javítását, működésének vizsgálatát s

Típus:
Egyéb
Tehermentes:
nem Az eszközök egy részére a NAV Heves Megyei Igazgatóságának (3300 Eger, Eszterházy tér 3-4.) végrehajtási joga van, mely a Cstv. 38. § (1) bek. alapján a felszámolás kezdőidőpontjában megszűnik.
Mennyisége:
71 db

A vagyontárgy(ak) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: A meghirdetett vagyontárgyak előzetes időpont egyeztetést követően megtekinthetőek. Az egyezetésre kizárólag a https://eer.gov.hu oldalon keresztül van lehetőség.

Vételár megfizetésének módja, határideje: A vételárat a felszámoló Budapest Holding Zrt. MKB Zrt-nél vezetett 10300002-20328834-49020023 számú bankszámlájára T-Mobil ’96 Kft. „fa „ megjelölésével kell megfizetni.

Fizetési határidő: az adásvételi szerződést az ajánlati kötöttség idején belül kell megkötni, és a vételárat a szerződéskötést követő 30 napon belül kell megfizetni.


Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: Szerződéskötés határideje: Értékelési jegyzőkönyv jelen rendszeren (EÉR) történő megjelenésétől számított 15 nap.

Szerződést követő 30 napon belül a nyertes pályázó köteles a teljes vételárat átutalással kiegyenlíteni.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: A teljes vételár megfizetése a tulajdonba- és birtokbaadás feltétele.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: Az írásos ajánlat az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül, elektronikusan nyújtható be.A pályázatnak tartalmaznia kell:- Magánszemély esetében: név, állampolgárság, lakóhely, anyja neve, személyi azonosító okmányának neve és száma, levelezési címe, adóazonosító jele, esetleges általános forgalmi adó alanyisága.- Szervezet képviseletében: a képviselt szervezet neve, a szervezet bírósági bejegyzésének száma, Cégkivonata, adószáma, általános forgalmi adó alanyiság ténye, székhelye, levelezési címe a képviselő neve, személyazonosító okmányának neve és száma.- A megajánlott vételárat- Bánatpénz megfizetésének igazolása.A pályázatok felbontására a pályázati határidőt követő 15 napon belül kerül sor. A pályázatbontásról és az értékelésről szóló jegyzőkönyv a pályázatbontástól számított 8 napon belül a felszámoló által elkészítésre és szkennelést követően feltöltésre kerül az EÉR felületre, ahol a pályázók által megtekinthető. Kizárólagos értékelési szempont: a vételár nagysága.A pályázat eredményéről a pályázat kiírója a nyertes pályázót a pályázat bontásától számított 8 napon belül írásban is értesíti, egyben felszólítja a nyertes pályázót az adásvételi szerződés megkötésére.Jelen pályázati felhívás a felszámoló számára nem jelent értékesítési kötöttséget. A felszámoló a pályázati kiírást – megfelelő ajánlat hiányában – érvénytelennek nyilváníthatja, és új pályázatot írhat ki.A felszámoló több megfelelő azonos értékű (a megajánlott legnagyobb vételárhoz képest 10 %-nál kisebb mértékben eltérő) ajánlat esetén a pályázók között nyilvános ártárgyalást tart.Az ártárgyalás lebonyolítása szintén az Elektronikus Értékesítési Rendszer (EÉR) igénybevételével történik.Ártárgyalás megtartásának esetén elektronikus üzenet útján értékesítésre kerülnek az érintettek az online értékesítési fordulóról, annak kezdő és záró időpontjáról.Érvénytelen az ajánlat, ha nem felel meg a jogszabályban, illetve a pályázati kiírásban meghatározottaknak.A nyilvános értékesítésen a tulajdonjogot szerző pályázó az adóssal szemben beszámítással nem élhet.A pályázó tudomásul veszi és a pályázat benyújtásával elfogadja, hogy eredményes pályázat esetén a szerződéskötés költségeit a vételáron felül köteles viselni.Az értékesítésre kerülő vagyontárgyért a felszámoló kellékszavatosságot nem vállal, azokat a pályázó megtekintett és megvizsgált állapotban veszi meg azzal, hogy a tulajdonjog változásával kapcsolatos vagyonátruházási illeték, vagy bármilyen más költség a pályázót (vevőt) terheli. Az esetlegesen később felmerülő, az adásvétel időpontjában nem ismert környezeti terhet is a vevő viseli.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: Az adásvételi szerződés elkészítésével és ellenjegyzésével szerződő felek a felszámoló által foglalkoztatott ügyvédet bízzák meg. Az ügyvédi munkadíj a vételár 1%-a +Áfát tartalmazó összeg – de minimum 60.000 Ft + Áfa- , melyet nyertes pályázat esetén a vevő köteles megfizetni.

A felszámolónak nincs tudomása elővásárlási jogosultról. A felszámoló ezúton felhívja az elővásárlási jogosultakat, hogy a pályázat leadásának határidejéig 2015. június 2. 18.00-ig jelentkezzenek Dr. Tihanyi Ernő (tel.:30/410-7261) felszámolóbiztos megbízottjánál. A jogukat a nyertes ajánlat megismerését követően 12 napon belül, de legkésőbb az eredményhirdetésig gyakorolhatják. Amennyiben az elővásárlási jogosult az eredményhirdetésig nem jelentkezik, a felszámoló úgy tekinti, hogy nem kíván élni jogával.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P25431/tetelek.pdf

Licitnapló

2015.06.02 - 18:00
A pályázat véget ért
2015.05.18 - 08:00
A pályázat megkezdődött

Kérdések és válaszok

2015.06.01 - 16:34P25431F1 kommentje

A dokumentum feltöltés közben egy rossz fájlot is feltöltöttem , hogyan lehet visszavonni, törölni

2015.06.02 - 10:14Értékesítő kommentje

Legyen szíves az Ügyfélszolgálattal felvenni a kapcsolatot.

Tételek 2 db (1 - 2)

kivett sportpálya
Gyöngyös Belterület 3968/2. hrsz-ú kivett sportpálya. Az ingatlanon a felszámoló információi szerint vezetékes víz és elektromos áram közművek állnak ...
Típus:
Egyéb
Típus leírása:
sportpálya
Terület:
1.185 m2
Állapot:
Átlagos
Közművesített:
Hiányosan közművesített
Tehermentes:
Nem
Tulajdoni hányad:
1/1
Tehergépkocsik, pótkocsi, motorkerékpárok, robogók, gépjárművek javítását, működésének vizsgálatát s
Típus:
Egyéb
Mennyiség:
71 db
Tehermentes:
Nem
Terhek leírása:
Az eszközök egy részére a NAV Heves Megyei Igazgatóságának (3300 Eger, Eszterházy tér 3-4.) végrehajtási joga van, mely a Cstv. 38. § (1) bek. alapján a felszámolás kezdőidőpontjában megszűnik.

Ismertető

1. Az ingatlan adatai Gyöngyös belterület 3968/2. hrsz-ú 1.1847 ha területű kivett kivett sportpálya megnevezésű ingatlan. A tulajdoni lapon bejegyezve III/2. sz. alatt vezetékjog 322 m2 területre vázrajz szerint, jogosult: ÉMÁSZ Hálózati Kft. (3525 Miskolc, Dózsa György utca 13.) és III/3. sz. alatt vezetékjog 36 m2 területre vázrajz szerint, jogosult: ÉMÁSZ Hálózati Kft. (3525 Miskolc, Dózsa György utca 13.). A telekingatlan a város déli részén, a bel- és külterület határán helyezkedik el, a Tesco áruház közelében. Közvetlen szomszédságában egy használaton kívüli, elhanyagolt állapotú egykori lőtér található. Az ingatlanon felépítmény nincs. A telket a társaság rutinpályaként hasznosította, egy részén aszfalt térburkolat van. Az ingatlan tulajdoni lapjának III. részére az alábbi terhek kerültek bejegyzésre: III/2. sz. alatt bejegyezve: vezetékjog 322 m2 területre csatolt vázrajz szerint, jogosult: ÉMÁSZ Hálózati Kft. (3525 Miskolc, Dózsa György u. 13.); III/3. sz. alatt bejegyezve: vezetékjog 36 m2 területre csatolt vázrajz szerint, jogosult: ÉMÁSZ Hálózati Kft. (3525 Miskolc, Dózsa György u. 13.) 1. Az ingóságok adatai Tehergépkocsik, pótkocsi, motorkerékpárok, robogók; - gépjárművek javítását, működésének vizsgálatát szolgáló műszerek, szerszámok; - irodai bútorok. A részletes lista a https://eer.gov.hu oldalon megtekinthető. Az eszközök egy részére a NAV Heves Megyei Igazgatóságának (3300 Eger, Eszterházy tér 3-4.) végrehajtási joga van, mely a Cstv. 38. § (1) bek. alapján a felszámolás kezdőidőpontjában megszűnik. A Cstv. 38. § (4) bek. szerint az adós ingatlanán és egyéb vagyontárgyain fennálló elidegenítési és terhelési tilalom a felszámolás kezdő időpontjában, a visszavásárlási és vételi jog, valamint a zálogjog a vagyontárgy értékesítésével megszűnik. A hatályos Áfa tv. alapján az ingatlan értékesítése adómentes, az ingóságok értékesítése pedig Áfa tv. 142. § (1) bek. g.) pontja alapján 100.000 Ft felett, amennyiben a vevő áfaalany, fordított áfás. Felszámolás kezdő időpontja: 2014. május 15. A felszámoló a meghirdetett vagyonelemeket kizárólag együttesen kívánja értékesíteni.
Jelentkezési és feltöltési határidő:
Pályázat kezdete:
Pályázat vége:
Becsérték:
Minimálár:
Nyertes ár:
Ügyszám:
EÉR azonosító:
Invalid date
2015.05.18 - 08:00
2015.06.02 - 18:00
Nettó 4 590 000 Ft
Nettó — Ft
Nettó 5 000 000 Ft
6.Fpk.10-14-000112
P25431

Bírálati szempontok, feltételek:

Felszámoló adatai

Cégnév:
Budapest Holding Első Hazai Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Székhely:
1016 Budapest, Naphegy utca 19..
Cégjegyzékszám:
01-10-044329

Adós adatai

Cégnév:
T-MOBIL'96 Autósiskola Kft. "f.a."
Székhely:
3300 Eger, Kisasszony út 6..
Cégjegyzékszám:
10-09-020254

Dokumentumok

2015.06.09 - 09:17
A pályázat eredményes

Pályázati Közlemény

Érvényes és eredményes a 6.Fpk.10-14-000112 ügyszámú nyilvános pályázat, a Budapest Holding Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-044329, székhely: 1016 Budapest, Naphegy utca 19.., levelezési cím: 1016 Budapest, Naphegy utca 19..) felszámoló által a T-MOBIL'96 Autósiskola Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 10-09-020254, székhely: 3300 Eger, Kisasszony út 6..) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Nyertes ajánlat összege: 5 000 000 .-Ft
Nyertes ajánlattevő azonosító száma: P25431F2
Szerződéskötés dátuma: Szerződéskötés határideje: Értékelési jegyzőkönyv jelen rendszeren (EÉR) történő megjelenésétől számított 15 nap.Szerződést követő 30 napon belül a nyertes pályázó köteles a teljes vételárat átutalással kiegyenlíteni.
Az értékesítő a szerződést a nyertes ajánlattevővel köti meg.
2015.06.02 - 18:00
A pályázat véget ért

Pályázati Közlemény

Lezárult a(z) 6.Fpk.10-14-000112 ügyszámú nyilvános pályázat 2015. június 2. 18 óra 00 perckor, a Budapest Holding Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-044329, székhely: 1016 Budapest, Naphegy utca 19.., levelezési cím: 1016 Budapest, Naphegy utca 19..) felszámoló által a T-MOBIL'96 Autósiskola Kft. „f.a.” (cégjegyzékszám / nyilvántartási szám: 10-09-020254, székhely: 3300 Eger, Kisasszony út 6..) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.

2015.05.18 - 08:00
A pályázat megkezdődött

Pályázati Közlemény

Megkezdődött a 6.Fpk.10-14-000112 ügyszámú nyilvános pályázat 2015. május 18. 08 óra 00 perckor, a Budapest Holding Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-044329, székhely: 1016 Budapest, Naphegy utca 19.., levelezési cím: 1016 Budapest, Naphegy utca 19..) felszámoló által a T-MOBIL'96 Autósiskola Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 10-09-020254, székhely: 3300 Eger, Kisasszony út 6..) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Ajánlatát megteheti a pályázat oldalán: https://eer.gov.hu/palyazat/P25431.
2015.04.17 - 12:15
A pályázat meghirdetve

Pályázati Hirdetmény

A(z) Budapest Holding Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-044329, székhely: 1016 Budapest, Naphegy utca 19.., levelezési cím: 1016 Budapest, Naphegy utca 19..), mint a(z) T-MOBIL'96 Autósiskola Kft. „f.a” (cégjegyzékszám: 10-09-020254, székhely: 3300 Eger, Kisasszony út 6..) Egri Törvényszék 6.Fpk.10-14-000112/6. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2015. április 30. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós vagyona egészét vagy telephelye eszközeinek összességét.

A pályázat adatai:
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be:
https://eer.gov.hu/palyazat/P25431
A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja:
2015. május 18. 08 óra 00 perc
A pályázatok benyújtásának határideje:
2015. június 2. 18 óra 00 perc

Ajánlati biztosíték összege: 229 500 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: A pályázatok benyújtásának határidejéig a kikötött ajánlati biztosítékot a felszámoló Budapest Holding Zrt. MKB Zrt-nél vezetett 10300002-20328834-49020023 számú bankszámlájára T-Mobil ’96 Kft. „fa” ajánlati biztosíték megjelölésével a pályázat benyújtásáig jóváírásra kell kerülnie 2015. június 2. 18. óráig.

Az ajánlati kötöttség a pályázat eredményének közlésétől számított 30 nap.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: Az átutalási bizonylat a benyújtott pályázathoz mellékelve.
A pályázati ajánlat érvényességének feltétele az ajánlati biztosíték megfizetése.
Ha a pályázati eljárás eredménytelen, az ajánlati biztosítékot 8 munkanapon belül vissza kell utalni.
Ha a pályázati eljárás eredményes, az ajánlati biztosítékot a nyertes pályázónál a vételárba be kell számítani, a többi pályázónak pedig 8 munkanapon belül vissza kell utalni.
Ha a szerződés a vevő érdekkörében felmerülő okból nem jön létre, akkor a vevő a pályázati biztosítékot (bánatpénz) elveszíti.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

1. Az ingatlan adatai
Gyöngyös belterület 3968/2. hrsz-ú 1.1847 ha területű kivett kivett sportpálya megnevezésű ingatlan. A tulajdoni lapon bejegyezve III/2. sz. alatt vezetékjog 322 m2 területre vázrajz szerint, jogosult: ÉMÁSZ Hálózati Kft. (3525 Miskolc, Dózsa György utca 13.) és III/3. sz. alatt vezetékjog 36 m2 területre vázrajz szerint, jogosult: ÉMÁSZ Hálózati Kft. (3525 Miskolc, Dózsa György utca 13.). A telekingatlan a város déli részén, a bel- és külterület határán helyezkedik el, a Tesco áruház közelében. Közvetlen szomszédságában egy használaton kívüli, elhanyagolt állapotú egykori lőtér található. Az ingatlanon felépítmény nincs. A telket a társaság rutinpályaként hasznosította, egy részén aszfalt térburkolat van.

Az ingatlan tulajdoni lapjának III. részére az alábbi terhek kerültek bejegyzésre:
III/2. sz. alatt bejegyezve: vezetékjog 322 m2 területre csatolt vázrajz szerint, jogosult: ÉMÁSZ Hálózati Kft. (3525 Miskolc, Dózsa György u. 13.);
III/3. sz. alatt bejegyezve: vezetékjog 36 m2 területre csatolt vázrajz szerint, jogosult: ÉMÁSZ Hálózati Kft. (3525 Miskolc, Dózsa György u. 13.)
1. Az ingóságok adatai
Tehergépkocsik, pótkocsi, motorkerékpárok, robogók; - gépjárművek javítását, működésének vizsgálatát szolgáló műszerek, szerszámok; - irodai bútorok. A részletes lista a https://eer.gov.hu oldalon megtekinthető.
Az eszközök egy részére a NAV Heves Megyei Igazgatóságának (3300 Eger, Eszterházy tér 3-4.) végrehajtási joga van, mely a Cstv. 38. § (1) bek. alapján a felszámolás kezdőidőpontjában megszűnik.
A Cstv. 38. § (4) bek. szerint az adós ingatlanán és egyéb vagyontárgyain fennálló elidegenítési és terhelési tilalom a felszámolás kezdő időpontjában, a visszavásárlási és vételi jog, valamint a zálogjog a vagyontárgy értékesítésével megszűnik.
A hatályos Áfa tv. alapján az ingatlan értékesítése adómentes, az ingóságok értékesítése pedig Áfa tv. 142. § (1) bek. g.) pontja alapján 100.000 Ft felett, amennyiben a vevő áfaalany, fordított áfás.
Felszámolás kezdő időpontja: 2014. május 15.

A felszámoló a meghirdetett vagyonelemeket kizárólag együttesen kívánja értékesíteni.

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) irányára összesen: 4 590 000 forint.


1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: kivett sportpálya

Típus:
sportpálya
Területe:
1,185 hektár
Állapota:
átlagos
Közművesítettség foka:
hiányosan közművesített
Tehermentes:
nem
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad:
1/1

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Ingatlan fekvése:
belterület
Helyrajzi szám:
3968/2
Művelési ág:
kivett
Művelés alól kivett terület esetén annak elnevezése:
sportpálya
Területnagyság:
1,185 hektár
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.):
kivett sportpálya

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

Tulajdonos neve, címe:
T-MOBIL'96 AUTÓSISKOLA Kft. f.a.3300 Eger, Kisasszony út 6.

Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): III/2. sz. alatt bejegyezve: vezetékjog 322 m2 területre csatolt vázrajz szerint, jogosult: ÉMÁSZ Hálózati Kft. (3525 Miskolc, Dózsa György u. 13.);III/3. sz. alatt bejegyezve: vezetékjog 36 m2 területre csatolt vázrajz szerint, jogosult: ÉMÁSZ Hálózati Kft. (3525 Miskolc, Dózsa György u. 13.)

Ingatlan állapota: átlagos

2. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: Tehergépkocsik, pótkocsi, motorkerékpárok, robogók, gépjárművek javítását, működésének vizsgálatát s

Típus:
Egyéb
Tehermentes:
nem Az eszközök egy részére a NAV Heves Megyei Igazgatóságának (3300 Eger, Eszterházy tér 3-4.) végrehajtási joga van, mely a Cstv. 38. § (1) bek. alapján a felszámolás kezdőidőpontjában megszűnik.
Mennyisége:
71 db

A vagyontárgy(ak) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: A meghirdetett vagyontárgyak előzetes időpont egyeztetést követően megtekinthetőek. Az egyezetésre kizárólag a https://eer.gov.hu oldalon keresztül van lehetőség.

Vételár megfizetésének módja, határideje: A vételárat a felszámoló Budapest Holding Zrt. MKB Zrt-nél vezetett 10300002-20328834-49020023 számú bankszámlájára T-Mobil ’96 Kft. „fa „ megjelölésével kell megfizetni.

Fizetési határidő: az adásvételi szerződést az ajánlati kötöttség idején belül kell megkötni, és a vételárat a szerződéskötést követő 30 napon belül kell megfizetni.


Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: Szerződéskötés határideje: Értékelési jegyzőkönyv jelen rendszeren (EÉR) történő megjelenésétől számított 15 nap.

Szerződést követő 30 napon belül a nyertes pályázó köteles a teljes vételárat átutalással kiegyenlíteni.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: A teljes vételár megfizetése a tulajdonba- és birtokbaadás feltétele.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: Az írásos ajánlat az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül, elektronikusan nyújtható be.A pályázatnak tartalmaznia kell:- Magánszemély esetében: név, állampolgárság, lakóhely, anyja neve, személyi azonosító okmányának neve és száma, levelezési címe, adóazonosító jele, esetleges általános forgalmi adó alanyisága.- Szervezet képviseletében: a képviselt szervezet neve, a szervezet bírósági bejegyzésének száma, Cégkivonata, adószáma, általános forgalmi adó alanyiság ténye, székhelye, levelezési címe a képviselő neve, személyazonosító okmányának neve és száma.- A megajánlott vételárat- Bánatpénz megfizetésének igazolása.A pályázatok felbontására a pályázati határidőt követő 15 napon belül kerül sor. A pályázatbontásról és az értékelésről szóló jegyzőkönyv a pályázatbontástól számított 8 napon belül a felszámoló által elkészítésre és szkennelést követően feltöltésre kerül az EÉR felületre, ahol a pályázók által megtekinthető. Kizárólagos értékelési szempont: a vételár nagysága.A pályázat eredményéről a pályázat kiírója a nyertes pályázót a pályázat bontásától számított 8 napon belül írásban is értesíti, egyben felszólítja a nyertes pályázót az adásvételi szerződés megkötésére.Jelen pályázati felhívás a felszámoló számára nem jelent értékesítési kötöttséget. A felszámoló a pályázati kiírást – megfelelő ajánlat hiányában – érvénytelennek nyilváníthatja, és új pályázatot írhat ki.A felszámoló több megfelelő azonos értékű (a megajánlott legnagyobb vételárhoz képest 10 %-nál kisebb mértékben eltérő) ajánlat esetén a pályázók között nyilvános ártárgyalást tart.Az ártárgyalás lebonyolítása szintén az Elektronikus Értékesítési Rendszer (EÉR) igénybevételével történik.Ártárgyalás megtartásának esetén elektronikus üzenet útján értékesítésre kerülnek az érintettek az online értékesítési fordulóról, annak kezdő és záró időpontjáról.Érvénytelen az ajánlat, ha nem felel meg a jogszabályban, illetve a pályázati kiírásban meghatározottaknak.A nyilvános értékesítésen a tulajdonjogot szerző pályázó az adóssal szemben beszámítással nem élhet.A pályázó tudomásul veszi és a pályázat benyújtásával elfogadja, hogy eredményes pályázat esetén a szerződéskötés költségeit a vételáron felül köteles viselni.Az értékesítésre kerülő vagyontárgyért a felszámoló kellékszavatosságot nem vállal, azokat a pályázó megtekintett és megvizsgált állapotban veszi meg azzal, hogy a tulajdonjog változásával kapcsolatos vagyonátruházási illeték, vagy bármilyen más költség a pályázót (vevőt) terheli. Az esetlegesen később felmerülő, az adásvétel időpontjában nem ismert környezeti terhet is a vevő viseli.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: Az adásvételi szerződés elkészítésével és ellenjegyzésével szerződő felek a felszámoló által foglalkoztatott ügyvédet bízzák meg. Az ügyvédi munkadíj a vételár 1%-a +Áfát tartalmazó összeg – de minimum 60.000 Ft + Áfa- , melyet nyertes pályázat esetén a vevő köteles megfizetni.

A felszámolónak nincs tudomása elővásárlási jogosultról. A felszámoló ezúton felhívja az elővásárlási jogosultakat, hogy a pályázat leadásának határidejéig 2015. június 2. 18.00-ig jelentkezzenek Dr. Tihanyi Ernő (tel.:30/410-7261) felszámolóbiztos megbízottjánál. A jogukat a nyertes ajánlat megismerését követően 12 napon belül, de legkésőbb az eredményhirdetésig gyakorolhatják. Amennyiben az elővásárlási jogosult az eredményhirdetésig nem jelentkezik, a felszámoló úgy tekinti, hogy nem kíván élni jogával.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P25431/tetelek.pdf

Licitnapló

2015.06.02 - 18:00
A pályázat véget ért
2015.05.18 - 08:00
A pályázat megkezdődött

Kérdések és válaszok

2015.06.01 - 16:34P25431F1 kommentje

A dokumentum feltöltés közben egy rossz fájlot is feltöltöttem , hogyan lehet visszavonni, törölni

2015.06.02 - 10:14Értékesítő kommentje

Legyen szíves az Ügyfélszolgálattal felvenni a kapcsolatot.