Eljárás részletei

Beépítetlen terület Tárnokon
1 tétel

Pályázat - M.7. Ingatlanfejlesztő Kft. "felszámolás alatt"

Eredménytelenítés ideje
Invalid date
Az eredménytelenítés oka: nincs ajánlat
Intézkedés: az értékesítő megteszi az intézkedéseket a megismételt értékesítés érdekében, az újabb értékesítési hirdetmény az előző hirdetmény ügyszámán kerül közzétételre.
Indoklás: Mivel nem érkezett ajánlat, a felszámoló újabb pályázati kiírás iránt intézkedik.
Kérjük tekintse meg a közleményt.

A PÁLYÁZAT EREDMÉNYTELEN

Ismertető

Tárnok, belterület 3960/1. hrsz-ú kivett beépítetlen terület megnevezésű 7.4156 m2 területű ingatlan
Jelentkezési és feltöltési határidő:
Pályázat kezdete:
Pályázat vége:
Becsérték:
Minimálár:
Ügyszám:
EÉR azonosító:
Invalid date
2015.05.22 - 11:00
2015.06.04 - 12:00
Nettó 190 000 000 Ft
Nettó — Ft
4.Fpk.13-13-002004
P25044

Bírálati szempontok, feltételek:

Felszámoló adatai

Cégnév:
"TREND" Gazdasági Képviseleti Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely:
1024 Budapest, Lövőház utca 16..
Cégjegyzékszám:
01-09-867547

Adós adatai

Cégnév:
M.7. Ingatlanfejlesztő Kft. "f.a."
Székhely:
2092 Budakeszi, Fő út 180.
Cégjegyzékszám:
13-09-120289

Dokumentumok

2015.06.17 - 11:13
A pályázat eredménytelen

Pályázati Közlemény

Eredménytelen a(z) 4.Fpk.13-13-002004 ügyszámú nyilvános pályázat, a Trend Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-867547, székhely: 1024 Budapest, Lövőház utca 16.., levelezési cím: 1024 Budapest, Lövőház utca 16..) felszámoló által a M.7. Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 13-09-120289, székhely: 2092 Budakeszi, Fő út 180.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Az eredménytelenség indoka: nem érkezett ajánlat
Mivel nem érkezett ajánlat, a felszámoló újabb pályázati kiírás iránt intézkedik.

Az értékesítő az alábbi tájékoztatást adja:
Megteszi az intézkedéseket a megismételt értékesítés érdekében, az újabb értékesítési hirdetmény az előző hirdetmény ügyszámán kerül közzétételre.
2015.06.04 - 12:00
A pályázat véget ért

Pályázati Közlemény

Lezárult a(z) 4.Fpk.13-13-002004 ügyszámú nyilvános pályázat 2015. június 4. 12 óra 00 perckor, a Trend Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-867547, székhely: 1024 Budapest, Lövőház utca 16.., levelezési cím: 1024 Budapest, Lövőház utca 16..) felszámoló által a M.7. Kft. „f.a.” (cégjegyzékszám / nyilvántartási szám: 13-09-120289, székhely: 2092 Budakeszi, Fő út 180.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.

2015.05.22 - 11:00
A pályázat megkezdődött

Pályázati Közlemény

Megkezdődött a 4.Fpk.13-13-002004 ügyszámú nyilvános pályázat 2015. május 22. 11 óra 00 perckor, a Trend Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-867547, székhely: 1024 Budapest, Lövőház utca 16.., levelezési cím: 1024 Budapest, Lövőház utca 16..) felszámoló által a M.7. Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 13-09-120289, székhely: 2092 Budakeszi, Fő út 180.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Ajánlatát megteheti a pályázat oldalán: https://eer.gov.hu/palyazat/P25044.
2015.05.07 - 12:45
A pályázat meghirdetve

Pályázati Hirdetmény

A(z) Trend Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-867547, székhely: 1024 Budapest, Lövőház utca 16.., levelezési cím: 1024 Budapest, Lövőház utca 16..), mint a(z) M.7. Kft. „f.a” (cégjegyzékszám: 13-09-120289, székhely: 2092 Budakeszi, Fő út 180.) Budapest Környéki Törvényszék 4.Fpk.13-13-002004/17.. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2015. május 7. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingatlanát.

A pályázat adatai:
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be:
https://eer.gov.hu/palyazat/P25044
A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja:
2015. május 22. 11 óra 00 perc
A pályázatok benyújtásának határideje:
2015. június 4. 12 óra 00 perc

Ajánlati biztosíték összege: 5 900 000 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: A pályázat benyújtásával egy időben beérkezően kell megfizetni az ajánlati biztosítékot a kijelölt felszámoló TREND Kft. MKB Banknál vezetett 10300002-10516029-49020029 számú számlájára.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: A vételi szándék bizonyítására a megjelölt ajánlati biztosíték összegének a pályázat benyújtásának határidejéig be kell érkeznie a kijelölt felszámoló TREND Kft. MKB Banknál vezetett 10300002-10516029-49020029 számú számlájára, (közlemény rovatba: M.7. Kft. "f.a" - pályázat ajánlati biztosíték). Az ajánlati biztosítékra a Ptk. vonatkozó rendelkezései az irányadók. A nyertes pályázó által befizetett ajánlati biztosíték összege a vételárba beszámít, míg a többi pályázó részére az eredményhirdetéstől számított 8 napon visszafizetése kerül.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

Tárnok, belterület 3960/1. hrsz-ú kivett beépítetlen terület megnevezésű 7.4156 m2 területű ingatlan

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) irányára összesen: 190 000 000 forint.


1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: kivett, beépítetlen terület

Típus:
telek
Területe:
7,416 m²
Állapota:
átlagos
Közművesítettség foka:
közművesítetlen
Tehermentes:
nem
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad:
1/1
Becsérték:
190 000 000 forint

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Település neve (ahol az ingatlan fekszik):
Tárnok
Ingatlan fekvése:
belterület
Helyrajzi szám:
3960/1
Ingatlan postai címe:
2461 Tárnok, hrsz. 3960/1.
Művelési ág:
kivett, beépítetlen terület
Területnagyság:
7,416 m²
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.):
kivett, beépítetlen terület

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

Tulajdonos neve, címe:
M.7. Kft. "f.a."2092 Budakeszi, Fő út 180.

Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): 1. Keretbiztosítéki jelzálogjog 350.000.000,- Ft - Erste Bank Hungary Zrt.2. Végrehajtási jog 15.360.960,- Ft + járulékai - Tárnok Nagyközség Önkormányzata3. Vételi jog 2017.12.20.-ig - Erste Bank Hungary Zrt.4. Végrehajtási jog 30.418.110,- Ft + járulékai - Tárnok Nagyközség Önkormányzata5. Jelzálogjog 320.800,- Ft + járulékai - NAV Pest Megyei Adóigazgatósága

Az épületnél jellemző sajátosságok: Szabálytalan sokszög alakú, kerítetlen.Tárnok város határában, a Halász József utca végén, az M7 autópálya irányában, beépítetlen területek, kereskedelmi létesítmények, családi házak környezetében található.Aszfalt burkolatú, részben zúzott kő feltöltésű útról közelíthető meg.

Ingatlan állapota: átlagos

Az ingatlan(ok) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: Az ingatlanokat a felszámolóval történt előzetes időpont-egyeztetést követően lehet megtekinteni a megjelenést követő csütörtöki napon 10:00 és 15:00 óra között (Tel.: 06-20/9358-359).

Vételár megfizetésének módja, határideje: Átutalással, a szerződéskötést követő 8 munkanapon belül. A vételár kifizetésén kívül a pályázónak más kötelezettséget nem kell vállalnia.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: Az adásvételi szerződést az értékelési jegyzőkönyv EÉR rendszerben történt megjelenésétől számított 15 napon belül kell megkötni, a szerződéskötés további feltétele az üzemeltető számára történt 1%-os jutalék fizetési kötelezettség megfizetése.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: Az ingatlan birtokba adására a vételár megfizetését követő 8 munkanapon belül kerül sor. A birtokba adás alkalmával a felek jegyzőkönyvet vesznek fel.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: : A pályázaton magyar és külföldi természetes személy, jogi személyiséggel rendelkező, valamint jogi személyiség nélküli társaság vehet részt. Külföldi pályázó köteles belföldi székhellyel rendelkező, kézbesítési megbízottat megnevezni, akihez a pályázati, eljárási és szerződéskötési nyilatkozatok joghatályosan intézhetők. A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó részletes és jogilag kötelező erejű nyilatkozatát az alábbiakról: - a pályázó adatait, jogi személy esetében: név, székhely, adószám, cégjegyzékszám, postacím, telefonszám, e-mail cím, eljáró személy adatai, esetlegesen meghatalmazás, természetes személy esetében: név, lakcím, adóazonosító jel, személyi igazolvány szám, személyi szám, telefonszám, e-mail cím), - a pályázó nyilatkozata, hogy a vételre felajánlott vagyontárgyat meg kívánja vásárolni, - az ingatlanok vételárát külön-külön megjelölvén, melyet a pályázó a meghirdetett vagyontárgyakért fizet, a pályázati árat nettó összegben kell meghatározni forintban (HUF), - a fizetés módját és ütemezését. A pályázatok értékelésére a pályázati határidő lejártát követő 15 napon belül kerül sor. Az értékelésről szóló jegyzőkönyvet 20 napon belül a felszámoló elkészíti és a jegyzőkönyv szkennelt változatát feltölti az EÉR felületére, ahol a pályázók által megtekinthető. A felszámoló az érvényes pályázatok közül a magasabb egyösszegű vételárat, vagy az egyben történő vásárlást is tartalmazó ajánlatot részesíti előnyben. A felszámoló több megfelelő azonos értékű ( a vételár vonatkozásában legfeljebb 10 %-kal eltérő) pályázat esetén nyilvános ártárgyalást tart. Az ártárgyalásról az EÉR rendszer igénybevételével, üzenet útján értesíti a az online ártárgyalási fordulóról, annak kezdő ás záró időpontjáról az érdekelteket. Felszámoló eredménytelennek nyilvánítja a pályázati eljárást, ha a pályázati kiírásban meghatározott feltételeknek megfelelő ajánlatot nem adtak be. Jelen hirdetményre a 237/2009 (X.20) Korm. Rendelet és a 17/2014.(II.3.) Korm. Rendelet vonatkozó szabályai az irányadóak.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: A pályázó a megadott határidőn belül köteles az adásvételi szerződést a felszámoló által kijelölt ügyvéd által ellenjegyzett okiratban megkötni. A megkötendő adásvételi szerződésre a magyar jog irányadó. A pályázattal kapcsolatos minden költség – a pályázat sikerétől függetlenül – a pályázót terheli, ide értve a mindenkor hatályos jogszabályok szerint fizetendő adókat és illetékeket, valamint a szerződés elkészítésének, ellenjegyzésének díját, amelynek összege a bruttó vételár 2 %-a + ÁFA, amelyet a szerződés megkötésével egyidejűleg kell megfizetni. Felhívjuk az elővásárlásra jogosultakat, hogy ezen jogukat a pályázat leadásának határidejéig írásban jelentsék be a felszámolónak. Ezen jogukat a Cstv. előírásai szerint, a nyilvános értékesítés keretei között gyakorolhatják. A nyilatkozattételre 10 napos határidőt biztosít a felszámoló. A felszámoló az értékesítéssel kapcsolatban írásos ajánlatokat kér benyújtani, melyeket a Trend Kft. által feltöltött hirdetmény alapján az Elektronikus Értékesítési Rendszer (EÉR) igénybevételével, elektronikusan nyújtható be. A felszámoló a beszámítás lehetőségét kizárja, kivéve a nyertes pályázó ajánlati biztosítékát, mely a vételárba beszámít. A felszámoló a befizetett ajánlati biztosíték összegét a nem nyertes pályázónak az eredményhirdetést követő 8 munkanapon belül visszafizeti, melyre kamatot nem térít. A nyilvános pályázati kiírás nem jelent értékesítési kötelezettséget, a felszámoló megfelelő ajánlat hiányában az ajánlatok elutasításáról dönt.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P25044/tetelek.pdf

Kérdések és válaszok

Ehhez az eljáráshoz még nem érkeztek kérdések.

Tételek 1 db (1)

kivett, beépítetlen terület
Tárnok, belterület 3960/1. hrsz-ú kivett, beépítetlen terület
Település:
Tárnok
Típus:
Telek
Terület:
7.416 m2
Állapot:
Átlagos
Közművesített:
Közművesítetlen
Tehermentes:
Nem
Tulajdoni hányad:
1/1

Ismertető

Tárnok, belterület 3960/1. hrsz-ú kivett beépítetlen terület megnevezésű 7.4156 m2 területű ingatlan
Jelentkezési és feltöltési határidő:
Pályázat kezdete:
Pályázat vége:
Becsérték:
Minimálár:
Ügyszám:
EÉR azonosító:
Invalid date
2015.05.22 - 11:00
2015.06.04 - 12:00
Nettó 190 000 000 Ft
Nettó — Ft
4.Fpk.13-13-002004
P25044

Bírálati szempontok, feltételek:

Felszámoló adatai

Cégnév:
"TREND" Gazdasági Képviseleti Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely:
1024 Budapest, Lövőház utca 16..
Cégjegyzékszám:
01-09-867547

Adós adatai

Cégnév:
M.7. Ingatlanfejlesztő Kft. "f.a."
Székhely:
2092 Budakeszi, Fő út 180.
Cégjegyzékszám:
13-09-120289

Dokumentumok

2015.06.17 - 11:13
A pályázat eredménytelen

Pályázati Közlemény

Eredménytelen a(z) 4.Fpk.13-13-002004 ügyszámú nyilvános pályázat, a Trend Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-867547, székhely: 1024 Budapest, Lövőház utca 16.., levelezési cím: 1024 Budapest, Lövőház utca 16..) felszámoló által a M.7. Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 13-09-120289, székhely: 2092 Budakeszi, Fő út 180.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Az eredménytelenség indoka: nem érkezett ajánlat
Mivel nem érkezett ajánlat, a felszámoló újabb pályázati kiírás iránt intézkedik.

Az értékesítő az alábbi tájékoztatást adja:
Megteszi az intézkedéseket a megismételt értékesítés érdekében, az újabb értékesítési hirdetmény az előző hirdetmény ügyszámán kerül közzétételre.
2015.06.04 - 12:00
A pályázat véget ért

Pályázati Közlemény

Lezárult a(z) 4.Fpk.13-13-002004 ügyszámú nyilvános pályázat 2015. június 4. 12 óra 00 perckor, a Trend Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-867547, székhely: 1024 Budapest, Lövőház utca 16.., levelezési cím: 1024 Budapest, Lövőház utca 16..) felszámoló által a M.7. Kft. „f.a.” (cégjegyzékszám / nyilvántartási szám: 13-09-120289, székhely: 2092 Budakeszi, Fő út 180.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.

2015.05.22 - 11:00
A pályázat megkezdődött

Pályázati Közlemény

Megkezdődött a 4.Fpk.13-13-002004 ügyszámú nyilvános pályázat 2015. május 22. 11 óra 00 perckor, a Trend Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-867547, székhely: 1024 Budapest, Lövőház utca 16.., levelezési cím: 1024 Budapest, Lövőház utca 16..) felszámoló által a M.7. Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 13-09-120289, székhely: 2092 Budakeszi, Fő út 180.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Ajánlatát megteheti a pályázat oldalán: https://eer.gov.hu/palyazat/P25044.
2015.05.07 - 12:45
A pályázat meghirdetve

Pályázati Hirdetmény

A(z) Trend Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-867547, székhely: 1024 Budapest, Lövőház utca 16.., levelezési cím: 1024 Budapest, Lövőház utca 16..), mint a(z) M.7. Kft. „f.a” (cégjegyzékszám: 13-09-120289, székhely: 2092 Budakeszi, Fő út 180.) Budapest Környéki Törvényszék 4.Fpk.13-13-002004/17.. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2015. május 7. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingatlanát.

A pályázat adatai:
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be:
https://eer.gov.hu/palyazat/P25044
A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja:
2015. május 22. 11 óra 00 perc
A pályázatok benyújtásának határideje:
2015. június 4. 12 óra 00 perc

Ajánlati biztosíték összege: 5 900 000 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: A pályázat benyújtásával egy időben beérkezően kell megfizetni az ajánlati biztosítékot a kijelölt felszámoló TREND Kft. MKB Banknál vezetett 10300002-10516029-49020029 számú számlájára.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: A vételi szándék bizonyítására a megjelölt ajánlati biztosíték összegének a pályázat benyújtásának határidejéig be kell érkeznie a kijelölt felszámoló TREND Kft. MKB Banknál vezetett 10300002-10516029-49020029 számú számlájára, (közlemény rovatba: M.7. Kft. "f.a" - pályázat ajánlati biztosíték). Az ajánlati biztosítékra a Ptk. vonatkozó rendelkezései az irányadók. A nyertes pályázó által befizetett ajánlati biztosíték összege a vételárba beszámít, míg a többi pályázó részére az eredményhirdetéstől számított 8 napon visszafizetése kerül.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

Tárnok, belterület 3960/1. hrsz-ú kivett beépítetlen terület megnevezésű 7.4156 m2 területű ingatlan

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) irányára összesen: 190 000 000 forint.


1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: kivett, beépítetlen terület

Típus:
telek
Területe:
7,416 m²
Állapota:
átlagos
Közművesítettség foka:
közművesítetlen
Tehermentes:
nem
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad:
1/1
Becsérték:
190 000 000 forint

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Település neve (ahol az ingatlan fekszik):
Tárnok
Ingatlan fekvése:
belterület
Helyrajzi szám:
3960/1
Ingatlan postai címe:
2461 Tárnok, hrsz. 3960/1.
Művelési ág:
kivett, beépítetlen terület
Területnagyság:
7,416 m²
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.):
kivett, beépítetlen terület

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

Tulajdonos neve, címe:
M.7. Kft. "f.a."2092 Budakeszi, Fő út 180.

Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): 1. Keretbiztosítéki jelzálogjog 350.000.000,- Ft - Erste Bank Hungary Zrt.2. Végrehajtási jog 15.360.960,- Ft + járulékai - Tárnok Nagyközség Önkormányzata3. Vételi jog 2017.12.20.-ig - Erste Bank Hungary Zrt.4. Végrehajtási jog 30.418.110,- Ft + járulékai - Tárnok Nagyközség Önkormányzata5. Jelzálogjog 320.800,- Ft + járulékai - NAV Pest Megyei Adóigazgatósága

Az épületnél jellemző sajátosságok: Szabálytalan sokszög alakú, kerítetlen.Tárnok város határában, a Halász József utca végén, az M7 autópálya irányában, beépítetlen területek, kereskedelmi létesítmények, családi házak környezetében található.Aszfalt burkolatú, részben zúzott kő feltöltésű útról közelíthető meg.

Ingatlan állapota: átlagos

Az ingatlan(ok) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: Az ingatlanokat a felszámolóval történt előzetes időpont-egyeztetést követően lehet megtekinteni a megjelenést követő csütörtöki napon 10:00 és 15:00 óra között (Tel.: 06-20/9358-359).

Vételár megfizetésének módja, határideje: Átutalással, a szerződéskötést követő 8 munkanapon belül. A vételár kifizetésén kívül a pályázónak más kötelezettséget nem kell vállalnia.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: Az adásvételi szerződést az értékelési jegyzőkönyv EÉR rendszerben történt megjelenésétől számított 15 napon belül kell megkötni, a szerződéskötés további feltétele az üzemeltető számára történt 1%-os jutalék fizetési kötelezettség megfizetése.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: Az ingatlan birtokba adására a vételár megfizetését követő 8 munkanapon belül kerül sor. A birtokba adás alkalmával a felek jegyzőkönyvet vesznek fel.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: : A pályázaton magyar és külföldi természetes személy, jogi személyiséggel rendelkező, valamint jogi személyiség nélküli társaság vehet részt. Külföldi pályázó köteles belföldi székhellyel rendelkező, kézbesítési megbízottat megnevezni, akihez a pályázati, eljárási és szerződéskötési nyilatkozatok joghatályosan intézhetők. A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó részletes és jogilag kötelező erejű nyilatkozatát az alábbiakról: - a pályázó adatait, jogi személy esetében: név, székhely, adószám, cégjegyzékszám, postacím, telefonszám, e-mail cím, eljáró személy adatai, esetlegesen meghatalmazás, természetes személy esetében: név, lakcím, adóazonosító jel, személyi igazolvány szám, személyi szám, telefonszám, e-mail cím), - a pályázó nyilatkozata, hogy a vételre felajánlott vagyontárgyat meg kívánja vásárolni, - az ingatlanok vételárát külön-külön megjelölvén, melyet a pályázó a meghirdetett vagyontárgyakért fizet, a pályázati árat nettó összegben kell meghatározni forintban (HUF), - a fizetés módját és ütemezését. A pályázatok értékelésére a pályázati határidő lejártát követő 15 napon belül kerül sor. Az értékelésről szóló jegyzőkönyvet 20 napon belül a felszámoló elkészíti és a jegyzőkönyv szkennelt változatát feltölti az EÉR felületére, ahol a pályázók által megtekinthető. A felszámoló az érvényes pályázatok közül a magasabb egyösszegű vételárat, vagy az egyben történő vásárlást is tartalmazó ajánlatot részesíti előnyben. A felszámoló több megfelelő azonos értékű ( a vételár vonatkozásában legfeljebb 10 %-kal eltérő) pályázat esetén nyilvános ártárgyalást tart. Az ártárgyalásról az EÉR rendszer igénybevételével, üzenet útján értesíti a az online ártárgyalási fordulóról, annak kezdő ás záró időpontjáról az érdekelteket. Felszámoló eredménytelennek nyilvánítja a pályázati eljárást, ha a pályázati kiírásban meghatározott feltételeknek megfelelő ajánlatot nem adtak be. Jelen hirdetményre a 237/2009 (X.20) Korm. Rendelet és a 17/2014.(II.3.) Korm. Rendelet vonatkozó szabályai az irányadóak.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: A pályázó a megadott határidőn belül köteles az adásvételi szerződést a felszámoló által kijelölt ügyvéd által ellenjegyzett okiratban megkötni. A megkötendő adásvételi szerződésre a magyar jog irányadó. A pályázattal kapcsolatos minden költség – a pályázat sikerétől függetlenül – a pályázót terheli, ide értve a mindenkor hatályos jogszabályok szerint fizetendő adókat és illetékeket, valamint a szerződés elkészítésének, ellenjegyzésének díját, amelynek összege a bruttó vételár 2 %-a + ÁFA, amelyet a szerződés megkötésével egyidejűleg kell megfizetni. Felhívjuk az elővásárlásra jogosultakat, hogy ezen jogukat a pályázat leadásának határidejéig írásban jelentsék be a felszámolónak. Ezen jogukat a Cstv. előírásai szerint, a nyilvános értékesítés keretei között gyakorolhatják. A nyilatkozattételre 10 napos határidőt biztosít a felszámoló. A felszámoló az értékesítéssel kapcsolatban írásos ajánlatokat kér benyújtani, melyeket a Trend Kft. által feltöltött hirdetmény alapján az Elektronikus Értékesítési Rendszer (EÉR) igénybevételével, elektronikusan nyújtható be. A felszámoló a beszámítás lehetőségét kizárja, kivéve a nyertes pályázó ajánlati biztosítékát, mely a vételárba beszámít. A felszámoló a befizetett ajánlati biztosíték összegét a nem nyertes pályázónak az eredményhirdetést követő 8 munkanapon belül visszafizeti, melyre kamatot nem térít. A nyilvános pályázati kiírás nem jelent értékesítési kötelezettséget, a felszámoló megfelelő ajánlat hiányában az ajánlatok elutasításáról dönt.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P25044/tetelek.pdf

Kérdések és válaszok

Ehhez az eljáráshoz még nem érkeztek kérdések.