Eljárás részletei

jelenleg is használat alatt álló portaépület 35/452 tulajdoni hányadban
1 tétel

Pályázat - Alami Kereskedelmi és Ipari Kft. f.a. "felszámolás alatt"

Eredménytelenítés ideje
Invalid date
Az eredménytelenítés oka: nincs ajánlat
Intézkedés: az értékesítő egyéb okból mellőzi a megismételt értékesítést.
Indoklás: A meghirdetett ingatlan második alkalommal került pályázati kiírásra. Tekintettel arra, hogy vételi ajánlat benyújtására nem került sor, felszámoló szervezetünk az újabb hirdetést nem a Cégközlönyben teszi közzé annak költsége miatt.
Kérjük tekintse meg a közleményt.

A PÁLYÁZAT EREDMÉNYTELEN

Ismertető

Dunakeszi 2942/16 hrsz.-ú ”kivett üzem” megnevezésű 452m2 alapterületű ingatlan 35/452 tulajdoni hányadban. Az ingatlan természetben 2120 Dunakeszi, Repülőtéri út 1. szám alatt található, amelyen jelenleg is használat alatt álló portaépület áll.
Jelentkezési és feltöltési határidő:
Pályázat kezdete:
Pályázat vége:
Becsérték:
Minimálár:
Ügyszám:
EÉR azonosító:
Invalid date
2015.05.01 - 08:01
2015.05.19 - 08:01
Nettó 170 000 Ft
Nettó — Ft
11.Fpk.13-13-001793
P24905

Bírálati szempontok, feltételek:

Felszámoló adatai

Cégnév:
Rose Consulting Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely:
1013 Budapest, Roham utca 3..
Cégjegyzékszám:
01-09-171226

Adós adatai

Cégnév:
Alami Kereskedelmi és Ipari Kft. f.a. "f.a."
Székhely:
2120 Dunakeszi, Repülőtéri út 1.
Cégjegyzékszám:
13-09-096006

Dokumentumok

2015.05.19 - 11:57
A pályázat eredménytelen

Pályázati Közlemény

Eredménytelen a(z) 11.Fpk.13-13-001793 ügyszámú nyilvános pályázat, a Rose Consulting Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-171226, székhely: 1013 Budapest, Roham utca 3.., levelezési cím: 1013 Budapest, Roham utca 3..) felszámoló által a Alami Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 13-09-096006, székhely: 2120 Dunakeszi, Repülőtéri út 1.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Az eredménytelenség indoka: nem érkezett ajánlat
A meghirdetett ingatlan második alkalommal került pályázati kiírásra. Tekintettel arra, hogy vételi ajánlat benyújtására nem került sor, felszámoló szervezetünk az újabb hirdetést nem a Cégközlönyben teszi közzé annak költsége miatt.

Az értékesítő az alábbi tájékoztatást adja:
2015.05.19 - 08:01
A pályázat véget ért

Pályázati Közlemény

Lezárult a(z) 11.Fpk.13-13-001793 ügyszámú nyilvános pályázat 2015. május 19. 08 óra 01 perckor, a Rose Consulting Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-171226, székhely: 1013 Budapest, Roham utca 3.., levelezési cím: 1013 Budapest, Roham utca 3..) felszámoló által a Alami Kft. „f.a.” (cégjegyzékszám / nyilvántartási szám: 13-09-096006, székhely: 2120 Dunakeszi, Repülőtéri út 1.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.

2015.05.01 - 08:01
A pályázat megkezdődött

Pályázati Közlemény

Megkezdődött a 11.Fpk.13-13-001793 ügyszámú nyilvános pályázat 2015. május 1. 08 óra 01 perckor, a Rose Consulting Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-171226, székhely: 1013 Budapest, Roham utca 3.., levelezési cím: 1013 Budapest, Roham utca 3..) felszámoló által a Alami Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 13-09-096006, székhely: 2120 Dunakeszi, Repülőtéri út 1.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Ajánlatát megteheti a pályázat oldalán: https://eer.gov.hu/palyazat/P24905.
2015.04.16 - 16:07
A pályázat meghirdetve

Pályázati Hirdetmény

A(z) Rose Consulting Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-171226, székhely: 1013 Budapest, Roham utca 3.., levelezési cím: 1013 Budapest, Roham utca 3..), mint a(z) Alami Kft. „f.a” (cégjegyzékszám: 13-09-096006, székhely: 2120 Dunakeszi, Repülőtéri út 1.) Pest Megyei Bíróság 11.Fpk.13-13-001793. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2015. február 12. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingatlanát.

A pályázat adatai:
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be:
https://eer.gov.hu/palyazat/P24905
A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja:
2015. május 1. 08 óra 01 perc
A pályázatok benyújtásának határideje:
2015. május 19. 08 óra 01 perc

Ajánlati biztosíték összege: 8 500 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: A pályázaton való részvétel feltétele a fent meghatározott összegű bánatpénz befizetése a Rose Consulting Kft. UniCredit Bank-nál vezetett 10918001-00000038-80860032. számú bankszámlájára a pályázat benyújtásakor az EÉR-ben.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: Átutaláskor a közleménybe kérjük feltüntetni: Alami - bánatpénz.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

Dunakeszi 2942/16 hrsz.-ú ”kivett üzem” megnevezésű 452m2 alapterületű ingatlan 35/452 tulajdoni hányadban. Az ingatlan természetben 2120 Dunakeszi, Repülőtéri út 1. szám alatt található, amelyen jelenleg is használat alatt álló portaépület áll.

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) irányára összesen: 170 000 forint.


1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: kivett üzem

Típus:
ipari ingatlan
Területe:
452 m²
Állapota:
átlagos
Közművesítettség foka:
teljesen közművesített
Tehermentes:
nem
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad:
35/452

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Település neve (ahol az ingatlan fekszik):
Dunakeszi
Ingatlan fekvése:
belterület
Helyrajzi szám:
2942/16
Ingatlan postai címe:
2120 Dunakeszi, Repülőtéri út 1.
Művelési ág:
kivett üzem
Területnagyság:
452 m²
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.):
kivett üzem

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

Tulajdonos neve, címe:
Alami Kft. f.a.

Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): végrehajtási jogok, földmérési jelek elhelyezését biztosító használati jog

Ingatlan állapota: átlagos

Az ingatlan(ok) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: A meghirdetett ingatlan pályázat benyújtási határidő előtti pénteki napon 14 és 15 óra között megtekinthető.

Vételár megfizetésének módja, határideje: A bánatpénzen felüli teljes vételár összegének megfizetése banki átutalással történik a szerződéskötést követő 15 napon belül egy összegben, részletfizetési lehetőség nincs. A vételár megfizetésén kívül pályázóknak egyéb kötelezettség átvállalására, vagy teljesítésére nem kell ajánlatot tennie.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: A pályázatok értékelésétől számított 30 napon belül kerül sor az adásvételi-szerződés megkötésére.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: A teljes vételár kiegyenlítését követő 8 napon belül Vevőnek birtokba kell vennie a ingatlan illetőséget.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: A felszámolóbiztos a legmagasabb vételár elérése alapján bírálja el a pályázatokat, az érvényes pályázatok közül a legmagasabb ajánlati árat kínálót választja legkedvezőbbnek.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: A felszámoló az elektronikus értékesítés érvényességének és eredményességének megállapítását követően a nyertes ajánlatot bemutatja az elővásárlási joggal rendelkezőnek, az őket megillető sorrendben, annak érdekében, hogy nyilatkozzanak: kívánnak-e élni elővásárlási jogukkal. A nyilatkozat tételre az értesítő levél kézhezvételétől számítva 10 nap áll rendelkezésre az elővásárlási joggal rendelkezőnek.

Az ajánlatoknak tartalmazniuk kell: a pályázó nevét, székhelyét, hatályos cégkivonatát, telefonszámát, a cégjegyzésre jogosult vezető tisztségviselő(k) aláírási címpéldányát, a megajánlott nettó vételárat, valamint a következő nyilatkozatokat:

- nyilatkozatot arról, hogy az ajánlattevő 60 napos ajánlati kötöttséget vállal,
- nyilatkozat arról, hogy a tenderfüzetben meghatározott tartalommal adásvételi szerződést köt a felszámolóbiztos által később megjelölt időpontban,
- nyilatkozatot arról, hogy a vételár kiegyenlítését követő 8 napon belül birtokba veszi a ingatlant,
- nyilatkozat, hogy sikertelen pályázat esetén, milyen bankszámlaszámra várja a bánatpénzt visszautalni,
- nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a meghirdetett ingókat pályázó megtekintette, annak állapotát megismerte
- kellékszavatosság, garanciális igény érvényesítésének kizárásáról szóló nyilatkozat

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P24905/tetelek.pdf

A fenti vagyontárgyról készített részletes tender füzet megvásárolható az alábbi oldalon: https://eer.gov.hu/palyazat/P24905#tenderfuzet

Kérdések és válaszok

Ehhez az eljáráshoz még nem érkeztek kérdések.

Tételek 1 db (1)

kivett üzem
Az ALAMI Kereskedelmi és Ipari Kft. „F.A.” 35/452 tulajdoni hányad tulajdonnal rendelkezik a kivett üzemi ingatlanból. Az ingatlant több közüzemi háló...
Település:
Dunakeszi
Típus:
Ipari ingatlan
Terület:
452 m2
Állapot:
Átlagos
Közművesített:
Teljesen közművesített
Tehermentes:
Nem
Tulajdoni hányad:
35/452

Ismertető

Dunakeszi 2942/16 hrsz.-ú ”kivett üzem” megnevezésű 452m2 alapterületű ingatlan 35/452 tulajdoni hányadban. Az ingatlan természetben 2120 Dunakeszi, Repülőtéri út 1. szám alatt található, amelyen jelenleg is használat alatt álló portaépület áll.
Jelentkezési és feltöltési határidő:
Pályázat kezdete:
Pályázat vége:
Becsérték:
Minimálár:
Ügyszám:
EÉR azonosító:
Invalid date
2015.05.01 - 08:01
2015.05.19 - 08:01
Nettó 170 000 Ft
Nettó — Ft
11.Fpk.13-13-001793
P24905

Bírálati szempontok, feltételek:

Felszámoló adatai

Cégnév:
Rose Consulting Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely:
1013 Budapest, Roham utca 3..
Cégjegyzékszám:
01-09-171226

Adós adatai

Cégnév:
Alami Kereskedelmi és Ipari Kft. f.a. "f.a."
Székhely:
2120 Dunakeszi, Repülőtéri út 1.
Cégjegyzékszám:
13-09-096006

Dokumentumok

2015.05.19 - 11:57
A pályázat eredménytelen

Pályázati Közlemény

Eredménytelen a(z) 11.Fpk.13-13-001793 ügyszámú nyilvános pályázat, a Rose Consulting Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-171226, székhely: 1013 Budapest, Roham utca 3.., levelezési cím: 1013 Budapest, Roham utca 3..) felszámoló által a Alami Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 13-09-096006, székhely: 2120 Dunakeszi, Repülőtéri út 1.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Az eredménytelenség indoka: nem érkezett ajánlat
A meghirdetett ingatlan második alkalommal került pályázati kiírásra. Tekintettel arra, hogy vételi ajánlat benyújtására nem került sor, felszámoló szervezetünk az újabb hirdetést nem a Cégközlönyben teszi közzé annak költsége miatt.

Az értékesítő az alábbi tájékoztatást adja:
2015.05.19 - 08:01
A pályázat véget ért

Pályázati Közlemény

Lezárult a(z) 11.Fpk.13-13-001793 ügyszámú nyilvános pályázat 2015. május 19. 08 óra 01 perckor, a Rose Consulting Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-171226, székhely: 1013 Budapest, Roham utca 3.., levelezési cím: 1013 Budapest, Roham utca 3..) felszámoló által a Alami Kft. „f.a.” (cégjegyzékszám / nyilvántartási szám: 13-09-096006, székhely: 2120 Dunakeszi, Repülőtéri út 1.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.

2015.05.01 - 08:01
A pályázat megkezdődött

Pályázati Közlemény

Megkezdődött a 11.Fpk.13-13-001793 ügyszámú nyilvános pályázat 2015. május 1. 08 óra 01 perckor, a Rose Consulting Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-171226, székhely: 1013 Budapest, Roham utca 3.., levelezési cím: 1013 Budapest, Roham utca 3..) felszámoló által a Alami Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 13-09-096006, székhely: 2120 Dunakeszi, Repülőtéri út 1.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Ajánlatát megteheti a pályázat oldalán: https://eer.gov.hu/palyazat/P24905.
2015.04.16 - 16:07
A pályázat meghirdetve

Pályázati Hirdetmény

A(z) Rose Consulting Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-171226, székhely: 1013 Budapest, Roham utca 3.., levelezési cím: 1013 Budapest, Roham utca 3..), mint a(z) Alami Kft. „f.a” (cégjegyzékszám: 13-09-096006, székhely: 2120 Dunakeszi, Repülőtéri út 1.) Pest Megyei Bíróság 11.Fpk.13-13-001793. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2015. február 12. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingatlanát.

A pályázat adatai:
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be:
https://eer.gov.hu/palyazat/P24905
A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja:
2015. május 1. 08 óra 01 perc
A pályázatok benyújtásának határideje:
2015. május 19. 08 óra 01 perc

Ajánlati biztosíték összege: 8 500 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: A pályázaton való részvétel feltétele a fent meghatározott összegű bánatpénz befizetése a Rose Consulting Kft. UniCredit Bank-nál vezetett 10918001-00000038-80860032. számú bankszámlájára a pályázat benyújtásakor az EÉR-ben.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: Átutaláskor a közleménybe kérjük feltüntetni: Alami - bánatpénz.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

Dunakeszi 2942/16 hrsz.-ú ”kivett üzem” megnevezésű 452m2 alapterületű ingatlan 35/452 tulajdoni hányadban. Az ingatlan természetben 2120 Dunakeszi, Repülőtéri út 1. szám alatt található, amelyen jelenleg is használat alatt álló portaépület áll.

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) irányára összesen: 170 000 forint.


1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: kivett üzem

Típus:
ipari ingatlan
Területe:
452 m²
Állapota:
átlagos
Közművesítettség foka:
teljesen közművesített
Tehermentes:
nem
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad:
35/452

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Település neve (ahol az ingatlan fekszik):
Dunakeszi
Ingatlan fekvése:
belterület
Helyrajzi szám:
2942/16
Ingatlan postai címe:
2120 Dunakeszi, Repülőtéri út 1.
Művelési ág:
kivett üzem
Területnagyság:
452 m²
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.):
kivett üzem

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

Tulajdonos neve, címe:
Alami Kft. f.a.

Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): végrehajtási jogok, földmérési jelek elhelyezését biztosító használati jog

Ingatlan állapota: átlagos

Az ingatlan(ok) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: A meghirdetett ingatlan pályázat benyújtási határidő előtti pénteki napon 14 és 15 óra között megtekinthető.

Vételár megfizetésének módja, határideje: A bánatpénzen felüli teljes vételár összegének megfizetése banki átutalással történik a szerződéskötést követő 15 napon belül egy összegben, részletfizetési lehetőség nincs. A vételár megfizetésén kívül pályázóknak egyéb kötelezettség átvállalására, vagy teljesítésére nem kell ajánlatot tennie.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: A pályázatok értékelésétől számított 30 napon belül kerül sor az adásvételi-szerződés megkötésére.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: A teljes vételár kiegyenlítését követő 8 napon belül Vevőnek birtokba kell vennie a ingatlan illetőséget.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: A felszámolóbiztos a legmagasabb vételár elérése alapján bírálja el a pályázatokat, az érvényes pályázatok közül a legmagasabb ajánlati árat kínálót választja legkedvezőbbnek.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: A felszámoló az elektronikus értékesítés érvényességének és eredményességének megállapítását követően a nyertes ajánlatot bemutatja az elővásárlási joggal rendelkezőnek, az őket megillető sorrendben, annak érdekében, hogy nyilatkozzanak: kívánnak-e élni elővásárlási jogukkal. A nyilatkozat tételre az értesítő levél kézhezvételétől számítva 10 nap áll rendelkezésre az elővásárlási joggal rendelkezőnek.

Az ajánlatoknak tartalmazniuk kell: a pályázó nevét, székhelyét, hatályos cégkivonatát, telefonszámát, a cégjegyzésre jogosult vezető tisztségviselő(k) aláírási címpéldányát, a megajánlott nettó vételárat, valamint a következő nyilatkozatokat:

- nyilatkozatot arról, hogy az ajánlattevő 60 napos ajánlati kötöttséget vállal,
- nyilatkozat arról, hogy a tenderfüzetben meghatározott tartalommal adásvételi szerződést köt a felszámolóbiztos által később megjelölt időpontban,
- nyilatkozatot arról, hogy a vételár kiegyenlítését követő 8 napon belül birtokba veszi a ingatlant,
- nyilatkozat, hogy sikertelen pályázat esetén, milyen bankszámlaszámra várja a bánatpénzt visszautalni,
- nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a meghirdetett ingókat pályázó megtekintette, annak állapotát megismerte
- kellékszavatosság, garanciális igény érvényesítésének kizárásáról szóló nyilatkozat

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P24905/tetelek.pdf

A fenti vagyontárgyról készített részletes tender füzet megvásárolható az alábbi oldalon: https://eer.gov.hu/palyazat/P24905#tenderfuzet

Kérdések és válaszok

Ehhez az eljáráshoz még nem érkeztek kérdések.