Eljárás részletei

Raimann faipari adagoló berendezés
0 tétel

Pályázat - Dráva Faipari Művek Kft. "felszámolás alatt"

Eredménytelenítés ideje
Invalid date
Az eredménytelenítés oka: nincs ajánlat
Intézkedés: az értékesítő megteszi az intézkedéseket a megismételt értékesítés érdekében, az újabb értékesítési hirdetmény az előző hirdetmény ügyszámán kerül közzétételre.
Indoklás: nem érkezett ajánlat
Kérjük tekintse meg a közleményt.

A PÁLYÁZAT EREDMÉNYTELEN

Ismertető

Raimann faipari adagoló berendezés
Jelentkezési és feltöltési határidő:
Pályázat kezdete:
Pályázat vége:
Becsérték:
Minimálár:
Ügyszám:
EÉR azonosító:
Invalid date
2015.05.04 - 10:00
2015.05.20 - 11:00
Nettó 500 000 Ft
Nettó — Ft
8.Fpk.01-10-005853
P24890

Bírálati szempontok, feltételek:

Felszámoló adatai

Cégnév:
CASH & LIMES Vagyonkezelő és Felszámoló Zártkörűen működő Részvénytársaság
Székhely:
1146 Budapest, Cházár András utca 9..
Cégjegyzékszám:
01-10-043611

Adós adatai

Cégnév:
Dráva Faipari Művek Kft. "f.a."
Székhely:
1117 Budapest, Hunyadi JÁnos út 3.
Cégjegyzékszám:
01-09-935929

Dokumentumok

2015.05.20 - 12:33
A pályázat eredménytelen

Pályázati Közlemény

Eredménytelen a(z) 8.Fpk.01-10-005853 ügyszámú nyilvános pályázat, a Cash & Limes Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-043611, székhely: 1146 Budapest, Cházár András utca 9.., levelezési cím: 1146 Budapest, Cházár András utca 9..) felszámoló által a Dráva Faipari Művek Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 01-09-935929, székhely: 1117 Budapest, Hunyadi JÁnos út 3.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Az eredménytelenség indoka: nem érkezett ajánlat
nem érkezett ajánlat

Az értékesítő az alábbi tájékoztatást adja:
Megteszi az intézkedéseket a megismételt értékesítés érdekében, az újabb értékesítési hirdetmény az előző hirdetmény ügyszámán kerül közzétételre.
2015.05.20 - 11:00
A pályázat véget ért

Pályázati Közlemény

Lezárult a(z) 8.Fpk.01-10-005853 ügyszámú nyilvános pályázat 2015. május 20. 11 óra 00 perckor, a Cash & Limes Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-043611, székhely: 1146 Budapest, Cházár András utca 9.., levelezési cím: 1146 Budapest, Cházár András utca 9..) felszámoló által a Dráva Faipari Művek Kft. „f.a.” (cégjegyzékszám / nyilvántartási szám: 01-09-935929, székhely: 1117 Budapest, Hunyadi JÁnos út 3.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.

2015.05.04 - 10:00
A pályázat megkezdődött

Pályázati Közlemény

Megkezdődött a 8.Fpk.01-10-005853 ügyszámú nyilvános pályázat 2015. május 4. 10 óra 00 perckor, a Cash & Limes Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-043611, székhely: 1146 Budapest, Cházár András utca 9.., levelezési cím: 1146 Budapest, Cházár András utca 9..) felszámoló által a Dráva Faipari Művek Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 01-09-935929, székhely: 1117 Budapest, Hunyadi JÁnos út 3.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Ajánlatát megteheti a pályázat oldalán: https://eer.gov.hu/palyazat/P24890.
2015.04.16 - 16:00
A pályázat meghirdetve

Pályázati Hirdetmény

A(z) Cash & Limes Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-043611, székhely: 1146 Budapest, Cházár András utca 9.., levelezési cím: 1146 Budapest, Cházár András utca 9..), mint a(z) Dráva Faipari Művek Kft. „f.a” (cégjegyzékszám: 01-09-935929, székhely: 1117 Budapest, Hunyadi JÁnos út 3.) Fővárosi Törvényszék 8.Fpk.01-10-005853/9. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2010. szeptember 21. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingóságát.

A pályázat adatai:
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be:
https://eer.gov.hu/palyazat/P24890
A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja:
2015. május 4. 10 óra 00 perc
A pályázatok benyújtásának határideje:
2015. május 20. 11 óra 00 perc

Ajánlati biztosíték összege: 25 000 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: A bánatpénz összege: a meghirdetett irányárnak tételenként legalább 5 %-a, összesen 25.000 Ft, az adós társaság Unicredit Bank Zrt.-nél vezetett 10918001-00000102-51750003 fizetendő, a közleményben kérjük feltüntetni: ”pályázati bánatpénz”
Határideje a pályázat beadásával egyidőben

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: A nyertes pályázó által fizetett biztosíték (bánatpénz) a vételár részér képezi, míg a többi pályázó befizetett ajánlati biztosítékát a pályázat kiértékelését követő 8 munkanapon belül a kiíró visszafizeti.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

Raimann faipari adagoló berendezés

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) irányára összesen: 500 000 forint.


Az ingóság megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: A meghirdetett vagyonelemek megtekinthetők telefonon történő egyeztetés után (tel.: 06 (1) 887-4964, FAX: 06 (1) 887-4951) munkanapokon 9-15 óra között, az DRÁVA Faipari Művek Kft.”f.a.” Marjasné Endrédi Zsuzsanna felszámolóbiztosánál.

Vételár megfizetésének módja, határideje: Az adásvételi szerződés megkötésére az eredményhirdetést követő 30 napon belül kerül sor. A nyertes pályázó által fizetett biztosíték (bánatpénz) a vételár részér képezi, míg a többi pályázó befizetett ajánlati biztosítékát a pályázat kiértékelését követő 8 munkanapon belül a kiíró visszafizeti.
A szerződéskötés feltétele, hogy a nyertes pályázó igazolja a 17/2014.(II.03.) Korm. rendelet 6.§(1) bekezdés b) pontja szerinti jutalék EÉR működtető részére történő megfizetését.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: Az adásvételi szerződés megkötésére az eredményhirdetést követő 30 napon belül kerül sor. A nyertes pályázó által fizetett biztosíték (bánatpénz) a vételár részér képezi, míg a többi pályázó befizetett ajánlati biztosítékát a pályázat kiértékelését követő 8 munkanapon belül a kiíró visszafizeti.
A szerződéskötés feltétele, hogy a nyertes pályázó igazolja a 17/2014.(II.03.) Korm. rendelet 6.§(1) bekezdés b) pontja szerinti jutalék EÉR működtető részére történő megfizetését.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: teljes vételár megfizetését követő 5 munkanapon belül

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: - a pályázó főbb adatainak bemutatása,- ajánlott tételes nettó vételár, (áfa összeg) és a fizetési feltételek egyértelmű meghatározása,- vételár fedezetigazolása (banki fedezetigazolás, garancia, hitelígérvény vagy letéteményes ügyvéd által igazolt ügyvédi letét) a vételárnak a szerződéskötést követő három napon belül ki nem fizetendő részére,- a befizetés bizonylatát másolatban kérjük a pályázati anyaghoz mellékelni, - legalább 90 nap ajánlati kötöttség vállalása, - vételár átutalással történő megfizetésének vállalása a szerződéskötést követő 30 napon belül, részletfizetésre nincs lehetőség,- jogi személy vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaság esetén egy hónapnál nem régebbi cégkivonatA pályázónak a vételárfizetésen kívül egyéb kötelezettség átvállalására, vagy teljesítésére nem kell ajánlatot tennie. Az érvényesen benyújtott pályázatok közül nyertes, a legmagasabb vételárat kínáló pályázó, aki a szerződéskötést követő 3 napon belül vállalja a teljes vételár megfizetését.A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be.A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja: 2015. április 24.-től 10 órátólA pályázatok benyújtásának határideje: 2015. május 12. 11 óráigAz értékesítő az elektronikus érétkesítés érvényességének megállapításáról, vagy pedig érvénytelenné illetőleg eredménytelenné nyilvánításáról közleményt tesz közzé az EÉR internetes felületen.A nyertes pályázó vállalja a licitindítási díj megfizetését.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: A felszámoló a pályázatot megfelelő ajánlat hiányában eredménytelennek nyilváníthatja, és új pályázatot írhat ki. Több megfelelő, azonos értékű (a vételár vonatkozásában legfeljebb 10%-kal eltérő) pályázat esetén az ajánlattevők között nyilvános ártárgyalás megtartására kerül sor, melynek feltételeit az ártárgyalás megkezdését megelőzően a részvevőkkel a felszámoló ismerteti. (Cstv. 49/A§(4) bekezdés)

Amennyiben nem érkezik a pályázati feltételeknek megfelelő, érvényes ajánlat, az egyes vagyoni elemekre, vagyontárgyakra vonatkozóan egy külön értékesítési hirdetésnél lehet majd ajánlatot tenni.
A felszámoló az elektronikus értékesítés érvényességének és eredményességének megállapítását követően a nyertes ajánlatot bemutatja az elővásárlási joggal rendelkezőknek, az őket megillető sorrendben, annak érdekében, hogy nyilatkozzanak: kívánnak-e élni elővásárlási jogukkal.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P24890/tetelek.pdf

Kérdések és válaszok

Ehhez az eljáráshoz még nem érkeztek kérdések.

Ismertető

Raimann faipari adagoló berendezés
Jelentkezési és feltöltési határidő:
Pályázat kezdete:
Pályázat vége:
Becsérték:
Minimálár:
Ügyszám:
EÉR azonosító:
Invalid date
2015.05.04 - 10:00
2015.05.20 - 11:00
Nettó 500 000 Ft
Nettó — Ft
8.Fpk.01-10-005853
P24890

Bírálati szempontok, feltételek:

Felszámoló adatai

Cégnév:
CASH & LIMES Vagyonkezelő és Felszámoló Zártkörűen működő Részvénytársaság
Székhely:
1146 Budapest, Cházár András utca 9..
Cégjegyzékszám:
01-10-043611

Adós adatai

Cégnév:
Dráva Faipari Művek Kft. "f.a."
Székhely:
1117 Budapest, Hunyadi JÁnos út 3.
Cégjegyzékszám:
01-09-935929

Dokumentumok

2015.05.20 - 12:33
A pályázat eredménytelen

Pályázati Közlemény

Eredménytelen a(z) 8.Fpk.01-10-005853 ügyszámú nyilvános pályázat, a Cash & Limes Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-043611, székhely: 1146 Budapest, Cházár András utca 9.., levelezési cím: 1146 Budapest, Cházár András utca 9..) felszámoló által a Dráva Faipari Művek Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 01-09-935929, székhely: 1117 Budapest, Hunyadi JÁnos út 3.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Az eredménytelenség indoka: nem érkezett ajánlat
nem érkezett ajánlat

Az értékesítő az alábbi tájékoztatást adja:
Megteszi az intézkedéseket a megismételt értékesítés érdekében, az újabb értékesítési hirdetmény az előző hirdetmény ügyszámán kerül közzétételre.
2015.05.20 - 11:00
A pályázat véget ért

Pályázati Közlemény

Lezárult a(z) 8.Fpk.01-10-005853 ügyszámú nyilvános pályázat 2015. május 20. 11 óra 00 perckor, a Cash & Limes Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-043611, székhely: 1146 Budapest, Cházár András utca 9.., levelezési cím: 1146 Budapest, Cházár András utca 9..) felszámoló által a Dráva Faipari Művek Kft. „f.a.” (cégjegyzékszám / nyilvántartási szám: 01-09-935929, székhely: 1117 Budapest, Hunyadi JÁnos út 3.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.

2015.05.04 - 10:00
A pályázat megkezdődött

Pályázati Közlemény

Megkezdődött a 8.Fpk.01-10-005853 ügyszámú nyilvános pályázat 2015. május 4. 10 óra 00 perckor, a Cash & Limes Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-043611, székhely: 1146 Budapest, Cházár András utca 9.., levelezési cím: 1146 Budapest, Cházár András utca 9..) felszámoló által a Dráva Faipari Művek Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 01-09-935929, székhely: 1117 Budapest, Hunyadi JÁnos út 3.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Ajánlatát megteheti a pályázat oldalán: https://eer.gov.hu/palyazat/P24890.
2015.04.16 - 16:00
A pályázat meghirdetve

Pályázati Hirdetmény

A(z) Cash & Limes Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-043611, székhely: 1146 Budapest, Cházár András utca 9.., levelezési cím: 1146 Budapest, Cházár András utca 9..), mint a(z) Dráva Faipari Művek Kft. „f.a” (cégjegyzékszám: 01-09-935929, székhely: 1117 Budapest, Hunyadi JÁnos út 3.) Fővárosi Törvényszék 8.Fpk.01-10-005853/9. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2010. szeptember 21. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingóságát.

A pályázat adatai:
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be:
https://eer.gov.hu/palyazat/P24890
A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja:
2015. május 4. 10 óra 00 perc
A pályázatok benyújtásának határideje:
2015. május 20. 11 óra 00 perc

Ajánlati biztosíték összege: 25 000 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: A bánatpénz összege: a meghirdetett irányárnak tételenként legalább 5 %-a, összesen 25.000 Ft, az adós társaság Unicredit Bank Zrt.-nél vezetett 10918001-00000102-51750003 fizetendő, a közleményben kérjük feltüntetni: ”pályázati bánatpénz”
Határideje a pályázat beadásával egyidőben

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: A nyertes pályázó által fizetett biztosíték (bánatpénz) a vételár részér képezi, míg a többi pályázó befizetett ajánlati biztosítékát a pályázat kiértékelését követő 8 munkanapon belül a kiíró visszafizeti.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

Raimann faipari adagoló berendezés

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) irányára összesen: 500 000 forint.


Az ingóság megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: A meghirdetett vagyonelemek megtekinthetők telefonon történő egyeztetés után (tel.: 06 (1) 887-4964, FAX: 06 (1) 887-4951) munkanapokon 9-15 óra között, az DRÁVA Faipari Művek Kft.”f.a.” Marjasné Endrédi Zsuzsanna felszámolóbiztosánál.

Vételár megfizetésének módja, határideje: Az adásvételi szerződés megkötésére az eredményhirdetést követő 30 napon belül kerül sor. A nyertes pályázó által fizetett biztosíték (bánatpénz) a vételár részér képezi, míg a többi pályázó befizetett ajánlati biztosítékát a pályázat kiértékelését követő 8 munkanapon belül a kiíró visszafizeti.
A szerződéskötés feltétele, hogy a nyertes pályázó igazolja a 17/2014.(II.03.) Korm. rendelet 6.§(1) bekezdés b) pontja szerinti jutalék EÉR működtető részére történő megfizetését.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: Az adásvételi szerződés megkötésére az eredményhirdetést követő 30 napon belül kerül sor. A nyertes pályázó által fizetett biztosíték (bánatpénz) a vételár részér képezi, míg a többi pályázó befizetett ajánlati biztosítékát a pályázat kiértékelését követő 8 munkanapon belül a kiíró visszafizeti.
A szerződéskötés feltétele, hogy a nyertes pályázó igazolja a 17/2014.(II.03.) Korm. rendelet 6.§(1) bekezdés b) pontja szerinti jutalék EÉR működtető részére történő megfizetését.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: teljes vételár megfizetését követő 5 munkanapon belül

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: - a pályázó főbb adatainak bemutatása,- ajánlott tételes nettó vételár, (áfa összeg) és a fizetési feltételek egyértelmű meghatározása,- vételár fedezetigazolása (banki fedezetigazolás, garancia, hitelígérvény vagy letéteményes ügyvéd által igazolt ügyvédi letét) a vételárnak a szerződéskötést követő három napon belül ki nem fizetendő részére,- a befizetés bizonylatát másolatban kérjük a pályázati anyaghoz mellékelni, - legalább 90 nap ajánlati kötöttség vállalása, - vételár átutalással történő megfizetésének vállalása a szerződéskötést követő 30 napon belül, részletfizetésre nincs lehetőség,- jogi személy vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaság esetén egy hónapnál nem régebbi cégkivonatA pályázónak a vételárfizetésen kívül egyéb kötelezettség átvállalására, vagy teljesítésére nem kell ajánlatot tennie. Az érvényesen benyújtott pályázatok közül nyertes, a legmagasabb vételárat kínáló pályázó, aki a szerződéskötést követő 3 napon belül vállalja a teljes vételár megfizetését.A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be.A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja: 2015. április 24.-től 10 órátólA pályázatok benyújtásának határideje: 2015. május 12. 11 óráigAz értékesítő az elektronikus érétkesítés érvényességének megállapításáról, vagy pedig érvénytelenné illetőleg eredménytelenné nyilvánításáról közleményt tesz közzé az EÉR internetes felületen.A nyertes pályázó vállalja a licitindítási díj megfizetését.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: A felszámoló a pályázatot megfelelő ajánlat hiányában eredménytelennek nyilváníthatja, és új pályázatot írhat ki. Több megfelelő, azonos értékű (a vételár vonatkozásában legfeljebb 10%-kal eltérő) pályázat esetén az ajánlattevők között nyilvános ártárgyalás megtartására kerül sor, melynek feltételeit az ártárgyalás megkezdését megelőzően a részvevőkkel a felszámoló ismerteti. (Cstv. 49/A§(4) bekezdés)

Amennyiben nem érkezik a pályázati feltételeknek megfelelő, érvényes ajánlat, az egyes vagyoni elemekre, vagyontárgyakra vonatkozóan egy külön értékesítési hirdetésnél lehet majd ajánlatot tenni.
A felszámoló az elektronikus értékesítés érvényességének és eredményességének megállapítását követően a nyertes ajánlatot bemutatja az elővásárlási joggal rendelkezőknek, az őket megillető sorrendben, annak érdekében, hogy nyilatkozzanak: kívánnak-e élni elővásárlási jogukkal.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P24890/tetelek.pdf

Kérdések és válaszok

Ehhez az eljáráshoz még nem érkeztek kérdések.