Eljárás részletei

Renault S 140.08 tehergépjármű
0 tétel

Pályázat - Péter és Gönczi Kft. "felszámolás alatt"

Eredménytelenítés ideje
Invalid date
Az eredménytelenítés oka: nincs ajánlat
Intézkedés: az értékesítő megteszi az intézkedéseket a megismételt értékesítés érdekében, az újabb értékesítési hirdetmény az előző hirdetmény ügyszámán kerül közzétételre.
Indoklás: nincs ajánlat
Kérjük tekintse meg a közleményt.

A PÁLYÁZAT EREDMÉNYTELEN

Ismertető

Tehergépkocsi: rendszáma: KRN-364, Renault S 140.08 tehergépkocsi
Jelentkezési és feltöltési határidő:
Pályázat kezdete:
Pályázat vége:
Becsérték:
Minimálár:
Ügyszám:
EÉR azonosító:
Invalid date
2015.05.04 - 10:00
2015.05.30 - 11:00
Nettó 600 000 Ft
Nettó — Ft
1.Fpk.01-09-010404
P24883

Bírálati szempontok, feltételek:

Felszámoló adatai

Cégnév:
CASH & LIMES Vagyonkezelő és Felszámoló Zártkörűen működő Részvénytársaság
Székhely:
1146 Budapest, Cházár András utca 9..
Cégjegyzékszám:
01-10-043611

Adós adatai

Cégnév:
Péter és Gönczi Kft. "f.a."
Székhely:
2724 Újlengyel, Határ út 12.
Cégjegyzékszám:
13-09-144066

Dokumentumok

2015.07.20 - 13:56
A pályázat eredménytelen

Pályázati Közlemény

Eredménytelen a(z) 1.Fpk.01-09-010404 ügyszámú nyilvános pályázat, a Cash & Limes Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-043611, székhely: 1146 Budapest, Cházár András utca 9.., levelezési cím: 1146 Budapest, Cházár András utca 9..) felszámoló által a Péter és Gönczi Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 13-09-144066, székhely: 2724 Újlengyel, Határ út 12.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Az eredménytelenség indoka: nem érkezett ajánlat
nincs ajánlat

Az értékesítő az alábbi tájékoztatást adja:
Megteszi az intézkedéseket a megismételt értékesítés érdekében, az újabb értékesítési hirdetmény az előző hirdetmény ügyszámán kerül közzétételre.
2015.05.30 - 11:00
A pályázat véget ért

Pályázati Közlemény

Lezárult a(z) 1.Fpk.01-09-010404 ügyszámú nyilvános pályázat 2015. május 30. 11 óra 00 perckor, a Cash & Limes Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-043611, székhely: 1146 Budapest, Cházár András utca 9.., levelezési cím: 1146 Budapest, Cházár András utca 9..) felszámoló által a Péter és Gönczi Kft. „f.a.” (cégjegyzékszám / nyilvántartási szám: 13-09-144066, székhely: 2724 Újlengyel, Határ út 12.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.

2015.05.04 - 10:00
A pályázat megkezdődött

Pályázati Közlemény

Megkezdődött a 1.Fpk.01-09-010404 ügyszámú nyilvános pályázat 2015. május 4. 10 óra 00 perckor, a Cash & Limes Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-043611, székhely: 1146 Budapest, Cházár András utca 9.., levelezési cím: 1146 Budapest, Cházár András utca 9..) felszámoló által a Péter és Gönczi Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 13-09-144066, székhely: 2724 Újlengyel, Határ út 12.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Ajánlatát megteheti a pályázat oldalán: https://eer.gov.hu/palyazat/P24883.
2015.04.16 - 15:49
A pályázat meghirdetve

Pályázati Hirdetmény

A(z) Cash & Limes Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-043611, székhely: 1146 Budapest, Cházár András utca 9.., levelezési cím: 1146 Budapest, Cházár András utca 9..), mint a(z) Péter és Gönczi Kft. „f.a” (cégjegyzékszám: 13-09-144066, székhely: 2724 Újlengyel, Határ út 12.) Fővárosi Törvényszék 1.Fpk.01-09-010404/16. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2011. július 18. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingóságát.

A pályázat adatai:
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be:
https://eer.gov.hu/palyazat/P24883
A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja:
2015. május 4. 10 óra 00 perc
A pályázatok benyújtásának határideje:
2015. május 30. 11 óra 00 perc

Ajánlati biztosíték összege: 30 000 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: A bánatpénz összege: a meghirdetett irányárnak tételenként legalább 5 %-a, összesen 30.000 Ft, az adós társaság Unicredit Bank Zrt.-nél vezetett 10918001-00000117-55890000 fizetendő, a közleményben kérjük feltüntetni: ”pályázati bánatpénz”.
A pályázat beadásával egyidőben

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: A nyertes pályázó által fizetett biztosíték (bánatpénz) a vételár részér képezi, míg a többi pályázó befizetett ajánlati biztosítékát a pályázat kiértékelését követő 8 munkanapon belül a kiíró visszafizeti.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

Tehergépkocsi: rendszáma: KRN-364, Renault S 140.08 tehergépkocsi

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) irányára összesen: 600 000 forint.


Az ingóság megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: A meghirdetett vagyonelemek megtekinthetők telefonon történő egyeztetés után (tel.: 06 (1) 887-4964, FAX: 06 (1) 887-4951) munkanapokon 9-15 óra között, az Péter és Gönczi Kft. „f.a.” Marjasné Endrédi Zsuzsanna felszámolóbiztosánál.

Vételár megfizetésének módja, határideje: Az adásvételi szerződés megkötésére az eredményhirdetést követő 30 napon belül kerül sor. A nyertes pályázó által fizetett biztosíték (bánatpénz) a vételár részér képezi, míg a többi pályázó befizetett ajánlati biztosítékát a pályázat kiértékelését követő 8 munkanapon belül a kiíró visszafizeti.
A szerződéskötés feltétele, hogy a nyertes pályázó igazolja a 17/2014.(II.03.) Korm. rendelet 6.§(1) bekezdés b) pontja szerinti jutalék EÉR működtető részére történő megfizetését.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: Az adásvételi szerződés megkötésére az eredményhirdetést követő 30 napon belül kerül sor

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: A vételár megfizetését követő 5 munkanapon belül

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: - a pályázó főbb adatainak bemutatása,- ajánlott tételes nettó vételár, (áfa összeg) és a fizetési feltételek egyértelmű meghatározása,- vételár fedezetigazolása (banki fedezetigazolás, garancia, hitelígérvény vagy letéteményes ügyvéd által igazolt ügyvédi letét) a vételárnak a szerződéskötést követő három napon belül ki nem fizetendő részére,- a befizetés bizonylatát másolatban kérjük a pályázati anyaghoz mellékelni, - legalább 90 nap ajánlati kötöttség vállalása, - vételár átutalással történő megfizetésének vállalása a szerződéskötést követő 30 napon belül, részletfizetésre nincs lehetőség,- jogi személy vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaság esetén egy hónapnál nem régebbi cégkivonatA pályázónak a vételárfizetésen kívül egyéb kötelezettség átvállalására, vagy teljesítésére nem kell ajánlatot tennie. Az érvényesen benyújtott pályázatok közül nyertes, a legmagasabb vételárat kínáló pályázó, aki a szerződéskötést követő 3 napon belül vállalja a teljes vételár megfizetését.A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be.Az értékesítő az elektronikus érétkesítés érvényességének megállapításáról, vagy pedig érvénytelenné illetőleg eredménytelenné nyilvánításáról közleményt tesz közzé az EÉR internetes felületen.A nyertes pályázó vállalja a licitindítási díj megfizetését.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: A felszámoló a pályázatot megfelelő ajánlat hiányában eredménytelennek nyilváníthatja, és új pályázatot írhat ki. Több megfelelő, azonos értékű (a vételár vonatkozásában legfeljebb 10%-kal eltérő) pályázat esetén az ajánlattevők között nyilvános ártárgyalás megtartására kerül sor, melynek feltételeit az ártárgyalás megkezdését megelőzően a részvevőkkel a felszámoló ismerteti. (Cstv. 49/A§(4) bekezdés)

Amennyiben nem érkezik a pályázati feltételeknek megfelelő, érvényes ajánlat, az egyes vagyoni elemekre, vagyontárgyakra vonatkozóan egy külön értékesítési hirdetésnél lehet majd ajánlatot tenni.
A felszámoló az elektronikus értékesítés érvényességének és eredményességének megállapítását követően a nyertes ajánlatot bemutatja az elővásárlási joggal rendelkezőknek, az őket megillető sorrendben, annak érdekében, hogy nyilatkozzanak: kívánnak-e élni elővásárlási jogukkal.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P24883/tetelek.pdf

Kérdések és válaszok

Ehhez az eljáráshoz még nem érkeztek kérdések.

Ismertető

Tehergépkocsi: rendszáma: KRN-364, Renault S 140.08 tehergépkocsi
Jelentkezési és feltöltési határidő:
Pályázat kezdete:
Pályázat vége:
Becsérték:
Minimálár:
Ügyszám:
EÉR azonosító:
Invalid date
2015.05.04 - 10:00
2015.05.30 - 11:00
Nettó 600 000 Ft
Nettó — Ft
1.Fpk.01-09-010404
P24883

Bírálati szempontok, feltételek:

Felszámoló adatai

Cégnév:
CASH & LIMES Vagyonkezelő és Felszámoló Zártkörűen működő Részvénytársaság
Székhely:
1146 Budapest, Cházár András utca 9..
Cégjegyzékszám:
01-10-043611

Adós adatai

Cégnév:
Péter és Gönczi Kft. "f.a."
Székhely:
2724 Újlengyel, Határ út 12.
Cégjegyzékszám:
13-09-144066

Dokumentumok

2015.07.20 - 13:56
A pályázat eredménytelen

Pályázati Közlemény

Eredménytelen a(z) 1.Fpk.01-09-010404 ügyszámú nyilvános pályázat, a Cash & Limes Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-043611, székhely: 1146 Budapest, Cházár András utca 9.., levelezési cím: 1146 Budapest, Cházár András utca 9..) felszámoló által a Péter és Gönczi Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 13-09-144066, székhely: 2724 Újlengyel, Határ út 12.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Az eredménytelenség indoka: nem érkezett ajánlat
nincs ajánlat

Az értékesítő az alábbi tájékoztatást adja:
Megteszi az intézkedéseket a megismételt értékesítés érdekében, az újabb értékesítési hirdetmény az előző hirdetmény ügyszámán kerül közzétételre.
2015.05.30 - 11:00
A pályázat véget ért

Pályázati Közlemény

Lezárult a(z) 1.Fpk.01-09-010404 ügyszámú nyilvános pályázat 2015. május 30. 11 óra 00 perckor, a Cash & Limes Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-043611, székhely: 1146 Budapest, Cházár András utca 9.., levelezési cím: 1146 Budapest, Cházár András utca 9..) felszámoló által a Péter és Gönczi Kft. „f.a.” (cégjegyzékszám / nyilvántartási szám: 13-09-144066, székhely: 2724 Újlengyel, Határ út 12.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.

2015.05.04 - 10:00
A pályázat megkezdődött

Pályázati Közlemény

Megkezdődött a 1.Fpk.01-09-010404 ügyszámú nyilvános pályázat 2015. május 4. 10 óra 00 perckor, a Cash & Limes Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-043611, székhely: 1146 Budapest, Cházár András utca 9.., levelezési cím: 1146 Budapest, Cházár András utca 9..) felszámoló által a Péter és Gönczi Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 13-09-144066, székhely: 2724 Újlengyel, Határ út 12.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Ajánlatát megteheti a pályázat oldalán: https://eer.gov.hu/palyazat/P24883.
2015.04.16 - 15:49
A pályázat meghirdetve

Pályázati Hirdetmény

A(z) Cash & Limes Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-043611, székhely: 1146 Budapest, Cházár András utca 9.., levelezési cím: 1146 Budapest, Cházár András utca 9..), mint a(z) Péter és Gönczi Kft. „f.a” (cégjegyzékszám: 13-09-144066, székhely: 2724 Újlengyel, Határ út 12.) Fővárosi Törvényszék 1.Fpk.01-09-010404/16. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2011. július 18. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingóságát.

A pályázat adatai:
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be:
https://eer.gov.hu/palyazat/P24883
A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja:
2015. május 4. 10 óra 00 perc
A pályázatok benyújtásának határideje:
2015. május 30. 11 óra 00 perc

Ajánlati biztosíték összege: 30 000 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: A bánatpénz összege: a meghirdetett irányárnak tételenként legalább 5 %-a, összesen 30.000 Ft, az adós társaság Unicredit Bank Zrt.-nél vezetett 10918001-00000117-55890000 fizetendő, a közleményben kérjük feltüntetni: ”pályázati bánatpénz”.
A pályázat beadásával egyidőben

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: A nyertes pályázó által fizetett biztosíték (bánatpénz) a vételár részér képezi, míg a többi pályázó befizetett ajánlati biztosítékát a pályázat kiértékelését követő 8 munkanapon belül a kiíró visszafizeti.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

Tehergépkocsi: rendszáma: KRN-364, Renault S 140.08 tehergépkocsi

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) irányára összesen: 600 000 forint.


Az ingóság megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: A meghirdetett vagyonelemek megtekinthetők telefonon történő egyeztetés után (tel.: 06 (1) 887-4964, FAX: 06 (1) 887-4951) munkanapokon 9-15 óra között, az Péter és Gönczi Kft. „f.a.” Marjasné Endrédi Zsuzsanna felszámolóbiztosánál.

Vételár megfizetésének módja, határideje: Az adásvételi szerződés megkötésére az eredményhirdetést követő 30 napon belül kerül sor. A nyertes pályázó által fizetett biztosíték (bánatpénz) a vételár részér képezi, míg a többi pályázó befizetett ajánlati biztosítékát a pályázat kiértékelését követő 8 munkanapon belül a kiíró visszafizeti.
A szerződéskötés feltétele, hogy a nyertes pályázó igazolja a 17/2014.(II.03.) Korm. rendelet 6.§(1) bekezdés b) pontja szerinti jutalék EÉR működtető részére történő megfizetését.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: Az adásvételi szerződés megkötésére az eredményhirdetést követő 30 napon belül kerül sor

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: A vételár megfizetését követő 5 munkanapon belül

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: - a pályázó főbb adatainak bemutatása,- ajánlott tételes nettó vételár, (áfa összeg) és a fizetési feltételek egyértelmű meghatározása,- vételár fedezetigazolása (banki fedezetigazolás, garancia, hitelígérvény vagy letéteményes ügyvéd által igazolt ügyvédi letét) a vételárnak a szerződéskötést követő három napon belül ki nem fizetendő részére,- a befizetés bizonylatát másolatban kérjük a pályázati anyaghoz mellékelni, - legalább 90 nap ajánlati kötöttség vállalása, - vételár átutalással történő megfizetésének vállalása a szerződéskötést követő 30 napon belül, részletfizetésre nincs lehetőség,- jogi személy vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaság esetén egy hónapnál nem régebbi cégkivonatA pályázónak a vételárfizetésen kívül egyéb kötelezettség átvállalására, vagy teljesítésére nem kell ajánlatot tennie. Az érvényesen benyújtott pályázatok közül nyertes, a legmagasabb vételárat kínáló pályázó, aki a szerződéskötést követő 3 napon belül vállalja a teljes vételár megfizetését.A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be.Az értékesítő az elektronikus érétkesítés érvényességének megállapításáról, vagy pedig érvénytelenné illetőleg eredménytelenné nyilvánításáról közleményt tesz közzé az EÉR internetes felületen.A nyertes pályázó vállalja a licitindítási díj megfizetését.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: A felszámoló a pályázatot megfelelő ajánlat hiányában eredménytelennek nyilváníthatja, és új pályázatot írhat ki. Több megfelelő, azonos értékű (a vételár vonatkozásában legfeljebb 10%-kal eltérő) pályázat esetén az ajánlattevők között nyilvános ártárgyalás megtartására kerül sor, melynek feltételeit az ártárgyalás megkezdését megelőzően a részvevőkkel a felszámoló ismerteti. (Cstv. 49/A§(4) bekezdés)

Amennyiben nem érkezik a pályázati feltételeknek megfelelő, érvényes ajánlat, az egyes vagyoni elemekre, vagyontárgyakra vonatkozóan egy külön értékesítési hirdetésnél lehet majd ajánlatot tenni.
A felszámoló az elektronikus értékesítés érvényességének és eredményességének megállapítását követően a nyertes ajánlatot bemutatja az elővásárlási joggal rendelkezőknek, az őket megillető sorrendben, annak érdekében, hogy nyilatkozzanak: kívánnak-e élni elővásárlási jogukkal.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P24883/tetelek.pdf

Kérdések és válaszok

Ehhez az eljáráshoz még nem érkeztek kérdések.