Eljárás részletei

tárgyi eszközök részletezés szerint
0 tétel

Pályázat - SZATMÁRPACK Papíripari, Feldolgozó és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság "felszámolás alatt"

Eredménytelenítés ideje
Invalid date
Az eredménytelenítés oka: nincs ajánlat
Intézkedés: az értékesítő megteszi az intézkedéseket a megismételt értékesítés érdekében, az újabb értékesítési hirdetmény az előző hirdetmény ügyszámán kerül közzétételre.
Indoklás: nem érkezett ajánlat
Kérjük tekintse meg a közleményt.

A PÁLYÁZAT EREDMÉNYTELEN

Ismertető

1 db Papír elvédő gépsor 1 db pántológép 2 db tolókapu 1 db fémkapu 1 db számítógép tartozékokkal, 1 db vízadagoló 1 db vágó és hajtogatógép 1 db ollós emelőkocsi 1 db univerzális seprőgép 1 db ragasztógép, 1 db stancszerszám, 2 garnitúra, kimetszőszerszám,+ kitörők 1 db konyhaszekrény 1 db stancszerszám + kitörők 7 db 1 db stancszerszám +letörőfa 4db A SZATMÁRPACK Papíripari, Feldolgozó és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság „Fa” tárgyi eszközei másodszor kerül nyilvános pályázaton történő értékesítéshez meghirdetésre.
Jelentkezési és feltöltési határidő:
Pályázat kezdete:
Pályázat vége:
Becsérték:
Minimálár:
Ügyszám:
EÉR azonosító:
Invalid date
2015.04.30 - 12:00
2015.05.16 - 12:00
Nettó 29 628 000 Ft
Nettó — Ft
13. Fpk.15-13-000030
P24797

Bírálati szempontok, feltételek:

Felszámoló adatai

Cégnév:
MAROSHOLDING Felszámoló és Szakértő Iroda Kft.
Székhely:
1081 Budapest, Kiss J. utca 5..
Cégjegyzékszám:
01-09-870092

Adós adatai

Cégnév:
SZATMÁRPACK Papíripari, Feldolgozó és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság "f.a."
Székhely:
4461 Nyírtelek, Bethlen G. utca 1.
Cégjegyzékszám:
15 09 065141

Dokumentumok

2015.05.26 - 14:13
A pályázat eredménytelen

Pályázati Közlemény

Eredménytelen a(z) 13. Fpk.15-13-000030 ügyszámú nyilvános pályázat, a Marosholding Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-870092, székhely: 1081 Budapest, Kiss J. utca 5.., levelezési cím: 1081 Budapest, Kiss J. utca 5..) felszámoló által a SZATMÁRPACK Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 15 09 065141, székhely: 4461 Nyírtelek, Bethlen G. utca 1.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Az eredménytelenség indoka: nem érkezett ajánlat
nem érkezett ajánlat

Az értékesítő az alábbi tájékoztatást adja:
Megteszi az intézkedéseket a megismételt értékesítés érdekében, az újabb értékesítési hirdetmény az előző hirdetmény ügyszámán kerül közzétételre.
2015.05.16 - 12:00
A pályázat véget ért

Pályázati Közlemény

Lezárult a(z) 13. Fpk.15-13-000030 ügyszámú nyilvános pályázat 2015. május 16. 12 óra 00 perckor, a Marosholding Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-870092, székhely: 1081 Budapest, Kiss J. utca 5.., levelezési cím: 1081 Budapest, Kiss J. utca 5..) felszámoló által a SZATMÁRPACK Kft. „f.a.” (cégjegyzékszám / nyilvántartási szám: 15 09 065141, székhely: 4461 Nyírtelek, Bethlen G. utca 1.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.

2015.04.30 - 12:00
A pályázat megkezdődött

Pályázati Közlemény

Megkezdődött a 13. Fpk.15-13-000030 ügyszámú nyilvános pályázat 2015. április 30. 12 óra 00 perckor, a Marosholding Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-870092, székhely: 1081 Budapest, Kiss J. utca 5.., levelezési cím: 1081 Budapest, Kiss J. utca 5..) felszámoló által a SZATMÁRPACK Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 15 09 065141, székhely: 4461 Nyírtelek, Bethlen G. utca 1.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Ajánlatát megteheti a pályázat oldalán: https://eer.gov.hu/palyazat/P24797.
2015.04.16 - 15:46
A pályázat meghirdetve

Pályázati Hirdetmény

A(z) Marosholding Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-870092, székhely: 1081 Budapest, Kiss J. utca 5.., levelezési cím: 1081 Budapest, Kiss J. utca 5..), mint a(z) SZATMÁRPACK Kft. „f.a” (cégjegyzékszám: 15 09 065141, székhely: 4461 Nyírtelek, Bethlen G. utca 1.) Nyíregyházi Törvényszék 13. Fpk.15-13-000030/5. . sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2015. április 16. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingóságát.

A pályázat adatai:
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be:
https://eer.gov.hu/palyazat/P24797
A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja:
2015. április 30. 12 óra 00 perc
A pályázatok benyújtásának határideje:
2015. május 16. 12 óra 00 perc

Ajánlati biztosíték összege: 1 269 800 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: A MAROSHOLDING Kft. K&H Bank Zrt.-nél vezetett 10201006-50185078-00000000 számú elkülönített számlájára a közlemény rovatban SZATMÁRPACK Kft. „F.a” feltüntetésével.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: A bánatpénz a vételárba beszámításra, eredménytelen pályázat esetén 8 napon belül visszautalásra kerül.
Az ajánlati biztosítékot a pályázó abban az esetben veszíti el, ha a szerződés a nyertes pályázó érdekkörében felmerült okból nem jön létre, vagy a nyertes pályázó a vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg, vagy a Cstv. 49/A. § (4) bekezdés szerinti ajánlatot tévő pályázó az elrendelt elektronikus ártárgyaláson neki felróható okból nem vesz részt, vagy a már megtett ajánlatától visszalép.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

1 db Papír elvédő gépsor
1 db pántológép
2 db tolókapu
1 db fémkapu
1 db számítógép tartozékokkal,
1 db vízadagoló
1 db vágó és hajtogatógép
1 db ollós emelőkocsi
1 db univerzális seprőgép
1 db ragasztógép,
1 db stancszerszám,
2 garnitúra, kimetszőszerszám,+ kitörők
1 db konyhaszekrény
1 db stancszerszám + kitörők 7 db
1 db stancszerszám +letörőfa 4db
A SZATMÁRPACK Papíripari, Feldolgozó és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság „Fa” tárgyi eszközei másodszor kerül nyilvános pályázaton történő értékesítéshez meghirdetésre.

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) irányára összesen: 29 628 000 forint.


Az ingóság megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: Az értékesítésre kiírt tárgyi eszközök megtekinthetőek a pályázati hirdetmény Cégközlönyben történő megjelenését követően a 4461 Nyírtelek, Bethlen G. u l. szám alatt 2015. április 24. napján 10:00 órától 11:00 óráig.

Vételár megfizetésének módja, határideje: Vételár megfizetése a szerződés megkötésétől számított 60 napon belül átutalással történik, részletfizetési lehetőséget a felszámoló nem biztosít. A pályázattal kapcsolatos minden költség – a pályázat sikerétől függetlenül – a pályázót terheli.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: Szerződés megkötésére az eredmény kihirdetésétől számított 60 napon belül kerül sor. A megkötendő adásvételi szerződésre a magyar jog az irányadó.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: Szerződés megkötését és a vételár kiegyenlítését követően kerül sor.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: A pályázaton magyar és külföldi természetes személy, jogi személyiséggel rendelkező, valamint jogi személyiség nélküli társaság vehet részt.Külföldi pályázó köteles belföldi székhellyel rendelkező kézbesítési megbízottat megnevezni, akihez a pályázati, eljárási és szerződéskötési nyilatkozatok joghatályosan intézhetők.A pályázó nyilatkozata, hogy a vételre felajánlott vagyontárgyat meg kívánja vásárolni.Az megajánlott vételár, amelyet a pályázó a meghirdetett vagyontárgyért fizet; a pályázati árat nettó összegben kell meghatározni forintban (HUF)Egy hónapnál nem régebbi cégkivonat jogi személy, vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaság esetén.A vállalt fizetési feltételeket, a vételár fedezetének igazolását.A pályázatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő nyilatkozatát a 90 napos ajánlati kötöttségről.A pályázattal kapcsolatos minden költség – a pályázat sikerétől függetlenül – a pályázót terheli.Az elővásárlási jog gyakorlására jogosultak a jogosultságukat- a jogosultság igazolásával együtt – az ajánlat benyújtásának időpontjáig jelenthetik be a felszámolónál.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: A Cstv. 49. § (4) bekezdésében foglaltak alapján tulajdonjogot vagy más vagyoni értékű jogot szerző fél a nyilvános értékesítésen az adóssal szemben beszámítással nem élhet.

A felszámoló a hatályos 1991. évi XLIX. törvény 49/C § (2) bekezdés alapján felhívja az esetleges érdekelteket elővásárlási joguk gyakorlására és kéri, hogy a jog gyakorlására irányuló szándékukat a pályázatok benyújtási határidejéig írásban bejelenteni szíveskedjenek.

A Cstv. 49/A. § (4) bekezdése szerint a felszámoló a pályázatot megfelelő ajánlat hiányában eredménytelennek nyilváníthatja, és új pályázatot írhat ki. Ha több megfelelő, azonos értékű (a vételár vonatkozásában legfeljebb 10 %-kal eltérő) pályázat érkezik, a felszámoló köteles a pályázók között online ártárgyalást tartani. Az ártárgyalásról az ÉER rendszerének igénybevételével, üzenet útján értesíti az online ártárgyalási fordulóról, annak kezdő és záró időpontjáról az érdekelteket.

Az értékeléséről szóló jegyzőkönyvet - pályázatbontástól számított 20 napon belül - a felszámoló elkészíti és a jegyzőkönyv szkennelt változatát feltölti az EÉR felületére, ahol a pályázók által megtekinthető.

A pályázatok értékelésénél elsődleges értékelési szempont a megajánlott vételár összege. A pályázatok értékelésénél a pályázati feltételek teljesítése kötelező.

A pályázattal, illetve az ingatlan megtekintésével kapcsolatban további információk megszerezhetőek az EÉR online felületén.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P24797/tetelek.pdf

Kérdések és válaszok

Ehhez az eljáráshoz még nem érkeztek kérdések.

Ismertető

1 db Papír elvédő gépsor 1 db pántológép 2 db tolókapu 1 db fémkapu 1 db számítógép tartozékokkal, 1 db vízadagoló 1 db vágó és hajtogatógép 1 db ollós emelőkocsi 1 db univerzális seprőgép 1 db ragasztógép, 1 db stancszerszám, 2 garnitúra, kimetszőszerszám,+ kitörők 1 db konyhaszekrény 1 db stancszerszám + kitörők 7 db 1 db stancszerszám +letörőfa 4db A SZATMÁRPACK Papíripari, Feldolgozó és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság „Fa” tárgyi eszközei másodszor kerül nyilvános pályázaton történő értékesítéshez meghirdetésre.
Jelentkezési és feltöltési határidő:
Pályázat kezdete:
Pályázat vége:
Becsérték:
Minimálár:
Ügyszám:
EÉR azonosító:
Invalid date
2015.04.30 - 12:00
2015.05.16 - 12:00
Nettó 29 628 000 Ft
Nettó — Ft
13. Fpk.15-13-000030
P24797

Bírálati szempontok, feltételek:

Felszámoló adatai

Cégnév:
MAROSHOLDING Felszámoló és Szakértő Iroda Kft.
Székhely:
1081 Budapest, Kiss J. utca 5..
Cégjegyzékszám:
01-09-870092

Adós adatai

Cégnév:
SZATMÁRPACK Papíripari, Feldolgozó és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság "f.a."
Székhely:
4461 Nyírtelek, Bethlen G. utca 1.
Cégjegyzékszám:
15 09 065141

Dokumentumok

2015.05.26 - 14:13
A pályázat eredménytelen

Pályázati Közlemény

Eredménytelen a(z) 13. Fpk.15-13-000030 ügyszámú nyilvános pályázat, a Marosholding Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-870092, székhely: 1081 Budapest, Kiss J. utca 5.., levelezési cím: 1081 Budapest, Kiss J. utca 5..) felszámoló által a SZATMÁRPACK Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 15 09 065141, székhely: 4461 Nyírtelek, Bethlen G. utca 1.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Az eredménytelenség indoka: nem érkezett ajánlat
nem érkezett ajánlat

Az értékesítő az alábbi tájékoztatást adja:
Megteszi az intézkedéseket a megismételt értékesítés érdekében, az újabb értékesítési hirdetmény az előző hirdetmény ügyszámán kerül közzétételre.
2015.05.16 - 12:00
A pályázat véget ért

Pályázati Közlemény

Lezárult a(z) 13. Fpk.15-13-000030 ügyszámú nyilvános pályázat 2015. május 16. 12 óra 00 perckor, a Marosholding Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-870092, székhely: 1081 Budapest, Kiss J. utca 5.., levelezési cím: 1081 Budapest, Kiss J. utca 5..) felszámoló által a SZATMÁRPACK Kft. „f.a.” (cégjegyzékszám / nyilvántartási szám: 15 09 065141, székhely: 4461 Nyírtelek, Bethlen G. utca 1.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.

2015.04.30 - 12:00
A pályázat megkezdődött

Pályázati Közlemény

Megkezdődött a 13. Fpk.15-13-000030 ügyszámú nyilvános pályázat 2015. április 30. 12 óra 00 perckor, a Marosholding Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-870092, székhely: 1081 Budapest, Kiss J. utca 5.., levelezési cím: 1081 Budapest, Kiss J. utca 5..) felszámoló által a SZATMÁRPACK Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 15 09 065141, székhely: 4461 Nyírtelek, Bethlen G. utca 1.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Ajánlatát megteheti a pályázat oldalán: https://eer.gov.hu/palyazat/P24797.
2015.04.16 - 15:46
A pályázat meghirdetve

Pályázati Hirdetmény

A(z) Marosholding Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-870092, székhely: 1081 Budapest, Kiss J. utca 5.., levelezési cím: 1081 Budapest, Kiss J. utca 5..), mint a(z) SZATMÁRPACK Kft. „f.a” (cégjegyzékszám: 15 09 065141, székhely: 4461 Nyírtelek, Bethlen G. utca 1.) Nyíregyházi Törvényszék 13. Fpk.15-13-000030/5. . sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2015. április 16. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingóságát.

A pályázat adatai:
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be:
https://eer.gov.hu/palyazat/P24797
A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja:
2015. április 30. 12 óra 00 perc
A pályázatok benyújtásának határideje:
2015. május 16. 12 óra 00 perc

Ajánlati biztosíték összege: 1 269 800 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: A MAROSHOLDING Kft. K&H Bank Zrt.-nél vezetett 10201006-50185078-00000000 számú elkülönített számlájára a közlemény rovatban SZATMÁRPACK Kft. „F.a” feltüntetésével.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: A bánatpénz a vételárba beszámításra, eredménytelen pályázat esetén 8 napon belül visszautalásra kerül.
Az ajánlati biztosítékot a pályázó abban az esetben veszíti el, ha a szerződés a nyertes pályázó érdekkörében felmerült okból nem jön létre, vagy a nyertes pályázó a vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg, vagy a Cstv. 49/A. § (4) bekezdés szerinti ajánlatot tévő pályázó az elrendelt elektronikus ártárgyaláson neki felróható okból nem vesz részt, vagy a már megtett ajánlatától visszalép.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

1 db Papír elvédő gépsor
1 db pántológép
2 db tolókapu
1 db fémkapu
1 db számítógép tartozékokkal,
1 db vízadagoló
1 db vágó és hajtogatógép
1 db ollós emelőkocsi
1 db univerzális seprőgép
1 db ragasztógép,
1 db stancszerszám,
2 garnitúra, kimetszőszerszám,+ kitörők
1 db konyhaszekrény
1 db stancszerszám + kitörők 7 db
1 db stancszerszám +letörőfa 4db
A SZATMÁRPACK Papíripari, Feldolgozó és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság „Fa” tárgyi eszközei másodszor kerül nyilvános pályázaton történő értékesítéshez meghirdetésre.

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) irányára összesen: 29 628 000 forint.


Az ingóság megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: Az értékesítésre kiírt tárgyi eszközök megtekinthetőek a pályázati hirdetmény Cégközlönyben történő megjelenését követően a 4461 Nyírtelek, Bethlen G. u l. szám alatt 2015. április 24. napján 10:00 órától 11:00 óráig.

Vételár megfizetésének módja, határideje: Vételár megfizetése a szerződés megkötésétől számított 60 napon belül átutalással történik, részletfizetési lehetőséget a felszámoló nem biztosít. A pályázattal kapcsolatos minden költség – a pályázat sikerétől függetlenül – a pályázót terheli.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: Szerződés megkötésére az eredmény kihirdetésétől számított 60 napon belül kerül sor. A megkötendő adásvételi szerződésre a magyar jog az irányadó.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: Szerződés megkötését és a vételár kiegyenlítését követően kerül sor.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: A pályázaton magyar és külföldi természetes személy, jogi személyiséggel rendelkező, valamint jogi személyiség nélküli társaság vehet részt.Külföldi pályázó köteles belföldi székhellyel rendelkező kézbesítési megbízottat megnevezni, akihez a pályázati, eljárási és szerződéskötési nyilatkozatok joghatályosan intézhetők.A pályázó nyilatkozata, hogy a vételre felajánlott vagyontárgyat meg kívánja vásárolni.Az megajánlott vételár, amelyet a pályázó a meghirdetett vagyontárgyért fizet; a pályázati árat nettó összegben kell meghatározni forintban (HUF)Egy hónapnál nem régebbi cégkivonat jogi személy, vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaság esetén.A vállalt fizetési feltételeket, a vételár fedezetének igazolását.A pályázatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő nyilatkozatát a 90 napos ajánlati kötöttségről.A pályázattal kapcsolatos minden költség – a pályázat sikerétől függetlenül – a pályázót terheli.Az elővásárlási jog gyakorlására jogosultak a jogosultságukat- a jogosultság igazolásával együtt – az ajánlat benyújtásának időpontjáig jelenthetik be a felszámolónál.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: A Cstv. 49. § (4) bekezdésében foglaltak alapján tulajdonjogot vagy más vagyoni értékű jogot szerző fél a nyilvános értékesítésen az adóssal szemben beszámítással nem élhet.

A felszámoló a hatályos 1991. évi XLIX. törvény 49/C § (2) bekezdés alapján felhívja az esetleges érdekelteket elővásárlási joguk gyakorlására és kéri, hogy a jog gyakorlására irányuló szándékukat a pályázatok benyújtási határidejéig írásban bejelenteni szíveskedjenek.

A Cstv. 49/A. § (4) bekezdése szerint a felszámoló a pályázatot megfelelő ajánlat hiányában eredménytelennek nyilváníthatja, és új pályázatot írhat ki. Ha több megfelelő, azonos értékű (a vételár vonatkozásában legfeljebb 10 %-kal eltérő) pályázat érkezik, a felszámoló köteles a pályázók között online ártárgyalást tartani. Az ártárgyalásról az ÉER rendszerének igénybevételével, üzenet útján értesíti az online ártárgyalási fordulóról, annak kezdő és záró időpontjáról az érdekelteket.

Az értékeléséről szóló jegyzőkönyvet - pályázatbontástól számított 20 napon belül - a felszámoló elkészíti és a jegyzőkönyv szkennelt változatát feltölti az EÉR felületére, ahol a pályázók által megtekinthető.

A pályázatok értékelésénél elsődleges értékelési szempont a megajánlott vételár összege. A pályázatok értékelésénél a pályázati feltételek teljesítése kötelező.

A pályázattal, illetve az ingatlan megtekintésével kapcsolatban további információk megszerezhetőek az EÉR online felületén.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P24797/tetelek.pdf

Kérdések és válaszok

Ehhez az eljáráshoz még nem érkeztek kérdések.