Eljárás részletei

Esztergomi belterületi műhely
1 tétel

Pályázat - RÉKÁSI ÉS Társa Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. "felszámolás alatt"

Lezárult: 2015.05.16 - 14:00
A nyertes ár
Nettó 660 000 Ft
A pályázat eredményesen lezárult.

A PÁLYÁZAT EREDMÉNYES

Ismertető

2500 Esztergom, Árok u. 44., 16445/8. hrsz-ú, 120/4271 tulajdoni hányadú, 92 m2 alapterületű „műhely” megnevezésű ingatlan, mely a Rékási Trans 2004 Kft.-vel osztatlan közös tulajdonú, egy légterű műhely.
Jelentkezési és feltöltési határidő:
Pályázat kezdete:
Pályázat vége:
Becsérték:
Minimálár:
Nyertes ár:
Ügyszám:
EÉR azonosító:
Invalid date
2015.05.01 - 14:00
2015.05.16 - 14:00
Nettó 1 200 000 Ft
Nettó — Ft
Nettó 660 000 Ft
5.Fpk.11-10-070780
P24788

Bírálati szempontok, feltételek:

Felszámoló adatai

Cégnév:
HELP Kereskedelmi, Szolgáltató és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely:
9700 Szombathely, Kiskar utca 1..
Cégjegyzékszám:
18-09-000505

Adós adatai

Cégnév:
RÉKÁSI ÉS Társa Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. "f.a."
Székhely:
1154 Budapest, Arany János utca 90..
Cégjegyzékszám:
Cg.01-09-956173

Dokumentumok

2015.05.29 - 17:26
A pályázat eredményes

Pályázati Közlemény

Érvényes és eredményes a 5.Fpk.11-10-070780 ügyszámú nyilvános pályázat, a Help Kft. (cégjegyzékszám: 18-09-000505, székhely: 9700 Szombathely, Kiskar utca 1.., levelezési cím: 9700 Szombathely, Kiskar utca 1..) felszámoló által a RÉKÁSI és Társa Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: Cg.01-09-956173, székhely: 1154 Budapest, Arany János utca 90..) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Nyertes ajánlat összege: 660 000 .-Ft
Nyertes ajánlattevő azonosító száma: P24788F1
Szerződéskötés dátuma: Az adásvételi szerződés megkötésére az eredményhirdetéstől számított 20 napon belül kerül sor.A megkötendő adásvételi szerződésre a magyar jog az irányadó.A teljes vételár kiegyenlítése az adásvételi szerződés létrejöttének, a tulajdonjog megszerzésének, és a birtokba lépésnek is előfeltétele.
Az értékesítő a szerződést a nyertes ajánlattevővel köti meg.
2015.05.16 - 14:00
A pályázat véget ért

Pályázati Közlemény

Lezárult a(z) 5.Fpk.11-10-070780 ügyszámú nyilvános pályázat 2015. május 16. 14 óra 00 perckor, a Help Kft. (cégjegyzékszám: 18-09-000505, székhely: 9700 Szombathely, Kiskar utca 1.., levelezési cím: 9700 Szombathely, Kiskar utca 1..) felszámoló által a RÉKÁSI és Társa Kft. „f.a.” (cégjegyzékszám / nyilvántartási szám: Cg.01-09-956173, székhely: 1154 Budapest, Arany János utca 90..) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.

2015.05.01 - 14:00
A pályázat megkezdődött

Pályázati Közlemény

Megkezdődött a 5.Fpk.11-10-070780 ügyszámú nyilvános pályázat 2015. május 1. 14 óra 00 perckor, a Help Kft. (cégjegyzékszám: 18-09-000505, székhely: 9700 Szombathely, Kiskar utca 1.., levelezési cím: 9700 Szombathely, Kiskar utca 1..) felszámoló által a RÉKÁSI és Társa Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: Cg.01-09-956173, székhely: 1154 Budapest, Arany János utca 90..) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Ajánlatát megteheti a pályázat oldalán: https://eer.gov.hu/palyazat/P24788.
2015.04.16 - 17:17
A pályázat meghirdetve

Pályázati Hirdetmény

A(z) Help Kft. (cégjegyzékszám: 18-09-000505, székhely: 9700 Szombathely, Kiskar utca 1.., levelezési cím: 9700 Szombathely, Kiskar utca 1..), mint a(z) RÉKÁSI és Társa Kft. „f.a” (cégjegyzékszám: Cg.01-09-956173, székhely: 1154 Budapest, Arany János utca 90..) Komárom-Esztergom Megyei Bíróság 5.Fpk.11-10-070780/9.. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2015. április 16. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingatlanát.

A pályázat adatai:
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be:
https://eer.gov.hu/palyazat/P24788
A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja:
2015. május 1. 14 óra 00 perc
A pályázatok benyújtásának határideje:
2015. május 16. 14 óra 00 perc

Ajánlati biztosíték összege: 60 000 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: A vételi szándék bizonyítására a vagyonelemeknél meghatározott ajánlati biztosíték (bánatpénz) összegét kell megfizetni, legkésőbb a pályázat benyújtásának időpontjáig a felszámoló által az pályázónak megadott bankszámlaszámra történő átutalással.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: A nyertes pályázó befizetett bánatpénze a vételárba beszámít, sikertelen pályázó bánatpénz összege a pályázat kiértékelését követő, legkésőbb nyolc napon visszafizetésre kerül, kamat nélkül.
Az ajánlati biztosítékot (bánatpénzt) a pályázó abban az esetben veszíti el, ha a szerződés a nyertes pályázó érdekkörében felmerült okból nem jön létre, vagy a nyertes pályázó a vételárat az előírt határidőn belül nem fizeti meg, vagy a Cstv. 49/A.§ (4) bekezdés szerinti ajánlatot tevő pályázó az elrendelt elektronikus ártárgyaláson neki felróható okból nem vesz részt, vagy a már megtett ajánlattól visszalép.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

2500 Esztergom, Árok u. 44., 16445/8. hrsz-ú, 120/4271 tulajdoni hányadú, 92 m2 alapterületű „műhely” megnevezésű ingatlan, mely a Rékási Trans 2004 Kft.-vel osztatlan közös tulajdonú, egy légterű műhely.

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) irányára összesen: 1 200 000 forint.


1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: műhely

Típus:
ipari ingatlan
Területe:
92 m²
Állapota:
átlagos
Közművesítettség foka:
részlegesen közművesített
Tehermentes:
nem
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad:
Tulajdoni hányad: 120/4271
Becsérték:
1 200 000 forint

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Település neve (ahol az ingatlan fekszik):
Esztergom
Ingatlan fekvése:
belterület
Helyrajzi szám:
16445/8
Ingatlan postai címe:
2500 Esztergom, Árok utca 44..
Művelési ág:
műhely
Területnagyság:
92 m²
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.):
műhely

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

Tulajdonos neve, címe:
36. Tulajdoni hányad: Rékási és Társa Kft. fa.37. Tulajdoni hányad: Rékási Trans 2004 Kft.

Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): A Tulajdoni lap III. részében a NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATAL (1054 Budapest V. KER. Széchenyi utca 2.) részére végrehajtási jog 9.694.577 Ft, azaz Kilencmillió-hatszázkilencvennégyezer-ötszázhetvenhét forint köztartozás és járulékai erejéig van bejegyezve.

Ingatlan állapota: átlagos

Az ingatlan(ok) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítás az EÉR online felületén, a vagyonelem helyszíni megtekintése időpontjának egyeztetése Dr. Szabó Ernő felszámolóbiztostól a +36 92/510-466-os telefonon kérhető hétköznap 8-15 óra között.

Vételár megfizetésének módja, határideje: Az adásvételi szerződés megkötésétől számított 30 napon belüli, banki utalással történő vételár megfizetés, részletfizetésre nincs lehetőség.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: Az adásvételi szerződés megkötésére az eredményhirdetéstől számított 20 napon belül kerül sor.
A megkötendő adásvételi szerződésre a magyar jog az irányadó.
A teljes vételár kiegyenlítése az adásvételi szerződés létrejöttének, a tulajdonjog megszerzésének, és a birtokba lépésnek is előfeltétele.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: A felszámoló az értékesítéssel kapcsolatban írásos ajánlatokat kér benyújtani, amelyek a Help Kft. által feltöltött hirdetmény alapján az Elektronikus Értékesítési Rendszer (EÉR) igénybevételével (www.eer.gov.hu) elektronikusan nyújtható be, előzetes regisztrációt követően. A pályázaton magyar és külföldi természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiség nélküli gazdálkodó szervezet vehet részt. A pályázatnak tartalmaznia kell: a pályázó adatait (gazdasági társaság, jogi személy pályázó esetében: egy hónapnál nem régebbi, hatályos, hiteles cégkivonatát, cégnév, cégjegyzékszám, székhely, adószám, KSH-szám, bankszámlát vezető pénzintézet megnevezése, bankszámlaszám, cégjegyzésre jogosult vezető tisztségviselő, képviselő aláírási címpéldányát; magánszemély pályázó esetében: név, állampolgárság, születési név, anyja neve, lakcím, levelezési címe, születési hely, idő, személyazonosító okmány neve és száma, adóazonosító jel, esetleges általános forgalmi adó alanyiság, kizárólag a pályázó által használt elektronikus elérhetősége: e-mail címe)Külföldi pályázó esetén a pályázó köteles belföldi székhellyel rendelkező kézbesítési megbízottat megnevezni, akihez a pályázati, eljárási és szerződéskötési nyilatkozatok joghatályosan intézhetők.A pályázatnak továbbá tartalmaznia kell a pályázó részletes és jogilag kötelező erejű nyilatkozatát az alábbiakra vonatkozóan:- a pályázó nyilatkozata, hogy a vételre felajánlott vagyontárgyat meg kívánja vásárolni,- a pályázati árat, amelyet a pályázó a meghirdetett vagyontárgyért fizet.Az értékesítésre kerülő ingatlanokért és azok egyes részeiért a felszámoló kellékszavatosságot nem vállal, azokat a pályázó megtekintett és megvizsgált állapotban veszi meg azzal, hogy a tulajdonjog változásával kapcsolatos vagyonátruházási illeték, vagy valamennyi más költség a pályázót (vevőt) terheli, továbbá az esetleg később felmerülő (megismerendő) és az adásvétel időpontjában nem ismert környezeti terhet is a vevő viseli.A vételárba a hitelezői követelések beszámítására nincs lehetőség, ezt a felszámoló kizárja.A Cstv. 49/A.§ (4) bekezdése szerint a felszámoló a pályázatot megfelelő ajánlat hiányában eredménytelennek nyilváníthatja és új pályázatot írhat ki. Ha több megfelelő, azonos értékű (a vételár vonatkozásában legfeljebb 10%-kal eltérő) pályázat érkezik, a felszámoló köteles a pályázók között online ártárgyalást tartani. Az ártárgyalásban érdekelt feleket az EÉR online felületén üzenet formájában értesíti az online ártárgyalási fordulóról, annak kezdő és záró időpontjáról.Az értékelésről szóló jegyzőkönyvet – a pályázatbontástól számított 20 napon belül – a felszámoló elkészíti és a jegyzőkönyv szkennelt változatát feltölti az EÉR felületére, ahol a pályázók által megtekinthető. A nyertes pályázat kiválasztásának módszere: a legmagasabb ajánlati ár alapján történik a kiválasztás.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: A felszámoló ezúton értesíti az elővásárlásra jogosultakat, hogy a törvény szerinti elővásárlási jogukkal csak a pályázat keretén és feltételein belül élhetnek.
A pályázat sikerétől függetlenül is a pályázattal kapcsolatos minden költség a pályázót terheli.
A pályázati eljárásra a Cstv., a 237/2009. (X.20.) Korm.rendeletben, és a felszámolási eljárásban az adós vagyontárgyainak elektronikus értékesítéséről szóló 17/2014. (II.3.) Korm.rendeletben foglaltak az irányadóak.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P24788/tetelek.pdf

Licitnapló

2015.05.16 - 14:00
A pályázat véget ért
2015.05.01 - 14:00
A pályázat megkezdődött

Kérdések és válaszok

Ehhez az eljáráshoz még nem érkeztek kérdések.

Tételek 1 db (1)

műhely
Az ingatlan Esztergom Királyvárosi részén, a Prímás-sziget mellett, a Kis-Dunán átívelő Tabán híd mellett található. A 16445/8. hrsz.-ú területen kizá...
Település:
Esztergom
Típus:
Ipari ingatlan
Terület:
92 m2
Állapot:
Átlagos
Közművesített:
Részlegesen közművesített
Tehermentes:
Nem
Tulajdoni hányad:
Tulajdoni hányad: 120/4271

Ismertető

2500 Esztergom, Árok u. 44., 16445/8. hrsz-ú, 120/4271 tulajdoni hányadú, 92 m2 alapterületű „műhely” megnevezésű ingatlan, mely a Rékási Trans 2004 Kft.-vel osztatlan közös tulajdonú, egy légterű műhely.
Jelentkezési és feltöltési határidő:
Pályázat kezdete:
Pályázat vége:
Becsérték:
Minimálár:
Nyertes ár:
Ügyszám:
EÉR azonosító:
Invalid date
2015.05.01 - 14:00
2015.05.16 - 14:00
Nettó 1 200 000 Ft
Nettó — Ft
Nettó 660 000 Ft
5.Fpk.11-10-070780
P24788

Bírálati szempontok, feltételek:

Felszámoló adatai

Cégnév:
HELP Kereskedelmi, Szolgáltató és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely:
9700 Szombathely, Kiskar utca 1..
Cégjegyzékszám:
18-09-000505

Adós adatai

Cégnév:
RÉKÁSI ÉS Társa Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. "f.a."
Székhely:
1154 Budapest, Arany János utca 90..
Cégjegyzékszám:
Cg.01-09-956173

Dokumentumok

2015.05.29 - 17:26
A pályázat eredményes

Pályázati Közlemény

Érvényes és eredményes a 5.Fpk.11-10-070780 ügyszámú nyilvános pályázat, a Help Kft. (cégjegyzékszám: 18-09-000505, székhely: 9700 Szombathely, Kiskar utca 1.., levelezési cím: 9700 Szombathely, Kiskar utca 1..) felszámoló által a RÉKÁSI és Társa Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: Cg.01-09-956173, székhely: 1154 Budapest, Arany János utca 90..) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Nyertes ajánlat összege: 660 000 .-Ft
Nyertes ajánlattevő azonosító száma: P24788F1
Szerződéskötés dátuma: Az adásvételi szerződés megkötésére az eredményhirdetéstől számított 20 napon belül kerül sor.A megkötendő adásvételi szerződésre a magyar jog az irányadó.A teljes vételár kiegyenlítése az adásvételi szerződés létrejöttének, a tulajdonjog megszerzésének, és a birtokba lépésnek is előfeltétele.
Az értékesítő a szerződést a nyertes ajánlattevővel köti meg.
2015.05.16 - 14:00
A pályázat véget ért

Pályázati Közlemény

Lezárult a(z) 5.Fpk.11-10-070780 ügyszámú nyilvános pályázat 2015. május 16. 14 óra 00 perckor, a Help Kft. (cégjegyzékszám: 18-09-000505, székhely: 9700 Szombathely, Kiskar utca 1.., levelezési cím: 9700 Szombathely, Kiskar utca 1..) felszámoló által a RÉKÁSI és Társa Kft. „f.a.” (cégjegyzékszám / nyilvántartási szám: Cg.01-09-956173, székhely: 1154 Budapest, Arany János utca 90..) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.

2015.05.01 - 14:00
A pályázat megkezdődött

Pályázati Közlemény

Megkezdődött a 5.Fpk.11-10-070780 ügyszámú nyilvános pályázat 2015. május 1. 14 óra 00 perckor, a Help Kft. (cégjegyzékszám: 18-09-000505, székhely: 9700 Szombathely, Kiskar utca 1.., levelezési cím: 9700 Szombathely, Kiskar utca 1..) felszámoló által a RÉKÁSI és Társa Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: Cg.01-09-956173, székhely: 1154 Budapest, Arany János utca 90..) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Ajánlatát megteheti a pályázat oldalán: https://eer.gov.hu/palyazat/P24788.
2015.04.16 - 17:17
A pályázat meghirdetve

Pályázati Hirdetmény

A(z) Help Kft. (cégjegyzékszám: 18-09-000505, székhely: 9700 Szombathely, Kiskar utca 1.., levelezési cím: 9700 Szombathely, Kiskar utca 1..), mint a(z) RÉKÁSI és Társa Kft. „f.a” (cégjegyzékszám: Cg.01-09-956173, székhely: 1154 Budapest, Arany János utca 90..) Komárom-Esztergom Megyei Bíróság 5.Fpk.11-10-070780/9.. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2015. április 16. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingatlanát.

A pályázat adatai:
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be:
https://eer.gov.hu/palyazat/P24788
A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja:
2015. május 1. 14 óra 00 perc
A pályázatok benyújtásának határideje:
2015. május 16. 14 óra 00 perc

Ajánlati biztosíték összege: 60 000 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: A vételi szándék bizonyítására a vagyonelemeknél meghatározott ajánlati biztosíték (bánatpénz) összegét kell megfizetni, legkésőbb a pályázat benyújtásának időpontjáig a felszámoló által az pályázónak megadott bankszámlaszámra történő átutalással.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: A nyertes pályázó befizetett bánatpénze a vételárba beszámít, sikertelen pályázó bánatpénz összege a pályázat kiértékelését követő, legkésőbb nyolc napon visszafizetésre kerül, kamat nélkül.
Az ajánlati biztosítékot (bánatpénzt) a pályázó abban az esetben veszíti el, ha a szerződés a nyertes pályázó érdekkörében felmerült okból nem jön létre, vagy a nyertes pályázó a vételárat az előírt határidőn belül nem fizeti meg, vagy a Cstv. 49/A.§ (4) bekezdés szerinti ajánlatot tevő pályázó az elrendelt elektronikus ártárgyaláson neki felróható okból nem vesz részt, vagy a már megtett ajánlattól visszalép.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

2500 Esztergom, Árok u. 44., 16445/8. hrsz-ú, 120/4271 tulajdoni hányadú, 92 m2 alapterületű „műhely” megnevezésű ingatlan, mely a Rékási Trans 2004 Kft.-vel osztatlan közös tulajdonú, egy légterű műhely.

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) irányára összesen: 1 200 000 forint.


1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: műhely

Típus:
ipari ingatlan
Területe:
92 m²
Állapota:
átlagos
Közművesítettség foka:
részlegesen közművesített
Tehermentes:
nem
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad:
Tulajdoni hányad: 120/4271
Becsérték:
1 200 000 forint

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Település neve (ahol az ingatlan fekszik):
Esztergom
Ingatlan fekvése:
belterület
Helyrajzi szám:
16445/8
Ingatlan postai címe:
2500 Esztergom, Árok utca 44..
Művelési ág:
műhely
Területnagyság:
92 m²
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.):
műhely

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

Tulajdonos neve, címe:
36. Tulajdoni hányad: Rékási és Társa Kft. fa.37. Tulajdoni hányad: Rékási Trans 2004 Kft.

Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): A Tulajdoni lap III. részében a NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATAL (1054 Budapest V. KER. Széchenyi utca 2.) részére végrehajtási jog 9.694.577 Ft, azaz Kilencmillió-hatszázkilencvennégyezer-ötszázhetvenhét forint köztartozás és járulékai erejéig van bejegyezve.

Ingatlan állapota: átlagos

Az ingatlan(ok) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítás az EÉR online felületén, a vagyonelem helyszíni megtekintése időpontjának egyeztetése Dr. Szabó Ernő felszámolóbiztostól a +36 92/510-466-os telefonon kérhető hétköznap 8-15 óra között.

Vételár megfizetésének módja, határideje: Az adásvételi szerződés megkötésétől számított 30 napon belüli, banki utalással történő vételár megfizetés, részletfizetésre nincs lehetőség.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: Az adásvételi szerződés megkötésére az eredményhirdetéstől számított 20 napon belül kerül sor.
A megkötendő adásvételi szerződésre a magyar jog az irányadó.
A teljes vételár kiegyenlítése az adásvételi szerződés létrejöttének, a tulajdonjog megszerzésének, és a birtokba lépésnek is előfeltétele.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: A felszámoló az értékesítéssel kapcsolatban írásos ajánlatokat kér benyújtani, amelyek a Help Kft. által feltöltött hirdetmény alapján az Elektronikus Értékesítési Rendszer (EÉR) igénybevételével (www.eer.gov.hu) elektronikusan nyújtható be, előzetes regisztrációt követően. A pályázaton magyar és külföldi természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiség nélküli gazdálkodó szervezet vehet részt. A pályázatnak tartalmaznia kell: a pályázó adatait (gazdasági társaság, jogi személy pályázó esetében: egy hónapnál nem régebbi, hatályos, hiteles cégkivonatát, cégnév, cégjegyzékszám, székhely, adószám, KSH-szám, bankszámlát vezető pénzintézet megnevezése, bankszámlaszám, cégjegyzésre jogosult vezető tisztségviselő, képviselő aláírási címpéldányát; magánszemély pályázó esetében: név, állampolgárság, születési név, anyja neve, lakcím, levelezési címe, születési hely, idő, személyazonosító okmány neve és száma, adóazonosító jel, esetleges általános forgalmi adó alanyiság, kizárólag a pályázó által használt elektronikus elérhetősége: e-mail címe)Külföldi pályázó esetén a pályázó köteles belföldi székhellyel rendelkező kézbesítési megbízottat megnevezni, akihez a pályázati, eljárási és szerződéskötési nyilatkozatok joghatályosan intézhetők.A pályázatnak továbbá tartalmaznia kell a pályázó részletes és jogilag kötelező erejű nyilatkozatát az alábbiakra vonatkozóan:- a pályázó nyilatkozata, hogy a vételre felajánlott vagyontárgyat meg kívánja vásárolni,- a pályázati árat, amelyet a pályázó a meghirdetett vagyontárgyért fizet.Az értékesítésre kerülő ingatlanokért és azok egyes részeiért a felszámoló kellékszavatosságot nem vállal, azokat a pályázó megtekintett és megvizsgált állapotban veszi meg azzal, hogy a tulajdonjog változásával kapcsolatos vagyonátruházási illeték, vagy valamennyi más költség a pályázót (vevőt) terheli, továbbá az esetleg később felmerülő (megismerendő) és az adásvétel időpontjában nem ismert környezeti terhet is a vevő viseli.A vételárba a hitelezői követelések beszámítására nincs lehetőség, ezt a felszámoló kizárja.A Cstv. 49/A.§ (4) bekezdése szerint a felszámoló a pályázatot megfelelő ajánlat hiányában eredménytelennek nyilváníthatja és új pályázatot írhat ki. Ha több megfelelő, azonos értékű (a vételár vonatkozásában legfeljebb 10%-kal eltérő) pályázat érkezik, a felszámoló köteles a pályázók között online ártárgyalást tartani. Az ártárgyalásban érdekelt feleket az EÉR online felületén üzenet formájában értesíti az online ártárgyalási fordulóról, annak kezdő és záró időpontjáról.Az értékelésről szóló jegyzőkönyvet – a pályázatbontástól számított 20 napon belül – a felszámoló elkészíti és a jegyzőkönyv szkennelt változatát feltölti az EÉR felületére, ahol a pályázók által megtekinthető. A nyertes pályázat kiválasztásának módszere: a legmagasabb ajánlati ár alapján történik a kiválasztás.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: A felszámoló ezúton értesíti az elővásárlásra jogosultakat, hogy a törvény szerinti elővásárlási jogukkal csak a pályázat keretén és feltételein belül élhetnek.
A pályázat sikerétől függetlenül is a pályázattal kapcsolatos minden költség a pályázót terheli.
A pályázati eljárásra a Cstv., a 237/2009. (X.20.) Korm.rendeletben, és a felszámolási eljárásban az adós vagyontárgyainak elektronikus értékesítéséről szóló 17/2014. (II.3.) Korm.rendeletben foglaltak az irányadóak.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P24788/tetelek.pdf

Licitnapló

2015.05.16 - 14:00
A pályázat véget ért
2015.05.01 - 14:00
A pályázat megkezdődött

Kérdések és válaszok

Ehhez az eljáráshoz még nem érkeztek kérdések.