Eljárás részletei

Békéscsaba, belterület 3237/1/A/16 hrsz. alatti iroda
0 tétel

Pályázat - CSABA-SPED Szállítmányozási és Szolgáltató Kft. "felszámolás alatt"

Eredménytelenítés ideje
Invalid date
Az eredménytelenítés oka: nincs ajánlat
Intézkedés: az értékesítő megteszi az intézkedéseket a megismételt értékesítés érdekében, az újabb értékesítési hirdetmény az előző hirdetmény ügyszámán kerül közzétételre.
Indoklás: Nem érkezett ajánlat.
Kérjük tekintse meg a közleményt.

A PÁLYÁZAT EREDMÉNYTELEN

Ismertető

Békéscsaba, belterület 3237/1/A/16 hrsz. alatti iroda megnevezésű 130 m2 területű ingatlan. Az ingatlan természetben a Békéscsaba, Őr u. 14. szám alatt található. A tulajdoni lap III. részében a Békés Megyéért Település és Regionális Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány, valamint a Magyar Fejlesztési Bank Zrt. részére zálogjog, a Nemzeti Adó- És Vámhivatal Békés Megyei Adóigazgatósága részére végrehajtási jog van bejegyezve.
Jelentkezési és feltöltési határidő:
Pályázat kezdete:
Pályázat vége:
Becsérték:
Minimálár:
Ügyszám:
EÉR azonosító:
Invalid date
2015.05.01 - 12:00
2015.05.16 - 12:00
Nettó 16 000 000 Ft
Nettó — Ft
6.Fpk.04-14-000252
P24584

Bírálati szempontok, feltételek:

Felszámoló adatai

Cégnév:
ÁFI Felszámoló és Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Székhely:
1055 Budapest, Szent István körút 1..
Cégjegyzékszám:
01-10-042854

Adós adatai

Cégnév:
CSABA-SPED Szállítmányozási és Szolgáltató Kft. "f.a."
Székhely:
5600 Békéscsaba, Őr utca 14.
Cégjegyzékszám:
0409002764

Dokumentumok

2015.05.28 - 14:19
A pályázat eredménytelen

Pályázati Közlemény

Eredménytelen a(z) 6.Fpk.04-14-000252 ügyszámú nyilvános pályázat, a ÁFI Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-042854, székhely: 1055 Budapest, Szent István körút 1.., levelezési cím: 1055 Budapest, Szent István körút 1..) felszámoló által a CSABA-SPED Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 0409002764, székhely: 5600 Békéscsaba, Őr utca 14.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Az eredménytelenség indoka: nem érkezett ajánlat
Nem érkezett ajánlat.

Az értékesítő az alábbi tájékoztatást adja:
Megteszi az intézkedéseket a megismételt értékesítés érdekében, az újabb értékesítési hirdetmény az előző hirdetmény ügyszámán kerül közzétételre.
2015.05.16 - 12:00
A pályázat véget ért

Pályázati Közlemény

Lezárult a(z) 6.Fpk.04-14-000252 ügyszámú nyilvános pályázat 2015. május 16. 12 óra 00 perckor, a ÁFI Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-042854, székhely: 1055 Budapest, Szent István körút 1.., levelezési cím: 1055 Budapest, Szent István körút 1..) felszámoló által a CSABA-SPED Kft. „f.a.” (cégjegyzékszám / nyilvántartási szám: 0409002764, székhely: 5600 Békéscsaba, Őr utca 14.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.

2015.05.01 - 12:00
A pályázat megkezdődött

Pályázati Közlemény

Megkezdődött a 6.Fpk.04-14-000252 ügyszámú nyilvános pályázat 2015. május 1. 12 óra 00 perckor, a ÁFI Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-042854, székhely: 1055 Budapest, Szent István körút 1.., levelezési cím: 1055 Budapest, Szent István körút 1..) felszámoló által a CSABA-SPED Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 0409002764, székhely: 5600 Békéscsaba, Őr utca 14.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Ajánlatát megteheti a pályázat oldalán: https://eer.gov.hu/palyazat/P24584.
2015.04.16 - 11:26
A pályázat meghirdetve

Pályázati Hirdetmény

A(z) ÁFI Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-042854, székhely: 1055 Budapest, Szent István körút 1.., levelezési cím: 1055 Budapest, Szent István körút 1..), mint a(z) CSABA-SPED Kft. „f.a” (cégjegyzékszám: 0409002764, székhely: 5600 Békéscsaba, Őr utca 14.) Szegedi Törvényszék 6.Fpk.04-14-000252/8. . sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2015. április 16. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingatlanát.

A pályázat adatai:
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be:
https://eer.gov.hu/palyazat/P24584
A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja:
2015. május 1. 12 óra 00 perc
A pályázatok benyújtásának határideje:
2015. május 16. 12 óra 00 perc

Ajánlati biztosíték összege: 480 000 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: A bánatpénz befizetése az ÁFI Felszámoló és Vagyonkelező Zrt. Unicredit Bank Nyrt.-nél vezetett 10900035-00000002-96040018 számú bankszámlájára történhet úgy, hogy legkésőbb a pályázat benyújtásának határidejéig jóváírásra kerüljön.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: A nyertes pályázó bánatpénze a vételárba beszámít. A felszámoló a befizetett bánatpénz után kamatot nem fizet.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

Békéscsaba, belterület 3237/1/A/16 hrsz. alatti iroda megnevezésű 130 m2 területű ingatlan. Az ingatlan természetben a Békéscsaba, Őr u. 14. szám alatt található. A tulajdoni lap III. részében a Békés Megyéért Település és Regionális Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány, valamint a Magyar Fejlesztési Bank Zrt. részére zálogjog, a Nemzeti Adó- És Vámhivatal Békés Megyei Adóigazgatósága részére végrehajtási jog van bejegyezve.

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) irányára összesen: 16 000 000 forint.


Az ingatlan(ok) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: A vagyontárgy megtekintésének időpontja: 2015. május 4. 9-10 óra között.

Vételár megfizetésének módja, határideje: A vételárat legkésőbb a szerződéskötéstől számított 30 napon belül kell megfizetni, átutalással.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: Az adásvételi szerződés megkötésére az eredményhirdetéstől számított 30 napon belül kerül sor.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: A felszámoló a pályázati ajánlatokat a vételár nagysága és a fizetési feltételek alapján bírálja el. Az eredményértékelésnél 80%-os súlyozással kerül értékelésre a vételár, míg a vételár minél előbb történő megfizetése 20%-os súlyt képvisel. Az eredményes pályázatnál az értékesítő/felszámoló a licitnapló kiértékelésével dönt a pályázat eredményéről. Több megfelelő, azonos értékű (a vételár vonatkozásában legfeljebb 10%-kal eltérő) pályázat beérkezése esetén a felszámoló a Cstv. 49/A. § (4) bekezdés alapján köteles ártárgyalást tartani. Az ártárgyalás az EÉR igénybevételével kerül megtartásra.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó részletes és jogilag kötelező erejű nyilatkozatát az alábbiakról:
• a pályázó nyilatkozata, hogy a vételre felajánlott vagyont meg kívánja vásárolni
• a pályázó nyilatkozata a megajánlott vételárról, és fizetési feltételekről. A megajánlott vételárat nettó összegben kel meghatározni forintban.
• a pályázó nyilatkozata, hogy ajánlatát a beadási határidőtől számított 60 napig fenntartja.
• a pályázó nyilatkozata a kellékszavatosság, garanciális igény érvényesítésének kizárásáról
• a pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó főbb adatait, elérhetőségét.
A pályázattal kapcsolatos minden költség - a pályázat sikerétől függetlenül - a pályázót terheli.
A teljes vételár kiegyenlítése a birtokbaadásnak előfeltétele.
Jelen pályázati felhívás a felszámoló számára nem jelent értékesítési kötelezettséget.
A vagyontárgyakért kellékszavatosságot nem vállalunk, beszámítást nem fogadunk el.
Pályázó köteles nyilatkozat arról, hogy a pályázó a nyertes ajánlati összeg 1%-ának megfelelő összegű ügyvédi költség megfizetését az eladó által kijelölt, az adásvételi szerződés elkészítésével megbízott ügyvéd részére.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P24584/tetelek.pdf

Kérdések és válaszok

2015.05.07 - 14:59P24584F1 kommentje

Megszeretném nézni.Mikor lehetne? Előre is kőszőnőm.

2015.05.12 - 10:51Értékesítő kommentje

Tisztelt Érdeklődő! Az ingatlan megtekintésére, - a pályázati kiírással egyezően - 2015.05.04-én volt lehetőség.

Ismertető

Békéscsaba, belterület 3237/1/A/16 hrsz. alatti iroda megnevezésű 130 m2 területű ingatlan. Az ingatlan természetben a Békéscsaba, Őr u. 14. szám alatt található. A tulajdoni lap III. részében a Békés Megyéért Település és Regionális Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány, valamint a Magyar Fejlesztési Bank Zrt. részére zálogjog, a Nemzeti Adó- És Vámhivatal Békés Megyei Adóigazgatósága részére végrehajtási jog van bejegyezve.
Jelentkezési és feltöltési határidő:
Pályázat kezdete:
Pályázat vége:
Becsérték:
Minimálár:
Ügyszám:
EÉR azonosító:
Invalid date
2015.05.01 - 12:00
2015.05.16 - 12:00
Nettó 16 000 000 Ft
Nettó — Ft
6.Fpk.04-14-000252
P24584

Bírálati szempontok, feltételek:

Felszámoló adatai

Cégnév:
ÁFI Felszámoló és Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Székhely:
1055 Budapest, Szent István körút 1..
Cégjegyzékszám:
01-10-042854

Adós adatai

Cégnév:
CSABA-SPED Szállítmányozási és Szolgáltató Kft. "f.a."
Székhely:
5600 Békéscsaba, Őr utca 14.
Cégjegyzékszám:
0409002764

Dokumentumok

2015.05.28 - 14:19
A pályázat eredménytelen

Pályázati Közlemény

Eredménytelen a(z) 6.Fpk.04-14-000252 ügyszámú nyilvános pályázat, a ÁFI Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-042854, székhely: 1055 Budapest, Szent István körút 1.., levelezési cím: 1055 Budapest, Szent István körút 1..) felszámoló által a CSABA-SPED Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 0409002764, székhely: 5600 Békéscsaba, Őr utca 14.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Az eredménytelenség indoka: nem érkezett ajánlat
Nem érkezett ajánlat.

Az értékesítő az alábbi tájékoztatást adja:
Megteszi az intézkedéseket a megismételt értékesítés érdekében, az újabb értékesítési hirdetmény az előző hirdetmény ügyszámán kerül közzétételre.
2015.05.16 - 12:00
A pályázat véget ért

Pályázati Közlemény

Lezárult a(z) 6.Fpk.04-14-000252 ügyszámú nyilvános pályázat 2015. május 16. 12 óra 00 perckor, a ÁFI Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-042854, székhely: 1055 Budapest, Szent István körút 1.., levelezési cím: 1055 Budapest, Szent István körút 1..) felszámoló által a CSABA-SPED Kft. „f.a.” (cégjegyzékszám / nyilvántartási szám: 0409002764, székhely: 5600 Békéscsaba, Őr utca 14.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.

2015.05.01 - 12:00
A pályázat megkezdődött

Pályázati Közlemény

Megkezdődött a 6.Fpk.04-14-000252 ügyszámú nyilvános pályázat 2015. május 1. 12 óra 00 perckor, a ÁFI Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-042854, székhely: 1055 Budapest, Szent István körút 1.., levelezési cím: 1055 Budapest, Szent István körút 1..) felszámoló által a CSABA-SPED Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 0409002764, székhely: 5600 Békéscsaba, Őr utca 14.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Ajánlatát megteheti a pályázat oldalán: https://eer.gov.hu/palyazat/P24584.
2015.04.16 - 11:26
A pályázat meghirdetve

Pályázati Hirdetmény

A(z) ÁFI Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-042854, székhely: 1055 Budapest, Szent István körút 1.., levelezési cím: 1055 Budapest, Szent István körút 1..), mint a(z) CSABA-SPED Kft. „f.a” (cégjegyzékszám: 0409002764, székhely: 5600 Békéscsaba, Őr utca 14.) Szegedi Törvényszék 6.Fpk.04-14-000252/8. . sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2015. április 16. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingatlanát.

A pályázat adatai:
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be:
https://eer.gov.hu/palyazat/P24584
A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja:
2015. május 1. 12 óra 00 perc
A pályázatok benyújtásának határideje:
2015. május 16. 12 óra 00 perc

Ajánlati biztosíték összege: 480 000 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: A bánatpénz befizetése az ÁFI Felszámoló és Vagyonkelező Zrt. Unicredit Bank Nyrt.-nél vezetett 10900035-00000002-96040018 számú bankszámlájára történhet úgy, hogy legkésőbb a pályázat benyújtásának határidejéig jóváírásra kerüljön.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: A nyertes pályázó bánatpénze a vételárba beszámít. A felszámoló a befizetett bánatpénz után kamatot nem fizet.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

Békéscsaba, belterület 3237/1/A/16 hrsz. alatti iroda megnevezésű 130 m2 területű ingatlan. Az ingatlan természetben a Békéscsaba, Őr u. 14. szám alatt található. A tulajdoni lap III. részében a Békés Megyéért Település és Regionális Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány, valamint a Magyar Fejlesztési Bank Zrt. részére zálogjog, a Nemzeti Adó- És Vámhivatal Békés Megyei Adóigazgatósága részére végrehajtási jog van bejegyezve.

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) irányára összesen: 16 000 000 forint.


Az ingatlan(ok) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: A vagyontárgy megtekintésének időpontja: 2015. május 4. 9-10 óra között.

Vételár megfizetésének módja, határideje: A vételárat legkésőbb a szerződéskötéstől számított 30 napon belül kell megfizetni, átutalással.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: Az adásvételi szerződés megkötésére az eredményhirdetéstől számított 30 napon belül kerül sor.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: A felszámoló a pályázati ajánlatokat a vételár nagysága és a fizetési feltételek alapján bírálja el. Az eredményértékelésnél 80%-os súlyozással kerül értékelésre a vételár, míg a vételár minél előbb történő megfizetése 20%-os súlyt képvisel. Az eredményes pályázatnál az értékesítő/felszámoló a licitnapló kiértékelésével dönt a pályázat eredményéről. Több megfelelő, azonos értékű (a vételár vonatkozásában legfeljebb 10%-kal eltérő) pályázat beérkezése esetén a felszámoló a Cstv. 49/A. § (4) bekezdés alapján köteles ártárgyalást tartani. Az ártárgyalás az EÉR igénybevételével kerül megtartásra.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó részletes és jogilag kötelező erejű nyilatkozatát az alábbiakról:
• a pályázó nyilatkozata, hogy a vételre felajánlott vagyont meg kívánja vásárolni
• a pályázó nyilatkozata a megajánlott vételárról, és fizetési feltételekről. A megajánlott vételárat nettó összegben kel meghatározni forintban.
• a pályázó nyilatkozata, hogy ajánlatát a beadási határidőtől számított 60 napig fenntartja.
• a pályázó nyilatkozata a kellékszavatosság, garanciális igény érvényesítésének kizárásáról
• a pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó főbb adatait, elérhetőségét.
A pályázattal kapcsolatos minden költség - a pályázat sikerétől függetlenül - a pályázót terheli.
A teljes vételár kiegyenlítése a birtokbaadásnak előfeltétele.
Jelen pályázati felhívás a felszámoló számára nem jelent értékesítési kötelezettséget.
A vagyontárgyakért kellékszavatosságot nem vállalunk, beszámítást nem fogadunk el.
Pályázó köteles nyilatkozat arról, hogy a pályázó a nyertes ajánlati összeg 1%-ának megfelelő összegű ügyvédi költség megfizetését az eladó által kijelölt, az adásvételi szerződés elkészítésével megbízott ügyvéd részére.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P24584/tetelek.pdf

Kérdések és válaszok

2015.05.07 - 14:59P24584F1 kommentje

Megszeretném nézni.Mikor lehetne? Előre is kőszőnőm.

2015.05.12 - 10:51Értékesítő kommentje

Tisztelt Érdeklődő! Az ingatlan megtekintésére, - a pályázati kiírással egyezően - 2015.05.04-én volt lehetőség.