Eljárás részletei

Alsópáhok, belterület 463/2 hrsz-ú ingatlan
0 tétel

Pályázat - BALÓ JÓZSEF TECHNIKA KERESKEDŐHÁZ Ingatlanforgalmazó és Kereskedelmi Bt. "felszámolás alatt"

Lezárult: 2015.05.16 - 12:00
A nyertes ár
Nettó 4 050 000 Ft
A pályázat eredményesen lezárult.

A PÁLYÁZAT EREDMÉNYES

Ismertető

Alsópáhok, belterület 463/2 hrsz-ú, kivett beépítetlen terület megnevezésű, 3.839 m2 területű ingatlan.
Jelentkezési és feltöltési határidő:
Pályázat kezdete:
Pályázat vége:
Becsérték:
Minimálár:
Nyertes ár:
Ügyszám:
EÉR azonosító:
Invalid date
2015.05.01 - 12:00
2015.05.16 - 12:00
Nettó 4 500 000 Ft
Nettó — Ft
Nettó 4 050 000 Ft
8. Fpk. 20-12-020420.
P24581

Bírálati szempontok, feltételek:

Felszámoló adatai

Cégnév:
ÁFI Felszámoló és Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Székhely:
1055 Budapest, Szent István körút 1..
Cégjegyzékszám:
01-10-042854

Adós adatai

Cégnév:
BALÓ JÓZSEF TECHNIKA KERESKEDŐHÁZ Ingatlanforgalmazó és Kereskedelmi Bt. "f.a."
Székhely:
8360 Keszthely, Rákóczi utca 8.
Cégjegyzékszám:
20-06-030727

Dokumentumok

2015.05.26 - 13:44
A pályázat eredményes

Pályázati Közlemény

Érvényes és eredményes a 8. Fpk. 20-12-020420. ügyszámú nyilvános pályázat, a ÁFI Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-042854, székhely: 1055 Budapest, Szent István körút 1.., levelezési cím: 1055 Budapest, Szent István körút 1..) felszámoló által a BALÓ JÓZSEF TECHNIKA KERESKEDŐHÁZ Bt. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 20-06-030727, székhely: 8360 Keszthely, Rákóczi utca 8.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Nyertes ajánlat összege: 4 050 000 .-Ft
Nyertes ajánlattevő azonosító száma: P24581F2
Szerződéskötés dátuma: Az adásvételi szerződés megkötésére az eredményhirdetéstől számított 30 napon belül kerül sor.
Az értékesítő a szerződést a nyertes ajánlattevővel köti meg.
2015.05.16 - 12:00
A pályázat véget ért

Pályázati Közlemény

Lezárult a(z) 8. Fpk. 20-12-020420. ügyszámú nyilvános pályázat 2015. május 16. 12 óra 00 perckor, a ÁFI Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-042854, székhely: 1055 Budapest, Szent István körút 1.., levelezési cím: 1055 Budapest, Szent István körút 1..) felszámoló által a BALÓ JÓZSEF TECHNIKA KERESKEDŐHÁZ Bt. „f.a.” (cégjegyzékszám / nyilvántartási szám: 20-06-030727, székhely: 8360 Keszthely, Rákóczi utca 8.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.

2015.05.01 - 12:00
A pályázat megkezdődött

Pályázati Közlemény

Megkezdődött a 8. Fpk. 20-12-020420. ügyszámú nyilvános pályázat 2015. május 1. 12 óra 00 perckor, a ÁFI Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-042854, székhely: 1055 Budapest, Szent István körút 1.., levelezési cím: 1055 Budapest, Szent István körút 1..) felszámoló által a BALÓ JÓZSEF TECHNIKA KERESKEDŐHÁZ Bt. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 20-06-030727, székhely: 8360 Keszthely, Rákóczi utca 8.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Ajánlatát megteheti a pályázat oldalán: https://eer.gov.hu/palyazat/P24581.
2015.04.16 - 11:11
A pályázat meghirdetve

Pályázati Hirdetmény

A(z) ÁFI Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-042854, székhely: 1055 Budapest, Szent István körút 1.., levelezési cím: 1055 Budapest, Szent István körút 1..), mint a(z) BALÓ JÓZSEF TECHNIKA KERESKEDŐHÁZ Bt. „f.a” (cégjegyzékszám: 20-06-030727, székhely: 8360 Keszthely, Rákóczi utca 8.) Zalaegerszegi Törvényszék 8. Fpk. 20-12-020420.. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2015. április 16. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingatlanát.

A pályázat adatai:
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be:
https://eer.gov.hu/palyazat/P24581
A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja:
2015. május 1. 12 óra 00 perc
A pályázatok benyújtásának határideje:
2015. május 16. 12 óra 00 perc

Ajánlati biztosíték összege: 225 000 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: A bánatpénz befizetése az ÁFI Felszámoló és Vagyonkelező Zrt. Unicredit Bank Nyrt.-nél vezetett 10900035-00000002-96040018 számú bankszámlájára történhet úgy, hogy legkésőbb a pályázat benyújtásának határidejéig jóváírásra kerüljön.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: A nyertes pályázó bánatpénze a vételárba beszámít. A felszámoló a befizetett bánatpénz után kamatot nem fizet.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

Alsópáhok, belterület 463/2 hrsz-ú, kivett beépítetlen terület megnevezésű, 3.839 m2 területű ingatlan.

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) irányára összesen: 4 500 000 forint.


Az ingatlan(ok) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: Az ingatlan megtekintésének időpontja: 2015. május 05. 9-10 óra között Alsópáhokon.

Vételár megfizetésének módja, határideje: A megajánlott vételárat nettó összegben kel meghatározni forintban. A vételárat legkésőbb a szerződéskötéstől számított 30 napon belül kell megfizetni.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: Az adásvételi szerződés megkötésére az eredményhirdetéstől számított 30 napon belül kerül sor.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: A felszámoló a pályázati ajánlatokat a vételár nagysága és a fizetési feltételek alapján bírálja el. Az eredményértékelésnél 80%-os súlyozással kerül értékelésre a vételár, míg a vételár minél előbb történő megfizetése 20%-os súlyt képvisel. Az eredményes pályázatnál az értékesítő/felszámoló a licitnapló kiértékelésével dönt a pályázat eredményéről. Több megfelelő, azonos értékű (a vételár vonatkozásában legfeljebb 10%-kal eltérő) pályázat beérkezése esetén a felszámoló a Cstv. 49/A. § (4) bekezdés alapján köteles ártárgyalást tartani. Az ártárgyalás az EÉR igénybevételével kerül megtartásra.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó részletes és jogilag kötelező erejű nyilatkozatát az alábbiakról:
• a pályázó nyilatkozata, hogy a vételre felajánlott vagyont meg kívánja vásárolni
• a pályázó nyilatkozata a megajánlott vételárról, és fizetési feltételekről. A megajánlott vételárat nettó összegben kel meghatározni forintban.
• a pályázó nyilatkozata, hogy ajánlatát a beadási határidőtől számított 60 napig fenntartja.
• a pályázó nyilatkozata a kellékszavatosság, garanciális igény érvényesítésének kizárásáról
• a pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó főbb adatait, elérhetőségét.


A pályázattal kapcsolatos minden költség - a pályázat sikerétől függetlenül - a pályázót terheli. A teljes vételár kiegyenlítése a birtokbaadásnak előfeltétele.
Jelen pályázati felhívás a felszámoló számára nem jelent értékesítési kötelezettséget.• Pályázó köteles nyilatkozat arról, hogy a pályázó a nyertes ajánlati összeg 1%-ának megfelelő összegű ügyvédi költség megfizetését az eladó által kijelölt, az adásvételi szerződés elkészítésével megbízott ügyvéd részére.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P24581/tetelek.pdf

Licitnapló

2015.05.16 - 12:00
A pályázat véget ért
2015.05.01 - 12:00
A pályázat megkezdődött

Kérdések és válaszok

2015.04.22 - 07:39P24581F1 kommentje

Tisztelt Hirdető! Szeretném megkérdezni, hogy pontosan mi az ingatlan természetbeni címe?

2015.04.30 - 15:10Értékesítő kommentje

Tisztelt Érdeklődő! A tulajdoni lapon nincs megjelölve az ingatlan természetbeni címe.

Ismertető

Alsópáhok, belterület 463/2 hrsz-ú, kivett beépítetlen terület megnevezésű, 3.839 m2 területű ingatlan.
Jelentkezési és feltöltési határidő:
Pályázat kezdete:
Pályázat vége:
Becsérték:
Minimálár:
Nyertes ár:
Ügyszám:
EÉR azonosító:
Invalid date
2015.05.01 - 12:00
2015.05.16 - 12:00
Nettó 4 500 000 Ft
Nettó — Ft
Nettó 4 050 000 Ft
8. Fpk. 20-12-020420.
P24581

Bírálati szempontok, feltételek:

Felszámoló adatai

Cégnév:
ÁFI Felszámoló és Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Székhely:
1055 Budapest, Szent István körút 1..
Cégjegyzékszám:
01-10-042854

Adós adatai

Cégnév:
BALÓ JÓZSEF TECHNIKA KERESKEDŐHÁZ Ingatlanforgalmazó és Kereskedelmi Bt. "f.a."
Székhely:
8360 Keszthely, Rákóczi utca 8.
Cégjegyzékszám:
20-06-030727

Dokumentumok

2015.05.26 - 13:44
A pályázat eredményes

Pályázati Közlemény

Érvényes és eredményes a 8. Fpk. 20-12-020420. ügyszámú nyilvános pályázat, a ÁFI Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-042854, székhely: 1055 Budapest, Szent István körút 1.., levelezési cím: 1055 Budapest, Szent István körút 1..) felszámoló által a BALÓ JÓZSEF TECHNIKA KERESKEDŐHÁZ Bt. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 20-06-030727, székhely: 8360 Keszthely, Rákóczi utca 8.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Nyertes ajánlat összege: 4 050 000 .-Ft
Nyertes ajánlattevő azonosító száma: P24581F2
Szerződéskötés dátuma: Az adásvételi szerződés megkötésére az eredményhirdetéstől számított 30 napon belül kerül sor.
Az értékesítő a szerződést a nyertes ajánlattevővel köti meg.
2015.05.16 - 12:00
A pályázat véget ért

Pályázati Közlemény

Lezárult a(z) 8. Fpk. 20-12-020420. ügyszámú nyilvános pályázat 2015. május 16. 12 óra 00 perckor, a ÁFI Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-042854, székhely: 1055 Budapest, Szent István körút 1.., levelezési cím: 1055 Budapest, Szent István körút 1..) felszámoló által a BALÓ JÓZSEF TECHNIKA KERESKEDŐHÁZ Bt. „f.a.” (cégjegyzékszám / nyilvántartási szám: 20-06-030727, székhely: 8360 Keszthely, Rákóczi utca 8.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.

2015.05.01 - 12:00
A pályázat megkezdődött

Pályázati Közlemény

Megkezdődött a 8. Fpk. 20-12-020420. ügyszámú nyilvános pályázat 2015. május 1. 12 óra 00 perckor, a ÁFI Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-042854, székhely: 1055 Budapest, Szent István körút 1.., levelezési cím: 1055 Budapest, Szent István körút 1..) felszámoló által a BALÓ JÓZSEF TECHNIKA KERESKEDŐHÁZ Bt. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 20-06-030727, székhely: 8360 Keszthely, Rákóczi utca 8.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Ajánlatát megteheti a pályázat oldalán: https://eer.gov.hu/palyazat/P24581.
2015.04.16 - 11:11
A pályázat meghirdetve

Pályázati Hirdetmény

A(z) ÁFI Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-042854, székhely: 1055 Budapest, Szent István körút 1.., levelezési cím: 1055 Budapest, Szent István körút 1..), mint a(z) BALÓ JÓZSEF TECHNIKA KERESKEDŐHÁZ Bt. „f.a” (cégjegyzékszám: 20-06-030727, székhely: 8360 Keszthely, Rákóczi utca 8.) Zalaegerszegi Törvényszék 8. Fpk. 20-12-020420.. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2015. április 16. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingatlanát.

A pályázat adatai:
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be:
https://eer.gov.hu/palyazat/P24581
A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja:
2015. május 1. 12 óra 00 perc
A pályázatok benyújtásának határideje:
2015. május 16. 12 óra 00 perc

Ajánlati biztosíték összege: 225 000 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: A bánatpénz befizetése az ÁFI Felszámoló és Vagyonkelező Zrt. Unicredit Bank Nyrt.-nél vezetett 10900035-00000002-96040018 számú bankszámlájára történhet úgy, hogy legkésőbb a pályázat benyújtásának határidejéig jóváírásra kerüljön.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: A nyertes pályázó bánatpénze a vételárba beszámít. A felszámoló a befizetett bánatpénz után kamatot nem fizet.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

Alsópáhok, belterület 463/2 hrsz-ú, kivett beépítetlen terület megnevezésű, 3.839 m2 területű ingatlan.

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) irányára összesen: 4 500 000 forint.


Az ingatlan(ok) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: Az ingatlan megtekintésének időpontja: 2015. május 05. 9-10 óra között Alsópáhokon.

Vételár megfizetésének módja, határideje: A megajánlott vételárat nettó összegben kel meghatározni forintban. A vételárat legkésőbb a szerződéskötéstől számított 30 napon belül kell megfizetni.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: Az adásvételi szerződés megkötésére az eredményhirdetéstől számított 30 napon belül kerül sor.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: A felszámoló a pályázati ajánlatokat a vételár nagysága és a fizetési feltételek alapján bírálja el. Az eredményértékelésnél 80%-os súlyozással kerül értékelésre a vételár, míg a vételár minél előbb történő megfizetése 20%-os súlyt képvisel. Az eredményes pályázatnál az értékesítő/felszámoló a licitnapló kiértékelésével dönt a pályázat eredményéről. Több megfelelő, azonos értékű (a vételár vonatkozásában legfeljebb 10%-kal eltérő) pályázat beérkezése esetén a felszámoló a Cstv. 49/A. § (4) bekezdés alapján köteles ártárgyalást tartani. Az ártárgyalás az EÉR igénybevételével kerül megtartásra.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó részletes és jogilag kötelező erejű nyilatkozatát az alábbiakról:
• a pályázó nyilatkozata, hogy a vételre felajánlott vagyont meg kívánja vásárolni
• a pályázó nyilatkozata a megajánlott vételárról, és fizetési feltételekről. A megajánlott vételárat nettó összegben kel meghatározni forintban.
• a pályázó nyilatkozata, hogy ajánlatát a beadási határidőtől számított 60 napig fenntartja.
• a pályázó nyilatkozata a kellékszavatosság, garanciális igény érvényesítésének kizárásáról
• a pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó főbb adatait, elérhetőségét.


A pályázattal kapcsolatos minden költség - a pályázat sikerétől függetlenül - a pályázót terheli. A teljes vételár kiegyenlítése a birtokbaadásnak előfeltétele.
Jelen pályázati felhívás a felszámoló számára nem jelent értékesítési kötelezettséget.• Pályázó köteles nyilatkozat arról, hogy a pályázó a nyertes ajánlati összeg 1%-ának megfelelő összegű ügyvédi költség megfizetését az eladó által kijelölt, az adásvételi szerződés elkészítésével megbízott ügyvéd részére.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P24581/tetelek.pdf

Licitnapló

2015.05.16 - 12:00
A pályázat véget ért
2015.05.01 - 12:00
A pályázat megkezdődött

Kérdések és válaszok

2015.04.22 - 07:39P24581F1 kommentje

Tisztelt Hirdető! Szeretném megkérdezni, hogy pontosan mi az ingatlan természetbeni címe?

2015.04.30 - 15:10Értékesítő kommentje

Tisztelt Érdeklődő! A tulajdoni lapon nincs megjelölve az ingatlan természetbeni címe.