Eljárás részletei

Ingatlan
1 tétel

Pályázat - Alapszis Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft "felszámolás alatt"

Lezárult: 2015.06.03 - 12:00
A nyertes ár
Nettó 255 000 Ft
A pályázat eredményesen lezárult.

A PÁLYÁZAT EREDMÉNYES

Ismertető

Jelentkezési és feltöltési határidő:
Pályázat kezdete:
Pályázat vége:
Becsérték:
Minimálár:
Nyertes ár:
Ügyszám:
EÉR azonosító:
Invalid date
2015.05.18 - 08:00
2015.06.03 - 12:00
Nettó 500 000 Ft
Nettó — Ft
Nettó 255 000 Ft
24371
P24371

Bírálati szempontok, feltételek:

Felszámoló adatai

Cégnév:
MININVEST Vagyonhasznosító Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Székhely:
1136 Budapest, Hegedűs Gyula utca 5..
Cégjegyzékszám:
01-10-044328

Adós adatai

Cégnév:
Alapszis Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft "f.a."
Székhely:
3700 Kazincbarcika, Mikszáth K. út 23. fszt em. 3
Cégjegyzékszám:
05-09-008705

Dokumentumok

2015.06.09 - 14:56
A pályázat eredményes

Pályázati Közlemény

Érvényes és eredményes a 24371 ügyszámú nyilvános pályázat, a MININVEST Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-044328, székhely: 1136 Budapest, Hegedűs Gyula utca 5.., levelezési cím: 1136 Budapest, Hegedűs Gyula utca 5..) felszámoló által a Alapszis Kft „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 05-09-008705, székhely: 3700 Kazincbarcika, Mikszáth K. út 23. fszt em. 3) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Nyertes ajánlat összege: 255 000 .-Ft
Nyertes ajánlattevő azonosító száma: P24371F1
Szerződéskötés dátuma: A szerződés megkötésére a pályázat elfogadását követő 15 napon belül, de legkorábban a 17/2014. (II. 3.) Korm. Rendelet 6.§ (1) bekezdés b) pontja szerinti jutalék működtető részére történő megfizetésének igazolását követően kerül sor.
Az értékesítő a szerződést a nyertes ajánlattevővel köti meg.
2015.06.03 - 12:00
A pályázat véget ért

Pályázati Közlemény

Lezárult a(z) 24371 ügyszámú nyilvános pályázat 2015. június 3. 12 óra 00 perckor, a MININVEST Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-044328, székhely: 1136 Budapest, Hegedűs Gyula utca 5.., levelezési cím: 1136 Budapest, Hegedűs Gyula utca 5..) felszámoló által a Alapszis Kft „f.a.” (cégjegyzékszám / nyilvántartási szám: 05-09-008705, székhely: 3700 Kazincbarcika, Mikszáth K. út 23. fszt em. 3) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.

2015.05.18 - 08:00
A pályázat megkezdődött

Pályázati Közlemény

Megkezdődött a 24371 ügyszámú nyilvános pályázat 2015. május 18. 08 óra 00 perckor, a MININVEST Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-044328, székhely: 1136 Budapest, Hegedűs Gyula utca 5.., levelezési cím: 1136 Budapest, Hegedűs Gyula utca 5..) felszámoló által a Alapszis Kft „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 05-09-008705, székhely: 3700 Kazincbarcika, Mikszáth K. út 23. fszt em. 3) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Ajánlatát megteheti a pályázat oldalán: https://eer.gov.hu/palyazat/P24371.
2015.04.30 - 08:00
A pályázat meghirdetve

Pályázati Hirdetmény

A(z) MININVEST Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-044328, székhely: 1136 Budapest, Hegedűs Gyula utca 5.., levelezési cím: 1136 Budapest, Hegedűs Gyula utca 5..), mint a(z) Alapszis Kft „f.a” (cégjegyzékszám: 05-09-008705, székhely: 3700 Kazincbarcika, Mikszáth K. út 23. fszt em. 3) Miskolci Törvényszék 5.Fpk.05-12-000572. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2015. április 30. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingatlanát.

A pályázat adatai:
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be:
https://eer.gov.hu/palyazat/P24371
A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja:
2015. május 18. 08 óra 00 perc
A pályázatok benyújtásának határideje:
2015. június 3. 12 óra 00 perc

Ajánlati biztosíték összege: 25 000 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: Az ajánlati biztosíték az irányár 5%-a, melyet a pályázónak a cég pénztárába kell készpénzben befizetni, a kerekítés szabályainak figyelembevételével.
Helye: 4400 Nyíregyháza, Bocskai u. 5. I/109.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: Ha a pályázati eljárás eredménytelen, az ajánlati biztosíték teljes összege az eredménytelenség megállapításától számított nyolc munkanapon belül valamennyi pályázó részére visszafizetésre kerül.
Ha a pályázati eljárás eredményes, az ajánlati biztosíték a nyertes pályázónál a vételárba beszámít, a többi pályázónak az ajánlati biztosíték az eredményhirdetés napjától - a Cstv. 49/A. § (4) bekezdése szerinti ártárgyalás esetén az ártárgyalás eredményhirdetése napjától - számított nyolc munkanapon belül visszafizetésre kerül.

Ha a szerződés a pályázat nyertesének érdekkörében felmerülő okból nem jön létre, vagy a pályázat nyertese a vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg, az ajánlati biztosítékot elveszíti. Amennyiben ártárgyalás megtartására kerül sor, és azon a pályázó neki felróható okból nem vesz részt, vagy a már megtett ajánlattól visszalép, az ajánlati biztosítékot elveszti.

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) irányára összesen: 500 000 forint.


1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: kivett lakóház, udvar

Típus:
lakóépület
Területe:
1 238 m²
Állapota:
felújítandó
Közművesítettség foka:
részlegesen közművesített
Tehermentes:
nem
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad:
1/1
Becsérték:
500 000 forint

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Település neve (ahol az ingatlan fekszik):
Alacska
Ingatlan fekvése:
belterület
Helyrajzi szám:
208/8
Ingatlan postai címe:
3779 Alacska, Kossuth utca 48..
Művelési ág:
kivett lakóház, udvar
Minőségi osztály:
0
Területnagyság:
1 238 m²
Kataszteri tiszta jövedelem:
0.00
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.):
kivett lakóház, udvar

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

Tulajdonos neve, címe:
Alapszis Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft "FA"3700 Kazincbarcika, Mikszáth K. utca 23. fszt/3.

Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): - Végrehajtási jog 748.160,-Ft és járulékai erejéig: jogosult Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal; törzsszám: 15303086 (30879/2009.01.20.).- Végrehajtási jog 1.268.000,-Ft főkövetelés és járulékai erejéig; jogosult: Nemzeti Adó- és Vámhivatal; törzsszám: 15789934 (35122/2012.05.03.)

Ingatlan állapota: felújítandó

Az ingatlan(ok) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: Az ingatlan előzetes telefonos egyeztetést követően személyesen megtekinthető. ( tel: 06 (42) 401-876.További információ: Pál Krisztina felszámolóbiztos (tel: 06 (42) 401-876)

Vételár megfizetésének módja, határideje: A vételárat az adásvételi szerződés aláírásakor készpénzben kell megfizetni az Alapszis Kft "FA" pénztárába.

Helye: 4400 Nyíregyháza, Bocskai u. 5. I/109.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: A szerződés megkötésére a pályázat elfogadását követő 15 napon belül, de legkorábban a 17/2014. (II. 3.) Korm. Rendelet 6.§ (1) bekezdés b) pontja szerinti jutalék működtető részére történő megfizetésének igazolását követően kerül sor.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: Birtokba adásra legkorábban a teljes vételár megfizetését követő 15 munkanapon belül kerülhet sor.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: Az érvényes pályázatok közül a vételár összege alapján történik a nyertes pályázat kiválasztása.Több megfelelő, közel azonos értékű (a vételár vonatkozásában legfeljebb 10%-al eltérő) érvényes pályázat benyújtása esetén az értékelést követően online ártárgyalásra kerül sor az ilyen tartalmú pályázatot beadó pályázók között.Az ártárgyalás feltételeit a felszámoló az ártárgyalás megkezdése előtt közli a felekkel. Az ártárgyalás nyertese a legmagasabb vételi árat ajánló pályázó.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: Az elővásárlásra jogosultak a vételi szándékukat a Cstv 49/C § (2) bekezdése alapján a nyilvános értékesítés keretén belül gyakorolhatják, oly módon, hogy a véglegesen kialakult vételár ismeretében a vételi szándékról nyilatkozatot tesznek.
Az elővásárlási jog gyakorlása érdekében a felszámoló felhívja az érdekeltek figyelmét arra, hogy az elővásárlási jog gyakorlására irányuló szándékukat az ajánlatok benyújtási határidejéig írásban jelentsék be.
A vevő az eszközön tulajdonjogot csak a teljes vételár megfizetését követően szerez.

Az ajánlat benyújtásakor a pályázónak nyilatkozatot kell csatolnia arról, hogy:

Ajánlatát az ingatlannal kapcsolatos dokumentumok megtekintett, megismert állapotára tette meg,

A pályázatban foglaltakat a pályázat beadási határidejétől számított 60 napig változatlan formában fenntartja, azaz 60 napos ajánlati kötöttséget vállal,

Tudomásul veszi és elfogadja, hogy az adásvételi szerződés elkészítésében a felszámoló szervezet által megjelölt ügyvéd jár el. A szerződéssel kapcsolatos költségek a nyertes pályázót terhelik.

Az értékesítésre kerülő vagyontárgyért a felszámoló kellékszavatosságot nem vállal, azokat a pályázó megtekintett és megvizsgált állapotban veszi meg azzal, hogy a tulajdonjog változásával kapcsolatos vagyonátruházási illeték, vagy bármilyen más költség a pályázót (vevőt) terheli. Az esetlegesen később felmerülő, az adásvétel időpontjában nem ismert környezeti terhet is a vevő viseli.

A benyújtott ajánlatban fel kell tüntetni, ahhoz csatolni szükséges:
- a pályázó pontos nevét, címét, telefonszámát,
- az ajánlati ár egyértelmű meghatározását, a fizetés módját, feltételeit,
- a bánatpénz megfizetésének igazolását,
- az ajánlati kötöttség idejét, amely nem lehet kevesebb, mint a benyújtási határidőt követő 60 nap,
- az ajánlattevő nyilatkozatát, hogy a pályázati dokumentumokban foglaltakat magára nézve kötelezőnek tekinti és elfogadja,
- gazdálkodó szervezet esetén cégkivonatot és a cégjegyzésre jogosult személy(ek) aláírási címpéldányát

Ezen adatok, nyilatkozatok, csatolmányok hiányában az ajánlat érvénytelen.
Az irányár az áfa összegét nem tartalmazza. Az áfa megállapítása az értékesítéskor hatályos törvény alapján történik. A pályázatban az ajánlott nettó (áfa nélküli) árat kell megjelölni.
A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy jelen pályázati hirdetményt az ajánlatok beérkezése előtt visszavonja, a pályázatot – megfelelő ajánlat hiánya esetén – eredménytelennek nyilvánítsa.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P24371/tetelek.pdf

Licitnapló

2015.06.03 - 12:00
A pályázat véget ért
2015.05.18 - 08:00
A pályázat megkezdődött

Kérdések és válaszok

Ehhez az eljáráshoz még nem érkeztek kérdések.

Tételek 1 db (1)

kivett lakóház, udvar
Az ingatlan Alacska 208/8. hrsz-ú - a valóságban Alacska, Kossuth u. 48. szám alatt található - 1/1 tulajdoni hányadú ingatlan. Az ingatlan Alacska ny...
Település:
Alacska
Típus:
Lakóépület
Terület:
1238 m2
Állapot:
Felújítandó
Közművesített:
Részlegesen közművesített
Tehermentes:
Nem
Tulajdoni hányad:
1/1

Ismertető

Jelentkezési és feltöltési határidő:
Pályázat kezdete:
Pályázat vége:
Becsérték:
Minimálár:
Nyertes ár:
Ügyszám:
EÉR azonosító:
Invalid date
2015.05.18 - 08:00
2015.06.03 - 12:00
Nettó 500 000 Ft
Nettó — Ft
Nettó 255 000 Ft
24371
P24371

Bírálati szempontok, feltételek:

Felszámoló adatai

Cégnév:
MININVEST Vagyonhasznosító Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Székhely:
1136 Budapest, Hegedűs Gyula utca 5..
Cégjegyzékszám:
01-10-044328

Adós adatai

Cégnév:
Alapszis Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft "f.a."
Székhely:
3700 Kazincbarcika, Mikszáth K. út 23. fszt em. 3
Cégjegyzékszám:
05-09-008705

Dokumentumok

2015.06.09 - 14:56
A pályázat eredményes

Pályázati Közlemény

Érvényes és eredményes a 24371 ügyszámú nyilvános pályázat, a MININVEST Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-044328, székhely: 1136 Budapest, Hegedűs Gyula utca 5.., levelezési cím: 1136 Budapest, Hegedűs Gyula utca 5..) felszámoló által a Alapszis Kft „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 05-09-008705, székhely: 3700 Kazincbarcika, Mikszáth K. út 23. fszt em. 3) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Nyertes ajánlat összege: 255 000 .-Ft
Nyertes ajánlattevő azonosító száma: P24371F1
Szerződéskötés dátuma: A szerződés megkötésére a pályázat elfogadását követő 15 napon belül, de legkorábban a 17/2014. (II. 3.) Korm. Rendelet 6.§ (1) bekezdés b) pontja szerinti jutalék működtető részére történő megfizetésének igazolását követően kerül sor.
Az értékesítő a szerződést a nyertes ajánlattevővel köti meg.
2015.06.03 - 12:00
A pályázat véget ért

Pályázati Közlemény

Lezárult a(z) 24371 ügyszámú nyilvános pályázat 2015. június 3. 12 óra 00 perckor, a MININVEST Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-044328, székhely: 1136 Budapest, Hegedűs Gyula utca 5.., levelezési cím: 1136 Budapest, Hegedűs Gyula utca 5..) felszámoló által a Alapszis Kft „f.a.” (cégjegyzékszám / nyilvántartási szám: 05-09-008705, székhely: 3700 Kazincbarcika, Mikszáth K. út 23. fszt em. 3) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.

2015.05.18 - 08:00
A pályázat megkezdődött

Pályázati Közlemény

Megkezdődött a 24371 ügyszámú nyilvános pályázat 2015. május 18. 08 óra 00 perckor, a MININVEST Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-044328, székhely: 1136 Budapest, Hegedűs Gyula utca 5.., levelezési cím: 1136 Budapest, Hegedűs Gyula utca 5..) felszámoló által a Alapszis Kft „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 05-09-008705, székhely: 3700 Kazincbarcika, Mikszáth K. út 23. fszt em. 3) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Ajánlatát megteheti a pályázat oldalán: https://eer.gov.hu/palyazat/P24371.
2015.04.30 - 08:00
A pályázat meghirdetve

Pályázati Hirdetmény

A(z) MININVEST Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-044328, székhely: 1136 Budapest, Hegedűs Gyula utca 5.., levelezési cím: 1136 Budapest, Hegedűs Gyula utca 5..), mint a(z) Alapszis Kft „f.a” (cégjegyzékszám: 05-09-008705, székhely: 3700 Kazincbarcika, Mikszáth K. út 23. fszt em. 3) Miskolci Törvényszék 5.Fpk.05-12-000572. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2015. április 30. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingatlanát.

A pályázat adatai:
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be:
https://eer.gov.hu/palyazat/P24371
A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja:
2015. május 18. 08 óra 00 perc
A pályázatok benyújtásának határideje:
2015. június 3. 12 óra 00 perc

Ajánlati biztosíték összege: 25 000 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: Az ajánlati biztosíték az irányár 5%-a, melyet a pályázónak a cég pénztárába kell készpénzben befizetni, a kerekítés szabályainak figyelembevételével.
Helye: 4400 Nyíregyháza, Bocskai u. 5. I/109.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: Ha a pályázati eljárás eredménytelen, az ajánlati biztosíték teljes összege az eredménytelenség megállapításától számított nyolc munkanapon belül valamennyi pályázó részére visszafizetésre kerül.
Ha a pályázati eljárás eredményes, az ajánlati biztosíték a nyertes pályázónál a vételárba beszámít, a többi pályázónak az ajánlati biztosíték az eredményhirdetés napjától - a Cstv. 49/A. § (4) bekezdése szerinti ártárgyalás esetén az ártárgyalás eredményhirdetése napjától - számított nyolc munkanapon belül visszafizetésre kerül.

Ha a szerződés a pályázat nyertesének érdekkörében felmerülő okból nem jön létre, vagy a pályázat nyertese a vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg, az ajánlati biztosítékot elveszíti. Amennyiben ártárgyalás megtartására kerül sor, és azon a pályázó neki felróható okból nem vesz részt, vagy a már megtett ajánlattól visszalép, az ajánlati biztosítékot elveszti.

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) irányára összesen: 500 000 forint.


1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: kivett lakóház, udvar

Típus:
lakóépület
Területe:
1 238 m²
Állapota:
felújítandó
Közművesítettség foka:
részlegesen közművesített
Tehermentes:
nem
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad:
1/1
Becsérték:
500 000 forint

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Település neve (ahol az ingatlan fekszik):
Alacska
Ingatlan fekvése:
belterület
Helyrajzi szám:
208/8
Ingatlan postai címe:
3779 Alacska, Kossuth utca 48..
Művelési ág:
kivett lakóház, udvar
Minőségi osztály:
0
Területnagyság:
1 238 m²
Kataszteri tiszta jövedelem:
0.00
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.):
kivett lakóház, udvar

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

Tulajdonos neve, címe:
Alapszis Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft "FA"3700 Kazincbarcika, Mikszáth K. utca 23. fszt/3.

Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): - Végrehajtási jog 748.160,-Ft és járulékai erejéig: jogosult Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal; törzsszám: 15303086 (30879/2009.01.20.).- Végrehajtási jog 1.268.000,-Ft főkövetelés és járulékai erejéig; jogosult: Nemzeti Adó- és Vámhivatal; törzsszám: 15789934 (35122/2012.05.03.)

Ingatlan állapota: felújítandó

Az ingatlan(ok) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: Az ingatlan előzetes telefonos egyeztetést követően személyesen megtekinthető. ( tel: 06 (42) 401-876.További információ: Pál Krisztina felszámolóbiztos (tel: 06 (42) 401-876)

Vételár megfizetésének módja, határideje: A vételárat az adásvételi szerződés aláírásakor készpénzben kell megfizetni az Alapszis Kft "FA" pénztárába.

Helye: 4400 Nyíregyháza, Bocskai u. 5. I/109.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: A szerződés megkötésére a pályázat elfogadását követő 15 napon belül, de legkorábban a 17/2014. (II. 3.) Korm. Rendelet 6.§ (1) bekezdés b) pontja szerinti jutalék működtető részére történő megfizetésének igazolását követően kerül sor.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: Birtokba adásra legkorábban a teljes vételár megfizetését követő 15 munkanapon belül kerülhet sor.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: Az érvényes pályázatok közül a vételár összege alapján történik a nyertes pályázat kiválasztása.Több megfelelő, közel azonos értékű (a vételár vonatkozásában legfeljebb 10%-al eltérő) érvényes pályázat benyújtása esetén az értékelést követően online ártárgyalásra kerül sor az ilyen tartalmú pályázatot beadó pályázók között.Az ártárgyalás feltételeit a felszámoló az ártárgyalás megkezdése előtt közli a felekkel. Az ártárgyalás nyertese a legmagasabb vételi árat ajánló pályázó.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: Az elővásárlásra jogosultak a vételi szándékukat a Cstv 49/C § (2) bekezdése alapján a nyilvános értékesítés keretén belül gyakorolhatják, oly módon, hogy a véglegesen kialakult vételár ismeretében a vételi szándékról nyilatkozatot tesznek.
Az elővásárlási jog gyakorlása érdekében a felszámoló felhívja az érdekeltek figyelmét arra, hogy az elővásárlási jog gyakorlására irányuló szándékukat az ajánlatok benyújtási határidejéig írásban jelentsék be.
A vevő az eszközön tulajdonjogot csak a teljes vételár megfizetését követően szerez.

Az ajánlat benyújtásakor a pályázónak nyilatkozatot kell csatolnia arról, hogy:

Ajánlatát az ingatlannal kapcsolatos dokumentumok megtekintett, megismert állapotára tette meg,

A pályázatban foglaltakat a pályázat beadási határidejétől számított 60 napig változatlan formában fenntartja, azaz 60 napos ajánlati kötöttséget vállal,

Tudomásul veszi és elfogadja, hogy az adásvételi szerződés elkészítésében a felszámoló szervezet által megjelölt ügyvéd jár el. A szerződéssel kapcsolatos költségek a nyertes pályázót terhelik.

Az értékesítésre kerülő vagyontárgyért a felszámoló kellékszavatosságot nem vállal, azokat a pályázó megtekintett és megvizsgált állapotban veszi meg azzal, hogy a tulajdonjog változásával kapcsolatos vagyonátruházási illeték, vagy bármilyen más költség a pályázót (vevőt) terheli. Az esetlegesen később felmerülő, az adásvétel időpontjában nem ismert környezeti terhet is a vevő viseli.

A benyújtott ajánlatban fel kell tüntetni, ahhoz csatolni szükséges:
- a pályázó pontos nevét, címét, telefonszámát,
- az ajánlati ár egyértelmű meghatározását, a fizetés módját, feltételeit,
- a bánatpénz megfizetésének igazolását,
- az ajánlati kötöttség idejét, amely nem lehet kevesebb, mint a benyújtási határidőt követő 60 nap,
- az ajánlattevő nyilatkozatát, hogy a pályázati dokumentumokban foglaltakat magára nézve kötelezőnek tekinti és elfogadja,
- gazdálkodó szervezet esetén cégkivonatot és a cégjegyzésre jogosult személy(ek) aláírási címpéldányát

Ezen adatok, nyilatkozatok, csatolmányok hiányában az ajánlat érvénytelen.
Az irányár az áfa összegét nem tartalmazza. Az áfa megállapítása az értékesítéskor hatályos törvény alapján történik. A pályázatban az ajánlott nettó (áfa nélküli) árat kell megjelölni.
A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy jelen pályázati hirdetményt az ajánlatok beérkezése előtt visszavonja, a pályázatot – megfelelő ajánlat hiánya esetén – eredménytelennek nyilvánítsa.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P24371/tetelek.pdf

Licitnapló

2015.06.03 - 12:00
A pályázat véget ért
2015.05.18 - 08:00
A pályázat megkezdődött

Kérdések és válaszok

Ehhez az eljáráshoz még nem érkeztek kérdések.