Eljárás részletei

GPS készülékek, kiegészítők
1 tétel

Pályázat - LCP Systems Informatikai és Kereskedelmi Kft "felszámolás alatt"

Lezárult: 2015.06.03 - 12:00
A nyertes ár
Nettó 1 550 000 Ft
A pályázat eredményesen lezárult.

A PÁLYÁZAT EREDMÉNYES

Ismertető

IconX GPS készülékeket, IconX radardetektorokat, Iconx MP4 lejátszókat, MIO GPS készülékeket, kiegészítőket, vonalkódolvasókat, tartozékokat, alkatrészeket, akkumulátorokat, töltőket, irodai eszközöket.. Az eszközök többsége 2008 előtti beszerzésű, darabszám: 24500.
Jelentkezési és feltöltési határidő:
Pályázat kezdete:
Pályázat vége:
Becsérték:
Minimálár:
Nyertes ár:
Ügyszám:
EÉR azonosító:
Invalid date
2015.05.18 - 12:00
2015.06.03 - 12:00
Nettó 9 100 000 Ft
Nettó — Ft
Nettó 1 550 000 Ft
Fpkh.18/2012/9
P24252

Bírálati szempontok, feltételek:

Felszámoló adatai

Cégnév:
APPORT Gazdasági Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely:
9700 Szombathely, Engels utca 34..
Cégjegyzékszám:
18-09-000366

Adós adatai

Cégnév:
LCP Systems Informatikai és Kereskedelmi Kft "f.a."
Székhely:
9700 Szombathely, Puskás Tivadar utca 5.
Cégjegyzékszám:
18-09-108953

Dokumentumok

2015.06.03 - 14:28
A pályázat eredményes

Pályázati Közlemény

Érvényes és eredményes a Fpkh.18/2012/9 ügyszámú nyilvános pályázat, a APPORT Kft. (cégjegyzékszám: 18-09-000366, székhely: 9700 Szombathely, Engels utca 34.., levelezési cím: 9700 Szombathely, Engels utca 34..) felszámoló által a LCP Systems Kft „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 18-09-108953, székhely: 9700 Szombathely, Puskás Tivadar utca 5.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Nyertes ajánlat összege: 1 550 000 .-Ft
Nyertes ajánlattevő azonosító száma: P24252F2
Szerződéskötés dátuma: A számla kiállítására a pályázatok elbírálását követő 5 napon belül kerül sor.
Az értékesítő a szerződést a nyertes ajánlattevővel köti meg.
2015.06.03 - 12:00
A pályázat véget ért

Pályázati Közlemény

Lezárult a(z) Fpkh.18/2012/9 ügyszámú nyilvános pályázat 2015. június 3. 12 óra 00 perckor, a APPORT Kft. (cégjegyzékszám: 18-09-000366, székhely: 9700 Szombathely, Engels utca 34.., levelezési cím: 9700 Szombathely, Engels utca 34..) felszámoló által a LCP Systems Kft „f.a.” (cégjegyzékszám / nyilvántartási szám: 18-09-108953, székhely: 9700 Szombathely, Puskás Tivadar utca 5.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.

2015.05.18 - 12:00
A pályázat megkezdődött

Pályázati Közlemény

Megkezdődött a Fpkh.18/2012/9 ügyszámú nyilvános pályázat 2015. május 18. 12 óra 00 perckor, a APPORT Kft. (cégjegyzékszám: 18-09-000366, székhely: 9700 Szombathely, Engels utca 34.., levelezési cím: 9700 Szombathely, Engels utca 34..) felszámoló által a LCP Systems Kft „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 18-09-108953, székhely: 9700 Szombathely, Puskás Tivadar utca 5.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Ajánlatát megteheti a pályázat oldalán: https://eer.gov.hu/palyazat/P24252.
2015.04.17 - 09:55
A pályázat meghirdetve

Pályázati Hirdetmény

A(z) APPORT Kft. (cégjegyzékszám: 18-09-000366, székhely: 9700 Szombathely, Engels utca 34.., levelezési cím: 9700 Szombathely, Engels utca 34..), mint a(z) LCP Systems Kft „f.a” (cégjegyzékszám: 18-09-108953, székhely: 9700 Szombathely, Puskás Tivadar utca 5.) Szombathelyi Törvényszék Fpkh.18/2012/9. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2015. április 30. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingóságát.

A pályázat adatai:
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be:
https://eer.gov.hu/palyazat/P24252
A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja:
2015. május 18. 12 óra 00 perc
A pályázatok benyújtásának határideje:
2015. június 3. 12 óra 00 perc

Ajánlati biztosíték összege: 455 000 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: A pályázaton való részvétel feltétele az ajánlati biztosíték (bánatpénz) befizetése – legkésőbb a pályázat benyújtásának napjáig az APPORT Gazdasági Szolgáltató Kft 12094507-00123318-00300007 számú bankszámlájára.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: Ha a pályázati eljárás eredménytelen, az ajánlati biztosítékot a felszámoló nyolc munkanapon belül visszautalja.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

IconX GPS készülékeket, IconX radardetektorokat, Iconx MP4 lejátszókat, MIO GPS készülékeket, kiegészítőket, vonalkódolvasókat, tartozékokat, alkatrészeket, akkumulátorokat, töltőket, irodai eszközöket.. Az eszközök többsége 2008 előtti beszerzésű, darabszám: 24500.

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) irányára összesen: 9 100 000 forint.


1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: GPS készülékek

Típus:
Műszaki cikk
Tehermentes:
igen
Mennyisége:
24 500 db
Becsérték:
9 100 000 forint

Az ingóság megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: Az értékesítésre kerülő vagyon elemek előzetes egyeztetést követően megtekinthetők.Megtekintési igény esetén időpont egyeztetés a 0036-94-508219-es telefonon és az info@apport.hu mail címen történik.

Vételár megfizetésének módja, határideje: A vételár megfizetését a felszámoló átutalással kéri a számla kiállításától számított 8 napon belül.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: A számla kiállítására a pályázatok elbírálását követő 5 napon belül kerül sor.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: A vagyontárgyak átvétele a teljes vételár megfizetésével egyidőben történik.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: Ha a pályázati eljárás eredményes , a felszámoló az ajánlati biztosíték összegét a nyertes pályázó által fizetett vételárba beszámítja, a többi pályázónak pedig az ajánlati biztosíték teljes összegét az eredményhirdetés napjától- a Cstv 49/A .§(4) bekezdés szerinti ártárgyalás esetén az ártárgyalás eredményhirdetése napjától- számított nyolc munkanapon belül visszautalja.Az ajánlati biztosítékot a pályázó abban az esetben elveszíti, ha a szerződés a nyertes pályázó érdekkörében felmerült okból nem jön létre, vagy a nyertes pályázó a vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg, vagy a Cstv. 49§(4) bekezdés szerinti ajánlatot tevő pályázó az elrendelt elektronikus ártárgyaláson neki felróható okból nem vesz részt, vagy a már megtett ajánlattól visszalép.A felszámoló az értékesítéssel kapcsolatban írásos ajánlatot kér benyújtani , melyeket az APPORT Kft által feltöltött hirdetmény alapján az Elektronikus Értékesítési Rendszer (EÉR) (https://eer.gov.hu/) igénybevételével , elektronikusan lehet teljesíteni.Az ajánlatoknak tartalmazni kell:-A pályázó nevét, székhelyét, az azonosításra alkalmas további adatokat, mail címét, gazdálkodó szervezetek hatályos cégkivonatát, a cégjegyzésre jogosult vezető tisztségviselő aláírási címpéldányát, az ajánlott nettó vételárat, nyilatkozatot 30 napos ajánlati kötöttség vállalásáról.-Kötelezettség vállaló nyilatkozatot , hogy a számla kézhezvételétől számított 8 napon belül a vételárat átutalja.-Az ajánlati biztosíték befizetésének igazolását.Elővásárlási jogosultak jogukat a pályázati kiírás keretein belül gyakorolhatják.A pályázatok bontására a pályázati határidő lejáratát követő öt napon belül kerül sor . Az értékelésről szóló jegyzőkönyvet a pályázatbontástól számított 10 napon belül a felszámoló elkészíti és a jegyzőkönyv szkennelt változatát feltölti az EÉR felületére, ahol a pályázók által megtekinthető.A pályázatok értékelésénél elsődleges szempont a vételár nagysága, emellett előnyt élvez az a pályázó akinek ajánlata több tételre vonatkozik A felszámoló több megfelelő, azonos értékű (a vételár vonatkozásában legfeljebb 105-kal eltérő) pályázat esetén ártárgyalást tart. Az ártárgyalásról az EÉR rendszerének igénybevételével üzenet útján értesíti az online ártárgyalási fordulóról, annak kezdő és befejező idejéről az érdekelteket.A felszámoló eredménytelennek nyilvánítja a pályázati eljárást, ha a pályázati kiírásban meghatározott feltételeknek megfelelő ajánlatot nem adtak be.Jelen hirdetményre a 237/2009.(X.20.) Korm. rendelet és a 17/2014.(II.) Korm. rendelet vonatkozó szabályai az irányadóak.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: Az eszközök a pályázók által megtekintett és ismert állapotban, per-, igény- és tehermentesen, a kellékszavatosság teljes körű (az esetleges környezetszennyezésre, rejtett hibákra, rendeltetésszerű használhatóságra, műszaki állapotra stb. is kiterjedő) eladói kizárása mellett kerülnek értékesítésre.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P24252/tetelek.pdf

Licitnapló

2015.06.03 - 12:00
A pályázat véget ért
2015.05.18 - 12:00
A pályázat megkezdődött

Kérdések és válaszok

2015.05.22 - 14:35P24252F1 kommentje

Tisztelt Cím! Hogyan alakul az általános forgalmi adó ennél az árverésnél? Köszönettel...

2015.05.22 - 15:02Értékesítő kommentje

Az ÁFA törvény 142§ > > 142. § (1) Az adót a termék beszerzője, szolgáltatás igénybevevője fizeti: > > g)205 a vállalkozásban tárgyi eszközként használt termék értékesítése, valamint egyéb, a teljesítésekor a szokásos piaci árat tekintve 100 000 forintnak megfelelő pénzösszeget meghaladó termékértékesítés, szolgáltatásnyújtás esetében, ha a teljesítésre kötelezett adóalany felszámolási vagy bármely más, fizetésképtelenségét jogerősen megállapító eljárás hatálya alatt áll; > > A fordított adózás feltétele, hogy az ügylet teljesítésében érintett felek > > a) mindegyike belföldön nyilvántartásba vett adóalany legyen, valamint > > b) egyikének se legyen olyan, e törvényben szabályozott jogállása, amelynek alapján tőle adó fizetése ne lenne követelhető. > (PL: Magánszemély, vagy áfamentes adóalany vevő esetében fel kell számítani az ÁFÁT 100.000Ft feletti értékesítésnél)

Tételek 1 db (1)

GPS készülékek
Típus:
Műszaki cikk
Mennyiség:
24500 db
Becsérték:
Nettó 9 100 000 Ft
Tehermentes:
Igen

Ismertető

IconX GPS készülékeket, IconX radardetektorokat, Iconx MP4 lejátszókat, MIO GPS készülékeket, kiegészítőket, vonalkódolvasókat, tartozékokat, alkatrészeket, akkumulátorokat, töltőket, irodai eszközöket.. Az eszközök többsége 2008 előtti beszerzésű, darabszám: 24500.
Jelentkezési és feltöltési határidő:
Pályázat kezdete:
Pályázat vége:
Becsérték:
Minimálár:
Nyertes ár:
Ügyszám:
EÉR azonosító:
Invalid date
2015.05.18 - 12:00
2015.06.03 - 12:00
Nettó 9 100 000 Ft
Nettó — Ft
Nettó 1 550 000 Ft
Fpkh.18/2012/9
P24252

Bírálati szempontok, feltételek:

Felszámoló adatai

Cégnév:
APPORT Gazdasági Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely:
9700 Szombathely, Engels utca 34..
Cégjegyzékszám:
18-09-000366

Adós adatai

Cégnév:
LCP Systems Informatikai és Kereskedelmi Kft "f.a."
Székhely:
9700 Szombathely, Puskás Tivadar utca 5.
Cégjegyzékszám:
18-09-108953

Dokumentumok

2015.06.03 - 14:28
A pályázat eredményes

Pályázati Közlemény

Érvényes és eredményes a Fpkh.18/2012/9 ügyszámú nyilvános pályázat, a APPORT Kft. (cégjegyzékszám: 18-09-000366, székhely: 9700 Szombathely, Engels utca 34.., levelezési cím: 9700 Szombathely, Engels utca 34..) felszámoló által a LCP Systems Kft „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 18-09-108953, székhely: 9700 Szombathely, Puskás Tivadar utca 5.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Nyertes ajánlat összege: 1 550 000 .-Ft
Nyertes ajánlattevő azonosító száma: P24252F2
Szerződéskötés dátuma: A számla kiállítására a pályázatok elbírálását követő 5 napon belül kerül sor.
Az értékesítő a szerződést a nyertes ajánlattevővel köti meg.
2015.06.03 - 12:00
A pályázat véget ért

Pályázati Közlemény

Lezárult a(z) Fpkh.18/2012/9 ügyszámú nyilvános pályázat 2015. június 3. 12 óra 00 perckor, a APPORT Kft. (cégjegyzékszám: 18-09-000366, székhely: 9700 Szombathely, Engels utca 34.., levelezési cím: 9700 Szombathely, Engels utca 34..) felszámoló által a LCP Systems Kft „f.a.” (cégjegyzékszám / nyilvántartási szám: 18-09-108953, székhely: 9700 Szombathely, Puskás Tivadar utca 5.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.

2015.05.18 - 12:00
A pályázat megkezdődött

Pályázati Közlemény

Megkezdődött a Fpkh.18/2012/9 ügyszámú nyilvános pályázat 2015. május 18. 12 óra 00 perckor, a APPORT Kft. (cégjegyzékszám: 18-09-000366, székhely: 9700 Szombathely, Engels utca 34.., levelezési cím: 9700 Szombathely, Engels utca 34..) felszámoló által a LCP Systems Kft „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 18-09-108953, székhely: 9700 Szombathely, Puskás Tivadar utca 5.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Ajánlatát megteheti a pályázat oldalán: https://eer.gov.hu/palyazat/P24252.
2015.04.17 - 09:55
A pályázat meghirdetve

Pályázati Hirdetmény

A(z) APPORT Kft. (cégjegyzékszám: 18-09-000366, székhely: 9700 Szombathely, Engels utca 34.., levelezési cím: 9700 Szombathely, Engels utca 34..), mint a(z) LCP Systems Kft „f.a” (cégjegyzékszám: 18-09-108953, székhely: 9700 Szombathely, Puskás Tivadar utca 5.) Szombathelyi Törvényszék Fpkh.18/2012/9. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2015. április 30. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingóságát.

A pályázat adatai:
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be:
https://eer.gov.hu/palyazat/P24252
A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja:
2015. május 18. 12 óra 00 perc
A pályázatok benyújtásának határideje:
2015. június 3. 12 óra 00 perc

Ajánlati biztosíték összege: 455 000 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: A pályázaton való részvétel feltétele az ajánlati biztosíték (bánatpénz) befizetése – legkésőbb a pályázat benyújtásának napjáig az APPORT Gazdasági Szolgáltató Kft 12094507-00123318-00300007 számú bankszámlájára.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: Ha a pályázati eljárás eredménytelen, az ajánlati biztosítékot a felszámoló nyolc munkanapon belül visszautalja.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

IconX GPS készülékeket, IconX radardetektorokat, Iconx MP4 lejátszókat, MIO GPS készülékeket, kiegészítőket, vonalkódolvasókat, tartozékokat, alkatrészeket, akkumulátorokat, töltőket, irodai eszközöket.. Az eszközök többsége 2008 előtti beszerzésű, darabszám: 24500.

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) irányára összesen: 9 100 000 forint.


1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: GPS készülékek

Típus:
Műszaki cikk
Tehermentes:
igen
Mennyisége:
24 500 db
Becsérték:
9 100 000 forint

Az ingóság megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: Az értékesítésre kerülő vagyon elemek előzetes egyeztetést követően megtekinthetők.Megtekintési igény esetén időpont egyeztetés a 0036-94-508219-es telefonon és az info@apport.hu mail címen történik.

Vételár megfizetésének módja, határideje: A vételár megfizetését a felszámoló átutalással kéri a számla kiállításától számított 8 napon belül.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: A számla kiállítására a pályázatok elbírálását követő 5 napon belül kerül sor.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: A vagyontárgyak átvétele a teljes vételár megfizetésével egyidőben történik.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: Ha a pályázati eljárás eredményes , a felszámoló az ajánlati biztosíték összegét a nyertes pályázó által fizetett vételárba beszámítja, a többi pályázónak pedig az ajánlati biztosíték teljes összegét az eredményhirdetés napjától- a Cstv 49/A .§(4) bekezdés szerinti ártárgyalás esetén az ártárgyalás eredményhirdetése napjától- számított nyolc munkanapon belül visszautalja.Az ajánlati biztosítékot a pályázó abban az esetben elveszíti, ha a szerződés a nyertes pályázó érdekkörében felmerült okból nem jön létre, vagy a nyertes pályázó a vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg, vagy a Cstv. 49§(4) bekezdés szerinti ajánlatot tevő pályázó az elrendelt elektronikus ártárgyaláson neki felróható okból nem vesz részt, vagy a már megtett ajánlattól visszalép.A felszámoló az értékesítéssel kapcsolatban írásos ajánlatot kér benyújtani , melyeket az APPORT Kft által feltöltött hirdetmény alapján az Elektronikus Értékesítési Rendszer (EÉR) (https://eer.gov.hu/) igénybevételével , elektronikusan lehet teljesíteni.Az ajánlatoknak tartalmazni kell:-A pályázó nevét, székhelyét, az azonosításra alkalmas további adatokat, mail címét, gazdálkodó szervezetek hatályos cégkivonatát, a cégjegyzésre jogosult vezető tisztségviselő aláírási címpéldányát, az ajánlott nettó vételárat, nyilatkozatot 30 napos ajánlati kötöttség vállalásáról.-Kötelezettség vállaló nyilatkozatot , hogy a számla kézhezvételétől számított 8 napon belül a vételárat átutalja.-Az ajánlati biztosíték befizetésének igazolását.Elővásárlási jogosultak jogukat a pályázati kiírás keretein belül gyakorolhatják.A pályázatok bontására a pályázati határidő lejáratát követő öt napon belül kerül sor . Az értékelésről szóló jegyzőkönyvet a pályázatbontástól számított 10 napon belül a felszámoló elkészíti és a jegyzőkönyv szkennelt változatát feltölti az EÉR felületére, ahol a pályázók által megtekinthető.A pályázatok értékelésénél elsődleges szempont a vételár nagysága, emellett előnyt élvez az a pályázó akinek ajánlata több tételre vonatkozik A felszámoló több megfelelő, azonos értékű (a vételár vonatkozásában legfeljebb 105-kal eltérő) pályázat esetén ártárgyalást tart. Az ártárgyalásról az EÉR rendszerének igénybevételével üzenet útján értesíti az online ártárgyalási fordulóról, annak kezdő és befejező idejéről az érdekelteket.A felszámoló eredménytelennek nyilvánítja a pályázati eljárást, ha a pályázati kiírásban meghatározott feltételeknek megfelelő ajánlatot nem adtak be.Jelen hirdetményre a 237/2009.(X.20.) Korm. rendelet és a 17/2014.(II.) Korm. rendelet vonatkozó szabályai az irányadóak.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: Az eszközök a pályázók által megtekintett és ismert állapotban, per-, igény- és tehermentesen, a kellékszavatosság teljes körű (az esetleges környezetszennyezésre, rejtett hibákra, rendeltetésszerű használhatóságra, műszaki állapotra stb. is kiterjedő) eladói kizárása mellett kerülnek értékesítésre.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P24252/tetelek.pdf

Licitnapló

2015.06.03 - 12:00
A pályázat véget ért
2015.05.18 - 12:00
A pályázat megkezdődött

Kérdések és válaszok

2015.05.22 - 14:35P24252F1 kommentje

Tisztelt Cím! Hogyan alakul az általános forgalmi adó ennél az árverésnél? Köszönettel...

2015.05.22 - 15:02Értékesítő kommentje

Az ÁFA törvény 142§ > > 142. § (1) Az adót a termék beszerzője, szolgáltatás igénybevevője fizeti: > > g)205 a vállalkozásban tárgyi eszközként használt termék értékesítése, valamint egyéb, a teljesítésekor a szokásos piaci árat tekintve 100 000 forintnak megfelelő pénzösszeget meghaladó termékértékesítés, szolgáltatásnyújtás esetében, ha a teljesítésre kötelezett adóalany felszámolási vagy bármely más, fizetésképtelenségét jogerősen megállapító eljárás hatálya alatt áll; > > A fordított adózás feltétele, hogy az ügylet teljesítésében érintett felek > > a) mindegyike belföldön nyilvántartásba vett adóalany legyen, valamint > > b) egyikének se legyen olyan, e törvényben szabályozott jogállása, amelynek alapján tőle adó fizetése ne lenne követelhető. > (PL: Magánszemély, vagy áfamentes adóalany vevő esetében fel kell számítani az ÁFÁT 100.000Ft feletti értékesítésnél)