Eljárás részletei

Energiahasznosítás! Kiserőmű Eladó!
0 tétel

Pályázat - Kórházi Energia Központ Korlátolt Felelősségű Társaság "felszámolás alatt"

Eredménytelenítés ideje
Invalid date
Az eredménytelenítés oka: nincs ajánlat
Intézkedés: az értékesítő megteszi az intézkedéseket a megismételt értékesítés érdekében, az újabb értékesítési hirdetmény az előző hirdetmény ügyszámán kerül közzétételre.
Indoklás: Nem érkezett ajánlat
Kérjük tekintse meg a közleményt.

A PÁLYÁZAT EREDMÉNYTELEN

Ismertető

PERKINS 4016 TESI 90 HC földgáz üzemű, gázmotor megnevezésű eszköz. A gázmotoros kiserőmű beépített eszköz, a tatabányai Szent Borbála Kórházban üzemel.A gázmotor gyártási éve, az üzembe helyezés időpontja 1995.06.21. Az elektromos teljesítménye 0,88 MW. Az eszköz műszaki állapota korának megfelelő, átlagos. 2009-ben nagyfelújításon esett át, mely magába foglalta az áramfejlesztő, a trafó, és a hűtőrendszer felújítását is. A gázmotor 2012-ben jelentős mennyiségű üzemórát teljesített, a felszámolás miatt azonban több mint egy éve nem üzemel. A motor jelenleg működésképtelen. A működéshez szükséges lenne egy újabb karbantartási munka, több alkatrész cseréje, nagyfelújítás elvégzése, amelynek összege előzetes egyeztetések alapján közel 10 millió forint nagyságrendű.
Jelentkezési és feltöltési határidő:
Pályázat kezdete:
Pályázat vége:
Becsérték:
Minimálár:
Ügyszám:
EÉR azonosító:
Invalid date
2015.05.23 - 12:00
2015.06.07 - 12:00
Nettó 60 426 000 Ft
Nettó — Ft
5.Fpk.05-13-000341
P24207

Bírálati szempontok, feltételek:

Felszámoló adatai

Cégnév:
LaSalle Informatikai és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely:
1149 Budapest, Angol utca 77..
Cégjegyzékszám:
01-09-878685

Adós adatai

Cégnév:
Kórházi Energia Központ Korlátolt Felelősségű Társaság "f.a."
Székhely:
3529 Miskolc, Vezér út 22..
Cégjegyzékszám:
05-09-013244

Dokumentumok

2015.07.06 - 14:41
A pályázat eredménytelen

Pályázati Közlemény

Eredménytelen a(z) 5.Fpk.05-13-000341 ügyszámú nyilvános pályázat, a LaSalle Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-878685, székhely: 1149 Budapest, Angol utca 77.., levelezési cím: 1149 Budapest, Angol utca 77..) felszámoló által a Kórházi Energia Központ Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 05-09-013244, székhely: 3529 Miskolc, Vezér út 22..) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Az eredménytelenség indoka: nem érkezett ajánlat
Nem érkezett ajánlat

Az értékesítő az alábbi tájékoztatást adja:
Megteszi az intézkedéseket a megismételt értékesítés érdekében, az újabb értékesítési hirdetmény az előző hirdetmény ügyszámán kerül közzétételre.
2015.06.07 - 12:00
A pályázat véget ért

Pályázati Közlemény

Lezárult a(z) 5.Fpk.05-13-000341 ügyszámú nyilvános pályázat 2015. június 7. 12 óra 00 perckor, a LaSalle Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-878685, székhely: 1149 Budapest, Angol utca 77.., levelezési cím: 1149 Budapest, Angol utca 77..) felszámoló által a Kórházi Energia Központ Kft. „f.a.” (cégjegyzékszám / nyilvántartási szám: 05-09-013244, székhely: 3529 Miskolc, Vezér út 22..) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.

2015.05.23 - 12:00
A pályázat megkezdődött

Pályázati Közlemény

Megkezdődött a 5.Fpk.05-13-000341 ügyszámú nyilvános pályázat 2015. május 23. 12 óra 00 perckor, a LaSalle Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-878685, székhely: 1149 Budapest, Angol utca 77.., levelezési cím: 1149 Budapest, Angol utca 77..) felszámoló által a Kórházi Energia Központ Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 05-09-013244, székhely: 3529 Miskolc, Vezér út 22..) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Ajánlatát megteheti a pályázat oldalán: https://eer.gov.hu/palyazat/P24207.
2015.05.08 - 11:59
A pályázat meghirdetve

Pályázati Hirdetmény

A(z) LaSalle Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-878685, székhely: 1149 Budapest, Angol utca 77.., levelezési cím: 1149 Budapest, Angol utca 77..), mint a(z) Kórházi Energia Központ Kft. „f.a” (cégjegyzékszám: 05-09-013244, székhely: 3529 Miskolc, Vezér út 22..) Miskolci Törvényszék 5.Fpk.05-13-000341/19. . sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2015. május 7. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingóságát.

A pályázat adatai:
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be:
https://eer.gov.hu/palyazat/P24207
A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja:
2015. május 23. 12 óra 00 perc
A pályázatok benyújtásának határideje:
2015. június 7. 12 óra 00 perc

Ajánlati biztosíték összege: 2 012 780 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: Az ajánlati biztosítékra (bánatpénz) a 2013. évi V. tv. (új Ptk. ) 6: 185. §-a, 6:212-6:214 §. vonatkozó rendelkezései az irányadóak.
A pályázaton történő részvétel feltétele a megjelölt összegű ajánlati biztosítéknak a LaSalle Informatikai és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság elkülönített a
TakarékBank ZRt.-nél vezetett 11500092-11085111-00000000 számú
számlájára történő befizetése, és az erről szóló igazolásnak a pályázathoz történő csatolása. Fizetéskor vagy átutaláskor a bizonylatra rá kell írni közleményként: „KEK Kft. "f.a." pályázat ajánlati biztosíték".
Az ajánlati biztosíték megfizetését az utalási igazolás csatolásával mellékelni kell. A pályázati biztosíték befizetését az értékesítő az eredmény megállapítási érdekében a pályázati ajánlattételi határidő lejártakor ellenőrzi. (EÉR rendelet 13. § (2) bekezdés).

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: Az ajánlati biztosíték mértéke a 237/2009. (X. 20.) Korm. rendelet alapján:
b) 10 millió forint vagy annál magasabb összegű irányár (becsérték) esetén 10 millió forint irányár (becsérték) után annak legfeljebb 5%-a, az a feletti összeg után pedig annak legfeljebb 3%-a,
A pályázatban kérjük megjelölni, hogy sikertelen pályázat esetén milyen bankszámlaszámra kérik az ajánlati biztosíték visszautalását.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

PERKINS 4016 TESI 90 HC földgáz üzemű, gázmotor megnevezésű eszköz.
A gázmotoros kiserőmű beépített eszköz, a tatabányai Szent Borbála Kórházban üzemel.A gázmotor gyártási éve, az üzembe helyezés időpontja 1995.06.21. Az elektromos teljesítménye 0,88 MW. Az eszköz műszaki állapota korának megfelelő, átlagos. 2009-ben nagyfelújításon esett át, mely magába foglalta az áramfejlesztő, a trafó, és a hűtőrendszer felújítását is. A gázmotor 2012-ben jelentős mennyiségű üzemórát teljesített, a felszámolás miatt azonban több mint egy éve nem üzemel. A motor jelenleg működésképtelen. A működéshez szükséges lenne egy újabb karbantartási munka, több alkatrész cseréje, nagyfelújítás elvégzése, amelynek összege előzetes egyeztetések alapján közel 10 millió forint nagyságrendű.

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) irányára összesen: 60 426 000 forint.


Az ingóság megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: Az értékesítésre kerülő eszköz megtekinthető az EÉR rendszerén keresztül történő egyeztetéssel az alábbi címen: 2800 Tatabánya, Dózsa György út 77. A felszámoló ezúton értesíti az elővásárlásra jogosultakat, hogy elővásárlási jogukat ezen nyilvános pályázaton (nyilvános értékesítésen) gyakorolhatják, a 17/2014. (II.3) Korm. rendelet 27. § (4) bekezdésben foglaltak alapján.A felszámoló nyilatkozik, hogy jelen pályázat a 237/2009. (X.20.) Korm. rendeletben, valamint 17/2014. (II.3) Korm. rendeletben foglaltaknak megfelelően került kiírásra. Garanciavállalás: A meghirdetett vagyonelemeket a felszámoló megtekintett állapotban értékesíti, azok per-, teher- és igénymentességét a Cstv. 38. § (4) bekezdésében foglaltak alapján szavatolja, kellékszavatosságát kizárja.

Vételár megfizetésének módja, határideje: A vételár megfizetése a szerződés aláírásával egyidejűleg, illetve a szerződésben foglalt határidők betartásával, átutalással történik. A birtokba adásra csak a vételár teljes kiegyenlítését követően kerül sor.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: A szerződéskötésre a felszámoló telephelyén (1095 Budapest, Tinódi u. 1-3. IV. em. 92.), az általa megjelölt időpontban kerül sor. Az adásvételi szerződés megkötésének végső időpontja a pályázat beérkezésének végső határidejét követő 60 nap.
A nyertes licitálóval a felszámoló a szerződést akkor köti meg, ha az igazolja a 17/2014. (II.3) Korm. rendelet 6. § (1) bekezdés b) pontja szerinti jutalék (a nettó vételár 1%-át) működtető részére történő megfizetését.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: Birtokbaadására a vételár teljes összegének megfizetését követően kerülhet sor.
Az adásvételi szerződésben rögzítésre kerül, hogy az értékesítést követően a birtokba vétel költségeit, a szerződéskötés díját és minden egyéb, az értékesítéssel kapcsolatos költségeket a vevő magára vállalja.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: A pályázaton való részvétel feltételei: (17/2014. (II. 3.) Korm. rendelet 12. § (5) bekezdése szerint) A pályázaton belföldi és külföldi természetes személyek, jogi személyek, gazdasági társaságok vehetnek részt.  A pályázó vállalja, hogy az ajánlatát a beadási határidőtől számított 60 napig fenntartja. A pályázó vállalja, hogy az ajánlati biztosítékot megfizeti, és annak megfizetését igazolja. Valamennyi pályázó pályázatának tartalmaznia kell a pályázó részletes és jogilag kötelező erejű nyilatkozatát az alábbiak tekintetében: • az árról, amelyet az ingatlanért megfizet nettó összegben, forintban, • a vételi szándékáról a vagyon tekintetében, • a vételár kifizetésének módjáról és a fizetési ütemezésről, • annak vállalásáról, hogy adásvétel-vételi szerződés esetén a szerződéskötéstől számított 10 napon belül a teljes vételárat megfizeti, • minimum 60 napos szerződési kötelezettség vállalásáról Magánszemély esetén szükséges közölni az ajánlattevő személyes adatait, név, születési hely, idő, anyja neve, személyi igazolvány száma, lakcíme, adóazonosító jele, elérhetőségei.  Gazdasági társaság esetén a fentieken kívül a cégjegyzésre jogosult részéről eredeti aláírási címpéldányt, 30 napnál nem régebbi hiteles cégkivonat. Egyéni vállalkozó esetén az egyéni vállalkozói nyilvántartásba vételről szóló igazolás. Valamennyi pályázó esetében 2 tanúval ellátott nyilatkozatot kell csatolni, melyben igazolja, hogy a tulajdonszerzésben nincs korlátozva. (Cstv. 49/B. § (5) bekezdése illetve Cstv. 49/G. § (3) bekezdése)Az érvényes pályázatok értékelése során az értékelő az alábbi részszempontok súlyozásával választja ki a nyertes pályázatot, amelyik a vételár, a fizetés módja és a fizetési határidő, valamint az egyéb ajánlati feltételek szempontjából a felszámoló által elfogadható, legelőnyösebb ajánlatot tartalmazza.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: Pályázók ajánlatuk benyújtásával tudomásul veszik, hogy az adásvételi szerződést - a felszámolási eljárások sajátosságaira való tekintettel - a felszámoló által kijelölt ügyvéd készíti el, akinek munkadíja a vételár 0,5 %-a amely összeg nem tartalmazza az általános forgalmi adót.

A pályázó tudomásul veszi, hogy az 1991. évi XLIX. törvény 48. § (2a-b) bekezdése értelmében a felszámoló az értékesítéskor ellenőrzi, hogy a vevő (személy vagy szervezet) nem esik-e az e törvényben meghatározott kizáró okok alá. A fenti személyekről, szervezetekről az azonosításuk érdekében és az őket megillető jogokra vonatkozóan nyilvántartást vezet, annak érdekében, hogy az értékesítésben olyan személy vagy szervezet ne vehessen részt, amelyik bármilyen kizáró ok alá esik. Ezeket a nyilvántartásokat a felszámoló megőrzi és kezeli legalább a felszámolási eljárás jogerős lezárásáig. A személyazonosság ellenőrzése és a hatósági nyilvántartási adatokkal való egyezőség megállapítása érdekében a felszámoló megkeresheti a személyiadat-és lakcímnyilvántartást, az útiokmány nyilvántartást vagy a központi idegenrendészeti nyilvántartást vezető szervet. Az így megszerzett adatokat kizárólag a bíróság, az ügyész, a büntetőügyben eljáró szervek részére továbbíthatja.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P24207/tetelek.pdf

Kérdések és válaszok

Ehhez az eljáráshoz még nem érkeztek kérdések.

Ismertető

PERKINS 4016 TESI 90 HC földgáz üzemű, gázmotor megnevezésű eszköz. A gázmotoros kiserőmű beépített eszköz, a tatabányai Szent Borbála Kórházban üzemel.A gázmotor gyártási éve, az üzembe helyezés időpontja 1995.06.21. Az elektromos teljesítménye 0,88 MW. Az eszköz műszaki állapota korának megfelelő, átlagos. 2009-ben nagyfelújításon esett át, mely magába foglalta az áramfejlesztő, a trafó, és a hűtőrendszer felújítását is. A gázmotor 2012-ben jelentős mennyiségű üzemórát teljesített, a felszámolás miatt azonban több mint egy éve nem üzemel. A motor jelenleg működésképtelen. A működéshez szükséges lenne egy újabb karbantartási munka, több alkatrész cseréje, nagyfelújítás elvégzése, amelynek összege előzetes egyeztetések alapján közel 10 millió forint nagyságrendű.
Jelentkezési és feltöltési határidő:
Pályázat kezdete:
Pályázat vége:
Becsérték:
Minimálár:
Ügyszám:
EÉR azonosító:
Invalid date
2015.05.23 - 12:00
2015.06.07 - 12:00
Nettó 60 426 000 Ft
Nettó — Ft
5.Fpk.05-13-000341
P24207

Bírálati szempontok, feltételek:

Felszámoló adatai

Cégnév:
LaSalle Informatikai és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely:
1149 Budapest, Angol utca 77..
Cégjegyzékszám:
01-09-878685

Adós adatai

Cégnév:
Kórházi Energia Központ Korlátolt Felelősségű Társaság "f.a."
Székhely:
3529 Miskolc, Vezér út 22..
Cégjegyzékszám:
05-09-013244

Dokumentumok

2015.07.06 - 14:41
A pályázat eredménytelen

Pályázati Közlemény

Eredménytelen a(z) 5.Fpk.05-13-000341 ügyszámú nyilvános pályázat, a LaSalle Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-878685, székhely: 1149 Budapest, Angol utca 77.., levelezési cím: 1149 Budapest, Angol utca 77..) felszámoló által a Kórházi Energia Központ Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 05-09-013244, székhely: 3529 Miskolc, Vezér út 22..) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Az eredménytelenség indoka: nem érkezett ajánlat
Nem érkezett ajánlat

Az értékesítő az alábbi tájékoztatást adja:
Megteszi az intézkedéseket a megismételt értékesítés érdekében, az újabb értékesítési hirdetmény az előző hirdetmény ügyszámán kerül közzétételre.
2015.06.07 - 12:00
A pályázat véget ért

Pályázati Közlemény

Lezárult a(z) 5.Fpk.05-13-000341 ügyszámú nyilvános pályázat 2015. június 7. 12 óra 00 perckor, a LaSalle Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-878685, székhely: 1149 Budapest, Angol utca 77.., levelezési cím: 1149 Budapest, Angol utca 77..) felszámoló által a Kórházi Energia Központ Kft. „f.a.” (cégjegyzékszám / nyilvántartási szám: 05-09-013244, székhely: 3529 Miskolc, Vezér út 22..) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.

2015.05.23 - 12:00
A pályázat megkezdődött

Pályázati Közlemény

Megkezdődött a 5.Fpk.05-13-000341 ügyszámú nyilvános pályázat 2015. május 23. 12 óra 00 perckor, a LaSalle Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-878685, székhely: 1149 Budapest, Angol utca 77.., levelezési cím: 1149 Budapest, Angol utca 77..) felszámoló által a Kórházi Energia Központ Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 05-09-013244, székhely: 3529 Miskolc, Vezér út 22..) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Ajánlatát megteheti a pályázat oldalán: https://eer.gov.hu/palyazat/P24207.
2015.05.08 - 11:59
A pályázat meghirdetve

Pályázati Hirdetmény

A(z) LaSalle Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-878685, székhely: 1149 Budapest, Angol utca 77.., levelezési cím: 1149 Budapest, Angol utca 77..), mint a(z) Kórházi Energia Központ Kft. „f.a” (cégjegyzékszám: 05-09-013244, székhely: 3529 Miskolc, Vezér út 22..) Miskolci Törvényszék 5.Fpk.05-13-000341/19. . sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2015. május 7. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingóságát.

A pályázat adatai:
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be:
https://eer.gov.hu/palyazat/P24207
A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja:
2015. május 23. 12 óra 00 perc
A pályázatok benyújtásának határideje:
2015. június 7. 12 óra 00 perc

Ajánlati biztosíték összege: 2 012 780 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: Az ajánlati biztosítékra (bánatpénz) a 2013. évi V. tv. (új Ptk. ) 6: 185. §-a, 6:212-6:214 §. vonatkozó rendelkezései az irányadóak.
A pályázaton történő részvétel feltétele a megjelölt összegű ajánlati biztosítéknak a LaSalle Informatikai és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság elkülönített a
TakarékBank ZRt.-nél vezetett 11500092-11085111-00000000 számú
számlájára történő befizetése, és az erről szóló igazolásnak a pályázathoz történő csatolása. Fizetéskor vagy átutaláskor a bizonylatra rá kell írni közleményként: „KEK Kft. "f.a." pályázat ajánlati biztosíték".
Az ajánlati biztosíték megfizetését az utalási igazolás csatolásával mellékelni kell. A pályázati biztosíték befizetését az értékesítő az eredmény megállapítási érdekében a pályázati ajánlattételi határidő lejártakor ellenőrzi. (EÉR rendelet 13. § (2) bekezdés).

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: Az ajánlati biztosíték mértéke a 237/2009. (X. 20.) Korm. rendelet alapján:
b) 10 millió forint vagy annál magasabb összegű irányár (becsérték) esetén 10 millió forint irányár (becsérték) után annak legfeljebb 5%-a, az a feletti összeg után pedig annak legfeljebb 3%-a,
A pályázatban kérjük megjelölni, hogy sikertelen pályázat esetén milyen bankszámlaszámra kérik az ajánlati biztosíték visszautalását.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

PERKINS 4016 TESI 90 HC földgáz üzemű, gázmotor megnevezésű eszköz.
A gázmotoros kiserőmű beépített eszköz, a tatabányai Szent Borbála Kórházban üzemel.A gázmotor gyártási éve, az üzembe helyezés időpontja 1995.06.21. Az elektromos teljesítménye 0,88 MW. Az eszköz műszaki állapota korának megfelelő, átlagos. 2009-ben nagyfelújításon esett át, mely magába foglalta az áramfejlesztő, a trafó, és a hűtőrendszer felújítását is. A gázmotor 2012-ben jelentős mennyiségű üzemórát teljesített, a felszámolás miatt azonban több mint egy éve nem üzemel. A motor jelenleg működésképtelen. A működéshez szükséges lenne egy újabb karbantartási munka, több alkatrész cseréje, nagyfelújítás elvégzése, amelynek összege előzetes egyeztetések alapján közel 10 millió forint nagyságrendű.

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) irányára összesen: 60 426 000 forint.


Az ingóság megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: Az értékesítésre kerülő eszköz megtekinthető az EÉR rendszerén keresztül történő egyeztetéssel az alábbi címen: 2800 Tatabánya, Dózsa György út 77. A felszámoló ezúton értesíti az elővásárlásra jogosultakat, hogy elővásárlási jogukat ezen nyilvános pályázaton (nyilvános értékesítésen) gyakorolhatják, a 17/2014. (II.3) Korm. rendelet 27. § (4) bekezdésben foglaltak alapján.A felszámoló nyilatkozik, hogy jelen pályázat a 237/2009. (X.20.) Korm. rendeletben, valamint 17/2014. (II.3) Korm. rendeletben foglaltaknak megfelelően került kiírásra. Garanciavállalás: A meghirdetett vagyonelemeket a felszámoló megtekintett állapotban értékesíti, azok per-, teher- és igénymentességét a Cstv. 38. § (4) bekezdésében foglaltak alapján szavatolja, kellékszavatosságát kizárja.

Vételár megfizetésének módja, határideje: A vételár megfizetése a szerződés aláírásával egyidejűleg, illetve a szerződésben foglalt határidők betartásával, átutalással történik. A birtokba adásra csak a vételár teljes kiegyenlítését követően kerül sor.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: A szerződéskötésre a felszámoló telephelyén (1095 Budapest, Tinódi u. 1-3. IV. em. 92.), az általa megjelölt időpontban kerül sor. Az adásvételi szerződés megkötésének végső időpontja a pályázat beérkezésének végső határidejét követő 60 nap.
A nyertes licitálóval a felszámoló a szerződést akkor köti meg, ha az igazolja a 17/2014. (II.3) Korm. rendelet 6. § (1) bekezdés b) pontja szerinti jutalék (a nettó vételár 1%-át) működtető részére történő megfizetését.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: Birtokbaadására a vételár teljes összegének megfizetését követően kerülhet sor.
Az adásvételi szerződésben rögzítésre kerül, hogy az értékesítést követően a birtokba vétel költségeit, a szerződéskötés díját és minden egyéb, az értékesítéssel kapcsolatos költségeket a vevő magára vállalja.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: A pályázaton való részvétel feltételei: (17/2014. (II. 3.) Korm. rendelet 12. § (5) bekezdése szerint) A pályázaton belföldi és külföldi természetes személyek, jogi személyek, gazdasági társaságok vehetnek részt.  A pályázó vállalja, hogy az ajánlatát a beadási határidőtől számított 60 napig fenntartja. A pályázó vállalja, hogy az ajánlati biztosítékot megfizeti, és annak megfizetését igazolja. Valamennyi pályázó pályázatának tartalmaznia kell a pályázó részletes és jogilag kötelező erejű nyilatkozatát az alábbiak tekintetében: • az árról, amelyet az ingatlanért megfizet nettó összegben, forintban, • a vételi szándékáról a vagyon tekintetében, • a vételár kifizetésének módjáról és a fizetési ütemezésről, • annak vállalásáról, hogy adásvétel-vételi szerződés esetén a szerződéskötéstől számított 10 napon belül a teljes vételárat megfizeti, • minimum 60 napos szerződési kötelezettség vállalásáról Magánszemély esetén szükséges közölni az ajánlattevő személyes adatait, név, születési hely, idő, anyja neve, személyi igazolvány száma, lakcíme, adóazonosító jele, elérhetőségei.  Gazdasági társaság esetén a fentieken kívül a cégjegyzésre jogosult részéről eredeti aláírási címpéldányt, 30 napnál nem régebbi hiteles cégkivonat. Egyéni vállalkozó esetén az egyéni vállalkozói nyilvántartásba vételről szóló igazolás. Valamennyi pályázó esetében 2 tanúval ellátott nyilatkozatot kell csatolni, melyben igazolja, hogy a tulajdonszerzésben nincs korlátozva. (Cstv. 49/B. § (5) bekezdése illetve Cstv. 49/G. § (3) bekezdése)Az érvényes pályázatok értékelése során az értékelő az alábbi részszempontok súlyozásával választja ki a nyertes pályázatot, amelyik a vételár, a fizetés módja és a fizetési határidő, valamint az egyéb ajánlati feltételek szempontjából a felszámoló által elfogadható, legelőnyösebb ajánlatot tartalmazza.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: Pályázók ajánlatuk benyújtásával tudomásul veszik, hogy az adásvételi szerződést - a felszámolási eljárások sajátosságaira való tekintettel - a felszámoló által kijelölt ügyvéd készíti el, akinek munkadíja a vételár 0,5 %-a amely összeg nem tartalmazza az általános forgalmi adót.

A pályázó tudomásul veszi, hogy az 1991. évi XLIX. törvény 48. § (2a-b) bekezdése értelmében a felszámoló az értékesítéskor ellenőrzi, hogy a vevő (személy vagy szervezet) nem esik-e az e törvényben meghatározott kizáró okok alá. A fenti személyekről, szervezetekről az azonosításuk érdekében és az őket megillető jogokra vonatkozóan nyilvántartást vezet, annak érdekében, hogy az értékesítésben olyan személy vagy szervezet ne vehessen részt, amelyik bármilyen kizáró ok alá esik. Ezeket a nyilvántartásokat a felszámoló megőrzi és kezeli legalább a felszámolási eljárás jogerős lezárásáig. A személyazonosság ellenőrzése és a hatósági nyilvántartási adatokkal való egyezőség megállapítása érdekében a felszámoló megkeresheti a személyiadat-és lakcímnyilvántartást, az útiokmány nyilvántartást vagy a központi idegenrendészeti nyilvántartást vezető szervet. Az így megszerzett adatokat kizárólag a bíróság, az ügyész, a büntetőügyben eljáró szervek részére továbbíthatja.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P24207/tetelek.pdf

Kérdések és válaszok

Ehhez az eljáráshoz még nem érkeztek kérdések.