Eljárás részletei

gépkocsibeálló (két férőhelyes)
0 tétel

Pályázat - VIRINA Ingatlanépítő-, Forgalmazó-, Befektető és Kereskedelmi Kft. "felszámolás alatt"

Érvénytelenítés ideje
2015.04.17 - 15:41
Érvénytelenítés oka: OFFER.EGYEB
Indoklás: A pályázati hirdetmény téves adatokat tartalmaz.
Kérjük tekintse meg a közleményt.

A PÁLYÁZAT ÉRVÉNYTELEN

Ismertető

Budapest, XVIII. Kerület, 145201/75/A/151. hrsz., Természetben: 1118 Budapest, Tölgy u. 7. „E” lépcsőház pince szint Megnevezés: gépkocsi beálló A 36 m2-es gépkocsi beálló 2 db gépkocsi beállására alkalmas, amely 1/1 tulajdoni hányadrészt jelent, a közös tulajdonban maradó részekből a hozzá tartozó 40/10000-ed közös tulajdoni hányaddal együtt.
Jelentkezési és feltöltési határidő:
Pályázat kezdete:
Pályázat vége:
Becsérték:
Minimálár:
Ügyszám:
EÉR azonosító:
Invalid date
2015.05.26 - 10:17
2015.06.11 - 10:18
Nettó 750 000 Ft
Nettó — Ft
19.Fpk.01-06-004845
P24131

Bírálati szempontok, feltételek:

Felszámoló adatai

Cégnév:
CÉL-ORG Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely:
1119 Budapest, Keveháza utca 1.-3..
Cégjegyzékszám:
01-09-886496

Adós adatai

Cégnév:
VIRINA Ingatlanépítő-, Forgalmazó-, Befektető és Kereskedelmi Kft. "f.a."
Székhely:
1145 Budapest, Szugló utca 76..
Cégjegyzékszám:
01-09-697710

Dokumentumok

2015.04.17 - 15:41
A pályázat érvénytelen

Pályázati Közlemény

Érvénytelen a 19.Fpk.01-06-004845 ügyszámú nyilvános pályázat, a Cél-Org Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-886496, székhely: 1119 Budapest, Keveháza utca 1.-3.., levelezési cím: 1119 Budapest, Keveháza utca 1.-3..) felszámoló által a VIRINA Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 01-09-697710, székhely: 1145 Budapest, Szugló utca 76..) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Az érvénytelenség indoka: Egyéb ok
A pályázati hirdetmény téves adatokat tartalmaz.
2015.04.15 - 10:23
A pályázat meghirdetve

Pályázati Hirdetmény

A(z) Cél-Org Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-886496, székhely: 1119 Budapest, Keveháza utca 1.-3.., levelezési cím: 1119 Budapest, Keveháza utca 1.-3..), mint a(z) VIRINA Kft. „f.a” (cégjegyzékszám: 01-09-697710, székhely: 1145 Budapest, Szugló utca 76..) Fővárosi Törvényszék 19.Fpk.01-06-004845/6.. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2007. február 15. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingatlanát.

A pályázat adatai:
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be:
https://eer.gov.hu/palyazat/P24131
A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja:
2015. május 26. 10 óra 17 perc
A pályázatok benyújtásának határideje:
2015. június 11. 10 óra 18 perc

Ajánlati biztosíték összege: 37 500 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: Az ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje:
Az irányár 5 %-ának megfelelő 37 500,- Ft (azaz Harminchétezer-ötszáz forint) ajánlati biztosítékot a VIRINA Kft. Fa. UniCredit Banknál vezetett 10918001-00000039-19130004 számú bankszámlájára kell átutalni vagy befizetni.
Az ajánlati biztosíték átutalásáról vagy befizetéséről szóló bizonylatot a benyújtott pályázathoz mellékelni kell.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény:
Az ajánlati biztosíték az ajánlattevő javára nem kamatozik.
A pályázati ajánlat érvényességének a feltétele az ajánlati biztosíték megfizetése. Az ajánlati biztosíték átutalásáról vagy befizetéséről szóló bizonylatot a benyújtott pályázathoz mellékelni kell.
Ha a pályázati eljárás eredménytelen, az ajánlati biztosítékot a felszámoló 8 (nyolc) munkanapon belül visszautalja.
Ha a pályázati eljárás eredményes a felszámoló az ajánlati biztosítékot a nyertes pályázónál a vételárba beszámítja, a többi pályázónak pedig az ajánlati biztosíték teljes összegét az eredményhirdetés napjától – a Cstv. 49/A. § (4) bekezdés szerinti ártárgyalás esetén az ártárgyalás eredményhirdetése napjától – számított 8 (nyolc) munkanapon belül visszautalja.
Az ajánlati biztosítékot a pályázó abban az esetben veszíti el, ha a szerződés a nyertes pályázó érdekkörében felmerült okból nem jön létre, vagy a nyertes pályázó a vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg, vagy a Cstv. 49/A. § (4) bekezdés szerinti ajánlatot tevő pályázó az elrendelt elektronikus ártárgyaláson neki felróható okból nem vesz részt, vagy a már megtett ajánlatától visszalép.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

Budapest, XVIII. Kerület, 145201/75/A/151. hrsz.,
Természetben: 1118 Budapest, Tölgy u. 7. „E” lépcsőház pince szint
Megnevezés: gépkocsi beálló
A 36 m2-es gépkocsi beálló 2 db gépkocsi beállására alkalmas, amely 1/1 tulajdoni hányadrészt jelent, a közös tulajdonban maradó részekből a hozzá tartozó 40/10000-ed közös tulajdoni hányaddal együtt.

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) irányára összesen: 750 000 forint.


Az ingatlan(ok) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: Az ingatlan megtekinthető dr. Farkas Péter (telefon: 06-70-455-2141) felszámoló-biztossal történő előzetes időpont egyeztetést követően, a pályázat benyújtásának kezdő időpontját megelőző napig.

Vételár megfizetésének módja, határideje: A vételár megfizetésének módja, határideje:
A pályázat nyertese a szerződéskötést követő 5 (öt) napon belül a vételárat átutalással köteles megfizetni a VIRINA Kft. Fa. UniCredit Banknál vezetett 10918001-00000039-19130004 számú bankszámlájára.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: A szerződéskötés határideje:
Érvényes és eredményes értékesítés esetén a felszámoló az EÉR internes felületén közleményt tesz közzé a nyertes ajánlattevő azonosító számáról, a pályázat összegéről, a szerződéskötés határidejéről, illetve szükség esetén az elővásárlásra jogosultak megkereséséről. A szerződéskötésre a pályázatok elbírálását követő 15 munkanapon belül kerül sor.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: A vagyontárgy átvételének módja, határideje:
Az ingatlan átadására (birtokba és tulajdonba adása) a teljes vételár megfizetését követő 5 (öt) napon belül kerül sor.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: 17/2014.(II.3.) Kormányrendelet 12. § (5) bekezdés szerinti részletes feltételek:Az írásos ajánlat az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül elektronikusan nyújtható be, a https://eer.gov.hu honlapon. A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó nevét, székhelyét, az azonosítására alkalmas további adatokat, gazdálkodó szervezetek hatályos cégkivonatát, a cégjegyzésre jogosult vezető tisztségviselő aláírási címpéldányát, az ajánlott nettó vételárat, nyilatkozatot 60 napos ajánlati kötöttség vállalásáról. Kötelezettségvállaló nyilatkozatot, hogy az adásvételi szerződést az értékelési jegyzőkönyv EÉR rendszerben történt megjelenésétől számított 15 napon belül megköti és a vételárat szerződéskötést követő 5 (öt) napon belül átutalja. A pályázatnak tartalmaznia kell továbbá azt a nyilatkozatot, mely szerint a pályázó a részletes pályázati kiírásban foglaltakat megismerte és elfogadja.Az érvényes pályázatok közül a legmagasabb vételi ajánlatot tevő pályázó nyer vételi jogot. Az értékelésnél egyéb súlyozási szempontok nem kerülnek figyelembevételre.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye:
Az elővásárlásra jogosultak vételi szándékukat a Cstv. 49/C. § (2) bekezdése alapján a nyilvános értékesítés keretén belül gyakorolhatják, oly módon, hogy a véglegesen kialakult vételár ismeretében a vételi szándékról nyilatkozatot tesznek. Ennek érdekében a kiíró kéri az elővásárlásra jogosultakat, hogy e jogukat a pályázat benyújtásának határidejéig, 2015. 04. 14. (kedd) 12,00 óráig beérkezetten írásban jelezzék a felszámoló felé. Az elővásárlásra jogosultak jogaikat a nyertes ajánlat ismeretében, az eredményhirdetést követő 12 napon belül gyakorolhatják. Amennyiben az elővásárlásra jogosult az eredményhirdetésig nem jelentkezik, a felszámoló úgy tekinti, hogy nem kíván élni jogával. Az elővásárlás gyakorlásával kapcsolatos nyilatkozat elmulasztása jogvesztéssel jár.
A felszámoló a pályázatot megfelelő ajánlat hiányában eredménytelennek nyilváníthatja, és új pályázatot írhat ki. Ha több megfelelő, azonos értékű (a vételár vonatkozásában legfeljebb 10 %-kal eltérő) pályázat érkezik, a felszámoló köteles a pályázók között nyilvános elektronikus ártárgyalást tartani, melynek feltételeit az ártárgyalás megkezdését megelőzően a felekkel közli.
Az ingatlan adásvételi szerződését a pályázat kiírója által megbízott ügyvéd készíti el 1,5 %-os díj ellenében.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P24131/tetelek.pdf

Licitnapló

2015.04.17 - 15:41
A pályázat érvénytelenítve lett

Kérdések és válaszok

Ehhez az eljáráshoz még nem érkeztek kérdések.

Ismertető

Budapest, XVIII. Kerület, 145201/75/A/151. hrsz., Természetben: 1118 Budapest, Tölgy u. 7. „E” lépcsőház pince szint Megnevezés: gépkocsi beálló A 36 m2-es gépkocsi beálló 2 db gépkocsi beállására alkalmas, amely 1/1 tulajdoni hányadrészt jelent, a közös tulajdonban maradó részekből a hozzá tartozó 40/10000-ed közös tulajdoni hányaddal együtt.
Jelentkezési és feltöltési határidő:
Pályázat kezdete:
Pályázat vége:
Becsérték:
Minimálár:
Ügyszám:
EÉR azonosító:
Invalid date
2015.05.26 - 10:17
2015.06.11 - 10:18
Nettó 750 000 Ft
Nettó — Ft
19.Fpk.01-06-004845
P24131

Bírálati szempontok, feltételek:

Felszámoló adatai

Cégnév:
CÉL-ORG Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely:
1119 Budapest, Keveháza utca 1.-3..
Cégjegyzékszám:
01-09-886496

Adós adatai

Cégnév:
VIRINA Ingatlanépítő-, Forgalmazó-, Befektető és Kereskedelmi Kft. "f.a."
Székhely:
1145 Budapest, Szugló utca 76..
Cégjegyzékszám:
01-09-697710

Dokumentumok

2015.04.17 - 15:41
A pályázat érvénytelen

Pályázati Közlemény

Érvénytelen a 19.Fpk.01-06-004845 ügyszámú nyilvános pályázat, a Cél-Org Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-886496, székhely: 1119 Budapest, Keveháza utca 1.-3.., levelezési cím: 1119 Budapest, Keveháza utca 1.-3..) felszámoló által a VIRINA Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 01-09-697710, székhely: 1145 Budapest, Szugló utca 76..) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Az érvénytelenség indoka: Egyéb ok
A pályázati hirdetmény téves adatokat tartalmaz.
2015.04.15 - 10:23
A pályázat meghirdetve

Pályázati Hirdetmény

A(z) Cél-Org Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-886496, székhely: 1119 Budapest, Keveháza utca 1.-3.., levelezési cím: 1119 Budapest, Keveháza utca 1.-3..), mint a(z) VIRINA Kft. „f.a” (cégjegyzékszám: 01-09-697710, székhely: 1145 Budapest, Szugló utca 76..) Fővárosi Törvényszék 19.Fpk.01-06-004845/6.. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2007. február 15. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingatlanát.

A pályázat adatai:
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be:
https://eer.gov.hu/palyazat/P24131
A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja:
2015. május 26. 10 óra 17 perc
A pályázatok benyújtásának határideje:
2015. június 11. 10 óra 18 perc

Ajánlati biztosíték összege: 37 500 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: Az ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje:
Az irányár 5 %-ának megfelelő 37 500,- Ft (azaz Harminchétezer-ötszáz forint) ajánlati biztosítékot a VIRINA Kft. Fa. UniCredit Banknál vezetett 10918001-00000039-19130004 számú bankszámlájára kell átutalni vagy befizetni.
Az ajánlati biztosíték átutalásáról vagy befizetéséről szóló bizonylatot a benyújtott pályázathoz mellékelni kell.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény:
Az ajánlati biztosíték az ajánlattevő javára nem kamatozik.
A pályázati ajánlat érvényességének a feltétele az ajánlati biztosíték megfizetése. Az ajánlati biztosíték átutalásáról vagy befizetéséről szóló bizonylatot a benyújtott pályázathoz mellékelni kell.
Ha a pályázati eljárás eredménytelen, az ajánlati biztosítékot a felszámoló 8 (nyolc) munkanapon belül visszautalja.
Ha a pályázati eljárás eredményes a felszámoló az ajánlati biztosítékot a nyertes pályázónál a vételárba beszámítja, a többi pályázónak pedig az ajánlati biztosíték teljes összegét az eredményhirdetés napjától – a Cstv. 49/A. § (4) bekezdés szerinti ártárgyalás esetén az ártárgyalás eredményhirdetése napjától – számított 8 (nyolc) munkanapon belül visszautalja.
Az ajánlati biztosítékot a pályázó abban az esetben veszíti el, ha a szerződés a nyertes pályázó érdekkörében felmerült okból nem jön létre, vagy a nyertes pályázó a vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg, vagy a Cstv. 49/A. § (4) bekezdés szerinti ajánlatot tevő pályázó az elrendelt elektronikus ártárgyaláson neki felróható okból nem vesz részt, vagy a már megtett ajánlatától visszalép.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

Budapest, XVIII. Kerület, 145201/75/A/151. hrsz.,
Természetben: 1118 Budapest, Tölgy u. 7. „E” lépcsőház pince szint
Megnevezés: gépkocsi beálló
A 36 m2-es gépkocsi beálló 2 db gépkocsi beállására alkalmas, amely 1/1 tulajdoni hányadrészt jelent, a közös tulajdonban maradó részekből a hozzá tartozó 40/10000-ed közös tulajdoni hányaddal együtt.

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) irányára összesen: 750 000 forint.


Az ingatlan(ok) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: Az ingatlan megtekinthető dr. Farkas Péter (telefon: 06-70-455-2141) felszámoló-biztossal történő előzetes időpont egyeztetést követően, a pályázat benyújtásának kezdő időpontját megelőző napig.

Vételár megfizetésének módja, határideje: A vételár megfizetésének módja, határideje:
A pályázat nyertese a szerződéskötést követő 5 (öt) napon belül a vételárat átutalással köteles megfizetni a VIRINA Kft. Fa. UniCredit Banknál vezetett 10918001-00000039-19130004 számú bankszámlájára.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: A szerződéskötés határideje:
Érvényes és eredményes értékesítés esetén a felszámoló az EÉR internes felületén közleményt tesz közzé a nyertes ajánlattevő azonosító számáról, a pályázat összegéről, a szerződéskötés határidejéről, illetve szükség esetén az elővásárlásra jogosultak megkereséséről. A szerződéskötésre a pályázatok elbírálását követő 15 munkanapon belül kerül sor.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: A vagyontárgy átvételének módja, határideje:
Az ingatlan átadására (birtokba és tulajdonba adása) a teljes vételár megfizetését követő 5 (öt) napon belül kerül sor.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: 17/2014.(II.3.) Kormányrendelet 12. § (5) bekezdés szerinti részletes feltételek:Az írásos ajánlat az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül elektronikusan nyújtható be, a https://eer.gov.hu honlapon. A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó nevét, székhelyét, az azonosítására alkalmas további adatokat, gazdálkodó szervezetek hatályos cégkivonatát, a cégjegyzésre jogosult vezető tisztségviselő aláírási címpéldányát, az ajánlott nettó vételárat, nyilatkozatot 60 napos ajánlati kötöttség vállalásáról. Kötelezettségvállaló nyilatkozatot, hogy az adásvételi szerződést az értékelési jegyzőkönyv EÉR rendszerben történt megjelenésétől számított 15 napon belül megköti és a vételárat szerződéskötést követő 5 (öt) napon belül átutalja. A pályázatnak tartalmaznia kell továbbá azt a nyilatkozatot, mely szerint a pályázó a részletes pályázati kiírásban foglaltakat megismerte és elfogadja.Az érvényes pályázatok közül a legmagasabb vételi ajánlatot tevő pályázó nyer vételi jogot. Az értékelésnél egyéb súlyozási szempontok nem kerülnek figyelembevételre.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye:
Az elővásárlásra jogosultak vételi szándékukat a Cstv. 49/C. § (2) bekezdése alapján a nyilvános értékesítés keretén belül gyakorolhatják, oly módon, hogy a véglegesen kialakult vételár ismeretében a vételi szándékról nyilatkozatot tesznek. Ennek érdekében a kiíró kéri az elővásárlásra jogosultakat, hogy e jogukat a pályázat benyújtásának határidejéig, 2015. 04. 14. (kedd) 12,00 óráig beérkezetten írásban jelezzék a felszámoló felé. Az elővásárlásra jogosultak jogaikat a nyertes ajánlat ismeretében, az eredményhirdetést követő 12 napon belül gyakorolhatják. Amennyiben az elővásárlásra jogosult az eredményhirdetésig nem jelentkezik, a felszámoló úgy tekinti, hogy nem kíván élni jogával. Az elővásárlás gyakorlásával kapcsolatos nyilatkozat elmulasztása jogvesztéssel jár.
A felszámoló a pályázatot megfelelő ajánlat hiányában eredménytelennek nyilváníthatja, és új pályázatot írhat ki. Ha több megfelelő, azonos értékű (a vételár vonatkozásában legfeljebb 10 %-kal eltérő) pályázat érkezik, a felszámoló köteles a pályázók között nyilvános elektronikus ártárgyalást tartani, melynek feltételeit az ártárgyalás megkezdését megelőzően a felekkel közli.
Az ingatlan adásvételi szerződését a pályázat kiírója által megbízott ügyvéd készíti el 1,5 %-os díj ellenében.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P24131/tetelek.pdf

Licitnapló

2015.04.17 - 15:41
A pályázat érvénytelenítve lett

Kérdések és válaszok

Ehhez az eljáráshoz még nem érkeztek kérdések.