Eljárás részletei

Vágóhíd épület és berendezések, gépkocsik, üzlethelyiség, boltberendezés
4 tétel

Pályázat - Fejes és Társa Kereskedelmi Kft "felszámolás alatt"

Eredménytelenítés ideje
Invalid date
Az eredménytelenítés oka: nincs ajánlat
Intézkedés: az értékesítő megteszi az intézkedéseket a megismételt értékesítés érdekében, az újabb értékesítési hirdetmény az előző hirdetmény ügyszámán kerül közzétételre.
Indoklás: A kiírásra nem érkezett ajánlat.
Kérjük tekintse meg a közleményt.

A PÁLYÁZAT EREDMÉNYTELEN

Ismertető

Az adós társaság teljes ingó és ingatlan vagyona. Ingatlanok: - Kecel Vasút utca 3. szt. 1. sz. alatt található 125 nm-es üzlet és pince - Kecel III. került 79. sz alatt felvett kivett vágóhíd és üzem, a hozzá tartozó technológiával és berendezésekkel Ingóságok: - 13 db teherautó és munkagép (teherautók, hűtőkocsik, szippantó, állatszállító, pótkocsik) - Bolti berendezések (vegyesbolt teljes berendezése pl: hűtők, tárolók, polcok stb.) A pályázati eljárás során az ajánlott vételárakat ingatlanonként, illetve ingóságonként, majd pedig együttesen kérjük megadni.
Jelentkezési és feltöltési határidő:
Pályázat kezdete:
Pályázat vége:
Becsérték:
Minimálár:
Ügyszám:
EÉR azonosító:
Invalid date
2015.05.15 - 09:00
2015.06.01 - 18:00
Nettó 903 298 000 Ft
Nettó — Ft
7.Fpk.03-14-000161
P23995

Bírálati szempontok, feltételek:

Felszámoló adatai

Cégnév:
INSOLV-Controll Válságkezelő Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely:
1222 Budapest, Toldi M. utca 7..
Cégjegyzékszám:
01-09-992889

Adós adatai

Cégnév:
Fejes és Társa Kereskedelmi Kft "f.a."
Székhely:
6237 Kecel, Soltvadkerti utca 15.
Cégjegyzékszám:
03 09 101420

Dokumentumok

2015.06.08 - 09:16
A pályázat eredménytelen

Pályázati Közlemény

Eredménytelen a(z) 7.Fpk.03-14-000161 ügyszámú nyilvános pályázat, a Insolv-Controll Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-992889, székhely: 1222 Budapest, Toldi M. utca 7.., levelezési cím: 1222 Budapest, Toldi M. utca 7..) felszámoló által a Fejes és Társa Kft „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 03 09 101420, székhely: 6237 Kecel, Soltvadkerti utca 15.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Az eredménytelenség indoka: nem érkezett ajánlat
A kiírásra nem érkezett ajánlat.

Az értékesítő az alábbi tájékoztatást adja:
Megteszi az intézkedéseket a megismételt értékesítés érdekében, az újabb értékesítési hirdetmény az előző hirdetmény ügyszámán kerül közzétételre.
2015.06.01 - 18:00
A pályázat véget ért

Pályázati Közlemény

Lezárult a(z) 7.Fpk.03-14-000161 ügyszámú nyilvános pályázat 2015. június 1. 18 óra 00 perckor, a Insolv-Controll Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-992889, székhely: 1222 Budapest, Toldi M. utca 7.., levelezési cím: 1222 Budapest, Toldi M. utca 7..) felszámoló által a Fejes és Társa Kft „f.a.” (cégjegyzékszám / nyilvántartási szám: 03 09 101420, székhely: 6237 Kecel, Soltvadkerti utca 15.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.

2015.05.15 - 09:00
A pályázat megkezdődött

Pályázati Közlemény

Megkezdődött a 7.Fpk.03-14-000161 ügyszámú nyilvános pályázat 2015. május 15. 09 óra 00 perckor, a Insolv-Controll Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-992889, székhely: 1222 Budapest, Toldi M. utca 7.., levelezési cím: 1222 Budapest, Toldi M. utca 7..) felszámoló által a Fejes és Társa Kft „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 03 09 101420, székhely: 6237 Kecel, Soltvadkerti utca 15.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Ajánlatát megteheti a pályázat oldalán: https://eer.gov.hu/palyazat/P23995.
2015.05.05 - 09:15
A pályázat meghirdetve

Pályázati Hirdetmény

A(z) Insolv-Controll Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-992889, székhely: 1222 Budapest, Toldi M. utca 7.., levelezési cím: 1222 Budapest, Toldi M. utca 7..), mint a(z) Fejes és Társa Kft „f.a” (cégjegyzékszám: 03 09 101420, székhely: 6237 Kecel, Soltvadkerti utca 15.) Kecskeméti Törvényszék 7.Fpk.03-14-000161/16. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2015. április 30. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós vagyona egészét vagy telephelye eszközeinek összességét.

A pályázat adatai:
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be:
https://eer.gov.hu/palyazat/P23995
A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja:
2015. május 15. 09 óra 00 perc
A pályázatok benyújtásának határideje:
2015. június 1. 18 óra 00 perc

Ajánlati biztosíték összege: 27 298 940 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: Az ajánlati biztosíték - melynek befizetése feltétele a pályázaton történő részvételnek - a 10 MFt alatti becsérték 5%-a, a 10 MFt-ot meghaladó nettó összegű becsérték összege után annak 3%-a. Az ajánlati biztosíték összegét, az ajánlatot tevőnek vételi szándéka bizonyítására be kell fizetnie (forintban) átutalással a Fejes és Társa Kft "f.a." OTP Bank Nyrt-nél vezetett 11732316-20002444 sz. bankszámlájára "ajánlati biztosíték" közleménnyel, oly módon, hogy az összeg legkésőbb a pályázat benyújtási határidejéig jóváírásra kerüljön.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: Ha a pályázati eljárás eredményes, az ajánlati biztosíték a nyertes pályázónál a vételárba beszámításra kerül, a többi pályázó esetében pedig az ajánlati biztosíték teljes összege az eredményhirdetés napjától számított 8 munkanapon visszautalásra kerül. Tájékoztatjuk a pályázókat, hogy amennyiben az adásvételi szerződés a nyertes pályázó érdekkörében felmerülő okból nem jön létre, vagy a nyertes pályázó a vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg, vagy a Cstv. 49/A. § (4) bekezdés szerinti ajánlatot tevő pályázó az elektronikus ártárgyaláson neki felróható okból nem vesz részt, vagy a már megtett ajánlatától visszalép, az ajánlati biztosítékot elveszíti. A Cstv. 49/A. § (4) bekezdése értelmében több megfelelő, azonos értékű (a bruttó vételár vonatkozásában legfeljebb 10 %-kal eltérő) ajánlat esetén a felszámoló nyilvános ártárgyalást tart.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

Az adós társaság teljes ingó és ingatlan vagyona.
Ingatlanok:
- Kecel Vasút utca 3. szt. 1. sz. alatt található 125 nm-es üzlet és pince
- Kecel III. került 79. sz alatt felvett kivett vágóhíd és üzem, a hozzá tartozó technológiával és berendezésekkel
Ingóságok:
- 13 db teherautó és munkagép (teherautók, hűtőkocsik, szippantó, állatszállító, pótkocsik)
- Bolti berendezések (vegyesbolt teljes berendezése pl: hűtők, tárolók, polcok stb.)

A pályázati eljárás során az ajánlott vételárakat ingatlanonként, illetve ingóságonként, majd pedig együttesen kérjük megadni.

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) irányára összesen: 903 298 000 forint.


1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: üzlethelyiség és pince és társasház 125000/189000 tulajdoni hányada

Típus:
üzlethelyiség
Területe:
125 m²
Állapota:
átlagos
Közművesítettség foka:
teljesen közművesített
Tehermentes:
igen
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad:
1/1
Becsérték:
13 500 000 forint

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Település neve (ahol az ingatlan fekszik):
Kecel
Ingatlan fekvése:
belterület
Helyrajzi szám:
518/A/6
Ingatlan postai címe:
6237 Kecel, Vasút utca 3. fsz em. 1
Területnagyság:
125 m²
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.):
üzlethelyiség és pince és társasház 125000/189000 tulajdoni hányada

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

Tulajdonos neve, címe:
Fejes és Társa Kft f.a.6237 Kecel, Soltvadkerti u. 15

Ingatlan állapota: átlagos

2. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: Vágóhíd

Típus:
ipari ingatlan
Területe:
6 858 m²
Állapota:
felújított
Közművesítettség foka:
teljesen közművesített
Tehermentes:
nem
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad:
1/1
Becsérték:
930 000 000 forint

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Település neve (ahol az ingatlan fekszik):
Kecel
Ingatlan fekvése:
külterület
Helyrajzi szám:
0321/7
Ingatlan postai címe:
6237 Kecel, hrsz. 0321/7
Területnagyság:
6 858 m²
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.):
Vágóhíd

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

Tulajdonos neve, címe:
Fejes és Társa Kft f.a6237 Kecel, Soltvadkerti u. 15

Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): - Vezetékjog 15 m2-re az EDF DÉMÁSZ Kft részére-Egyetemleges keretbiztosítéki jelzálogjog 300.000.000 Ft összeg erejéig az OTB Bank Nyrt részére

Az ingatlan tartozékai: Teljes sertés- és marhavágóhíd és feldolgozó technológiai berendezések

Ingatlan állapota: felújított

3. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: Teherautók, munkagépek

Típus:
Jármű
Tehermentes:
igen
Mennyisége:
13 db
Becsérték:
6 400 000 forint

4. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: bolti berendezések

Típus:
Üzleti berendezés
Tehermentes:
igen
Mennyisége:
35 db
Becsérték:
940 000 forint

A vagyontárgy(ak) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: A vagyontárgyak előre egyeztetett időpontban megtekinthetőek. Az időpont egyeztetés miatt kérjük az INSOLV-Controll Kft-t (Kovács-Rácz Krisztina felszámolóbiztos) keressék az 1-700-4220-as telefonszámon.

Vételár megfizetésének módja, határideje: A vevő az ajánlati biztosítékon felül fennmaradó vételárat a szerződéskötéstől számított 30 napon belül banki átutalással, számla ellenében egyösszegben köteles megfizetni az eladó részére.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: Szerződéskötésre a pályázat eredményhirdetését követő 30 napon belül kerül sor.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: A vagyontárgy(ak) birtokbavételéről vevő a saját költségén, a teljes vételár megfizetésétől számított 8 napon belül köteles gondoskodni. Ha a pályázati felhívásban megszabott határidőt a vevő túllépi a felszámoló a tárolásért, a vagyontárgy kezeléséért, az ingatlan őrzéséért költségtérítést számol fel.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: A teljes vagyonösszesség bérleti szerződéssel jelenleg hasznosított. Az ajánlattevő nyilatkozatát várjuk, hogy az adás-vétellel egyidejűleg a bérleti szerződéseket átvállalja és a bérbeadó helyébe lép vagy kéri a szerződések felszámoló általi felmondását, a felmondási idő figyelembe vételével. A pályázó nyilatkozata az értékelést nem befolyásolja. Egyéb kötelezettségek átvállalására a pályázónak nem kell ajánlatot tennie.A Kiíró a pályázatokat kizárólag az ajánlott vételár alapján rangsorolja.A Kiíró az adott vagyontárgy(ak) tekintetében azt az ajánlatot minősíti előnyösebbnek, amelyben magasabb vételár szerepel.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: A felszámolónak nincs
tudomása elővásárlási jogosultról. A Cstv. 49/C. § (3) bekezdése szerint a jogszabály vagy szerződés alapján elővásárlásra jogosult jogát a nyilvános értékesítésen gyakorolhatja oly módon, hogy a véglegesen kialakult vételár ismeretében nyilatkozik vételi szándékáról. A felszámoló ezúton felhívja az elővásárlásra jogosultakat, hogy elővásárlási jogukat a pályázat leadási határidejéig írásban a felszámolónál jelezzék. Amennyiben az elővásárlásra jogosultak a nyertes pályázat megismerését követő 12 napon belül, de legkésőbb az eredményhirdetésig elővásárlási jogukat nem gyakorolják, a felszámoló úgy tekinti, hogy elővásárlási jogukkal nem kívánnak élni.
A Kiíró fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot megfelelő ajánlat hiányában eredménytelennek nyilvánítsa és lezárja.
Eredménytelen pályázat esetén a felszámoló intézkedik újabb értékesítés kiírásáról.
A Kiíró a kellékszavatosságért való felelősséget kizárja.
Az adásvételi szerződés elkészítésével és ellenjegyzésével szerződő felek a felszámoló által foglalkoztatott ügyvédet bízzák meg. Az ügyvédi munkadíj a vételár 1%-a +Áfát tartalmazó összeg, melyet nyertes pályázat esetén a vevő köteles megfizetni.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P23995/tetelek.pdf

Kérdések és válaszok

Ehhez az eljáráshoz még nem érkeztek kérdések.

Tételek 4 db (1 - 3)

üzlethelyiség és pince és társasház 125000/189000 tulajdoni hányada
Földszint-pinceszinten kialakított üzltehelyiség
Település:
Kecel
Típus:
Üzlethelyiség
Terület:
125 m2
Állapot:
Átlagos
Közművesített:
Teljesen közművesített
Tehermentes:
Igen
Tulajdoni hányad:
1/1
Vágóhíd
Kivett vágóhíd, udvar, üzemi épület, telephely
Település:
Kecel
Típus:
Ipari ingatlan
Terület:
6858 m2
Állapot:
Felújított
Közművesített:
Teljesen közművesített
Tehermentes:
Nem
Tulajdoni hányad:
1/1
Teherautók, munkagépek
Típus:
Jármű
Mennyiség:
13 db
Becsérték:
Nettó 6 400 000 Ft
Tehermentes:
Igen
1
2

Ismertető

Az adós társaság teljes ingó és ingatlan vagyona. Ingatlanok: - Kecel Vasút utca 3. szt. 1. sz. alatt található 125 nm-es üzlet és pince - Kecel III. került 79. sz alatt felvett kivett vágóhíd és üzem, a hozzá tartozó technológiával és berendezésekkel Ingóságok: - 13 db teherautó és munkagép (teherautók, hűtőkocsik, szippantó, állatszállító, pótkocsik) - Bolti berendezések (vegyesbolt teljes berendezése pl: hűtők, tárolók, polcok stb.) A pályázati eljárás során az ajánlott vételárakat ingatlanonként, illetve ingóságonként, majd pedig együttesen kérjük megadni.
Jelentkezési és feltöltési határidő:
Pályázat kezdete:
Pályázat vége:
Becsérték:
Minimálár:
Ügyszám:
EÉR azonosító:
Invalid date
2015.05.15 - 09:00
2015.06.01 - 18:00
Nettó 903 298 000 Ft
Nettó — Ft
7.Fpk.03-14-000161
P23995

Bírálati szempontok, feltételek:

Felszámoló adatai

Cégnév:
INSOLV-Controll Válságkezelő Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely:
1222 Budapest, Toldi M. utca 7..
Cégjegyzékszám:
01-09-992889

Adós adatai

Cégnév:
Fejes és Társa Kereskedelmi Kft "f.a."
Székhely:
6237 Kecel, Soltvadkerti utca 15.
Cégjegyzékszám:
03 09 101420

Dokumentumok

2015.06.08 - 09:16
A pályázat eredménytelen

Pályázati Közlemény

Eredménytelen a(z) 7.Fpk.03-14-000161 ügyszámú nyilvános pályázat, a Insolv-Controll Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-992889, székhely: 1222 Budapest, Toldi M. utca 7.., levelezési cím: 1222 Budapest, Toldi M. utca 7..) felszámoló által a Fejes és Társa Kft „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 03 09 101420, székhely: 6237 Kecel, Soltvadkerti utca 15.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Az eredménytelenség indoka: nem érkezett ajánlat
A kiírásra nem érkezett ajánlat.

Az értékesítő az alábbi tájékoztatást adja:
Megteszi az intézkedéseket a megismételt értékesítés érdekében, az újabb értékesítési hirdetmény az előző hirdetmény ügyszámán kerül közzétételre.
2015.06.01 - 18:00
A pályázat véget ért

Pályázati Közlemény

Lezárult a(z) 7.Fpk.03-14-000161 ügyszámú nyilvános pályázat 2015. június 1. 18 óra 00 perckor, a Insolv-Controll Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-992889, székhely: 1222 Budapest, Toldi M. utca 7.., levelezési cím: 1222 Budapest, Toldi M. utca 7..) felszámoló által a Fejes és Társa Kft „f.a.” (cégjegyzékszám / nyilvántartási szám: 03 09 101420, székhely: 6237 Kecel, Soltvadkerti utca 15.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.

2015.05.15 - 09:00
A pályázat megkezdődött

Pályázati Közlemény

Megkezdődött a 7.Fpk.03-14-000161 ügyszámú nyilvános pályázat 2015. május 15. 09 óra 00 perckor, a Insolv-Controll Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-992889, székhely: 1222 Budapest, Toldi M. utca 7.., levelezési cím: 1222 Budapest, Toldi M. utca 7..) felszámoló által a Fejes és Társa Kft „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 03 09 101420, székhely: 6237 Kecel, Soltvadkerti utca 15.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Ajánlatát megteheti a pályázat oldalán: https://eer.gov.hu/palyazat/P23995.
2015.05.05 - 09:15
A pályázat meghirdetve

Pályázati Hirdetmény

A(z) Insolv-Controll Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-992889, székhely: 1222 Budapest, Toldi M. utca 7.., levelezési cím: 1222 Budapest, Toldi M. utca 7..), mint a(z) Fejes és Társa Kft „f.a” (cégjegyzékszám: 03 09 101420, székhely: 6237 Kecel, Soltvadkerti utca 15.) Kecskeméti Törvényszék 7.Fpk.03-14-000161/16. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2015. április 30. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós vagyona egészét vagy telephelye eszközeinek összességét.

A pályázat adatai:
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be:
https://eer.gov.hu/palyazat/P23995
A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja:
2015. május 15. 09 óra 00 perc
A pályázatok benyújtásának határideje:
2015. június 1. 18 óra 00 perc

Ajánlati biztosíték összege: 27 298 940 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: Az ajánlati biztosíték - melynek befizetése feltétele a pályázaton történő részvételnek - a 10 MFt alatti becsérték 5%-a, a 10 MFt-ot meghaladó nettó összegű becsérték összege után annak 3%-a. Az ajánlati biztosíték összegét, az ajánlatot tevőnek vételi szándéka bizonyítására be kell fizetnie (forintban) átutalással a Fejes és Társa Kft "f.a." OTP Bank Nyrt-nél vezetett 11732316-20002444 sz. bankszámlájára "ajánlati biztosíték" közleménnyel, oly módon, hogy az összeg legkésőbb a pályázat benyújtási határidejéig jóváírásra kerüljön.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: Ha a pályázati eljárás eredményes, az ajánlati biztosíték a nyertes pályázónál a vételárba beszámításra kerül, a többi pályázó esetében pedig az ajánlati biztosíték teljes összege az eredményhirdetés napjától számított 8 munkanapon visszautalásra kerül. Tájékoztatjuk a pályázókat, hogy amennyiben az adásvételi szerződés a nyertes pályázó érdekkörében felmerülő okból nem jön létre, vagy a nyertes pályázó a vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg, vagy a Cstv. 49/A. § (4) bekezdés szerinti ajánlatot tevő pályázó az elektronikus ártárgyaláson neki felróható okból nem vesz részt, vagy a már megtett ajánlatától visszalép, az ajánlati biztosítékot elveszíti. A Cstv. 49/A. § (4) bekezdése értelmében több megfelelő, azonos értékű (a bruttó vételár vonatkozásában legfeljebb 10 %-kal eltérő) ajánlat esetén a felszámoló nyilvános ártárgyalást tart.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

Az adós társaság teljes ingó és ingatlan vagyona.
Ingatlanok:
- Kecel Vasút utca 3. szt. 1. sz. alatt található 125 nm-es üzlet és pince
- Kecel III. került 79. sz alatt felvett kivett vágóhíd és üzem, a hozzá tartozó technológiával és berendezésekkel
Ingóságok:
- 13 db teherautó és munkagép (teherautók, hűtőkocsik, szippantó, állatszállító, pótkocsik)
- Bolti berendezések (vegyesbolt teljes berendezése pl: hűtők, tárolók, polcok stb.)

A pályázati eljárás során az ajánlott vételárakat ingatlanonként, illetve ingóságonként, majd pedig együttesen kérjük megadni.

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) irányára összesen: 903 298 000 forint.


1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: üzlethelyiség és pince és társasház 125000/189000 tulajdoni hányada

Típus:
üzlethelyiség
Területe:
125 m²
Állapota:
átlagos
Közművesítettség foka:
teljesen közművesített
Tehermentes:
igen
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad:
1/1
Becsérték:
13 500 000 forint

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Település neve (ahol az ingatlan fekszik):
Kecel
Ingatlan fekvése:
belterület
Helyrajzi szám:
518/A/6
Ingatlan postai címe:
6237 Kecel, Vasút utca 3. fsz em. 1
Területnagyság:
125 m²
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.):
üzlethelyiség és pince és társasház 125000/189000 tulajdoni hányada

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

Tulajdonos neve, címe:
Fejes és Társa Kft f.a.6237 Kecel, Soltvadkerti u. 15

Ingatlan állapota: átlagos

2. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: Vágóhíd

Típus:
ipari ingatlan
Területe:
6 858 m²
Állapota:
felújított
Közművesítettség foka:
teljesen közművesített
Tehermentes:
nem
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad:
1/1
Becsérték:
930 000 000 forint

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Település neve (ahol az ingatlan fekszik):
Kecel
Ingatlan fekvése:
külterület
Helyrajzi szám:
0321/7
Ingatlan postai címe:
6237 Kecel, hrsz. 0321/7
Területnagyság:
6 858 m²
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.):
Vágóhíd

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

Tulajdonos neve, címe:
Fejes és Társa Kft f.a6237 Kecel, Soltvadkerti u. 15

Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): - Vezetékjog 15 m2-re az EDF DÉMÁSZ Kft részére-Egyetemleges keretbiztosítéki jelzálogjog 300.000.000 Ft összeg erejéig az OTB Bank Nyrt részére

Az ingatlan tartozékai: Teljes sertés- és marhavágóhíd és feldolgozó technológiai berendezések

Ingatlan állapota: felújított

3. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: Teherautók, munkagépek

Típus:
Jármű
Tehermentes:
igen
Mennyisége:
13 db
Becsérték:
6 400 000 forint

4. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: bolti berendezések

Típus:
Üzleti berendezés
Tehermentes:
igen
Mennyisége:
35 db
Becsérték:
940 000 forint

A vagyontárgy(ak) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: A vagyontárgyak előre egyeztetett időpontban megtekinthetőek. Az időpont egyeztetés miatt kérjük az INSOLV-Controll Kft-t (Kovács-Rácz Krisztina felszámolóbiztos) keressék az 1-700-4220-as telefonszámon.

Vételár megfizetésének módja, határideje: A vevő az ajánlati biztosítékon felül fennmaradó vételárat a szerződéskötéstől számított 30 napon belül banki átutalással, számla ellenében egyösszegben köteles megfizetni az eladó részére.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: Szerződéskötésre a pályázat eredményhirdetését követő 30 napon belül kerül sor.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: A vagyontárgy(ak) birtokbavételéről vevő a saját költségén, a teljes vételár megfizetésétől számított 8 napon belül köteles gondoskodni. Ha a pályázati felhívásban megszabott határidőt a vevő túllépi a felszámoló a tárolásért, a vagyontárgy kezeléséért, az ingatlan őrzéséért költségtérítést számol fel.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: A teljes vagyonösszesség bérleti szerződéssel jelenleg hasznosított. Az ajánlattevő nyilatkozatát várjuk, hogy az adás-vétellel egyidejűleg a bérleti szerződéseket átvállalja és a bérbeadó helyébe lép vagy kéri a szerződések felszámoló általi felmondását, a felmondási idő figyelembe vételével. A pályázó nyilatkozata az értékelést nem befolyásolja. Egyéb kötelezettségek átvállalására a pályázónak nem kell ajánlatot tennie.A Kiíró a pályázatokat kizárólag az ajánlott vételár alapján rangsorolja.A Kiíró az adott vagyontárgy(ak) tekintetében azt az ajánlatot minősíti előnyösebbnek, amelyben magasabb vételár szerepel.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: A felszámolónak nincs
tudomása elővásárlási jogosultról. A Cstv. 49/C. § (3) bekezdése szerint a jogszabály vagy szerződés alapján elővásárlásra jogosult jogát a nyilvános értékesítésen gyakorolhatja oly módon, hogy a véglegesen kialakult vételár ismeretében nyilatkozik vételi szándékáról. A felszámoló ezúton felhívja az elővásárlásra jogosultakat, hogy elővásárlási jogukat a pályázat leadási határidejéig írásban a felszámolónál jelezzék. Amennyiben az elővásárlásra jogosultak a nyertes pályázat megismerését követő 12 napon belül, de legkésőbb az eredményhirdetésig elővásárlási jogukat nem gyakorolják, a felszámoló úgy tekinti, hogy elővásárlási jogukkal nem kívánnak élni.
A Kiíró fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot megfelelő ajánlat hiányában eredménytelennek nyilvánítsa és lezárja.
Eredménytelen pályázat esetén a felszámoló intézkedik újabb értékesítés kiírásáról.
A Kiíró a kellékszavatosságért való felelősséget kizárja.
Az adásvételi szerződés elkészítésével és ellenjegyzésével szerződő felek a felszámoló által foglalkoztatott ügyvédet bízzák meg. Az ügyvédi munkadíj a vételár 1%-a +Áfát tartalmazó összeg, melyet nyertes pályázat esetén a vevő köteles megfizetni.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P23995/tetelek.pdf

Kérdések és válaszok

Ehhez az eljáráshoz még nem érkeztek kérdések.