Eljárás részletei

Dupla telkes üdülő a Kőrös partján
2 tétel

Pályázat - „A&M” Ipari-, Szolgáltató- és Kereskedelmi Betéti Társaság "felszámolás alatt"

Érvénytelenítés ideje
2015.04.15 - 09:45
Érvénytelenítés oka: Nem felelt meg az eljárásrendnek, illetve a titkosítás sérült
Indoklás: A pályázat határidejei - elírás folytán - jogszabályellenesen kerültek feltüntetésre
Kérjük tekintse meg a közleményt.

A PÁLYÁZAT ÉRVÉNYTELEN

Ismertető

. A Békéscsabai Járási Földhivatalnál Doboz, belterület, 2040 helyrajzi szám alatt nyilvántartott, természetben 5624 Doboz-Szanazug, Fecske utca 15. szám alatt található, az „A&M” Ipari-, Szolgáltató- és Kereskedelmi Betéti Társaság „fa” 1/1 arányú, kizárólagos tulajdonát képező, kivett beépítetlen terület megnevezésű 362 m2 alapterületű ingatlan. A tulajdoni lap tanúsága szerint az ingatlanra az alábbi terhek vannak bejegyezve: 1.1. Jelzálogjog Barna János István javára 11.000.000,-Ft, azaz Tizenegymillió forint kölcsön és járulékai erejéig, 1.2. Végrehajtási jog a NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATAL javára 27.566.306,-Ft, azaz Huszonhétmillió-ötszázhatvanhatezer-háromszázhat forint adótartozás és járulékai erejéig, 1.3. Jelzálogjog a H-COPY-TECH Kft. javára 4.888.530,-Ft, azaz Négymillió-nyolcszáznyolcvannyolcezer-ötszázharminc forint kölcsön és járulékai erejéig. 2. A Békéscsabai Járási Földhivatalnál Doboz, belterület, 2041 helyrajzi szám alatt nyilvántartott, természetben 5624 Doboz-Szanazug, Fecske utca 13. szám alatt található, az „A&M” Ipari-, Szolgáltató- és Kereskedelmi Betéti Társaság „fa” 1/1 arányú, kizárólagos tulajdonát képező, kivett hétvégi ház, udvar megnevezésű 383 m2 alapterületű ingatlan. A tulajdoni lap tanúsága szerint az ingatlanra az alábbi terhek vannak bejegyezve: 2.1. Jelzálogjog Jancsár Éva Ilona javára 10.000.000,-Ft, azaz Tízmillió forint kölcsön és járulékai erejéig, 2.2. Végrehajtási jog a NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATAL javára 27.566.306,-Ft, azaz Huszonhétmillió-ötszázhatvanhatezer-háromszázhat forint adótartozás és járulékai erejéig, 2.3. Jelzálogjog a H-COPY-TECH Kft. javára 4.888.530,-Ft, azaz Négymillió-nyolcszáznyolcvannyolcezer-ötszázharminc forint kölcsön és járulékai erejéig. A fent megjelölt ingatlanok értékesítése kizárólag együttesen történik. A darabonkénti megvételre nincs lehetőség.
Jelentkezési és feltöltési határidő:
Pályázat kezdete:
Pályázat vége:
Becsérték:
Minimálár:
Ügyszám:
EÉR azonosító:
Invalid date
2015.05.02 - 12:00
2015.05.18 - 12:00
Nettó 2 500 000 Ft
Nettó — Ft
6.Fpk.04-14-000075
P23976

Bírálati szempontok, feltételek:

Felszámoló adatai

Cégnév:
Horizont Holding Tanácsadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Székhely:
6720 Szeged, Tisza Lajos krt 76..
Cégjegyzékszám:
06-10-000226

Adós adatai

Cégnév:
„A&M” Ipari-, Szolgáltató- és Kereskedelmi Betéti Társaság "f.a."
Székhely:
5600 Békéscsaba, Szív utca 8.
Cégjegyzékszám:
04-06-001601

Dokumentumok

2015.04.15 - 09:45
A pályázat érvénytelen

Pályázati Közlemény

Érvénytelen a 6.Fpk.04-14-000075 ügyszámú nyilvános pályázat, a Horizont Holding Zrt. (cégjegyzékszám: 06-10-000226, székhely: 6720 Szeged, Tisza Lajos krt 76.., levelezési cím: 6720 Szeged, Tisza Lajos krt 76..) felszámoló által a A&M Bt. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 04-06-001601, székhely: 5600 Békéscsaba, Szív utca 8.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Az érvénytelenség indoka: Nem felelt meg az eljárásrendnek, illetve a titkosítás sérült
A pályázat határidejei - elírás folytán - jogszabályellenesen kerültek feltüntetésre
2015.04.15 - 09:37
A pályázat meghirdetve

Pályázati Hirdetmény

A(z) Horizont Holding Zrt. (cégjegyzékszám: 06-10-000226, székhely: 6720 Szeged, Tisza Lajos krt 76.., levelezési cím: 6720 Szeged, Tisza Lajos krt 76..), mint a(z) A&M Bt. „f.a” (cégjegyzékszám: 04-06-001601, székhely: 5600 Békéscsaba, Szív utca 8.) Gyulai Törvényszék 6.Fpk.04-14-000075/10. . sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2015. április 16. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingatlanát.

A pályázat adatai:
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be:
https://eer.gov.hu/palyazat/P23976
A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja:
2015. május 2. 12 óra 00 perc
A pályázatok benyújtásának határideje:
2015. május 18. 12 óra 00 perc

Ajánlati biztosíték összege: 125 000 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: A pályázaton történő részvétel feltétele a pályázatban feltüntetett összegű ajánlati biztosíték átutalása az „A&M” Ipari-, Szolgáltató- és Kereskedelmi Betéti Társaság „fa”-nak az UniCredit Bank Zrt-nél vezetett 10918001-00000079-14840005 számú bankszámlájára. A biztosíték összegét a pályázat benyújtását megelőzően teljesíteni kell.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: Az ajánlati biztosíték akkor tekinthető megfizetettnek, ha azt a megadott bankszámlán, a pályázat benyújtását megelőzően a számlavezető bank jóváírja.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

. A Békéscsabai Járási Földhivatalnál Doboz, belterület, 2040 helyrajzi szám alatt nyilvántartott, természetben 5624 Doboz-Szanazug, Fecske utca 15. szám alatt található, az „A&M” Ipari-, Szolgáltató- és Kereskedelmi Betéti Társaság „fa” 1/1 arányú, kizárólagos tulajdonát képező, kivett beépítetlen terület megnevezésű 362 m2 alapterületű ingatlan.

A tulajdoni lap tanúsága szerint az ingatlanra az alábbi terhek vannak bejegyezve:

1.1. Jelzálogjog Barna János István javára 11.000.000,-Ft, azaz Tizenegymillió forint kölcsön és járulékai erejéig,
1.2. Végrehajtási jog a NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATAL javára 27.566.306,-Ft, azaz Huszonhétmillió-ötszázhatvanhatezer-háromszázhat forint adótartozás és járulékai erejéig,
1.3. Jelzálogjog a H-COPY-TECH Kft. javára 4.888.530,-Ft, azaz Négymillió-nyolcszáznyolcvannyolcezer-ötszázharminc forint kölcsön és járulékai erejéig.

2. A Békéscsabai Járási Földhivatalnál Doboz, belterület, 2041 helyrajzi szám alatt nyilvántartott, természetben 5624 Doboz-Szanazug, Fecske utca 13. szám alatt található, az „A&M” Ipari-, Szolgáltató- és Kereskedelmi Betéti Társaság „fa” 1/1 arányú, kizárólagos tulajdonát képező, kivett hétvégi ház, udvar megnevezésű 383 m2 alapterületű ingatlan.

A tulajdoni lap tanúsága szerint az ingatlanra az alábbi terhek vannak bejegyezve:

2.1. Jelzálogjog Jancsár Éva Ilona javára 10.000.000,-Ft, azaz Tízmillió forint kölcsön és járulékai erejéig,
2.2. Végrehajtási jog a NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATAL javára 27.566.306,-Ft, azaz Huszonhétmillió-ötszázhatvanhatezer-háromszázhat forint adótartozás és járulékai erejéig,
2.3. Jelzálogjog a H-COPY-TECH Kft. javára 4.888.530,-Ft, azaz Négymillió-nyolcszáznyolcvannyolcezer-ötszázharminc forint kölcsön és járulékai erejéig.

A fent megjelölt ingatlanok értékesítése kizárólag együttesen történik. A darabonkénti megvételre nincs lehetőség.

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) irányára összesen: 2 500 000 forint.


1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: üdülő Doboz-Szanazugban

Típus:
üdülő
Területe:
362 m²
Állapota:
átlagos
Közművesítettség foka:
hiányosan közművesített
Tehermentes:
nem
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad:
1/1

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Település neve (ahol az ingatlan fekszik):
Doboz-Szanazug
Ingatlan fekvése:
belterület
Helyrajzi szám:
2040
Ingatlan postai címe:
5624 Doboz-Szanazug, Fecske utca 15.
Művelési ág:
kivett
Művelés alól kivett terület esetén annak elnevezése:
beépítetlen terület
Területnagyság:
362 m²
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.):
üdülő Doboz-Szanazugban

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

Tulajdonos neve, címe:
„A&M” Ipari-, Szolgáltató- és Kereskedelmi Betéti Társaság „fa” (székhely: 5600 Békéscsaba, Szív utca 8.)

Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): 1.1. Jelzálogjog Barna János István javára 11.000.000,-Ft, azaz Tizenegymillió forint kölcsön és járulékai erejéig,1.2. Végrehajtási jog a NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATAL javára 27.566.306,-Ft, azaz Huszonhétmillió-ötszázhatvanhatezer-háromszázhat forint adótartozás és járulékai erejéig,1.3. Jelzálogjog a H-COPY-TECH Kft. javára 4.888.530,-Ft, azaz Négymillió-nyolcszáznyolcvannyolcezer-ötszázharminc forint kölcsön és járulékai erejéig.

Ingatlan állapota: átlagos

2. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: üdülő Doboz-Szanazugban

Típus:
üdülő
Területe:
383 m²
Állapota:
felújítandó
Közművesítettség foka:
hiányosan közművesített
Tehermentes:
nem
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad:
1/1

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Település neve (ahol az ingatlan fekszik):
Doboz-Szanazug
Ingatlan fekvése:
belterület
Helyrajzi szám:
2041
Ingatlan postai címe:
5624 Doboz-Szanazug, Fecske utca 13.
Művelési ág:
kivett
Művelés alól kivett terület esetén annak elnevezése:
kivett hétvégi ház, udvar
Területnagyság:
383 m²
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.):
üdülő Doboz-Szanazugban

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

Tulajdonos neve, címe:
„A&M” Ipari-, Szolgáltató- és Kereskedelmi Betéti Társaság „fa” (székhely: 5600 Békéscsaba, Szív utca 8.)

Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): 1.1. Jelzálogjog Barna János István javára 11.000.000,-Ft, azaz Tizenegymillió forint kölcsön és járulékai erejéig,1.2. Végrehajtási jog a NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATAL javára 27.566.306,-Ft, azaz Huszonhétmillió-ötszázhatvanhatezer-háromszázhat forint adótartozás és járulékai erejéig,1.3. Jelzálogjog a H-COPY-TECH Kft. javára 4.888.530,-Ft, azaz Négymillió-nyolcszáznyolcvannyolcezer-ötszázharminc forint kölcsön és járulékai erejéig.

Ingatlan állapota: felújítandó

Az ingatlan(ok) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: A vagyon megtekinthető, a megtekintésről további felvilágosítást nyújt dr. Fekete Zoltán a 06-62-420-945-ös telefonszámon.

Vételár megfizetésének módja, határideje: a szerződéskötést követő 15 napon belül átutalással

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: A pályázat nyertesének kihirdetését követő 15 napon belül

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: A vételár megfizetését követően egyeztetett időpontban

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: A pályázatok bontására a pályázati határidő lejártát követő nyolc napon belül kerül sor. Az értékelésről szóló jegyzőkönyvet a pályázatbontástól számított 20 napon belül a felszámoló elkészíti, és a jegyzőkönyv szkennelt változatát feltölti az EÉR felületére, ahol a pályázók által megtekinthető. A felszámoló az érvényes pályázatok közül a magasabb egyösszegű vételárat tartalmazó ajánlatot részesíti előnyben. A felszámoló csak a vételár összegét veszi figyelembe az értékelésnél. A felszámoló több megfelelő, azonos értékű (a vételár vonatkozásában legfeljebb 10%-kal eltérő) pályázat esetén nyilvános ártárgyalást tart. Az ártárgyalásról az EÉR rendszer igénybevételével, üzenet útján értesíti az online ártárgyalási fordulóról, annak kezdő és záró időpontjáról az érdekelteket. A felszámoló eredménytelennek nyilvánítja a pályázati eljárást, ha a pályázati kiírásban meghatározott feltételeknek megfelelő ajánlatot nem adtak be.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P23976/tetelek.pdf

Licitnapló

2015.04.15 - 09:45
A pályázat érvénytelenítve lett

Kérdések és válaszok

Ehhez az eljáráshoz még nem érkeztek kérdések.

Tételek 2 db (1 - 2)

üdülő Doboz-Szanazugban
üres terület
Település:
Doboz-Szanazug
Típus:
Üdülő
Terület:
362 m2
Állapot:
Átlagos
Közművesített:
Hiányosan közművesített
Tehermentes:
Nem
Tulajdoni hányad:
1/1
üdülő Doboz-Szanazugban
épület
Település:
Doboz-Szanazug
Típus:
Üdülő
Terület:
383 m2
Állapot:
Felújítandó
Közművesített:
Hiányosan közművesített
Tehermentes:
Nem
Tulajdoni hányad:
1/1

Ismertető

. A Békéscsabai Járási Földhivatalnál Doboz, belterület, 2040 helyrajzi szám alatt nyilvántartott, természetben 5624 Doboz-Szanazug, Fecske utca 15. szám alatt található, az „A&M” Ipari-, Szolgáltató- és Kereskedelmi Betéti Társaság „fa” 1/1 arányú, kizárólagos tulajdonát képező, kivett beépítetlen terület megnevezésű 362 m2 alapterületű ingatlan. A tulajdoni lap tanúsága szerint az ingatlanra az alábbi terhek vannak bejegyezve: 1.1. Jelzálogjog Barna János István javára 11.000.000,-Ft, azaz Tizenegymillió forint kölcsön és járulékai erejéig, 1.2. Végrehajtási jog a NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATAL javára 27.566.306,-Ft, azaz Huszonhétmillió-ötszázhatvanhatezer-háromszázhat forint adótartozás és járulékai erejéig, 1.3. Jelzálogjog a H-COPY-TECH Kft. javára 4.888.530,-Ft, azaz Négymillió-nyolcszáznyolcvannyolcezer-ötszázharminc forint kölcsön és járulékai erejéig. 2. A Békéscsabai Járási Földhivatalnál Doboz, belterület, 2041 helyrajzi szám alatt nyilvántartott, természetben 5624 Doboz-Szanazug, Fecske utca 13. szám alatt található, az „A&M” Ipari-, Szolgáltató- és Kereskedelmi Betéti Társaság „fa” 1/1 arányú, kizárólagos tulajdonát képező, kivett hétvégi ház, udvar megnevezésű 383 m2 alapterületű ingatlan. A tulajdoni lap tanúsága szerint az ingatlanra az alábbi terhek vannak bejegyezve: 2.1. Jelzálogjog Jancsár Éva Ilona javára 10.000.000,-Ft, azaz Tízmillió forint kölcsön és járulékai erejéig, 2.2. Végrehajtási jog a NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATAL javára 27.566.306,-Ft, azaz Huszonhétmillió-ötszázhatvanhatezer-háromszázhat forint adótartozás és járulékai erejéig, 2.3. Jelzálogjog a H-COPY-TECH Kft. javára 4.888.530,-Ft, azaz Négymillió-nyolcszáznyolcvannyolcezer-ötszázharminc forint kölcsön és járulékai erejéig. A fent megjelölt ingatlanok értékesítése kizárólag együttesen történik. A darabonkénti megvételre nincs lehetőség.
Jelentkezési és feltöltési határidő:
Pályázat kezdete:
Pályázat vége:
Becsérték:
Minimálár:
Ügyszám:
EÉR azonosító:
Invalid date
2015.05.02 - 12:00
2015.05.18 - 12:00
Nettó 2 500 000 Ft
Nettó — Ft
6.Fpk.04-14-000075
P23976

Bírálati szempontok, feltételek:

Felszámoló adatai

Cégnév:
Horizont Holding Tanácsadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Székhely:
6720 Szeged, Tisza Lajos krt 76..
Cégjegyzékszám:
06-10-000226

Adós adatai

Cégnév:
„A&M” Ipari-, Szolgáltató- és Kereskedelmi Betéti Társaság "f.a."
Székhely:
5600 Békéscsaba, Szív utca 8.
Cégjegyzékszám:
04-06-001601

Dokumentumok

2015.04.15 - 09:45
A pályázat érvénytelen

Pályázati Közlemény

Érvénytelen a 6.Fpk.04-14-000075 ügyszámú nyilvános pályázat, a Horizont Holding Zrt. (cégjegyzékszám: 06-10-000226, székhely: 6720 Szeged, Tisza Lajos krt 76.., levelezési cím: 6720 Szeged, Tisza Lajos krt 76..) felszámoló által a A&M Bt. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 04-06-001601, székhely: 5600 Békéscsaba, Szív utca 8.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Az érvénytelenség indoka: Nem felelt meg az eljárásrendnek, illetve a titkosítás sérült
A pályázat határidejei - elírás folytán - jogszabályellenesen kerültek feltüntetésre
2015.04.15 - 09:37
A pályázat meghirdetve

Pályázati Hirdetmény

A(z) Horizont Holding Zrt. (cégjegyzékszám: 06-10-000226, székhely: 6720 Szeged, Tisza Lajos krt 76.., levelezési cím: 6720 Szeged, Tisza Lajos krt 76..), mint a(z) A&M Bt. „f.a” (cégjegyzékszám: 04-06-001601, székhely: 5600 Békéscsaba, Szív utca 8.) Gyulai Törvényszék 6.Fpk.04-14-000075/10. . sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2015. április 16. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingatlanát.

A pályázat adatai:
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be:
https://eer.gov.hu/palyazat/P23976
A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja:
2015. május 2. 12 óra 00 perc
A pályázatok benyújtásának határideje:
2015. május 18. 12 óra 00 perc

Ajánlati biztosíték összege: 125 000 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: A pályázaton történő részvétel feltétele a pályázatban feltüntetett összegű ajánlati biztosíték átutalása az „A&M” Ipari-, Szolgáltató- és Kereskedelmi Betéti Társaság „fa”-nak az UniCredit Bank Zrt-nél vezetett 10918001-00000079-14840005 számú bankszámlájára. A biztosíték összegét a pályázat benyújtását megelőzően teljesíteni kell.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: Az ajánlati biztosíték akkor tekinthető megfizetettnek, ha azt a megadott bankszámlán, a pályázat benyújtását megelőzően a számlavezető bank jóváírja.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

. A Békéscsabai Járási Földhivatalnál Doboz, belterület, 2040 helyrajzi szám alatt nyilvántartott, természetben 5624 Doboz-Szanazug, Fecske utca 15. szám alatt található, az „A&M” Ipari-, Szolgáltató- és Kereskedelmi Betéti Társaság „fa” 1/1 arányú, kizárólagos tulajdonát képező, kivett beépítetlen terület megnevezésű 362 m2 alapterületű ingatlan.

A tulajdoni lap tanúsága szerint az ingatlanra az alábbi terhek vannak bejegyezve:

1.1. Jelzálogjog Barna János István javára 11.000.000,-Ft, azaz Tizenegymillió forint kölcsön és járulékai erejéig,
1.2. Végrehajtási jog a NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATAL javára 27.566.306,-Ft, azaz Huszonhétmillió-ötszázhatvanhatezer-háromszázhat forint adótartozás és járulékai erejéig,
1.3. Jelzálogjog a H-COPY-TECH Kft. javára 4.888.530,-Ft, azaz Négymillió-nyolcszáznyolcvannyolcezer-ötszázharminc forint kölcsön és járulékai erejéig.

2. A Békéscsabai Járási Földhivatalnál Doboz, belterület, 2041 helyrajzi szám alatt nyilvántartott, természetben 5624 Doboz-Szanazug, Fecske utca 13. szám alatt található, az „A&M” Ipari-, Szolgáltató- és Kereskedelmi Betéti Társaság „fa” 1/1 arányú, kizárólagos tulajdonát képező, kivett hétvégi ház, udvar megnevezésű 383 m2 alapterületű ingatlan.

A tulajdoni lap tanúsága szerint az ingatlanra az alábbi terhek vannak bejegyezve:

2.1. Jelzálogjog Jancsár Éva Ilona javára 10.000.000,-Ft, azaz Tízmillió forint kölcsön és járulékai erejéig,
2.2. Végrehajtási jog a NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATAL javára 27.566.306,-Ft, azaz Huszonhétmillió-ötszázhatvanhatezer-háromszázhat forint adótartozás és járulékai erejéig,
2.3. Jelzálogjog a H-COPY-TECH Kft. javára 4.888.530,-Ft, azaz Négymillió-nyolcszáznyolcvannyolcezer-ötszázharminc forint kölcsön és járulékai erejéig.

A fent megjelölt ingatlanok értékesítése kizárólag együttesen történik. A darabonkénti megvételre nincs lehetőség.

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) irányára összesen: 2 500 000 forint.


1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: üdülő Doboz-Szanazugban

Típus:
üdülő
Területe:
362 m²
Állapota:
átlagos
Közművesítettség foka:
hiányosan közművesített
Tehermentes:
nem
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad:
1/1

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Település neve (ahol az ingatlan fekszik):
Doboz-Szanazug
Ingatlan fekvése:
belterület
Helyrajzi szám:
2040
Ingatlan postai címe:
5624 Doboz-Szanazug, Fecske utca 15.
Művelési ág:
kivett
Művelés alól kivett terület esetén annak elnevezése:
beépítetlen terület
Területnagyság:
362 m²
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.):
üdülő Doboz-Szanazugban

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

Tulajdonos neve, címe:
„A&M” Ipari-, Szolgáltató- és Kereskedelmi Betéti Társaság „fa” (székhely: 5600 Békéscsaba, Szív utca 8.)

Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): 1.1. Jelzálogjog Barna János István javára 11.000.000,-Ft, azaz Tizenegymillió forint kölcsön és járulékai erejéig,1.2. Végrehajtási jog a NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATAL javára 27.566.306,-Ft, azaz Huszonhétmillió-ötszázhatvanhatezer-háromszázhat forint adótartozás és járulékai erejéig,1.3. Jelzálogjog a H-COPY-TECH Kft. javára 4.888.530,-Ft, azaz Négymillió-nyolcszáznyolcvannyolcezer-ötszázharminc forint kölcsön és járulékai erejéig.

Ingatlan állapota: átlagos

2. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: üdülő Doboz-Szanazugban

Típus:
üdülő
Területe:
383 m²
Állapota:
felújítandó
Közművesítettség foka:
hiányosan közművesített
Tehermentes:
nem
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad:
1/1

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Település neve (ahol az ingatlan fekszik):
Doboz-Szanazug
Ingatlan fekvése:
belterület
Helyrajzi szám:
2041
Ingatlan postai címe:
5624 Doboz-Szanazug, Fecske utca 13.
Művelési ág:
kivett
Művelés alól kivett terület esetén annak elnevezése:
kivett hétvégi ház, udvar
Területnagyság:
383 m²
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.):
üdülő Doboz-Szanazugban

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

Tulajdonos neve, címe:
„A&M” Ipari-, Szolgáltató- és Kereskedelmi Betéti Társaság „fa” (székhely: 5600 Békéscsaba, Szív utca 8.)

Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): 1.1. Jelzálogjog Barna János István javára 11.000.000,-Ft, azaz Tizenegymillió forint kölcsön és járulékai erejéig,1.2. Végrehajtási jog a NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATAL javára 27.566.306,-Ft, azaz Huszonhétmillió-ötszázhatvanhatezer-háromszázhat forint adótartozás és járulékai erejéig,1.3. Jelzálogjog a H-COPY-TECH Kft. javára 4.888.530,-Ft, azaz Négymillió-nyolcszáznyolcvannyolcezer-ötszázharminc forint kölcsön és járulékai erejéig.

Ingatlan állapota: felújítandó

Az ingatlan(ok) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: A vagyon megtekinthető, a megtekintésről további felvilágosítást nyújt dr. Fekete Zoltán a 06-62-420-945-ös telefonszámon.

Vételár megfizetésének módja, határideje: a szerződéskötést követő 15 napon belül átutalással

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: A pályázat nyertesének kihirdetését követő 15 napon belül

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: A vételár megfizetését követően egyeztetett időpontban

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: A pályázatok bontására a pályázati határidő lejártát követő nyolc napon belül kerül sor. Az értékelésről szóló jegyzőkönyvet a pályázatbontástól számított 20 napon belül a felszámoló elkészíti, és a jegyzőkönyv szkennelt változatát feltölti az EÉR felületére, ahol a pályázók által megtekinthető. A felszámoló az érvényes pályázatok közül a magasabb egyösszegű vételárat tartalmazó ajánlatot részesíti előnyben. A felszámoló csak a vételár összegét veszi figyelembe az értékelésnél. A felszámoló több megfelelő, azonos értékű (a vételár vonatkozásában legfeljebb 10%-kal eltérő) pályázat esetén nyilvános ártárgyalást tart. Az ártárgyalásról az EÉR rendszer igénybevételével, üzenet útján értesíti az online ártárgyalási fordulóról, annak kezdő és záró időpontjáról az érdekelteket. A felszámoló eredménytelennek nyilvánítja a pályázati eljárást, ha a pályázati kiírásban meghatározott feltételeknek megfelelő ajánlatot nem adtak be.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P23976/tetelek.pdf

Licitnapló

2015.04.15 - 09:45
A pályázat érvénytelenítve lett

Kérdések és válaszok

Ehhez az eljáráshoz még nem érkeztek kérdések.