Eljárás részletei

Irodaház az Orczy úton
1 tétel

Pályázat - Orczy-Ház Ingatlanüzemeltető és Beruházó Korlátolt felelősségű Társaság "felszámolás alatt"

Eredménytelenítés ideje
Invalid date
Az eredménytelenítés oka: nincs ajánlat
Intézkedés: az értékesítő megteszi az intézkedéseket a megismételt értékesítés érdekében, az újabb értékesítési hirdetmény az előző hirdetmény ügyszámán kerül közzétételre.
Indoklás: Nem érkezett a pályázati kiírásra vételi ajánlat.
Kérjük tekintse meg a közleményt.

A PÁLYÁZAT EREDMÉNYTELEN

Ismertető

A Budapest, VIII. Orczy út 32/A szám alatt található, a 38786/2/A/2-7 helyrajzi számokon nyilvántartott lakás megnevezésű és a 38786/2/A/1 helyrajzi számon nyilvántartott tároló megnevezésű helyiségekből álló, a valóságban, természetben irodaházként működő ingatlanösszesség, 1/1-s tulajdonjogát. A külön albetétekből álló ingatlanra pályázni csak együttesen, valamennyi önálló albetétet képező ingatlanegység együttes megvétele esetén lehetséges! A csak egyes albetétekre, vagy nem az összes albetétre benyújtott pályázat érvénytelennek minősül. Az 1930-as években épült földszintes, alápincézett, 2 lakásos épületet 2004. évben ráépítéssel és tetőtér beépítéssel bővítették és felújították. Jelenleg 459 (bruttó) négyzetméter iroda és 145 négyzetméter pince szintű tároló található benne. Az épület határozott időre kötött szerződéssel bérbeadással hasznosított. A bérleti szerződés 2027. január 31.-én jár le. A Bérlő jelenleg nem fizet bérleti díjat, mert a 2012. évben a házon elvégzett felújítás költségeit "lakja le". A Bérlő fizetési kötelezettsége 2015. június hónaptól 235.000 Ft, csökkentve a karbantartási díj és a karbantartási átalány mindenkori összegével.
Jelentkezési és feltöltési határidő:
Pályázat kezdete:
Pályázat vége:
Becsérték:
Minimálár:
Ügyszám:
EÉR azonosító:
Invalid date
2015.05.25 - 08:00
2015.06.09 - 12:00
Nettó 154 000 000 Ft
Nettó — Ft
52.Fpk.01-14-006970
P23958

Bírálati szempontok, feltételek:

Felszámoló adatai

Cégnév:
Kvantál Gazdasági Tanácsadó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségü Társaság
Székhely:
1115 Budapest, Keveháza utca 3..
Cégjegyzékszám:
01-09-364827

Adós adatai

Cégnév:
Orczy-Ház Ingatlanüzemeltető és Beruházó Korlátolt felelősségű Társaság "f.a."
Székhely:
1089 Budapest, Orczy út 32/A. fszt em. 3
Cégjegyzékszám:
01-09-892227

Dokumentumok

2015.06.11 - 05:49
A pályázat eredménytelen

Pályázati Közlemény

Eredménytelen a(z) 52.Fpk.01-14-006970 ügyszámú nyilvános pályázat, a Kvantál Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-364827, székhely: 1115 Budapest, Keveháza utca 3.., levelezési cím: 1115 Budapest, Keveháza utca 3..) felszámoló által a Orczy-Ház Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 01-09-892227, székhely: 1089 Budapest, Orczy út 32/A. fszt em. 3) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Az eredménytelenség indoka: nem érkezett ajánlat
Nem érkezett a pályázati kiírásra vételi ajánlat.

Az értékesítő az alábbi tájékoztatást adja:
Megteszi az intézkedéseket a megismételt értékesítés érdekében, az újabb értékesítési hirdetmény az előző hirdetmény ügyszámán kerül közzétételre.
2015.06.09 - 12:00
A pályázat véget ért

Pályázati Közlemény

Lezárult a(z) 52.Fpk.01-14-006970 ügyszámú nyilvános pályázat 2015. június 9. 12 óra 00 perckor, a Kvantál Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-364827, székhely: 1115 Budapest, Keveháza utca 3.., levelezési cím: 1115 Budapest, Keveháza utca 3..) felszámoló által a Orczy-Ház Kft. „f.a.” (cégjegyzékszám / nyilvántartási szám: 01-09-892227, székhely: 1089 Budapest, Orczy út 32/A. fszt em. 3) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.

2015.05.25 - 08:00
A pályázat megkezdődött

Pályázati Közlemény

Megkezdődött a 52.Fpk.01-14-006970 ügyszámú nyilvános pályázat 2015. május 25. 08 óra 00 perckor, a Kvantál Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-364827, székhely: 1115 Budapest, Keveháza utca 3.., levelezési cím: 1115 Budapest, Keveháza utca 3..) felszámoló által a Orczy-Ház Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 01-09-892227, székhely: 1089 Budapest, Orczy út 32/A. fszt em. 3) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Ajánlatát megteheti a pályázat oldalán: https://eer.gov.hu/palyazat/P23958.
2015.05.07 - 11:05
A pályázat meghirdetve

Pályázati Hirdetmény

A(z) Kvantál Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-364827, székhely: 1115 Budapest, Keveháza utca 3.., levelezési cím: 1115 Budapest, Keveháza utca 3..), mint a(z) Orczy-Ház Kft. „f.a” (cégjegyzékszám: 01-09-892227, székhely: 1089 Budapest, Orczy út 32/A. fszt em. 3) Fővárosi Törvényszék 52.Fpk.01-14-006970/6. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2015. május 7. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingatlanát.

A pályázat adatai:
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be:
https://eer.gov.hu/palyazat/P23958
A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja:
2015. május 25. 08 óra 00 perc
A pályázatok benyújtásának határideje:
2015. június 9. 12 óra 00 perc

Ajánlati biztosíték összege: 4 700 000 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: A benyújtott ajánlat érvényességének feltétele az ajánlati biztosíték átutalással történő megfizetése az Orczy Ház Kft. „f.a.” Pátria Takarékszövetkezetnél vezetett 65100118-11394024-00000000 számú bankszámlájára az „Orczy_ház pályázati biztosíték” közlemény feltüntetésével. A pályázathoz csatolni kell az ajánlati biztosíték befizetéséről szóló igazolás eredeti példányát.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: Ha a pályázati eljárás eredménytelen, úgy az eredménytelenség megállapításától számított 8 (nyolc) munkanapon belül az ajánlati biztosítékot visszautaljuk az ajánlattevőnek. Amennyiben a pályázati eljárás eredményes, a Kiíró az ajánlati biztosítékot a nyertes pályázónál a vételárba beszámítja, a többi pályázónak pedig az ajánlati biztosíték az eredményhirdetés napjától – a Cstv. 49/A. § (4) bekezdése szerinti ártárgyalás esetén az ártárgyalás eredményhirdetése napjától – számított 8 (nyolc) munkanapon belül visszautalja. Amennyiben az adásvételi szerződés a nyertes pályázó érdekkörében felmerülő okból nem jön létre, vagy a nyertes pályázó a teljes vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg, vagy a Cstv. 49/A. § (4) bekezdése szerinti ártárgyalásra kerül sor és az ajánlatot tevő pályázó a felszámoló által elrendelt ártárgyaláson neki felróható okból nem vesz részt, úgy az ajánlati biztosítékot elveszíti.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

A Budapest, VIII. Orczy út 32/A szám alatt található, a 38786/2/A/2-7 helyrajzi számokon nyilvántartott lakás megnevezésű és a 38786/2/A/1 helyrajzi számon nyilvántartott tároló megnevezésű helyiségekből álló, a valóságban, természetben irodaházként működő ingatlanösszesség, 1/1-s tulajdonjogát.
A külön albetétekből álló ingatlanra pályázni csak együttesen, valamennyi önálló albetétet képező ingatlanegység együttes megvétele esetén lehetséges! A csak egyes albetétekre, vagy nem az összes albetétre benyújtott pályázat érvénytelennek minősül.
Az 1930-as években épült földszintes, alápincézett, 2 lakásos épületet 2004. évben ráépítéssel és tetőtér beépítéssel bővítették és felújították. Jelenleg 459 (bruttó) négyzetméter iroda és 145 négyzetméter pince szintű tároló található benne.
Az épület határozott időre kötött szerződéssel bérbeadással hasznosított. A bérleti szerződés 2027. január 31.-én jár le. A Bérlő jelenleg nem fizet bérleti díjat, mert a 2012. évben a házon elvégzett felújítás költségeit "lakja le". A Bérlő fizetési kötelezettsége 2015. június hónaptól 235.000 Ft, csökkentve a karbantartási díj és a karbantartási átalány mindenkori összegével.

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) irányára összesen: 154 000 000 forint.


1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: irodaház

Típus:
ház
Területe:
604 m²
Állapota:
felújított
Közművesítettség foka:
teljesen közművesített
Tehermentes:
nem
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad:
1/1
Becsérték:
154 000 000 forint

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Település neve (ahol az ingatlan fekszik):
Budapest
Ingatlan fekvése:
belterület
Helyrajzi szám:
38786/2/A/1-7
Ingatlan postai címe:
1089 Budapest, Orczy út 32/A.
Művelési ág:
lakás + tároló
Területnagyság:
604 m²
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.):
irodaház

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

Tulajdonos neve, címe:
ORCZY-HÁZ INGATLANÜZEMELTETŐ ÉS BERUHÁZÓ Kft. 1089 Budapest, Orczy út 32/A fszt. 3.

Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): - 1.185.292 CHF egyetemleges jelzálog (jogosult: Hypo Alpe-Adria Leasing Zrt.)- 50.000.000 Ft jelzálog (jogosult: Általános Közlekedési Hitelszövetkezet)- 47.247.346 Ft végrehajtási jog (jogosult: Általános Közlekedési Hitelszövetkezet)- 3.038.375 Ft végrehajtási jog ( jogosult: NAV)- 44.500 Ft végrehajtási jog ( jogosult: Hypo Alpe-Adria Leasing Zrt.)- 953.050,05 CHF végrehajtási jog ( jogosult: Hypo Alpe-Adria Leasing Zrt.)

Az épületnél jellemző sajátosságok: 2012. évben a Bérlő teljes mértékben felújította.

Ingatlan állapota: felújított

Az ingatlan(ok) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: A felszámoló az értékesíteni kívánt irodaház megtekintésének lehetőségét biztosítja, a következő időpontban:2015.06.01-én 12-15 óra közöttmivel működő objektumról van szó, ezért kérjük, hogy megtekintési szándékukat előzetesen jelezzék a 06 1/455-1250 telefonszámon.

Vételár megfizetésének módja, határideje: A nyertes ajánlattevő köteles az ajánlati biztosítékot meghaladó teljes vételárat az adásvételi szerződés aláírásától számított 60 (hatvan) napon belül megfizetni az Orczy Ház Kft. „f.a.” Pátria Takarékszövetkezetnél vezetett 65100118-11394024-00000000 számú bankszámlájára történő átutalással.
A felszámoló tájékoztatja a pályázókat, hogy az Ingatlan, illetve az ingóságok vételárát terhelő általános forgalmi adó összege a mindenkor hatályos Áfa tv. szabályai szerint kerül meghatározásra, amelynek megfizetésére a nyertes pályázó köteles.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: A Kvantál Kft. a nyertes ajánlattevővel a pályázat elbírálását - az értékelési jegyzőkönyv EÉR rendszerben történt megjelenését - követő 30 (harminc) napon belül megköti az adásvételi szerződést. Ezen időtartam alatt a nyertes pályázó az ajánlatához kötve van.
Az ajánlattevő a szerződés aláírása előtt köteles az EÉR rendelet 6.§. (1) bekezdésének b) pontjában meghatározott 1 % jutalék megfizetését igazolni.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: A nyertes vevőnek - a vételár teljes összegének kiegyenlítése után - helyszíni bejárással, részletes átadás-átvételi jegyzőkönyvvel történik a birtokba adás.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: Minimálár: a nettó irányár 70 %-a, azaz 107.500.000,-Ft, mely összeg alatti ajánlatot a felszámoló nem fogad el, csak olyan pályázat lehet eredményes, amely e feltételnek megfelel. Árajánlatot az Ingatlanra gazdasági társaságok és természetes személyek egyaránt tehetnek. Az ajánlatnak tartalmaznia kell: - pályázó adatai - magánszemély esetén személyi igazolvány, lakcímkártya, adóigazolvány másolata, - egyéni vállalkozó esetén egyéni vállalkozói igazolvány, vagy jogszabály szerinti igazolása, - gazdasági társaság illetve egyéb szervezet esetén a jogképességet igazoló, az illetékes cégbíróság, illetve közjegyző által kiállított vagy hitelesített 30 napnál nem régebbi cégkivonat, illetve a nyilvántartásba vételről szóló 30 napnál nem régebbi igazolás, valamint a cégjegyzésre, illetve aláírásra jogosult aláírási címpéldánya vagy hiteles másolata, - ajánlott vételárat, az ingatlanegység egészére, összességére- az ajánlati biztosítékkal nem fedezett vételár megfizetésének kötelezettségét a pályázati felhívásban foglaltaknak megfelelően (fizetés módja, határideje); - kötelezettségvállalás az adásvételi szerződés elkészítésével és a földhivatali eljárással felmerülő ügyvédi munkadíj és földhivatali eljárási díj megfizetésére; - az ajánlati biztosíték megfizetésének eredeti bizonylatát, - ajánlati biztosíték visszautalására bankszámlaszámot, - nyilatkozatot arra, hogy elfogadja-e a pályázat értékeléséről e-mailben történő tájékoztatást, amennyiben igen, azt milyen e-mail címre kéri, - nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy a meghirdetett vagyontárgyat megtekintette, állapotát megismerte, a vagyontárgy állapota teljes körűen ismert a pályázó előtt. - annak tudomásulvételét, hogy az adós a vagyontárgy értékesítésére irányuló szerződésben a hibás teljesítésből eredő kellékszavatossági igényeket, kártérítési igényt teljes mértékben kizárja. A beérkezett ajánlatokat a Kvantál Kft., mint Kiíró értékeli, és dönt az ajánlatok elfogadásáról. A kiíró azt az ajánlatot minősíti előnyösebbnek, amelyben a meghirdetett vagyontárgyak vonatkozásában magasabb vételár szerepel. A Cstv. 49/A. § (4) bekezdése értelmében, több megfelelő, azonos értékű (a vételár vonatkozásában legfeljebb 10%-kal eltérő) ajánlat esetén ártárgyalásra kerül sor. A benyújtott pályázatok elbírálásától számított 3 napon belül a Kiíró értesíti az Ajánlattevőket a pályázat eredményességéről. A Kvantál Kft. a nyertes ajánlattevővel a pályázat elbírálását követő 30 (harminc) napon belül megköti az adásvételi szerződést. Ezen időtartam alatt a nyertes pályázó az ajánlatához kötve van.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye:
A Bérlőnek a bérleti szerződéssel alapított, földhivatalba be nem jegyzett elővásárlási joga van 2017. február 1. napjáig !

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P23958/tetelek.pdf

Kérdések és válaszok

Ehhez az eljáráshoz még nem érkeztek kérdések.

Tételek 1 db (1)

irodaház
A tulajdoni lap szerint 6 db lakás + pince szintű tároló; a valóságban egységes irodaház + pince raktár
Település:
Budapest
Típus:
Családi ház
Terület:
604 m2
Állapot:
Felújított
Közművesített:
Teljesen közművesített
Tehermentes:
Nem
Tulajdoni hányad:
1/1

Ismertető

A Budapest, VIII. Orczy út 32/A szám alatt található, a 38786/2/A/2-7 helyrajzi számokon nyilvántartott lakás megnevezésű és a 38786/2/A/1 helyrajzi számon nyilvántartott tároló megnevezésű helyiségekből álló, a valóságban, természetben irodaházként működő ingatlanösszesség, 1/1-s tulajdonjogát. A külön albetétekből álló ingatlanra pályázni csak együttesen, valamennyi önálló albetétet képező ingatlanegység együttes megvétele esetén lehetséges! A csak egyes albetétekre, vagy nem az összes albetétre benyújtott pályázat érvénytelennek minősül. Az 1930-as években épült földszintes, alápincézett, 2 lakásos épületet 2004. évben ráépítéssel és tetőtér beépítéssel bővítették és felújították. Jelenleg 459 (bruttó) négyzetméter iroda és 145 négyzetméter pince szintű tároló található benne. Az épület határozott időre kötött szerződéssel bérbeadással hasznosított. A bérleti szerződés 2027. január 31.-én jár le. A Bérlő jelenleg nem fizet bérleti díjat, mert a 2012. évben a házon elvégzett felújítás költségeit "lakja le". A Bérlő fizetési kötelezettsége 2015. június hónaptól 235.000 Ft, csökkentve a karbantartási díj és a karbantartási átalány mindenkori összegével.
Jelentkezési és feltöltési határidő:
Pályázat kezdete:
Pályázat vége:
Becsérték:
Minimálár:
Ügyszám:
EÉR azonosító:
Invalid date
2015.05.25 - 08:00
2015.06.09 - 12:00
Nettó 154 000 000 Ft
Nettó — Ft
52.Fpk.01-14-006970
P23958

Bírálati szempontok, feltételek:

Felszámoló adatai

Cégnév:
Kvantál Gazdasági Tanácsadó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségü Társaság
Székhely:
1115 Budapest, Keveháza utca 3..
Cégjegyzékszám:
01-09-364827

Adós adatai

Cégnév:
Orczy-Ház Ingatlanüzemeltető és Beruházó Korlátolt felelősségű Társaság "f.a."
Székhely:
1089 Budapest, Orczy út 32/A. fszt em. 3
Cégjegyzékszám:
01-09-892227

Dokumentumok

2015.06.11 - 05:49
A pályázat eredménytelen

Pályázati Közlemény

Eredménytelen a(z) 52.Fpk.01-14-006970 ügyszámú nyilvános pályázat, a Kvantál Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-364827, székhely: 1115 Budapest, Keveháza utca 3.., levelezési cím: 1115 Budapest, Keveháza utca 3..) felszámoló által a Orczy-Ház Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 01-09-892227, székhely: 1089 Budapest, Orczy út 32/A. fszt em. 3) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Az eredménytelenség indoka: nem érkezett ajánlat
Nem érkezett a pályázati kiírásra vételi ajánlat.

Az értékesítő az alábbi tájékoztatást adja:
Megteszi az intézkedéseket a megismételt értékesítés érdekében, az újabb értékesítési hirdetmény az előző hirdetmény ügyszámán kerül közzétételre.
2015.06.09 - 12:00
A pályázat véget ért

Pályázati Közlemény

Lezárult a(z) 52.Fpk.01-14-006970 ügyszámú nyilvános pályázat 2015. június 9. 12 óra 00 perckor, a Kvantál Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-364827, székhely: 1115 Budapest, Keveháza utca 3.., levelezési cím: 1115 Budapest, Keveháza utca 3..) felszámoló által a Orczy-Ház Kft. „f.a.” (cégjegyzékszám / nyilvántartási szám: 01-09-892227, székhely: 1089 Budapest, Orczy út 32/A. fszt em. 3) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.

2015.05.25 - 08:00
A pályázat megkezdődött

Pályázati Közlemény

Megkezdődött a 52.Fpk.01-14-006970 ügyszámú nyilvános pályázat 2015. május 25. 08 óra 00 perckor, a Kvantál Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-364827, székhely: 1115 Budapest, Keveháza utca 3.., levelezési cím: 1115 Budapest, Keveháza utca 3..) felszámoló által a Orczy-Ház Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 01-09-892227, székhely: 1089 Budapest, Orczy út 32/A. fszt em. 3) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Ajánlatát megteheti a pályázat oldalán: https://eer.gov.hu/palyazat/P23958.
2015.05.07 - 11:05
A pályázat meghirdetve

Pályázati Hirdetmény

A(z) Kvantál Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-364827, székhely: 1115 Budapest, Keveháza utca 3.., levelezési cím: 1115 Budapest, Keveháza utca 3..), mint a(z) Orczy-Ház Kft. „f.a” (cégjegyzékszám: 01-09-892227, székhely: 1089 Budapest, Orczy út 32/A. fszt em. 3) Fővárosi Törvényszék 52.Fpk.01-14-006970/6. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2015. május 7. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingatlanát.

A pályázat adatai:
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be:
https://eer.gov.hu/palyazat/P23958
A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja:
2015. május 25. 08 óra 00 perc
A pályázatok benyújtásának határideje:
2015. június 9. 12 óra 00 perc

Ajánlati biztosíték összege: 4 700 000 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: A benyújtott ajánlat érvényességének feltétele az ajánlati biztosíték átutalással történő megfizetése az Orczy Ház Kft. „f.a.” Pátria Takarékszövetkezetnél vezetett 65100118-11394024-00000000 számú bankszámlájára az „Orczy_ház pályázati biztosíték” közlemény feltüntetésével. A pályázathoz csatolni kell az ajánlati biztosíték befizetéséről szóló igazolás eredeti példányát.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: Ha a pályázati eljárás eredménytelen, úgy az eredménytelenség megállapításától számított 8 (nyolc) munkanapon belül az ajánlati biztosítékot visszautaljuk az ajánlattevőnek. Amennyiben a pályázati eljárás eredményes, a Kiíró az ajánlati biztosítékot a nyertes pályázónál a vételárba beszámítja, a többi pályázónak pedig az ajánlati biztosíték az eredményhirdetés napjától – a Cstv. 49/A. § (4) bekezdése szerinti ártárgyalás esetén az ártárgyalás eredményhirdetése napjától – számított 8 (nyolc) munkanapon belül visszautalja. Amennyiben az adásvételi szerződés a nyertes pályázó érdekkörében felmerülő okból nem jön létre, vagy a nyertes pályázó a teljes vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg, vagy a Cstv. 49/A. § (4) bekezdése szerinti ártárgyalásra kerül sor és az ajánlatot tevő pályázó a felszámoló által elrendelt ártárgyaláson neki felróható okból nem vesz részt, úgy az ajánlati biztosítékot elveszíti.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

A Budapest, VIII. Orczy út 32/A szám alatt található, a 38786/2/A/2-7 helyrajzi számokon nyilvántartott lakás megnevezésű és a 38786/2/A/1 helyrajzi számon nyilvántartott tároló megnevezésű helyiségekből álló, a valóságban, természetben irodaházként működő ingatlanösszesség, 1/1-s tulajdonjogát.
A külön albetétekből álló ingatlanra pályázni csak együttesen, valamennyi önálló albetétet képező ingatlanegység együttes megvétele esetén lehetséges! A csak egyes albetétekre, vagy nem az összes albetétre benyújtott pályázat érvénytelennek minősül.
Az 1930-as években épült földszintes, alápincézett, 2 lakásos épületet 2004. évben ráépítéssel és tetőtér beépítéssel bővítették és felújították. Jelenleg 459 (bruttó) négyzetméter iroda és 145 négyzetméter pince szintű tároló található benne.
Az épület határozott időre kötött szerződéssel bérbeadással hasznosított. A bérleti szerződés 2027. január 31.-én jár le. A Bérlő jelenleg nem fizet bérleti díjat, mert a 2012. évben a házon elvégzett felújítás költségeit "lakja le". A Bérlő fizetési kötelezettsége 2015. június hónaptól 235.000 Ft, csökkentve a karbantartási díj és a karbantartási átalány mindenkori összegével.

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) irányára összesen: 154 000 000 forint.


1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: irodaház

Típus:
ház
Területe:
604 m²
Állapota:
felújított
Közművesítettség foka:
teljesen közművesített
Tehermentes:
nem
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad:
1/1
Becsérték:
154 000 000 forint

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Település neve (ahol az ingatlan fekszik):
Budapest
Ingatlan fekvése:
belterület
Helyrajzi szám:
38786/2/A/1-7
Ingatlan postai címe:
1089 Budapest, Orczy út 32/A.
Művelési ág:
lakás + tároló
Területnagyság:
604 m²
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.):
irodaház

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

Tulajdonos neve, címe:
ORCZY-HÁZ INGATLANÜZEMELTETŐ ÉS BERUHÁZÓ Kft. 1089 Budapest, Orczy út 32/A fszt. 3.

Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): - 1.185.292 CHF egyetemleges jelzálog (jogosult: Hypo Alpe-Adria Leasing Zrt.)- 50.000.000 Ft jelzálog (jogosult: Általános Közlekedési Hitelszövetkezet)- 47.247.346 Ft végrehajtási jog (jogosult: Általános Közlekedési Hitelszövetkezet)- 3.038.375 Ft végrehajtási jog ( jogosult: NAV)- 44.500 Ft végrehajtási jog ( jogosult: Hypo Alpe-Adria Leasing Zrt.)- 953.050,05 CHF végrehajtási jog ( jogosult: Hypo Alpe-Adria Leasing Zrt.)

Az épületnél jellemző sajátosságok: 2012. évben a Bérlő teljes mértékben felújította.

Ingatlan állapota: felújított

Az ingatlan(ok) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: A felszámoló az értékesíteni kívánt irodaház megtekintésének lehetőségét biztosítja, a következő időpontban:2015.06.01-én 12-15 óra közöttmivel működő objektumról van szó, ezért kérjük, hogy megtekintési szándékukat előzetesen jelezzék a 06 1/455-1250 telefonszámon.

Vételár megfizetésének módja, határideje: A nyertes ajánlattevő köteles az ajánlati biztosítékot meghaladó teljes vételárat az adásvételi szerződés aláírásától számított 60 (hatvan) napon belül megfizetni az Orczy Ház Kft. „f.a.” Pátria Takarékszövetkezetnél vezetett 65100118-11394024-00000000 számú bankszámlájára történő átutalással.
A felszámoló tájékoztatja a pályázókat, hogy az Ingatlan, illetve az ingóságok vételárát terhelő általános forgalmi adó összege a mindenkor hatályos Áfa tv. szabályai szerint kerül meghatározásra, amelynek megfizetésére a nyertes pályázó köteles.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: A Kvantál Kft. a nyertes ajánlattevővel a pályázat elbírálását - az értékelési jegyzőkönyv EÉR rendszerben történt megjelenését - követő 30 (harminc) napon belül megköti az adásvételi szerződést. Ezen időtartam alatt a nyertes pályázó az ajánlatához kötve van.
Az ajánlattevő a szerződés aláírása előtt köteles az EÉR rendelet 6.§. (1) bekezdésének b) pontjában meghatározott 1 % jutalék megfizetését igazolni.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: A nyertes vevőnek - a vételár teljes összegének kiegyenlítése után - helyszíni bejárással, részletes átadás-átvételi jegyzőkönyvvel történik a birtokba adás.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: Minimálár: a nettó irányár 70 %-a, azaz 107.500.000,-Ft, mely összeg alatti ajánlatot a felszámoló nem fogad el, csak olyan pályázat lehet eredményes, amely e feltételnek megfelel. Árajánlatot az Ingatlanra gazdasági társaságok és természetes személyek egyaránt tehetnek. Az ajánlatnak tartalmaznia kell: - pályázó adatai - magánszemély esetén személyi igazolvány, lakcímkártya, adóigazolvány másolata, - egyéni vállalkozó esetén egyéni vállalkozói igazolvány, vagy jogszabály szerinti igazolása, - gazdasági társaság illetve egyéb szervezet esetén a jogképességet igazoló, az illetékes cégbíróság, illetve közjegyző által kiállított vagy hitelesített 30 napnál nem régebbi cégkivonat, illetve a nyilvántartásba vételről szóló 30 napnál nem régebbi igazolás, valamint a cégjegyzésre, illetve aláírásra jogosult aláírási címpéldánya vagy hiteles másolata, - ajánlott vételárat, az ingatlanegység egészére, összességére- az ajánlati biztosítékkal nem fedezett vételár megfizetésének kötelezettségét a pályázati felhívásban foglaltaknak megfelelően (fizetés módja, határideje); - kötelezettségvállalás az adásvételi szerződés elkészítésével és a földhivatali eljárással felmerülő ügyvédi munkadíj és földhivatali eljárási díj megfizetésére; - az ajánlati biztosíték megfizetésének eredeti bizonylatát, - ajánlati biztosíték visszautalására bankszámlaszámot, - nyilatkozatot arra, hogy elfogadja-e a pályázat értékeléséről e-mailben történő tájékoztatást, amennyiben igen, azt milyen e-mail címre kéri, - nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy a meghirdetett vagyontárgyat megtekintette, állapotát megismerte, a vagyontárgy állapota teljes körűen ismert a pályázó előtt. - annak tudomásulvételét, hogy az adós a vagyontárgy értékesítésére irányuló szerződésben a hibás teljesítésből eredő kellékszavatossági igényeket, kártérítési igényt teljes mértékben kizárja. A beérkezett ajánlatokat a Kvantál Kft., mint Kiíró értékeli, és dönt az ajánlatok elfogadásáról. A kiíró azt az ajánlatot minősíti előnyösebbnek, amelyben a meghirdetett vagyontárgyak vonatkozásában magasabb vételár szerepel. A Cstv. 49/A. § (4) bekezdése értelmében, több megfelelő, azonos értékű (a vételár vonatkozásában legfeljebb 10%-kal eltérő) ajánlat esetén ártárgyalásra kerül sor. A benyújtott pályázatok elbírálásától számított 3 napon belül a Kiíró értesíti az Ajánlattevőket a pályázat eredményességéről. A Kvantál Kft. a nyertes ajánlattevővel a pályázat elbírálását követő 30 (harminc) napon belül megköti az adásvételi szerződést. Ezen időtartam alatt a nyertes pályázó az ajánlatához kötve van.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye:
A Bérlőnek a bérleti szerződéssel alapított, földhivatalba be nem jegyzett elővásárlási joga van 2017. február 1. napjáig !

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P23958/tetelek.pdf

Kérdések és válaszok

Ehhez az eljáráshoz még nem érkeztek kérdések.