Eljárás részletei

Baromfivágóhíd és a hozzá tartozó berendezések eladók!
2 tétel

Pályázat - Kovács és Kovács Mezőgazdasági, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. "felszámolás alatt"

Eredménytelenítés ideje
Invalid date
Az eredménytelenítés oka: nincs ajánlat
Intézkedés: az értékesítő megteszi az intézkedéseket a megismételt értékesítés érdekében, az újabb értékesítési hirdetmény az előző hirdetmény ügyszámán kerül közzétételre.
Indoklás: A pályázati eljárás során ajánlat nem érkezett.
Kérjük tekintse meg a közleményt.

A PÁLYÁZAT EREDMÉNYTELEN

Ismertető

Szebény, külterület, 048/2. hrsz. alatt felvett „major” tkv-i megnevezésű 5ha 9658m² térmértékű ingatlan 1/1-ed illetősége, valamint az ehhez tartozó berendezési tárgyak, ingóságok kizárólag egyben történő értékesítése.
Jelentkezési és feltöltési határidő:
Pályázat kezdete:
Pályázat vége:
Becsérték:
Minimálár:
Ügyszám:
EÉR azonosító:
Invalid date
2015.05.16 - 12:00
2015.06.01 - 12:00
Nettó 190 000 000 Ft
Nettó — Ft
5.Fpk.02-14-000580
P23926

Bírálati szempontok, feltételek:

Felszámoló adatai

Cégnév:
Patik, Varga és Társaik Gazdasági Tanácsadó Zrt.
Székhely:
8840 Csurgó, Széchenyi tér 15..
Cégjegyzékszám:
14-10-300109

Adós adatai

Cégnév:
Kovács és Kovács Mezőgazdasági, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. "f.a."
Székhely:
7727 Palotabozsok, Petőfi utca 107.
Cégjegyzékszám:
02-09-062333

Dokumentumok

2015.06.04 - 11:17
A pályázat eredménytelen

Pályázati Közlemény

Eredménytelen a(z) 5.Fpk.02-14-000580 ügyszámú nyilvános pályázat, a Patik & Varga Zrt. (cégjegyzékszám: 14-10-300109, székhely: 8840 Csurgó, Széchenyi tér 15.., levelezési cím: 8840 Csurgó, Széchenyi tér 15..) felszámoló által a Kovács és Kovács Kft „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 02-09-062333, székhely: 7727 Palotabozsok, Petőfi utca 107.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Az eredménytelenség indoka: nem érkezett ajánlat
A pályázati eljárás során ajánlat nem érkezett.

Az értékesítő az alábbi tájékoztatást adja:
Megteszi az intézkedéseket a megismételt értékesítés érdekében, az újabb értékesítési hirdetmény az előző hirdetmény ügyszámán kerül közzétételre.
2015.06.01 - 12:00
A pályázat véget ért

Pályázati Közlemény

Lezárult a(z) 5.Fpk.02-14-000580 ügyszámú nyilvános pályázat 2015. június 1. 12 óra 00 perckor, a Patik & Varga Zrt. (cégjegyzékszám: 14-10-300109, székhely: 8840 Csurgó, Széchenyi tér 15.., levelezési cím: 8840 Csurgó, Széchenyi tér 15..) felszámoló által a Kovács és Kovács Kft „f.a.” (cégjegyzékszám / nyilvántartási szám: 02-09-062333, székhely: 7727 Palotabozsok, Petőfi utca 107.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.

2015.05.16 - 12:00
A pályázat megkezdődött

Pályázati Közlemény

Megkezdődött a 5.Fpk.02-14-000580 ügyszámú nyilvános pályázat 2015. május 16. 12 óra 00 perckor, a Patik & Varga Zrt. (cégjegyzékszám: 14-10-300109, székhely: 8840 Csurgó, Széchenyi tér 15.., levelezési cím: 8840 Csurgó, Széchenyi tér 15..) felszámoló által a Kovács és Kovács Kft „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 02-09-062333, székhely: 7727 Palotabozsok, Petőfi utca 107.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Ajánlatát megteheti a pályázat oldalán: https://eer.gov.hu/palyazat/P23926.
2015.04.29 - 16:52
A pályázat meghirdetve

Pályázati Hirdetmény

A(z) Patik & Varga Zrt. (cégjegyzékszám: 14-10-300109, székhely: 8840 Csurgó, Széchenyi tér 15.., levelezési cím: 8840 Csurgó, Széchenyi tér 15..), mint a(z) Kovács és Kovács Kft „f.a” (cégjegyzékszám: 02-09-062333, székhely: 7727 Palotabozsok, Petőfi utca 107.) Pécsi Törvényszék 5.Fpk.02-14-000580/3. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2015. április 30. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós vagyona egészét vagy telephelye eszközeinek összességét.

A pályázat adatai:
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be:
https://eer.gov.hu/palyazat/P23926
A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja:
2015. május 16. 12 óra 00 perc
A pályázatok benyújtásának határideje:
2015. június 1. 12 óra 00 perc

Ajánlati biztosíték összege: 5 000 000 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: A pályázónak a bánatpénzt a Kovács és Kovács Kft. „f.a” OTP Bank Nyrt-nél vezetett 11743002-20203999. sz. bankszámlájára
kell átutalnia „pályázati bánatpénz” közleménnyel, úgy, hogy az legkésőbb a pályázat
benyújtásának határidejéig a megadott bankszámlán jóváírásra kerüljön.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: A pályázat érvényességének feltétele az ajánlati biztosíték megfizetése és annak igazolása. Az átutalási bizonylatot a benyújtott pályázathoz mellékelni kell. A felszámoló a bánatpénz után kamatot nem fizet, kezelési költséget sem számít fel. A pályázat eredménytelensége esetén az ajánlati biztosíték teljes összege az eredménytelenség megállapításától számított 8 munkanapon belül valamennyi pályázó részére visszautalásra kerül. Eredményes pályázati eljárás esetén az ajánlati biztosíték a nyertes pályázónál a vételárba beszámításra kerül. A többi pályázónak az ajánlati biztosíték teljes összege az eredményhirdetés napjától - a Csődtörvény 49/A.§ (4) bekezdése szerinti ártárgyalás esetén az ártárgyalás eredményhirdetése napjától - számított - 8 munkanapon belül visszautalásra kerül. Az ajánlati biztosítékot a pályázó kizárólag a következő esetekben veszíti el: - a szerződés a nyertes pályázó érdekkörében felmerülő okból nem jön létre, vagy a nyertes pályázó a vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg, vagy - a Cstv. 49/A. § (4) bekezdés szerinti ajánlatot tevő pályázó a felszámoló által elrendelt elektronikus ártárgyaláson neki felróható okból nem vesz részt.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

Szebény, külterület, 048/2. hrsz. alatt felvett „major” tkv-i megnevezésű 5ha 9658m² térmértékű ingatlan 1/1-ed illetősége, valamint az ehhez tartozó berendezési tárgyak, ingóságok kizárólag egyben történő értékesítése.

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) irányára összesen: 190 000 000 forint.


1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: major

Típus:
mezőgazdasági ingatlan
Területe:
9 658 m²
Állapota:
átlagos
Tehermentes:
nem
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad:
1/1
Becsérték:
168 000 000 forint

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Település neve (ahol az ingatlan fekszik):
Szebény
Ingatlan fekvése:
külterület
Helyrajzi szám:
048/2
Ingatlan postai címe:
Szebény, hrsz. 048/2
Területnagyság:
9 658 m²
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.):
major

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

Tulajdonos neve, címe:
Kovács és Kovács Kft. "f.a."

Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): jelzálogjog, végrehajtási jog.

Ingatlan állapota: átlagos

2. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: Vágó és hűtőtechnikai berendezés, szennyvíztisztító berendezés, felszerelési és berendezési tárgyak

Típus:
Ipari gép
Tehermentes:
nem jelzálogjog
Mennyisége:
3 db
Becsérték:
22 000 000 forint

A vagyontárgy(ak) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: Az ingatlan megtekinthető: 2015. május 20. napján 15:30 órakor

Vételár megfizetésének módja, határideje: A vételárfizetésre a szerződés aláírását követő 15 napon belül kerül sor a Kovács és Kovács Kft. „f.a” OTP Bank Nyrt-nél vezetett 11743002-20203982. sz. bankszámlájára történő átutalással. A Közlemény rovatban fel kell tüntetni „Kovács és Kovács Kft. f.a. vételár”

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: Szerződéskötésre a a nyertes pályázóval a felszámolói értékelés EÉR rendszerben történt megjelenésétől számított 30 napon belül kerül sor. A szerződéskötés további feltétele az EÉR rendszer üzemeltető számára történő 1%-os jutalékfizetési kötelezettség teljesítése.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: : Pályázó tudomásul veszi, egyben elfogadja, hogy eredményes pályázata esetén a birtokbavételről saját költségén köteles gondoskodni. A birtokba adásra a vételár hiánytalan kifizetését követően 15 napon belül kerül sor.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: A pályázatok bontására a pályázati határidő lejártát követő 15 napon belül kerül sor. Az értékelésről készült jegyzőkönyvet pályázatbontásról számított 15 napon belül a felszámoló elkészíti és az eredmény az EÉR felületén közzétételre kerül. A pályázatok értékelésének alapja a vételár nagysága. A felszámoló több megfelelő azonos értékű (vételár vonatkozásában legfeljebb 10 %-al eltérő) pályázat esetén nyilvános ártárgyalást tart. Az ártárgyalásról az EÉR rendszerének igénybevételével, üzenet útján értesíti az online ártárgyalási fordulóról, annak kezdő és záró időpontjáról az érdekelteket. A felszámoló eredménytelennek nyilvánítja a pályázati eljárást, ha a pályázati kiírásban meghatározott feltételeknek megfelelő ajánlatot nem adtak be. Jelen hirdetményre a 237/2009 (X.20) Korm.rendelet és a 17/2014. (II.3) Korm. rendelet vonatkozó szabályai az irányadóak.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: Jelen pályázati felhívás a felszámoló számára nem jelent értékesítési kötelezettséget. A felszámoló a pályázati kiírást bármikor, indokolási kötelezettség nélkül visszavonhatja, a pályázatot megfelelő ajánlat hiányában eredménytelennek nyilváníthatja, és új pályázatot írhat, ki. A felszámoló az értékesítéssel kapcsolatban írásos ajánlatokat kér benyújtani a feltöltött hirdetmény alapján, az Elektronikus Értékesítési Rendszer (EÉR) igénybevételével. A pályázatnak tartalmaznia kell: Magánszemély ajánlattevő estében: a pályázó nevét, állampolgárságát, lakcímét, anyja nevét, személyi azonosító okmányának megnevezését és számát, adóazonosító jelét, esetleges általános forgalmi adó alanyiságát, azonosításra alkalmas személyi okmányának másolatát, az ajánlott nettó vételárat, a vállalt fizetési feltételeket, nyilatkozatot 60 napos ajánlati kötöttség vállalásáról, a vételár fedezetésnek igazolását, valamint az ajánlati biztosíték befizetésének igazolását. Gazdálkodó szervezet ajánlattevő esetében: a pályázó nevét, székhelyét, az azonosításra alkalmas további adatait, a gazdálkodó szervezetek hatályos 30 napnál nem régebbi cégkivonatát, a cégjegyzésre jogosult vezető tisztségviselő(k) aláírási címpéldányát, az ajánlott vételárat, a vállalt fizetési feltételeket, nyilatkozatot 60 napos ajánlati kötöttség vállalásáról, a vételár fedezetésnek igazolását, valamint az ajánlati biztosíték befizetésének igazolását. Kötelezettségvállalói nyilatkozatot, hogy pályázatnyertesség esetén az adásvételi szerződést a felszámolói értékelés EÉR rendszerben történt megjelenésétől számított 30 napon belül megköti és a teljes vételárat szerződéskötést követően 15 napon belül átutalja. A szerződés kötés további feltétele az EÉR rendszer üzemeltető számára történt 1% jutalék fizetési kötelezettség teljesítése. A pályázat benyújtásával a pályázó tudomásul veszi, egyben elfogadja, hogy eredményes pályázata esetén a vagyontárgy értékesítéséhez szükséges szerződéskötés költségeit a vételáron felül viselni köteles. A szerződést, a felszámoló készítteti el, a szerződéskötés költségei pedig a vevőt terhelik, melynek mértéke a nettó vételár 1%+áfa összegének felel meg, de minimum 30.000.-Ft + ÁFA. A felszámoló felhívja a jogosultakat, hogy az elővásárlási jogukat a legjobb ajánlat ismeretében azonos feltételek mellett a nyilvános pályázat keretében gyakorolhatják. A felszámoló felhívja a pályázókat, hogy magánszemély vevő esetén az ingatlanok és ingóságok értékesítését a mindenkori hatályos áfatörvény szerinti adómérték terheli. A meghirdetett vagyontárgy irányára nettó összegben értendő. Adóalany vevő esetén az értékesítés a 2007. évi CXXVII. tv. 142. §-a szerint – amennyiben annak feltételei fennállnak – a fordított adózás alá tartozik, ahol az adó megfizetésére a vevő adóalany kötelezett.
Nyilvános értékesítésen tulajdonjogot szerző pályázó az adóssal szemben beszámítással nem élhet.
Az ingatlan az esetleges környezeti terhekkel együtt kerül értékesítésre. Felszámolónak nincs tudomása az ingatlanon lévő környezeti terhekről. A megvásárlásra felkínált vagyonelemekért a felszámoló kellékszavatosságot és jótállást nem vállal, azokat a pályázó megtekintett és megvizsgált állapotban veszi meg.

A Cstv.49.§ (3) bekezdése alapján „az értékesítés során – kivéve a jogszabályon alapuló elővásárlási jog gyakorlását – nem szerezhet tulajdont olyan személy, vagy szervezet sem, aki vagy amely az adós kizárólagos vagy többségi befolyással rendelkező tulajdonosa, vagy olyan gazdálkodó szervezet, amely az adóssal elismert, vagy tényleges vállalatcsoport tagja.”

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P23926/tetelek.pdf

Kérdések és válaszok

Ehhez az eljáráshoz még nem érkeztek kérdések.

Tételek 2 db (1 - 2)

major
Szebény, külterület, 048/2. hrsz. alatt felvett „major” tkv-i megnevezésű 5ha 9658m² térmértékű ingatlan 1/1-ed illetősége.
Település:
Szebény
Típus:
Mezőgazdasági ingatlan
Terület:
9658 m2
Állapot:
Átlagos
Tehermentes:
Nem
Tulajdoni hányad:
1/1
Vágó és hűtőtechnikai berendezés, szennyvíztisztító berendezés, felszerelési és berendezési tárgyak
Típus:
Ipari gép
Mennyiség:
3 db
Becsérték:
Nettó 22 000 000 Ft
Tehermentes:
Nem
Terhek leírása:
jelzálogjog

Ismertető

Szebény, külterület, 048/2. hrsz. alatt felvett „major” tkv-i megnevezésű 5ha 9658m² térmértékű ingatlan 1/1-ed illetősége, valamint az ehhez tartozó berendezési tárgyak, ingóságok kizárólag egyben történő értékesítése.
Jelentkezési és feltöltési határidő:
Pályázat kezdete:
Pályázat vége:
Becsérték:
Minimálár:
Ügyszám:
EÉR azonosító:
Invalid date
2015.05.16 - 12:00
2015.06.01 - 12:00
Nettó 190 000 000 Ft
Nettó — Ft
5.Fpk.02-14-000580
P23926

Bírálati szempontok, feltételek:

Felszámoló adatai

Cégnév:
Patik, Varga és Társaik Gazdasági Tanácsadó Zrt.
Székhely:
8840 Csurgó, Széchenyi tér 15..
Cégjegyzékszám:
14-10-300109

Adós adatai

Cégnév:
Kovács és Kovács Mezőgazdasági, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. "f.a."
Székhely:
7727 Palotabozsok, Petőfi utca 107.
Cégjegyzékszám:
02-09-062333

Dokumentumok

2015.06.04 - 11:17
A pályázat eredménytelen

Pályázati Közlemény

Eredménytelen a(z) 5.Fpk.02-14-000580 ügyszámú nyilvános pályázat, a Patik & Varga Zrt. (cégjegyzékszám: 14-10-300109, székhely: 8840 Csurgó, Széchenyi tér 15.., levelezési cím: 8840 Csurgó, Széchenyi tér 15..) felszámoló által a Kovács és Kovács Kft „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 02-09-062333, székhely: 7727 Palotabozsok, Petőfi utca 107.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Az eredménytelenség indoka: nem érkezett ajánlat
A pályázati eljárás során ajánlat nem érkezett.

Az értékesítő az alábbi tájékoztatást adja:
Megteszi az intézkedéseket a megismételt értékesítés érdekében, az újabb értékesítési hirdetmény az előző hirdetmény ügyszámán kerül közzétételre.
2015.06.01 - 12:00
A pályázat véget ért

Pályázati Közlemény

Lezárult a(z) 5.Fpk.02-14-000580 ügyszámú nyilvános pályázat 2015. június 1. 12 óra 00 perckor, a Patik & Varga Zrt. (cégjegyzékszám: 14-10-300109, székhely: 8840 Csurgó, Széchenyi tér 15.., levelezési cím: 8840 Csurgó, Széchenyi tér 15..) felszámoló által a Kovács és Kovács Kft „f.a.” (cégjegyzékszám / nyilvántartási szám: 02-09-062333, székhely: 7727 Palotabozsok, Petőfi utca 107.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.

2015.05.16 - 12:00
A pályázat megkezdődött

Pályázati Közlemény

Megkezdődött a 5.Fpk.02-14-000580 ügyszámú nyilvános pályázat 2015. május 16. 12 óra 00 perckor, a Patik & Varga Zrt. (cégjegyzékszám: 14-10-300109, székhely: 8840 Csurgó, Széchenyi tér 15.., levelezési cím: 8840 Csurgó, Széchenyi tér 15..) felszámoló által a Kovács és Kovács Kft „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 02-09-062333, székhely: 7727 Palotabozsok, Petőfi utca 107.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Ajánlatát megteheti a pályázat oldalán: https://eer.gov.hu/palyazat/P23926.
2015.04.29 - 16:52
A pályázat meghirdetve

Pályázati Hirdetmény

A(z) Patik & Varga Zrt. (cégjegyzékszám: 14-10-300109, székhely: 8840 Csurgó, Széchenyi tér 15.., levelezési cím: 8840 Csurgó, Széchenyi tér 15..), mint a(z) Kovács és Kovács Kft „f.a” (cégjegyzékszám: 02-09-062333, székhely: 7727 Palotabozsok, Petőfi utca 107.) Pécsi Törvényszék 5.Fpk.02-14-000580/3. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2015. április 30. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós vagyona egészét vagy telephelye eszközeinek összességét.

A pályázat adatai:
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be:
https://eer.gov.hu/palyazat/P23926
A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja:
2015. május 16. 12 óra 00 perc
A pályázatok benyújtásának határideje:
2015. június 1. 12 óra 00 perc

Ajánlati biztosíték összege: 5 000 000 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: A pályázónak a bánatpénzt a Kovács és Kovács Kft. „f.a” OTP Bank Nyrt-nél vezetett 11743002-20203999. sz. bankszámlájára
kell átutalnia „pályázati bánatpénz” közleménnyel, úgy, hogy az legkésőbb a pályázat
benyújtásának határidejéig a megadott bankszámlán jóváírásra kerüljön.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: A pályázat érvényességének feltétele az ajánlati biztosíték megfizetése és annak igazolása. Az átutalási bizonylatot a benyújtott pályázathoz mellékelni kell. A felszámoló a bánatpénz után kamatot nem fizet, kezelési költséget sem számít fel. A pályázat eredménytelensége esetén az ajánlati biztosíték teljes összege az eredménytelenség megállapításától számított 8 munkanapon belül valamennyi pályázó részére visszautalásra kerül. Eredményes pályázati eljárás esetén az ajánlati biztosíték a nyertes pályázónál a vételárba beszámításra kerül. A többi pályázónak az ajánlati biztosíték teljes összege az eredményhirdetés napjától - a Csődtörvény 49/A.§ (4) bekezdése szerinti ártárgyalás esetén az ártárgyalás eredményhirdetése napjától - számított - 8 munkanapon belül visszautalásra kerül. Az ajánlati biztosítékot a pályázó kizárólag a következő esetekben veszíti el: - a szerződés a nyertes pályázó érdekkörében felmerülő okból nem jön létre, vagy a nyertes pályázó a vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg, vagy - a Cstv. 49/A. § (4) bekezdés szerinti ajánlatot tevő pályázó a felszámoló által elrendelt elektronikus ártárgyaláson neki felróható okból nem vesz részt.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

Szebény, külterület, 048/2. hrsz. alatt felvett „major” tkv-i megnevezésű 5ha 9658m² térmértékű ingatlan 1/1-ed illetősége, valamint az ehhez tartozó berendezési tárgyak, ingóságok kizárólag egyben történő értékesítése.

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) irányára összesen: 190 000 000 forint.


1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: major

Típus:
mezőgazdasági ingatlan
Területe:
9 658 m²
Állapota:
átlagos
Tehermentes:
nem
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad:
1/1
Becsérték:
168 000 000 forint

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Település neve (ahol az ingatlan fekszik):
Szebény
Ingatlan fekvése:
külterület
Helyrajzi szám:
048/2
Ingatlan postai címe:
Szebény, hrsz. 048/2
Területnagyság:
9 658 m²
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.):
major

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

Tulajdonos neve, címe:
Kovács és Kovács Kft. "f.a."

Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): jelzálogjog, végrehajtási jog.

Ingatlan állapota: átlagos

2. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: Vágó és hűtőtechnikai berendezés, szennyvíztisztító berendezés, felszerelési és berendezési tárgyak

Típus:
Ipari gép
Tehermentes:
nem jelzálogjog
Mennyisége:
3 db
Becsérték:
22 000 000 forint

A vagyontárgy(ak) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: Az ingatlan megtekinthető: 2015. május 20. napján 15:30 órakor

Vételár megfizetésének módja, határideje: A vételárfizetésre a szerződés aláírását követő 15 napon belül kerül sor a Kovács és Kovács Kft. „f.a” OTP Bank Nyrt-nél vezetett 11743002-20203982. sz. bankszámlájára történő átutalással. A Közlemény rovatban fel kell tüntetni „Kovács és Kovács Kft. f.a. vételár”

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: Szerződéskötésre a a nyertes pályázóval a felszámolói értékelés EÉR rendszerben történt megjelenésétől számított 30 napon belül kerül sor. A szerződéskötés további feltétele az EÉR rendszer üzemeltető számára történő 1%-os jutalékfizetési kötelezettség teljesítése.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: : Pályázó tudomásul veszi, egyben elfogadja, hogy eredményes pályázata esetén a birtokbavételről saját költségén köteles gondoskodni. A birtokba adásra a vételár hiánytalan kifizetését követően 15 napon belül kerül sor.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: A pályázatok bontására a pályázati határidő lejártát követő 15 napon belül kerül sor. Az értékelésről készült jegyzőkönyvet pályázatbontásról számított 15 napon belül a felszámoló elkészíti és az eredmény az EÉR felületén közzétételre kerül. A pályázatok értékelésének alapja a vételár nagysága. A felszámoló több megfelelő azonos értékű (vételár vonatkozásában legfeljebb 10 %-al eltérő) pályázat esetén nyilvános ártárgyalást tart. Az ártárgyalásról az EÉR rendszerének igénybevételével, üzenet útján értesíti az online ártárgyalási fordulóról, annak kezdő és záró időpontjáról az érdekelteket. A felszámoló eredménytelennek nyilvánítja a pályázati eljárást, ha a pályázati kiírásban meghatározott feltételeknek megfelelő ajánlatot nem adtak be. Jelen hirdetményre a 237/2009 (X.20) Korm.rendelet és a 17/2014. (II.3) Korm. rendelet vonatkozó szabályai az irányadóak.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: Jelen pályázati felhívás a felszámoló számára nem jelent értékesítési kötelezettséget. A felszámoló a pályázati kiírást bármikor, indokolási kötelezettség nélkül visszavonhatja, a pályázatot megfelelő ajánlat hiányában eredménytelennek nyilváníthatja, és új pályázatot írhat, ki. A felszámoló az értékesítéssel kapcsolatban írásos ajánlatokat kér benyújtani a feltöltött hirdetmény alapján, az Elektronikus Értékesítési Rendszer (EÉR) igénybevételével. A pályázatnak tartalmaznia kell: Magánszemély ajánlattevő estében: a pályázó nevét, állampolgárságát, lakcímét, anyja nevét, személyi azonosító okmányának megnevezését és számát, adóazonosító jelét, esetleges általános forgalmi adó alanyiságát, azonosításra alkalmas személyi okmányának másolatát, az ajánlott nettó vételárat, a vállalt fizetési feltételeket, nyilatkozatot 60 napos ajánlati kötöttség vállalásáról, a vételár fedezetésnek igazolását, valamint az ajánlati biztosíték befizetésének igazolását. Gazdálkodó szervezet ajánlattevő esetében: a pályázó nevét, székhelyét, az azonosításra alkalmas további adatait, a gazdálkodó szervezetek hatályos 30 napnál nem régebbi cégkivonatát, a cégjegyzésre jogosult vezető tisztségviselő(k) aláírási címpéldányát, az ajánlott vételárat, a vállalt fizetési feltételeket, nyilatkozatot 60 napos ajánlati kötöttség vállalásáról, a vételár fedezetésnek igazolását, valamint az ajánlati biztosíték befizetésének igazolását. Kötelezettségvállalói nyilatkozatot, hogy pályázatnyertesség esetén az adásvételi szerződést a felszámolói értékelés EÉR rendszerben történt megjelenésétől számított 30 napon belül megköti és a teljes vételárat szerződéskötést követően 15 napon belül átutalja. A szerződés kötés további feltétele az EÉR rendszer üzemeltető számára történt 1% jutalék fizetési kötelezettség teljesítése. A pályázat benyújtásával a pályázó tudomásul veszi, egyben elfogadja, hogy eredményes pályázata esetén a vagyontárgy értékesítéséhez szükséges szerződéskötés költségeit a vételáron felül viselni köteles. A szerződést, a felszámoló készítteti el, a szerződéskötés költségei pedig a vevőt terhelik, melynek mértéke a nettó vételár 1%+áfa összegének felel meg, de minimum 30.000.-Ft + ÁFA. A felszámoló felhívja a jogosultakat, hogy az elővásárlási jogukat a legjobb ajánlat ismeretében azonos feltételek mellett a nyilvános pályázat keretében gyakorolhatják. A felszámoló felhívja a pályázókat, hogy magánszemély vevő esetén az ingatlanok és ingóságok értékesítését a mindenkori hatályos áfatörvény szerinti adómérték terheli. A meghirdetett vagyontárgy irányára nettó összegben értendő. Adóalany vevő esetén az értékesítés a 2007. évi CXXVII. tv. 142. §-a szerint – amennyiben annak feltételei fennállnak – a fordított adózás alá tartozik, ahol az adó megfizetésére a vevő adóalany kötelezett.
Nyilvános értékesítésen tulajdonjogot szerző pályázó az adóssal szemben beszámítással nem élhet.
Az ingatlan az esetleges környezeti terhekkel együtt kerül értékesítésre. Felszámolónak nincs tudomása az ingatlanon lévő környezeti terhekről. A megvásárlásra felkínált vagyonelemekért a felszámoló kellékszavatosságot és jótállást nem vállal, azokat a pályázó megtekintett és megvizsgált állapotban veszi meg.

A Cstv.49.§ (3) bekezdése alapján „az értékesítés során – kivéve a jogszabályon alapuló elővásárlási jog gyakorlását – nem szerezhet tulajdont olyan személy, vagy szervezet sem, aki vagy amely az adós kizárólagos vagy többségi befolyással rendelkező tulajdonosa, vagy olyan gazdálkodó szervezet, amely az adóssal elismert, vagy tényleges vállalatcsoport tagja.”

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P23926/tetelek.pdf

Kérdések és válaszok

Ehhez az eljáráshoz még nem érkeztek kérdések.