Eljárás részletei

Tárgyi eszközök
0 tétel

Pályázat - FÉDA-INGATLAN Ingatlanhasznosító Korlátolt Felelősségű Társaság "felszámolás alatt"

Eredménytelenítés ideje
Invalid date
Az eredménytelenítés oka: nincs ajánlat
Intézkedés: az értékesítő megteszi az intézkedéseket a megismételt értékesítés érdekében, az újabb értékesítési hirdetmény az előző hirdetmény ügyszámán kerül közzétételre.
Indoklás: Nem érkezett ajánlat
Kérjük tekintse meg a közleményt.

A PÁLYÁZAT EREDMÉNYTELEN

Ismertető

Tárgyi eszközök (világítással ellátott fa display, kínáló display, raktár berendezések… stb., részletes információ a pályázati és feltétel füzetben)
Jelentkezési és feltöltési határidő:
Pályázat kezdete:
Pályázat vége:
Becsérték:
Minimálár:
Ügyszám:
EÉR azonosító:
Invalid date
2015.04.16 - 12:00
2015.05.04 - 12:00
Nettó 5 000 000 Ft
Nettó — Ft
9.Fpk.01-12-007480
P23638

Bírálati szempontok, feltételek:

Felszámoló adatai

Cégnév:
NASZÁLYHOLDING Felszámoló és Gazdasági Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely:
2600 Vác,, Széchenyi utca 10.-12..
Cégjegyzékszám:
13-09-063541

Adós adatai

Cégnév:
FÉDA-INGATLAN Ingatlanhasznosító Korlátolt Felelősségű Társaság "f.a."
Székhely:
1162 Budapest, Bekecs utca 22..
Cégjegyzékszám:
01-09-886976

Dokumentumok

2015.06.26 - 10:18
A pályázat eredménytelen

Pályázati Közlemény

Eredménytelen a(z) 9.Fpk.01-12-007480 ügyszámú nyilvános pályázat, a Naszályholding Kft. (cégjegyzékszám: 13-09-063541, székhely: 2600 Vác,, Széchenyi utca 10.-12.., levelezési cím: 2600 Vác,, Széchenyi utca 10.-12..) felszámoló által a FÉDA-INGATLAN Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 01-09-886976, székhely: 1162 Budapest, Bekecs utca 22..) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Az eredménytelenség indoka: nem érkezett ajánlat
Nem érkezett ajánlat

Az értékesítő az alábbi tájékoztatást adja:
Megteszi az intézkedéseket a megismételt értékesítés érdekében, az újabb értékesítési hirdetmény az előző hirdetmény ügyszámán kerül közzétételre.
2015.05.04 - 12:00
A pályázat véget ért

Pályázati Közlemény

Lezárult a(z) 9.Fpk.01-12-007480 ügyszámú nyilvános pályázat 2015. május 4. 12 óra 00 perckor, a Naszályholding Kft. (cégjegyzékszám: 13-09-063541, székhely: 2600 Vác,, Széchenyi utca 10.-12.., levelezési cím: 2600 Vác,, Széchenyi utca 10.-12..) felszámoló által a FÉDA-INGATLAN Kft. „f.a.” (cégjegyzékszám / nyilvántartási szám: 01-09-886976, székhely: 1162 Budapest, Bekecs utca 22..) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.

2015.04.16 - 12:00
A pályázat megkezdődött

Pályázati Közlemény

Megkezdődött a 9.Fpk.01-12-007480 ügyszámú nyilvános pályázat 2015. április 16. 12 óra 00 perckor, a Naszályholding Kft. (cégjegyzékszám: 13-09-063541, székhely: 2600 Vác,, Széchenyi utca 10.-12.., levelezési cím: 2600 Vác,, Széchenyi utca 10.-12..) felszámoló által a FÉDA-INGATLAN Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 01-09-886976, székhely: 1162 Budapest, Bekecs utca 22..) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Ajánlatát megteheti a pályázat oldalán: https://eer.gov.hu/palyazat/P23638.
2015.04.14 - 13:52
A pályázat meghirdetve

Pályázati Hirdetmény

A(z) Naszályholding Kft. (cégjegyzékszám: 13-09-063541, székhely: 2600 Vác,, Széchenyi utca 10.-12.., levelezési cím: 2600 Vác,, Széchenyi utca 10.-12..), mint a(z) FÉDA-INGATLAN Kft. „f.a” (cégjegyzékszám: 01-09-886976, székhely: 1162 Budapest, Bekecs utca 22..) Fővárosi Törvényszék 9.Fpk.01-12-007480/2.. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2015. április 2. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingóságát.

A pályázat adatai:
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be:
https://eer.gov.hu/palyazat/P23638
A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja:
2015. április 16. 12 óra 00 perc
A pályázatok benyújtásának határideje:
2015. május 4. 12 óra 00 perc

Ajánlati biztosíték összege: 250 000 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: A pályázatok benyújtásának határidejéig a FÉDA-INGATLAN Kft. f.a. Oberbanknál vezetett 18400010-03700959-40100019 számú bankszámlájára kell befizetni.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: Az átutalási bizonylat a benyújtott pályázathoz mellékelendő! A befizetendő bánatpénz (ajánlati biztosíték) a nyertes pályázónál a vételárba beszámít, a többi pályázónak az eredményhirdetéstől számított 8 munkanapon belül visszafizetésre kerül.
Az ajánlati biztosítékot a nyertes pályázó akkor vesztheti el, ha érdekkörében felmerülő okból a szerződés nem jön létre, vagy a vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg. Elveszti a bánatpénzt az a pályázó is, aki a felszámoló által elrendelt elektronikus ártárgyaláson neki felróható okból nem vesz részt, vagy ajánlatától visszalép.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

Tárgyi eszközök (világítással ellátott fa display, kínáló display, raktár berendezések… stb., részletes információ a pályázati és feltétel füzetben)

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) irányára összesen: 5 000 000 forint.


Az ingóság megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: A meghirdetett vagyonelemek megtekintésének, helye: Budapest, időpontja: a felszámolóval történő előzetes egyeztetést követően (Kocsis Bence: 06-30-418-4321).

Vételár megfizetésének módja, határideje: A vételár teljes összegét a FÉDA-INGATLAN Kft. f.a. Oberbanknál vezetett 18400010-03700959-40100019 számú bankszámlájára kell átutalni, legkésőbb 2015. július 3. napjáig.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: A nyertes pályázóval a szerződést az eredményhirdetéstől számított 10 munkanapon belül köti meg a felszámoló a részletes pályázati kiírásban foglaltak szerint.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: A birtokba adásra kizárólag a teljes vételár kifizetésének időpontja után, előzetes időpont-egyeztetést követően kerülhet sor.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: Az írásos ajánlat az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül, elektronikusan nyújtható be (www.eer.gov.hu). A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó főbb adatainak bemutatását, társaság esetén 30 napnál nem régebbi cégkivonatát, a megajánlott tételes vételárat az ÁFA megjelölésével, a pénzügyi biztosítékokat és a fizetési határidőt (ami nem lehet hosszabb 60 napnál a pályázatbeadás időpontjától számítva), valamint a bánatpénz befizetésének igazolását. A pályázatnak tartalmaznia kell továbbá azt a nyilatkozatot, mely szerint a pályázó a részletes pályázati kiírásban foglaltakat megismerte és elfogadja. A pályázatban legalább 60 nap ajánlati kötöttséget kell vállalni. Az elbírálás szempontja az ajánlott vételár nagysága. A pályázati eljárásból kizárásra kerül az értékesítésből jogszabály alapján kizárt személy vagy szervezet. A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: Elővásárlásra jogosultak e jogukat a pályázat keretein belül gyakorolhatják.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: Az áfára a vonatkozó jogszabályok az irányadóak, a pályázati irányárak az ÁFA-t nem tartalmazzák.
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be.
A vételárba történő beszámítást a törvény kizárja.
Az értékesítésre kerülő vagyontárgyak után kellékszavatosságot és garanciát nem vállalunk.
A felszámoló a pályázatot megfelelő ajánlat hiányában eredménytelennek nyilváníthatja, és új pályázatot írhat ki. Ha több megfelelő, azonos értékű (a vételár vonatkozásában legfeljebb 10%-kal eltérő) pályázat érkezik, a felszámoló köteles a pályázók között nyilvános elektronikus ártárgyalást tartani, melynek feltételeit az ártárgyalás megkezdését megelőzően a felekkel közli.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P23638/tetelek.pdf

Kérdések és válaszok

Ehhez az eljáráshoz még nem érkeztek kérdések.

Ismertető

Tárgyi eszközök (világítással ellátott fa display, kínáló display, raktár berendezések… stb., részletes információ a pályázati és feltétel füzetben)
Jelentkezési és feltöltési határidő:
Pályázat kezdete:
Pályázat vége:
Becsérték:
Minimálár:
Ügyszám:
EÉR azonosító:
Invalid date
2015.04.16 - 12:00
2015.05.04 - 12:00
Nettó 5 000 000 Ft
Nettó — Ft
9.Fpk.01-12-007480
P23638

Bírálati szempontok, feltételek:

Felszámoló adatai

Cégnév:
NASZÁLYHOLDING Felszámoló és Gazdasági Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely:
2600 Vác,, Széchenyi utca 10.-12..
Cégjegyzékszám:
13-09-063541

Adós adatai

Cégnév:
FÉDA-INGATLAN Ingatlanhasznosító Korlátolt Felelősségű Társaság "f.a."
Székhely:
1162 Budapest, Bekecs utca 22..
Cégjegyzékszám:
01-09-886976

Dokumentumok

2015.06.26 - 10:18
A pályázat eredménytelen

Pályázati Közlemény

Eredménytelen a(z) 9.Fpk.01-12-007480 ügyszámú nyilvános pályázat, a Naszályholding Kft. (cégjegyzékszám: 13-09-063541, székhely: 2600 Vác,, Széchenyi utca 10.-12.., levelezési cím: 2600 Vác,, Széchenyi utca 10.-12..) felszámoló által a FÉDA-INGATLAN Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 01-09-886976, székhely: 1162 Budapest, Bekecs utca 22..) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Az eredménytelenség indoka: nem érkezett ajánlat
Nem érkezett ajánlat

Az értékesítő az alábbi tájékoztatást adja:
Megteszi az intézkedéseket a megismételt értékesítés érdekében, az újabb értékesítési hirdetmény az előző hirdetmény ügyszámán kerül közzétételre.
2015.05.04 - 12:00
A pályázat véget ért

Pályázati Közlemény

Lezárult a(z) 9.Fpk.01-12-007480 ügyszámú nyilvános pályázat 2015. május 4. 12 óra 00 perckor, a Naszályholding Kft. (cégjegyzékszám: 13-09-063541, székhely: 2600 Vác,, Széchenyi utca 10.-12.., levelezési cím: 2600 Vác,, Széchenyi utca 10.-12..) felszámoló által a FÉDA-INGATLAN Kft. „f.a.” (cégjegyzékszám / nyilvántartási szám: 01-09-886976, székhely: 1162 Budapest, Bekecs utca 22..) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.

2015.04.16 - 12:00
A pályázat megkezdődött

Pályázati Közlemény

Megkezdődött a 9.Fpk.01-12-007480 ügyszámú nyilvános pályázat 2015. április 16. 12 óra 00 perckor, a Naszályholding Kft. (cégjegyzékszám: 13-09-063541, székhely: 2600 Vác,, Széchenyi utca 10.-12.., levelezési cím: 2600 Vác,, Széchenyi utca 10.-12..) felszámoló által a FÉDA-INGATLAN Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 01-09-886976, székhely: 1162 Budapest, Bekecs utca 22..) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Ajánlatát megteheti a pályázat oldalán: https://eer.gov.hu/palyazat/P23638.
2015.04.14 - 13:52
A pályázat meghirdetve

Pályázati Hirdetmény

A(z) Naszályholding Kft. (cégjegyzékszám: 13-09-063541, székhely: 2600 Vác,, Széchenyi utca 10.-12.., levelezési cím: 2600 Vác,, Széchenyi utca 10.-12..), mint a(z) FÉDA-INGATLAN Kft. „f.a” (cégjegyzékszám: 01-09-886976, székhely: 1162 Budapest, Bekecs utca 22..) Fővárosi Törvényszék 9.Fpk.01-12-007480/2.. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2015. április 2. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingóságát.

A pályázat adatai:
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be:
https://eer.gov.hu/palyazat/P23638
A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja:
2015. április 16. 12 óra 00 perc
A pályázatok benyújtásának határideje:
2015. május 4. 12 óra 00 perc

Ajánlati biztosíték összege: 250 000 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: A pályázatok benyújtásának határidejéig a FÉDA-INGATLAN Kft. f.a. Oberbanknál vezetett 18400010-03700959-40100019 számú bankszámlájára kell befizetni.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: Az átutalási bizonylat a benyújtott pályázathoz mellékelendő! A befizetendő bánatpénz (ajánlati biztosíték) a nyertes pályázónál a vételárba beszámít, a többi pályázónak az eredményhirdetéstől számított 8 munkanapon belül visszafizetésre kerül.
Az ajánlati biztosítékot a nyertes pályázó akkor vesztheti el, ha érdekkörében felmerülő okból a szerződés nem jön létre, vagy a vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg. Elveszti a bánatpénzt az a pályázó is, aki a felszámoló által elrendelt elektronikus ártárgyaláson neki felróható okból nem vesz részt, vagy ajánlatától visszalép.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

Tárgyi eszközök (világítással ellátott fa display, kínáló display, raktár berendezések… stb., részletes információ a pályázati és feltétel füzetben)

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) irányára összesen: 5 000 000 forint.


Az ingóság megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: A meghirdetett vagyonelemek megtekintésének, helye: Budapest, időpontja: a felszámolóval történő előzetes egyeztetést követően (Kocsis Bence: 06-30-418-4321).

Vételár megfizetésének módja, határideje: A vételár teljes összegét a FÉDA-INGATLAN Kft. f.a. Oberbanknál vezetett 18400010-03700959-40100019 számú bankszámlájára kell átutalni, legkésőbb 2015. július 3. napjáig.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: A nyertes pályázóval a szerződést az eredményhirdetéstől számított 10 munkanapon belül köti meg a felszámoló a részletes pályázati kiírásban foglaltak szerint.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: A birtokba adásra kizárólag a teljes vételár kifizetésének időpontja után, előzetes időpont-egyeztetést követően kerülhet sor.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: Az írásos ajánlat az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül, elektronikusan nyújtható be (www.eer.gov.hu). A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó főbb adatainak bemutatását, társaság esetén 30 napnál nem régebbi cégkivonatát, a megajánlott tételes vételárat az ÁFA megjelölésével, a pénzügyi biztosítékokat és a fizetési határidőt (ami nem lehet hosszabb 60 napnál a pályázatbeadás időpontjától számítva), valamint a bánatpénz befizetésének igazolását. A pályázatnak tartalmaznia kell továbbá azt a nyilatkozatot, mely szerint a pályázó a részletes pályázati kiírásban foglaltakat megismerte és elfogadja. A pályázatban legalább 60 nap ajánlati kötöttséget kell vállalni. Az elbírálás szempontja az ajánlott vételár nagysága. A pályázati eljárásból kizárásra kerül az értékesítésből jogszabály alapján kizárt személy vagy szervezet. A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: Elővásárlásra jogosultak e jogukat a pályázat keretein belül gyakorolhatják.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: Az áfára a vonatkozó jogszabályok az irányadóak, a pályázati irányárak az ÁFA-t nem tartalmazzák.
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be.
A vételárba történő beszámítást a törvény kizárja.
Az értékesítésre kerülő vagyontárgyak után kellékszavatosságot és garanciát nem vállalunk.
A felszámoló a pályázatot megfelelő ajánlat hiányában eredménytelennek nyilváníthatja, és új pályázatot írhat ki. Ha több megfelelő, azonos értékű (a vételár vonatkozásában legfeljebb 10%-kal eltérő) pályázat érkezik, a felszámoló köteles a pályázók között nyilvános elektronikus ártárgyalást tartani, melynek feltételeit az ártárgyalás megkezdését megelőzően a felekkel közli.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P23638/tetelek.pdf

Kérdések és válaszok

Ehhez az eljáráshoz még nem érkeztek kérdések.