Eljárás részletei

Halásztelken vendéglátó egység eladó!
1 tétel

Pályázat - Varga-Épszolg Építőipari Kft "felszámolás alatt"

Lezárult: 2015.06.01 - 12:41
A nyertes ár
Nettó 50 000 000 Ft
A pályázat eredményesen lezárult.

A PÁLYÁZAT EREDMÉNYES

Ismertető

Halásztelek 933/75 hrsz. alatt nyilvántartott, 1403 m2 területnagyságú, kivett vendéglő megnevezésű ingatlan, amely természetben a 2314 Halásztelek, II. Rákóczi Ferenc út 68/B. szám alatt található. Az ingatlan korábban Kisbogrács vendéglő elnevezéssel üzemelt. Az ingatlan vonatkozásában végrehajtási igényper van folyamatban, amely igénypert a felszámoló az ingatlan előző tulajdonosával szemben megindult végrehajtási eljárás alóli feloldás iránt indított meg. Mindez az ingatlan tulajdoni státuszát nem érinti.
Jelentkezési és feltöltési határidő:
Pályázat kezdete:
Pályázat vége:
Becsérték:
Minimálár:
Nyertes ár:
Ügyszám:
EÉR azonosító:
Invalid date
2015.05.16 - 12:41
2015.06.01 - 12:41
Nettó 100 000 000 Ft
Nettó — Ft
Nettó 50 000 000 Ft
5.Fpk.13-2010-002549
P23566

Bírálati szempontok, feltételek:

Felszámoló adatai

Cégnév:
Patik, Varga és Társaik Gazdasági Tanácsadó Zrt.
Székhely:
8840 Csurgó, Széchenyi tér 15..
Cégjegyzékszám:
14-10-300109

Adós adatai

Cégnév:
Varga-Épszolg Építőipari Kft "f.a."
Székhely:
2314 Halásztelek, Melinda utca 36.
Cégjegyzékszám:
13-09-090184

Dokumentumok

2015.06.03 - 14:32
A pályázat eredményes

Pályázati Közlemény

Érvényes és eredményes a 5.Fpk.13-2010-002549 ügyszámú nyilvános pályázat, a Patik & Varga Zrt. (cégjegyzékszám: 14-10-300109, székhely: 8840 Csurgó, Széchenyi tér 15.., levelezési cím: 8840 Csurgó, Széchenyi tér 15..) felszámoló által a Varga-Épszolg Kft „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 13-09-090184, székhely: 2314 Halásztelek, Melinda utca 36.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Nyertes ajánlat összege: 50 000 000 .-Ft
Nyertes ajánlattevő azonosító száma: P23566F1
Szerződéskötés dátuma: Szerződéskötésre a nyertes pályázóval a felszámolói értékelés EÉR rendszerben történt megjelenésétől számított 30 napon belül kerül sor. A szerződéskötés további feltétele az EÉR rendszer üzemeltető számára történő 1%-os jutalékfizetési kötelezettség teljesítése.
Az értékesítő a szerződést a nyertes ajánlattevővel köti meg.
2015.06.01 - 12:41
A pályázat véget ért

Pályázati Közlemény

Lezárult a(z) 5.Fpk.13-2010-002549 ügyszámú nyilvános pályázat 2015. június 1. 12 óra 41 perckor, a Patik & Varga Zrt. (cégjegyzékszám: 14-10-300109, székhely: 8840 Csurgó, Széchenyi tér 15.., levelezési cím: 8840 Csurgó, Széchenyi tér 15..) felszámoló által a Varga-Épszolg Kft „f.a.” (cégjegyzékszám / nyilvántartási szám: 13-09-090184, székhely: 2314 Halásztelek, Melinda utca 36.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.

2015.05.16 - 12:41
A pályázat megkezdődött

Pályázati Közlemény

Megkezdődött a 5.Fpk.13-2010-002549 ügyszámú nyilvános pályázat 2015. május 16. 12 óra 41 perckor, a Patik & Varga Zrt. (cégjegyzékszám: 14-10-300109, székhely: 8840 Csurgó, Széchenyi tér 15.., levelezési cím: 8840 Csurgó, Széchenyi tér 15..) felszámoló által a Varga-Épszolg Kft „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 13-09-090184, székhely: 2314 Halásztelek, Melinda utca 36.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Ajánlatát megteheti a pályázat oldalán: https://eer.gov.hu/palyazat/P23566.
2015.04.29 - 16:54
A pályázat meghirdetve

Pályázati Hirdetmény

A(z) Patik & Varga Zrt. (cégjegyzékszám: 14-10-300109, székhely: 8840 Csurgó, Széchenyi tér 15.., levelezési cím: 8840 Csurgó, Széchenyi tér 15..), mint a(z) Varga-Épszolg Kft „f.a” (cégjegyzékszám: 13-09-090184, székhely: 2314 Halásztelek, Melinda utca 36.) Budapest Környéki Törvényszék 5.Fpk.13-2010-002549/9. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2015. április 30. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingatlanát.

A pályázat adatai:
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be:
https://eer.gov.hu/palyazat/P23566
A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja:
2015. május 16. 12 óra 41 perc
A pályázatok benyújtásának határideje:
2015. június 1. 12 óra 41 perc

Ajánlati biztosíték összege: 3 200 000 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: A pályázónak az ajánlati biztosítékot a Patik, Varga és Társaik Zrt.-nek az OTP Bank Nyrt-nél vezetett 11743002-20197519. sz. bankszámlájára kell átutalnia a pályázat benyújtásával egyidejűleg, „Varga-Épszolg Kft. f.a. ajánlati biztosíték” közleménnyel.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: A pályázat érvényességének feltétele az ajánlati biztosíték megfizetése, és annak igazolása. Az átutalási bizonylatot a benyújtott pályázathoz mellékelni kell. A felszámoló az ajánlati biztosíték után kamatot nem fizet, kezelési költséget sem számít fel. Eredményes pályázati eljárás esetén az ajánlati biztosíték a nyertes pályázónál a vételárba beszámításra kerül. A többi pályázónak az ajánlati biztosíték teljes összege az eredményhirdetés napjától - a Csődtörvény 49/A.§ (4) bekezdése szerinti ártárgyalás esetén az ártárgyalás eredményhirdetése napjától - számított - 8 munkanapon belül visszautalásra kerül. Az ajánlati biztosítékot a pályázó kizárólag a következő esetekben veszíti el: - a szerződés a nyertes pályázó érdekkörében felmerülő okból nem jön létre, vagy a nyertes pályázó a vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg, vagy - a Cstv. 49/A. § (4) bekezdés szerinti ajánlatot tevő pályázó a felszámoló által elrendelt elektronikus ártárgyaláson neki felróható okból nem vesz részt.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

Halásztelek 933/75 hrsz. alatt nyilvántartott, 1403 m2 területnagyságú, kivett vendéglő megnevezésű ingatlan, amely természetben a 2314 Halásztelek, II. Rákóczi Ferenc út 68/B. szám alatt található. Az ingatlan korábban Kisbogrács vendéglő elnevezéssel üzemelt.
Az ingatlan vonatkozásában végrehajtási igényper van folyamatban, amely igénypert a felszámoló az ingatlan előző tulajdonosával szemben megindult végrehajtási eljárás alóli feloldás iránt indított meg. Mindez az ingatlan tulajdoni státuszát nem érinti.

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) irányára összesen: 100 000 000 forint.


1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: Vendéglő

Típus:
Vendéglő
Területe:
1 403 m²
Állapota:
átlagos
Közművesítettség foka:
teljesen közművesített
Tehermentes:
nem
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad:
1/1
Becsérték:
100 000 000 forint

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Település neve (ahol az ingatlan fekszik):
Halásztelek
Ingatlan fekvése:
belterület
Helyrajzi szám:
933/75
Ingatlan postai címe:
2314 Halásztelek, II. Rákóczi Ferenc u. 68/B..
Művelési ág:
kivett vendéglő
Területnagyság:
1 403 m²
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.):
Vendéglő

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

Tulajdonos neve, címe:
Varga-Épszolg Kft. "f.a.", 2314 Halásztelek, Melinda u. 36.

Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): Keretbiztosítéki jelzálogjog 50.000.000.- Ft, azaz Ötvenmillió forint és járulékai erejéig a Polgári Takarékszövetkezet (2310 Szigetszentmiklós, Tököli út 19/B.) jogosult javáraKeretbiztosítéki jelzálogjog 100.000.000.- Ft, azaz Egyszázmillió forint és járulékai erejéig a Polgári Takarékszövetkezet (2310 Szigetszentmiklós, Tököli út 19/B.) jogosult javáraKeretbiztosítéki jelzálogjog 120.000.000.- Ft, azaz Egyszázhúszmillió forint és járulékai erejéig a Polgári Takarékszövetkezet (2310 Szigetszentmiklós, Tököli út 19/B.) jogosult javáraVételi jog 2015.06.01-ig a Polgári Takarékszövetkezet (2310 Szigetszentmiklós, Tököli út 19/B.) jogosult javára• Haszonélvezeti jog 2031.03.25. napjáig a Varga-Épszolg Építőipari Kft. „f.a.” (2314 Halásztelek, Melinda u. 36.) jogosult javáraVégrehajtási jog 2.100.081.- Ft, azaz Kettőmillió-egyszázezer-nyolcvanegy forint és járulékai erejéig a NAV Pest Megyei Adóigazgatósága (1134 Budapest, Dózsa György u.) jogosul javáraPerindítás tényének feljegyzéseVégrehajtási jog a Polgári Takarékszövetkezet javára

Ingatlan állapota: átlagos

Az ingatlan(ok) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: A vagyonelemek megtekintésének helye, időpontja: Halásztelek, II. Rákóczi Ferenc út 68/b., 2015. május 22. 10.00 óra

Vételár megfizetésének módja, határideje: A vételárat a szerződés aláírását követő 15 napon belül kell megfizetni banki átutalás útján a Patik, Varga és Társaik Zrt. OTP Bank Nyrt.-nél vezetett 11743002-20197519 számú bankszámlájára. A közlemény rovatba fel kell tüntetni: „Varga-Épszolg Kft. f.a. vételár”.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: Szerződéskötésre a nyertes pályázóval a felszámolói értékelés EÉR rendszerben történt megjelenésétől számított 30 napon belül kerül sor. A szerződéskötés további feltétele az EÉR rendszer üzemeltető számára történő 1%-os jutalékfizetési kötelezettség teljesítése.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: Pályázó tudomásul veszi, egyben elfogadja, hogy eredményes pályázata esetén a birtokbavételről saját költségén köteles gondoskodni. A birtokba adásra a vételár hiánytalan kifizetését követő 15 napon belül kerül sor. A birtokba vétel költségei a vevőt terhelik.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: A felszámoló az értékesítéssel kapcsolatban írásos ajánlatokat kér benyújtani a feltöltött hirdetmény alapján, az Elektronikus Értékesítési Rendszer (EÉR) igénybevételével. Az ajánlatoknak tartalmazniuk kell: Magánszemély ajánlattevő esetében: a pályázó nevét, születési helyét, idejét, anyja nevét, személyi azonosító okmányának megnevezését és számát, adóazonosító jelét, lakcímét, állampolgárságát, esetleges általános forgalmi adó alanyiságát, csatolni kell az azonosításra alkalmas személyi okmány másolatát, meg kell jelölni az ajánlott nettó vételárat, a vállalt fizetési feltételeket, nyilatkozatot 60 napos ajánlati kötöttség vállalásáról, csatolni kell a vételár fedezetének igazolását, valamint az ajánlati biztosíték befizetésének igazolását. Gazdálkodó szervezet ajánlattevő esetében: a pályázó nevét, székhelyét, cégbírósági bejegyzésének számát, adószámát, általános forgalmi adó alanyiságát, képviselő nevét, csatolni kell a beadás időpontjában 30 napnál nem régebbi cégkivonatát, a cégjegyzésre jogosult vezető tisztségviselő(k) aláírási címpéldányát (amennyiben nem a vezető tisztségviselő jár el, a pályázat során eljárásra jogosult személy teljes bizonyító erejű okiratba illetve magánok-iratba foglalt meghatalmazását), meg kell jelölni az ajánlott nettó vételárat, a vállalt fizetési feltételeket, nyilatkozatot 60 napos ajánlati kötöttség vállalásáról, csatolni kell a vételár fedezetének igazolását, valamint az ajánlati biztosíték befizetésének igazolását. A pályázatok bontására a pályázati határidő lejártát követő 15 napon belül kerül sor. Az értékelésről készült jegyzőkönyvet pályázatbontásról számított 15 napon belül a felszámoló elkészíti és az eredmény az EÉR felületén közzétételre kerül. A pályázatok értékelésének alapja a megajánlott vételár nagysága. A felszámoló több megfelelő azonos értékű (vételár vonatkozásában legfeljebb 10 %-al eltérő) pályázat esetén nyilvános ártárgyalást tart. Az ártárgyalásról az EÉR rendszerének igénybevételével, üzenet útján értesíti az online ártárgyalási fordulóról, annak kezdő és záró időpontjáról az érdekelteket. A felszámoló eredménytelennek nyilvánítja a pályázati eljárást, ha a pályázati kiírásban meghatározott feltételeknek megfelelő ajánlatot nem adtak be. A pályázó a pályázatában köteles nyilatkozni, hogy a pályázati kiírásban foglalt feltételeket a maga teljes egészében és kapcsolódó részeiben minden további fenntartás nélkül elfogadja, és közteles nyilatkozni a 60 napos ajánlati kötöttség vállalásáról. A pályázónak a pályázatban kötelezettségvállalói nyilatkozatot kell tennie, hogy pályázatnyertesség esetén az adásvételi szerződést a felszámolói értékelés EÉR rendszerben történt megjelenésétől számított 30 napon belül megköti és a teljes vételárat szerződéskötést követően 15 napon belül átutalja.A pályázat benyújtásával a pályázó tudomásul veszi, egyben elfogadja, hogy eredményes pályázata esetén a vagyontárgy értékesítéséhez szükséges szerződéskötés költségeit a vételáron felül viselni köteles. A szerződést a felszámoló készítteti el, a szerződéskötés költségei pedig a vevőt terhelik, melynek mértéke a nettó vételár 1% + ÁFA összegének felel meg, de minimum 30.000.- Ft + ÁFA. A pályázó tudomásul veszi és elfogadja, hogy pályázata eredményessé nyilvánítása esetén a 17/2014. (11.3.) Korm. Rendelet 6. § (1) b) pontja szerinti jutalék megfizetésére köteles, melynek mértéke a nettó vételár 1%-a.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: A jelen pályázati felhívás a felszámoló számára nem jelent értékesítési kötelezettséget. A felszámoló a pályázati kiírást bármikor indoklási kötelezettség nélkül visszavonhatja, a pályázatot megfelelő ajánlat hiányában eredménytelennek nyilváníthatja, és új pályázatot írhat ki.
A felszámoló felhívja az elővásárlási jogosultak figyelmét arra, hogy az elővásárlásra jogosultak ezen jogukat a nyilvános értékesítés keretein belül gyakorolhatják, oly módon, hogy a véglegesen kialakult (nyertes pályázati) vételár ismeretében nyilatkozatot tesznek. Az elővásárlási jog gyakorlása érdekében a felszámoló felhívja az elővásárlási jog jogosultjai figyelmét arra, hogy e jog gyakorlására irányuló szándékukat (írásos szándéknyilatkozat formájában) a pályázatok benyújtási határidejéig írásban jelentsék be.
A felszámolási eljárásban értékesített vagyonelemekkel kapcsolatosan a pályázó áfafizetési kötelezettsége egyedileg kerül meghatározásra az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény alapján.
A nyilvános értékesítésen tulajdonjogot szerző pályázó az adóssal szemben beszámítással nem élhet.
Az ingatlan az esetleges környezeti terhekkel együtt kerül értékesítésre. Felszámolónak nincs tudomása az ingatlanon lévő környezeti terhekről.
A megvásárlásra felkínált vagyonelemekért a felszámoló kellékszavatosságot és garanciát nem vállal, azokat a pályázó megtekintett és megvizsgált állapotban veszi meg.
A Cstv. 49. § 3b bekezdése alapján ”Az értékesítés során – kivéve a jogszabályon alapuló elővásárlási jog gyakorlását – nem szerezhet tulajdont olyan személy vagy szervezet sem, aki vagy amely az adós kizárólagos vagy többségi befolyással rendelkező tulajdonosa, vagy olyan gazdálkodó szervezet, amely az adóssal együtt elismert vagy tényleges vállalatcsoport tagja.”
Jelen hirdetményre a 237/2009 (X.20) Korm.rendelet és a 17/2014. (II.3) Korm. rendelet vonatkozó szabályai az irányadóak.
Az ingatlan jelenleg a korábbi tulajdonos birtokában van.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P23566/tetelek.pdf

Licitnapló

2015.06.01 - 12:41
A pályázat véget ért
2015.05.16 - 12:41
A pályázat megkezdődött

Kérdések és válaszok

Ehhez az eljáráshoz még nem érkeztek kérdések.

Tételek 1 db (1)

Vendéglő
Halásztelek belterület 933/75 hrsz. alatt nyilvántartott, természetben a 2314 Halásztelek, II. Rákóczi Ferenc u. 68/B. sz. alatt található, 1403 m2 al...
Település:
Halásztelek
Típus:
Egyéb
Típus leírása:
Vendéglő
Terület:
1403 m2
Állapot:
Átlagos
Közművesített:
Teljesen közművesített
Tehermentes:
Nem
Tulajdoni hányad:
1/1

Ismertető

Halásztelek 933/75 hrsz. alatt nyilvántartott, 1403 m2 területnagyságú, kivett vendéglő megnevezésű ingatlan, amely természetben a 2314 Halásztelek, II. Rákóczi Ferenc út 68/B. szám alatt található. Az ingatlan korábban Kisbogrács vendéglő elnevezéssel üzemelt. Az ingatlan vonatkozásában végrehajtási igényper van folyamatban, amely igénypert a felszámoló az ingatlan előző tulajdonosával szemben megindult végrehajtási eljárás alóli feloldás iránt indított meg. Mindez az ingatlan tulajdoni státuszát nem érinti.
Jelentkezési és feltöltési határidő:
Pályázat kezdete:
Pályázat vége:
Becsérték:
Minimálár:
Nyertes ár:
Ügyszám:
EÉR azonosító:
Invalid date
2015.05.16 - 12:41
2015.06.01 - 12:41
Nettó 100 000 000 Ft
Nettó — Ft
Nettó 50 000 000 Ft
5.Fpk.13-2010-002549
P23566

Bírálati szempontok, feltételek:

Felszámoló adatai

Cégnév:
Patik, Varga és Társaik Gazdasági Tanácsadó Zrt.
Székhely:
8840 Csurgó, Széchenyi tér 15..
Cégjegyzékszám:
14-10-300109

Adós adatai

Cégnév:
Varga-Épszolg Építőipari Kft "f.a."
Székhely:
2314 Halásztelek, Melinda utca 36.
Cégjegyzékszám:
13-09-090184

Dokumentumok

2015.06.03 - 14:32
A pályázat eredményes

Pályázati Közlemény

Érvényes és eredményes a 5.Fpk.13-2010-002549 ügyszámú nyilvános pályázat, a Patik & Varga Zrt. (cégjegyzékszám: 14-10-300109, székhely: 8840 Csurgó, Széchenyi tér 15.., levelezési cím: 8840 Csurgó, Széchenyi tér 15..) felszámoló által a Varga-Épszolg Kft „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 13-09-090184, székhely: 2314 Halásztelek, Melinda utca 36.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Nyertes ajánlat összege: 50 000 000 .-Ft
Nyertes ajánlattevő azonosító száma: P23566F1
Szerződéskötés dátuma: Szerződéskötésre a nyertes pályázóval a felszámolói értékelés EÉR rendszerben történt megjelenésétől számított 30 napon belül kerül sor. A szerződéskötés további feltétele az EÉR rendszer üzemeltető számára történő 1%-os jutalékfizetési kötelezettség teljesítése.
Az értékesítő a szerződést a nyertes ajánlattevővel köti meg.
2015.06.01 - 12:41
A pályázat véget ért

Pályázati Közlemény

Lezárult a(z) 5.Fpk.13-2010-002549 ügyszámú nyilvános pályázat 2015. június 1. 12 óra 41 perckor, a Patik & Varga Zrt. (cégjegyzékszám: 14-10-300109, székhely: 8840 Csurgó, Széchenyi tér 15.., levelezési cím: 8840 Csurgó, Széchenyi tér 15..) felszámoló által a Varga-Épszolg Kft „f.a.” (cégjegyzékszám / nyilvántartási szám: 13-09-090184, székhely: 2314 Halásztelek, Melinda utca 36.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.

2015.05.16 - 12:41
A pályázat megkezdődött

Pályázati Közlemény

Megkezdődött a 5.Fpk.13-2010-002549 ügyszámú nyilvános pályázat 2015. május 16. 12 óra 41 perckor, a Patik & Varga Zrt. (cégjegyzékszám: 14-10-300109, székhely: 8840 Csurgó, Széchenyi tér 15.., levelezési cím: 8840 Csurgó, Széchenyi tér 15..) felszámoló által a Varga-Épszolg Kft „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 13-09-090184, székhely: 2314 Halásztelek, Melinda utca 36.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Ajánlatát megteheti a pályázat oldalán: https://eer.gov.hu/palyazat/P23566.
2015.04.29 - 16:54
A pályázat meghirdetve

Pályázati Hirdetmény

A(z) Patik & Varga Zrt. (cégjegyzékszám: 14-10-300109, székhely: 8840 Csurgó, Széchenyi tér 15.., levelezési cím: 8840 Csurgó, Széchenyi tér 15..), mint a(z) Varga-Épszolg Kft „f.a” (cégjegyzékszám: 13-09-090184, székhely: 2314 Halásztelek, Melinda utca 36.) Budapest Környéki Törvényszék 5.Fpk.13-2010-002549/9. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2015. április 30. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingatlanát.

A pályázat adatai:
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be:
https://eer.gov.hu/palyazat/P23566
A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja:
2015. május 16. 12 óra 41 perc
A pályázatok benyújtásának határideje:
2015. június 1. 12 óra 41 perc

Ajánlati biztosíték összege: 3 200 000 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: A pályázónak az ajánlati biztosítékot a Patik, Varga és Társaik Zrt.-nek az OTP Bank Nyrt-nél vezetett 11743002-20197519. sz. bankszámlájára kell átutalnia a pályázat benyújtásával egyidejűleg, „Varga-Épszolg Kft. f.a. ajánlati biztosíték” közleménnyel.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: A pályázat érvényességének feltétele az ajánlati biztosíték megfizetése, és annak igazolása. Az átutalási bizonylatot a benyújtott pályázathoz mellékelni kell. A felszámoló az ajánlati biztosíték után kamatot nem fizet, kezelési költséget sem számít fel. Eredményes pályázati eljárás esetén az ajánlati biztosíték a nyertes pályázónál a vételárba beszámításra kerül. A többi pályázónak az ajánlati biztosíték teljes összege az eredményhirdetés napjától - a Csődtörvény 49/A.§ (4) bekezdése szerinti ártárgyalás esetén az ártárgyalás eredményhirdetése napjától - számított - 8 munkanapon belül visszautalásra kerül. Az ajánlati biztosítékot a pályázó kizárólag a következő esetekben veszíti el: - a szerződés a nyertes pályázó érdekkörében felmerülő okból nem jön létre, vagy a nyertes pályázó a vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg, vagy - a Cstv. 49/A. § (4) bekezdés szerinti ajánlatot tevő pályázó a felszámoló által elrendelt elektronikus ártárgyaláson neki felróható okból nem vesz részt.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

Halásztelek 933/75 hrsz. alatt nyilvántartott, 1403 m2 területnagyságú, kivett vendéglő megnevezésű ingatlan, amely természetben a 2314 Halásztelek, II. Rákóczi Ferenc út 68/B. szám alatt található. Az ingatlan korábban Kisbogrács vendéglő elnevezéssel üzemelt.
Az ingatlan vonatkozásában végrehajtási igényper van folyamatban, amely igénypert a felszámoló az ingatlan előző tulajdonosával szemben megindult végrehajtási eljárás alóli feloldás iránt indított meg. Mindez az ingatlan tulajdoni státuszát nem érinti.

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) irányára összesen: 100 000 000 forint.


1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: Vendéglő

Típus:
Vendéglő
Területe:
1 403 m²
Állapota:
átlagos
Közművesítettség foka:
teljesen közművesített
Tehermentes:
nem
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad:
1/1
Becsérték:
100 000 000 forint

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Település neve (ahol az ingatlan fekszik):
Halásztelek
Ingatlan fekvése:
belterület
Helyrajzi szám:
933/75
Ingatlan postai címe:
2314 Halásztelek, II. Rákóczi Ferenc u. 68/B..
Művelési ág:
kivett vendéglő
Területnagyság:
1 403 m²
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.):
Vendéglő

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

Tulajdonos neve, címe:
Varga-Épszolg Kft. "f.a.", 2314 Halásztelek, Melinda u. 36.

Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): Keretbiztosítéki jelzálogjog 50.000.000.- Ft, azaz Ötvenmillió forint és járulékai erejéig a Polgári Takarékszövetkezet (2310 Szigetszentmiklós, Tököli út 19/B.) jogosult javáraKeretbiztosítéki jelzálogjog 100.000.000.- Ft, azaz Egyszázmillió forint és járulékai erejéig a Polgári Takarékszövetkezet (2310 Szigetszentmiklós, Tököli út 19/B.) jogosult javáraKeretbiztosítéki jelzálogjog 120.000.000.- Ft, azaz Egyszázhúszmillió forint és járulékai erejéig a Polgári Takarékszövetkezet (2310 Szigetszentmiklós, Tököli út 19/B.) jogosult javáraVételi jog 2015.06.01-ig a Polgári Takarékszövetkezet (2310 Szigetszentmiklós, Tököli út 19/B.) jogosult javára• Haszonélvezeti jog 2031.03.25. napjáig a Varga-Épszolg Építőipari Kft. „f.a.” (2314 Halásztelek, Melinda u. 36.) jogosult javáraVégrehajtási jog 2.100.081.- Ft, azaz Kettőmillió-egyszázezer-nyolcvanegy forint és járulékai erejéig a NAV Pest Megyei Adóigazgatósága (1134 Budapest, Dózsa György u.) jogosul javáraPerindítás tényének feljegyzéseVégrehajtási jog a Polgári Takarékszövetkezet javára

Ingatlan állapota: átlagos

Az ingatlan(ok) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: A vagyonelemek megtekintésének helye, időpontja: Halásztelek, II. Rákóczi Ferenc út 68/b., 2015. május 22. 10.00 óra

Vételár megfizetésének módja, határideje: A vételárat a szerződés aláírását követő 15 napon belül kell megfizetni banki átutalás útján a Patik, Varga és Társaik Zrt. OTP Bank Nyrt.-nél vezetett 11743002-20197519 számú bankszámlájára. A közlemény rovatba fel kell tüntetni: „Varga-Épszolg Kft. f.a. vételár”.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: Szerződéskötésre a nyertes pályázóval a felszámolói értékelés EÉR rendszerben történt megjelenésétől számított 30 napon belül kerül sor. A szerződéskötés további feltétele az EÉR rendszer üzemeltető számára történő 1%-os jutalékfizetési kötelezettség teljesítése.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: Pályázó tudomásul veszi, egyben elfogadja, hogy eredményes pályázata esetén a birtokbavételről saját költségén köteles gondoskodni. A birtokba adásra a vételár hiánytalan kifizetését követő 15 napon belül kerül sor. A birtokba vétel költségei a vevőt terhelik.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: A felszámoló az értékesítéssel kapcsolatban írásos ajánlatokat kér benyújtani a feltöltött hirdetmény alapján, az Elektronikus Értékesítési Rendszer (EÉR) igénybevételével. Az ajánlatoknak tartalmazniuk kell: Magánszemély ajánlattevő esetében: a pályázó nevét, születési helyét, idejét, anyja nevét, személyi azonosító okmányának megnevezését és számát, adóazonosító jelét, lakcímét, állampolgárságát, esetleges általános forgalmi adó alanyiságát, csatolni kell az azonosításra alkalmas személyi okmány másolatát, meg kell jelölni az ajánlott nettó vételárat, a vállalt fizetési feltételeket, nyilatkozatot 60 napos ajánlati kötöttség vállalásáról, csatolni kell a vételár fedezetének igazolását, valamint az ajánlati biztosíték befizetésének igazolását. Gazdálkodó szervezet ajánlattevő esetében: a pályázó nevét, székhelyét, cégbírósági bejegyzésének számát, adószámát, általános forgalmi adó alanyiságát, képviselő nevét, csatolni kell a beadás időpontjában 30 napnál nem régebbi cégkivonatát, a cégjegyzésre jogosult vezető tisztségviselő(k) aláírási címpéldányát (amennyiben nem a vezető tisztségviselő jár el, a pályázat során eljárásra jogosult személy teljes bizonyító erejű okiratba illetve magánok-iratba foglalt meghatalmazását), meg kell jelölni az ajánlott nettó vételárat, a vállalt fizetési feltételeket, nyilatkozatot 60 napos ajánlati kötöttség vállalásáról, csatolni kell a vételár fedezetének igazolását, valamint az ajánlati biztosíték befizetésének igazolását. A pályázatok bontására a pályázati határidő lejártát követő 15 napon belül kerül sor. Az értékelésről készült jegyzőkönyvet pályázatbontásról számított 15 napon belül a felszámoló elkészíti és az eredmény az EÉR felületén közzétételre kerül. A pályázatok értékelésének alapja a megajánlott vételár nagysága. A felszámoló több megfelelő azonos értékű (vételár vonatkozásában legfeljebb 10 %-al eltérő) pályázat esetén nyilvános ártárgyalást tart. Az ártárgyalásról az EÉR rendszerének igénybevételével, üzenet útján értesíti az online ártárgyalási fordulóról, annak kezdő és záró időpontjáról az érdekelteket. A felszámoló eredménytelennek nyilvánítja a pályázati eljárást, ha a pályázati kiírásban meghatározott feltételeknek megfelelő ajánlatot nem adtak be. A pályázó a pályázatában köteles nyilatkozni, hogy a pályázati kiírásban foglalt feltételeket a maga teljes egészében és kapcsolódó részeiben minden további fenntartás nélkül elfogadja, és közteles nyilatkozni a 60 napos ajánlati kötöttség vállalásáról. A pályázónak a pályázatban kötelezettségvállalói nyilatkozatot kell tennie, hogy pályázatnyertesség esetén az adásvételi szerződést a felszámolói értékelés EÉR rendszerben történt megjelenésétől számított 30 napon belül megköti és a teljes vételárat szerződéskötést követően 15 napon belül átutalja.A pályázat benyújtásával a pályázó tudomásul veszi, egyben elfogadja, hogy eredményes pályázata esetén a vagyontárgy értékesítéséhez szükséges szerződéskötés költségeit a vételáron felül viselni köteles. A szerződést a felszámoló készítteti el, a szerződéskötés költségei pedig a vevőt terhelik, melynek mértéke a nettó vételár 1% + ÁFA összegének felel meg, de minimum 30.000.- Ft + ÁFA. A pályázó tudomásul veszi és elfogadja, hogy pályázata eredményessé nyilvánítása esetén a 17/2014. (11.3.) Korm. Rendelet 6. § (1) b) pontja szerinti jutalék megfizetésére köteles, melynek mértéke a nettó vételár 1%-a.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: A jelen pályázati felhívás a felszámoló számára nem jelent értékesítési kötelezettséget. A felszámoló a pályázati kiírást bármikor indoklási kötelezettség nélkül visszavonhatja, a pályázatot megfelelő ajánlat hiányában eredménytelennek nyilváníthatja, és új pályázatot írhat ki.
A felszámoló felhívja az elővásárlási jogosultak figyelmét arra, hogy az elővásárlásra jogosultak ezen jogukat a nyilvános értékesítés keretein belül gyakorolhatják, oly módon, hogy a véglegesen kialakult (nyertes pályázati) vételár ismeretében nyilatkozatot tesznek. Az elővásárlási jog gyakorlása érdekében a felszámoló felhívja az elővásárlási jog jogosultjai figyelmét arra, hogy e jog gyakorlására irányuló szándékukat (írásos szándéknyilatkozat formájában) a pályázatok benyújtási határidejéig írásban jelentsék be.
A felszámolási eljárásban értékesített vagyonelemekkel kapcsolatosan a pályázó áfafizetési kötelezettsége egyedileg kerül meghatározásra az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény alapján.
A nyilvános értékesítésen tulajdonjogot szerző pályázó az adóssal szemben beszámítással nem élhet.
Az ingatlan az esetleges környezeti terhekkel együtt kerül értékesítésre. Felszámolónak nincs tudomása az ingatlanon lévő környezeti terhekről.
A megvásárlásra felkínált vagyonelemekért a felszámoló kellékszavatosságot és garanciát nem vállal, azokat a pályázó megtekintett és megvizsgált állapotban veszi meg.
A Cstv. 49. § 3b bekezdése alapján ”Az értékesítés során – kivéve a jogszabályon alapuló elővásárlási jog gyakorlását – nem szerezhet tulajdont olyan személy vagy szervezet sem, aki vagy amely az adós kizárólagos vagy többségi befolyással rendelkező tulajdonosa, vagy olyan gazdálkodó szervezet, amely az adóssal együtt elismert vagy tényleges vállalatcsoport tagja.”
Jelen hirdetményre a 237/2009 (X.20) Korm.rendelet és a 17/2014. (II.3) Korm. rendelet vonatkozó szabályai az irányadóak.
Az ingatlan jelenleg a korábbi tulajdonos birtokában van.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P23566/tetelek.pdf

Licitnapló

2015.06.01 - 12:41
A pályázat véget ért
2015.05.16 - 12:41
A pályázat megkezdődött

Kérdések és válaszok

Ehhez az eljáráshoz még nem érkeztek kérdések.