Eljárás részletei

Bonyhádon egy zárt sorú kialakításokkal készült, sarki tömbben üzlethelyiség megjelölésű ingatlan.
0 tétel

Pályázat - BIZI-BONYHÁD Korlátolt Felelosségű Társaság "felszámolás alatt"

Lezárult: 2015.06.01 - 12:00
A nyertes ár
Nettó 5 500 000 Ft
A pályázat eredményesen lezárult.

A PÁLYÁZAT EREDMÉNYES

Ismertető

7150 Bonyhád, belterület 1688/A/3 hrsz. alatt felvett, természetben 7150 Bonyhád, Perczel Mór utca 14. fszt. ajtó 3. szám alatti (Bonyhád 1688/A/3 hrsz. alatti , üzlethelyiség megnevezésű) ingatlan. Az épület alapterülete: 46 m2. Tájékoztatjuk a pályázókat, hogy az 1688/A/3 hrsz. alatt felvett ingatlan tulajdoni lapjának III. részében az alábbi teher szerepel: Jelzálogjog 8.000.000 Ft, azaz nyolcmillió forint és járulékai erejéig. jogosult: Tolna Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány törzsszám: 19231158 címe: 7100 Szekszárd, Táncsics u. 3
Jelentkezési és feltöltési határidő:
Pályázat kezdete:
Pályázat vége:
Becsérték:
Minimálár:
Nyertes ár:
Ügyszám:
EÉR azonosító:
Invalid date
2015.05.15 - 12:00
2015.06.01 - 12:00
Nettó 5 500 000 Ft
Nettó — Ft
Nettó 5 500 000 Ft
13.Fpk.17-13-000257
P23541

Bírálati szempontok, feltételek:

Felszámoló adatai

Cégnév:
DUEL-CORP Tanácsadó Zrt.
Székhely:
6720 Szeged, Roosevelt tér 14..
Cégjegyzékszám:
06-10-000383

Adós adatai

Cégnév:
BIZI-BONYHÁD Korlátolt Felelosségű Társaság "f.a."
Székhely:
7150 Bonyhád, Perczel utca 14. fszt em. 3
Cégjegyzékszám:
17-09-008894

Dokumentumok

2015.06.22 - 15:26
A pályázat eredményes

Pályázati Közlemény

Érvényes és eredményes a 13.Fpk.17-13-000257 ügyszámú nyilvános pályázat, a DUEL-CORP Zrt. (cégjegyzékszám: 06-10-000383, székhely: 6720 Szeged, Roosevelt tér 14.., levelezési cím: 6720 Szeged, Roosevelt tér 14..) felszámoló által a BIZI-BONYHÁD Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 17-09-008894, székhely: 7150 Bonyhád, Perczel utca 14. fszt em. 3) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Nyertes ajánlat összege: 5 500 000 .-Ft
Nyertes ajánlattevő azonosító száma: P23541F1
Szerződéskötés dátuma: Az adásvételi szerződés megkötésére az eredményhirdetéstől számított 30 napon belül kerül sor.
Az értékesítő a szerződést a nyertes ajánlattevővel köti meg.
2015.06.01 - 12:00
A pályázat véget ért

Pályázati Közlemény

Lezárult a(z) 13.Fpk.17-13-000257 ügyszámú nyilvános pályázat 2015. június 1. 12 óra 00 perckor, a DUEL-CORP Zrt. (cégjegyzékszám: 06-10-000383, székhely: 6720 Szeged, Roosevelt tér 14.., levelezési cím: 6720 Szeged, Roosevelt tér 14..) felszámoló által a BIZI-BONYHÁD Kft. „f.a.” (cégjegyzékszám / nyilvántartási szám: 17-09-008894, székhely: 7150 Bonyhád, Perczel utca 14. fszt em. 3) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.

2015.05.15 - 12:00
A pályázat megkezdődött

Pályázati Közlemény

Megkezdődött a 13.Fpk.17-13-000257 ügyszámú nyilvános pályázat 2015. május 15. 12 óra 00 perckor, a DUEL-CORP Zrt. (cégjegyzékszám: 06-10-000383, székhely: 6720 Szeged, Roosevelt tér 14.., levelezési cím: 6720 Szeged, Roosevelt tér 14..) felszámoló által a BIZI-BONYHÁD Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 17-09-008894, székhely: 7150 Bonyhád, Perczel utca 14. fszt em. 3) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Ajánlatát megteheti a pályázat oldalán: https://eer.gov.hu/palyazat/P23541.
2015.05.04 - 10:46
A pályázat meghirdetve

Pályázati Hirdetmény

A(z) DUEL-CORP Zrt. (cégjegyzékszám: 06-10-000383, székhely: 6720 Szeged, Roosevelt tér 14.., levelezési cím: 6720 Szeged, Roosevelt tér 14..), mint a(z) BIZI-BONYHÁD Kft. „f.a” (cégjegyzékszám: 17-09-008894, székhely: 7150 Bonyhád, Perczel utca 14. fszt em. 3) Szekszárdi Törvényszék 13.Fpk.17-13-000257/6. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2015. április 30. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingatlanát.

A pályázat adatai:
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be:
https://eer.gov.hu/palyazat/P23541
A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja:
2015. május 15. 12 óra 00 perc
A pályázatok benyújtásának határideje:
2015. június 1. 12 óra 00 perc

Ajánlati biztosíték összege: 257 000 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: A megjelölt ajánlati biztosítékot a pályázat benyújtásának határidejéig az DUEL-CORP Zrt. Fontana Credit Takarékszövetkezetnél vezetett 57400107-11111520-00000000 sz. számlájára (közlemény rovatba: BIZI-BONYHÁD Kft. „f. a.”ajánlati biztosíték) kell megfizetni. Az ajánlati biztosíték megfizetésének a határideje: 2015. június 01. 12 óra 00 perc.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: Az ajánlati biztosítékra a Ptk. vonatkozó rendelkezései az irányadók. A nyertes pályázó ajánlati biztosítéka a vételárba beszámít, azt a felszámoló letétként kezeli, kamat utána nem jár.
A többi pályázó részére a pályázat kiértékelését követően, legkésőbb nyolc napon belül vissza kell fizetni.
Az ajánlati biztosítékot a pályázó abban az esetben veszíti el, ha a szerződés a nyertes pályázó érdekkörében felmerült okból nem jön létre, vagy a nyertes pályázó a vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg, vagy a Cstv. 49/A. § (4) be kezdés szerinti ajánlatot tévő pályázó az elrendelt elektronikus ártárgyaláson neki felróható okból nem vesz részt, vagy a már megtett ajánlatától visszalép.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

7150 Bonyhád, belterület 1688/A/3 hrsz. alatt felvett, természetben 7150 Bonyhád, Perczel Mór utca 14. fszt. ajtó 3. szám alatti (Bonyhád 1688/A/3 hrsz. alatti , üzlethelyiség megnevezésű) ingatlan. Az épület alapterülete: 46 m2. Tájékoztatjuk a pályázókat, hogy az 1688/A/3 hrsz. alatt felvett ingatlan tulajdoni lapjának III. részében az alábbi teher szerepel: Jelzálogjog 8.000.000 Ft, azaz nyolcmillió forint és járulékai erejéig.
jogosult: Tolna Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány törzsszám: 19231158
címe: 7100 Szekszárd, Táncsics u. 3

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) irányára összesen: 5 500 000 forint.


Az ingatlan(ok) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: A felszámoló az ingatlanok megtekintését a Cégközlönyben történő megjelenés napját követően, előzetes időpont egyeztetés alapján biztosítja.

Vételár megfizetésének módja, határideje: A fizetés módja és határideje: A vételárat az adásvételi szerződés megkötésétől számított 30 napon belül készpénzben vagy banki átutalással az DUEL-CORP Zrt. Fontana Credit Takarékszövetkezetnél vezetett 57400107-11111520-00000000 sz. számlájára (közlemény rovatba: BIZI-BONYHÁD Kft. „f. a.”) kell teljesíteni (részletfizetési lehetőség kizárva).

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: Az adásvételi szerződés megkötésére az eredményhirdetéstől számított 30 napon belül kerül sor.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: Az ingatlan birtokba adásának idejéről a felek a szerződésben rendelkeznek. A tulajdonba adás feltétele – az adásvételi szerződésben a felek által elfogadott egyéb szerződéses kikötés hiányában a - a teljes vételár megfizetése.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: A felszámoló az értékesítéssel kapcsolatban írásos ajánlatokat kér benyújtani, mely a DUEL-CORP Zrt. által feltöltött hirdetmény alapján, az Elektronikus Értékesítési Rendszer (EÉR) igény bevételével, elektronikusan nyújtható be.A felszámoló a pályázatok értékelésénél a megajánlott vételár alapján dönt. A Cstv. 49/A. § (4) bekezdése szerint a felszámoló a pályázatot megfelelő ajánlat hiányában eredménytelennek nyilváníthatja, és új pályázatot írhat ki. Ha több megfelelő, azonos értékű (a vételár vonatkozásában legfeljebb 10%-kal eltérő) pályázat érkezik, a felszámoló köteles a pályázók között nyilvános ártárgyalást tartani. Az ártárgyalásról az EÉR rendszerének igény bevételével, üzenet útján értesíti az online ártárgyalási fordulóról, annak kezdő és záró időpontjáról az érdekelteket.Az értékeléséről szóló jegyzőkönyvet – pályázat bontástól számított 20 napon belül – a felszámoló elkészíti és a jegyzőkönyv szkennelt változatát feltölti az EÉR felületére, ahol a pályázók által megtekinthető. A pályázatok értékelésénél értékelési szempont a vételár nagysága.A pályázat alapfeltételei: 1. A pályázaton magyar és külföldi természetes személy, jogi személyiséggel rendelkező társaság vehet részt. 2. Külföldi pályázó köteles belföldi székhellyel rendelkező kézbesítési megbízottat megnevezni, akihez a pályázati, eljárási és szerződés kötési nyilatkozatok jog hatályosan intézhetők. 3. A pályázatnak tartalmaznia kell:- a pályázó nevét, székhelyét, hatályos cégkivonatát, a cégjegyzésre jogosult tisztségviselő aláírási címpéldányát.- magánszemély esetén személyi igazolványának, lakcímkártyájának, adókártyájának másolatát.- kapcsolattartó személyt (név, cím, telefonszám, e-mail cím).- a megajánlott vételárat és a fizetés módját, ütemezését.- azon bankszámla megjelölését, amelyre a felszámoló visszautalja a vesztes, vagy a sikertelenné nyilvánított pályázó által befizetett pályázati biztosítékot.- a pályázat feltételeinek elfogadásáról szóló, valamint a titoktartási nyilatkozatot.A vételár megfizetésének a módjáról, ütemezéséről a felek a megkötendő adásvételi szerződésben rendelkeznek. Az adásvételi szerződés megkötésére az eredményhirdetéstől számított 30 napon belül kerül sor. Az ingatlan birtokba adásának idejéről a felek a szerződésben rendelkeznek. A tulajdonba adás feltétele – az adásvételi szerződésben a felek által elfogadott egyéb szerződéses kikötés hiányában a - a teljes vételár megfizetése. A megkötendő adásvételi szerződésre a magyar jog az irányadó. Az ajánlat benyújtásakor a pályázónak nyilatkozatot kell csatolni annak elfogadásáról, hogy az ingatlan adásvételi szerződésének az elkészítésében a felszámoló szervezet által megjelölt ügyvéd jár el, akinek az ügyvédi munkadíja a véglegesen kialkudott bruttó vételár 1 %-a + áfa, de legalább 20.000 Ft+ áfa, mely költséget a vevő viseli. A pályázattal kapcsolatos minden költség – a pályázat sikerétől függetlenül – a pályázót terheli.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó részletes és jogilag kötelező erejű nyilatkozatát az alábbiakról:
– a pályázó nyilatkozata, hogy a vételre felajánlott vagyont meg kívánja vásárolni,
– az ár, melyet a pályázó a meghirdetett vagyonért fizet; a pályázati árat nettó összegben kell meghatározni forintban (HUF),
– a fizetés módja és határideje: az adásvételi szerződés megkötésétől számított 30 napon belül készpénzben vagy banki átutalással az DUEL-CORP Zrt. Fontana Credit Takarékszövetkezetnél vezetett 57400107-11111520-00000000 sz. számlájára (közlemény rovatba: BIZI-BONYHÁD Kft. „f. a.”) a vételárat megfizeti (részletfizetési lehetőség kizárva),
– egy hónapnál nem régebbi cégkivonat gazdasági társaság esetén, a cégjegyzésre jogosult személy aláírási címpéldányát,
– minimum 60 napos szerződés kötési kötelezettség vállalása,
– kellékszavatosság, garanciális igény érvényesítésének kizárásáról szóló nyilatkozat.
4. A vételi szándék bizonyítására a meg pályázott vagyon elem irányára figyelembevételével 10 000 000 Ft-ig 5%, annál magasabb összegű irány ár esetén az irány ár 3%-ának megfelelő ajánlati biztosítékot kell fizetni. Az ajánlati biztosíték összege: 257.000 Ft
A megjelölt ajánlati biztosítékot a pályázat benyújtásának határidejéig az DUEL-CORP Zrt. Fontana Credit Takarékszövetkezetnél vezetett 57400107-11111520-00000000 sz. számlájára (közlemény rovatba: BIZI-BONYHÁD Kft. „f. a.”ajánlati biztosíték).

Az ajánlati biztosítékra a Ptk. vonatkozó rendelkezései az irányadók. A nyertes pályázó ajánlati biztosítéka a vételárba beszámít, azt a felszámoló letétként kezeli, kamat utána nem jár.
A többi pályázó részére a pályázat kiértékelését követően, legkésőbb nyolc napon belül vissza kell fizetni.
Az ajánlati biztosítékot a pályázó abban az esetben veszíti el, ha a szerződés a nyertes pályázó érdekkörében felmerült okból nem jön létre, vagy a nyertes pályázó a vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg, vagy a Cstv. 49/A. § (4) be kezdés szerinti ajánlatot tévő pályázó az elrendelt elektronikus ártárgyaláson neki felróható okból nem vesz részt, vagy a már megtett ajánlatától visszalép.
Felhívjuk az elővásárlásra jogosultat, illetve opciós jog jogosultját, hogy ezen jogukat a pályázat leadásának határidejéig írásban jelentsék be a felszámolónak. Ezen jogukat a Cstv. előírásai szerint, a nyilvános értékesítés keretei között gyakorolhatják.
A felszámoló a beszámítás lehetőségét kizárja, kivéve a nyertes pályázó ajánlati biztosítékára vonatkozólag, mely a vételárba beleszámít. Az a pályázó, akinek a felszámolás alatt álló gazdálkodóval szemben bármilyen tartozása áll fenn, a pályázaton nem vehet részt, így beérkezett pályázatát a felszámoló nem veszi figyelembe.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P23541/tetelek.pdf

Licitnapló

2015.06.01 - 12:00
A pályázat véget ért
2015.05.15 - 12:00
A pályázat megkezdődött

Kérdések és válaszok

2015.05.26 - 18:34P23541F1 kommentje

Az ingatlan tehermentesen jelzálog nélkül kerül eladásra?

2015.05.26 - 18:31P23541F1 kommentje

Milyen tételek kerülnek a nettó vételárra? Az ingatlan tehermentesen, jelzálog nélkül eladásra?

Ismertető

7150 Bonyhád, belterület 1688/A/3 hrsz. alatt felvett, természetben 7150 Bonyhád, Perczel Mór utca 14. fszt. ajtó 3. szám alatti (Bonyhád 1688/A/3 hrsz. alatti , üzlethelyiség megnevezésű) ingatlan. Az épület alapterülete: 46 m2. Tájékoztatjuk a pályázókat, hogy az 1688/A/3 hrsz. alatt felvett ingatlan tulajdoni lapjának III. részében az alábbi teher szerepel: Jelzálogjog 8.000.000 Ft, azaz nyolcmillió forint és járulékai erejéig. jogosult: Tolna Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány törzsszám: 19231158 címe: 7100 Szekszárd, Táncsics u. 3
Jelentkezési és feltöltési határidő:
Pályázat kezdete:
Pályázat vége:
Becsérték:
Minimálár:
Nyertes ár:
Ügyszám:
EÉR azonosító:
Invalid date
2015.05.15 - 12:00
2015.06.01 - 12:00
Nettó 5 500 000 Ft
Nettó — Ft
Nettó 5 500 000 Ft
13.Fpk.17-13-000257
P23541

Bírálati szempontok, feltételek:

Felszámoló adatai

Cégnév:
DUEL-CORP Tanácsadó Zrt.
Székhely:
6720 Szeged, Roosevelt tér 14..
Cégjegyzékszám:
06-10-000383

Adós adatai

Cégnév:
BIZI-BONYHÁD Korlátolt Felelosségű Társaság "f.a."
Székhely:
7150 Bonyhád, Perczel utca 14. fszt em. 3
Cégjegyzékszám:
17-09-008894

Dokumentumok

2015.06.22 - 15:26
A pályázat eredményes

Pályázati Közlemény

Érvényes és eredményes a 13.Fpk.17-13-000257 ügyszámú nyilvános pályázat, a DUEL-CORP Zrt. (cégjegyzékszám: 06-10-000383, székhely: 6720 Szeged, Roosevelt tér 14.., levelezési cím: 6720 Szeged, Roosevelt tér 14..) felszámoló által a BIZI-BONYHÁD Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 17-09-008894, székhely: 7150 Bonyhád, Perczel utca 14. fszt em. 3) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Nyertes ajánlat összege: 5 500 000 .-Ft
Nyertes ajánlattevő azonosító száma: P23541F1
Szerződéskötés dátuma: Az adásvételi szerződés megkötésére az eredményhirdetéstől számított 30 napon belül kerül sor.
Az értékesítő a szerződést a nyertes ajánlattevővel köti meg.
2015.06.01 - 12:00
A pályázat véget ért

Pályázati Közlemény

Lezárult a(z) 13.Fpk.17-13-000257 ügyszámú nyilvános pályázat 2015. június 1. 12 óra 00 perckor, a DUEL-CORP Zrt. (cégjegyzékszám: 06-10-000383, székhely: 6720 Szeged, Roosevelt tér 14.., levelezési cím: 6720 Szeged, Roosevelt tér 14..) felszámoló által a BIZI-BONYHÁD Kft. „f.a.” (cégjegyzékszám / nyilvántartási szám: 17-09-008894, székhely: 7150 Bonyhád, Perczel utca 14. fszt em. 3) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.

2015.05.15 - 12:00
A pályázat megkezdődött

Pályázati Közlemény

Megkezdődött a 13.Fpk.17-13-000257 ügyszámú nyilvános pályázat 2015. május 15. 12 óra 00 perckor, a DUEL-CORP Zrt. (cégjegyzékszám: 06-10-000383, székhely: 6720 Szeged, Roosevelt tér 14.., levelezési cím: 6720 Szeged, Roosevelt tér 14..) felszámoló által a BIZI-BONYHÁD Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 17-09-008894, székhely: 7150 Bonyhád, Perczel utca 14. fszt em. 3) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Ajánlatát megteheti a pályázat oldalán: https://eer.gov.hu/palyazat/P23541.
2015.05.04 - 10:46
A pályázat meghirdetve

Pályázati Hirdetmény

A(z) DUEL-CORP Zrt. (cégjegyzékszám: 06-10-000383, székhely: 6720 Szeged, Roosevelt tér 14.., levelezési cím: 6720 Szeged, Roosevelt tér 14..), mint a(z) BIZI-BONYHÁD Kft. „f.a” (cégjegyzékszám: 17-09-008894, székhely: 7150 Bonyhád, Perczel utca 14. fszt em. 3) Szekszárdi Törvényszék 13.Fpk.17-13-000257/6. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2015. április 30. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingatlanát.

A pályázat adatai:
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be:
https://eer.gov.hu/palyazat/P23541
A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja:
2015. május 15. 12 óra 00 perc
A pályázatok benyújtásának határideje:
2015. június 1. 12 óra 00 perc

Ajánlati biztosíték összege: 257 000 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: A megjelölt ajánlati biztosítékot a pályázat benyújtásának határidejéig az DUEL-CORP Zrt. Fontana Credit Takarékszövetkezetnél vezetett 57400107-11111520-00000000 sz. számlájára (közlemény rovatba: BIZI-BONYHÁD Kft. „f. a.”ajánlati biztosíték) kell megfizetni. Az ajánlati biztosíték megfizetésének a határideje: 2015. június 01. 12 óra 00 perc.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: Az ajánlati biztosítékra a Ptk. vonatkozó rendelkezései az irányadók. A nyertes pályázó ajánlati biztosítéka a vételárba beszámít, azt a felszámoló letétként kezeli, kamat utána nem jár.
A többi pályázó részére a pályázat kiértékelését követően, legkésőbb nyolc napon belül vissza kell fizetni.
Az ajánlati biztosítékot a pályázó abban az esetben veszíti el, ha a szerződés a nyertes pályázó érdekkörében felmerült okból nem jön létre, vagy a nyertes pályázó a vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg, vagy a Cstv. 49/A. § (4) be kezdés szerinti ajánlatot tévő pályázó az elrendelt elektronikus ártárgyaláson neki felróható okból nem vesz részt, vagy a már megtett ajánlatától visszalép.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

7150 Bonyhád, belterület 1688/A/3 hrsz. alatt felvett, természetben 7150 Bonyhád, Perczel Mór utca 14. fszt. ajtó 3. szám alatti (Bonyhád 1688/A/3 hrsz. alatti , üzlethelyiség megnevezésű) ingatlan. Az épület alapterülete: 46 m2. Tájékoztatjuk a pályázókat, hogy az 1688/A/3 hrsz. alatt felvett ingatlan tulajdoni lapjának III. részében az alábbi teher szerepel: Jelzálogjog 8.000.000 Ft, azaz nyolcmillió forint és járulékai erejéig.
jogosult: Tolna Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány törzsszám: 19231158
címe: 7100 Szekszárd, Táncsics u. 3

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) irányára összesen: 5 500 000 forint.


Az ingatlan(ok) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: A felszámoló az ingatlanok megtekintését a Cégközlönyben történő megjelenés napját követően, előzetes időpont egyeztetés alapján biztosítja.

Vételár megfizetésének módja, határideje: A fizetés módja és határideje: A vételárat az adásvételi szerződés megkötésétől számított 30 napon belül készpénzben vagy banki átutalással az DUEL-CORP Zrt. Fontana Credit Takarékszövetkezetnél vezetett 57400107-11111520-00000000 sz. számlájára (közlemény rovatba: BIZI-BONYHÁD Kft. „f. a.”) kell teljesíteni (részletfizetési lehetőség kizárva).

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: Az adásvételi szerződés megkötésére az eredményhirdetéstől számított 30 napon belül kerül sor.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: Az ingatlan birtokba adásának idejéről a felek a szerződésben rendelkeznek. A tulajdonba adás feltétele – az adásvételi szerződésben a felek által elfogadott egyéb szerződéses kikötés hiányában a - a teljes vételár megfizetése.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: A felszámoló az értékesítéssel kapcsolatban írásos ajánlatokat kér benyújtani, mely a DUEL-CORP Zrt. által feltöltött hirdetmény alapján, az Elektronikus Értékesítési Rendszer (EÉR) igény bevételével, elektronikusan nyújtható be.A felszámoló a pályázatok értékelésénél a megajánlott vételár alapján dönt. A Cstv. 49/A. § (4) bekezdése szerint a felszámoló a pályázatot megfelelő ajánlat hiányában eredménytelennek nyilváníthatja, és új pályázatot írhat ki. Ha több megfelelő, azonos értékű (a vételár vonatkozásában legfeljebb 10%-kal eltérő) pályázat érkezik, a felszámoló köteles a pályázók között nyilvános ártárgyalást tartani. Az ártárgyalásról az EÉR rendszerének igény bevételével, üzenet útján értesíti az online ártárgyalási fordulóról, annak kezdő és záró időpontjáról az érdekelteket.Az értékeléséről szóló jegyzőkönyvet – pályázat bontástól számított 20 napon belül – a felszámoló elkészíti és a jegyzőkönyv szkennelt változatát feltölti az EÉR felületére, ahol a pályázók által megtekinthető. A pályázatok értékelésénél értékelési szempont a vételár nagysága.A pályázat alapfeltételei: 1. A pályázaton magyar és külföldi természetes személy, jogi személyiséggel rendelkező társaság vehet részt. 2. Külföldi pályázó köteles belföldi székhellyel rendelkező kézbesítési megbízottat megnevezni, akihez a pályázati, eljárási és szerződés kötési nyilatkozatok jog hatályosan intézhetők. 3. A pályázatnak tartalmaznia kell:- a pályázó nevét, székhelyét, hatályos cégkivonatát, a cégjegyzésre jogosult tisztségviselő aláírási címpéldányát.- magánszemély esetén személyi igazolványának, lakcímkártyájának, adókártyájának másolatát.- kapcsolattartó személyt (név, cím, telefonszám, e-mail cím).- a megajánlott vételárat és a fizetés módját, ütemezését.- azon bankszámla megjelölését, amelyre a felszámoló visszautalja a vesztes, vagy a sikertelenné nyilvánított pályázó által befizetett pályázati biztosítékot.- a pályázat feltételeinek elfogadásáról szóló, valamint a titoktartási nyilatkozatot.A vételár megfizetésének a módjáról, ütemezéséről a felek a megkötendő adásvételi szerződésben rendelkeznek. Az adásvételi szerződés megkötésére az eredményhirdetéstől számított 30 napon belül kerül sor. Az ingatlan birtokba adásának idejéről a felek a szerződésben rendelkeznek. A tulajdonba adás feltétele – az adásvételi szerződésben a felek által elfogadott egyéb szerződéses kikötés hiányában a - a teljes vételár megfizetése. A megkötendő adásvételi szerződésre a magyar jog az irányadó. Az ajánlat benyújtásakor a pályázónak nyilatkozatot kell csatolni annak elfogadásáról, hogy az ingatlan adásvételi szerződésének az elkészítésében a felszámoló szervezet által megjelölt ügyvéd jár el, akinek az ügyvédi munkadíja a véglegesen kialkudott bruttó vételár 1 %-a + áfa, de legalább 20.000 Ft+ áfa, mely költséget a vevő viseli. A pályázattal kapcsolatos minden költség – a pályázat sikerétől függetlenül – a pályázót terheli.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó részletes és jogilag kötelező erejű nyilatkozatát az alábbiakról:
– a pályázó nyilatkozata, hogy a vételre felajánlott vagyont meg kívánja vásárolni,
– az ár, melyet a pályázó a meghirdetett vagyonért fizet; a pályázati árat nettó összegben kell meghatározni forintban (HUF),
– a fizetés módja és határideje: az adásvételi szerződés megkötésétől számított 30 napon belül készpénzben vagy banki átutalással az DUEL-CORP Zrt. Fontana Credit Takarékszövetkezetnél vezetett 57400107-11111520-00000000 sz. számlájára (közlemény rovatba: BIZI-BONYHÁD Kft. „f. a.”) a vételárat megfizeti (részletfizetési lehetőség kizárva),
– egy hónapnál nem régebbi cégkivonat gazdasági társaság esetén, a cégjegyzésre jogosult személy aláírási címpéldányát,
– minimum 60 napos szerződés kötési kötelezettség vállalása,
– kellékszavatosság, garanciális igény érvényesítésének kizárásáról szóló nyilatkozat.
4. A vételi szándék bizonyítására a meg pályázott vagyon elem irányára figyelembevételével 10 000 000 Ft-ig 5%, annál magasabb összegű irány ár esetén az irány ár 3%-ának megfelelő ajánlati biztosítékot kell fizetni. Az ajánlati biztosíték összege: 257.000 Ft
A megjelölt ajánlati biztosítékot a pályázat benyújtásának határidejéig az DUEL-CORP Zrt. Fontana Credit Takarékszövetkezetnél vezetett 57400107-11111520-00000000 sz. számlájára (közlemény rovatba: BIZI-BONYHÁD Kft. „f. a.”ajánlati biztosíték).

Az ajánlati biztosítékra a Ptk. vonatkozó rendelkezései az irányadók. A nyertes pályázó ajánlati biztosítéka a vételárba beszámít, azt a felszámoló letétként kezeli, kamat utána nem jár.
A többi pályázó részére a pályázat kiértékelését követően, legkésőbb nyolc napon belül vissza kell fizetni.
Az ajánlati biztosítékot a pályázó abban az esetben veszíti el, ha a szerződés a nyertes pályázó érdekkörében felmerült okból nem jön létre, vagy a nyertes pályázó a vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg, vagy a Cstv. 49/A. § (4) be kezdés szerinti ajánlatot tévő pályázó az elrendelt elektronikus ártárgyaláson neki felróható okból nem vesz részt, vagy a már megtett ajánlatától visszalép.
Felhívjuk az elővásárlásra jogosultat, illetve opciós jog jogosultját, hogy ezen jogukat a pályázat leadásának határidejéig írásban jelentsék be a felszámolónak. Ezen jogukat a Cstv. előírásai szerint, a nyilvános értékesítés keretei között gyakorolhatják.
A felszámoló a beszámítás lehetőségét kizárja, kivéve a nyertes pályázó ajánlati biztosítékára vonatkozólag, mely a vételárba beleszámít. Az a pályázó, akinek a felszámolás alatt álló gazdálkodóval szemben bármilyen tartozása áll fenn, a pályázaton nem vehet részt, így beérkezett pályázatát a felszámoló nem veszi figyelembe.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P23541/tetelek.pdf

Licitnapló

2015.06.01 - 12:00
A pályázat véget ért
2015.05.15 - 12:00
A pályázat megkezdődött

Kérdések és válaszok

2015.05.26 - 18:34P23541F1 kommentje

Az ingatlan tehermentesen jelzálog nélkül kerül eladásra?

2015.05.26 - 18:31P23541F1 kommentje

Milyen tételek kerülnek a nettó vételárra? Az ingatlan tehermentesen, jelzálog nélkül eladásra?